CENETON - Versie B

Gegevens over 11.500 Nederlandse toneelstukken tot 1803

Lijst 81 van de 95 lijsten

Bijgewerkt tot 31 januari 2011

Continuer


B8001 - Eerste druk - Boertig kluchtspel
Abraham Stokhuyzen:
Het Leydze bier-huys.
Leiden: Voor de auteur, 1758
Ceneton-vingerafdruk: 175804 - b1 A3 ouwe : b2 G n$z
Collatie: 4°: A-F4, G2; 50, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: aan den lezer; A2v: personages; A3r-G1v: het spel; G2r: drukfeilen; G2v: blanco.
Exemplaren:
SBH: 72 K 14 : 4
TIN: 9 H 51
UBA: 691 C 79
UBL: 1094 G 51
¶ Voorin UBL 1094 G 51 een satiriek gedicht in ms. waarin "Louis Bernard absentie ten Schouwburge" verzoekt, "Tegen Drinkzegge Dingsdag den 22sten van Krolmaand 1774, Wanneer men zal vertoone: Het Leydsche Bierhuis, door Abrahem Stokhuyzen, herbergier, gevolgd van de Uitvaart van Meester Andries, door Robbert Hennebo, Herbergier in Folio." Op p. 22 wordt Bredero’s Lucelle genoemd.B8002 - Eerste druk - Blijspel
Simon Stol:
De bekeerde tooneel spel haater.
Amsterdam: Johannes van Leeuwen, 1713
Ceneton-vingerafdruk: 171308 - a1 *2 y,$ : a2 *3 oor - b1 A $b : b2 D5 $vre
Collatie: 8°: *4, A-D8; [8], 64 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*2v: opdracht; *3r: lofdichten; *3v-*4r: voorrede; *4v: personages; A1r-D8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67302
GBR: 49 F 17 : 6
KBH: 448 G 17
TIN: 5 E 96
UBA: 692 F 98
UBL: 1094 D 6 : 3
B8003 - Eerste druk - Blijspel
Simon Stol:
De gewaande kraam-vrouw.
Amsterdam: Wed. Gysbert de Groot, 1712
Ceneton-vingerafdruk: 171208 - b1 A ER : b2 D et
Collatie: 8°: π4, A-C8, D2; [8], 51, [1] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r-π2v: opdracht; π3r-π4r: lofdichten; π4v: personages; A1r-D2r: het spel; D2v: blanco.
Exemplaren:
GBR: 49 F 17 : 4
KBH: 1350 G 40
SPB: 6.10.2.113
TIN: 3 G 150
UBA: 692 F 54
UBGent: BL 4721*
UBL: 1094 D 6 : 2
UBU: Te Winkel 939 : 9
¶ In ex. TIN 3 G 150 is het voorwerk (π4) tweemaal aanwezig.
B8004 - Eerste druk - Kluchtspel
Simon Stol:
De ontrouwe weduw.
Amsterdam: Johannes van Leeuwen, 1712
Ceneton-vingerafdruk: 171208 - a1 A2 eze$ : a2 A3 ig$a - b1 A4 gek : b2 B5 yd.
Collatie: 8°: A-B8, 32 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: opdracht; A3r: voorrede; A3v: personages; A4r-B7r: het spel; B8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69338
GBR: 49 F 17 : 5
KBH: 856 H 37
TIN: 3 G 151
UBA: OK 62-6925 [olim 1305 E 41] : 6 & Port. ton. 89-19
UBL: 1094 D 6 : 1
UB Wroclaw: 034296 : 6 : 11
B8005 - Eerste druk
Jan Baptist Stommels:
Geboorte en eerste jonckheyd Jesu Christi.
1761
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B8006 - Eerste druk - Toneelspel
L. Stoopendaal Pz.:
De kermisvreugd, of de triomfeerende liefde.
Amsterdam: Pieter Johannes Uylenbroek, 1802
Ceneton-vingerafdruk: 180208 - b1 A3 l$’e : b2 A9 ven$
Collatie: 8°: A16; 31, [1] p.
Katernopbouw: A1r titelp. met vignet; A1v blanco; A2r Franse titelp.; A2v personages; A3r - A16r het spel; A16v blanco
Exemplaren:
TIN: 1 C 11 : 2 & 20 C 55
UBA: 692 E 53 & 693 H 31
UBL: 1094 F 57 : 2 & 1096 B 21 : 2
¶ UBL 1096 B 21 : 2 op groot papier.
B8007 - Eerste druk - Toneelspel
L. Stoopendaal Pz.:
Het nieuw-jaar, of de verzoende gelieven.
Amsterdam: Pieter Johannes Uylenbroek, 1801
Ceneton-vingerafdruk: 180108 - b1 A3 tjes : b2 A7 eele$
Collatie: °: A12; 28 p.
Katernopbouw: A1r titelpagina met vignet; A1v blanco; A2r Franse titelpagina; A23v personages; A3r - A12v toneelspel.
Exemplaren:
TIN: 1 C 11:1
UBA: Port. ton. 19-6 & Port. ton. 89-18
UBL: 1094 C 57 : 1 & 1096 B 21 : 1
¶ UBL 1096 B 21 : 1 op groot papier.
B8008 - Eerste druk - Kluchtspel
Dirk Will. Stoopendaal:
Het alliantie-feest, op het dorp.
Amsterdam: H. Molenijzer, 1797
Ceneton-vingerafdruk: 179708 - b1 A2 nog : b2 ,$d
Collatie: 8°: A8; 16 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-A8v: het spel.
Exemplaren:
UBL: 1095 B 23
B8009 - Eerste druk - Toneelspel
Dirk Will. Stoopendaal:
D’Almanci, of de zeldzaame ontdekking.
Amsterdam: H. B. Ternee, Zonder jaar (ongeveer 1798)
Exemplaren:
UBA: 693 E 35
UBL: 1094 G 56
B8010 - Eerste druk - Toneelspel
Dirk Will. Stoopendaal:
Carel en Charlotte.
Amsterdam: J. Wendel, en D. W. Stoopendaal, 1799
Ceneton-vingerafdruk: 179908 - a1 A2 $W - b1 B2 (is A3) $w : b2 H5 ord
Collatie: 8°: A-H8 [A3 als B2, A4 als A5 op de versozijde, A5 als B5]; 126, [2] p. (122)
Exemplaren:
TIN: 16 C 37
UBA: 691 C 227
B8011 - Eerste druk - Kluchtspel
Dirk Will. Stoopendaal (naar het Duits van August Wilhelm Iffland):
De comeet.
Amsterdam: Cornelis Fock, Zonder jaar (ongeveer 1800)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A be : b2 D $
Collatie: 8°: π4, A-C8, D2
Katernopbouw: π1rv blanco; π2r Franse titelpagina; π2v blanco; π3r titelpagina; π3v blanco; π4r Bericht van de auteur, getekend D.W.S.; π4v personages; A1-D1v: het spel; D2rv blanco.
Exemplaren:
TIN: 19 A 80
UBL: 1094 G 52 & 1096 B 19
¶ UBL 1096 B 19 op groot papier.
B8012 - Eerste druk - Toneelspel
Dirk Will. Stoopendaal:
Eduard en Rosalia, of de gedwarsboomde echtvereeniging.
Amsterdam: J. Brand, en D.W. Stoopendaal, Zonder jaar (ongeveer 1798)
Exemplaren:
UBA: 693 E 11
UBL: 1094 G 54 & 1096 B 20 : 2
¶ UBL 1096 B 20 : 2 op groot papier.
B8013 - Eerste druk - Kluchtspel
Dirk Will. Stoopendaal (naar het Duits van Anton Wall):
De twee briefjes.
Amsterdam: Gerbrand Roos, 1797
Ceneton-vingerafdruk: 179708 - a1 *3 ,$b- b1 A4 hy$ : b2 C3 er$i
Collatie: 8°: A-B8, C4; (A1-A3 als *1-*3) 39, [1] p.
Katernopbouw: *1r: Franse titelpagina; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r: bericht; *3v: personages; A4r-C4r: het spel; C4v: blanco. &
Exemplaren:
PBF: A 1630 : 4 : 3
TIN: 19 D 90
UBL: 1094 G 53 & 1096 B 20 : 1
B8014 - Eerste druk - Blijspel
Dirk Will. Stoopendaal:
De veertig ducaaten in duiten veranderd, of het gestrafte bygeloof.
Amsterdam: J. Brand, en D.W. Stoopendaal, 1800
Ceneton-vingerafdruk: 180008 - a1 A2 TO - b1 A4 - (*b1 B r$) : b2 B4 et$
Collatie: 8°: A-B8, [C]1; 33, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: voorrede; A2v: personages; A3r-C1r: het spel; C1r: errata; C1v: blanco.
Exemplaren:
TIN: 13 F 42
UBA: 690 E 2
UBL: 1094 G 55
B8015 - Eerste druk - Treurspel
M. Straalman (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)):
Eriphilé.
Amsterdam: Pieter Johannes Uylenbroek, 1803
Ceneton-vingerafdruk: 180308 - b1 A een : b2 E ap
Collatie: 8°: π2, A-D8, E1; [4], 66 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r: opdracht; π2v: personages; A1r-E1v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 2201 E 26 : 7
TIN: 13 E 6
UBA: 688 A 22 & 689 H 106
UBL: 1094 G 59 & 1096 B 23
¶ Ex. TIN 13 E 6 op groot papier.
B8016 - Eerste druk - Treurspel
[M. Straalman] (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)):
Orestes.
Amsterdam: Pieter Johannes Uylenbroek, 1802
Ceneton-vingerafdruk: 180208 - b1 A oo : b2 F2 $vo
Collatie: 8°: π2, A-E8, F2; [4], 84 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r: opdracht; π2v: personages; A1r-F2v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 2201 E 27 : 8 & 9191 C 14
TIN: 5 I 6 & 56 D 52
UBA: 688 G 2 & 689 F 45 & 692 B 24
UBGent: BL 8446*
UBL: 1094 G 58 & 1096 B 22
UBN: 252 C 180: 4
UBU: Te Winkel 608
¶ Ex. KBH 9191 C 14 op groot papier.
B8017 - Herdruk - Treurspel
M. Straalman (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)):
Orestes. Tweede druk.
Amsterdam: Pieter Johannes Uylenbroek, 1802
Ceneton-vingerafdruk: 180208 - b1 A o : b2 F2 $vo
Collatie: 8°: π2, A-E8, F2; [4], 84 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r: opdracht; π2v: personages; A1r-F2v: het spel.
Exemplaren:
UBA: Port. ton. 50-4
B8018 - Eerste druk - Zangspel
Wed. Naatje Catharina van Streek - Brinkman (naar het Frans van Benoît Joseph Marsollier des Vivetières):
Camille, of het onderaardsch gewelf.
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, 1796
Ceneton-vingerafdruk: 179608 - b1 A en : b2 F3 ;$i
Collatie: π4 [-π1], A-E8, F4; 8], 87, [1] p. &
Katernopbouw: @1: blanco; @2r: Franse titelpagina; @2v: blanco; @3r: titelpagina; @3v: blanco; @4r: echtheidsverklaring; @4v: personages; A1r-F4r: het spel; F4v: blanco.
Exemplaren:
TIN: 1 C 2
UBA: 689 C 35 & 1044 B 36
UBL: 1089 C 52 : 2
UBU: Te Winkel 433
B8019 - Eerste druk - Toneelspel
Wed. Naatje Catharina van Streek - Brinkman (naar het Frans van Charles Albert Demoustier):
De echtscheiding.
Amsterdam: Abraham Mars, 1798
Ceneton-vingerafdruk: 179808 - b1 A g$a : b2 E $,
Exemplaren:
TIN: 7 E 97
UBA: 688 H 85
UBL: 1089 C 53 & 1090 E 41
¶ UBL 1089 C 53 op groot papier.
B8020 - Eerste druk - Zangspel
Wed. Naatje Catharina van Streek - Brinkman:
Philippe en Georgette.
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, 1796
Ceneton-vingerafdruk: 179608 - a1 *3 $in - b1 Ae : b2 D5 iet$
Collatie: 8°: *4, A-D8 [A2 als A]; [8], 62, [2] p.
Katernopbouw: *1r: Franse titelpagina; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4v: toeweiding; A1r: Privilege; A1v: personages ; A2r-D7v: het spel; D8r-D8v: blanco.
Exemplaren:
TIN: 13 D 62
UBA: 689 C 41
UBL: 1089 C 52 : 1 & 1090 E 40 : 1
¶ Exx. TIN 13 D 62 en UBL 1089 C 52 : 1 op groot papier.
B8021 - Eerste druk - Toneelspel
Wed. Naatje Catharina van Streek - Brinkman:
Triumph der vryheid.
Amsterdam: Matthijs Schalekamp, 1795
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 *3 ha - b1 A i : *b2 H2 n,$g
Collatie: 8°: *4, A-G8
Exemplaren:
KBH: 448 J 90 & 2211 C 18
TIN: 19 B 19
UBA: 692 F 113
UBL: 1089 C 51 & 1090 E 39
UBU: Te Winkel 1015
¶ Exx. TIN 19 B 19 en UBL 1089 C 51 op groot papier.
B8022 - Eerste druk - Treurspel
Jan Strijpen (de Jonge):
Treurspel der deughdelijcke Carite en ongheregelden Trasilius, op den reghel Een deughdelijcke vrou, onreynicht noyt haer trou.
Antwerpen: Jan Huyssens, 1636
Ceneton-vingerafdruk: 163604 - a1 *2 elder$ : a2 *3 at$sy$n - b1 A ec
Exemplaren:
BNF: Yi. 696
SBA: C 14469
UBA: Port. ton. 31-12
¶ Er bestaat nog een tweede druk van 1636 (Meeus 237bis).
B8023 - Herdruk - Treurspel
Jan Strijpen (de Jonge):
Treurspel der deughdelijcke Carite en ongheregelden Trasilius.
Antwerpen: Geeraert van Wolschaten (Wolschatius), 1636
Ceneton-vingerafdruk: 163604 - a1 *2 elder$ : a2 *3 at$sy$n - b1 A ec : b2 H3 ef’lij
Exemplaren:
UBGent: BL 6401 : 4
B8024 - Eerste druk - Treurspel
Jacob Struys:
Albonus en Rosimonda.
Amsterdam: Cornelis Willemsz Blaeu-laken, 1631
Ceneton-vingerafdruk: 163104 - b1 B ars : b2 F3 oot$t
Exemplaren:
BLL: 11755 BBB 81
BNF: Yi. 876
KBH: 448 A 89
SBA: C 257275
UBA: Port. ton. 56-27
UBL: 1091 B 67 : 2a
B8025 - Eerste druk - Toneelspel
Jacob Struys:
Het Amsterdamsche juffertjen.
Amsterdam: Gerrit Jansz, 1633
Ceneton-vingerafdruk: 163304 - a1 A2 ntvluc - b1 A3 ou : b2 G3 erd
Exemplaren:
KBH: 443 A 112
UBA: 694 G 41 : 4
UBL: 1091 B 67 : 3
UBU: Moltzer 6 B 37
B8026 - Eerste druk - Toneelspel
Jacob Struys:
Ontschakingh van Proserpina, met de bruyloft van Pluto.
Amsterdam: Cornelis (I) Danckertsz, 1634
Ceneton-vingerafdruk: 163404 - a1 *2 tende : a2 *3 or$syn - b1 A ee : b2 H2 ooren
Collatie: 4°: *4, A-H4; [8], [62], [2] p.
Exemplaren:
BLL: 11754 G 42
BNF: Yth. 66656
KBH: 443 A 1
KNAW: G 0854
SBH: 128 A 52 : 2
UBA: 687 D 38
UBGent: BL 6400 : 5*
UBL: 1091 B 67 : 1a
Rijksmus. Amst.
B8027 - Eerste druk - Treurspel
Jacob Struys:
Romeo en Juliette.
Amsterdam: Dirck Cornelisz Houthaeck, 1634
Ceneton-vingerafdruk: 163404 - b1 A3 mede : b2 I $o
Collatie: 4°: A-H4, I2; [68] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: voorrede & lofdicht; A2v: personages; A3r-I2r: het spel; I2v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11755 BBB 81
KBH: 448 J 212
SBA: C 257275
UBA: Port. ton. 56-27
UBL: 1091 B 67 : 2a
UBU: Moltzer 6 B 41
¶ Het ex. SBA C 257275 mist de titelpagina.
B8028 - Herdruk - Droef-eindend spel
Jacob Struys:
Stryrus en Ariame.
Amsterdam: Cornelis Willemsz Blaeu-laken, 1631
Exemplaren:
BNF: Yi. 904
KBH: 447 G 208
UBL: 1091 B 129
B8029 - Herdruk - Treurspel
Jacob Struys:
Styrus en Ariame.
Amsterdam: Jan Evertsz Cloppenburgh, 1634
Exemplaren:
KBH: 8 F 29
UBA: Port. ton. 28-10
UBL: 1091 B 67 : 2
¶ Tot Campen, gedr. by Roel. Dircksz. Worst
B8030 - Herdruk - Treurspel
Jacob Struys:
Styrus en Ariame.
Kampen: 1634
Exemplaren:
UBL: 1091 B 123
¶ Andere druk dan 1634a. De titelp. van het MNL-ex. ontbreekt.
B8031 - Herdruk - Treurspel
Jacob Struys:
Styrus en Ariame.
Haarlem / Amsterdam: Vincent (I) Casteleyn, voor Jan Evertsz Cloppenburgh, 1642
Ceneton-vingerafdruk: 164204 - a1=a2 *3 en$n - b1 A m : b2 H3 ghe
Collatie: 4°: *4, A-H4
Exemplaren:
UBA: 694 F 95
UBL: 1090 B 44
¶ Tot Haerlem, gedr. by Vinc. Casteleyn
B8032 - Herdruk - Treurspel
Jacob Struys:
Styrus en Ariame.
Amsterdam: Nicolaes van Ravesteyn, voor Dirck Cornelisz Houthaeck, 1644
Exemplaren:
KBH: 8 F 37 & 443 A 71
UBA: Port. ton. 56-14
UBL: 1091 B 61 & 1091 B 62
B8033 - Herdruk - Treurspel
Jacob Struys:
Styrus en Ariame.
Amsterdam: Dirck Cornelisz Houthaeck, 1652
Exemplaren:
UBA: 694 F 110
B8034 - Herdruk - Treurspel
Jacob Struys:
Styrus en Ariame.
Amsterdam: Broer Jansz Bouman, 1661
Ceneton-vingerafdruk: 166108 - a1 A2 oc - b1 A3 VV : b2 E5 rlat
Collatie: 8°: A-E8; 78, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: korte inhoud; A2v: personages; A3r-D7v: het spel; D8r-D8v: blanco.
Exemplaren:
PBF: 2413 TL : 1 : 10
B8035 - Herdruk - Treurspel
Jacob Struys:
Styrus en Ariame.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1663
Ceneton-vingerafdruk: 166308 - a1 A2 k$hy$ - b1 ley : b2 E3 aer
Collatie: 8°: A-D8, E4; 72 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: korte inhoud; A2v: personages; A3r-E4v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 443 A 113
B8036 - Herdruk - Treurspel
Jacob Struys:
Styrus en Ariame.
Amsterdam: Jan (I) Bouman, 1671
Exemplaren:
UBA: Port. ton. 48-1
UBL: 1094 G 62
B8037 - Herdruk
Jacob Struys:
Styrus en Ariame.
1681
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B8038 - Herdruk - Treurspel
Jacob Struys:
Styrus en Ariame.
Amsterdam: Wed. Michiel de Groot, en Gysbert de Groot, 1682
Ceneton-vingerafdruk: 168208 - a1 A2 y$ - b1 A3 s$a : bw E3 er$v
Exemplaren:
KBH: 443 A 67
SPB: 6.10.2.51
UBA: 691 C 197 & 694 E 114
UBL: 1094 G 63
UBU: Moltzer 6 F 110
B8039 - Eerste druk - Muziekspel
[Theodorus Strycker] (naar het Italiaans van Theodorus Strycker):
De daaden van Hercules om Deianira.
In: Fatiche d’Ercole per Deianira
Amsterdam: Daniel van den Dalen, 1681
Ceneton-vingerafdruk: 168112 - a1 A5 om ’t : a2 A7 of.$ - b1 B ov : b2 G3 oete
Collatie: 12°: A-F12, G5; 154 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina Italiaans; A1v: privilege; A2r: titelpagina Nederlands; A2v: blanco; A3r-A3v: opdracht; A4r: al lettore; A4v & A5v: korte inhoud Italiaans; A5r & A6r: korte inhoud Nederlands; A6v & A7v: personages Italiaans; A7r & A8r: personages Nederlands; A8v-G5v: het spel Italiaans; A9r-G5r: het spel Nederlands.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67627 (a)
UBL: 1094 H 1 : 1b
¶ Italiaans en Nederlands.
B8040 - Eerste druk - Muziekspel
[Theodorus Strycker] (naar het Nederlands van Theodorus Strycker):
Fatiche d’Ercole per Deianira.
Amsterdam: Daniel van den Dalen, 1681
Ceneton-vingerafdruk: 168112 - a1 A3 ndo - a2 A4 hanno
Collatie: 12°: A-F12, G5; 154 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina Italiaans; A1v: privilege; A2r: titelpagina Nederlands; A2v: blanco; A3r-A3v: opdracht; A4r: al lettore; A4v & A5v: korte inhoud Italiaans; A5r & A6r: korte inhoud Nederlands; A6v & A7v: personages Italiaans; A7r & A8r: personages Nederlands; A8v-G5v: het spel Italiaans; A9r-G5r: het spel Nederlands.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67627 (b)
UBL: 1094 H 1 : 1a
¶ Italiaans en Nederlands.
B8041 - Eerste druk - Zangspel
[Theodorus Strycker] (naar het Italiaans van Theodorus Strycker):
Helena door Paris geschaakt. Op het nieuw Italiaense schouw-toneel in maat-gezang vertoont.
In: Helena rapita da Paride
Amsterdam: Daniel van den Dalen, Zonder jaar (ongeveer 1681)
Ceneton-vingerafdruk: 000012 - a1 A5 aen ’t : a2 A6 emt. - b1 B pr : b2 E7 den
Collatie: 12°: A-F12; 141, [3] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina Italiaans; A1v: blanco; A2r: titelpagina Nederlands; A2v & A3v: opdracht Italiaans; A3r & A4r: opdracht Nederlands; A4v & A5v: korte inhoud Italiaans; A5r & A6r: korte inhoud Nederlands; A6v & A7v: al lettore; A7r & A8r: aan de lezer; A8v & A9v: personages Italiaans; A9r & A10r: personages Nederlands; A10v-F10v: het spel Italiaans; A11r-F11r: het spel Nederlands; F11v-F12v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67628 (a)
UBL: 1094 H 1 : 2b
B8042 - Eerste druk - Zangspel
[Theodorus Strycker] (naar het Nederlands van Theodorus Strycker):
Helena rapita da Paride.
Amsterdam: Daniel van den Dalen, 1681
Ceneton-vingerafdruk: 000012 - a1 A5 aen ’t : a2 A6 emt. - b1 B pr : b2 E7 den
Collatie: 12°: A-F12; 141, [3] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina Italiaans; A1v: blanco; A2r: titelpagina Nederlands; A2v & A3v: opdracht Italiaans; A3r & A4r: opdracht Nederlands; A4v & A5v: korte inhoud Italiaans; A5r & A6r: korte inhoud Nederlands; A6v & A7v: al lettore; A7r & A8r: aan de lezer; A8v & A9v: personages Italiaans; A9r & A10r: personages Nederlands; A10v-F10v: het spel Italiaans; A11r-F11r: het spel Nederlands; F11v-F12v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67628 (b)
UBL: 1094 H 1 : 2a
B8043 - Eerste druk - Drama comicum
Nicolaus Susius:
Pendularia
Antwerpen: Nutius, Martinus, erven, 1620
Exemplaren:
Berchmans, Nijmegen
B8044 - Eerste druk - Zedelijk toneelspel
C. Swaberland:
De goedhartige echtgenoote.
Amsterdam: Hendrik Gartman, 1782
Ceneton-vingerafdruk: b1 M RV : b2 O5 ef;$
Collatie: 8°: π1, fL5-L8, M-N8, O6; [4], 49, [1] p. [p. 171-219]
Katernopbouw: L5r: Franse titelpagina; L5v: personages; L6r-O6r: het spel; O6v: blanco; gravure tussen )3 en O4. &
Exemplaren:
GBR: 1368 F 42 : 3
TIN: 20 C 52
UBL: 1095 D 18 : 3 & 1093 B 26 : 3
¶ CBMNL in: C. Swaberland, Zedelijke tooneelspellen. CBMNL 1093 B 26 : 3 op groot papier.
B8045 - Herdruk - Zedelijk toneelspel
C. Swaberland:
De goedhartige echtgenoote.
In: Zedelyke schouwburg, ontslooten door vyf oorspronglyk Nederduitsche tooneelspelen.
Amsterdam: Hendrik Gartman, 1800
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 M V : b2 O5 ief;$
Exemplaren:
UBA: 1020 E 115 : 3
UBL: 1089 E 19 : 3 & 1089 G 15 : 3
¶ UBL 1089 E 19 : 3 op groot papier.
B8046 - Eerste druk - Zedelijk toneelspel
C. Swaberland:
Jean Calas; of de uitwerkselen van het bygeloof.
In: C. Swaberland, Zedelyke tooneelspellen.
Amsterdam: Hendrik Gartman, 1782
Ceneton-vingerafdruk: 178208 - b1 A2 n$tr : b2 E2 we
Collatie: 8°: A-K8, L4; 168 p.
Exemplaren:
GBR: 1368 F 42 : 1
UBA: 688 A 16 : 1 & 690 G 58 : 1
UBGent: BL 1990 : 0
UBGron: BM 182
UBL: 1095 D 18 : 1 & 1096 B 26 : 1
¶ UBL 1096 B 26 : 1 op groot papier.
B8047 - Herdruk - Zedelijk toneelspel
[C. Swaberland]:
Jean Calas, of de uitwerkselen van het bygeloof.
In: Zedelyke schouwburg, ontslooten door vyf oorspronglyk Nederduitsche tooneelspelen.
Amsterdam: Hendrik Gartman, 1800
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 s - b1 A2 n$tr : b2 E2 we
Collatie: 8°: A-D8, E2 [A1 als *]; 68 p.
Exemplaren:
TIN: 5 F 31
UBA: 1020 E 115 : 1
UBL: 1089 E 19 : 1 & 1089 G 15 : 1
¶ UBL 1089 E 19 : 1 op groot papier.
B8048 - Eerste druk - Zedelijk toneelspel
C. Swaberland:
Michiel Adriaansz. de Ruyter, of, de verlossing der Hungaarische predikanten.
Amsterdam: Hendrik Gartman, 1782
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 P $t : b2 X4 $ja$
Exemplaren:
GBR: 1368 F 42 : 4
UBA: 690 G 58 : 4
UBGent: BL 1990 : 1
UBL: 1095 D 18 : 4 & 1096 B 26 : 4
¶ UBL 1096 B 26 : 4 op groot papier.
B8049 - Herdruk - Toneelspel
C. Swaberland:
Michiel Adriaansz. de Ruyter, of, de verlossing der Hungaarische predikanten.
In: Zedelyke schouwburg, ontslooten door vyf oorspronglyk Nederduitsche tooneelspelen.
Amsterdam: Hendrik Gartman, 1800
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 P t : b2 X4 $ja
Exemplaren:
UBA: 1020 E 115 : 4
UBL: 1089 E 19 : 4 & 1089 G 15 : 4
¶ UBL 1089 E 19 : 4 op groot papier.
B8050 - Eerste druk - Zedelijk toneelspel
C. Swaberland:
De schadelyke gevolgen der driften.
In: C. Swaberland, Zedelyke tooneelspellen.
Amsterdam: Hendrik Gartman, 1782
Collatie: 8°: A-K8, L4; 168 p.
Exemplaren:
GBR: 1368 F 42 : 2
UBA: 688 A 16 : 2
UBL: 1095 D 18 : 2 & 1096 B 26 : 2
¶ UBL 1096 B 26 : 2 op groot papier.
B8051 - Herdruk - Zedelijk toneelspel
[C. Swaberland]:
De schadelyke gevolgen der driften.
In: Zedelyke schouwburg, ontslooten door vyf oorspronglyk Nederduitsche tooneelspelen.
Amsterdam: Hendrik Gartman, 1800
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 E4 zeg : b2 L4 rp!
Collatie: 8°: π1, (vanaf:) E3-E8, L4; [2], 100 p.
Exemplaren:
TIN: 13 H 77
UBA: 229 G (1 - 16) & 1020 E 115 : 2
UBL: 1089 E 19 : 2 & 1089 G 15 : 2
¶ UBL 1089 E 19 : 2 op groot papier.
B8052 - Eerste druk - Vaderlands toneelspel
[C. Swaberland]:
De voogd, een vaderlandsch tooneelspel.
In: Zedelyke schouwburg, ontslooten door vyf oorspronglyk Nederduitsche tooneelspelen.
Amsterdam: Hendrik Gartman, 1800
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 Y2 nee : b2 Aa4 recht
Exemplaren:
UBA: 1020 E 115 : 5
UBL: 1089 E 19 : 5 & 1089 G 15 : 5
¶ UBL 1089 E 19 : 5 op groot papier.
B8053 - Ms - Treurspel
Michiel de Swaen:
Absolon.
Zonder jaar (ongeveer 1680)
Exemplaren:
Verblijfplaats ms niet bekend
¶ Alleen de rol van Joab is bewaard gebleven.
B8054 - Eerste druk - Treurspel
Michiel de Swaen (naar het Frans van Jean Galbert de Campistron):
Andronicus.
Duinkerken: Ant. Franc. van Ursel, 1700
Ceneton-vingerafdruk: 170008 - b1 A ied : b2 D4 oyt
Collatie: 8°: π5, A-D8; [10], 61, [3] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r-π5r: opdracht; π5v: personages; A1r-D7r: het spel; D7v-D8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yf. 6217 & Yth. 67158
KBB: II 26710 A
SBH: 72 K 14 : 5
UBA: 694 H 63 : 7
UBL: 1094 G 64
B8055 - Eerste druk - Blij-eindend treurspel
Michiel de Swaen (naar het Frans van Pierre Corneille):
De Cid
Duinkerken: Antonius van Ursel, 1694
Ceneton-vingerafdruk: 169408 - b1 A ac : b2 D5 n$lie
Collatie: 8°: π3, A-D8 [D8 blanco]; [6], 62, [2] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r-π3r: opdracht; π3v: personages; A1r-D7v: het spel; D8r-D8v: blanco.
Exemplaren:
KBB: Cl 6.709 (LP) [olim 8° Cl XIII C Corn. A]
B8056 - Ms - Treurspel
Michiel de Swaen:
Mauritius.
Zonder jaar (ongeveer 1699)
Exemplaren:
Verblijfplaats ms niet bekend
B8057 - Ms - Treurspel
Michiel de Swaen:
De mensch-wordingh van het eeuwigh Woort in den schoot van de Heilighe en Onbevleckte Maget Maria volbracht, onder de boodschap van den Aertsengel Gabriël, toneelwys uytgebeelt.
1686
Exemplaren:
Verblijfplaats ms niet bekend
B8058 - Ms - Martelaarstragedie
Michiel de Swaen:
Triomf van het kirsten geloof over d’Afgodery in de Martely, en de doot van de H. maget en martelaresse Catharina.
Zonder jaar (ongeveer 1699)
Exemplaren:
Verblijfplaats ms niet bekend
B8059 - Ms - Kluchtspel
Michiel de Swaen:
De verheerlyckte schoenlappers of de gecroonde leersse.
Zonder jaar (ongeveer 1688)
Exemplaren:
Verblijfplaats ms niet bekend
¶ Cf. De keizer en de schoenlappers, of, De gekroonde leers. Blyspel met zang in één bedryf. Domien Sleeckx. 2de dr. Gent: Van Doosselaere, 1856 (UBU Te Winkel 406)
B8060 - Eerste druk - Kluchtspel
Michiel de Swaen:
De verheerlyckte schoenlappers of de gecroonde leersse.
Cornelis Meyer, 1718
Ceneton-vingerafdruk: 171808 - b1 B y$ : b2 D4 aer$
Collatie: 8°: A-D8; 59, [5] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: de drukker tot de lezer; A2v: personages & voorreden; A3r-D6r: het spel; D6v-D7r: Slot-reden; D7v: fondelijst Meyer; D8r-D8v: het spel.
Exemplaren:
UBL: 1095 G 31
B8061 - Ms - Treurspel
Michiel de Swaen:
Zedighe doot van Carel den Vyfden.
Zonder jaar (ongeveer 1680)
Exemplaren:
Verblijfplaats ms niet bekend
B8062 - Eerste druk - Treurspel
Michiel de Swaen:
Zedighe doot van Carel den Vyfden.
Duinkerken: Pieter Labus, 1707
Exemplaren:
KNAW: G 1107
B8063 - Eerste druk - Blij-eindend treurspel
U.F. Swartsen:
Adallas coninck van Thracien, ofte de stantvastige Olympie.
Mechelen: Laurentius vander Elst, 1728
Ceneton-vingerafdruk: 172808 - b1 A e : b2 C4 $va
Collatie: 8°: π3, A-C8; [6], 48 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: personages; π2r-π2v: opdracht; π3r-π3v: korte inhoud; A1r-C8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67026
SBH: 72 K 14 : 6
UBL: 1095 D 19
S.A. Mechelen M 08867 (a)
B8064 -
U.F. Swartsen:
Adallas coninck van Thracien, ofte de stantvastige Olympie. & Adallas Roi de Trace, ou La constante Olimpie tragi-comedie, ornée de ballets, de spectacles & et danses
1747
Exemplaren:
KBB: Faber 1.949
B8065 - Eerste druk - Muziekspel
Cornelis Sweerts (naar het Frans van Onbekend):
Apollo en Dafne, op muziek gesteld door H. Anders.
Amsterdam: Cornelis Sweerts, 1697
Ceneton-vingerafdruk: 169708 - b1 A3 et$ : b2 B2 en
Collatie: 8°: π1, A8, B2; 20 p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: gravure en korte inhoud; A2v: personages; A3r-B2v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 11556 BB 59 : 6
BNF: Yth. 67167
KBH: 6 J 19
UBL: 1094 D 8 : 5 & 1200 E 10 : 6
¶ Aan het ex. KBH 6 J 19 ontbreekt het frontispice. Met muziek van Hendrik Anders 1675-1714.
FacsimileB8066 - Herdruk - Muziekspel
Cornelis Sweerts (naar het Frans van Onbekend):
Apollo en Dafne.
Amsterdam: Cornelis Sweerts, 1698
Ceneton-vingerafdruk: 169808 - b1 A3 inge : b2 A5 oor$
Collatie: 8°: A8; 16 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: gravure en korte inhoud; A2v: personages; A3r-A8v: het spel.
Exemplaren:
UBL: 1094 D 8 : 5a
B8067 - Eerste druk - Treurspel
Cornelis Sweerts:
Jacoba van Beyeren, erfgravin van Holland.
Zonder plaats: Voor den Autheur, 1691
Ceneton-vingerafdruk: 169108 - b1 A voo : b2 D5 y$zo [later: Gy$z]
Collatie: 8°: π1, 2π2, A-D8; [6], 64 p.
Exemplaren:
UBL: 1094 D 8 : 1 & 1095 E 28
¶ In UBL 1094 D 8 : 1 zijn de laatste vier pagina’s opnieuw gezet.
B8068 - Herdruk - Treurspel
Cornelis Sweerts:
Jacoba van Beyeren, erfgravin van Holland.
Amsterdam: Antoni Waldorp, 1750
Ceneton-vingerafdruk: 175008 - b1 A my : b2 D5 $wy
Collatie: 8°: π1, 2π2, A-C8, D7; [6], 62 p.
Exemplaren:
UBL: 1094 D 8 : 2
B8069 - Eerste druk - Muziekstuk
Cornelis Sweerts:
Den verliefden rykaart.
Amsterdam: Pieter (II) van den Berge, Zonder jaar (ongeveer 1694)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A3 etigh : b2 C3 nen.$
Collatie: 8°: π1, A-B8 [A2 als A3], C4, π1 [na A1], π1 [na B1], π1 [na B7]; [6], 39, [1] p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; A1r: titelpagina; A1v: personages; π1r: houtsnede; π1v: blanco; A2r-B1v: het spel; π1r: houtsnede; π1v: blanco; B2r-B7v: het spel; π1r: houtsnede; π1v: blanco; B8r-C4r: het spel; C4v: blanco.
Exemplaren:
TIN: 3 G 156
UBA: 691 C 200
UBL: 1094 D 8 : 3
B8070 - Herdruk - Blijspel
Cornelis Sweerts:
Den verliefden gryn bedrogen.
Amsterdam: Hendrik Bosch, Zonder jaar (ongeveer 1722)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 *2 dag : a2 *3 $de - b1 A me : b2 C2 akt$z
Collatie: 8°: π1, *4, π1, A-B8, C4, π1 [na A8], π1 [na B6]; [6], [8], 38, [2] p.
Katernopbouw: π1v: blanco; π1r: frontispice; *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*2v: Aan de lezer; *3r-*3v: Lofdicht; *4r: personages; *4v: blanco; π1r: gravure; π1v: blanco; A1r-A8v: het spel; π1r: gravure; π1v: blanco; B1r-B6v: het spel; π1r: gravure; π1v: blanco; B7r-C3v: het spel; C4r-C4v: catalogus Hendrik Bosch.
Exemplaren:
UBA: OK 77-292 & OK 93-49 : 6
UBL: 1094 D 8 : 4
UBU: Te Winkel 757
B8071 - Eerste druk - Treurspel
Jan van Swol:
Aen Me Juffr. Anna Roemers, in Sprockel, 1630
Amsterdam: Gerrit Jansz, 1637
Exemplaren:
BNF: Yth. 66545
KBH: 448 J 115
SBH: 73 G 7 : 6
UBA: 689 C 112
UBL: 1090 B 17
B8072 - Eerste druk - Blijspel
Jan van Swol:
Margrietje.
Amsterdam: Jacob Thomasz Sergeant, 1630
Exemplaren:
BLL: 11755 BB 67
BNF: Yi. 838
B8073 - Herdruk - Blijspel
Jan van Swol:
Margrietje.
Amsterdam: Jacob Thomasz Sergeant, 1634
Ceneton-vingerafdruk: 163404 - b1 A b: b2 F li
Collatie: 4°: π2, A-E4, F1; [4], [42] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r: korte inhoud; π2v: personages; A1r-F1v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 448 J 44
UBA: Port. ton. 25-13 & Port. ton. 28-13
B8074 - Herdruk - Blijspel
Jan van Swol:
Margrietje ofte wat de liefde op een jeuchdich hert vermach.
Amsterdam: Gerrit Jansz, 1639
Ceneton-vingerafdruk: 163904 - a1 A3 k,$v : b2 G $S
Collatie: 4°: A-F4, G2; [51], [1] p.
Katernopbouw: A1r: frontispice; A1v: titelpagina; A2r: korte inhoud; A2v: personages; A3r-G2r: het spel; G2v: blanco.
Exemplaren:
UBA: Port. ton. 26-19
UBL: 1099 B 37
B8075 - Eerste druk - Blij-eindend spel
Abraham Sybant (Zybandt) (naar het Engels van William Shakespeare):
De dolle bruyloft.
Amsterdam: Tymon Houthaeck, voor Dirck Cornelisz Houthaeck, 1654
Exemplaren:
BNF: Yth. 67723
UBA: 692 F 110
UBL: 1094 G 17 : 1
¶ Eerste vertaling op het vasteland van een drama van Shakespeare.
B8076 - Eerste druk - Treurspel
Abraham Sybant (Zybandt) (naar het Engels van James Shirley):
De verleyde vriendt.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1668
Ceneton-vingerafdruk: 166808 - a1 A2 t$ee - b1 A3 $wa : b2 D3 op$l
Collatie: 8°: A-C8, D4; [4], 50, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: korte inhoud door A. Leeuw; A2v: personages; A3r-D3v: het spel; D4r-D4v: blanco.
Exemplaren:
HABW: M: Lp 180 & M: Lp 202 : 6
KBH: 448 H 110
UBA: 693 F 138 & 1996 B 16
UBL: 1094 G 17 : 2
B8077 - Eerste druk - Toneelspel
[T.] (naar het Duits van Johann Jakob Engel):
De dankbaare zoon.
Zonder plaats: Z.dr., 1777
Ceneton-vingerafdruk: 177708 - a1 A2 ;$zo - b1 A3 !$w : b2 C5 afgel
Collatie: 8°: π1, A-C8; [4], 42, [2] p.
Exemplaren:
KBH: 928 D 14
TIN: 4 D 2 & 24 A 23
UBL: 1094 G 65 & 1096 B 27
¶ UBL 1096 B 27 op groot papier.
B8078 - Eerste druk - Toneelspel
T.D.B.:
De dood van Johnston, zynde een vervolg op Johnston, en Nader, of het verdronken kalf.
Utrecht: Samuel de Waal, 1778
Exemplaren:
BNF: Yth. 67789
DSU: DSU 1447
UBA: 441 C 20 : 2
UBL: 1089 C 3
B8079 - Eerste druk - Toneelspel
T.D.B.:
Johnston en Nader of het verdronken kalf.
Utrecht: Samuel de Waal, 1778
Ceneton-vingerafdruk: 177808 - a1 *2 r$ : a2 *3 n$ - b1 A u [b1 A $u] : b2 G2 n$d
Collatie: 8°: *4, A-F8, G4
Exemplaren:
KBH: Pft. 19182
UBA: 441 C 20 : 1
UBL: 1089 C 2
UBU: Br *LVI*11 & Knuttel 19182
¶ Over de onrusten in de Britse koloniën in Noord Amerika.
B8080 - Eerste druk - Blijspel
Adolf Tack (naar het Frans van Benoît Pelletier de Volméranges):
Huwlyk van den capucyn.
Amsterdam: Abraham Mars, 1800
Ceneton-vingerafdruk: 180008 - b1 A g : b2 E3 HE
Collatie: 8°: π4, A-D8, E4; [8], 72 p.
Katernopbouw: π1r: Franse titel; π1v: blanco; π2r: titelpagina; π2v: blanco; π3r-π3v: opdracht; π4r: privilege (?); π4v: personages; A1r-E4v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 943 F 60
PBF: A 1713 : 2
TIN: 56 D 42
UBA: 1021 C 64
UBL: 1094 G 68 & 1096 B 29
UBN: 252 C 166 : 7
UBU: Te Winkel 181
¶ Op titelpagina staat een zetfout, nl. ’fansch’ i.p.v. ’fransch’ UBL 1096 B 29 op groot papier.
B8081 - Eerste druk - Zangspel
Adolf Tack (naar het Frans van Benoît Joseph Marsollier des Vivetières):
De maarschalk van Catinat, of het schildery.
Amsterdam: Abraham Mars, 1803
Ceneton-vingerafdruk: 180308 - a1 A4 nd$ - b1 A5 hul : b2 E4 $noe
Collatie: 8°: A-D8 E6, 75 [1] p.
Katernopbouw: A1r: Franse titel; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r-A4r: privilege; A4v: personages; A5r-E6r: het spel; E6v: blanco.
Exemplaren:
TIN: 13 H 83
UBA: 687 E 79 & 1021 C 81
UBL: 1094 G 69 & 1096 B 30
UBN: 252 C 169 : 3
UBU: Te Winkel 84
¶ UBL 1096 B 30 op groot papier.
B8082 - Eerste druk - Blijspel
Adolf Tack (naar het Frans van Desaudras):
Middennacht, of de nieuwjaars wenschen.
Amsterdam: Abraham Mars, 1800
Ceneton-vingerafdruk: 180008 - b1 A4 wa : b2 C5 are
Collatie: 8°: A-C8; 48 p.
Katernopbouw: A1r: Franse titel; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r: privilege (?); A3v: personages; A4r-C8v: het spel.
Exemplaren:
UBA: 687 G 35
UBL: 1097 D 50
UBN: 252 C 166 : 8
UBU: Te Winkel 167
¶ Ex. UBA met ingeplakte rolverdeling.
B8083 - Eerste druk - Blijspel
[Henryk Takama] (naar het Frans van Jean Desmarets de Saint Sorlin):
Bly-spel van de grilligers, naa de Franse visionaires.
Amsterdam: Isaac de La Tombe, 1658
Ceneton-vingerafdruk: 165804 - a1 A2 ,$ley : a2 A3 an$ - b1 B $d : b2 L ag
Collatie: 4°: A-K4, L2; [84] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A4r: voorrede; A4v: personages; B1r-L1v: het spel; L2r-L2v: opdracht.
Exemplaren:
KBH: 448 J 49
SBH: 73 G 10 : 5
B8084 - Eerste druk - Kluchtspel
Henryk Takama:
Wat kluchtigs van Abram kom gaanewe.
Amsterdam: Voor Joannes met de Wagen, 1664
Ceneton-vingerafdruk: 166404 - a1 A2 aa : a2 A3 n$le - b1 B a : b2 D e
Collatie: 4°: A-D4; [32] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A4r: voorrede; A4v: personages; B1r-D2r: het spel; D2v-D4v: opdracht.
Exemplaren:
BLL: 11754 BBB 61
KBH: 447 G 198
PBF: Pb 18289
SBH: 73 G 10 : 6
FacsimileB8085 - Eerste druk - Rarekiekspel
Tandem Bona Causa Triumphat:
Derde Harlequin reizend met zyn rarekiek, Door Zeeland.
In: De Harlequin reizend met zyn fraai curieus. Door Holland, Zeeland, enz.
Amsterdam: Jacobus Bremer, 1749
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 D aa : b2 E n - c1 E2 r$H : c2 E4 re,
Collatie: 8°: π3; A8, B2; [6], 20 p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; π2r: titelpagina; π2v: blanco; π3: bericht aan de lezer; A1r-B2v: het spel.
Exemplaren:
TIN: 13 F 41 : 3
B8086 - Eerste druk - Rarekiekspel
Tandem Bona Causa Triumphat:
De Harlequin reizende met zyn Rarekiek, van Vrankryk na Braband.
In: De Harlequin reizend met zyn fraai curieus. Door Holland, Zeeland, enz.
Amsterdam: Jacobus Bremer, 1749
Ceneton-vingerafdruk: 174908 - b1 Aar : b2 B2 n$f
Collatie: 8°: π3; A8, B2; [6], 20 p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; π2r: titelpagina; π2v: blanco; π3: bericht aan de lezer; A1r-B2v: het spel.
Exemplaren:
TIN: 13 F 41 : 1
B8087 - Eerste druk - Rarekiekspel
Tandem Bona Causa Triumphat:
Tweede Harlequin reizend met zyn rarekiek, Van Braband na de Amsterdamse Kermis.
In: De Harlequin reizend met zyn fraai curieus. Door Holland, Zeeland, enz.
Amsterdam: Jacobus Bremer, 1749
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 B3 l$a : b2 C5 e$S
Collatie: 8°: π3; A8, B2; [6], 20 p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; π2r: titelpagina; π2v: blanco; π3: bericht aan de lezer; A1r-B2v: het spel.
Exemplaren:
TIN: 13 F 41 : 2
B8088 - Eerste druk - Zinnespel
Leander Tandt:
Een in agte en agte in een.
Zonder jaar (ongeveer 1774)
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B8089 - Eerste druk
Pieter Tandt (naar het Frans van François Thomas Marie de Baculard d’Arnaud):
Zegenpraelende geloof van Euphemia princesse van China.
Zonder jaar (ongeveer 1769)
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B8090 - Eerste druk - Dialoog
Hendrik Tange:
De vaderlyke onderrichting.
In: Weekblad voor Neêrlands jongelingschap, derde deel nr. 7
’s-Gravenhage: C. Plaat, 1785
Ceneton-vingerafdruk: 178504 - b1 G er : b2 G3 ebt.
Katernopbouw: G1r-G3v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 2219 C 2 : 7
UBL: 1170 E 22 : 7
B8091 - Eerste druk - Martelaarstragedie
J.B. Tanghe:
Martelie van de H. Stephanus.
Zonder jaar (ongeveer 1769)
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B8092 - Eerste druk - Blijspel
[Hendrik Teeuwsen]:
Marturio.
Amsterdam: Izaak Duim, 1767
Ceneton-vingerafdruk: 176708 - a1 *2 S- : a2 *3 r$b - b A n$ : b2 B4 my
Collatie: 8°: *4, A8, B6; [8], 28 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*2v: opdracht; *3r-*4r: privilege; *4v: personages; A1r-B6v: het spel.
Exemplaren:
DSU: DSU 1939
SBA: C 93384
TIN: 13 E 8
UBA: Kamer 1 & Port. ton. 112-12
UBL: 1094 G 70 & 1098 G 60 : 1
¶ Ex. TIN 14 E 8 op groot papier. Ex. UBA Kamer 1 rood marokijn met goud.
B8093 - Eerste druk - Toneelspel
Hendrik Teeuwsen (naar het Frans van Charles Georges Fenouillot de Falbaire de Quingey):
Wilson. Gevolgd naar Le fabricant de Londres.
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, 1784
Ceneton-vingerafdruk: 178408 - a1 *3 ten$ - a1 A5 zyn$ : b2 F5 $dit
Collatie: 8°: A-F8 [A3 als *3]; [8], 88 p.
Katernopbouw: A1r: frontispice; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r-A3v: voorrede; A4r: privilege; A4v: personages; A5r-F8v: het spel.
Exemplaren:
SBA: C 37685 : 5 : 2
TIN: 5 F 63
UBA: 688 C 56
UBL: 1094 G 66 & 1098 C 60 : 2
UBU: Te Winkel 88
¶ Ex. TIN 5 F 63 en UBL 1098 C 60 : 2 op groot papier.
B8094 - Herdruk - Toneelspel
Hendrik Teeuwsen (naar het Frans van Charles Georges Fenouillot de Falbaire de Quingey):
Wilson. Gevolgd naar Le fabricant de Londres.
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, 1787
Ceneton-vingerafdruk: 178708 - a1 *3 ,$o - b1 b1 A5 $zy : b2 F5 p$d
Katernopbouw: A1r: Franse titelpagina; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r-A3v: voorrede; A4r: privilege; A4v: personages; A5r-F8v: het spel.
Exemplaren:
TIN: 5 F 62
B8095 - Eerste druk - Toneelspel
A.B. Telting:
De rechter.
Sneek: C. van Gorcum, en R. Bransma, 1803
Ceneton-vingerafdruk: 180308 - b1 A ui : b2 F4 nis$
Collatie: 8°: *2, A-E8, F6; [4], 92 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: motto; *2r: bericht an de lezer; *2v: personages; A1r-F6v: het spel.
Exemplaren:
TIN: 16 F 10
B8096 - Eerste druk - Kluchtspel
Matth. Gansneb Tengnagel:
Klucht van Frik in ’t veurhuys
Amsterdam: Johannes Jacott, 1642
Collatie: 4° oblong: A-D4, E2; [36] p.
Exemplaren:
BNF: Yi. 1052
¶ Oversteegen A : VI : 1
B8097 - Herdruk - Kluchtspel
Matth. Gansneb Tengnagel:
Klucht van Frick in ’t veurhuys
Zonder plaats: 1642
Ceneton-vingerafdruk: 164204 - b1 A2 $vrie : b2 C4 $hier$
Collatie: 4°: A-Ciiii, &2; 28 p.
Exemplaren:
UBL: 1207 B 18 : 11
¶ Oversteegen A : VI : 2
B8098 - Herdruk - Kluchtspel
Matth. Gansneb Tengnagel:
Klucht van Frik in ’t veurhuys
Zonder plaats: 1642
Ceneton-vingerafdruk: 164204 - b1 A2 $vrie : b2 C4 $hier$
Collatie: 4°: A-Ciiii, &2; 28 p.
Exemplaren:
KBH: 30 D 17 : 7
UBA: Port. ton. 45-25
¶ Oversteegen A : VI : 4.
B8099 - Herdruk - Kluchtspel
Matth. Gansneb Tengnagel:
Klucht van Frick in ’t veurhuys
1642
Ceneton-vingerafdruk: 164204 - b1 A2 doc : b2 D2 oo$’t
Collatie: 4°: A-C4, D2
Exemplaren:
BLL: 11555 D 48 : 6
BNF: Yth. 66621
KBH: 447 C 201
UBA: Port. ton. 45-24
B8100 - Herdruk - Kluchtspel
Matth. Gansneb Tengnagel:
Klucht van Frick in ’t veurhuys
Haarlem: Arent Pietersz, 1653
Ceneton-vingerafdruk: 165312 - b1 A2 $je$ : b2 C7 k$bre
Collatie: 12°: A-B12, C2; [56] p.
Exemplaren:
KBH: 5 D 42
¶ Oversteegen B : I : i


Volgende lijst: Ceneton 82
Inleiding Ceneton
Redactie dr. A.J.E. Harmsen; tel. 0031-71-527.2117
Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands Universiteit Leiden