CENETON - Versie B

Gegevens over 11.500 Nederlandse toneelstukken tot 1803

Lijst 74 van de 95 lijsten

Bijgewerkt tot 31 januari 2011

Continuer


B7301 - Herdruk - Treurspel
Hendrik Roelandt(s):
Biron.
Amsterdam: Wed. Gysbert de Groot, 1694
Ceneton-vingerafdruk: 169408 - a1 A2 n$2 - b1 A3 luc : b2 D5 iem
Collatie: 8°: A-D8
Exemplaren:
DSU: DSU 1892
SPB: 6.14.9.241
TIN: 5 G 27
UBA: 692 C 109
UBL: 1097 E 19
UB Erlangen-Nürnberg: H00/ALTD-I 1222 : 7B7302 - Herdruk - Treurspel
Hendrik Roelandt(s):
Biron.
Schiedam: Laurens van der Wiel, 1700
Ceneton-vingerafdruk: 170008 - b1 A2 at$i : b2 D5 nie
Collatie: 8°: A-D8
Exemplaren:
BNF: Yth. 67401
UBA: 1044 B 102
UBL: 1095 H 123
B7303 - Herdruk - Treurspel
Hendrik Roelandt(s):
Biron.
Amsterdam: Erfg. van de wed. Gysbert de Groot, 1725
Ceneton-vingerafdruk: 172508 - a1 A2 oe$ - b1 A3 ck : b2 D5 dat$
Collatie: 8°: A-D8
Exemplaren:
TIN: 5 G 26
UBA: Port. ton. 86-3
UBU: Te Winkel 1024
B7304 - Eerste druk
Anna van der Horst, nu Roelfzema:
Belegering van Groningen in het jaar 1672.
Leeuwarden: H. A. de Chalmot, 1772
Ceneton-vingerafdruk: 177208 - a1 *2 o - b1 A he : *b2 C4 inst
Collatie: 8°: *4 (-*4), A-B8, C4, C5
Exemplaren:
KBH: 313 L 23
KNAW: G 1073
UBA: 687 D 16 & Port. ton. 112-25
UBL: 1092 C 7
B7305 - Eerste druk - Treurspel
Frederik Roest:
Van den droeve Iulia.
Leiden: Josephus van der Nave, 1633
Exemplaren:
BNF: Yth. 69839
B7306 - Eerste druk - Treurspel
Arent Roggeveen:
’t Nederlantsche treur-spel, synde de verkrachte Belgica, vertoonende d’onheylen daer in voorgevallen; t’sedert den 25. Oct. 1555. tot den 10. July 1584. daeraen volgende.
Middelburg: Pieter van Goetthem, 1669
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - 1a1 *ste*2 ger$ : 1a2 *ste*4 $Dru - 2a1 ovl Sl - b1 A t : b2 L5 t,$
Collatie: 8°: π4, A-L8
Exemplaren:
KBH: 843 D 30
UBA: 693 E 94
UBL: 1096 E 1
B7307 - Eerste druk - Blijspel
[Jan Roman]:
De edelmoedige minnaar, of broederlijke vrienden.
Amsterdam: Jacobus (I) Verheyde, 1715
Ceneton-vingerafdruk: 171508 - *b1 A3 het : *b2 D d
Collatie: 8°: π1, A-C8, D4
Exemplaren:
BNF: Yth. 67903 & Yth. 67904
KBH: 448 G 87
SBH: 72 K 14 : 1
TIN: 16 G 21
UBL: 1094 D 50
UBU: Te Winkel 705
B7308 - Eerste druk
J.A. Rombaut:
De doorlugtigen Keyzer Jozefus den IIe.
Zonder jaar (ongeveer 1779)
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B7309 - Eerste druk
P. Rommens:
David.
Zonder jaar (ongeveer 1700)
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B7310 - Eerste druk - Martelaarstragedie
P. Rommens:
De Marteldood van St. Sebastiaen.
Zonder jaar (ongeveer 1751)
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B7311 - Eerste druk - Blij-eindend treurspel
G.D. Rons:
Den bloedighen nacht-loop van Domitius Nero, ende den vraeck-suchtighen Macrobius over de ontseyde liefde van Felicia.
Brussel: Peeter de Dobbeleer, Zonder jaar (ongeveer 1670)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - b1 A em
Collatie: 4°: π2, A-H4; [4], 64 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r: blanco; π2v: personages; A1r-H4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67418
SBA: 602676
UBL: 1094 D 51
B7312 - Ms - Esbattement
Jacob Pieterse Rontzaet:
Roockeloos Leven.
1636
Exemplaren:
UBU: Ms. no. 8. K. 28
B7313 - Eerste druk - Toneelspel
Paul Franç. Roos:
Suriname verheugd, by de aankomst der Nederl. vloot, op den 11 Juny 1782.
Amsterdam: Hendrik Gartman, 1783
Exemplaren:
UBA: 318 D 28
UBL: 1095 B 15
B7314 - Eerste druk - Blijspel met zang
Frits A. Rosenveldt:
Ja of neen
Rotterdam: Jan Hendriksen, Zonder jaar (ongeveer 1800)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A s : b2 G2 et$
Exemplaren:
TIN: 5 G 25
UBA: 691 H 60 : 3
B7315 - Eerste druk - Kluchtspel
Jacobus Rosseau:
Aran en Titus, of wraak en weerwraak, boertig berymt.
In: Alle de koddige rym-werken van Jacobus Rosseau, Amsterdam, Jacobus Verheyde, 1720
Amsterdam: Sybr. Stepraad, 1716
Ceneton-vingerafdruk: 171608 - b1 A oo : b2 F ND
Collatie: 8°: π2, A-E8 [E3, 4, 5 als F3, 4, 5], F1; [4], 81, [1] p,
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r: lofdicht; π2v: personages; A1r-F1r: het spel; F1v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67176
KBH: 6 J 73 & 174 C 12 : 4 & 448 H 65
UBA: OK 62-6972 [olim 1307 J 12] : 1
UBL: 1094 E 6 : 2
UBU: Te Winkel 860 : 4
B7316 - Herdruk
Jacobus Rosseau:
Aran en Titus (Rosseau).
Leiden: Voor de Leidse en Haagse Schouwburgen, 1758
Exemplaren:
BNF: Yth. 67177
B7317 - Eerste druk - Kluchtspel
Jacobus Rosseau:
De belagchelyke waterzugt.
In: De helsche kermis
Amsterdam: Jacobus (I) Verheyde, en Niklaas Dor, 1718
Ceneton-vingerafdruk: 171808 - a1 A3 $ver : a2 D5 s$st - b1 D g$v : b2 F4 t$z
Collatie: 8°: A-F8 [A4 als B4, E1 als D]; 96 p.
Katernopbouw: D6r: titelpagina; D6v: personages; D7r-F4v: het spel.
Exemplaren:
GBR: 1352 G 36 (c)
KBB: II 29.494 A XIV : 4 (c)
KBH: 6 J 64 (c) & 174 C 12 : 1 (c) & 443 A 15 : 2
TIN: 13 D 70 (c)
UBA: OK 62-6972 [olim 1307 J 12] : 4b
UBL: 1094 E 6 : 5 (c)
UBU: Te Winkel 860 : 2
B7318 - Eerste druk - Kluchtspel
Jacobus Rosseau:
De booter-markt.
Zonder plaats: Z.dr., Zonder jaar (ongeveer 1710)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 A2 naa - b1 A3 of$ : b2 B2 reg
Collatie: 8°: A8, B4; 24 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: aan de lezer; A1v-A2v: lofdichten; A2v: personages; A3r-B4v: het spel.
Exemplaren:
UBA: OK 62-89 [olim 694 H 68] : 9
Digitale teksteditie
FacsimileB7319 - Herdruk - Kluchtspel
Jacobus Rosseau:
De booter-markt.
In: Alle de koddige rym-werken van Jacobus Rosseau, Amsterdam, Jacobus Verheyde, 1720
Amsterdam: Jacobus (I) van Egmont, 1718
Ceneton-vingerafdruk: 171808 - a1 A2 $Al : a2 A4 eld$t - b1 A5 rke : b2 C3 AG
Collatie: 8°: A-B8, C4; 40 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: aan de lezer; A2v-A4r: lofdichten; A4v: personages; A5r-C4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67455
TIN: 5 H 111
UBA: OK 62-6972 [olim 1307 J 12] : 6 & OK 63-8173 [olim 690 C 172]
UBL: 1094 E 7 : 1
UBU: Te Winkel 891a
Den Haag, Gemeentearchief, Hgst 5021
B7320 - Herdruk - Kluchtspel
[Jacobus Rosseau]:
De booter-markt.
Zonder plaats: 1791
Ceneton-vingerafdruk: 179108 - b1 A2 ik$ : b2 C5 ee
Collatie: 8°: A-C8; 47, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-C8r: het spel; C8v: blanco.
Exemplaren:
Arnhem: 2 M 2
TIN: 5 H 67
UBL: 1095 E 48
UBU: Te Winkel 891b
B7321 - Synopsis - Vertoning
Jacobus Rosseau:
De helsche kermis, twaalf vertoningen.
In: De helsche kermis
Amsterdam: Jacobus (I) Verheyde, en Niklaas Dor, 1718
Ceneton-vingerafdruk: 171808 - a1 A3 $ver : a2 D2 om - b1 D3 is$p : b2 D5 s$st - c1 D g$v - c2 F4 t$z
Collatie: 8°: A-F8 [A4 als B4, E1 als D]; 96 p.
Katernopbouw: D2v-D4v: vertoningen.
Exemplaren:
GBR: 1352 G 36 (b)
KBB: II 29.494 A XIV : 4 (b)
KBH: 6 J 64 (b) & 174 C 12 : 1 (b) & 443 A 15 : 1 (b)
TIN: 13 D 70 (b)
UBA: OK 62-6972 [olim 1307 J 12] : 4a
UBL: 1094 E 6 : 5 (b)
UBU: Te Winkel 860 : 1
B7322 - Eerste druk - Boertig kluchtspel
Jacobus Rosseau:
Krispyn wyvebeul.
Amsterdam: Wed. Jacobus (I) van Egmont, Zonder jaar (ongeveer 1732)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A3 p$ : b2 D y
Collatie: 8°: A-C8, D1; 50 p.
Exemplaren:
KBH: 32 G 63
TIN: 5 C 63
UBL: 1094 E 5 : 2
B7323 - Eerste druk - Parodie
Jacobus Rosseau:
Medea, boertig berijmd.
In: Alle de koddige rym-werken van Jacobus Rosseau, Amsterdam, Jacobus Verheyde, 1720
Amsterdam: Jacobus (I) van Egmont, 1722
Ceneton-vingerafdruk: 172208 - b1 A g : b2 F5 uid
Collatie: 8°: π2, A-E8, F6; [4], 91, [1] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; *πv: blanco; π2r: opdracht; π2v: personages; A1r-F6r: het spel; F6v: fondslijst Jacobus van Egmont.
Exemplaren:
KBH: 6 J 25
UBA: 691 C 42 & OK 62-6972 [olim 1307 J 12] : 2
UBL: 1094 E 7 : 3
B7324 - Eerste druk - Boertig blijspel
Jacobus Rosseau (naar het Spaans van Onbekend):
De snoevende minnaar, of gewaande graaf.
Amsterdam: Pieter Aldewereldt, Zonder jaar (ongeveer 1735)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 A2 oor : a2 A3 n$an - b1 A4 or$d : b2 D5 us
Collatie: 8°: A-D8; 63, [1] p.
Exemplaren:
TIN: 13 F 33
UBA: 691 D 63
UBL: 1094 E 5 : 1
¶ CBMNL 5275 op groot papier.
B7325 - Eerste druk - Blij-eindend treurspel
Jacobus Rosseau:
De triompherende harderin.
Amsterdam: Arnoldus Olofsen, Zonder jaar (ongeveer 1750)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 A2 ;$zi - a2 A3 Tri - b1 A4 ,$laa : b2 E e
Collatie: 8°: A-D8, E1; 66 p.
Exemplaren:
KNAW: Cat. 1891 p. 224
UBA: 690 E 19
UBGent: L30 : 18 N 172 : 4
UBL: 1094 E 5 : 4
B7326 - Eerste druk - Boertig blijspel
Jacobus Rosseau:
De verkeerde waereldt
Amsterdam: Wed. Jacobus (I) van Egmont, Zonder jaar (ongeveer 1732)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A3 eft, : b2 E5 $he
Collatie: 8°: A-D8, E6 [E4 als D4]; 75, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: voorrede en personages; A3r-E6r: het spel; E6v: blanco.
Exemplaren:
TIN: 9 H 56 & 16 F 20
UBA: 690 C 45
UBL: 1094 E 5 : 3
B7327 - Eerste druk - Blijspel
Jacobus Rosseau:
De verliefde grysaart.
Amsterdam: Rudolf Brouwer, 1732
Ceneton-vingerafdruk: 173208 - b1 A2 ch$s : b2 D2 rsch
Collatie: 8°: A-C8, D2
Exemplaren:
KBH: 448 H 66
UBL: 1094 E 7 : 4
B7328 - Eerste druk - Kluchtspel
Jacobus Rosseau:
De welmenende bedrogen.
In: Alle de koddige rym-werken van Jacobus Rosseau, Amsterdam, Jacobus Verheyde, 1720
Zonder plaats: Z.dr., 1714
Ceneton-vingerafdruk: 171408 - b1 A voo : b2 B3 der
Collatie: 8°: A8, B4 [A5, A6 als A4, A5]; 22, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-B3v: het spel; B4r-B4v: blanco.
Exemplaren:
KBH: 1350 C 98
UBA: OK 62-89 [olim 694 H 68] : 2 & OK 62-6972 [olim 1307 J 12] : 5 & OK 63-8918 [olim 691 H 16]
UBL: 1094 E 6 : 1
¶ Ex. KBH ex. bibl. Willem Kloos.
Digitale teksteditie
FacsimileB7329 - Eerste druk - Kamerspel
Jacobus Rosseau:
De zingende kraamer, of vermaakelyke Krispyn.
In: Alle de koddige rym-werken van Jacobus Rosseau, Amsterdam, Jacobus Verheyde, 1720
Amsterdam: Niklaas Dor, 1708
Ceneton-vingerafdruk: 170808 - b1 B yt : b2 F i
Collatie: 8°: A-D8, E4, F2; 75, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: opdracht; A2v-A4r: lofdichten; A4v-F2r: het spel; F2v: blanco.
Exemplaren:
TIN: 19 E 11
UBA: 1345 F 5 & OK 62-6972 [olim 1307 J 12] : 3
UBGent: BL 7975*
UBL: 1094 E 5 : 5
B7330 - Herdruk - Kamerspel
Jacobus Rosseau:
De zingende kraamer, of de vermaakelyke Krispyn.
Amsterdam: Jacobus (I) van Egmont, 1717
Ceneton-vingerafdruk: 171708 - b1 A2 ,$ : b2 C5 te$st
Collatie: 8°: A-C8
Exemplaren:
UBU: Te Winkel 951 : 4
B7331 - Herdruk - Kamerspel
Jacobus Rosseau:
De zingende kraamer, of de vermaakelyke Krispyn.
In: Alle de koddige rym-werken
Amsterdam: Niklaas Dor, 1718
Ceneton-vingerafdruk: 171808 - b1 A v : b2 F i
Collatie: 8°: A-D8, E4, F2 [E5 als E]; 75, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: opdracht; A2v-A4r: lofdichten; A4v-F2r: het spel; F2v: blanco.
Exemplaren:
KBH: 32 G 44 & 174 C 12 : 2
TIN: 9 H 42
UBL: 1094 E 13
UBU: Te Winkel 860 : 3
B7332 - Herdruk - Kamerspel
Jacobus Rosseau:
Zingende kraamer, of vermaakelyke Krispyn.
Amsterdam: Jacobus (I) van Egmont, 1724
Ceneton-vingerafdruk: 172408 - b1 A2 ijn : b2 D3 afsc
Collatie: 8°: A-C8, D4
Exemplaren:
KBH: 846 B 45
UBU: Z oct. 3055 : 8
B7333 - Herdruk - Kamerspel
Jacobus Rosseau:
De zingende kraamer, of vermaakelyke Krispyn.
Amsterdam: Jacob Brouwer, 1729
Exemplaren:
UBA: 342 H 32
B7334 - Herdruk - Kamerspel
Jacobus Rosseau:
De zingende kraamer, of vermaakelyke Krispyn.
Purmerend: Aeg. van Ophem, 1744
Exemplaren:
UBA: 691 C 170
B7335 - Herdruk - Kamerspel
Jacobus Rosseau:
De zingende kraamer, of vermaakelyke Krispyn.
Amsterdam: Wed. Jacobus (I) van Egmont, 1749
Exemplaren:
UBA: Port. ton. 37-5
B7336 - Herdruk - Kamerspel
Jacobus Rosseau:
De zingende kramer, of de vermakelyke Krispyn.
Amsterdam: Erven van wed. Jacobus (I) van Egmont, Zonder jaar (ongeveer 1760)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A3 or$’ : b2 D3 $afs
Collatie: 8°: A-C8, D4; 54 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: opdracht; A2r-A2v: lofdichten; A3r-D4v: het spel.
Exemplaren:
UBL: 1097 G 66
UBU: Moltzer 6 D 23
B7337 - Herdruk - Kamerspel
Jacobus Rosseau:
De singende kramer, of vermakelyke Krispyn.
Amsterdam: Abraham Cornelis, Zonder jaar (ongeveer 1765)
Exemplaren:
UBL: Boekenoogen 358
B7338 - Herdruk - Kamerspel
Jacobus Rosseau:
De zingende kraamer, of vermaakelyke Krispyn.
Amsterdam: Barend Koene, 1773
Exemplaren:
UBA: Port. ton. 21-31
B7339 - Herdruk - Kramerspel
Jacobus Rosseau:
De zingende kraamer, of vermaakelyke Krispyn.
Amsterdam: Erven Hendrik van der Putte, Zonder jaar (ongeveer 1780)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 my : b2 D3 $afs
Collatie: 8°: A-C8, D4
Exemplaren:
KBH: 5 C 56 & 843 C 29
UBA: Port. ton. 55-21
B7340 - Herdruk
Jacobus Rosseau:
De zingende kraamer, of vermaakelyke Krispyn.
Amsterdam: S. en W. Koene, 1786
Ceneton-vingerafdruk: 178608 - b1 A2 ,$ : b2 D3 ierd
Collatie: 8°: A-C8, D4
Exemplaren:
KBH: 1124 F 94
B7341 - Eerste druk - Kamerspel
Jacobus Rosseau:
De zingende matroos, of vermakelyke bootsgezel.
Amsterdam: Wed. Jacobus (I) van Egmont, 1735
Ceneton-vingerafdruk: 173508 - a1A3 eel$ : a2 A4 Jaa - b1 A5 t$m : b2 D2 $na$ - c1 $zee
Collatie: 8°: A-C8, D3; 52, [2] p.
Katernopbouw: A1r: frontispice; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: echtheidsverklaring; A3r-A3v: opdracht; A4r-A4v: tweede opdracht en aanduiding van de gespeelde plaats; A5r-D2v: het spel; D3r-D3v: lofdicht.
Exemplaren:
UBA: OK 63-8606 [olim: 691 C 167]
UBL: 1094 E 7 : 5
B7342 - Eerste druk - Blij-eindend treurspel
P. van Rossum:
Selim, ofte geluckigh ongeluck.
’s-Hertogenbosch: Isaac van Dockum, 1664
Ceneton-vingerafdruk: 166408 - a1 A3 ij$16 : a2 A5 ert.$ - b1 B m : b2 G r,
Exemplaren:
UBL: 1094 D 48
B7343 - Eerste druk - Treurspel
P. van Rossum (of Jan Lemmers):
Aelius Sejanus.
Dordrecht: Nicolaes de Vries, 1666
Ceneton-vingerafdruk: 166604 - a1 *2 $and - b1 An$u : b2 F n$e
Exemplaren:
BNF: Yi. 658
UBL: 1098 B 52
UBVU: XH 00010
¶ Anoniem verschenen; door Van Doornik aan Van Rossum toegeschreven (aldus de anoniemencatalogus BNF).
B7344 - Herdruk - Treurspel
P. van Rossum (of Jan Lemmers):
Aelius Sejanus.
Gorinchem: Paulus Vinck, 1666
Ceneton-vingerafdruk: 166604 - a1 *2 $and - b1 An$u : b2 F n$e
Exemplaren:
BNF: Yi. 659
UBL: 1090 B 61
¶ Anoniem verschenen; door Van Doornik aan Van Rossum toegeschreven (aldus de anoniemencatalogus BNF)
B7345 - Herdruk - Treurspel
P. van Rossum (of Jan Lemmers) (naar het Frans van Jean de Magnon):
Aelius Sejanus.
Gorinchem: Paulus Vinck, 1667
Exemplaren:
BNF: Yi. 660
UBA: 689 C 99
UBL: 1090 B 24 : 2
UBU: Moltzer 2 C 6
¶ Anoniem verschenen; door Van Doornik aan Van Rossum toegeschreven (aldus de anoniemencatalogus BNF)
B7346 - Eerste druk - Treurspel
Lucas Rotgans:
Eneas en Turnus.
Amsterdam: François Halma, 1705
Ceneton-vingerafdruk: 170508 - a1 *3 ze$ : a2 *4 n$e - b1 A et : b2 E5 $ik$
Collatie: 8°: *6, A-E8; [12], 77, [3] p.
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*5r: opdracht; *5v-*6r: privilege; *6v: personages; A1r-E7r: het spel; E7v: blanco; E8r: lofdicht; E8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67965 & Yth. 67966
GBR: 1355 G 20 : 2
KBH: 448 G 142
TIN: 16 G 104
UBA: OK 62-85 [olim: 694 H 63] : 8 & OK 63-9310 [olim: 692 G 111] : 1
UBL: 1096 H 47
UBU: Te Winkel 575a
¶ Aan ex. TIN 16 G 104 ontbreekt het frontispice. In UBA OK 63-9310 : 2 ’Op het treurspel van Eneas en Turnus’, door François Halma.
Digitale teksteditieB7347 - Herdruk - Treurspel
Lucas Rotgans:
Eneas en Turnus.
Amsterdam: Pieter Rotterdam, 1710
Ceneton-vingerafdruk: 171008 - a1 *3 $vo : a2 *5 ht$ - b1 A b : b2 E5 $ik$
Collatie: 8°: *8, A-E8; [16], 77, [3] p.
Katernopbouw: *1r: blanco; *1v: frontispice; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*6v: opdracht; *7r-*8r: privilege; *8v: personages; A1r-E7r: het spel; E7v: blanco; E8r: lofdicht; E8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67967
GBR: 1360 D 36
TIN: (16 A 118)
UBA: OK 63-7577 [olim: 688 G 82]
UBL: 1095 H 22
UBN: 39 C 302 : 5
UBU: Te Winkel 575b
¶ Ex. TIN 16 A 118 heeft het voorwerk van de editie-1710 en het hoofdwerk van de editie-1736a.
B7348 - Herdruk - Treurspel
Lucas Rotgans:
Eneas en Turnus.
In: Lucas Rotgans: Poëzy
Leeuwarden: François Halma, 1715
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 *Lll eusch : a2 *Lll2 $L - b1 Lll3 oor$’ : b2 Yyy ts,$
Collatie: 4°: (vanaf:) *Lll2, Lll3, Mmm-Xxx4, Yyy1; [4], [88] p.
Katernopbouw: *Lll1r-*Lll2r opdracht; *Lll2v lofdicht; Lll2r: Franse titel; Lll2v: personages; Lll3r-Yyy1v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yi. 1423 :
GBR: 1391 C 14 :
KBB: VH 24014
KBH: 758 C 7 : 45
KNAW: G 0520
SBA: C 67616 : 7 & C 220339 : 7 & C 243994 : 7 & UA: RG 2100 E 6 : 7
SPB: 6.14.4.3 & 6.14.4.28
TIN: 29 F 64
UBA: O 7015 : & OG 63-2047 [olim: 458 D 28] : & Ned. Sem. 252 C 23 : & Ned. Sem. 254 E 6 :
UBL: 1105 B 17 & Hotz 4321
UBVU: XN 00098 : 7
SA Gouda 556 B 19
B7349 - Herdruk - Treurspel
Lucas Rotgans:
Eneas en Turnus.
In: Lucas Rotgans: Poëzy
Amsterdam: Antoni Schoonenburg, 1735
Ceneton-vingerafdruk: 173504 - a1 *Lll heuschh : a2 *Lll2 E$HE - b1 Lll3 door$’ : b2 Yyy ts,$m
Collatie: 4°: (vanaf:) *2, Lll2r-Yyy1v; [4], 92 p. [451-538]
Katernopbouw: *1r-*2r: opdracht; *2v: lofdicht; Lll2r: titelpagina; Lll2v: personages; Lll3r-Yyy1v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 585 D 38
SBA: C 1652 : 7 & UA: MAG-P 13.195 : 7
UBA: O 63-1401 [olim: 237 B 15] : & O 63-7582 [olim: 472 F 5] : & O 76-211 :
UBL: 1177 B 6 : 2
UBVU: XN 00020 : 7 & XN 00264 : 7
B7350 - Herdruk - Treurspel
Lucas Rotgans:
Eneas en Turnus.
Amsterdam: Izaak Duim, 1736
Ceneton-vingerafdruk: 173608 - a1 *3 n$e - b1 A et : b2 E5 an$u
Collatie: 8°: *4 [- *1], A-E8; [6], 76, [4] p.
Katernopbouw: *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4r: opdracht; *4v: personages; A1r-E6v: het spel; E7r: lofdicht; E7v: blanco; E8r-E8v: privilege.
Exemplaren:
UBL: 1095 G 87
B7351 - Herdruk - Treurspel
Lucas Rotgans:
Eneas en Turnus.
Amsterdam: Izaak Duim, 1736
Ceneton-vingerafdruk: 173608 - a1 *3 n$e - b1 A b : b2 E5 t$v
Collatie: 8°: *4, A-E8 (-*1); [6], 76, [4] p.
Katernopbouw: *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4r: opdracht; *4v: personages; A1r-E6v: het spel; E7r: lofdicht; E7v: blanco; E8r-E8v: privilege.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67968 & Yth. 67969 & Yth. 67970
DSU: DSU 1900
GBR: 1360 D 3 : 4
KNAW: G 1074 & G 1075
SBA: C 93378
SBH: 127 C 113
TIN: (16 A 118)
UBA: OK 63-8345 [olim: 690 H 67]
UBN: 35 C 182 : 5
UBU: Te Winkel 575c
¶ Ex. TIN 16 A 118 heeft het voorwerk van de editie-1710 en het hoofdwerk van de editie-1736a.
B7352 - Eerste druk - Treurspel
Lucas Rotgans:
Scilla.
Amsterdam: François Halma, 1709
Ceneton-vingerafdruk: 170908 - a1 *3 ent$ : a2 *5 $pla - b1 A zeg : b2 E5 t$te
Collatie: 8°: *8, A-E8 [C4 als L4]; [16], 77, [3] p.
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco;*3r-*4v: opdracht; *5r-*6v: voorrede; *7r-*8r: privilege; *8v: personages; A1r-E7r: het spel; E7v-E8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69534 & Yth. 69537
TIN: 13 F 53
UBA: O 62-6716 [olim: 694 H 47] : 1 & OK 63-8175 [olim: 690 C 174]
UBL: 1095 H 9
Digitale teksteditieB7353 - Herdruk - Treurspel
Lucas Rotgans:
Scilla.
Amsterdam: Pieter Rotterdam, 1711
Ceneton-vingerafdruk: 171108 - a1 *3 nt$ : a2 *5 $pl - b1 A $z : b2 E5 $te$l
Collatie: 8°: *8, A-E8; [16], 77, [3] p.
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4v: opdracht; *5r-*6v: voorrede; *7r-*8r: privilege; *8v: personages; A1r-E7r: het spel; E7v-E8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69533
GBR: 1396 G 33 : 1
SPB: 6.10.2.48
TIN: 13 F 51
UBGent: KVAkad. A 2 FF 6 : 1
UBL: 1094 E 14
UBN: 39 C 302 : 4
B7354 - Herdruk - Treurspel
Lucas Rotgans:
Scilla.
In: Lucas Rotgans: Poëzy
Leeuwarden: François Halma, 1715
Ceneton-vingerafdruk: 171504 - a1 Yyy3 triomf : a2 Zzz $God - b1 Zzz2 $godts : b2 Kkkk3 meester$v
Collatie: 4°: (vanaf:) Yyy2, Zzz4, Aaaa-Kkkk4; [94] p. [p. 538-632]
Katernopbouw: Yyy2r: Franse titel; Yyy2v: blanco; Yyy3r-Yyy3v: opdracht; Yyy4r-Zzz1r: voorrede; Zzz1v: personages; Zzz2r-Kkkk4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yi. 1423 :
GBR: 1391 C 14 :
KBB: VH 24014
KBH: 758 C 7 : 46
KNAW: G 0520
SBA: C 67616 : 8 & C 220339 : 8 & C 243994 : 8 & UA: RG 2100 E 6 : 8
SPB: 6.14.4.3 & 6.14.4.28
TIN: 29 F 64
UBA: O 7015 : & OG 63-2047 [olim: 458 D 28] : & Ned. Sem. 252 C 23 : & Ned. Sem. 254 E 6 :
UBL: 1105 B 17 & Hotz 4321
UBVU: XN 00098 : 8
SA Gouda 556 B 19
B7355 - Herdruk - Treurspel
Lucas Rotgans:
Scilla.
Amsterdam: David (II) Ruarus, 1731
Ceneton-vingerafdruk: 173108 - a1 *3 ent$ : a2 A2 lian - b1 A $z : b2 E5 idt$t
Collatie: 8°: *8, A-E8 [*7 als A2, C4 als L4]; [16], 77, [3] p.
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco;*3r-*4v: opdracht; *5r-*6v: voorrede; *7r-*8r: privilege; *8v: personages; A1r-E7r: het spel; E7v-E8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69535 & Yth. 69536
DSU: DSU 1898
GBR: 1360 D 37
KBH: 2215 B 22
TIN: 13 F 52 : 1
UBA: OK 63-7367 [olim: 688 C 32]
UBL: 1096 H 84
UBN: 35 C 182 : 6
B7356 - Herdruk
Lucas Rotgans:
Scilla.
In: Lucas Rotgans: Poëzy
Amsterdam: Antoni Schoonenburg, 1735
Ceneton-vingerafdruk: 173504 - a1 Yyy3 mfeert, : a2 Zzz odtsh - b1 Zzz2 e$godts : b2 Kkkk3 meester$va
Collatie: 4°: (vanaf:) Yyy2r-Kkkk4v; [94] p. [539-632]
Katernopbouw: Yyy2r: titelpagina; Yyy2v: blanco; Yyy3r-Yyy3v: opdracht; Yyy4r-Zzz1r: voorrede; Zzz1v: personages; Zzz2rKkkk4v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 585 D 38
SBA: C 1652 : 8 & UA: MAG-P 13.195 : 8
UBA: O 63-1401 [olim: 237 B 15] : & O 63-7582 [olim: 472 F 5] : & O 76-211 :
UBL: 1177 B 6 : 3
UBVU: XN 00020 : 8 & XN 00264 : 8
¶ In: Rotgans: Poëzy.
B7357 - Herdruk - Treurspel
Lucas Rotgans:
Scilla.
Amsterdam: Izaak Duim, 1751
Ceneton-vingerafdruk: 175108 - a1 *2 sto : a2 *3 ik$ - b1 Ae$ : b2 E5te$l
Collatie: 8°: *4, A-E8; [8], 77, [3] p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*2v: opdracht; *3r-*4r: voorrede; *4v: personages; A1r-E7r: het spel; E7v: blanco; E8r-E8v: privilege.
Exemplaren:
BNF: Yth. 70374
DSU: DSU 1899
KNAW: G 1076
TIN: 13 C 43 : 1
UBA: OK 62-830 [olom: 1021 H 7] & OK 63-7873 [olim: 689 G 25]
UBGron: ’Ep ’Ep H 7, 5 : 8
UBL: 1094 B 60
¶ Ex. UBL 1094 B 60 op groot papier.
B7358 - Eerste druk
Simon Roth (naar het Latijn van Georgius Macropedius):
Aluta.
1557
Exemplaren:
Innsbruck, Ferninandeum
B7359 - Eerste druk
Simon Roth (naar Georgius Macropedius):
Rebelles.
1557
Exemplaren:
Innsbruck, Ferninandeum
B7360 - Eerste druk - Treurspel
Henri Jean Roullaud (naar het Frans van Pierre-Antoine de La Place):
Adéla, Gravinne van Ponthieu.
Amsterdam: Izaak Duim, 1762
Ceneton-vingerafdruk: 176208 - a1 *2 rt$en - b1 A w$ : b2 E oe
Collatie: 8°: *4, A-D8, E1
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3r: opdracht; *3v-*4r: privilge; *4v: personages; A1r-E1v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67029
DSU: DSU 1830
GBR: 1215 D 5 : 3
KBB: II 14459 A 5 : 5
KBH: 928 C 48
KNAW: G 1077
SBH: 127 C 118
TIN: 20 C 51 & 4 B 1 : 2
UBA: 689 G 19
UBL: 1094 C 3 & 1094 E 2 : 2
¶ Ex. UBL in: Tooneelpoëzy, deel 3, Oefening beschaaft de kunsten. 1764, Amsterdam. Ex. SBH 127 A 21 : 2 (De optimist ) bevat "Lijst van toneelstukken van de leden van Oefening beschaaft de kunsten"; De gravinne van Ponthieu wordt in deze lijst aan H.J. Roullaud toegeschreven. IBL 1094 C 3 op groot papier.
B7361 - Eerste druk - Blijspel
[Henri Jean Roullaud] (naar het Nederlands van Pieter Langendijk):
Alexandre le Grand, ou le païsan roi.
Amsterdam: Theodorus Crajenschot, 1751
Ceneton-vingerafdruk: 175108 - a1 A2 blem : a2 A3 niqu - b1 A4 E : b2 E5 ue.
Collatie: 8°: A-E8 [B2 als S2]; [6], 72, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: opdracht; A3r: voorrede; A3v: personages; A4r-E7v: het spel; E8r-E8v: blanco.
Exemplaren:
GBR: 1215 D 5 : 1
KBH: 3021 E 43
UBA: 611 A 26 & O 60-90 [olim: 1755 H 8] : 17
UBL: 1094 C 1 & 1094 E 1
¶ UBL 1094 C 1 op groot en zwaar papier.
B7362 - Eerste druk - Treurspel
[Henri Jean Roullaud] (naar het Frans van Jean François Marmontel):
Aristomenes.
Amsterdam: Izaak Duim, 1755
Ceneton-vingerafdruk: 175508 - a1 *2 $Be : a2 *3 H. - b1 A ’t : b2 E e
Collatie: 8°:*4, A-D4, E2; [8], 67, [1] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3r: opdracht; *3v-*4r: privilege; *4v: personages; A1r-E2r: het spel; E2v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67190 & Yth. 67191
GBR: 1215 D 5 : 2 & 1376 F 24
SBH: 209 D 47
TIN: 4 B 1 : 1 & 72 A 88
UBA: 553 E 23 & 688 G 40
UBL: 1094 C 2 : 1 & 1094 E 2 : 1
¶ UBL 1094 C 2 : 1 op groot papier
B7363 - Herdruk - Treurspel
Henri Jean Roullaud (naar het Frans van Jean François Marmontel):
Aristomenes.
Amsterdam: Izaak Duim, 1763
Ceneton-vingerafdruk: 176308 - a1 *2 ar$ : a2 *3 H. - b1 A ’t : b2 E2 $str
Collatie: 8°: *4 A-D8 E2, [8] 68 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3r: opdracht; *3v-*4r: privilege; *4v: personages; A1-E2v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67192 & Yth. 67193
SBA: C 145857
TIN: 72 E 98 : 1 & 4 B 1 : 3
UBA: 687 E 12 & 694 H 11
UBL: 1098 F 68
UBN: Br 38903
UBU: Te Winkel 948 : 2
B7364 - Herdruk - Treurspel
[Henri Jean Roullaud] (naar het Frans van Jean François Marmontel):
Aristomenes.
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, 1786
Ceneton-vingerafdruk: 176808 - a1 A2 aar$ : a2 A3 eugd - b1 A4 e$k : b2 E3 ed$n
Exemplaren:
TIN: 7 D 1
UBL: 1097 G 10
¶ CBMNL 476 op groot papier.
B7365 - Eerste druk - Blijspel, met zang
[Henri Jean Roullaud] (naar het Frans van Jacques Marie Boutet de Monvel):
Blaise en Babet. Zynde het vervolg van De drie landbouwers.
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, 1788
Ceneton-vingerafdruk: 178808 - b1 A ov : b2 E4 eer
Collatie: 8°: π2, A-D8, E6; [4], 75, [1] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r: voorbericht; π2v: personages; A1r-E6r: het spel; E6v: privilege.
Exemplaren:
TIN: 8 C 51 & 8 C 51a & 56 A 35 : 3
UBA: 692 H 70
UBGent: L30 : 18 N 170 : 3
UBL: 1088 C 8 : 3 & 1088 F 48 : 3
UBN: 252 C 165 : 3
¶ Exx. TIN 8 C 51, 8 C 51a en UBL 1088 C 8 : 3 op groot papier.
B7366 - Eerste druk - Blijspel met zang
Henri Jean Roullaud (naar het Frans van Jacques Marie Boutet de Monvel):
De drie landbouwers.
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, 1787
Ceneton-vingerafdruk: 178708 - a1 *3 atu - b1 A t$ : b2 E5 y$
Collatie: 8°: *4, A-E8; [8], 79, [1] p.
Katernopbouw: *1r: Franse titel; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*3v: voorbericht; *4r: privilege; *4v: personages; A1r-E8r: het spel; E8v: blanco.
Exemplaren:
SBH: 127 C 119
TIN: 7 D 33 & 8 C 50
UBA: 688 D 53 & 694 F 85
UBL: 1088 C 8 : 4 & 1088 F 48 : 4 & 1094 E 3 : 2
UBN: Br 38910
UBU: Te Winkel 104
¶ UBL 1088 C 8 : 4 op groot papier. Ex. TIN 8 C 50 met ingebonden aantekeningen. Bij dit toneelstuk hoort de prent van Bulthuis, De Boeren-wooning (J.W. Smit 1790).
B7367 - Ms
Anthonis de Rovere:
Quiconque vult salvus esse.
1527
Exemplaren:
KBB: Ms 19036
B7368 - Eerste druk - Blijspel
B. le Roy (naar het Frans van Michel Guyot de Merville):
De gedwongene toestemming.
Amsterdam: Izaak Duim, 1762
Ceneton-vingerafdruk: 176208 - b1 A e : b2 D4 ten$ - c1 A2 ken
Collatie: 8°: π2, A-D8 [D7 als A2]; [4], 59, [5] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r: opdracht; π2v: personages; A1r-D6r: het spel; D6v-D7v: privilege; D8r-D8v: blanco.
Exemplaren:
DSU: DSU 1725
KNAW: Cat. 1891 p. 222
SBH: 127 C 124
TIN: 4 C 25 : 5 & 7 D 15 & 26 A 30 : 3
UBA: 692 E 78
UBL: 1094 G 38 : 6 & 1095 C 18
UBN: Br 38907
UBU: Te Winkel 280
¶ UBL 1095 C 18 op groot papier.
B7369 - Eerste druk - Zinnebeeldig divertissement met zang en dans
B. le Roy:
Heracliet en Democriet.
Zonder plaats: Z.dr., 1763
Ceneton-vingerafdruk: 176300 - b1 A2 mee : b2 A3 ake
Collatie: 8°: A4; 8 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-A4v: het spel.
Exemplaren:
UBL: 1094 G 38 : 7
B7370 - Eerste druk - Serieus ballet
B. le Roy:
Jason en Medea.
Amsterdam: Izaak Duim, 1762
Ceneton-vingerafdruk: 176200 - a1 A2 n$a : a2 A3 stelda
Collatie: 8°: A6; 12 p.
Exemplaren:
TIN: 4 C 25 : 6
UBL: 1094 G 38 : 5 & 1096 C 32
UBU: Te Winkel 596
¶ UBL 1096 C 32 op groot papier.
B7371 - Eerste druk - Ballet met zang
B. le Roy:
De pellegrimagie na het eiland Citherea.
Zonder plaats: Voor de Liefhebbers, 1754
Ceneton-vingerafdruk: 175408 - b1 A2 er$ : b2 D4 mf$
Collatie: 8°: A4 [A3 als D4]; 6, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-A3v: het spel; A4r-A4v: blanco.
Exemplaren:
UBL: 1094 G 38 : 3
B7372 - Eerste druk - Blijspel met divertissementen
B. le Roy (naar het Frans van Marc Antoine Le Grand):
Triomph van de voorleden tyd.
In: De Triomph van de voorleden, tegenwoordige en toekomende tyden.
Amsterdam: Izaak Duim, 1759
Ceneton-vingerafdruk: 175908 - b1 A2 kt. : b2 B5 rsli
Collatie: 8°: *2, A8, B7; [4], 30 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina van het gehele werk; *1v: blanco; *2r-*2v: opdracht; A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-B7v: het spel.
Exemplaren:
DSU: DSU 1822 : 1
KNAW: Cat. 1891 p. 224
SBH: 73 L 52 : 4 & 127 C 123
TIN: 4 C 25 : 2
UBA: 689 E 39 : 1 & 692 G 72 : 1
UBL: 1094 G 38 : 4 : 1 & 1095 C 17 : 1 & 1099 F 92 : 1
¶ De ex. UBL 1094 G 38 : 4 : 1 en 1095 C 17 : 1 hebben een afwijkend voorwerk: op de titelpagina is de tekst "Meerendeels gevolgt naar het Fransche van den Heer // LE GRAND" over twee regels verdeeld, en het jaartal 1739 met de pen veranderd in 1759. De toe-eigening is opnieuw gezet
B7373 - Eerste druk - Blijspel met divertissementen
B. le Roy (naar het Frans van Marc Antoine Le Grand):
Triomph van den tegenwoordige tyd.
Amsterdam: Izaak Duim, 1759
Ceneton-vingerafdruk: 175908 - b1 C ord : b2 D5 der$i
Collatie: 8°: (vanaf:) B8r-D7v; [32] p.
Katernopbouw: B8r: titelpagina; B8v: personages; C1r-D7v: het spel.
Exemplaren:
DSU: DSU 1822 : 2
KNAW: Cat. 1891 p. 224
SBH: 73 L 52 : 4 & 127 C 122
TIN: 4 C 25 : 3
UBA: 689 E 39 : 2 & 692 G 72 : 2
UBL: 1094 G 38 : 4 : 2 & 1095 C 17 : 2 & 1099 F 92 : 2
¶ UBL 1095 C 17 op groot papier.
B7374 - Eerste druk - Blijspel met divertissementen
B. le Roy (naar het Frans van Marc Antoine Le Grand):
Triomph van den toekomenden tyd
Amsterdam: Izaak Duim, 1759
Ceneton-vingerafdruk: 175908 - b1 E h : b2 F5 n,$i
Collatie: 8°: (vanaf:) D8r-F8v; [34] p.
Katernopbouw: D8rr: titelpagina; D8v: personages; E1r-F7r: het spel; F7v-F8v: privilege.
Exemplaren:
DSU: DSU 1822 : 3
KNAW: Cat. 1891 p. 224
SBH: 73 L 52 : 4
TIN: 4 C 25 : 4
UBA: 689 E 39 : 3 & 692 G 72 : 3
UBL: 1094 G 38 : 4 : 3 & 1095 C 17 : 3 & 1099 F 92 : 3
B7375 - Eerste druk - Divertissement met konstwerken
[B. le Roy]:
De zomer, of het feest van Ceres.
Amsterdam: Izaak Duim, 1751
Ceneton-vingerafdruk: 175108 - a1 A2 $Su : a2 A4 eda - b1 A5 erst
Collatie: 8°: A8; 16 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: privilege; A3v-A4r: voorrede; A4r: personages; A5r-A8v: het spel.
Exemplaren:
SBH: 127 C 121
TIN: 4 C 25 : 1 & 72 E 72
UBL: 1094 G 38 : 2
B7376 - Eerste druk - Pantomime
Bartholomeus Ruloffs:
Beurtzangen in de Triumph der liefde, of elk zyn beurt is niet teveel: Pantomime door den Heere Albartus Schipper
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, Zonder jaar (ongeveer 1785)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - b1 A2 iet$ : n2 A3 iet$t
Collatie: 4°: A4 + π1; [10] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3v: het spel [waarin een extra folium gebonden is, met foutieve custode]; A4r: impressum; A4v: blanco.
Exemplaren:
UBL: 1088 B 9 : 4
¶ Ex. UBL 1088 B 9 : 4 op groot papier.
B7377 - Eerste druk
[Bartholomeus Ruloffs] (naar het Frans van Michel Guyot de Merville):
Bevredigde vyanden.
Amsterdam: Jan Barend Elwe, en Dirk Meland Langeveld, 1785
Ceneton-vingerafdruk: 178508 - a1 *3 ling - b1 A y - b2 D e
Exemplaren:
BNF: Yth. 67395
TIN: 1 C 46 & 1 C 46 a
UBA: 688 B 83 & 688 D 64 : 1 & 705 B 25 : 2 & 1291 E 2 : 4
UBL: 1087 E 32 & 1087 F 14 : 1
¶ UBL 1087 E 32 op groot papier.
B7378 - Herdruk - Toneelspel
Bartholomeus Ruloffs (naar Michel Guyot de Merville):
Bevredigde vyanden.
Amsterdam: Jan Barend Elwe, en Dirk Meland Langeveld, 1785
Ceneton-vingerafdruk: 178508 - a1 *3 ling - b1 A y - b2 G e
Collatie: 4°: *6, A-F4, G2; [12], 51, [1] p.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67395
UBL: 1088 B 5 : 1
¶ Ex. UBL 1088 B 5 : 1 groot-4°.
B7379 - Eerste druk - Fragment
[Bartholomeus Ruloffs] (naar het Frans van Onbekend):
Byvoegsel tot de visschers.
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, Zonder jaar (ongeveer 1793)
Collatie: 8°: π4; [8] p.
Katernopbouw: π1r: Franse titelpagina Byvoegsel; π1v: bericht; π2r-π2v: tekst van het bijvoegsel; π3r-π4v: blanco.
Exemplaren:
TIN: 72 A 77 : 2
UBL: 1087 E 41 : 2
¶ Bijvoegsel, vertaald op grond van een handschrift in bezit van de heer Bergé, dat behoort bij het 11e toneel van De visschers, p. 42. Ex. UBL 1087 E 41 : 2 op groot papier.
B7380 - Herdruk - Fragment
[Bartholomeus Ruloffs] (naar Onbekend):
Byvoegsel tot de visschers.
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, Zonder jaar (ongeveer 1793)
Collatie: 8°: π4; [8] p.
Katernopbouw: π1r: Franse titelpagina Byvoegsel; π1v: bericht; π2r-π2v: tekst van het bijvoegsel; π3r-π4v: blanco.
Exemplaren:
TIN: 72 A 77 : 2
UBL: 1088 B 8 : 5b
¶ Bijvoegsel, vertaald op grond van een handschrift in bezit van de heer Bergé, dat behoort bij het 11e toneel van De visschers, p. 52. Het zetsel is op basis van de octavo-editie, maar bevat kleine verschillen (zoals de punt na vs. 3 en de twee punten na vs. 4; in de octavo-editie resp. een komma en drie punten).
B7381 - Eerste druk - Toneelspel
Bartholomeus Ruloffs (naar het Frans van Jacques Marie Boutet de Monvel):
Clementina en Desormes.
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, 1788
Ceneton-vingerafdruk: 178808 - a1 *3 VA - b1 A i : b2 G ..
Collatie: 8°: *6, A-F8, G2; [12], 99, [1] p.
Katernopbouw: *1r: Franse titel; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4r: opdracht; *4v-*6r: voorbericht; *6v: personages; A1r-G2r: het spel; G2v: privilege.
Exemplaren:
KBH: 448 K 58
TIN: 7 D 32 & 24 A 72 & 45 A 87
UBA: 247 E 34 & 688 D 64 : 2 & 705 B 25 : 3 & 1021 C 61 & 1291 E 2 : 6
UBL: 1087 E 43 & 1088 B 6 : 1
UBN: 252 C 177 : 1
UBU: Te Winkel 290
¶ Ex. UBL 1087 E 43 op groot papier.
B7382 - Herdruk
Bartholomeus Ruloffs:
Clementina en Desormes.
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, 1788
Exemplaren:
TIN: Bk B 20 : 2
B7383 - Eerste druk - Zangspel
Bartholomeus Ruloffs (naar het Frans van Jean Nicolas Bouilly):
Czaar Peter de Groote.
Amsterdam: Abraham Mars, 1799
Ceneton-vingerafdruk: 179904 - a1 * l : a2 *3 elyd - b1 A $ : b2 L3 $ro
Collatie: 8°: *8, A-E8, F4
Exemplaren:
GBR: 1376 F 81
TIN: Bk B 22 : 2
UBA: 1291 E 4 : 8
UBL: 1087 F 19 & 1088 B 10 : 6
UBU: Te Winkel 776a
¶ Exx. UBL hebben verschillend vignet op titelpagina: 1087 E 42 Nationaale Schouwburg; 1087 F 19 en 1088 B 10 : 4 gravure van ReinVinkeles.
B7384 - Herdruk - Zangspel
Bartholomeus Ruloffs:
Czaar Peter de Groote.
Amsterdam: Abraham Mars, 1799
Ceneton-vingerafdruk: 179908 - a1 *4 TV : a2 *5 $v - b1 A d$m : b2 F3 roe
Collatie: 8°: *8, A-E8, F4; XVI, 86, [2] p.
Katernopbouw: *1 ontbreekt; *2r: Franse titelpagina; *2v: blanco; *3r: titelpagina; *3v: blanco; *4r-*6r: toeweiding; *6v-*8r: bericht; *8v: personages; A1r-F3v: het spel; F4r: misstellingen; F4v: kort privilege.
Exemplaren:
TIN: 72 G 11
UBL: 1087 E 42
B7385 - Herdruk - Zangspel
Bartholomeus Ruloffs (naar het Frans van Jean Nicolas Bouilly):
Czaar Peter de Groote.
Amsterdam: Abraham Mars, 1801
Exemplaren:
UBA: 689 C 37 & 1020 E 88
B7386 - Herdruk - Zangspel
Bartholomeus Ruloffs (naar het Frans van Jean Nicolas Bouilly):
Czaar Peter de Groote.
Amsterdam: Abraham Mars, 1803
Ceneton-vingerafdruk: 180308 - a1 A3 ak$ : a2 A4 $wi - b1 B by : b2 G3 fde,
Collatie: 8°: A-F8, G4; 103, [1] p.
Katernopbouw: A1r: Franse titelpagina; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r-A4v: toeweiding; A5r-A6r: privilege: A6v: personages; A7r-G4r: het spel; G4v: blanco.
Exemplaren:
TIN: 5 B 61
UBA: 692 C 85
UBL: 1098 G 78
UBU: Te Winkel 776b
B7387 - Eerste druk - Toneelspel
Bartholomeus Ruloffs (naar het Frans van Louis Sébastien Mercier (of: Michel Jean Sedaine)):
De deserteur.
Amsterdam: Izaak Duim, 1775
Ceneton-vingerafdruk: 177504 - a1 *3 OO : a2 ** $g - b1 A a : b2 P o
Exemplaren:
BNF: Yth. 67667
DSU: 71.857
TIN: Bk B 19 : 2 & Bk C 1 : 2
UBL: 1088 B 1 : 2
UBU: Te Winkel 707
¶ CBMNL 1554 groot-4°
B7388 - Herdruk - Toneelspel
Bartholomeus Ruloffs (naar het Frans van Louis Sébastien Mercier (of: Michel Jean Sedaine)):
De deserteur.
Amsterdam: Izaak Duim, 1775
Ceneton-vingerafdruk: 177508 - a1 *3 OO : a2 *5 r$g - b1 A aa : b2 H $o
Collatie: 8°: *6, A-G8, H2
Katernopbouw: *1r: Franse titel; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2r: blanco; *3r-*4r: opdracht; *4v-*6r: voorbericht; *6v: personages; A1r - G4v: het spel; G5r: Franse titel Pardon; G5v: blanco; G6r-H1v: Pardon; H2r: privilege; H2v: blanco.
Exemplaren:
TIN: 19 B 60 & 72 E 98 : 2
UBA: 1291 E 1 : 2
UBL: 1087 F 12 : 2
UBU: Te Winkel 304
¶ Het spel wordt gevolgd door een tweede versie van de laatste tonelen, het "Pardon voor den Deserteur." & CBMNL 1552 op groot papier.
B7389 - Herdruk - Toneelspel
Bartholomeus Ruloffs (naar het Frans van Louis Sébastien Mercier (of: Michel Jean Sedaine)):
De deserteur.
Amsterdam: Erven Pieter Meyer, en Gerrit Warnars, 1780
Ceneton-vingerafdruk: 178008 - a1 *2$de : a2 *3 oor - b1 A aa : b2 G5 terv
Collatie: 8°: *4, A-G8; [8], 112 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: kort privilege; *2r-*2v: opdracht; *3r-*4r: bericht; *4v: personages; A1r-G8v: het spel.
Exemplaren:
SBA: C 97305
TIN: 19 A 70
UBL: 1096 F 43
B7390 - Herdruk - Zangspel
Bartholomeus Ruloffs (naar het Frans van Louis Sébastien Mercier (of: Michel Jean Sedaine)):
De deserteur.
Amsterdam: Jan Helders, 1782
Ceneton-vingerafdruk: 178208 - a1 *3 R$ : a2 *7 rte$l - b1 A nz : b2 F5 eel.
Collatie: 8°: *12, A-F8
Exemplaren:
TIN: 5 F 67 & 7 B 3 & 13 B 9 : 4
UBA: 1291 E 2 : 3
UBL: 1087 E 35 & 1087 F 13 : 4 & 1088 B 4 : 2
UBU: Te Winkel 885
¶ UBL 1087 E 35 op groot papier en 1088 B 4 : 2 groot-4°.
B7391 - Herdruk
Bartholomeus Ruloffs (naar het Frans van Louis Sébastien Mercier (of: Michel Jean Sedaine)):
De deserteur.
Amsterdam: Jan Helders, 1782
Ceneton-vingerafdruk: 178204 - a1 *3 R$ : a2 ***3 $en$c - b1 A nz : b2 M3 ens$t
Collatie: *4, **4, ***4; A-M4, [24], 94, [2] p.
Katernopbouw: *1r: Franse titelpagina; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4v: toeweiding; **1r-***4r: voorbericht over spellingskwesties; ***4v: personages; A1r-M3v: het spel; M4r: drukfeilen; M4v: kortprivilege en echtheidsverklaring (ongetekend). & Vooraf gaan een (deels handgeschreven) uitnodiging en een gedrukte aankondiging.
Exemplaren:
TIN: Bk B 15
B7392 - Herdruk - Zangspel
Bartholomeus Ruloffs (naar het Frans van Louis Sébastien Mercier (of: Michel Jean Sedaine)):
De deserteur.
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, 1784
Ceneton-vingerafdruk: 178408 - a1 A3 n$e : a2 A4 ren - b1 A5 $enz. : b2 G2 lyk$
Collatie: 8°: A-F8, G4; 102, [2] p.
Katernopbouw: A1r: Franse titelpagina; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r-A3v: opdracht; A4r: kort privilege en echtheidsverklaring; A4v: personages; A5r-G3v: het spel; G4: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67668
KBH: NMI 2 H 32
PBF: A 1630 : 3 : 1
TIN: 7 D 98 & 7 D 98 (bis)
UBL: 1098 G 83
¶ Zie de dankbetuiging aan de acteurs (1785) in UBA O 62 - 4643 : 6.
B7393 - Herdruk - Toneelspel
Bartholomeus Ruloffs (naar het Frans van Louis Sébastien Mercier (of: Michel Jean Sedaine)):
De deserteur.
Amsterdam: 1786
Exemplaren:
UBL: 1097 H 97
B7394 - Herdruk - Toneelspel
Bartholomeus Ruloffs (naar het Frans van Louis Sébastien Mercier (of: Michel Jean Sedaine)):
De deserteur.
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, 1787
Ceneton-vingerafdruk: 178708 - a1 *2 nd$ : a2 A3 e$oor - b1 A5 aak : b2 H3 k$v
Collatie: 8°: A-G8 [A1 en A2 als *1 en *2], H4; 120 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r -A2v: opdracht; A3r-A3v: bericht; A4r: privilege; A4v: personages; A5r-H4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67669
TIN: 19 A 50
UBL: 1098 G 82
B7395 - Eerste druk - Toneelspel
Bartholomeus Ruloffs (naar het Frans van Antoine Jean Bourlin Dumaniant):
De dragonder te Diedenhoven.
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, 1790
Ceneton-vingerafdruk: 179008 - b1 A n : b2 C2 my
Collatie: 8°: π4, A-B8, C4
Exemplaren:
UBA: 688 E 30 : 4 & 1291 E 3 : 5
UBL: 1087 F 16 : 4 & 1095 C 22 : 1
¶ UBL 1095 C 22 : 1 op groot papier.
B7396 - Eerste druk - Zangspel
Bartholomeus Ruloffs (naar het Frans van Charles Simon Favart):
De edelmoedige vriendschap.
Amsterdam: Jan Helders, 1782
Ceneton-vingerafdruk: 178208 - a1 *3 O : a2 *5 er$ - b1 A d : b2 F LL
Collatie: 8°: *8, A-D8, E4, F1; [16], 72, [2] p.
Katernopbouw: *1r: Franse titelpagina; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4v: opdracht; *5r-*8r: bericht; *8v: personages; A1r-E4v: het spel; F1r: inhoud van het feest / ballet; F1v: drukfeilen en kort privilege.
Exemplaren:
TIN: 13 C 39 : 4 & 16 H 60
UBA: 688 D 24 & 689 G 60 : 5 & 705 B 23 : 1 & 1291 E 2 : 2
UBL: 1087 E 36 : 1 & 1087 F 13 : 5 & 1088 B 4 : 1
UBU: Te Winkel 170
¶ Ex. TIN 16 H 60 en UBL 1087 E 36 : 1 op groot papier en 1088 B 4 : 1 groot-4°.
B7397 -
Bartholomeus Ruloffs:
De edelmoedige vriendschap.
Amsterdam: 1782
Exemplaren:
TIN: Bk B 25 : 2
B7398 - Eerste druk - Toneelspel
Bartholomeus Ruloffs (naar het Frans van Onbekend):
Fredrik, vrijheer van der Trenk, in zyne gevangenis.
Amsterdam: Pieter Johannes Uylenbroek, 1792
Ceneton-vingerafdruk: 179208 - a1 *5 itk - b1 A n$ : b2 B5 aa
Collatie: 8°: *8, A-B8, π2; [16], 33, [3] p.
Katernopbouw: *1r: Franse titelpagina; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4r: toewyding; *4v-*7v: bericht aan de lezer; *8r: beschryving der gevangenis van [...] Trenck; *8v: personages; A1r-[C]1r: het spel; [C]1v: blanco; [C]2: drukkerslijst.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68046
TIN: 3 G 126
UBA: 692 B 32 & 1291 E 4 : 2 & Port. ton. 22-4 & Port. ton. 33-15
UBL: 1087 F 16 : 5 & 1095 C 22 : 5
¶ Acterin een lijst van toneelstukken, gedrukt en te bekomen bij P.J. Uylenbroek. UBL 1088 B 8 : 3 gr.-4°, 1095 C 22 : 5 op groot papier.
B7399 - Herdruk - Toneelspel
Bartholomeus Ruloffs:
Fredrik, vrijheer van der Trenk, in zyne gevangenis.
Amsterdam: Pieter Johannes Uylenbroek, 1792
Ceneton-vingerafdruk: 179204 - a1 ** tk : a2 **3 $F - b1 A n$ : b2 D3 h$ni
Collatie: 4°: [*]4, **4, A-D4, [E]1; [16], 33, [1] p.
Katernopbouw: *1r: Franse titelpagina; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4r: toeweiding; *4v-**3v: bericht aan de lezer; **4r: beschrijving gevangenis; **4v: personages; A1r-[E]1r: het spel; [E]1v: blanco.
Exemplaren:
TIN: Bk B 27 : 2
UBL: 1088 B 8 : 3
B7400 - Eerste druk - Pantomime
Bartholomeus Ruloffs:
Geveinsde zotheid door liefde.
Amsterdam: Zonder jaar (ongeveer 1795)
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend


Volgende lijst: Ceneton 75
Inleiding Ceneton
Redactie dr. A.J.E. Harmsen; tel. 0031-71-527.2117
Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands Universiteit Leiden