Dit is een onderdeel van Ceneton.html. Klik hier voor het hele document.

n Lucianus): Timon van Lucianus. 1682
028360 - Willem Godschalk van Focquenbroch (naar het Grieks van Lucianus): Tymon van Lucianus. 1696
028370 - Willem Godschalk van Focquenbroch (naar het Grieks van Lucianus): Timon van Lucianus. 1709a v
028380 - Willem Godschalk van Focquenbroch (naar het Grieks van Lucianus): Timon van Lucianus. 1709b v
028390 - Willem Godschalk van Focquenbroch (naar het Grieks van Lucianus): Tymon van Lucianus. 1716
028400 - Willem Godschalk van Focquenbroch (naar het Grieks van Lucianus): Timon van Lucianus. 1723
028410 - Willem Godschalk van Focquenbroch (naar het Grieks van Lucianus): Tymon van Lucianus. 1766
028420 - [Willem Godschalk van Focquenbroch] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De verwarde jalousy. 1663
028430 - [Willem Godschalk van Focquenbroch] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De verwarde jalousy. 1679
028440 - Willem Godschalk van Focquenbroch (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De verwarde jalouzy. 1680
028450 - Willem Godschalk van Focquenbroch: De verwarde jalouzy. 1682
028460 - Willem Godschalk van Focquenbroch (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De verwarde jalouzy. 1696
028470 - [Willem Godschalk van Focquenbroch] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De verwarde jalouzy. 1705
028480 - Willem Godschalk van Focquenbroch (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De verwarde jalouzy. 1707 ca.
028490 - [Willem Godschalk van Focquenbroch] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De verwarde jalouzy. 1708 ca.
028500 - Willem Godschalk van Focquenbroch (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De verwarde jalouzy. 1709a v
028510 - Willem Godschalk van Focquenbroch: De verwarde jalouzy. 1709b v
028520 - Willem Godschalk van Focquenbroch (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De verwarde jalouzy. 1723
028530 - Willem Godschalk van Focquenbroch (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Het minnydigh doolhof, ofte de verwarde jalouzy. 1728 ca.
028540 - [Willem Godschalk van Focquenbroch] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De verwarde jalouzy. 1730a v
028550 - [Willem Godschalk van Focquenbroch]: De verwarde jalouzy. 1730b v
028560 - Willem Godschalk van Focquenbroch (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De verwarde jalouzy. 1766
028570 - Willem Godschalk van Focquenbroch: Klucht vande weyery. 1665
028580 - Willem Godschalk van Focquenbroch: Klucht van de weyery. 1665b v
028590 - Willem Godschalk van Focquenbroch: Klucht vande weyery. 1669
028600 - Willem Godschalk van Focquenbroch: Klucht van de weyery. 1673
028610 - Willem Godschalk van Focquenbroch: Weyery. 1675
028620 - Willem Godschalk van Focquenbroch: Weyery. 1676
028630 - Willem Godschalk van Focquenbroch: Klucht van de weyery. 1679
028640 - Willem Godschalk van Focquenbroch: Klucht van de Weyery. Vertoont op de Bruyloft van A. Valckenier en J. V. Schoonevelt. 1682
028650 - Willem Godschalk van Focquenbroch: Weyery. 1696
028660 - Willem Godschalk van Focquenbroch: Klucht van de Weyery. Vertoond op de Bruiloft van A. Valckenier, en J. v. Schoonevelt. 1709a v
028670 - Willem Godschalk van Focquenbroch: Klucht van de Weyery. Vertoond op de Bruiloft van A. Valckenier, en J. v. Schoonevelt. 1709b v
028680 - Willem Godschalk van Focquenbroch: Klucht van de weyery, vertoond op de bruiloft van A. Valkenier en J. v. Schoonevelt. 1766
028690 - Arend Fokke Simonsz.: Aanspraak, aan de Leden van het Tooneellievend genoodschap, onder de zinspreuk Oeffening Kweekt Kunst; by gelegenheid dat deszelfs tooneel werd geopend. 1784
028700 - Arend Fokke Simonsz.: Davids eerste zegepraal 1790 ca.
028710 - Arend Fokke Simonsz.: Nieuwjaars wensch van Thomasvaer. 1802
028720 - Arend Fokke Simonsz.: Nieuwjaars wensch van Thomasvaer. 1803
028730 - Arend Fokke Simonsz.: Het vredefeest. 1802
028740 - Arend Fokke Simonsz. (naar het Duits van Karl Friedrich Hensler): Het vrouwtjen van den Donau, of de koningin der spooknymphen. (Eerste deel). 1803
028750 - Arend Fokke Simonsz. (naar het Duits van Karl Friedrich Hensler): Het vrouwtjen van den Donau, of de koningin der spooknymphen. Tweede deel. 1803a v
028760 - Arend Fokke Simonsz. (naar het Duits van Karl Friedrich Hensler): Het vrouwtjen van den Donau, of de koningin der spooknymphen. Tweede deel. 1803b v
028770 - Jan Fokke: Ferdinand en Leonore, of de gedwarsboomde doch zegevierende liefde. 1791
028780 - Jan Fokke: Margaretha van Henegouwen, gravin van Holland en Zeeland. 1775
028790 - Jan Fokke: Wolfaart van Borselen. 1780
028800 - Francis de la Fontaine (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): D’Amerikanen oft Alzire. Op den zin: Dolen is menschelyk, vergeven Goddelyk. 1739
028810 - Francis de la Fontaine: Arminius. 1739
028820 - Francis de la Fontaine: Democritus. 1739
028830 - Francis de la Fontaine: Den speelder. 1739
028840 - Francis de la Fontaine: Theseus. 1739
028850 - Francis de la Fontaine: Het veranderlyk geval in Garibaldus en Dagobertus. 1739
028860 - Francis de la Fontaine: De verliefden, ende laggenden. 1739
028870 - Francis de la Fontaine (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Zaira. 1740 ca.
028880 - Barend (Bernard) Fonteyn: Fortunatus beurs en vvensch-hoedt. 1643
028890 - Barend (Bernard) Fonteyn: Fortunatus soonen, op en onder-gangh. Tweede deel. 1643
028900 - [Barend (Bernard) Fonteyn] (naar het Engels van Onbekend): Mr. Sullemans soete vriagi. 1633
028910 - Barend (Bernard) Fonteyn: Mr. Sullemans soete vriagie. Boertige klucht, gestelt op stemmen om gesongen en tusschen beyden gesproken te werden. 1642
028920 - Barend (Bernard) Fonteyn (naar het Engels van Onbekend): Mr. Sullemans soete vriagie. Boertige klucht, gestelt op stemmen om gesongen en tusschen beyden gesproken te werden. 1643
028930 - Barend (Bernard) Fonteyn: De soete vriagie van monseur Sulleman. 1649a o
028940 - Barend (Bernard) Fonteyn: Mr. Sullemans soete vriagie. Boertige klucht, gestelt op stemmen om gesongen en tusschen beyden gesproken te werden. 1649b o
028950 - Barend (Bernard) Fonteyn: Mr. Sullemans soete vriagie. Boertige klucht, gestelt op stemmen om gesongen en tusschen beyden gesproken te werden. 1649c o
028960 - Barend (Bernard) Fonteyn: Romilius en Pelagia. 1644
028970 - Barend (Bernard) Fonteyn (naar het Italiaans van Niccolò Secco): Tranquilli de Mont en Fortunati, geluck en ongeluck. 1633
028980 - Nicolaes Fonteyn: Aristobulus. 1638
028990 - Nicolaes Fonteyn: Casta, ofte spieghel der kuysheyd. 1637
029000 - Nicolaes Fonteyn: Esther, ofte ’t beeldt der ghehoorsaamheid. 1638
029010 - Nicolaes Fonteyn: Triumphs-trompet, speelghewijs uytghebeeldt op ’t Veroveren van ’sHertoghen-bosch. 1629
029020 - Pieter de Foordt: Genoveva van Brabant. 1756 ca.
029030 - Jelte Foppema: Aristophanis Senatus Consultum. Naar een oud onuitgeg. Ms. uit het Vaticaan; [...] Gedrukt bij Tiete Tietes, in het Jitzummer Bosch, alwaar men ’s Winters van koude Lilt. 1761
029040 - C. van Foreest (naar het Frans van J.A. Jacquelin): De keukenhelden. 1799
029050 - Jan Baptist van Fornenbergh: Duifje en Snaphaan. 1680
029060 - Jan Baptist van Fornenbergh: Duifje en Snaphaan. 1681
029070 - Jan Baptist van Fornenbergh: Duifje en Snaphaan. 1688
029080 - Jan Baptist van Fornenbergh: Duifje en Snaphaan. 1707
029090 - Jan Baptist van Fornenbergh: Duifje en Snaphaan. 1731a v
029100 - [Jan Baptist van Fornenbergh]: Duifje en Snaphaan. 1731b v
029110 - G. Forster (naar het Sanskriet van Kâlidâsa): Sakontala, of de beslissende ring. 1792
029120 - K.L. Fournier (naar het Frans van Jean François Marmontel / Charles Simon Favart): Annette en Lubin. 1750 ca.
029130 - K.L. Fournier: Arlequin poéet, voorspel der Molenaerinne. 1750 ca.
029140 - K.L. Fournier: Den bedrogen doktoor, of het phenix-feest. 1750 ca.
029150 - K.L. Fournier: De betooverden beker. 1750 ca.
029160 - K.L. Fournier (naar het Frans van Alain René Lesage): Crispin medevryer van zynen meester. 1750 ca.
029170 - K.L. Fournier: Dankzegging. 1750 ca.
029180 - K.L. Fournier: Den dooven, of de volle herberg. 1750 ca.
029190 - K.L. Fournier (naar het Frans van Pierre Jean Baptiste Choudard-Desforges): Den dooven, of de volle herberg: blyspel in drie deelen. In onrym het Fransch stuk van Desforges vryelyk naergevolgd. 1760 ca.
029200 - K.L. Fournier (naar het Frans van Philippe Néricault Destouches): Het drievoudig houwelyk. 1750 ca.
029210 - K.L. Fournier: Den duivel in het huis. 1750 ca.
029220 - K.L. Fournier (naar het Frans van Renard Renard): Den eenigen erfgenaam. 1750 ca.
029230 - K.L. Fournier (naar het Frans van Michel Guyot de Merville): De gedwongene toestemming. 1750 ca.
029240 - K.L. Fournier: De gewenste wederkomst, of Mimy in het dorp. 1750 ca.
029250 - K.L. Fournier: Gille den schaeker, of het gestolen uerwerk. 1750 ca.
029260 - K.L. Fournier: Den houtkapper, of de drie wenschen. 1750 ca.
029270 - K.L. Fournier: Het kaffé-huis of de standvastige liefde. 1750 ca.
029280 - K.L. Fournier: Lucile. 1750 ca.
029290 - K.L. Fournier: De molenaerinne, of den spookende meulder. 1750 ca.
029300 - K.L. Fournier: Den muziek-nar. 1750 ca.
029310 - K.L. Fournier: Onrust in rykdom, of Arlequin hovenier. 1750 ca.
029320 - K.L. Fournier: Den schoenlapper, of den quaterne. 1750 ca.
029330 - K.L. Fournier (naar het Frans van Leonor Jean Christine Soulas d’Allainval): De school der borgers. 1750 ca.
029340 - K.L. Fournier: De serenade. 1750 ca.
029350 - K.L. Fournier: Den tooverriem, of de bedrogen momboirs. 1750 ca.
029360 - K.L. Fournier (naar het Frans van Jean-Pierre Claris de Florian): De twee briefkens. 1750 ca.
029370 - K.L. Fournier: Verwagt my onder de linde. 1750 ca.
029380 - K.L. Fournier (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Den zieken door inbeelding. 1750 ca.
029390 - Frans Fraet: Een Present van Godt Loondt. 1553
029400 - Johannes le Francq van Berkhey: Claudius Civilis, hersteller der Bataafsche vryheid. 1764
029410 - Johannes le Francq van Berkhey: Claudius Civilis, hersteller der Bataafsche vryheid. 1765 ca.
029420 - Johannes le Francq van Berkhey: De Herdenker 1766
029430 - Johannes le Francq van Berkhey: Het huwelyk van Telemachus en Antiope, in Ithaka. 1768
029440 - Johannes le Francq van Berkhey: Leyden verrukt, op het tweede eeuwgetyde der oprichting van de Hollandsche Hooge Schoole, binnen haare muuren. 1775
029450 - Johannes le Francq van Berkhey: Leyden verrukt, op het tweede eeuwgetyde der oprichting van de Hollandsche Hooge Schoole, binnen haare muuren. 1775
029460 - Johannes le Francq van Berkhey: Leyden verrukt, op het tweede eeuwgetyde der oprichting van de Hollandsche Hooge Schoole, binnen haare muuren. 1775
029470 - [Johannes le Francq van Berkhey]: Klugt van het zuiglam, of de casus dabilis. 1786 ca.
029480 - J. Franssoon: Giertje Wouters. 1635a d
029490 - J. Franssoon: Giertje Wouters. 1635b d
029500 - J. Franssoon: Giertje Wouters. 1640
029510 - J. Franssoon: Giertjen Wouters. 1623
029520 - Barend Fremery (naar het Duits van Christian Felix Weisse): Roméo en Julia. 1786
029530 - Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam): De belachchelyke minnaar, of, de devote serenade. 1737
029540 - Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam) (naar het Frans van Jean Palaprat): Het belachgelyk concert. 1769
029550 - Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam) (naar het Frans van Florent Carton Dancourt): De courant. 1768
029560 - Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam): Dichtkunst en Schouburg. 1772
029570 - [Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam)] (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): De dwepery, of Mahomet de Profeet. 1770
029580 - Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam) (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Edipus. 1769
029590 - Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam): De electriciteit, of Pefroen, met het schaeps-hoofd ge-electriceerd. 1746
029600 - Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam): De inënting. 1768
029610 - Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam) (naar het Frans van Louis de Boissy): Het leven is een droom. 1768 ca.
029620 - Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam): Het levendig orgel. 1742
029630 - Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam): De lotery. 1754
029640 - Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam): De uitvaert van het vryje metzelaarsgilde. 1735
029650 - Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam): Het zonnehof, of het verlichte paleis van Phoebus. 1753 ca.
029660 - [Frey] (naar het Duits van Frey): August von Kotzebue in Siberien. 1803
029670 - [Arent Jan Fries] (naar het Latijn van Publius Ovidius Naso): Het loon der minnen. Een treurspel oft tragoedie inhoudende de historie van Iphis ende Anaxarete. Wiens inhoudt vertelt word in het xiiij. boec der herscheppinge ofte transformatie beschreven door den Hoochgeleerden ende wijdtberoemden Poeet, Publ. Ovidius Naso. Speelsche wijs in Duyts overgeset. 1600
029680 - H. Frieseman (naar het Duits van August Wilhelm Iffland): De baron Albert van Thurneisen. 1793
029690 - H. Frieseman (naar het Frans van Aug. Jacq. Le Mierre d’Argy): Calas, of de gefolterde onschuld. 1793
029700 - Pieter Fris: De geregtigheyt vol moedt, over het vertrek van de Nederlanschen Mars, uytgesproken op den ... Nov. 1688. 1689
029710 - Pieter Fris: De hoop vol vrees, over de lang verwachte, en noch beslooten uytspraak van s’lants vergadering, uytgesproken den 10. April, 1684 1684
029720 - Harmodius Friso [= Pieter Vreede?]: Het gestoorde naaypartydje van Willem de V. 1786
029730 - Johan Fruytiers: Rijnsburg: spel van sinne in Rotterdam 1561. 1564
029740 - Johan Fruytiers: Rijnsburg: spel van sinne in Rotterdam 1561. 1614
029750 - Leon de Fuyter: Bedekten verrader. 1646
029760 - Leon de Fuyter (naar het Spaans van Pedro Calderón de la Barca): Don Jan de Tessandier. 1654
029770 - Leon de Fuyter (naar het Spaans van Pedro Calderón de la Barca): Don Jan, of de gestrafte ontrouw. 1716
029780 - Leon de Fuyter (naar het Spaans van Juan Pérez de Montalván): Stantvastige Isabella. In Nederduyts gerijmt. 1651
029790 - Leon de Fuyter (naar het Spaans van Antonio Mira de Amescua): Lope de Vega Carpioos verwerde-hof. 1647
029800 - Leon de Fuyter (naar het Spaans van Antonio Mira de Amescua): Lope de Vega Carpioos verwarde hof. 1656
029810 - Leon de Fuyter (naar het Spaans van Antonio Mira de Amescua): Lope de Vega Carpioos verwarde hof. 1665
029820 - Leon de Fuyter (naar het Spaans van Antonio Mira de Amescua): Lope de Vega Carpioos verwarde hof. 1668
029830 - Leon de Fuyter (naar het Spaans van Antonio Mira de Amescua): Lope de Vega Carpioos verwarde hof. 1671
029840 - Leon de Fuyter (naar het Spaans van Antonio Mira de Amescua): Het verwarde hof. 1679
029850 - Leon de Fuyter (naar het Spaans van Antonio Mira de Amescua): Het verwarde hof. 1699
029860 - Leon de Fuyter (naar het Spaans van Antonio Mira de Amescua): Lope de Vega Carpioos Verwarde hof. 1740
029870 - v. G. (naar het Italiaans van Onbekend): Kluchtighe comedie van Ardelia en Flavioos vryagie. 1629
029880 - G.C.: Iacobvs VI coningh van Schotlandt. 1639
029890 - G.E.L.M.: De jonge zwendelaar ontmomt. 1778
029900 - G.G. (naar het Frans van Onbekend): Pasquin en Marforio, kamerdienaars van den bedkamer van den Konink van Vrankryk en Madame de Maintenon. 1706
029910 - G.K.: Toekomste van den Heyligen Gheest over de apostelen 1706
029920 - G.K. (G.K.K. of Al eenderley): Bruylofts-spel, van drie personagien, ter eeren des eersamen ionghmans, Nicolaes Abeel, ende de eerbare ionghe dochter, Claesgen Claes, ghespeelt den vyfden Ianuary, 1622. 1622
029930 - G.S. (naar het Frans van J.H. Baron Ecker de Eckhof): Vlucht van Stanislaus Lescinzky, koning van Poolen. 1780 ca.
029940 - G.S. (naar het Frans/Duits van Marc Antoine Le Grand / Aug. Gottlieb Meissner): De weederzydsche proef. 1779
029950 - Hendrik van de Gaete: De belachelyke lettervitters. 1717
029960 - Hendrik van de Gaete: De brassende dienstmeiden. 1707
029970 - Hendrik van de Gaete: De brassende dienstmeiden. 1709
029980 - [Hendrik van de Gaete]: De metselaar door liefde. 1716
029990 - Hendrik van de Gaete: De metselaar door liefde. 1718
030000 - [Hendrik van de Gaete]: De ontmantelde apotheker, met de gefopte hoorndrager. 1713 ca.
030010 - [Hendrik van de Gaete]: De ontmantelde apotheker, met de gefopte hoorndrager. 1714 ca.
030020 - A.A. Gaignan de l’Ami (naar het Frans van A.A. Gaignan de l’Ami): De dood van Maria Antoinetta Anna, koninginne van Vrankrijk. 1793b o
030030 - A.A. Gaignan de l’Ami (naar het Frans van Onbekend): Elize. 1788
030040 - A.A. Gaignan de l’Ami (naar het Frans van A.A. Gaignan de l’Ami): De dood van Maria Antoinetta Anna, koninginne van Vrankrijk. 1793a o
030050 - Nicolaes Geeraerdts: Philantus. 1659
030060 - J.J. Geerts: Den oorspronk en Eerste wonderbaere Wonderheden van het heijlig Kruijs berustende in de Parochiale Kerk van het Graefschap van Gallemaerden. 1792
030070 - Willem Geest: Aldegonda en Barsime, of dubbelde ontschakingh. 1663
030080 - Willem Geest: Diana en Endimion, of Apollo op Diana verlieft. 1699 ca.
030090 - Willem Geest: De vorstelycke herderinne, of de twee gelycke princessen. 1699 ca.
030100 - Wybrandus de Geest: Boëtius. 1711
030110 - [Wybrandus de Geest] (naar het Frans van Jean François Regnard): De geveinse zotheid door liefde. 1710
030120 - [Wybrandus de Geest] (naar het Frans van Jean François Regnard): De geveinse zotheid door liefde. 1727a v
030130 - [Wybrandus de Geest] (naar het Frans van Jean François Regnard): De geveinse zotheid door liefde. 1727b v
030140 - [Wybrandus de Geest] (naar het Frans van Onbekend): De gewaande tovery. 1785
030150 - Wybrandus de Geest: De manzieke vryster. 1700
030160 - [Wybrandus de Geest]: Philander en Kaliste. 1716
030170 - Wybrandus de Geest: De triomfeerende muzyk. 1698
030180 - Wybrandus de Geest: Valentinus. 1707
030190 - [Wybrandus de Geest]: De wederspannige zoon. 1702
030200 - [Pieter van Gelein] (naar het Frans van Thomas Corneille, naar Lope Félix de Vega Carpio): De sipier van zich zelven. 1678
030210 - [Pieter van Gelein] (naar het Frans van Thomas Corneille, naar Lope Félix de Vega Carpio): De sipier van zich zelven. 1679
030220 - [Pieter van Gelein] (naar het Frans van Thomas Corneille, naar Lope Félix de Vega Carpio): De sipier van zich zelven. 1705
030230 - [Pieter van Gelein] (naar het Frans van Thomas Corneille, naar Lope Félix de Vega Carpio): De sipier van zich zelven. 1737
030240 - Pieter van Gelein (NVA) (naar het Frans van Pierre Corneille): Cinna. Uit het Fransch van de Heer Corneille. 1683a
030250 - [Pieter van Gelein (NVA)] (naar het Frans van Pierre Corneille): Cinna. Uit het Fransch van de Heer Corneille. 1683b
030260 - [Pieter van Gelein (NVA)] (naar het Frans van Pierre Corneille): Cinna, óf goedertierenheid van Augustus. 1716
030270 - [Pieter van Gelein (NVA)] (naar het Frans van Pierre Corneille): Cinna. Uit het Fransch van de Heer Corneille. 1720
030280 - Pieter van Gelein (NVA) (naar het Frans van Pierre Corneille): Cinna, of goedertierenheid van Augustus. 1736a
030290 - [Pieter van Gelein (NVA)] (naar het Frans van Pierre Corneille): Cinna, of goedertierenheid van Augustus. 1736b
030300 - [Pieter van Gelein (NVA)] (naar het Frans van Pierre Corneille): Cinna, of goedertierenheid van Augustus. 1736c
030310 - Adam Karels van Germez (Zjermes) (naar het Frans van Gautier de Costes de la Calprenède): Eduard, anders stantvastige weduwe. 1660a d
030320 - Adam Karels van Germez (Zjermes) (naar het Frans van Gautier de Costes de la Calprenède): Eduard, anders stantvastige weduwe. 1660b d
030330 - Adam Karels van Germez (Zjermes) (naar het Frans van Gautier de Costes de la Calprenède): Eduard, of stantvastige weduwe. 1716
030340 - Adam Karels van Germez (Zjermes) (naar het Frans van Jean Rotrou): Klaagende Kleazjenor, en doolende Doristee. 1647
030350 - Adam Karels van Germez (Zjermes) (naar het Frans van Jean Rotrou): Klaagende Kleazjenor, en doolende Doristee. 1670
030360 - Adam Karels van Germez (Zjermes): Klaagende Kleazjenor, en doolende Doristee. 1716
030370 - Adam Karels van Germez (Zjermes) (naar het Frans / Spaans van Jean Rotrou, naar Lope Félix de Vega Carpio): Vervolgde Laura. 1645
030380 - Adam Karels van Germez (Zjermes) (naar het Frans / Spaans van Jean Rotrou, naar Lope Félix de Vega Carpio): Vervolgde Laura. 1666
030390 - Adam Karels van Germez (Zjermes) (naar het Frans / Spaans van Jean Rotrou, naar Lope Félix de Vega Carpio): Vervolgde Laura. 1679a o
030400 - Adam Karels van Germez (Zjermes) (naar het Frans / Spaans van Jean Rotrou, naar Lope Félix de Vega Carpio): Vervolgde Laura. 1679b o
030410 - Adam Karels van Germez (Zjermes) (naar het Frans / Spaans van Jean Rotrou, naar Lope Félix de Vega Carpio): Vervolgde Laura. 1716
030420 - Adam Karels van Germez (Zjermes) (naar het Frans / Spaans van Jean Rotrou, naar Lope Félix de Vega Carpio): Vervolgde Laura. 1730
030430 - I. van Gerwen: Siet speel-wijs dit ,, bly ’t Wijn-rancxken vertoont, / 1615
030440 - Joh. Theod. van Gesperden (naar het Latijn van Joh. Paul Crusius): Wanckelbaer Fortuyn, ofte treur-bly-eyndich-spel van Croesus. 1636
030450 - Cornelis van Ghistele (naar het Latijn van P. Terentius Afer): Adelphos. 1555
030460 - Cornelis van Ghistele (naar het Latijn van P. Terentius Afer): Adelphos 1596
030470 - Cornelis van Ghistele (naar het Latijn van P. Terentius Afer): Andria. 1555a v
030480 - Cornelis van Ghistele (naar het Latijn van P. Terentius Afer): Andria. 1555b v
030490 - Cornelis van Ghistele (naar het Grieks van Sophocles): Een tragedie, ghenaemt Antigone, bescreven eerst in Griecxsche, door den gheleerden Poeet Sophocles, ende daer na int Latine ouer gheset, ende nu in onser Duytscher talen Rhetorikelijck ghetranslateert, door Cornelis van Ghistele, vol schoonder sentencien, ende goede leeringhen. 1556
030500 - Cornelis van Ghistele: Eneas en Dido. 1551
030510 - Cornelis van Ghistele (naar P. Terentius Afer): Eunuchus. 1555a v
030520 - Cornelis van Ghistele (naar het Latijn van P. Terentius Afer): Eunuchus. 1555b v
030530 - Cornelis van Ghistele (naar het Latijn van P. Terentius Afer): Heautontimorumenos, de derde Comedie, de welcke P. Terentius Afer int Latine bescreven heeft, nu eerst rhetorikelijck over ghestelt in onser Duytscher talen. 1555
030540 - Cornelis van Ghistele (naar het Latijn van P. Terentius Afer): Heautontimorumenos, de derde Comedie, de welcke P. Terentius Afer int Latine bescreven heeft, nu eerst rhetorikelijck over ghestelt in onser Duytscher talen. 1562
030550 - Cornelis van Ghistele (naar het Latijn van P. Terentius Afer): Hecira. 1555
030560 - Cornelis van Ghistele (naar het Latijn van P. Terentius Afer): Hecira. 1596
030570 - Cornelis van Ghistele (naar het Latijn van P. Terentius Afer): Phormio. 1555
030580 - Cornelis van Ghistele (naar het Latijn van P. Terentius Afer): Phormio. 1596
030590 - Jan Hendrik Glazemaker (naar het Frans van Jean Louis Ignace (Puget) de la Serre): De heilige Katerina, martelares. 1668
030600 - Jan Hendrik Glazemaker (naar het Frans van Jean Louis Ignace de la Serre): Thomas Morus, of de zegepraal des geloofs, en der standvastigheid. 1668
030610 - Guilielmus Gnapheus (Fullonius) (Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen): Acolastus. De filio prodigo comoedia Acolasti 1512
030620 - Guilielmus Gnapheus (Fullonius) (Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen): Acolastus. De filio prodigo comoedia Acolasti 1529
030630 - Guilielmus Gnapheus (Fullonius) (Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen): Acolastus de filio prodigo comoedia Acolasti 1530
030640 - Guilielmus Gnapheus (Fullonius) (Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen): Acolastus. De filio prodigo comoedia Acolasti 1533
030650 - Guilielmus Gnapheus (Fullonius) (Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen): Acolastus. De filio prodigo comoedia Acolasti 1534
030660 - Guilielmus Gnapheus (Fullonius) (Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen): Acolastus de filio prodigo comoedia 1535a d
030670 - Guilielmus Gnapheus (Fullonius) (Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen): Acolastus. De filio prodigo comoedia Acolasti 1535b d
030680 - Guilielmus Gnapheus (Fullonius) (Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen): Acolastus de filio prodigo comoedia 1535c d
030690 - Guilielmus Gnapheus (Fullonius) (Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen): Acolastus. De filio prodogio [sic] comoedia Acolasti 1536
030700 - Guilielmus Gnapheus (Fullonius) (Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen): Acolastus. De filio prodigo comoedia Acolasti 1538
030710 - Guilielmus Gnapheus (Fullonius) (Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen): Comoedia Acolasti titulo inscripta de filio prodigo. 1540
030720 - Guilielmus Gnapheus (Fullonius) (Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen): Comoedia Acolasti titulo inscripta de filio prodigo. 1542
030730 - Guilielmus Gnapheus (Fullonius) (Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen): Acolastus de filio prodigo comoedia 1549
030740 - Guilielmus Gnapheus (Fullonius) (Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen): Comoedia Acolasti titulo inscripta 1550
030750 - Guilielmus Gnapheus (Fullonius) (Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen): Acolastus. 1554
030760 - Guilielmus Gnapheus (Fullonius) (Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen): Acolastus de filio prodigo comoedia 1562
030770 - Guilielmus Gnapheus (Fullonius) (Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen): Acolastus de filio prodigo. 1566
030780 - Guilielmus Gnapheus (Fullonius) (Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen): Acolastus de filio prodigo comoedia 1568
030790 - Guilielmus Gnapheus (Fullonius) (Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen): Acolastus. 1569
030800 - Guilielmus Gnapheus (Fullonius) (Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen): Acolastus. 1577
030810 - Guilielmus Gnapheus (Fullonius) (Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen): Hypocrisis: de hypocrisis falsa religione, ficta disciplina 1544
030820 - Guilielmus Gnapheus (Fullonius) (Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen): Hypocrisis. De hypocrisis praesertim pharsis aicae falsa religione ... 1564
030830 - Guilielmus Gnapheus (Fullonius) (Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen): Hypocrisis. De hypocrisis praesertim pharsis aicae falsa religione ... 1587
030840 - Guilielmus Gnapheus (Fullonius) (Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen): Morosophus de vera ac personata sapientia : comoedia non minus festiva, quam pia ... 1541
030850 - Guilielmus Gnapheus (Fullonius) (Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen): Morosophus de vera ac personata sapientia : comoedia non minus festiva, quam pia ... 1599
030860 - Pieter Govertsz. van Godewycx (naar het Latijn van Cornelius Schonaeus): Witte-broots kinderen, of bedorve jongelingen. 1641
030870 - Frans Godin: De krooninghdes keysers 1660 ca.
030880 - Frans Godin: Lucifers gesanten. 1658
030890 - Frans Godin: Nieuw Lucifers gesanten. 1658 ca.
030900 - Rijklof Cornelis van Goens: Arlequin heureux pecheur. 1798
030910 - Rijklof Cornelis van Goens (naar het Frans van Onbekend): Arlequin, of de gelukkige visscher. 1798
030920 - Rijklof Cornelis van Goens (naar het Frans van Onbekend): Betoverde lamp. 1797
030930 - Rijklof Cornelis van Goens: Circé. 1798
030940 - Rijklof Cornelis van Goens (naar het Italiaans van Onbekend): Eutyme et Eucharis. 1798
030950 - Rijklof Cornelis van Goens (naar het Italiaans van Onbekend): Eutymus en Eucharis. 1798
030960 - Rijklof Cornelis van Goens: Fleur d’Epine, of de triomph van Arlequin door toverkunst. 1799
030970 - Rijklof Cornelis van Goens (naar het Frans van Sim. Nic. Henri Linguet): De landman, regter. 1783
030980 - [Rijklof Cornelis van Goens] (naar het Frans van Sim. Nic. Henri Linguet): De landman, rechter. Iets meer dan een vertaling. 1795
030990 - Rijklof Cornelis van Goens (naar het Frans van Sim. Nic. Henri Linguet): De landman, regter. 1795 ca.
031000 - Rijklof Cornelis van Goens (naar het Frans van Rijklof Cornelis van Goens): Laurette, of de onschuldige liefde. 1798
031010 - Rijklof Cornelis van Goens: Laurette ou l’amour innocent. 1798
031020 - Rijklof Cornelis van Goens (naar het Frans van Gardel): Mirsa. 1798
031030 - [Rijklof Cornelis van Goens] (naar het Frans van Jacques Marie Boutet de Monvel): De ridder Bayard. Iets meer dan ene vertaling. 1798
031040 - Rijklof Cornelis van Goens (naar het Frans van Onbekend): Triomf der Fransche wapenen. 1798
031050 - Rijklof Cornelis van Goens: La triomfe des armes Françaises. 1798
031060 - [Rijklof Cornelis van Goens] (naar het Frans van Pierre Augustin Caron de Beaumarchais): De twede Tartuffe, of de schuldige moeder. 1797
031070 - Rijklof Cornelis van Goens (naar het Frans van Gardel): De verstand-zoekster. 1798
031080 - Jan Goeree (naar het Frans van Paul Scarron): Alcander, koning van Cyprus en Cilicië; of de gewaande zeeroover. 1707
031090 - Jan Goeree (naar het Frans van Paul Scarron): Alcander, koning van Cyprus en Cilicië; of de gewaande zeeroover. 1741
031100 - Jan Goeree: De Goudsblom-steeg. 1734a v
031110 - Jan Goeree: De Goudsblom-steeg. 1734b v
031120 - Joannes Antonides van der Goes: Trazil, of overrompelt Sina. 1685
031130 - Joannes Antonides van der Goes: Trazil, of overrompelt Sina. 1705
031140 - Joannes Antonides van der Goes: Trazil, of overrompelt Sina. 1714
031150 - Joannes Antonides van der Goes: Trazil, of overrompelt Sina. 1730
031160 - Joannes Antonides van der Goes: Trazil, of overrompelt Sina. 1735
031170 - Joannes Antonides van der Goes: Trazil, of overrompelt Sina. 1748
031180 - Joannes Antonides van der Goes (NVA) (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus): De gelyke tweelingen. 1670
031190 - Joannes Antonides van der Goes (NVA) (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus): De gelyke twélingen. 1677
031200 - [Joannes Antonides van der Goes (NVA)] (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus): De gelyke twélingen. 1682
031210 - [Joannes Antonides van der Goes (NVA)] (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus): De gelyke twélingen. 1715
031220 - Iz. Jan Alex. Gogel (naar het Duits van Gottlieb Stephan (Stephanie) de Jonge): De apothecar en de doctor 1796
031230 - Iz. Jan Alex. Gogel (naar het Duits van Gottlieb Stephan (Stephanie) de Jonge): De apothecar en de doctor. 1803
031240 - Job Gommersz: De bedrogen minnaars. 1565
031250 - Job Gommersz: Menich Mensche, Hoverdye en Gyerigheyt. 1565
031260 - Job Gommersz: Onser Lijever Vrouwen Hemelvaert. 1566
031270 - Cornelis van der Gon: Agelmond, eerste koning van Lombardije. 1702
031280 - Cornelis van der Gon: Faramont, eerste koningh der France. 1700
031290 - Cornelis van der Gon: Faramond, eerste koning der France. 1701
031300 - Cornelis van der Gon: Gustavus de Eerste, hersteller van Zweden, 1710 ca.
031310 - Cornelis van der Gon: Gustavus de Eerste, hersteller van Zweeden. 1727
031320 - Cornelis van der Gon: Het scheeps leven. 1720 ca.
031330 - Cornelis van der Gon: Het scheepsleven. 1714a d
031340 - Cornelis van der Gon: Het scheepsleven. 1714b d
031350 - Cornelis van der Gon: Het scheepsleven. 1731
031360 - Cornelis van der Gon: Het scheepsleven. 1744
031370 - Cornelis van der Gon: Het scheepsleven. 1750 ca.
031380 - Pieter Gossey: De bekeeringe ende martelie van Catharina Koninginne van Georgie, onder den vreeden Cha-Abas Koning van Persien. 1782
031390 - Pieter Gossey: Leven en dood van den H. Wenceslaus, eersten koning van Bohêmen, benevens d’onmenschelyke vreedheid en rampzaligen uytgang van Drahomira de Luczko. 1790 ca.
031400 - Pieter Gossey: De martel-dood van Catharina, koninginne van Georgia, onder den tyran Cha-Abas, koning van Persien. 1800 ca.
031410 - Pieter Gossey: De martelie van de HH. Berardus, Petrus, Otto, Accursius, Adjutus, eerste martelaers der orden van den H. Seraphinschen Vader Franciscus; zynde op den 16. Januarii 1220. voor het Catholyk geloove gedood door den vreeden Miramolinus, Koning van Marocco. 1783
031420 - Pieter Gossey: ’sWeirelds bedrog afgebeeld door Selenus, landsman: vermaekelyk bly-spel. 1800 ca.
031430 - Goudanus: Baillju van Suydt-Hollandt, ofte ghetoomde vermetelheyt. 1630
031440 - Goudanus [= Cornelis Vlack?]: Commedy van Baillioot. Ghespeelt van seven Personaige, In de Gouts Bloeme met coraige Jeghens de Baillu Cloot. 1630 ca.
031450 - [Lodewijk de Graaf] (naar het Frans van Alain René Lesage): De vermomde Krispyn. 1740
031460 - Hendrik de Graef (naar het Frans van Philippe Quinault): Agrippa, koning van Alba, of de valsche Tiberinus. 1669
031470 - [Hendrik de Graef]: Alcinea, of stantvastige kuysheydt. 1671
031480 - [Hendrik de Graef]: Alcinea, of stantvastige kuysheydt. 1717
031490 - Hendrik de Graef (naar het Frans van Philippe Quinault): Aurora, en Stella, of zusterlijcke kroon-zucht. 1665
031500 - Hendrik de Graef (naar het Spaans van Lope Félix de Vega Carpio): Den dullen ammirael, of stryt om d’eer. 1670
031510 - Hendrik de Graef (naar het Spaans van Lope Félix de Vega Carpio): Joanna, koningin van Napels, of den trotzen dwinger. 1664 ca.
031520 - Hendrik de Graef (naar het Spaans van Lope Félix de Vega Carpio): Joanna, koningin van Napels, of den trotzen dwinger. 1669
031530 - Jean Baptiste Gramaye: Abraham et Maria. 1600 ca.
031540 - Jean Baptiste Gramaye: Ahasverus. 1600 ca.
031550 - Jean Baptiste Gramaye: Andromeda Belgica. 1600
031560 - Jean Baptiste Gramaye: Arsenius et Theodosius. 1600 ca.
031570 - Jean Baptiste Gramaye: Baiazetes. 1600 ca.
031580 - Jean Baptiste Gramaye: Catherina Barbara. 1600 ca.
031590 - Jean Baptiste Gramaye: Constantinus. 1594
031600 - Jean Baptiste Gramaye: Elias. 1594
031610 - Jean Baptiste Gramaye: Ernestus. 1600 ca.
031620 - Jean Baptiste Gramaye: Gertrudis. 1600 ca.
031630 - Jean Baptiste Gramaye: Isaias. 1600 ca.
031640 - Jean Baptiste Gramaye: Iudicium extremum. 1600 ca.
031650 - Jean Baptiste Gramaye: Iustinianus. 1600 ca.
031660 - Jean Baptiste Gramaye: Lutosae lapsus et restauratio hominis. 1600 ca.
031670 - Jean Baptiste Gramaye: Magi tres 1600 ca.
031680 - Jean Baptiste Gramaye: Mauritius. 1600 ca.
031690 - Jean Baptiste Gramaye: Perseus. 1600 ca.
031700 - Jean Baptiste Gramaye: Pyramus et Thisbe. 1600 ca.
031710 - Jean Baptiste Gramaye: Rex Saturnalium. 1600 ca.
031720 - Jean Baptiste Gramaye: Salomon. 1600 ca.
031730 - Jean Baptiste Gramaye: Susanna. 1600 ca.
031740 - Jean Baptiste Gramaye: Virtus Humana. 1600 ca.
031750 - Matthijs Gramsbergen: Kluchtighe tragoedie of den hartoog van Pierlepon, [...] 1650
031760 - Matthijs Gramsbergen: Kluchtighe tragoedie of den hartoog van Pierlepon, [...] 1650 ca.
031770 - Matthijs Gramsbergen: Kluchtighe tragoedie of den hartoog van Pierlepon, [...] 1657
031780 - Matthijs Gramsbergen: Kluchtighe tragoedie of den hartoog van Pierlepon. 1679
031790 - Matthijs Gramsbergen: Klucht van de levendighe doodt, of bedroogen kassier. 1649
031800 - Hendrik Grantham: Mirtillo.
031810 - [Hendrik Grantham / Anth. Spatzier]: Krispyn, goeverneur, en struykrover. 1738 ca.
031820 - Joh. Hendr. Grave: De vrede 1801
031830 - Pieter Francies de Grave: De rampzaligen ondergang van Annaxartus, koning van Persien, veroorzaekt door het weygeren van zyne dochter Rozamonda, ten houwelyke te geven aen Apolidon, koning van Cypres, welken hy toezegt aen Terquillus, prins van Arabien, die in eenen slag verslagen word. Als mede de bekeering der genoemde Rozamonda, om te trouwen met Argamondus, christen koning van Syrien. 1780 ca.
031840 - Pieter Francies de Grave: De rampzaligen ondergang van AnnaxartIus, koning van Persien, veroorzaekt door het weygeren van zyne dochter Rozamonda, ten houwelyke te greven aen Apolidon, koning van Cypres, welken hy toezegt aen Terquillus, prins van Arabien, die in eenen slag verslagen word. Als mede de bekeering der genoemde Rozamonda, om te trouwen met Argamondus, christen koning van Syrien. 1800 ca.
031850 - Pieter Francies de Grave: Den rampzaligen ondergang van Annaxartus, koning van Persien, veroorzaekt door het weygeren van zyne dochter Rosamonda ten houwelyke te geven aen Apolidon, Koning van Cypres, welke hy toezegt aen Terquillus, prins van Arabien, die in eenen slag verslagen word; als-mede de bekeering der genoemde Rosamonda om te trouwen met Argamondus, christen koning van Syrien 1800 ca.
031860 - H. s’ Gravensande: Aanspraak en afscheid : ter gelegenheid der opening en sluiting van deszelfs schouwtooneel. 1786. 1786
031870 - Jan Greeven: Constantia, of armoede en braafheid. 1801
031880 - Gosenwijn Christiaan de Greuve (naar het Duits van De Dalberg): Gustaaf Adolph, of de edelmoedige koning. 1778
031890 - Gosenwijn Christiaan de Greuve (naar het Duits van De Dalberg): Gustaaf Adolph, of de edelmoedige koning. 1779
031900 - Gosenwijn Christiaan de Greuve (naar het Duits van Onbekend): De virtuosen, of het leevend testament. 1799
031910 - Gosenwijn Christiaan de Greuve (naar het Duits van J. Perinet): De vreesachtige uit vooroordeel, wegens zyne geboorte op zondag. 1799
031920 - Gosenwijn Christiaan de Greuve (naar het Duits van J. Perinet): De vreesachtige uit vooroordeel, wegens zyne geboorte op zondag. 1800
031930 - Claude de Grieck: De betooverden mensch. 1670
031940 - Claude de Grieck: Den boom des levens. 1670
031950 - Claude de Grieck (naar het Frans / Spaans van Anoniem / Pedro Calderón de la Barca): Cenobia; met de doodt van kaizer Aureliaen. 1667
031960 - Claude de Grieck (naar het Frans van Paul Scarron): Don Japhet van Armenien. 1657
031970 - Claude de Grieck (naar het Frans / Spaans van Jean Rotrou / Ant. Mira de Amescua): Den Grooten Bellizarius. 1658
031980 - Claude de Grieck (naar het Frans / Spaans van Jean Rotrou / Ant. Mira de Amescua): Den grooten Bellizarius. [...] Den laatsten druk, merkelijk veranderd, zo als het tegenwoordig word vertoond [...] 1697a v
031990 - [Claude de Grieck] (naar het Frans / Spaans van Jean Rotrou / Ant. Mira de Amescua): Den grooten Bellizarius. [...] Den laatsten druk, merkelijk veranderd, zo als het tegenwoordig word vertoond [...] 1697b v
032000 - Claude de Grieck (naar het Frans / Spaans van Jean Rotrou / Ant. Mira de Amescua): Den grooten Bellizarius. 1724
032010 - Claude de Grieck (naar het Frans van Pierre Corneille): Heraklius. 1650
032020 - Claude de Grieck: Herders-list ontdeckt ende gestraft in Hylas. 1644
032030 - Claude de Grieck: Liefde zonder zien verwekt. 1653
032040 - Claude de Grieck (naar het Frans van François le Métel de Boisrobert): Palene. 1650
032050 - Claude de Grieck (naar het Spaans van Juan Pérez de Montalván): Samson, oft edel-moedighen Nazareen. 1660 ca.
032060 - Claude de Grieck (naar het Spaans van Pedro Calderón de la Barca): Ulysses in ’t eylandt van Circe, oft, geen grooter toovery als liefde. 1668
032070 - Joan de Grieck: Den dolenden pelgrim. 1699 ca.
032080 - Joan de Grieck: Den dolenden pelgrim. 1700
032090 - Joan de Grieck: De ghedempte hoogh-moedt, ofte hoovaerdighe bedroghe maeght. 1700
032100 - Joan de Grieck: Klucht van de ghedwonghe Griet. 1700
032110 - [Joan de Grieck] (naar het Nederlands van C.v. B.): Belacchelyck kluchtspel van Lemmen met syn neus. 1695 ca.
032120 - Joan de Grieck (naar het Nederlands van C.v. B.): Het belacchelyck kluchtspel van Lemmen met syn neus. 1700
032130 - Joan de Grieck (naar het Nederlands van C.v. B.): Belaggelyk klucht-spel van Lemmen met syn neus. 1750 ca.
032140 - Joan de Grieck: Klucht-spel van Meester Coenraadt Bier-borst, heer van kannen en pinten. 1700
032150 - Joan de Grieck: Den uyt-ghetapten koop-man, ofte mis-luckten dragonder. 1700
032160 - [Joan de Grieck]: Voorspel, over het bekomen van de langh-ghewenschten Peys 1700
032170 - G. van der Groe: De Billard. 1731
032180 - Floris Groen: De gestrafte staatzugt. 1682
032190 - Floris Groen: Geyle stiefmoeder. 1697
032200 - Floris Groen: Griekze Camma. 1698
032210 - Floris Groen: Bly-spel van den huwlyken staat. 1685
032220 - Floris Groen: De mislukte ontrouw. 1682
032230 - [Floris Groen]: Monsieur La Grand en Madame Petiet. 1713
032240 - Floris Groen: Bly eindend treur-spel van den verlooren soon. 1677
032250 - Floris Groen: Bly eindend treur-spel van den verlooren soon. 1700
032260 - Floris Groen: De vrouw bewaarder bedroogen. 1707
032270 - [Floris Groen / Adriaan Peys]: De standvastige minnares, met de dood van Taneredo, prins van Salerne. 1699
032280 - Abraham Groenewoud: Geloofshervorming. 1719
032290 - Abraham Groenewoud: Verloore diämantring, of de verkwistende theedrinkster. 1719
032300 - Abraham Groenewoud: Violante en Valeran. 1711
032310 - Johannes Groethuyse: Catholicae religionis de fera idololatria triumphus vel Abenner
032320 - Anoniem (Groeyen en bloeyen): Herstelde eere aen het Alder-Heyligste Sacrament van Mirakel eerst ont-eert door de Joden, daer naer gevlucht voor de beldtstormers, af-gebeldt in den godtvruchtighen propheêt David koninck van Israël enz. 1735
032330 - Anoniem (naar het Latijn van Hugo de Groot): Christs Passion. 1640a o
032340 - Anoniem (naar het Latijn van Hugo de Groot): Christs Passion. 1640b d
032350 - Anoniem (naar het Latijn van Hugo de Groot): Christs Passion. 1640c o
032360 - Anoniem (naar het Latijn van Hugo de Groot): Christs Passion. 1687
032370 - Anoniem (naar het Latijn van Hugo de Groot): Christs Passion. 1698
032380 - Anoniem (naar het Latijn van Hugo de Groot): Sophompaneas. 1652
032390 - Hugo de Groot: Adamus exul. 1601
032400 - Hugo de Groot: Adamus exul. 1752
032410 - Hugo de Groot: Adamus exul. 1798
032420 - Hugo de Groot: Christus patiens. 1608
032430 - Hugo de Groot: Christus patiens. 1617
032440 - Hugo de Groot: Christus patiens. 1627
032450 - Hugo de Groot: Christus patiens. 1635a o
032460 - Hugo de Groot: Christus patiens. 1635b o
032470 - Hugo de Groot: Christus patiens. 1635c d
032480 - Hugo de Groot: Christus patiens. 1639a d
032490 - Hugo de Groot: Christus patiens. 1639b d
032500 - Hugo de Groot: Christus patiens. 1645
032510 - Hugo de Groot: Christus patiens. 1666
032520 - Hugo de Groot: Christus patiens. 1670
032530 - Hugo de Groot: Christus patiens. 1682
032540 - Hugo de Groot: Christus patiens. 1682
032550 - Hugo de Groot: Christus patiens. 1714
032560 - Hugo de Groot: Christus patiens. 1715
032570 - Hugo de Groot: Christus patiens. 1740 ca.
032580 - Hugo de Groot (naar het Grieks van Euripides): Phoenissae. 1630
032590 - Hugo de Groot (naar het Grieks van Euripides): Phoenissae. 1631
032600 - Hugo de Groot (naar het Grieks van Euripides): Phoenissae. 1703
032610 - Hugo de Groot (naar het Grieks van Euripides): Phoenissae. 1755
032620 - Hugo de Groot (naar het Grieks van Euripides): Phoenissae. 1768
032630 - Hugo de Groot (naar het Grieks van Euripides): Phoenissae. 1802
032640 - Hugo de Groot: Sophompaneas. 1635a v
032650 - Hugo de Groot: Sophompaneas. 1635b d
032660 - Hugo de Groot: Sophompaneas. 1635c v
032670 - Hugo de Groot: Sophompaneas. 1639a d
032680 - Hugo de Groot: Sophompaneas. 1639b d
032690 - Hugo de Groot: Sophompaneas. 1645
032700 - Hugo de Groot: Sophompaneas. 1670
032710 - Johann Klaj (naar het Latijn van Hugo de Groot): Leidender Christus. 1645
032720 - Pieter de Groot (naar het Latijn van Hugo de Groot): Sophompaneas. 1635
032730 - Triller (naar het Latijn van Hugo de Groot): Leidender Christus. 1723
032740 - Triller (naar het Latijn van Hugo de Groot): Leidender Christus. 1748
032750 - Is. de Groot: De bedrooge speck-dieven. 1653
032760 - J. de Groot: Jacobus hertog van Montmouts. Gecomponeert binnen Gouda, by de Goud-Bloem, daer men schrijft, Uyt Jonsten Begrepen. 1678 ca.
032770 - Jacobus de Groot: Dronke Beely, anders het bedorven huishouden. 1779
032780 - Jacobus de Groot: Eugenia. 1723
032790 - Jacobus de Groot: Rolando gewaande Don Pedro, of den misleiden Jeronimo. 1779
032800 - [Andreas Gryphius] (naar het Nederlands van Joost van den Vondel): Die Sieben Brüder, oder die Gibeoniter. 1698
032810 - [S. Guldemont] (naar het Frans van Jean Galbert de Campistron): Virginia. 1698
032820 - S. Guldemont (naar het Frans van Jean Galbert de Campistron): Virginia. 1700
032830 - Gerret van Gulik: Acis en Galaté. 1766 ca.
032840 - Gerret van Gulik: Alcides. 1766 ca.
032850 - Gerret van Gulik (naar het Frans van Louis Carrogis Carmontelle): Alménorade. 1780 ca.
032860 - Gerret van Gulik: Alménorade. 1780 ca.
032870 - Gerret van Gulik: Biblis. 1766 ca.
032880 - Gerret van Gulik: Coronis. 1766 ca.
032890 - Gerret van Gulik: De triomf der kunsten. 1766 ca.
032900 - Gerret van Gulik: Der poëzye en Phoebus gunstgroet. Voorspel ter gelegenheid van het openen van het tooneel, onder zekere liefhebbers der tooneelpoëzye; ten zinspr. voerende: Uit liefde tot de kunst. 1754
032910 - Gerret van Gulik: Endimion. 1766 ca.
032920 - Gerret van Gulik (naar het Frans van Joseph Gaspard Dubois-Fontanelle): Ericia, of de Vestaelsche maegd. Met de voorreden van den Fransche uitgever, en nareden van den schryver. 1770
032930 - Gerret van Gulik: Hesione. 1766 ca.
032940 - Gerret van Gulik: Het feest der minnaars. 1766 ca.
032950 - Gerret van Gulik: Jephta. 1766 ca.
032960 - Gerret van Gulik: Medus, koning van Medien. 1766 ca.
032970 - Gerret van Gulik: Minnareijen van Momus. 1766 ca.
032980 - Gerret van Gulik: Minnareijen van Venus. 1766 ca.
032990 - Gerret van Gulik: Omphale. 1766 ca.
033000 - Gerret van Gulik: Pomone. 1766 ca.
033010 - [Gerret van Gulik]: Vreugde en dankbaerheid 1756
033020 - Jan van Gysen: Agste en laatste Harlequin met de Rarekiek. 1711
033030 - Jan van Gysen: Bekeerde zingende Harlequin, met de Rarikiek: van de Amsterdamse Kermis, naar Groot-Brittannien. 1714
033040 - Jan van Gysen: De betoverde geldkist. 1712
033050 - Jan van Gysen: Bruilofts tafelspel tussen Apollo, Merkuur, Venus en Pallas. Ter bruiloft van Jac. van Oosterwyk, en Anna Bruyn. Ver-eenigt in Amsterdam den 13. Mey 1708. 1708
033060 - Jan van Gysen: De Vreeden op haar zeegen, en Mars in een rolwagen. 1714
033070 - Jan van Gysen: Derde Harlequin met de Rarekiek, vertoonende op een boertige wyse, de verrigting des Hertog van Tursis, op ’t eyland van Serdanje. 1711
033080 - Jan van Gysen: Eerste Harlequin met de Rarekiek. 1711
033090 - Jan van Gysen: Bedroefde Harlequin, met een grbrooke Rarikiek: in Grootbrittanjen. 1715
033100 - Jan van Gysen: Swervende Harlequin, zonder Rarikiek: in Grootbrittanjen. 1715
033110 - Jan van Gysen: Desperaate Harlequin, met de verborge Rarikiek: in Schotland. 1715
033120 - Jan van Gysen: Harlequin, met een nieuwe Rarikiek: in Londen. Vertoonende de dood van de Graaven Derwentwater en Kenmuure, nevens de vlugt van de Lord Nietisdaalen. 1716
033130 - Jan van Gysen: Harlequin, met de Raaikiek [= Rarikiek]: op de Amsterdamse Kermis. Verhaalende al zyn wedervaaren t’zeedert laatst. 1716
033140 - Jan van Gysen: Onverwagte Vierde Harlequin, met de Rarikiek: verhaalende op een Boertige wyze alles wat ’er is gepasseert inde maant augustus en september, 1716. wegens het verlaaten van de stad Corfu. 1716
033150 - Jan van Gysen: Verkwikte Harlequin, met de herstelde Rarikiek: in Schotland. Verhaldende de Aankomst, verrigting, en vertrek van den pretendent aldaar. 1716
033160 - Jan van Gysen: Gewaapende Harlequin, met zyn Rarikiek: verhaalende op een boertige wys alles wat ’er is gepasseert in en om Belgrado. 1717 ca.
033170 - Jan van Gysen: Gewaapende Harlequin, rydende op een kameel; verzelschapt met zyn Turksche slaaf, naar de Amsterdamse kermis. 1717 ca.
033180 - Jan van Gysen: Wispeltuurige Harlequien, met zyn Rarikiek in Groot-Brittanjen. 1717 ca.
033190 - Jan van Gysen: Harlequin, met de Rarikiek: Van Barleduk naar de Amsterdamse kermis, vertoonde de toestand in Grootbrittannien. 1714
033200 - Jan van Gysen: Herstelde Harlequin, met de opgelapte Rarikiek, in Grootbritanjen. 1714
033210 - Jan van Gysen: t’Zaamenspraak tusschen de Hollandsche Maagd en de Vreede, over de tegenwoordige toestand van zaaken. 1713
033220 - Jan van Gysen: Het houwelyk van Jorden en Baafje. of de bedrogen konstverkoper. 1714a v
033230 - Jan van Gysen: Het houwelyk van Jorden en Baafje. of de bedrogen konstverkoper. 1714b v
033240 - Jan van Gysen: Het houwelyk van Jorden en Baafje. of de bedrogen konstverkoper. 1714c v
033250 - Jan van Gysen: Het houwelyk van Jorden en Baafje. of de bedrogen konstverkoper. 1715 v
033260 - Jan van Gysen: De osse markt, of ’t vervolg van De varke markt. 1712a v
033270 - Jan van Gysen: De osse markt, of ’t vervolg van De varke markt. 1712b v
033280 - Jan van Gysen: De osse markt, of ’t vervolg van De varke markt. 1713
033290 - Jan van Gysen: De osse markt, of ’t vervolg van De varke markt. 1720
033300 - Jan van Gysen: Samen-spraak tusschen Mars en Venus, ter bruyloft van de Heer Pieter Sweedenryk en Me-juffrouw Alida Maria Arendsen. 1711
033310 - Jan van Gysen: Sesde Harlequin met de Rarekiek. 1711
033320 - Jan van Gysen: Sevende Harlequin met de Rarekiek. 1711
033330 - Jan van Gysen: Tweede Harlequin met syn Rarekiek; Vader van Scharmoesje, en Kortezaantje. 1711
033340 - Jan van Gysen: De varke markt. 1712a o
033350 - Jan van Gysen: De varke markt. 1712b o
033360 - Jan van Gysen: De varke markt. 1713
033370 - Jan van Gysen: Varke markt. 1716
033380 - Jan van Gysen: De varkemarkt. 1727
033390 - Jan van Gysen: Varke markt. 1736
033400 - Jan van Gysen: Verleege Harlequin, met de Rarikiek in Schotland. 1714
033410 - Jan van Gysen: Verwonderde Harlequin, met een halve Rarikiek, in Grootbritanjen. 1715
033420 - Jan van Gysen: Vierde Harlequin, sonder Rarekiek. 1711
033430 - Jan van Gysen: Vyfde Harlequin met de Rarekiek. 1711
033440 - H.: Liefde en rampspoed, of het berouw der dwaaling. 1799
033450 - H.C.H.: Twee oude vrijers. 1699 ca.
033460 - H.D.G.: Gekuypte vryster. 1663
033470 - H.H.: De ontpachterde impostmeester, of de vernederende hoogmoed. 1699 ca.
033480 - H.P.T.B.: Don Jan Richardo, of het sterfhuis in vreugde. 1768
033490 - H.P.T.B.: De gevrijde zuster ontdekt. 1774
033500 - H.P.T.B.: Honi en Surdareg. 1766
033510 - H.P.T.B.: List boven list. 1774
033520 - H.P.T.B.: De voorbaarige kraamvrouw, of de aangenomen kinderen. 1778
033530 - H.P.T.B.: De wanhoopende corporaal, of de zwetser door den drank verwonnen. 1787
033540 - H.W.P. (naar het Duits van Heinrich Gottlieb Schmieder): De wrekers. 1801
033550 - Hadoux: Le dragon verd. 1772
033560 - Willem van Haecht: Antwerpen: den oorlof int ghemeyn in ’t Antwerps haechspel 1561. 1562
033570 - Willem van Haecht: Den willecom der Violieren op Thaech-Spel. 1562
033580 - Willem van Haecht: Den oerloff oft adieu van de Violieren van Antwerpen op dlantjuweel. 1562
033590 - Willem van Haecht: Antwerpens Violieren: Oordeel van Tmolus in Antwerpen 1561. 1562
033600 - Willem van Haecht: Antwerpens Violieren: proloog in Antwerpen 1561. 1562
033610 - Willem van Haecht: Antwerpens Violieren: wellecome in Antwerpen 1561. 1562
033620 - Willem van Haecht: dWerck der apostelen. 1599 ca.
033630 - [Willem van Haecht]: Een dialogus van twee personagien, deen gheheeten, den Vertroosten in Leyden, dander, Den Danckbaren Gheest. Ghecomponeert opde wonderlijcke verlossinghe van Leyden. Noch met meer andere Refereynen, Baladen, op den tijt voorleden, ende den tijt present. 1578
033640 - Petrus Haekt: De kloeck-moedige martelie van de H. Maghet Barbara. 1730 ca.
033650 - Emanuel van Haever: Berlik berlak, of den doctor tooveraer, bly-spel in dry bedryven. 1780 ca.
033660 - Hendrik van Halmael (naar het Spaans van Franc. de Leiva Ramírez de Avellano): Als men t’niet verwagt, of de gewaande prins. 1713
033670 - Hendrik van Halmael: De bedrieger erfgenaam bedroogen. 1714
033680 - Hendrik van Halmael: De bedrooge cessionant. 1711
033690 - [Hendrik van Halmael]: Crispyn en Crispiaan, bedriegers, of de gestrafte beurs en kelderplagen. 1708
033700 - [Hendrik van Halmael]: Crispyn, bedrieger, of de gewaande baron. 1705
033710 - [Hendrik van Halmael]: Crispyn, boek- en kashouwer, bedrieger. 1706
033720 - Hendrik van Halmael: Crispyn, weezenplaag en bloedverzaaker. 1708
033730 - Hendrik van Halmael (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus): De edelmoedige vrinden. 1711
033740 - [Hendrik van Halmael]: De fyne bedriegeryen ontdekt. 1713
033750 - [Hendrik van Halmael]: De fynman, jonker. 1709
033760 - [Hendrik van Halmael]: De gestrafte Pasquyn. 1713
033770 - Hendrik van Halmael: De gestrafte Pasquyn. 1724
033780 - Hendrik van Halmael: De geveinsde Kwaaker. 1708
033790 - Hendrik van Halmael: De geveinsde Kwaaker. 1715
033800 - Hendrik van Halmael: De gezwoore bedrieger, bedrogen. 1711
033810 - Hendrik van Halmael (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus): De herstelde zoon. 1711
033820 - [Hendrik van Halmael]: Hoop en vrees, of de roemrugtige overtogt van Willem de IIIde, prince van Orange. 1709
033830 - Hendrik van Halmael: De koning van Luilekkerland. 1711
033840 - Hendrik van Halmael (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus): De listige juffer betrapt. 1713
033850 - Hendrik van Halmael (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus): De onberaaden minnaar gelukkig door ’t geval. 1713
033860 - [Hendrik van Halmael] (naar het Latijn van P. Terentius Afer): d’Ongelyke broeders. 1709
033870 - [Hendrik van Halmael]: Overdaad en gierigheid. 1714
033880 - Hendrik van Halmael: De panlikker. 1704
033890 - Hendrik van Halmael: De panlikker. 1716
033900 - Hendrik van Halmael: De prins van Platte Marry, of de schijnheilige bedrieger. 1713
033910 - Hendrik van Halmael: De prins van Platte Marry, of de schijnheilige bedrieger. 1724
033920 - Hendrik van Halmael: De schijnheylig, of de vermomde bedrieger. 1708
033930 - Hendrik van Halmael: ’t Schynheylig weeuwtje. 1711
033940 - Hendrik van Halmael (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus): De verboode vleesverkooper bedroogen. 1709
033950 - Hendrik van Halmael (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus): De verboode vleeschverkoper bedroogen. Gevolgt uit Phseudolus naar Plautus. 1712
033960 - Hendrik van Halmael (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus): De verliefde gryzaard betrapt. 1709
033970 - Hendrik van Halmael: Verstand en deugd. 1711
033980 - Hendrik van Halmael: Vervolg van de eerste en tweede geveinsde Kwaker. 1711
033990 - Hendrik van Halmael: Vervolg van De geveinsde Kwaaker. 1709
034000 - Hendrik van Halmael: Waarheid en loogen. 1700
034010 - Hendrik van Halmael: Waarheid en loogen. 1715
034020 - [Hendrik van Halmael]: Wysheid en zotheid. 1699
034030 - Hendrik van Halmael: De zedemeester en kantoorknegt, bedriegers. 1698a v
034040 - Hendrik van Halmael: De zedemeester en kantoorknegt, bedriegers. 1698b v
034050 - [Hendrik van Halmael]: De zedemeester en kantoorknegt, bedriegers. 1707
034060 - G. van Halmale: Algemene vreugde ter altydt aangenaame gedachte van het verjaaren der Alderdoorluchtigste Majesteit William. 1698
034070 - George Johannes Hammius (naar het Duits van Friedrich Julius Wilhelm Ziegler): Eulalia Meinau, of de gevolgen eener hereenigde echtverbindtenis. 1792
034080 - George Johannes Hammius (naar het Duits van Friedrich Julius Wilhelm Ziegler): Eulalia Meinau, of de gevolgen eener hereenigde echtverbindtenis. 1798
034090 - George Johannes Hammius (naar het Duits van August Wilhelm Iffland): De huwlyksgift. 1797
034100 - [Pieter Willem van Haps]: Het huwelyk door list. 1694
034110 - [Pieter Willem van Haps]: De mansmoêr. 1699
034120 - [Pieter Willem van Haps]: De mansmoêr. 1714
034130 - Pieter Willem van Haps: De mansmoêr. 1762
034140 - [Pieter Willem van Haps]: Sophonisba. 1698
034150 - Pieter Willem van Haps: Sophonisba. 1714
034160 - [Pieter Willem van Haps]: Sophonisba. 1733a v
034170 - [Pieter Willem van Haps]: Sophonisba. 1733b v
034180 - Pieter Willem van Haps: Verliefde Brechje. 1700
034190 - [Pieter Willem van Haps]: Verliefde Brechje. 1705
034200 - [Pieter Willem van Haps]: Verliefde Brechje. 1720a v
034210 - [Pieter Willem van Haps]: Verliefde Brechje. 1720bv
034220 - [Pieter Willem van Haps]: Verliefde Brechje. 1786
034230 - Pieter Willem van Haps Sr.: Hollants vree-tonneel, of bly-eynt speel. 1648
034240 - Anoniem (naar Onno Zwier van Haren) (naar het Nederlands van Onno Zwier van Haren): Agon, sultan de Bantam. 1770
034250 - Anoniem (naar Onno Zwier van Haren) (naar het Nederlands van Onno Zwier van Haren): Agon rex Banthami. 1799 ca.
034260 - Onno Zwier van Haren: Agon, sulthan van Bantam. 1769
034270 - Onno Zwier van Haren: Agon, sulthan van Bantam. 1770
034280 - Onno Zwier van Haren: Agon, sulthan van Bantam. 1773
034290 - Onno Zwier van Haren: Agon, sulthan van Bantam. 1775 ca.
034300 - Onno Zwier van Haren: Agon, sulthan van Bantam. 1779
034310 - Onno Zwier van Haren: Agon, sulthan van Bantam. 1786
034320 - [Onno Zwier van Haren] (naar het Frans van Alain-René Lesage, Louis Fuzelier en D’Orneval): Pietje, en Agnietje, en de doos van Pandora. 1779
034330 - Onno Zwier van Haren: Willem de eerste prins van Oranje. 1773
034340 - Onno Zwier van Haren: Willem de Eerste, prins van Oranje. 1779
034350 - Harmodius Friso (= Pieter Vreede): De bloed-raad, of de gevloekte zaamensweering op ’t Loo. 1786a v
034360 - Harmodius Friso (= Pieter Vreede): De bloed-raad, of de gevloekte zaamensweering op ’t Loo. 1786b v
034370 - Harmodius Friso (= Pieter Vreede): De twist der mogendheden, of de nydige keiser, in zyne onregtvaerdigheden tegengegaan. 1785
034380 - Elizabet Hartloop: Tobias. 1688
034390 - [Anthony Hartsen] (naar het Duits van F.G. Freiherr von Nesselrode zu Hugenboett): De adelyke landman. 1779
034400 - Anthony Hartsen (naar het Duits van F.G. Freiherr von Nesselrode zu Hugenboett): De adelyke landman. 1786
034410 - [Anthony Hartsen] (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Mahomet. 1770a v
034420 - [Anthony Hartsen] (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Mahomet. 1770b v
034430 - [Anthony Hartsen] (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Mahomet. 1783
034440 - [Anthony Hartsen] (naar het Frans van Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux): De moeder, vertrouwde van haare dochter. 1762
034450 - [Anthony Hartsen] (naar het Frans van Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux): De moeder, vertrouwde van haare dochter. 1783
034460 - Anthony Hartsen (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): De profeet Mahomet. 1790 ca.
034470 - [Anthony Hartsen] (naar het Duits van Johann Christian Brandes): De vrouw naar de waereld. 1777
034480 - Anthony Hartsen (naar het Duits van Johann Christian Brandes): De vrouw naar de waereld. 1784
034490 - Anthony Hartsen (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): De wedergevonden zoon. 1759
034500 - [Anthony Hartsen] (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): De wedergevonden zoon. 1761
034510 - [Anthony Hartsen] (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): De wedergevonden zoon. 1770
034520 - Anthony Hartsen (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): De wedergevonden zoon. 1780
034530 - [Rederijkers van Kortrijk (Kruisbroeders) (naar Anthony Hartsen)] (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): De profeét Mahomet. 1783 ca.
034540 - Anthony Hartsen & Henri Jean Roullaud (naar het Duits van Heinrich Ferdinand Möller): De graaf van Waltron. 1789
034550 - Anthony Hartsen & Henri Jean Roullaud (naar het Duits van Heinrich Ferdinand Möller): De graaf van Waltron. 1791
034560 - Anthony Hartsen of Lucas Pater (naar het Frans van Doucet [= Charles-Georges Coqueley de Chaussepierre]): De heer Cassander, of de uitwerkingen van de liefde en het koperrood. [...] door den vertaaler verrijkt met eene narede achter het spel. 1778 ca.
034570 - Jan Jacob Hartsinck (naar het Frans van Louis Sébastien Mercier): De deugdzaame armoede. 1776
034580 - Jan Jacob Hartsinck (naar het Frans van Louis Sébastien Mercier): De deugdzaame armoede. 1787
034590 - Jan Jacob Hartsinck: De edelmoedige rykdom. 1780
034600 - [Jan Jacob Hartsinck] (naar het Frans van Louis de Boissy): De Hagenaar te Enkhuizen. 1758
034610 - Jan Jacob Hartsinck (naar het Frans van Louis de Boissy): De Hagenaar te Enkhuizen. 1784
034620 - [Jan Jacob Hartsinck] (naar het Frans van Christophe Bartélemi Fagan): De minderjarige. 1758a v
034630 - [Jan Jacob Hartsinck] (naar het Frans van Christophe Bartélemi Fagan): De minderjarige. 1758b v
034640 - [Jan Jacob Hartsinck] (naar het Frans van Christophe Bartélemi Fagan): De minderjarige. 1778
034650 - Joh.Will. van Hasselt (naar het Duits van J.C. Lavater): Abraham en Izaac. Godsdienstig schouwspel. 1788
034660 - Maurits van Hattum: De orakel-vaas. 1740
034670 - Maurits van Hattum: Het vermakelijk avont-uur. 1767
034680 - Maurits van Hattum en Louis Anseaume (naar het Frans van Alain René Lesage, en d’Orneval): De verkeerde waereldt. Ten deelen gevolgt naar het Fransche. 1742
034690 - Jan Haverkamp (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Brutus. 1736
034700 - Jan Haverkamp (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Brutus. 1752a v
034710 - Jan Haverkamp (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Brutus. 1752b v
034720 - Jan Haverkamp (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Brutus. 1753
034730 - Jan Haverkamp (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)): Brutus. 1785
034740 - Jan Haverkamp (naar het Frans van Claude Boyer): Clotilde. 1732
034750 - [Jan Haverkamp] (naar het Frans van Nicolas de Péchantrès): De dood van Nero. 1709
034760 - [Jan Haverkamp] (naar het Frans van Nicolas de Péchantrès): De dood van Nero. 1720a v
034770 - [Jan Haverkamp] (naar Nicolas de Péchantrès): De dood van Nero. 1720b v
034780 - Jan Haverkamp (naar het Frans van Henri Richer): Sabinus en Eponina. 1738
034790 - Jan Haverkamp (naar het Frans van Henri Richer): Sabinus en Eponina. 1741a v
034800 - Jan Haverkamp (naar het Frans van Henri Richer): Sabinus en Eponina. 1741b v
034810 - Jan Haverkamp (naar het Frans van Henri Richer): Sabinus en Eponina. 1741c v
034820 - Jan Haverkamp (naar het Frans van Henri Richer): Sabinus en Eponina. 1741d v
034830 - [Jan Haverkamp] (naar het Frans van Pierre Corneille): Sertorius. 1722
034840 - [Jan Haverkamp / Katharina Lescailje] (naar het Frans van Nicolas de Péchantrès): Geta, of de broedermoord van Antoninus. 1713
034850 - [Jan Haverkamp / Katharina Lescailje] (naar het Frans van Nicolas de Péchantrès): Geta, of de broedermoort van Antoninus. 1735a v
034860 - [Jan Haverkamp / Katharina Lescailje] (naar het Frans van Nicolas de Péchantrès): Geta, of de broedermoort van Antoninus. 1735b v
034870 - Willem Haverkorn de Jonge Wzn.: De aanslag op Antwerpen. 1780
034880 - Willem Haverkorn de Jonge Wzn.: Aleid van Poelgeest. 1778
034890 - Willem Haverkorn de Jonge Wzn.: Aleid van Poelgeest. 1785
034900 - Willem Haverkorn de Jonge Wzn.: Claudius Civilis. 1779
034910 - Willem Haverkorn de Jonge Wzn.: Claudius Civilis. 1795
034920 - Willem Haverkorn de Jonge Wzn.: Claudius Civilis. 1800 ca.
034930 - Willem Haverkorn de Jonge Wzn.: Elizabeth Woodeville, weduwe van Eduard den Vierden, koning van Engeland. 1784
034940 - Willem Haverkorn de Jonge Wzn.: Elizabeth Woodeville, weduwe van Eduard den Vierden, koning van Engeland. 1789
034950 - Willem Haverkorn de Jonge Wzn.: De overwinning van Willem den Eersten, prins van Orange, of de aanslag op Antwerpen 1799 ca.
034960 - Willem Haverkorn de Jonge Wzn.: Robbert de Vries. 1777a v
034970 - Willem Haverkorn de Jonge Wzn.: Robbert de Vries. 1777b v
034980 - Willem Haverkorn de Jonge Wzn.: Robbert de Vries. 1778a o
034990 - Willem Haverkorn de Jonge Wzn.: Robbert de Vries. 1778b o
035000 - Willem Haverkorn de Jonge Wzn.: De zegepraal der Onschuld. 1793
035010 - Jacobus Havius: Zariadres en Odatis, ofte geluckige droom-liefde, vertoonende de kracht der liefde en de vrye keur der selve. 1658 ca.
035020 - V. Hazart (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): De quel-geesten. 1681
035030 - V. Hazart (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière): Quelgeesten. 1718 ca.
035040 - Joh. Hazeu Corn.zn.: De zegepraal van Mr. J. Necker. 1789
035050 - Johannes Heckius / Van Heeck: Hecastus.
035060 - [Abraham Heems]: Absalon, of de gestrafte heerschzucht. 1721 ca.
035070 - Abraham Heems: Antipater, of de dood van Alexander en Aristobulus. 1723
035080 - [Johan van Heemskerk] (naar het Frans van Pierre Corneille): De Verduytste Cid. 1641a d
035090 - [Johan van Heemskerk] (naar het Frans van Pierre Corneille): De Verduytste Cid. 1641b d
035100 - [Johan van Heemskerk] (naar het Frans van Pierre Corneille): De Cid. 1641c d
035110 - Johan van Heemskerk (naar het Frans van Pierre Corneille): De Verduytste Cid. 1650
035120 - [Johan van Heemskerk] (naar het Frans van Pierre Corneille): De Verduytste Cid. 1662a d
035130 - [Johan van Heemskerk] (naar het Frans van Pierre Corneille): De Verduytste Cid. 1662b d
035140 - Johan van Heemskerk (naar het Frans van Pierre Corneille): De Verduytste Cid. 1662c d
035150 - Johan van Heemskerk (naar het Frans van Pierre Corneille): De Verduitste Cid. 1669
035160 - Johan van Heemskerk (naar het Frans van Pierre Corneille): De Verduitste Cid. 1670
035170 - Johan van Heemskerk (naar het Frans van Pierre Corneille): Verduytste Cid. 1678
035180 - [Johan van Heemskerk] (naar het Frans van Pierre Corneille): De Verduytste Cid. 1683
035190 - [Johan van Heemskerk] (naar het Frans van Pierre Corneille): De Cid. 1697a v
035200 - [Johan van Heemskerk] (naar het Frans van Pierre Corneille): De Cid. 1697b v
035210 - [Johan van Heemskerk] (naar het Frans van Pierre Corneille): De Cid. 1697c v
035220 - Johan van Heemskerk (naar het Frans van Pierre Corneille): Verduytste Cid. 1700
035230 - [Johan van Heemskerk] (naar het Frans van Pierre Corneille): De Verduitste Cid. 1700 ca.
035240 - Johan van Heemskerk (naar het Frans van Pierre Corneille): De Verduytste Cid. 1710 ca.
035250 - [Johan van Heemskerk] (naar het Frans van Pierre Corneille): De Verduytste Cid. 1725
035260 - [Johan van Heemskerk] (naar het Frans van Pierre Corneille): De Cid. 1732
035270 - [Johan van Heemskerk] (naar het Frans van Pierre Corneille): De Cid. 1736
035280 - [Johan van Heemskerk] (naar het Frans van Pierre Corneille): De Cid, uit het Fransch van den Heer Corneille, zo als het zelve op den Amsteldamschen schouwburg word vertoond. 1760
035290 - Willem Heemskerk: Hebreeusche heldinne. 1647
035300 - Jacob Heerman (naar het Frans van J. Mairet): Chryseide en Arimants. 1639
035310 - J. van der Heiden: Cleander en Amaril, ofte gestadige liefde. 1681
035320 - David Elias Heidenreich (naar het Nederlands van Joost van den Vondel): Die Rache zu Gibeon oder die sieben Brüder aus dem Hause Sauls. 1662
035330 - Daniel Heinsius: Auriacus sive libertas saucia. 1602
035340 - Daniel Heinsius: Herodes infanticida. 1632
035350 - Daniel Heinsius: Herodes infanticida. 1649
035360 - Anth. van der Hel: ’t Spel van Trooijen, gemaakt 1666.. 1666
035370 - Jan Frederik Helmers: Dinomaché, of de verlossing van Athene. 1798
035380 - J.B. Hendrix: De verdruckte godvrugtigheid, afgebeeld in ’t houwelijck, lyden en doodt van de H. Maget en Martelaeresse Godelieve. 1722
035390 - J.B. Hendrix: De verdrukte godvruchtigheyd, afgebeeld in ’t houwelyk, lyden en dood van de H. Maegd en Martelaeresse Godelieve. 1740 ca.
035400 - J.B. Hendrix: De verdruckte Godtvruchtigheyd afgebeeld in het Houwelijck, Lyden en Dood vande H. Maghet en Martelaresse Godelieve. 1760 ca.
035410 - Robert Hennebo (naar het Frans van Guillaume Toussaint Domis): De uytvaard van meester Andries. 1720
035420 - Robert Hennebo: De uytvaard van meester Andries. 1767 ca.
035430 - Christiaen Henricx: David ende Absalon. 1625
035440 - A. van Hensbroek: Het levendig gebraat. 1708
035450 - Elias Herckmans: Slach van Vlaenderen geschiedt tusschen den prince van Oranien ende den doorluchtighen eerts-hertogh Albertus. 1624
035460 - Elias Herckmans: Tyrus belegheringhe en ondergangk door de laeste veroveringhe van Alexander de Groote, coninck van Macedonien de Derde monarch der bewoonder werelt, anno salutis 1627. Idus februarij. Op het spreeckwoort: Hooghmoet komt voor den val. 1627
035470 - J.B. Hermans: Het leven van Constantinus ende van de H. Helena. 1700 ca.
035480 - Peter de Herpener: Een factie oft spel, openbaerlijc vanden Violieren binnen Antwerpen ghespeelt [...] 1609 ca.
035490 - Peter de Herpener: Een factie oft spel, voer den coninck Philippus onsen ghenadichsten lantsheere, met vele andere edele heeren, openbaerlijc vanden Violieren binnen Antwerpen ghespeelt. 1609 ca.
035500 - Will. Hessen: Beleegering van Haarlem. 1739
035510 -