CENETON - Versie B

Gegevens over 11.500 Nederlandse toneelstukken tot 1803

Lijst 77 van de 95 lijsten

Bijgewerkt tot 31 januari 2011

Continuer


B7601 - Eerste druk - Treur- en tussenspel
Albert Schippers:
De ontrouwe koningin, of den dood van Martinus en Nicolaas; treur en tusschenspel. Om het vertoonen, by De min in ’t lazarus huys.
Amsterdam: Nutby, Laurens ~ Laurensz., 1784
Ceneton-vingerafdruk: 178408 - b1 A2 d?.. : b2 A4 n$h
Collatie: 8°: A8 [A5 als A4]; 15, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-A8r: het spel; A8v: blanco.
Exemplaren:
UBL: 1094 G 12 : 2 & 1095 C 36 : 2
¶ UBL 1095 C 36 : 2 op groot papier.B7602 - Eerste druk
Jan Jacobsz. Schippers:
De onvergelykelyke Ariane.
Amsterdam: Jan Jacobsz Schipper, 1641
Ceneton-vingerafdruk: 164108 - a1 *2 zijn : a2 *5 cht,$ - b1 A lm : b2 2Q7 wilde$h
Collatie: 8°: *8 A-2P8 2Q1
Exemplaren:
UB Wroclaw: 336087
B7603 - Eerste druk - Treurspel
Jan Jacobsz. Schippers:
Ariane.
Amsterdam: Nicolaes van Ravesteyn, voor Dirck Cornelisz Houthaeck, 1644
Exemplaren:
BNF: Yth. 67188
UBA: 689 H 17 & 2343 H 18 : 2
UBGent: BL 8559*
UBL: 1094 G 7
¶ In aflevering III van de Catalogus Universalis van Broer Jansz (verschenen in 1640 of 1641) wordt deze uitgave al aangekondigd (nr. 88). Dat kan betekenen dat de handschriftelijke kopij toen al klaar lag.
B7604 - Herdruk - Treurspel
Jan Jacobsz. Schippers:
Onvergelijkelijke Ariane, of verloste kuysheyt uyt Romen.
Amsterdam: Jan Jacobsz Schipper, 1646
Ceneton-vingerafdruk: 164608 - b1 A2 gen : b2 F5 $vr
Collatie: 8°: A-F8
Exemplaren:
BNF: Yth. 69348
SBH: 850 G 41 : 3
UBA: 687 H 10
UBGent: BL 4983 : 2*
UBL: 1094 G 8
B7605 - Herdruk
Jan Jacobsz. Schippers:
D’onvergelijkelijke Ariane, waer in zoo zedige [...] liefde gezien wort, als zich ooyt in’t leven [...] vertoonde.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1646
Ceneton-vingerafdruk: 164608 - b1 A o : *b2 2P rinc
Exemplaren:
UBA: 2343 H 18 : 1
B7606 - Eerste druk - Treurspel
Jan Jacobsz. Schippers:
Onvergelijkelijke Ariane, in Thessalien.
Amsterdam: Jan Jacobsz Schipper, 1656
Exemplaren:
BNF: Yi. 2366
UBA: 690 H 137
UBL: 1094 G 9
B7607 - Eerste druk - Treurspel
Jan Jacobsz. Schippers:
Tomas Morus, den grooten kanselier van Engelant, met ’et verstooten der koningin Katryne.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1659
Ceneton-vingerafdruk: 165908 - b1 A go : b2 E5 t,$’
Collatie: 8°: π2, A-E8
Exemplaren:
UBA: 691 D 54
UBL: 1094 G 10
B7608 - Herdruk - Treurspel
Jan Jacobsz. Schippers (naar het Frans van Onbekend):
Verovering van Rhodes, met de onnozele bloed-schande.
Amsterdam: Pieter Hendrik Charlois, 1741
Ceneton-vingerafdruk: 174108 - a1 *2 $en : a2 *3 chip - b1 A g$ : b2 G $y
Collatie: 8°: *4, A-F8, G2; [8], 99, [1] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3r: opdracht; *3v-*4r: inhoud; *4v: personages; A1r-G2r: het spel; G2v: blanco.
Exemplaren:
SBH: 72 L 6
UBA: 603 G 15
UBL: 1094 G 11
UBN: Br 15951
UBU: Te Winkel 767
B7609 - Eerste druk - Toneelspel
Jan Jacobsz. Schippers (naar het Frans van Onbekend):
Verovering van Rhodes, met d’onnozele bloed-schande.
Amsterdam: Paulus Matthijsz, voor Jan Jacobsz Schipper, 1640
Ceneton-vingerafdruk: 164004 - a1 A2 oel : a2 A3 n$S - b1 B ij : b2 I3 an$
Collatie: 4°: A-I4
Exemplaren:
BLL: 11754 BBB 37
BNF: Yi. 945
KBH: 448 J 98
SBH: 73 G 10 : 4 & 128 A 45
UBA: 687 D 13
UBGent: BL 8335*
UBL: 1246 G 40
¶ Zie het ’Grafschrift op de Onnozele Bloedschande vertaalt en berymdt door myn grootvader den Heere Jan Jacob Schipper.’ In: J. Clyburgs Poëzy. ’s-Gravenhage, R.C. Alberts en Van der Kloot, 1727 (UBL 1091 D 17 : 1): "Twé lycken leggen hier, geen meer; den Vader rust ’er: // Het Kind, den Man, en Vrouw, den Broeder en de Zuster."
B7610 - Eerste druk - Toneelspel
Izaak Schmidt:
Agatha.
Amsterdam: A. Mens Jansz, 1785
Ceneton-vingerafdruk: 178508 - a1 A3 Sch : a2 *5 j$d - *b1 A2 n$b : b2 I3 am
Exemplaren:
BNF: Yth. 67076
SBH: 128 B 10 : 2
TIN: 5 H 83
UBA: 693 F 5
UBL: 1094 F 2 & 1095 C 38
¶ UBL 1095 C 38 op groot papier.
B7611 - Eerste druk - Blijspel
Izaak Schmidt:
Lucas en Clarisse.
Amsterdam: Adrianus Hupkes, 1769
Ceneton-vingerafdruk: 176908 - a1 *2 een : a2 *3 $onz - *b1 A2 em$ : b2 E5 chri
Collatie: 8°: *4, A-E8; [8], 80 p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*2v: opdracht; *3r-*4r: voorreden; *4v: personages; A1r-E8v: het spel.
Exemplaren:
GBR: 1368 F 39
KBH: 32 G 36
SBH: 128 B 10 : 1
TIN: 3 G 139
UBA: 691 G 82
UBGron: ’Ep ’Ep H 9 : 7
UBL: 1094 F 1 : 1 & 1095 C 37
UBN: Br 19285
¶ UBL 1095 C 37 op groot papier en met een ingevoegd muziekstuk.
B7612 - Eerste druk - Toneelspel
Izaak Schmidt:
De Zuider-Haaks.
Amsterdam: A. Mens Jansz, 1786
Ceneton-vingerafdruk: 178608 - b1 A lp : b2 D3 igst
Collatie: 8°: π4, A-C8, D4; [8], 54, 2 p.
Katernopbouw: π1r: Franse titel; π1v: blanco; π2r: titelpagina; π2v: blanco; π3r-π4r: opdracht; π4v: personages; A1r-D3v: het spel; D4r-D4v: narede. & frontispice bijgebonden tussen π1 en π2
Exemplaren:
KBH: 313 L 84
SBH: 128 B 10 : 4
TIN: 52 C 15
UBA: 691 H 69
UBL: 1095 C 39 & 1094 F 3 &
UBN: Br 19286
¶ UBL 1095 C 39 op groot papier.
B7613 - Ms
Hendrick Albertszoon Schoenmaker:
Florius en Marcebilla.
1634
Exemplaren:
KBH: 78 H 12
B7614 - Ms - Kluchtspel
Hendrick Albertszoon Schoenmaker:
Geneughelijcke klucht van een droncken man ende sijn wijf. Gespeelt in 1634.
1636
Exemplaren:
KBH: 78 H 14 : 2
¶ Afschrift door Pr. Jakobsz Park.
B7615 - Ms - Kluchtspel
Hendrick Albertszoon Schoenmaker:
7 H.A. Schoenmakers vastelavonts klught van een jong getrout paar [...] Gespeelt in 1633.
1636
Exemplaren:
KBH: 78 H 14 : 1
¶ Afschrift door Pr. Jakobsz Park.
B7616 - Eerste druk
Scholte:
Nieuwjaarswensch.
1787
Exemplaren:
BNF: Yi. 81
B7617 - Eerste druk
Cornelius Schonaeus:
Ananias.
1602
Exemplaren:
KBH: aanw. 6
B7618 - Herdruk
Cornelius Schonaeus:
Ananias.
Amsterdam: Henricus Laurentius, 1639
Exemplaren:
KBH: 843 C 6 : 2 : 6
B7619 - Herdruk - Blijspel
Cornelius Schonaeus:
Ananias.
In: Terentius Christianus, seu comoediae sacrae tribus partibus distinctae
Gouda / Amsterdam: Guilielmus vander Hoeve voor Henricus Laurentius, 1646
Exemplaren:
UBGent: BL 1758 : 2 : 6
B7620 - Eerste druk
Cornelius Schonaeus:
Baptistes.
1603
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B7621 - Herdruk - Blijspel
Cornelius Schonaeus:
Baptistes.
In: Lucubrationum pars tertia
Amsterdam: Henricus Laurentius, 1639
Ceneton-vingerafdruk: 163908 - a1 A2 $&$ : a2 A5 odo - b1 B ll : b2 D NI
Collatie: 8°: (vanaf:) A1r-D1r; 49 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina Lucubrationes; A1v: blanco; A2r-A3r: opdracht; A3v-A4r: lofdichten; A4v: personages; A5r-D1r: het spel; D1v-S8v: overige komedies en elegieën.
Exemplaren:
KBH: 843 C 6 : 3 : 1
B7622 - Herdruk - Blijspel
Cornelius Schonaeus:
Baptistes.
In: Terentius Christianus, seu comoediae sacrae tribus partibus distinctae
Gouda / Amsterdam: Guilielmus vander Hoeve voor Henricus Laurentius, 1646
Ceneton-vingerafdruk: 164608 - a1 A5 $T - b1 B m, : b2
Exemplaren:
BNF: Yc. 9462 : 1
UBGent: BL 1758 : 3 : 1
B7623 - Eerste druk
Cornelius Schonaeus:
Cunae.
Amsterdam: Zacharias Heyns, 1599
Exemplaren:
KBH: 1702 C 77 : 3 : 5 & 1707 D 16 : 5
B7624 - Herdruk
Cornelius Schonaeus:
Cunae.
In: Lucubrationum pars tertia
Amsterdam: Henricus Laurentius, 1639
Exemplaren:
KBH: 843 C 6 : 3 : 4
B7625 - Herdruk - Blijspel
Cornelius Schonaeus:

In: Terentius Christianus, seu comoediae sacrae tribus partibus distinctae
Gouda / Amsterdam: Guilielmus vander Hoeve voor Henricus Laurentius, 1646
Exemplaren:
BNF: Yc. 9462 : 4
UBGent: BL 1758 : 3 : 4
B7626 - Eerste druk
Cornelius Schonaeus:
Daniel.
1596
Exemplaren:
BNF: Yc. 1228 : 2
B7627 - Eerste druk
Cornelius Schonaeus:
Danie.
Amsterdam: Zacharias Heyns, 1599
Exemplaren:
KBH: 1702 C 77 : 3 : 2 & 1707 D 16 : 2
B7628 - Herdruk
Cornelius Schonaeus:
Daniel.
1602
Exemplaren:
KBH: 1713 D 18
UBA: 1177 H 36
UBL: 730 F 16
StB Trier G 757 8°
B7629 - Herdruk
Cornelius Schonaeus:
Daniel.
Amsterdam: Henricus Laurentius, 1639
Exemplaren:
KBH: 843 C 6 : 2 : 2
B7630 - Herdruk - Blijspel
Cornelius Schonaeus:

In: Terentius Christianus, seu comoediae sacrae tribus partibus distinctae
Gouda / Amsterdam: Guilielmus vander Hoeve voor Henricus Laurentius, 1646
Exemplaren:
UBGent: BL 1758 : 2 : 2
B7631 - Eerste druk
Cornelius Schonaeus:
Dyscoli.
1603
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
¶ Geschreven in 1581. Naar de Rebelles van Macropedius.
B7632 - Herdruk - Blijspel
Cornelius Schonaeus:
Dyscoli.
In: Lucubrationum pars tertia
Amsterdam: Henricus Laurentius, 1639
Ceneton-vingerafdruk: 163908 - b1 D2 $te$c : b2 E5 rep
Collatie: 8°: (vanaf:) D1v-F1v; [33] p. [p. 50-82]
Katernopbouw: D1v: personages; D1v-D2r: prologus; D2r: periocha; D2r-F1v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 843 C 6 : 3 : 2
B7633 - Herdruk - Blijspel
Cornelius Schonaeus:

In: Terentius Christianus, seu comoediae sacrae tribus partibus distinctae
Gouda / Amsterdam: Guilielmus vander Hoeve voor Henricus Laurentius, 1646
Exemplaren:
BNF: Yc. 9462 : 2
UBGent: BL 1758 : 3 : 2
B7634 - Eerste druk - Blijspel
Cornelius Schonaeus:
Fabula comica; in commendationem aedificii, egenis senibus Harlemi extruendi: scripta, aut lusa potius Cornelio Schonaeo Goudano
Zwolle: Zacharias Heyns, 1607
Ceneton-vingerafdruk: 160702 - b1 A c$ : b2 E2 s$est - c1 E M : c2 E5 /$
Collatie: 4°: π2 A-E2, 2E6
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r: blazoen; π2v: personages; A1r-E2v: het spel; 2E1r-2Er6: voor-reden en tusschen-spraken; 2E6v: blanco.
Exemplaren:
BLL: C.175 FF 13 : 3 & (11712 C 58)
KBH: 758 E 12a & (759 D 3 : 3)
UBA: 202 E 18 & 976 B 3 : 3 & O 06-1710 : 3 & (O 80-521 : 2)
UBL: 1366 G 14 : 3a & 1497 C 35 : 3a
UBU: Moltzer 3 F 18 : 3 & Z qu. 132
UBVU: XH 00071
Alkmaar, Regionaal Archief: 32 G 51/3 & Athenaeumbibliotheek Deventer BORG 4067a
¶ Ex. KBH 759 D 3 : 3 , de beide exx. MMW 109 C 4 : 02a en02b; en UBA O 80-521 : 2 en UBU Moltzer 3 F 18 : 3 bevatten alleen katern 2E. Aan ex. UBVU XH 00071 ontbreekt katern 2E. MMW 109 C 5 : 02 UBU Moltzer 3 F 18 : 3 bevatten alleen katern 2E. Aan BL 11712 C 58 ontbreekt het voorwerk.
B7635 - Eerste druk
Cornelius Schonaeus:
Iosephus.
1590
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B7636 - Eerste druk - Comoedia sacra
Cornelius Schonaeus:
Iosephus.
In: Schonaei Sacrae comoediae sex
Haarlem: Aegidius Romanus, 1592
Ceneton-vingerafdruk: 159208 - a1 A2 er$ : a2 P5 ,$ - b1 Q mus : b2 T2 onia - c1 T3 holast : c2 Hh5 re$vetern
Collatie: 8°: P5v-T2v; pp. 234-292.
Exemplaren:
KNAW: G 1875a
UBA: 499 G 22 : 5
UBL: 693 D 26 : 5
B7637 - Herdruk
Cornelius Schonaeus:
Iosephus.
1595
Exemplaren:
KBH: 1713 D 21 : 5
B7638 - Eerste druk
Cornelius Schonaeus:
Iosephus.
1598
Exemplaren:
KBH: 1702 C 77 : 5
UBL: Thys. 1231
B7639 - Herdruk
Cornelius Schonaeus:
Iosephus.
In: Terentius Christianus
Keulen: Gerardus Grevenbruch, 1599
Exemplaren:
GBR: 1113 G 2 : 5
KBH: 1713 D 17 : 5
B7640 - Herdruk
Cornelius Schonaeus:
Iosephus.
Amsterdam: Henricus Laurentius, 1639
Exemplaren:
KBH: 843 C 6 : 1 : 5
B7641 - Herdruk - Blijspel
Cornelius Schonaeus:
Terentii Christiani Iosephus.
In: Terentius Christianus, seu comoediae sacrae tribus partibus distinctae
Gouda / Amsterdam: Guilielmus vander Hoeve voor Henricus Laurentius, 1646
Exemplaren:
UBGent: BL 1758 : 1 : 5
B7642 - Eerste druk - Comoedia sacra
Cornelius Schonaeus:
Iuditha.
In: Schonaei Sacrae comoediae sex
Haarlem: Aegidius Romanus, 1592
Ceneton-vingerafdruk: 159208 - a1 A2 er$ : a2 T2 onia - b1 T3 holast : b2 Y5 ccurr - c1 Z p : c2 Hh5 re$vetern
Collatie: 8°: (vanaf:) T3r-Y6r; pp. 293-347.
Exemplaren:
KNAW: G 1875a
UBA: 499 G 22 : 6
UBL: 693 D 26 : 6
B7643 - Eerste druk
Cornelius Schonaeus:
Iuditha.
1595
Exemplaren:
KBH: 1713 D 21 : 6
B7644 - Herdruk
Cornelius Schonaeus:
Iuditha.
1598
Exemplaren:
KBH: 1702 C 77 : 6
B7645 - Herdruk
Cornelius Schonaeus:
Iuditha.
In: Terentius Christianus
Keulen: Gerardus Grevenbruch, 1599
Exemplaren:
GBR: 1113 G 2 : 6
KBH: 1713 D 17 : 6
B7646 - Herdruk
Cornelius Schonaeus:
Iuditha.
Amsterdam: Henricus Laurentius, 1639
Exemplaren:
KBH: 843 C 6 : 1 : 6
B7647 - Herdruk - Blijspel
Cornelius Schonaeus:
Terentii Christiani Iuditha.
In: Terentius Christianus, seu comoediae sacrae tribus partibus distinctae
Gouda / Amsterdam: Guilielmus vander Hoeve voor Henricus Laurentius, 1646
Ceneton-vingerafdruk: 164608 - b1 T5 c$mi : b2 Z3 tab
Exemplaren:
UBGent: BL 1758 : 1 : 6
B7648 - Eerste druk - Blijspel
Cornelius Schonaeus:
Naaman.
Antwerpen: Henr. Loeum, 1572
Exemplaren:
UBA: 499 G 36
B7649 - Herdruk - Blijspel
Cornelius Schonaeus:
Naaman.
1581
Exemplaren:
BNF: Yc. 1228 : 3 & Yc. 12334
B7650 - Herdruk - Blijspel
Cornelius Schonaeus:
Naaman.
1591
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B7651 - Eerste druk - Blijspel
Cornelius Schonaeus:
Naaman.
In: Schonaei Sacrae comoediae sex
Haarlem: Aegidius Romanus, 1592
Ceneton-vingerafdruk: 159208 - a1 A2 er$ : a2 M I - b1 M2 eat$m : b2 P5 .$ - c1 Q mus : c2 Hh5 re$vetern
Collatie: 8°: (vanaf:) M1v-P5r; pp. 178-233.
Katernopbouw: M1v: korte inhoud; M2r: personages; M1r-P5r: het spel.
Exemplaren:
KNAW: G 1875a
UBA: 499 G 22 : 4
UBL: 693 D 26 : 4
B7652 - Herdruk - Blijspel
Cornelius Schonaeus:
Naaman.
1595
Exemplaren:
KBH: 1713 D 21 : 1
B7653 - Herdruk - Blijspel
Cornelius Schonaeus:
Naaman.
1598
Exemplaren:
KBH: 1702 C 77 : 1
B7654 - Herdruk - Blijspel
Cornelius Schonaeus:
Naaman.
In: Terentius Christianus
Keulen: Gerardus Grevenbruch, 1599
Ceneton-vingerafdruk: 159908 - a1 †2 uo$s : a2 A in - b1 A2 ,$ : b2 D5 isti Do
Exemplaren:
GBR: 1113 G 2 : 1
KBH: 1713 D 17 : 1
¶ In: Terentianus Christianus sev Comoediae sacrae sex, Terentiano stylo a Cornelio Schonaeo Goudano conscriptae: & nunc demum magna eiusdem diligentia, & labore emendatae, atque recognitae.
B7655 - Herdruk - Blijspel
Cornelius Schonaeus:
Naaman.
In: Terentius Christianus seu comoediae sacrae
Amsterdam: Henricus Laurentius, 1639
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 *2 cur : a2 A ni - b1 A2 atro : b2 D5 nefic
Collatie: 8°: *8, A-C8, D5; [16], 58 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina Terentius Christianus; *1v: blanco; *2r-*8v: voorrede; A1r: personages; A1v-A2r: proloog; A2r: korte inhoud; A2r-D5v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 843 C 6 : 1 : 1
B7656 - Herdruk - Blijspel
Cornelius Schonaeus:
Naaman.
In: Terentius Christianus, seu comoediae sacrae tribus partibus distinctae
Gouda / Amsterdam: Guilielmus vander Hoeve voor Henricus Laurentius, 1646
Ceneton-vingerafdruk: 164608 - a1 A us - b1 A2 ron : b2 D5 fice
Exemplaren:
UBGent: BL 1758 : 1 : 1
B7657 - Eerste druk - Comoedia sacra
Cornelius Schonaeus:
Nehemias.
Antwerpen: Christoffel Plantijn, 1570
Ceneton-vingerafdruk: 157008 - b1 A2 sp : a2 A4 en, - b1 A5 oedia : b2 D4 $in$
Exemplaren:
KBB: VB 6419 : 1 (LP)
SBA: Plantijn A 123 : 1 & Plantijn A 457 : 1
SBH: 802 G 58
B7658 - Herdruk
Cornelius Schonaeus:
Nehemias.
1591
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B7659 - Eerste druk - Comoedia sacra
Cornelius Schonaeus:
Nememias.
In: Schonaei Sacrae comoediae sex
Haarlem: Aegidius Romanus, 1592
Ceneton-vingerafdruk: 159208 - a1 A2 er$ : a2 E3 aud - b1 E4 bus : b2 H3 ndae$ - c1 H4 ribus : c2 Hh5 re$vetern
Collatie: 8°: (vanaf:) E4r-H3v; pp. 71-118.
Exemplaren:
KNAW: G 1875a
UBA: 499 G 22 : 2
UBL: 693 D 26 : 2
B7660 - Herdruk
Cornelius Schonaeus:
Nehemias.
1595
Exemplaren:
KBH: 1713 D 21 : 3
B7661 - Herdruk
Cornelius Schonaeus:
Nehemias.
1598
Exemplaren:
KBH: 1702 C 77 : 3
B7662 - Herdruk
Cornelius Schonaeus:
Nehemias.
In: Terentius Christianus
Keulen: Gerardus Grevenbruch, 1599
Exemplaren:
GBR: 1113 G 2 : 3
KBH: 1713 D 17 : 3
B7663 - Herdruk
Cornelius Schonaeus:
Nehemias.
Amsterdam: Henricus Laurentius, 1639
Exemplaren:
KBH: 843 C 6 : 1 : 3
B7664 - Herdruk - Blijspel
Cornelius Schonaeus:

In: Terentius Christianus, seu comoediae sacrae tribus partibus distinctae
Gouda / Amsterdam: Guilielmus vander Hoeve voor Henricus Laurentius, 1646
Exemplaren:
UBGent: BL 1758 : 1 : 3
B7665 - Eerste druk
Cornelius Schonaeus:
Pentecoste.
1602
Exemplaren:
KBH: aanw. 5
B7666 - Herdruk
Cornelius Schonaeus:
Pentecoste.
Amsterdam: Henricus Laurentius, 1639
Ceneton-vingerafdruk: b1 M uid : b2 O2 loqu
Exemplaren:
KBH: 843 C 6 : 2 : 5
B7667 - Herdruk - Blijspel
Cornelius Schonaeus:

In: Terentius Christianus, seu comoediae sacrae tribus partibus distinctae
Gouda / Amsterdam: Guilielmus vander Hoeve voor Henricus Laurentius, 1646
Exemplaren:
UBGent: BL 1758 : 2 : 5
B7668 - Eerste druk - Kluchtspel
Cornelius Schonaeus:
Pseudostratiota.
In: Schonaei Sacrae comoediae sex
Haarlem: Aegidius Romanus, 1592
Ceneton-vingerafdruk: 159208 - a1 A2 er$ - b1 Z p : b2 Bb3 talibus - c2 Hh5 re$vetern
Collatie: 8°: (vanaf:) Y6v-Bb4r; pp. 348-391.
Katernopbouw: Y6v-Y7r: lofdicht; Y7v-Y8r: opdracht; Y8r: personages; Y8v-Bb4rL het spel.
Exemplaren:
KNAW: G 1875a
UBA: 499 G 22 : 7
UBL: 693 D 26 : 7
B7669 - Herdruk
Cornelius Schonaeus:
Pseudostratiotae.
In: Lucubrationum pars tertia
Amsterdam: Henricus Laurentius, 1639
Exemplaren:
KBH: 843 C 6 : 3 : 3
B7670 - Herdruk
Cornelius Schonaeus:
Pseudostratiotae.
Amsterdam: Zacharias Heyns, 1599
Exemplaren:
KBH: 1702 C 77 : 3 : 4 & 1707 D 16 : 4
B7671 - Herdruk - Blijspel
Cornelius Schonaeus:

In: Terentius Christianus, seu comoediae sacrae tribus partibus distinctae
Gouda / Amsterdam: Guilielmus vander Hoeve voor Henricus Laurentius, 1646
Exemplaren:
BNF: Yc. 9462 : 3
UBGent: BL 1758 : 3 : 3
B7672 - Eerste druk - Comoedia sacra
Cornelius Schonaeus:
Saulus.
In: Schonaei Sacrae comoediae sex
Haarlem: Aegidius Romanus, 1592
Ceneton-vingerafdruk: 159208 - a1 A2 er$ : a2 H3 ndae$ - b1 H4 ribus : b2 M I - c1 M2 eat$m c2 Hh5 re$vetern
Collatie: 8°: (vanaf:) H4r-M1r; pp. 119-177.
Katernopbouw: H4r: personages; H4r-M1r: het spel.
Exemplaren:
KNAW: G 1875a
UBA: 499 G 22 : 3
UBL: 693 D 26 : 3
B7673 - Eerste druk
Cornelius Schonaeus:
Saulus.
1595
Exemplaren:
KBH: 1713 D 21 : 4
B7674 - Herdruk
Cornelius Schonaeus:
Saulus.
1598
Exemplaren:
KBH: 1702 C 77 : 4
B7675 - Herdruk
Cornelius Schonaeus:
Saulus.
In: Terentius Christianus
Keulen: Gerardus Grevenbruch, 1599
Exemplaren:
GBR: 1113 G 2 : 4
KBH: 1713 D 17 : 4
B7676 - Herdruk
Cornelius Schonaeus:
Saulus.
Amsterdam: Henricus Laurentius, 1639
Collatie: (vanaf:) L8r-P4v; [58] p.[p. 175-232]
Exemplaren:
KBH: 843 C 6 : 1 : 4
B7677 - Herdruk - Blijspel
Cornelius Schonaeus:

In: Terentius Christianus, seu comoediae sacrae tribus partibus distinctae
Gouda / Amsterdam: Guilielmus vander Hoeve voor Henricus Laurentius, 1646
Exemplaren:
UBGent: BL 1758 : 1 : 4
B7678 - Eerste druk
Cornelius Schonaeus:
Saulus conversus.
Antwerpen: 1570
Exemplaren:
UBA: 499 G 35
B7679 - Herdruk
Cornelius Schonaeus:
Saulus conversus.
1571
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B7680 - Herdruk
Cornelius Schonaeus:
Saulus conversus.
1591
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B7681 - Eerste druk
Cornelius Schonaeus:
Susanna.
Amsterdam: Zacharias Heyns, 1599
Ceneton-vingerafdruk: 159908 - a1 A2 ag : a2 A4 eli - b1A5 ,$ : b2 D m - c1 D2 Nihi : c2 T4 oles
Exemplaren:
KBH: 1702 C 77 : 3 : 1 & 1707 D 16 : 1
B7682 - Herdruk
Cornelius Schonaeus:
Susanna.
1602
Exemplaren:
KBH: aanw. 1
B7683 - Herdruk
Cornelius Schonaeus:
Susanna.
Amsterdam: Henricus Laurentius, 1639
Exemplaren:
KBH: 843 C 6 : 2 : 1
B7684 - Herdruk - Blijspel
Cornelius Schonaeus:
Susanna.
In: Terentius Christianus, seu comoediae sacrae tribus partibus distinctae
Gouda / Amsterdam: Guilielmus vander Hoeve voor Henricus Laurentius, 1646
Ceneton-vingerafdruk: 164608 - a1 B em - b1 B2 $in : b2 D5 squ
Exemplaren:
UBGent: BL 1758 : 2 : 1
B7685 - Herdruk
Cornelius Schonaeus:
Tobaeus.
1591
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B7686 - Eerste druk - Comoedia sacra
Cornelius Schonaeus:
Tobaeus.
In: Schonaei Sacrae comoediae sex
Haarlem: Aegidius Romanus, 1592
Ceneton-vingerafdruk: 159208 - a1 A2 er$ : a2 Aiij dis$A - b1 A4 s$ra : b2 E3 aud - c1 E4 bus : c2 2H5 re$vetern
Collatie: 8°: A-D8, E3; pp 1-70.
Exemplaren:
KNAW: G 1875a
UBA: 499 G 22 : 1
UBL: 693 D 26 : 1
B7687 - Eerste druk
Cornelius Schonaeus:
Tobaeus.
1595
Exemplaren:
KBH: 1713 D 21 : 2
B7688 - Herdruk
Cornelius Schonaeus:
Tobaeus.
1598
Exemplaren:
KBH: 1702 C 77 : 2
B7689 - Herdruk
Cornelius Schonaeus:
Tobaeus.
In: Terentius Christianus
Keulen: Gerardus Grevenbruch, 1599
Exemplaren:
GBR: 1113 G 2 : 2
KBH: 1713 D 17 : 2
B7690 - Herdruk
Cornelius Schonaeus:
Tobaeus.
1609
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B7691 - Herdruk
Cornelius Schonaeus:
Tobaeus.
1611
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B7692 - Herdruk
Cornelius Schonaeus:
Tobaeus.
1615
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B7693 - Herdruk
Cornelius Schonaeus:
Tobaeus.
1620
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B7694 - Herdruk - Blijspel
Cornelius Schonaeus:
Tobaeus.
In: Terentius Christianus seu comoediae sacrae
Amsterdam: Henricus Laurentius, 1639
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 E f : b2 H5 suu
Exemplaren:
KBH: 843 C 6 : 1 : 2
B7695 - Herdruk - Blijspel
Cornelius Schonaeus:
Tobaeus.
In: Terentius Christianus, seu comoediae sacrae tribus partibus distinctae
Gouda / Amsterdam: Guilielmus vander Hoeve voor Henricus Laurentius, 1646
Exemplaren:
UBGent: BL 1758 : 1 : 2
B7696 - Eerste druk
Cornelius Schonaeus:
Triumphus Christi.
Amsterdam: Zacharias Heyns, 1599
Exemplaren:
KBH: 1702 C 77 : 3 : 3 & 1707 D 16 : 3
B7697 - Herdruk
Cornelius Schonaeus:
Triumphus Christi.
1602
Exemplaren:
KBH: aanw. 3
B7698 - Herdruk
Cornelius Schonaeus:
Triumphus Christi .
Amsterdam: Henricus Laurentius, 1639
Exemplaren:
KBH: 843 C 6 : 2 : 3
B7699 - Herdruk - Blijspel
Cornelius Schonaeus:

In: Terentius Christianus, seu comoediae sacrae tribus partibus distinctae
Gouda / Amsterdam: Guilielmus vander Hoeve voor Henricus Laurentius, 1646
Exemplaren:
UBGent: BL 1758 : 2 : 3
B7700 - Eerste druk
Cornelius Schonaeus:
Typhlus.
1602
Exemplaren:
KBH: aanw. 4


Volgende lijst: Ceneton 78
Inleiding Ceneton
Redactie dr. A.J.E. Harmsen; tel. 0031-71-527.2117
Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands Universiteit Leiden