Korenbloemen 1672, deel 1, fol. *2r

KOREN-BLOEMEN.

NEDERLANDSCHE GEDICHTEN

Van

CONSTANTIN HUYGENS Ridder,

Heere van Zuylichem, Zeelhem, ende in Monickeland:
Eerste Raed en Rekenmeester van Sijne Hoogheit den
Heere PRINCE van ORANGE.

TWEEDE DRUCK,

Vermeerdert tot XXVII Boecken.

EERSTE DEEL.

[Drukkersvignet]

t’AMSTELREDAM,
_______________________

By JOHANNES van RAVESTEYN,
Boeckverkooper, en Ordinaris Drucker deser Stede, 1672.


Continue

Huygens - Korenbloemen
Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands