CENETON - Versie B

Gegevens over 11.500 Nederlandse toneelstukken tot 1803

Lijst 79 van de 95 lijsten

Bijgewerkt tot 31 januari 2011

Continuer


B7801 - Eerste druk - Toneelspel
C.F. Sintenis (naar het Duits van Onbekend):
Richard Flemming, of de deugdzame staatsdienaar en misleidde vorst.
Groningen/ Amsterdam: Wijbe Wouters, & J.F. Nieman, 1802
Ceneton-vingerafdruk: 180208 - a1 A3 t$sl : a2 A4 eel$ - b1 A5 $te : b2 K5 d.)$
Collatie: 8°: A-I8 K6; 155, [1] p.
Katernopbouw: A1r: Franse titel, A1v: blanco, A2r: titelpagina, A2v: blanco, A3r-A4r: voorbericht, A4v: personages, A5r-K6r: het spel, K6v: blanco
Exemplaren:
KBH: 9196 G 116
TIN: 13 H 71
UBA: 692 D 9
UBL: 1095 F 99
UBN: 39 C 233: 2
UBU: Te WInkel 396B7802 - Eerste druk - Treurspel
[Jan Six]:
Medea.
Amsterdam: Jacob Lescailje, voor Abraham de (I) Wees, 1648
Ceneton-vingerafdruk: 164802 - a1 ** pla - b1 A t : b2 L a
Collatie: 2°: π1, **2, A-L2; [2], [4], 44 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; **1r-**1v: voorrede; ***1v-**2r: korte inhoud; **2v: personages; A1r-L2v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 11754 G 41
BNF: Yth. 66641
KBB: VB 6809
KBH: 760 D 1 & 1025 A 74 : 1
SBA: C 207948
SBH: 73 E 1 : 1
UBA: Vondel 3 A 4 : 1
UBL: 1099 A 5
UBU: Z oct. 3942-17
Rijksmus. Amst. 331 A 16
B7803 - Herdruk - Treurspel
[Jan Six]:
Medea.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1679
Ceneton-vingerafdruk: 167904 - a1 A2 nem : a2 A3 tre - b1 B n$ : b2 F3 zel - c1 G k : c2 G3 en$
Collatie: 4°: A-G4
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: voorrede; A3r: korte inhoud; A3v: personages; A4r-F3v: het spel; F4r-G3r: gedicht Muiderberg; G3v: misstellingen; G4r-G4v: blanco.
Exemplaren:
SBH: 73 E 1 : 3
UBA: 694 F 96
UBL: 1496 E 21 [olim 1091 B 9]
¶ UBL 1091 B 9 met op de titel een autograaf van Six ter aanbieding van het ex. aan Janus Broukhusius.
B7804 - Herdruk - Treurspel
Jan Six:
Medea.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1680
Ceneton-vingerafdruk: 168004 - b1 A2 nem : *b2 G2 $h
Collatie: 4°: A-G4
Katernopbouw: G4r-G4v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11754 G 41
KBH: 448 J 123
UBA: Port. ton. 91-21
UBL: 1091 B 109
B7805 - Eerste druk
Jan Six:
De onschult.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1654
Ceneton-vingerafdruk: 165404 - *b1 A3 h$tij : b2 I3 rw
Collatie: 4°: A-I4
Exemplaren:
SBH: 73 E 1 : 4
UBU: Z oct. 3942-6
B7806 - Herdruk - Blijspel
Jan Six:
Onschult.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1662
Ceneton-vingerafdruk: 166208 - b1 A2 schi : b2 C5 ag$
Collatie: 8°: A-C8
Exemplaren:
KBH: 847 E 4
UBA: 691 F 31
UBL: 1094 G 19
B7807 - Eerste druk - Toneelspel
Suffridus Sixtinus (= Sjoerd Sytzes):
Apollo over de inwydinghe vande Neerlandtsche Academia de Byekorf.
Amsterdam: Willem Jansz Blaeu, 1617
Ceneton-vingerafdruk: 161704 - b1 A2 n$ni : b3 B3 ndt
Collatie: 4°: A-B4; [16] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-B4v: het spel.
Exemplaren:
UBA: Hs. XXI B 27 : 1 & Kamer I & O 80-939 : 1
UBL: 1090 B 7 : 5 & 1090 B 35 : 1 & 1090 B 8 : 1
¶ Fervet-vignet in UBL 1090 B 7 : 5 en UBA Hs. XXI B 27; de andere exemplaren hebben het Stadswapen-vignet.
FacsimileB7808 - Eerste druk - Treurspel
Suffridus Sixtinus (= Sjoerd Sytzes):
Geraert van Velsen lyende.
Amsterdam: Josephus van der Nave, 1628
Ceneton-vingerafdruk: 162804 - a1 A2 n$ - b1 B t$ : b2 H3 in$b
Collatie: 4°: A2, B-H4; [60] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: opdracht; A2r: korte inhoud; A2v: personages; B1r-H4r: het spel; H4v: vonnis van Geraert van Velsen.
Exemplaren:
BNF: Yi. 730
KBH: 448 G 69 & 232 N 32 : 8
SBA: UA: Ren. drama
SBH: 128 A 47 : 2 & 129 A 26 : 8
UBA: Port. ton. 34-13
UBGent: BL 8053*
UBGron: ’Ep ’Ep E 119
UBL: 1090 B 35 : 2
¶ Vervolg en tevens navolging van P.C. Hooft’s Geeraerdt van Velsen. (Zie P.C. Molhuijzen, De Navorscher, 1899).
B7809 - Herdruk - Treurspel
Suffridus Sixtinus (= Sjoerd Sytzes):
Geraert van Velsen lyende.
Amsterdam: Dirck Cornelisz Houthaeck, 1637
Ceneton-vingerafdruk: 163704 - a1 A2 de$in - b1 A3 ck)$ : b2 F a
Exemplaren:
KBH: 760 E 50
UBA: 694 F 98
UBGent: BL 5012 : 10
B7810 - Herdruk - Treurspel
Suffridus Sixtinus (= Sjoerd Sytzes):
Geraerdt van Velsen lyende.
Amsterdam: Dirck Cornelisz Houthaeck, 1657
Ceneton-vingerafdruk: 165704 - a1 A2 neel - b1 A3 f$ik$ : b2 F3 $dwo
Exemplaren:
BNF: Yth. 66692
KBB: VB 6174 : 6
KBH: 448 G 70
SPB: 6.10.3.60
UBA: 691 B 2
UBL: 1091 B 102
UBVU: XH 00038 : 6 & XH 00037 : 5
B7811 - Herdruk - Treurspel
Suffridus Sixtinus (= Sjoerd Sytzes):
Geraerdt van Velsen, lyende.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1663
Ceneton-vingerafdruk: 166308 - b1 A2 $e : b2 C5 ens
Collatie: 8°: A-C8
Exemplaren:
HABW: M: Lp 202 : 4
KBH: 448 G 71
SPB: 6.10.2.53
UBL: 1094 G 20 : 2
B7812 - Herdruk - Treurspel
Suffridus Sixtinus (= Sjoerd Sytzes):
Geeraerd van Velsen lyende.
Amsterdam: 1665
Exemplaren:
UBL: 1094 G 20 : 1
B7813 - Herdruk - Treurspel
Suffridus Sixtinus (= Sjoerd Sytzes):
Geraerdt van Velsen lyende.
Amsterdam: Wed. Michiel de Groot, en Gysbert de Groot, 1681
Exemplaren:
UBA: 688 G 86
UBU: Moltzer 6 F 33
B7814 - Eerste druk - Treurspel
Pieter Slooff:
Susanna.
Amsterdam: Izaak Duim, 1739
Ceneton-vingerafdruk: 173908 - a1 *2 nge : a2 *3 .$E. - b1 A ,$w : b2 D3 $m
Collatie: 8°: *4, A-C8, D4; [8], 55, [1] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r: opdracht; *2v-*3r: aan de lezer; *3v-*4r: lofdichten; *4v: personages; A1r-D4r: het spel; D4v: blanco.
Exemplaren:
GBR: 1360 F 87
TIN: 19 B 59
UBA: 688 C 25
UBL: 1094 G 21 & 1095 C 49
Harvard Houghton Neth 4391.5.10* & (Rotterdams Leeskabinet K 120 : 8)
¶ Blz. *1 en *2 van het ex. UBA688 C 25 ontbreken; in ms. ingeplakt. UBL 1095 C 49 op groot papier. Aan ex. Rotterdams Leeskabinet K 120 : 8 ontbreekt de titelpagina.
B7815 - Eerste druk - Pantomime-spel
J. van der Sluys (Ars Superat Fortunam):
De schipbreuk, of het feest der Engelsche matroozen.
’s-Gravenhage: Voor het Kunstgenootschap [Ars Superat Fortunam], Zonder jaar (ongeveer 1753)
Ceneton-vingerafdruk: 00008 - b1 A2 ong : b2 A5 EK
Collatie: 8°: A8; 15, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-A8r: het spel; A8v: blanco.
Exemplaren:
UBL: 1088 F 20 : 2
¶ Met genoteerde muziek. Zie de fondslijst Heyligert in Edipus en de lijst na De Dwepery (1770). Ook in de lijst voor De courant (1768) vanArs Superat Fortunam.
B7816 - Herdruk - Pantomime-spel
J. van der Sluys (Ars Superat Fortunam):
De schipbreuk, of het feest der Engelsche matroozen.
’s-Gravenhage: Voor het Kunstgenootschap [Ars Superat Fortunam], Zonder jaar (ongeveer 1753)
Ceneton-vingerafdruk: 00008 - b1 A2 n$o : b2 A5 EK
Collatie: 8°: A8; 15, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-A8r: het spel; A8v: blanco.
Exemplaren:
KBH: 6 J 39
SBH: 128 B 38 : 5
UBA: 692 F 26
UBL: Thys. pft. 15044
¶ Met genoteerde muziek. Zie de fondslijst Heyligert in Edipus en de lijst na De Dwepery (1770). Ook in de lijst voor De courant (1768) van Ars Superat Fortunam.
B7817 - Eerste druk - Blij-eindend treurspel
Mattheus Smallegange (naar het Italiaans van Torquato Tasso):
Aminta.
Rotterdam: Pieter (1) van Waesberge, 1660
Ceneton-vingerafdruk: 166008 - a1 A2 aer$
Collatie: 12°: A-F12; 141, [3] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A6v: opdracht; A7r-A8r: korte inhoud; A8v: personages; A9r-A10v: voor-reden; A11r-E10r: het spel; E10v: inleiding De Liefde voor-vluchtig; E11r-F3v: De Liefde voor-vluchtig; F4r-F4v: opdracht Verliefde besluiten; F5r-F11r: Verliefde besluiten; F11v-F12v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67133
KBH: 31 G 22 : 2 & 491 L 91
UBA: 349 B 23 : 1 & 691 H 21
UBL: 1097 F 112 : 6
¶ Er zijn, aldus Verkruijsse 1983, p. 101, voldoende redenen om de vertaling aan Smallegange toe te schrijven, maar een doorslaggevend bewijs is er niet.
Digitale teksteditieB7818 - Ms
Smeeken:
Hue Mars en Venus tsaemen bueleerden.
1551
Exemplaren:
KBB: Ms II 368
B7819 - Ms
Smeken:
De Sacramente vander Nyeuwervaert.
Zonder jaar (ongeveer 1599)
Exemplaren:
Hs. Archief der St. Barbarakerk te Breda, nr.1
B7820 - Ms
Jan Smeken:
Hertoge Karle.
Zonder jaar (ongeveer 1515)
Exemplaren:
KBB: Ms. Rijksarchief Brussel no.2270
B7821 - Ms - Tafelspel
Dierick de Smet:
Al hoy.
Zonder jaar (ongeveer 1599)
Exemplaren:
Dendermonde, archief Hoofdkerk
B7822 - Herdruk - Blijspel
Ludolph Smids (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus):
De deboosjant, of de Mostellaria van Plautus.
Amsterdam: Jan Claesz ten Hoorn, 1686
Ceneton-vingerafdruk: 168608 - a1 *2 ls$d - b1 A en : b2 C5 uld
Collatie: 8°: *2, A-B8, C6; [4], 44 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r- *2v: "Aan den redelyken lezer"; *2v: personages; A1r-C6v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67654
DSU: DSU 1988
KBH: 31 C 8 : 4
SBH: 84 F 44 : 5 & 128 B 17 : 2
UBA: 608 F 4 : 3 & 691 C 123 & 1306 E 2 : 2
UBL: 1499 E 11 : 1
B7823 - Herdruk - Blijspel
Ludolph Smids (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus):
De debousjant, of de Mostellaria van Plautus.
Amsterdam: Hendrik Bosch, Zonder jaar (ongeveer 1720)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 A2 e$zy : a2 A3 $’t$V - b1 A4 $zyt : b2 D5 cho
Collatie: 8°: A-D8; 64 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: aan de lezer; A3v: personages; A4r-D8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67653 & Yth. 68817
KBH: 448 K 29
SBH: 128 B 17 : 2
TIN: 52 F 53
B7824 - Eerste druk - Verjaarspel
Ludolph Smids:
Ter geboorte-vermaaning van de Heer Jean de Wolf, den 27. January 1718.
In: De overgebleeven Tooneelpoëzy van Ludolph Smids.
Zonder plaats: Gedrukt voor den auteur, 1718
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 al$
Collatie: 8°: A4; 6, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-A3v: het spel; A4r-A4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68576
KBH: 6 J 47
TIN: 4 B 11 : 4
UBL: 1095 C 50 : 1 & 1499 E 11 : 7
¶ UBL 1095 C 50 : 1 op groot papier.
B7825 - Eerste druk - Muziekspel
Ludolph Smids:
Jaarfeest op de Geboortedags-keeringe van de Heer Jacob de Wilde, Handhaver der hoog eedele Medalie-kunde; den 14. December 1690.
In: De overgebleeven Tooneelpoëzy van Ludolph Smids.
Zonder plaats: Gedrukt voor den auteur, 1690
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 ma
Collatie: 8°: A4; [8] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-A3v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68575
TIN: 4 B 11 : 3
UBL: 1095 C 50 : 2 & 1499 E 11 : 6
¶ Ex. UBL 1095 C 50 : 2 op groot papier.
B7826 - Eerste druk - Blijspel
[Ludolph Smids] (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus):
De geschaakte Cinthia.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1688
Ceneton-vingerafdruk: 168808 - a1 *2 et$z : a2 *4 t,$ - b1 A ov : b2 E4 e$zel
Collatie: 8°: π1, *4, A-D8, E4; [2], [8], 72 p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*2v: opdracht; *3r-*3v: privilege; *4r: korte inhoud; *4: personages; A1r-E4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68137 & Yth. 68816
DSU: DSU 1990
GBR: 1237 F 10
KBH: 31 C 8 : 3 & 448 K 89
SBH: 128 B 17 : 3 & 84 F 44 : 4
TIN: (19 E 71)
UBA: 608 F 4 : 2 & 691 C 123 & 1306 E 2 : 2
UBGron: ’Ep ’Ep E 129 : 2 & ’Ep ’Ep H 25 : 3
UBL: 1499 E 11 : 3
¶ Zie ook: De Cinthia, Geveinst-pelerim, wardin, ridder, meit, doctoor, en de Dood, met Rosetta, die ageert voor Zaccagnino : blyspel. [door Lud. Smids?] - [S.l.], [18e eeuw]. - 8 p. ; in-8° (ex. UBL. 1499 E 11: 4). & Aan het ex. TIN 19 E 71 ontbreekt fol. E4.
B7827 - Eerste druk - Treurspel
Ludolph Smids:
Konradyn, koning van Napels en Sicilien.
Amsterdam: Albert Magnus, 1686
Ceneton-vingerafdruk: 168608 - b1 A ê : b2 F2 l.$ja
Collatie: 8°: π4, A-E8, F2; [8], 84 p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; π2r: titelpagina; π2v: blanco; π3r-π3v: opdracht; π4r-π4v: privilege; π4v: personages; A1r - F2v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68809 & Yth. 68813 & Yth. 68815
HABW: M: Lp 196 : 8
KBH: 31 C 8 : 2 & 448 G 165
SBH: 84 F 44 : 3 & 128 B 17 : 1 & 72 L 14 & 72 L 15
TIN: 3 F 42
UBA: 608 F 4 : 1 & 692 C 87 & 693 C 173 : 2 & O 64-163
UBGron: ’Ep ’Ep E 129 : 3 & ’Ep ’Ep H 4, 2 : 5
UBL: 1096 H 23 & 1499 E 11 : 2b
¶ UBL 1499 E 11 : 2 met kritieken in handschrift ("Voorberigt aan alle Kunstgenooten ... der hedendaagsche Toneel Poesije", 29 [+1] blz. en "Kritiken over de stellingen van Konradijn", 6 [+2] blz. in ms.) & Vertoning in: Verscheide vertooningen [...] op den Amsteldamschen schouwburg. Amsterdam, Hendrik Stockink, 1753. UBL 1087 F 9.
B7828 - Herdruk
Ludolph Smids:
Konradyn.
Amsterdam: Marcelis van Heems, Zonder jaar (ongeveer 1714)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A ê : b2 F2 l.$ja
Collatie: 8°: π1, 2π2, A-E8, F2; [2], [4], 84 p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; 2π1r: titelpagina; 2π1v: blanco; 2π2r-2π2v: opdracht; 2π2r-2π2v: privilege; 2π2v: personages; A1r-F2v: het spel.
Exemplaren:
UBL: 1219 E 20
UB Wroclaw: 037356
¶ De opdracht is alleen aangetroffen in het ex. Wroclaw 037356.
B7829 - Herdruk - Treurspel
Ludolph Smids:
Konradyn, koning van Napels en Sicilien.
Amsterdam: Hendrik Bosch, Zonder jaar (ongeveer 1725)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 *2 r.$ : a2 *4 rel. - b1 A n : b2 F2 el.$
Collatie: 8°: *8, A-E8, F2; [16], 84 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*2v: opdracht; *3r-*4v: lofdichten; *5r-*6v: privileges;*6v: personages; A1r-F2v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68814
GBR: 1353 G 19 : 7
TIN: 52 A 130
UBA: 691 H 148 & 1306 E 2 : 1
UBL: 1096 H 23
B7830 - Herdruk - Treurspel
[Ludolph Smids]:
Konradyn, koning van Napels en Siciliën.
Amsterdam: Izaak Duim, 1736
Ceneton-vingerafdruk: 173608 - a1 A2 lve : a2 A5 uw$s - b1 B d : b2 F3 g:$
Collatie: 8°: A-E8, F4; 86, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina, A1v: blanco, A2r-A3r: privilege, A3v-A4r: opdracht, A4v-A6r: lofdichten, A6v: personages, A7r-F3v: het spel; F4r-F4v: blanco.
Exemplaren:
DSU: DSU 1633 : 1
GBR: 1353 E 16
KBH: 448 G 166
TIN: 3 G 144
UBA: 689 G 5 & 694 F 69
UBL: 1095 G 80 & 1098 F 89
UBN: Br 38945
B7831 - Herdruk
Ludolph Smids:
Konradyn, koning van Napels en Siciliën.
1736
Exemplaren:
TIN: 13 A 41 : 4
B7832 - Herdruk - Treurspel
[Ludolph Smids]:
Konradyn, koning van Napels en Siciliën.
Amsterdam: Izaak Duim, 1750
Ceneton-vingerafdruk: 175008 - a1 A2 ve$ : a2 A5 erv - b1 B i : b2 F3 g:$
Collatie: 8°: A-E8, F4; 86, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r - A3r: privilege; A3v- A4r: opdracht; A4v-A6r: lofdichten; A6v: personages; A7r - F3v: het spel; F4r-F4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68810 & Yth. 68811
DSU: DSU 1989
GBR: 1353 E 17
KBH: 1156 G 134 : 1
PBF: s 320 TL : 1 : 2
TIN: 5 H 114
UBA: 688 G 15
UBGron: ’Ep ’Ep H 7, 5 : 5
UBL: 1098 E 72
B7833 - Ms
Ludolph Smids:
Lykfeest van Aristobulus oft Eerste deel van ’t huys der Machabeen en Aristobulus en Marianne Treurspel (Zynde het generaal ontwerp)
Zonder jaar (ongeveer 1700)
Exemplaren:
Verblijfplaats ms niet bekend
¶ Vermeld in de catalogus Henskes/Van Tongerlo, 1754, ex. UB Amsterdam 289 B 17.
B7834 - Eerste druk - Treurspel
Ludolph Smids:
Roderik, of de verkrachte Florinde.
In: De overgebleeven tooneelpoëzy van Ludolph Smids, M.D. benevens het leven van den dichter.
Amsterdam: Pieter Bastiaansz, 1744
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 A2 $aan : a2 B5 trot - b1 C ms : b2 H3 ,$b
Collatie: 8°: A5-8, B-G8, H3.
Katernopbouw: π1r: blanco; π1v: portret; A1r: titelpagina ’tooneelpoëzy’; A1v: blanco; A2r-A4v: biografie; A5r: titelpagina; A5r: blanco; A6r-A6v: citaat uit Vondels Samson, "Joost van Vondelens aan de toneelkryters"; A7r-B3v: opdrachtsvoorrede; B4r-B6r: lofdichten; B6v: personages; B7r-H3r: het spel.
Exemplaren:
SBH: 128 B 17 : 5
UBA: 608 F 4 : 4 & 1306 E 2 : 4
UBL: 1094 G 23 : 1 & 1095 C 51 : 1
UBU: Te Winkel 952 : 1
¶ CBMNL, p. CXLIV heeft abusievelijk het jaartal 1774; op de lijst ’Verzamelingen van afz. schrijvers’ (op p. XVI) staat het jaartal wel correct. UBL 1095 C 51 : 1 op groot papier.
B7835 - Herdruk - Treurspel
Ludolph Smids:
Roderik, of de verkrachte Florinde.
In: De overgebleeven tooneelpoëzy van Ludolph Smids, M.D.
Amsterdam: Hermanus de Wit, en Jan Roos, 1759
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 A2 $aan : a2 B5 trot - b1 C ms : b2 H3 ,$b
Collatie: 8°: π1, A-G8, H3; [2], [28], 90 p.
Katernopbouw: π1r: blanco; π1v: portret; A1r: titelpagina ’tooneelpoëzy’; A1v: blanco; A2r-A4v: biografie; A5r: titelpagina; A5r: blanco; A6r-A6v: citaat uit Vondels Samson, "Joost van Vondelens aan de toneelkryters"; A7r-B3v: opdrachtsvoorrede; B4r-B6r: lofdichten; B6v: personages; B7r-H3r: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yi. 72
SBH: 128 B 18 : 1
TIN: 4 B 11 : 1 & 19 E 56
UBA: 689 G 61
UBL: 1096 G 1 : 1
UBN: 39 C 276 : 1
B7836 - Eerste druk - Blijspel
Ludolph Smids:
De spookende minnaar, of de verdrukte gelieven.
In: De overgebleeven tooneelpoëzy van Ludolph Smids, M.D. benevens het leven van den dichter.
Amsterdam: Pieter Bastiaansz, 1744
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 A2 en$i : a2 A4 OL - b1 A5 uis; : b2 I5 et,
Collatie: 8°: A-I8; [8], 144 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A4r: opdracht; A3r-A4r: privilege; A4v: personages; A5r-I8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yi. 71
SBA: 534302
SBH: 128 B 17 : 6
UBA: 608 F 4 : 4 & 1306 E 2 : 2
UBL: 1094 G 23 : 2 & 1095 C 51 : 2
UBU: Te Winkel 952 : 2
¶ CBMNL, p. CXLIV heeft abusievelijk het jaartal 1774; op de lijst ’Verzamelingen van afz. schrijvers’ (op p. XVI) staat het jaartal wel correct. UBL 1095 C 51 : 2 op groot papier.
B7837 - Herdruk - Blijspel
Ludolph Smids:
De spookende minnaar, of de verdrukte gelieven.
In: De overgebleeven tooneelpoëzy van Ludolph Smids, M.D.
Amsterdam: Hermanus de Wit, en Jan Roos, 1759
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 A2 en$i : a2 A4 OL - b1 A5 uis; : b2 I5 et,
Collatie: 8°: A-I8; [8], 144 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A4r: opdracht; A3r-A4r: privilege; A4v: personages; A5r-I8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yi. 72
SBH: 128 B 18 : 2
TIN: 4 B 11 : 2
UBA: 689 G 61
UBL: 1096 G 1 : 2
UBN: 39 C 276 : 2
B7838 - Ms - Victoriespel
Ludolph Smids:
Zegenpralende Cloris of het Verlaten Groningen, (het Eerste Bedryf en een Gedeelte van het Tweede)
Zonder jaar (ongeveer 1700)
Exemplaren:
Verblijfplaats ms niet bekend
¶ Vermeld in de catalogus Henskes/Van Tongerlo, 1754, ex. UB Amsterdam 289 B 17.
B7839 - Eerste druk - Blij-eindend treurspel
Joannes Smidt (naar het Frans van Desfontaines Desfontaines):
Eurymedon en Pasithea, of geluckigh bedrogh.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1668
Ceneton-vingerafdruk: 166808 - a1 *2 $all : a2 *3 A - b1 A ? : b2 D3 n$b
Collatie: 8°: *4, A-C8, D4; [8], 55, [1] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r: korte inhoud; *2v-*4r: lofdichten 3; *4v: personages; A1r-D4r: het spel; D4v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11755 A 78
HABW: M: Lp 201 : 16
KBH: 448 H 83
SBA: 602675
TIN: 16 C 100 & 26 A 29 : 6
UBA: 689 H 105
UBL: 1094 G 24
¶ In ex. KBH 448 H 83 ontbreekt het jaartal op de titelpagina. Aan ex. TIN 16 C 100 ontbreekt de titelpagina.
B7840 - Eerste druk - Treurspel
Peter Smidts:
De doodt van Boëtius, of den verdrukten raeds-heer.
Brugge: Franciscus van Heurck, 1699
Exemplaren:
BNF: Yi. 2411
UBGent: BL 5980*
UBL: 1094 G 25 : 1
B7841 - Herdruk - Treurspel
Peter Smidts:
De dood van Boëtius, of den verdrukten raeds-heer.
Brugge: Franciscus van Heurck, Zonder jaar (ongeveer 1699)
Exemplaren:
UBL: 1076 H 72
B7842 - Herdruk - Treurspel
Peter Smidts:
Doodt van Boëtius, of den verdrukten raeds-heer.
Brugge: Gillis Annoy, 1743
Exemplaren:
KBB: II 26.172
B7843 - Synopsis
Peter Smidts:
De doodt van Boëtius, of den verdruckten catholyken raedts-heer.
Ieperen: Jaques François Moerman, 1765
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B7844 - Herdruk - Treurspel
Peter Smidts:
De dood van Boëtius, of den verdrukten raeds-heer.
Ieperen: Thomas Franciscus Walwein, 1770
Ceneton-vingerafdruk: 177008 - b1 A2 laer : b2 C4 $do
Collatie: 8°: A-C8, [D]2; 50, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-D2v: het spel.
Exemplaren:
UBL: 1095 C 52
B7845 - Eerste druk - Martelaarstragedie
Peter Smidts:
De martelie der seven Machabe’en, van hunne moeder Salamone ende Eleazar.
Brussel: Zacharias Bettens, 1697
Ceneton-vingerafdruk: 000002 - b1 A v : b2 M H.$
Collatie: 2°: π2, A-M2; 4, 48 p.
Exemplaren:
KBB: Cl 12398 : 04 (LP)
SBH: 73 G 2 : 3
UBA: Port. ton. 79-20
UBGent: BL 7756*
UBL: 1091 B 16
B7846 - Eerste druk - Treurspel
Peter Smidts:
Sapiens supra fortunam vertoont in den fortuyn trotserenden Eustachius altyt seghen praelenden veldt-heer der Romeynen.
Brugge: Franciscus van Heurck, Zonder jaar (ongeveer 1697)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 † . - b1 A e : b2 K Ic
Collatie: 4°: π4, †4, A-K4; [16], 80 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: aan de lasteraars; π2r-π3v: opdracht; π3v-π4r: korte inhoud; π4v: personages; †1r-†4v: lofdichten; A1r-A1v: voorrede; A2r-K3r: het spel; K3v-K4r: narede & imprimatur (Brugis 24. Aprilis 1697); K4v: Gnaris et ignaris.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69463 : 94
B7847 - Herdruk - Treurspel
Peter Smidts:
Sapiens supra fortunam vertoont in den fortuyn trotserenden Eustachius altijt seghen-praelenden veldtheer der Romeynen.
Cornelis Meyer, Zonder jaar (ongeveer 1727)
Exemplaren:
BNF: Yi. 2410
UBA: 692 C 75
UBL: 1094 G 25 : 2
B7848 - Herdruk - Treurspel
Peter Smidts:
Sapiens supra fortunam vertoond in den fortuyn trotserenden Eustachius, altyd zegenpraelenden veld-heer der Romeynen.
J.F.P. Kimpe, Zonder jaar (ongeveer 1780)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - b1 B u : b2 H n
Collatie: 4: A-H4; 64 p.
Exemplaren:
Artesis-KC: MTOD-TV-SMID-sapiens-1
B7849 - Eerste druk - Treurspel
Gerbrant Smit:
Absaloms treur-spel.
Amsterdam: Joris Veseler, 1620
Ceneton-vingerafdruk: 162004 - a1 *2 .$D : a2 *3 t$me - b1 A s : b2 H3 $ho
Collatie: 4°: *4, A-H4; [8], [64] p.
Exemplaren:
BNF: Yi. 665
KBH: 447 G 149
UBGent: BL 6401 : 6
UBL: 1091 B 72
UBU: Moltzer 6 B 52
¶ Ondertekend met: "Gerbrant Smit. Volght de Deught."
B7850 - Eerste druk - Zinnespel
[J. Smit]:
Europa bevredigt.
Amsterdam: Johannes Smit, 1748
Ceneton-vingerafdruk: 174808 - a1 A2 $ti - b1 A3 een : b2 A5 van$
Collatie: 8°: A8; 16 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: opdracht; A2v: personages; A3r-A8v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 6 J 35
SBH: 129 B 35 : 2
TIN: 13 D 2 : 2
UBA: Port. ton. 89-9
UBL: 1094 D 24 : 1 & 1095 C 53
¶ Exx. TIN 13 D 2 : 2 en UBL 1095 C 53 op groot papier.
B7851 - Eerste druk - Kluchtspel
Thomas Smith:
Kluchtspel op de wonderlijke vryagie van Fobbert Gort en Klara Morsschoon.
Leiden: Johannes Kellenaer, 1685
Exemplaren:
BNF: Yth. 68731 & Yth. 68732
UBL: 1094 G 26
B7852 - Ms - Tafelspel
Hendrick Smout:
Patrija.
Zonder jaar (ongeveer 1599)
Exemplaren:
G.A. Leiden, Ms. no. 72421
B7853 - Ms - Zinnespel
Hendrick Smout:
Wat dat de deuchde baert.
Zonder jaar (ongeveer 1599)
Exemplaren:
G.A. Leiden, Ms. no. 72421
B7854 - Ms - Kluchtig tafelspel
Hendrick Smout:
Wel Hebben en Wel Meugen.
Zonder jaar (ongeveer 1599)
Exemplaren:
G.A. Leiden, Ms. no. 72421
B7855 - Eerste druk
D. Snouck:
Drol’ghe eynd van Cloris.
1652
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B7856 - Eerste druk - Treurspel
Maerten Snouckaert van Schauwenburg:
Ajax.
Amsterdam: Jan Tomassz, 1621
Exemplaren:
BLL: 11754 BBB 57
BNF: Yi. 861
KBH: 448 J 178
UBA: 691 B 46
B7857 - Eerste druk - Treurspel
Maerten Snouckaert van Schauwenburg (naar het Latijn van Publius Ovidius Naso):
Procris.
Leiden: Ulderick Cornelissz Honthorst, 1620
Exemplaren:
BNF: Yi. 864
¶ De tweede druk met kleine varianten is in 1621 samen met Aiax verschenen (Meeus 228)
B7858 - Herdruk - Treurspel
Maerten Snouckaert van Schauwenburg (naar het Latijn van Publius Ovidius Naso):
Procris.
Amsterdam: Jan Tomassz, 1621
Exemplaren:
BLL: 11754 BBB 57
BNF: Yi. 861
KBH: 448 J 178
UBA: 691 B 46
¶ Opgenomen in Procris en Ajax, Amsterdam, 1621.
B7859 - Eerste druk - Treurspel
Hendrik Jacobsz. Soet(eboom):
Batavische Eneas, of getrouheyts voor-beelt, nevens de verwoestinge van West-zanen ende Crommenije, geschiet Anno 1574.
Alkmaar: Symon Cornelisz. Brekengeest, 1645
Ceneton-vingerafdruk: 164504 - a1 Aij $ge : a2 Aiij dood - b1 B in : b2 Hij de$D
Collatie: 4°: A-G4, H2
Exemplaren:
BNF: Yth. 66509
KBH: 443 A 5
UBA: 690 F 99
UBL: 1235 G 47
B7860 - Eerste druk - Blijspel
Hendrik Jacobsz. Soet(eboom):
Beemsters dank-offers.
Zaandam: Tymon Houthaeck, voor Hendrik Jacobsz Soeteboom, 1649
Ceneton-vingerafdruk: 164904 - b1 A3 orl : b2 B3 $en$
Collatie: 4°: A-B4
Exemplaren:
BNF: Yth. 66518
KBH: 448 J 171
UBA: 691 B 106
B7861 - Synopsis - Toneelspel
Abraham Soetens (naar het Frans van Pierre Augustin Caron de Beaumarchais):
De barbier van Sevilie of de onnutte voorzorg.
In: Dicht- en tooneelkundige Almanach voor den jaare 1793.
Amsterdam: Jan Willem Smit, 1793
Ceneton-vingerafdruk: 000012 - b1 A2 ,$ : b2 A7 e$P - c1 B n
Collatie: 12°: π2, A11; [4], 22 p.
Katernopbouw: π1r: blanco; π1v-π2r: frontispice; π2v: blanco; A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-A11v: synopsis van het spel.
Exemplaren:
TIN: Spec I 11 & (Spec I 12)
UBL: 1160 I 60 : 2
B7862 - Eerste druk - Blijspel
Abraham Soetens (naar het Frans van Pierre Augustin Caron de Beaumarchais):
De barbier van Sevilie; of de onnutte voorzorg.
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, 1792
Ceneton-vingerafdruk: 179208 : b1 A r : b2 G5 et$g
Collatie: 8°: π2, 2π1, A-G8; [4], 111, [1] p.
Katernopbouw: π1r: Franse titel; π1v: blanco; π2: titelpagina; π2v: blanco; 2π1r: privilege en echtheidsverklaring; 2π1v: personages; A1r-G8r: het spel; G8v: blanco.
Exemplaren:
TIN: 16 C 34 & 56 E 67 : 2
UBA: 688 D 36 & 688 E 32 : 1
UBL: 1100 C 1
¶ In: Spectatoriaale Schouwburg, XXXII.
B7863 - Eerste druk - Blijspel
[Abraham Soetens] (naar het Frans van Philippe Néricault Destouches):
De gewaande onnozele juffer, of de belagchelyke poëet.
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, 1783
Ceneton-vingerafdruk: 178308 - a1 *3 mo - b1 A e : b2 I5 Ik
Collatie: 8°: π1, *4, A-I8; [2], [8], 141, [3] p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; *1r: Franse titel; *1v: blanco; *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*2v: opdracht; *3r-*4r: kort privilege en echtheidsverklaring; *4v-*5v: korte inhoud; *6r: aan den lezer; *6v: personages; A1r-E8r: het spel; E8v: blanco.
Exemplaren:
GBR: 1376 F 58
SBA: C 37685 : 5 : 3
SBH: 128 C 93
TIN: 26 A 13 : 2 & 72 G 47
UBA: 691 F 45 & 692 H 12
UBL: 1094 G 28 & 1095 C 54
¶ UBL 1095 C 54 op groot papier.
B7864 - Eerste druk - Treurspel
Joh. van Someren:
Arsinoe, princesse van Egypten, ofte rampsalige liefde.
Dordrecht: Peter de Vlieger, 1671
Ceneton-vingerafdruk: 167108 - a1 A2 we$ : a2 A3 volgt - b1 A4 $der : b2 D5 $als$
Collatie: 8°: A-D8; [6], 57, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: opdracht; A3r-A3v: korte inhoud; A3v: personages; A4r-D8r: het spel; D8v: blanco.
Exemplaren:
UBA: 689 H 2
UBL: 1094 G 29
¶ Ex. UBL met verbeteringen in ms.
B7865 - Eerste druk - Treurspel
Joh. van Someren:
Julius Caesar.
Dordrecht: Petrus de Vlieger, 1670
Ceneton-vingerafdruk: 167004 - a1 *2 en$ : a2 *3 E$ - b1 A , : b2 H t
Collatie: 4°: *4, A-G4, H2
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*2v: opdracht; *3r: motto uit Cicero; *3v: lofdicht; *4r: korte inhoud; *4v: personages; A1r-H2v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 66604
KBH: 448 L 50
UBL: 1098 D 44
B7866 - Eerste druk - Blijspel
J.C. van Son (naar het Frans van Charles Albert Demoustier):
De echtscheiding
Amsterdam: Hendrik van Kesteren, 1799
Ceneton-vingerafdruk: 179908 - b1 A , : b2 D3 mo
Collatie: 8°: π2, A-C8, D4
Exemplaren:
BNF: Yth. 67895
UBA: 687 G 79
UBL: 1094 G 30 : 2
UBU: Te Winkel 751
B7867 - Eerste druk - Toneelspel
J.C. van Son (naar het Frans van Charles Albert Demoustier):
Felix en Louise, of de ouderliefde.
Amsterdam: Gerbrand Roos, 1799
Ceneton-vingerafdruk: 179908 - b1 A3 er$g : b2 C5 ,$v
Collatie: 8°: A-C8
Exemplaren:
KBH: 448 H 173
TIN: 54 F 78
UBA: 691 G 31 : 4 & 1020 E 74 : 1
UBL: 1094 G 30 : 1 & 1095 C 55
¶ UBL 1095 C 55 op groot papier.
B7868 - Ms - Treurspel
A. Sonnestraal:
Wreedheid en Vrymonde.
1654
Exemplaren:
Verblijfplaats ms niet bekend
¶ Vermeld in de catalogus Henskes/Van Tongerlo, 1754, ex. UB Amsterdam 289 B 17.
B7869 - Eerste druk - Kluchtspel
[Jan Soolmans] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière):
De gedwongen doctor.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1671
Ceneton-vingerafdruk: 167108 - b1 A2 isn : b2 C5 e$tu
Collatie: 8°: A-B8. C7; 46 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages, A2r-C7v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68062
KBH: 848 D 10
KNAW: G 1148 : 14 : 2
SPB: (6.10.2.25)
UBA: 690 C 109
UBGron: ’Ep ’Ep H 17 : 9
UBL: 1094 G 31 : 4
¶ Aan ex. SPB 6.10.2.213 ontbreekt een deel van de titelpagina.
B7870 - Eerste druk - Kluchtspel
Jan Soolmans:
De gemeenzame geest.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1679
Ceneton-vingerafdruk: 167908 - b1 A2 lde : b2 A5 rt!
Collatie: 8°: A8; 16 p.
Exemplaren:
KBH: 448 H 112
SBA: C 174235
UBA: Port. ton. 24-26
UBL: 1094 G 31 : 6
B7871 - Herdruk - Kluchtspel
Jan Soolmans:
De gemeenzame geest.
Amsterdam: Michiel de Groot, 1680
Ceneton-vingerafdruk: 168008 - b1 A2 ld : b2 A5 e$v
Collatie: 8°: A8
Exemplaren:
UBA: Port. ton. 24-27
B7872 - Eerste druk - Blij-eindend treurspel
[Jan Soolmans] (naar het Frans van Philippe Quinault):
De geveynsde Alcibiade.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1671
Ceneton-vingerafdruk: 167108 - a1 A2 t$hae - b1 A3 t$va : b2 E5 o$e
Collatie: 8°: A-D8, E6; 75, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: korte inhoud; A2v: personages; A3r-E6r: het spel; E6c: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68185
KBH: 448 H 115
TIN: 19 F 47
UBA: 690 H 33
UBL: 1094 G 31 : 2
B7873 - Eerste druk - Blij-eindend treurspel
[Jan Soolmans]:
De ontdekte heerschappy.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1669
Ceneton-vingerafdruk: 166908 - b1 A2 oot,$ : a2 A5 $te$ - b1 B ’t : b2 E5 dat$
Collatie: 8°: A-E8; 80 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: bericht aan de lezer; A3r-A6r: inhoud; A6v: personages; A7r-E8v: het spel.
Exemplaren:
GBR: 1352 G 14
KBH: 448 H 117
SBH: Moltzer 6 F 18
TIN: 19 F 49
UBA: 692 C 136
UBL: 1094 G 31 : 1
B7874 - Eerste druk - Kluchtspel
[Jan Soolmans]:
Snaekse schaking van de juffer in de kleer-ben.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1669
Ceneton-vingerafdruk: 166908 - b1 A2 e$sp : b2 B $z
Collatie: 8°: A8, B2; 20 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages, A2r-B2r: het spel; B2v: blanco
Exemplaren:
KBH: 448 H 139
SBA: C 174243
SBH: 72 L 16
TIN: 3 G 146
UBA: 694 H 88 : 12 & Port. ton. 24-35
UBL: 1094 G 31 : 3
UBU: LB-Ned : L*XVII*SOL-b-1#rar
B7875 - Eerste druk - Kluchtspel
Jan Soolmans:
Het verandert houwelijk.
Amsterdam: Gedrukt voor de Liefhebbers, Zonder jaar (ongeveer 1680)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A3 .$ : b2 B3 zes
Collatie: 8°: A4, B4; 16 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: C. Heijligert aan de liefhebbers; A2v: personages; A3r-B4v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 315 L 42
UBL: 1094 G 31 : 7
¶ Er zijn dertig exemplaren, getekend door Cornelis Heyligert. Het exemplaar UBL 1094 G 31 : 7 is nummer 2; KBH 315 L 42 is nummer 6.
B7876 - Eerste druk - Kluchtspel
Jan Soolmans:
Verzierde ontoovering van de gravin Trifaldi, door de dolende ridder Don Quichot de la Mancha, en zijn schildknaap Sanche-Pance.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1681
Ceneton-vingerafdruk: 168108 - b1 A2 AAD : b2 C3 ot$B
Collatie: 8°: A-B8, C4
Exemplaren:
KBH: 32 L 51 & 448 H 68
SBA: C 174232
SPB: 6.10.2.66
TIN: 3 G 145 & 13 B 20 : 1
UBA: 691 C 208 & OK 77-303
UBGron: ’Ep ’Ep H 28 : 2
UBL: 1094 G 31 : 5
UBU: Moltzer 6 F 89
B7877 - Herdruk - Kluchtspel
Jan Soolmans:
De vercierde ontoveringh van de gravin Trifaldi, door de doolende ridder Don Quichot de la Mancha, en zijn schildkaep [sic] Sanche Pance.
Amsterdam: Barent Otto Smient, 1681
Ceneton-vingerafdruk: 168108 - b1 A2 t$hon : b2 B5 we$v
Collatie: 8°: A-B8; 28, [4] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-B6v: het spel; B7r-B8v: blanco.
Exemplaren:
GBR: 1361 G 15
UBA: 693 D 18
UBL: 1091 D 42 : 4
B7878 - Eerste druk - Kluchtspel met zang
A. Soulage Jr. (naar het Frans van Nicolas Médard Audinot en F. A. Quétant):
De kuyper.
Amsterdam: Jan Barend Elwe, en Dirk Meland Langeveld, 1786
Ceneton-vingerafdruk: 178608 - b1 A $ - b2 D5 og$
Collatie: 8°: *4, A-D8, [*2]
Katernopbouw: *1r: Franse titel; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v blanco; *3r: "Toewyding." *3v: blanco; *4r: toewijding; *4v: personages; A1r-D8v: het spel; [*1r: opdracht; *1v blanco; *2r-*2v: lofdicht aan de spelende leden].
Exemplaren:
SBH: 127 B 29 : 3
UBA: 693 D 125
UBL: 1094 G 34 & 1095 C 59 & 1095 C 60
UBU: Te Winkel 654
¶ Ex. SBH 127 B 29 : 3 en UBL 1095 C 60 gevolgd door lofdicht "Aan de heeren acteerende leden, van [...] Oefening Kweekt Kunst [...]den 12 November 1786." & CBMNL 4409 op groot papier.
B7879 - Herdruk - Kluchtspel met zang
A. Soulage Jr. (naar het Frans van Nicolas Médard Audinot en F. A. Quétant):
De kuiper.
Amsterdam: Jan Barend Elwe, en Dirk Meland Langeveld, 1786
Ceneton-vingerafdruk: 178608: b1 A t$ : b2 D4 d$g
Collatie: 8°: *4, A - D8
Exemplaren:
TIN: 1 C 5
UBA: 690 D 77
UBL: 1095 C 60
¶ TIN 1 C 5 is op groot formaat
B7880 - Eerste druk - Blijspel
A. Soulage Jr. (naar het Frans van Joseph Patrat):
De verhinderde zelvmoord.
Amsterdam: Jan Barend Elwe, en Dirk Meland Langeveld, 1787
Ceneton-vingerafdruk: 178708 - b1 A i : b2 E5 $dit
Collatie: 8°: π4; A-D8, E6; [8], 76 p.
Exemplaren:
TIN: 13 G 14
UBA: 690 D 30
UBL: 1094 G 32 & 1095 C 56
UBU: Te Winkel 660
¶ UBL 1095 C 56 op groot papier.
B7881 - Eerste druk - Toneelspel
[A. Soulage Jr.] (naar het Frans van Onbekend):
De zegepraalende Voltaire op zijn sterfbed, of de bedrogene priesters.
Amsterdam: 1787
Ceneton-vingerafdruk: 178708 - a1 *3 $vee - b1 A eu : b2 B5 aa
Collatie: 8°: *4, A-B8; [VIII], 31, [1] p
Katernopbouw: *1r: Franse titelpagina; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4r: voorbericht; *4v: personages; A1r-B8r: het spel; B8v: blanco.
Exemplaren:
TIN: 19 D 91
UBA: 692 G 47 & 692 H 14
UBL: 1094 G 33 & 1095 C 57 & 1095 C 58
¶ Exx. TIN 19 D 91, UBL 1095 C 57 en 1095 C 58 op groot papier.
B7882 - Eerste druk - Toneelspel
G. van Spaan (naar het Frans van Louis Sébastien Mercier):
Adelaart, of de zegepraalende deugd (prozabewerking).
Amsterdam: Adrianus Hupkes, 1770
Ceneton-vingerafdruk: 177008 - a1 *2 in$ : a2 *3 $m - b1 A g : b2 H3 $m
Collatie: 8°: π1, *4, A-G8, H4
Exemplaren:
BNF: Yth. 67030
TIN: 52 A 53
UBA: 688 H 77 : 1
UBL: 1095 E 32 & 1096 C 8
UBU: Te Winkel 817
UB Wroclaw: 036906
¶ Prozabewerking (zie ook ed. 1776). UBL 1096 C 8 met frontisp. vóór en met de letter en op groot papier.
B7883 - Herdruk - Toneelspel
[G. van Spaan] (naar het Frans van Louis Sébastien Mercier):
Adelaart, of de zegepraalende deugd.
In: Zedelyke tooneelöefening, I, 2.
Amsterdam: Gerrit ten Boekelaar, 1774
Ceneton-vingerafdruk: 177408 - a1 *2 in$ : a2 *3 $m - b1 A g : b2 H3 k$m
Collatie: 8°: π1, A-B8, 2π1, *4, A-G8, H4; [2], 30, [2], [2], [2], V, [1], 119, [1] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina Zedelyke tooneel-oeffening; π1v: blanco; π2r-π2v: inhoud van het eerste deel; A1r-B7v: onderzoek over het drama; B8r-B8v: blanco; 2π1r: frontispice; 2π1v: blanco; *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*4r: voorbericht; *4v: personages; A1r-H4r: het spel; H4v: blanco.
Exemplaren:
KBH: 843 G 2 : 1 : 2
TIN: 5 D 117 & 13 G 99 : 2
UBA: 2770 G 35 : 2
UBL: 1088 C 10 & 1088 G 2 : 2
UBN: Br 38905
UBU: Te Winkel 258
¶ Aan dit spel gaat vooraf: "Onderzoek over het drama, of ernstig en zedelyk tooneelspel."
B7884 - Herdruk - Toneelspel
G. van Spaan (naar het Frans van Louis Sébastien Mercier):
Adelaart, of de zegepraalende deugd.
Rotterdam: Ary Vis, 1776
Ceneton-vingerafdruk: 177608 - a1 *2 led - b1 A n : b2 H ro
Exemplaren:
BNF: Yth. 67031 & Yth. 67032
SBH: 73 K 21
TIN: 52 A 51
UBA: 339 D 11 & 689 D 31
UBL: 1094 G 39 : 2 & 1095 C 62
UBN: Br 38905
¶ Poëziebewerking (zie ook ed. 1770 en 1774). UBL 1095 C 62 op groot papier.
B7885 - Herdruk
G. van Spaan (naar het Frans van Louis Sébastien Mercier):
Adelaart, of de zegepraalende deugd.
Amsterdam: Weduwe Gerrit ten Boekelaar, 1776
Ceneton-vingerafdruk: 177608 - a1 *2 er$ : a2 *3 etsp - b1 A e$ : b2 H3 yk$
Collatie: 8°: π1, *4, A-G8, H4; [2], V, [1], 119, [1] p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*4r: voorbericht; *4v: personages; A1r-H4r: het spel; H4v: blanco.
Exemplaren:
Artesis-KC: MTOD-TV-MERC-adelaar-1
TIN: 13 B 3 : 5
B7886 - Herdruk
G. van Spaan (naar het Frans van Louis Sébastien Mercier):
Adelaart, of de zegepraalende deugd.
Amsterdam: Gerrit ten Boekelaar, 1777
Ceneton-vingerafdruk: 177708 - a1 *2 eft$ : a2 *3 y$oo - b1 A ge$ : b2 H3 lyk$m
Exemplaren:
KBB: II 14459 A 3 : 1
UBA: 689 G 23
B7887 - Eerste druk - Toneelspel
Gelinus van Spaan (naar het Frans van Un aveugle Tartare (Randon de Boisser) (of: Denis Diderot)):
Doriman en Melanide, of het armoedig huisgezin.
Rotterdam: Ary Vis, 1775
Ceneton-vingerafdruk: 177508 - b1 A en : b2 E4 tro
Collatie: 8°: π2, A-D8, E6; [4], 76 p.
Katernopbouw: frontispice, π1r: titelpagina; π1v: privilege; π2r: voorbericht; π2v: personages; A1r-E6v: het spel
Exemplaren:
BNF: Yth. 67830
GBR: 21 E 15
KBH: 851 D 106
SPB: 6.10.2.1
TIN: 13 D 3
UBL: 1094 G 39 : 1 & 1095 C 61
UBN: Br 21622
UB Wroclaw: 037283
¶ Exx TIN 13 D 3 en UBL 1095 C 61 op groot papier.
B7888 - Eerste druk - Toneelspel
Gerard van Spaan:
Opkomst der Oostindische Compagnie, met de voornaamste land- en zeegevegten: verhandeldt en vertoondt in Batavia, voor den Generaal en Raaden van Indiën. De tweede druk, vermeerdert en verbetert, met de schrikkelyke vervolgingen der Roomsgezinde Christenen in Japan, het overrompelen van het Eiland Formoza, door de Chinezen; nevens eenige gruwelyke gevegten tegen een party Menschen-éters. Beginnende met het jaar 1595., en eindigende met het jaar 1700.
Rotterdam: Arnold Willis, 1711
Ceneton-vingerafdruk: 171108 - a1 *2 ,$o : a2 **5 Vand - b1 A ie : b2 E5 n$O
Collatie: 8°: *-**8, A-E8; [32], 77, [1], [2] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*6r: opdracht; *6v-**3v: lofdichten; **4r-**8r: korte inhoud; **8v: personages; A1r-E7r: het spel; E7v: errata; E8r-E8v: blanco.
Exemplaren:
UBA: 692 D 96
UBL: 360 G 13 & 1094 G 35
B7889 - Eerste druk - Toneelspel
Hajo Albert Spandaw:
Ontmoeting en vergeving.
Groningen: W. Zuidema, 1801
Katernopbouw: 180108 - b1 A T : b2 G3 ou & B2 $6hebb1 & Het H-katern heeft geen signatuur. & Coll.: _4, A-F8, G4, [H]2; [8], 105, [3] p. (105) & Kat.: _1r: titelpagina; _1v: blanco; _2r: toeweiding; _2v:blanco; _3r-_3v: bericht aan de lezer; _4r: blanco; _4v: personages; A1r-H1r: het spel; H1v: blanco; H2r: errata; H2v: blanco. &
Exemplaren:
TIN: 16 F46
UBL: 1094 G 40 : 2
B7890 - Eerste druk - Toneelspel
Hajo Albert Spandaw:
Vriendschap en liefde.
Groningen: W. Zuidema, 1800
Exemplaren:
UBGron: ’Ep ’Ep G 1310
UBL: 1094 G 40 : 1
B7891 - Eerste druk - Vreugdespel
Anth. Spatzier / M. Robyn:
Deugd en Minerva. Vreugdespel, ter gelegenheid van het geslooten vreeverbond tusschen de koninginne van Hongaryen en den keurvorst van Beieren, door A. Spatsier en M. Robyn.
Amsterdam: Gerrit ten Boekelaar, 1774
Ceneton-vingerafdruk: 177408 - a1 A2 van - b1 A3 u$v : b2 A5 edr - c1 B .$
Collatie: 8°: A8, B2; 20 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: Eerste en Tweede vertooning; A2v: personages; A3r-A8v: het spel; B1r-B2v lijst toneelspelen.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67672 & Yth. 67673
DSU: DSU 1924
TIN: 4 B 12 : 2 & 72 A 89
UBA: 693 F 34
UBL: 1095 C 63 & 1095 D 17 : 2
¶ UBL 1095 C 63 op groot papier.
B7892 - Eerste druk - Blijspel
Anth. Spatzier (naar het Duits van Gottlieb Stephanie de Jonge):
De deserteur uit kinderliefde
Rotterdam: Jacobus Bronkhorst, en Comp., 1777
Ceneton-vingerafdruk: 177708 - a1 A2 A.$ - b1 A3 er$e : b2 F3 ru
Collatie: 8°: A-E8, F4; 88 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: opdracht; A2v: personages; A3r-F4v: het spel.
Exemplaren:
SBH: 72 l 20
TIN: 19 F 27
UBA: 1345 F 14
UBL: 1095 D 17 & 1096 B 2 & 1253 D 18
¶ UBL 1096 B 2 op groot papier.
B7893 - Herdruk - Blijspel
Anth. Spatzier (naar het Duits van Gottlieb Stephanie de Jonge):
De dezerteur uit kinderliefde.
Rotterdam: Jacobus Bronkhorst, en Comp., 1777
Ceneton-vingerafdruk: 177708 - b1 A $e : b2 E5 ht$
Collatie: 8°: π2, A-D8, E6; [4], 74, [2] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r: opdracht; π2v: personages, A1r-E5v: het spel; E6r: nabericht; E6v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67670
DSU: DSU 1925
TIN: 19 F 28 & 26 A 13 : 5
UBA: 693 F 72
UBN: Br 20061
UB Wroclaw: 037278
B7894 - Herdruk - Blijspel
Anth. Spatzier (naar het Duits van Gottlieb Stephanie de Jonge):
De dezerteur uit kinderliefde
Rotterdam: Voor het Konstgenootschap, 1777
Ceneton-vingerafdruk: 177708 - a1 A2 A.$ - b1 A3 er$e : b2 F3 Bru
Collatie: 8°: *2, A-E8, F4
Exemplaren:
TIN: 4 B 12 : 1
UBA: 692 H 40
B7895 - Herdruk - Toneelspel
Anth. Spatzier (naar het Duits van Gottlieb Stephanie de Jonge):
De deserteur uit ouder-liefde.
In: Spectatoriaale schouwburg, deel XI
Amsterdam: Pieter Meyer, 1782
Ceneton-vingerafdruk: 178208 -a1 A $J - b1 A2 der : b2 G5 gee
Collatie: 8°: A-G8; 112 p.
Exemplaren:
GBR: 1153 G 11 : 1
KBH: 844 A 1 : 11 : 1
PBF: B 8956
Artesis-KC: MTOD-TV-ANON-spectat-27
TIN: 1 B 51
UBA: 688 E 11 : 1
UBL: 1089 D 11 : 1 & 1090 F 8 : 1
UBN: 22 C 53 : 11 : 1 & 22 C 149 : 11 : 1
UBVU: XN 05698 : 11 : 1
¶ Ex. UBL 1089 D 11 : 1 op groot papier. Dit is een herdruk van ’De Dezerteur uit kinderliefde’ van 1777.
B7896 - Eerste druk - Toneelspel met zang en dans
Anth. Spatzier:
Kunst-oeffening door Verstand geleid.
Rotterdam: Jacobus Bronkhorst, 1777
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 odi : b2 B Vr
Collatie: 8°: A8, B2; 19, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-B2r: het spel; B2v: blanco.
Exemplaren:
GBR: 1360 F 84
KBH: 6 J 46
UBA: 692 D 92
UBL: 1088 G 26 : 3
B7897 - Eerste druk
Anth. Spatzier:
Schuldige eerbied, betuigd op de Amsteld. Schouwburg, 5 Jan. 1756, onder het vertoonen van de Bruyloft van Kloris en Roosje, door Thomas Vaar en Pieternel. (Met de Nieuwejaarswensch, door A. Spatsier).
Amsterdam: 1756
Exemplaren:
UBL: 1087 E 15 : 1 & 1095 D 17 : 1
¶ UBL 1087 E 15 : 1 op groot papier.
B7898 - Ms - Zinnespel
Hendrik Laurensz Spieghel:
Numa.
Zonder jaar (ongeveer 1599)
Exemplaren:
Berlijn, Deutsche Staatsbibliothek, Ms. germ. 4 154
B7899 - Eerste druk - Zinnespel
Rijssaert van Spiere:
Spel van sinne ghenomen uyt het twaelfde Capittel Apocalipsis 12. vers 1.
In: Drie nieu spelen van sinnen ghestelt op trouwe gaerde
Gouda: Jasper Tournay, 1616
Ceneton-vingerafdruk: 161608 - b1 A2 n$b : b2 N5 ijnd
Exemplaren:
KBH: 840 E 42 : 2
KNAW: G 0290
UBL: 1096 H 100 : 2
¶ In: Rijssaert van Spiere: Drie nieu spelen van sinnen ghestelt op trouwe gaerde [...]. Ghedruckt ter Goude, by Jasper Tournay. 1616.
B7900 - Eerste druk - Zinnespel
Rijssaert van Spiere:
Spel van sinne vanden christelijcken ridder.
In: Drie nieu spelen van sinnen ghestelt op trouwe gaerde
Gouda: Jasper Tournay, 1616
Ceneton-vingerafdruk: 161608 - aij n$b : a2 Aiij re,$ - b1 Aiiij
Exemplaren:
KBH: 840 E 42 : 1
KNAW: G 0290
UBL: 1096 H 100 : 1
¶ In: Rijssaert van Spiere: Drie nieu spelen van sinnen ghestelt op trouwe gaerde [...]. Ghedruckt ter Goude, by Jasper Tournay. 1616.


Volgende lijst: Ceneton 80
Inleiding Ceneton
Redactie dr. A.J.E. Harmsen; tel. 0031-71-527.2117
Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands Universiteit Leiden