Korenbloemen 1672, deel 1, fol. ****1r

VEr geniale tuae flos est, Zulicheme, Camoenae,
    Flos florum, verni summus honoris honos.
Sed quis ager tuus est? agrum quis vertit arator?
    Unde tibi flores tempora verna ferant?
(5) Pegasus an tuus est, agrum qui vertit, arator?
    Atque ager, ingenium judiciumque tuum?
Sic est: sed nullus pluvia sine floret agellus:
    Unde tibi fluvius, vel pluvialis aqua est?
An Cirrhae fluvio vestrum Citharoedus Apollo,
    (10) Castaliis an agrum Musa rigavit aquis?
Rem tetigi. sed quanta tibi sperabitur inde
    Messis, quanta tibi semina, quanta seges!

        KLINCKERT.

DAer zij veel Constenaers die Hollandts-boesem baerde,
    Maer Huygens overtreft hun al meest met sijn Luyt;
    Gelyck een Kooren-bloem steeckt tot het Kooren uyt,
Hy spandt de Kroon, en sijn Gedichten zijn in waerde.
(5) De soon van Maja, Boô der Goon, sagh die vermaerde
    Puyck dichters schriften, en sey, wat of dit beduyt?
    Dees een singht scheller als Apolloos schelle fluyt,
Daer aen der Musen Rey haer soete keeltje paerde;
    Dees eer schryf ick hem toe en wel-verdiende lof
    (10) Ter eeren van sijn Thuyn en Kooren-bloemen Hof,
Den Heer van Zuylichem moet Heer der Lier gekroont zijn.
    Doen nam hy van Apoll de Lier en Cyther af,
    Die hy aen Constantijn, een Geest der Geesten, gaf,
Hy most met dese vrucht van Kooren-bloem beloont zijn.

                                                    HENRICUS NIEROP.

___________________________________________________

Op de Wercken van den Edelen en hoog-geleeerden Heere
        CONSTANTYN HUYGENS,
    Ridder, Heere van Zuylichem, &c.

DIe Huygens gulde pen gespitst op Rijm en Vaers,
Pen daer oyt alle pen de kroon voor heeft gestreken,
Meer glans te geven droomt met hoogh van haer te spreken,
    Is (dunckt my) ’t lot wel waert des Grieckschen Redenaers,

Continue

Huygens - Korenbloemen
Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands