CENETON - Versie B

Gegevens over 11.500 Nederlandse toneelstukken tot 1803

Lijst 71 van de 95 lijsten

Bijgewerkt tot 31 januari 2011

Continuer


B7001 -
[Rederijkers van Lier]:
Zaïre.

Exemplaren:
KBB: Ms. 19322 C : 1B7002 -
[Rederijkers van Lier]:
Zaïre.

Exemplaren:
KBB: Ms. 19322 C : 2
B7003 - Herdruk - Zinnespel
[Rederijkers van Loo]:
Loo: spel van sinne in Gent.
In: Spelen van sinne by den .xix. gheconfirmeerden Cameren van Rhetorijcken binnen der stede van Ghendt comparerende. [Colophon:] Ghedruct ende voleyndt int jaer .M. CCCCC. XXXJX. den xxv. Octob.
Antwerpen: Matthias Crom, 1539
Collatie: 8°: (vanaf:) E8r-G2v
Exemplaren:
SBH: 79 A 7 : 04
UBA: Ned. Inc. 132 : 04
B7004 - Eerste druk
[Rederijkers van Mechelen]:
Willecom opt ontfanghen van Maximiliaen vander Gracht.
1621
Ceneton-vingerafdruk: 162102 - b1 b a : b2 b4 laeck
Exemplaren:
TIN: Bk A 11 : 2
UBL: 1497 A 7 : 1
B7005 - Herdruk - Zinnespel
[Rederijkers van Meenen]:
Meenen: spel van sinne in Gent.
In: Spelen van sinne by den .xix. gheconfirmeerden Cameren van Rhetorijcken binnen der stede van Ghendt comparerende. [Colophon:] Ghedruct ende voleyndt int jaer .M. CCCCC. XXXJX. den xxv. Octob.
Antwerpen: Matthias Crom, 1539
Collatie: 8°: (vanaf:) X6v-Y8v
Exemplaren:
SBH: 79 A 7 : 15
UBA: Ned. Inc. 132 : 15
B7006 - Herdruk - Zinnespel
[Rederijkers van Meesen]:
Meesen: spel van sinne in Gent.
In: Spelen van sinne by den .xix. gheconfirmeerden Cameren van Rhetorijcken binnen der stede van Ghendt comparerende. [Colophon:] Ghedruct ende voleyndt int jaer .M. CCCCC. XXXJX. den xxv. Octob.
Antwerpen: Matthias Crom, 1539
Collatie: 8°: (vanaf:) N2r-O5r
Exemplaren:
SBH: 79 A 7 : 09
UBA: Ned. Inc. 132 : 09
B7007 - Synopsis
[Rederijkers van Nazzareth]:
Beginsel en instellinge van het aerts-broederschap van den heyligen Roosen-Crans, gejont door d’Alder-heylighste Maget Maria, aen den heyligen Dominicus. Zal tonneel wys verthoont worden door de Redenkonst-minnende Jonkheid en Roose-Broeders der Prochie van Nazareth, op den 8., 11., en 24. September 1769.
Servais Somers, 1769
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend (Vanderhaeghen 4852a)
B7008 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
[Rederijkers van Nazzareth]:
Het seldsaem treur-geval van Idonia, dochter van Lotarius.
Servais Somers, 1769
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend (Vanderhaeghen 4852b)
B7009 - Herdruk - Zinnespel
[Rederijkers van Nieuwkerke]:
Nieuwkerke: spel van sinne in Gent.
In: Spelen van sinne by den .xix. gheconfirmeerden Cameren van Rhetorijcken binnen der stede van Ghendt comparerende. [Colophon:] Ghedruct ende voleyndt int jaer .M. CCCCC. XXXJX. den xxv. Octob.
Antwerpen: Matthias Crom, 1539
Collatie: 8°: (vanaf:) Q1r-R3v
Exemplaren:
SBH: 79 A 7 : 11
UBA: Ned. Inc. 132 : 11
B7010 - Herdruk - Zinnespel
[Rederijkers van Nieuwpoort]:
Nieuwpoort: spel van sinne in Gent.
In: Spelen van sinne by den .xix. gheconfirmeerden Cameren van Rhetorijcken binnen der stede van Ghendt comparerende. [Colophon:] Ghedruct ende voleyndt int jaer .M. CCCCC. XXXJX. den xxv. Octob.
Antwerpen: Matthias Crom, 1539
Collatie: 8°: (vanaf:) R4r-S8v
Exemplaren:
SBH: 79 A 7 : 12
UBA: Ned. Inc. 132 : 12
B7011 - Synopsis
Rederijkers van Noker:
Den rampsaligen ondergank van Soliman, Keyser der Turcken. Alsook de verlossing van Jeruzalem, door de gezegende waepenen van Godefridus de Bullion, Hertog van Lorrynen.
Oudenaarde: D.J. Bevernaege, 1797
Exemplaren:
B7012 - Eerste druk - Zinnespel
[Rederijkers van Noordwijk]:
Noordwijk: spel van sinne in Rotterdam 1561.
In: Spelen van sinne vol schoone allegatien, loflijcke leeringhen ende schriftuerlijcke ondervvijsinghen. Op de vraghe : VVie den meeste troost oyt quam te baten Die schenen te sijn van Godt verlaten. [...]
Antwerpen: Willem Silvius, 1564
Ceneton-vingerafdruk: 156408 - a1 Aij ecken : a2 Av ehaelt,, - b1 B ec : b2 Diii $liefd
Collatie: 8°: (vanaf:) A1r-D3r; [53] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina van de Spelen van sinne; A1v-A2r: privilege; A2v-A3v: opdracht; A4r: blazoen van Rotterdam, Met minnen versaemt; A4v-A6r: Chaerte van Rhetorica wtghesonden by die blauvv Acoleye van Rotterdam; A6v-A7r: de prijzen; A7v-A8r: lied; A8v: blazoen & personages; B1r-D3r: het spel.
Exemplaren:
KBH: 1703 E 21 : 2
UBA: 207 E 32 : 1 & 976 C 7 : 1 : 1
UBGent: BL 8162 : 02
UBL: 1496 G 9 : 1 : 02
B7013 - Herdruk - Zinnespel
Rederijkers van Noordwijk:
Noordwijk: spel van sinne in Rotterdam 1561.
In: Spelen van sinne vol schoone allegatien, loflijcke leeringhen ende schriftuerlijcke onderwijsinghen. Op de vraghe : VVie den meesten troost oyt quam te baten Die schenen te sijn van Godt verlaten. [...]
Rotterdam: Jan (III) van Waesberge, 1614
Ceneton-vingerafdruk: 161408 - a1 ***ij eeft$ : a2 ***v t,,$sche - b1 A uck : b2 Cij orie.
Collatie: 8°: ***8, A-S8, T2; [304] p.
Katernopbouw: ***1r: titelpagina; ***1v: blanco; ***2r-***2v: opdracht 1; ***3r-***3v: opdracht 2; ***4r-***8r: gedichten e.a.; ***8r-T2v: de spelen.
Exemplaren:
Arnhem: Mag. 300, 46 B 13 : 1 : 2
KBH: 8 E 61 : 1 : 2 & 848 D 50 : 2
KNAW: G 0801 : 02
UBA: 976 C 17 : 2
UBL: 1496 G 7 : 1 : 02
B7014 - Synopsis
Rederijkers van Nukerke:
Glorieuse martelie van de Heilige Agatha.
Oudenaarde: Petrus Joannes Vereecken, 1763
Collatie: 4: 4 p.
Exemplaren:
B7015 - Synopsis
[Rederijkers van Oostacker]:
Heel regtveerdigen ondergank van Apollidon.
Wed. Michiel de Goesin, 1773
Collatie: 4°: π2
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B7016 - Synopsis - Treurspel
[Rederijkers van Ooteghem]:
Den heyligen Blaisius.
Kortrijk: Joannes Beernaerts, 1750
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
¶ Facsimile van de titelpagina in Vander Straten I, na p. 168.
B7017 - Herdruk - Zinnespel
[Rederijkers van Oudenaarde]:
Audenaerde: spel van sinne in Gent.
In: Spelen van sinne by den .xix. gheconfirmeerden Cameren van Rhetorijcken binnen der stede van Ghendt comparerende. [Colophon:] Ghedruct ende voleyndt int jaer .M. CCCCC. XXXJX. den xxv. Octob.
Antwerpen: Matthias Crom, 1539
Collatie: 8°: (vanaf:) a5r-b8r
Exemplaren:
SBH: 79 A 7 : 17
UBA: Ned. Inc. 132 : 17
B7018 -
Rederijkers van Oudenaarde:
Eustachius.
Oudenaarde: Petrus Joannes Vereecken, 1754
Exemplaren:
B7019 - Eerste druk - Blij-eindend treurspel
[Rederijkers van Petegem]:
Keyser Heracius vorst van Roomen.
Cornelis Meyer, 1732
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B7020 - Synopsis
[Rederijkers van Petegem]:
Schromelyke beroeten tegen de Goddelyken Dienst door Jacobus Blommaert.
Wed. Michiel de Goesin, 1773
Collatie: 4°: π2
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B7021 - Synopsis
[Rederijkers van Puyvelde]:
Ontset van de vermaerde stad van Halle.
Wed. Michiel de Goesin, 1777
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B7022 - Synopsis - Treurspel
[Rederijkers van Ronse]:
Saul eersten Coninck van Israel, waer in den goddelijcken segen sal straelen over David tegen Sauls boos ghemoet.
Ronse: 1715
Exemplaren:
Ronse SM
B7023 -
Rederijkers van Saint Denys:
De ondergang der weireld.
Judocus Begyn, 1776
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B7024 - Eerste druk - Zinnespel
[Rederijkers van Schiedam]:
Schiedam: spel van sinne in Rotterdam 1561.
In: Spelen van sinne vol schoone allegatien, loflijcke leeringhen ende schriftuerlijcke ondervvijsinghen. Op de vraghe : VVie den meeste troost oyt quam te baten Die schenen te sijn van Godt verlaten. [...]
Antwerpen: Willem Silvius, 1564
Exemplaren:
KBH: 1703 E 21 : 9
UBA: 207 E 32 : 8 & 976 C 7 : 1 : 8
UBGent: BL 8162 : 09
UBL: 1496 G 9 : 1 : 09
B7025 - Herdruk - Zinnespel
Rederijkers van Schiedam:
Schiedam: spel van sinne in Rotterdam 1561.
Rotterdam: Jan (III) van Waesberge, 1614
Ceneton-vingerafdruk: 161408 - a1 ***2 eeft$ : a2 ***5 ,,sche - b1 A c : b2 T te$
Collatie: 8°: ***8, A-S8, T2; [304] p.
Katernopbouw: ***1r: titelpagina; ***1v: blanco; ***2r-***2v: opdracht 1; ***3r-***3v: opdracht 2; ***4r-***8r: gedichten e.a.; ***8r-T2v: de spelen.
Exemplaren:
Arnhem: Mag. 300, 46 B 13 : 1 : 9
KBH: 848 D 50 : 9
KNAW: G 0801 :
UBA: 976 C 17 : 9
UBL: 1496 G 7 : 1 : 09
¶ In: Spelen van sinne vol schoone allegatien, loflijcke leeringhen ende schriftuerlijcke onderwijsinghen. Op de vraghe : VVie den meesten troost oyt quam te baten Die schenen te sijn van Godt verlaten. [...] Rotterdam: Jan (III) van Waesberge, 1614.
B7026 - Synopsis - Treurspel
[Rederijkers van Somergem]:
Gestrafte rebellie onder keyser Carel den V. door Don Francois Pissarro Viceroy in Peru, vertoont in den rebel Almagro.
Wed. Michiel de Goesin, 1775
Collatie: 4°: π2
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B7027 - Synopsis - Martelaarstragedie
[Rederijkers van Somergem]:
Den verwaenden arch-list van Cha-Abas koning van Persien, verthoont in de standvastige Martelie van Catharina van Georgien koninginne van Yverien.
Wed. Michiel de Goesin, 1775
Collatie: 4°: π2
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B7028 - Synopsis - Treurspel
[Rederijkers van St. Pieters-Ayghem]:
Den droeve tragedie van het lyden ende sterven van onsen Jesus Christus.
Franciscus Benedictus Bernaert, 1756
Exemplaren:
SA Oudenaarde 1006 : 54 Gift E. Vanderstraeten Arg. 3 Ayghem 1756
B7029 - Synopsis
[Rederijkers van St. Pieters-Ayghem]:
Oorspronck der bekeeringe van Constantinus.
Petrus Joannes Vereecken, 1750
Exemplaren:
SA Oudenaarde 1006 : 54 Gift E. Vanderstraeten Arg. 3 Ayghem 1750
B7030 - Synopsis - Blij-eindend treurspel
[Rederijkers van St. Pieters-Ayghem]:
Den standaert des geloofs ende wonderlycke bekeeringe afgebeelt door Saulus grooten vervolgher der Christenen den opganck des catholickx geloofs, den onderganck van den vreeden Keyser Nero, met de martilisatie van de heylige apostels Petrus en Paulus.
Emmanuel le Maire, 1754
Exemplaren:
SA Oudenaarde 1006 : 54 Gift E. Vanderstraeten Arg. 3 Ayghem 1754
B7031 - Synopsis
[Rederijkers van St. Pieters-Ayghem]:
Triumpherenden oorlog verwonnen door Godefridus de Buillon hertog van Loreynen, eersten Christenen Coninck van Jerusalem, door den bystant van d’andere Christene princen zegen-praelende over Solimanus, coninck der stadt Nycaeën gelegen in het landt van Bythinien.
Michiel de Goesin, 1757
Exemplaren:
SA Oudenaarde 1006 : 54 Gift E. Vanderstraeten Arg. 3 Ayghem 1757
B7032 - Synopsis
[Rederijkers van St. Pieters-Ayghem]:
De verlossinghe van den mensch door de geboorte ons saligmaekers Jesu Christi.
Franciscus Bernaert, 1750
Exemplaren:
SA Oudenaarde 1006 : 54 Gift E. Vanderstraeten Arg. 3 Ayghem 1750
B7033 - Synopsis
[Rederijkers van St. Salvators]:
Vreedheid van Elizabeth tegen Maria Stuart.
Wed. Michiel de Goesin, 1774
Collatie: 4°: π2
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend (Vanderhaeghen 3291)
B7034 - Synopsis
[Rederijkers van St. Salvators gezeyd H. Kerst]:
Vermaekelyke klugte van Grimpaert
In: Zegen-prael van Carel den VI.
Servais Somers, Zonder jaar (ongeveer 1770)
Collatie: 4°: 4 p.
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend (Vanderhaeghen 4922b)
B7035 - Synopsis
[Rederijkers van St. Salvators gezeyd H. Kerst]:
Zegen-prael van Carel den VI. ... nederlaeg van Achmet III. Turkschen Sultan.
Servais Somers, Zonder jaar (ongeveer 1770)
Collatie: 4°: 4 p.
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend (Vanderhaeghen 4922a)
B7036 - Eerste druk - Treurspel
[Rederijkers van Stokkem]:
Tragediae oft droevige en beweegelyke vertooning van ’t bitter leyden ende doodt, van Christus, zoone van den onsterffelyken Godt en zaligmaeker des werelds.
Maastricht: Joannes en Gysbertus van Gulpen, 1700
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B7037 -
Rederijkers van Sulsique:

Petrus Joannes Vereecken, 1750
Exemplaren:
B7038 - Herdruk - Zinnespel
[Rederijkers van Tielt]:
Tielt: spel van sinne in Gent.
In: Spelen van sinne by den .xix. gheconfirmeerden Cameren van Rhetorijcken binnen der stede van Ghendt comparerende. [Colophon:] Ghedruct ende voleyndt int jaer .M. CCCCC. XXXJX. den xxv. Octob.
Antwerpen: Matthias Crom, 1539
Collatie: 8°: (vanaf:) D2v-E7v
Exemplaren:
SBH: 79 A 7 : 03
UBA: Ned. Inc. 132 : 03
B7039 - Herdruk - Zinnespel
[Rederijkers van Tienen]:
Thienen: spel van sinne in Gent.
In: Spelen van sinne by den .xix. gheconfirmeerden Cameren van Rhetorijcken binnen der stede van Ghendt comparerende. [Colophon:] Ghedruct ende voleyndt int jaer .M. CCCCC. XXXJX. den xxv. Octob.
Antwerpen: Matthias Crom, 1539
Collatie: 8°: (vanaf:) V3r-X6v
Exemplaren:
SBH: 79 A 7 : 14
UBA: Ned. Inc. 132 : 14
B7040 - - Martelaarstragedie
[Rederijkers van Tongeren]:
De glorieuse martelie van de heylige Laurentius ende Sixtus den tweeden Paus, mitsgaders der Vroomdadige Marterlaeren Hypolitus, Romanus, [...] onder de [...] tyrannie van den keyser Valerianus, Anno Domini 261. Ten schouwburg gestelt by de [...] Kamer der Witte Lelie binnen [...] Tongeren
Maastricht: Jacob Lekens, 1751
Collatie: 4°: π2; [4] p.
Exemplaren:
KBH: 2113 C 16
B7041 - Synopsis
[Rederijkers van Vurste]:
Triumpherende victorien al van ’t oostenrycks huys.
Wed. Michiel de Goesin, 1777
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B7042 - Synopsis - Blij-eindend treurspel
[Rederijkers van Wacken]:
Alzire.
Wed. Michiel de Goesin, 1770
Collatie: 4°: π2
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B7043 - Synopsis
[Rederijkers van Waerschoot]:
Christus dierbaer bloet.
Wed. Michiel de Goesin, 1777
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B7044 - Synopsis
[Rederijkers van Waerschoot]:
Sultans kloeke leger-magt.
Wed. Michiel de Goesin, 1777
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B7045 - Herdruk - Zinnespel
[Rederijkers van Winoks-Bergen]:
Winoks-Bergen: spel van sinne in Gent.
In: Spelen van sinne by den .xix. gheconfirmeerden Cameren van Rhetorijcken binnen der stede van Ghendt comparerende. [Colophon:] Ghedruct ende voleyndt int jaer .M. CCCCC. XXXJX. den xxv. Octob.
Antwerpen: Matthias Crom, 1539
Collatie: 8°: (vanaf:) B7v-D2v
Exemplaren:
SBH: 79 A 7 : 02
UBA: Ned. Inc. 132 : 02
B7046 - Synopsis
[Rederijkers van Etichove (naar J.L. Krafft)]:
Den spiegel der vrouwen verbeelt in de edelmoedige en kloeke heldinne Ildegerte.
1756
Exemplaren:
SA Oudenaarde 1006 : 54 Gift E. Vanderstraeten Arg. XXX
B7047 - Fragment - Kluchtspel
[Jan de Regt]:
De nacht-wachts.
Amsterdam: H. van Monnem, Zonder jaar (ongeveer 1708)
Ceneton-vingerafdruk: 000002 - b1 A2 ar
Collatie: 4°: A2; [4] p.
Katernopbouw: A1r: personages; A1v-A2v: het spel.
Exemplaren:
UBVU: O.D. pl. 509
¶ Colophon: "Het vervolg van dit koddig Kluchtspel, staat met den eersten uyt te komen, tot genoegen van de Liefhebbers. Gedrukt by H. van Monnem.
B7048 - Eerste druk - Kluchtspel
Jan de Regt:
De nachtwachts.
In: J. de Regt: Mengel-dichten, en kluchtspel De nachtwachts.
Amsterdam: Johannes van Oosterwyk, 1709
Ceneton-vingerafdruk: 170908/04 - *a1 A2 ren : *a2 D5 $zal - b1 E5 loo : *b2 H o
Collatie: 8°: *4 A-F8, 4°: G-H4 (-*1), [8] 112 p. *1 ontbreekt *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-E3v: "Mengel-dichten"; E4r: opdracht; E4v: personages; E5r-H4v: het spel.
Exemplaren:
Arnhem: 115 F 18 : 1
UBA: 540 F 29 & 1306 D 11 & 1742 E 38
UBGron: ’Ep ’Ep F 5
UBL: 1095 B 26 : 2
B7049 - Herdruk - Kluchtspel
Jan de Regt:
Mengel-dichten [...] en kluchtspel De nacht-wachts.
Amsterdam: Johannes van Oosterwyk, 1718
Ceneton-vingerafdruk: 171808 - a1 *3 N - b1 A s$ : b2 I $k
Collatie: 8°: *6, A-H8, I4 (-*6, -I4); [10], 132, [2] p.
Katernopbouw: *1r: frontispice ’Mengeldichten’; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*3v: opdrachten; *4r: voor-reden; *4v-*5v: liminaria; A1r-F4v: mengeldichten; F5r: frontispice ’Nacht-wachts’; F5v: blanco; F6r: opdracht; F6v personages; F7r-I2v: het spel; I3r-I3v: inhoudsopgave.
Exemplaren:
HABW: M: Lp 193 : 2
KBH: 28 K 20 & 842 D 2
TIN: 31 A 4
UBA: 688 A 20
UBGron: ’Ep ’Ep F 5 A
UBL: 1204 H 7 : 1
UBN: 483 C 283 : 1
B7050 - Herdruk - Kluchtspel
Jan de Regt:
De nacht-wachts.
Amsterdam: Marten Schagen, 1723
Exemplaren:
UBA: 462 F 10
B7051 - Herdruk - Kluchtspel
Jan de Regt:
De nacht-wachts.
In: J. de Regt’s Slegten-tyd, mengel-dichten, gezangen en nacht-wachts, kluchtspel.
Amsterdam: Gerrit de Groot, en Kompagnie, 1733
Ceneton-vingerafdruk: 173308 - a1 G4 on$’t$ - b1 G5 o$ra : b2 I5 et;
Collatie: 8°: π1, (vanaf:) G3r-I8v; pp. 101-144
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; G3r: titelpagina; G3v: blanco; G4r: opdracht; G4v: personages; G5r-I8v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 907 F 57
SBH: 83 F 4 : 2
UBA: 627 F 62
UBL: 1204 G 13 : 1b
UBVU: XN 05506 : 9
B7052 - Herdruk - Kluchtspel
Jan de Regt:
De nacht-wachts.
In: Jan de Regts mengel-dichten
Amsterdam: J. Vriese, J. van Gulik en M. Schooneveld, 1779
Ceneton-vingerafdruk: 177908 - a1 *3 EN - b1 A $k : b2 K5 lyk
Exemplaren:
KBH: 28 K 21 : 2
PBF: 2561 TL *
SBH: 83 F 4 : 1
UBA: 349 D 28
UBGron: KW A 2196
B7053 - Eerste druk - Treurspel
Hendrik Willem Regtering (naar het Frans van Jean François Marmontel):
Dionys de tyran.
Amsterdam: Izaak Duim, 1759
Ceneton-vingerafdruk: 175908 - a1 *2 - - b1 A $ : b2 D5 ,$m
Collatie: 8°: π1, *2, π1, A-D8; [8], 59, [5] p.
Katernopbouw: π1r-π1v: blanco; *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*2v, π1r: opdracht; πv: personages; A1r-D6r: het spel; D6v-D7v:privilege; D8r-D8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67705
GBR: 1376 F 23
HABW: M: Lp 197 : 3
KBH: 928 C 50
TIN: 7 D 2
UBA: 688 G 36 & 689 G 13
UBL: 1094 C 36 : 2 & 1094 D 26 : 2
UBN: Br 38904
UBU: Te Winkel 704
¶ Exx. TIN 7 D 2 en UBL 1094 C 36 : 2 op groot papier.
B7054 - Eerste druk - Blijspel
Hendrik Willem Regtering (naar het Frans van Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux):
Schoole voor de moeders.
Amsterdam: Izaak Duim, 1759
Ceneton-vingerafdruk: 175908 - a1 *2 :$ - b1 A e : b2 C5 dat,
Collatie: 8°: *2 A-C8; [4], 45, [3] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r: opdracht; *2v: personages; A1r-C7r: het spel; C7v-C8v: privilege.
Exemplaren:
GBR: 1376 F 25
KBH: 30 F 12
TIN: 19 B 79
UBA: 687 F 39
UBL: 1094 C 36 : 3 & 1094 D 26 : 3
UBN: Br 38902
UBU: Te Winkel 281
¶ Exx. TIN 19 B 79 en UBL 1094 C 36 : 3 op groot papier.
B7055 - Eerste druk - Blijspel
Hendrik Willem Regtering (naar het Frans van Philippe Néricault Destouches):
De verkwister, of de eerlyke bedriegster.
Amsterdam: Izaak Duim, 1757
Ceneton-vingerafdruk: 175708 - a1 *2 eeft : a2 A2 Zy,$ - b1 A $v : b2 H5 t$w
Collatie: 8°: *4, A-G8, H6 (*3 als A2); [8], 124 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*2v: opdracht; *3r-*4r: privilege; *4v: personages; A1r-H6v: het spel.
Exemplaren:
DSU: 71.699
GBR: 1376 F 58
KNAW: G 1069
TIN: 19 E 70
UBA: 688 C 79 & OK 61-2466 [olim: 2761 G 18] : 1
UBL: 1094 C 36 : 1 & 1094 D 26 : 1
UBN: 39 C 266
Alkmaar, Regionaal Archief 52 C 3 : 9
¶ UBL 1094 C 36 : 1 op groot papier. In UBL 1094 D 26 is na het spel een gedicht van twee pagina’s gebonden, met de titel: "Aan de Amsteldamsche Tooneelspeelers op het vertoonen van De Verkwister; Blyspel. Voor de eerstemaal gespeelt op den 18. April 1757."
B7056 - Herdruk - Blijspel
[Hendrik Willem Regtering] (naar het Frans van Philippe Néricault Destouches):
De verkwister, of de eerlyke bedriegster.
Amsterdam: Izaak Duim, 1763
Ceneton-vingerafdruk: 176308 - a1 *2 gee - b1 A $z : b2 H5 $ve
Collatie: 8°: *4, A-G8, H6; [8], 124 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*2v: opdracht; *3r-*4r: privilege; *4v: personages; A1r-H6v: het spel.
Exemplaren:
TIN: 72 E 34
UBA: OK 97-138 : 4
UBL: 1096 G 38
UBU: Te Winkel 447a
B7057 - Herdruk - Blijspel
[Hendrik Willem Regtering] (naar het Frans van Philippe Néricault Destouches):
De verkwister, of de eerlyke bedriegster.
Amsterdam: Jan Helders, 1780
Ceneton-vingerafdruk: 178008 - a1 *2 ,$zo - b1 A n : b2 H5 $hoe
Collatie: 8°: *4, A-G8, H6 (*3 als *2, C4 als B4); [8], 124 p.
Katernopbouw: *1r-*1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*3v: opdracht; *4r: privilege; *4v: personages; A1r-H6v: het spel.
Exemplaren:
TIN: 16 G 27
UBA: 690 D 32
UBL: 1097 E 90
UBN: Br 38875
UBU: Te Winkel 447b
B7058 - Eerste druk - Toneelspel
Bartholomeus Rekker (naar het Duits van August Friedrich Ferdinand von Kotzebue):
De graaf Benjowsky, of de zamenzweering op Kamtschatka.
Amsterdam: Pieter Johannes Uylenbroek, 1796
Ceneton-vingerafdruk: 179608 - b1 A4 t$bo : b2 L5 $aa
Exemplaren:
SBA: 603367 & C 33163
SBH: 209 N 7
TIN: 7 G 33
UBA: 693 H 49
UBGent: BL 9113*
UBL: 1092 E 47 & 1093 C 44
¶ Met een muziekblad (een aria uit het toneelspel). Ex.. TIN 7 G 33 en UBL 1093 C 44 op groot papier.
B7059 - Herdruk - Toneelspel
Bartholomeus Rekker (naar het Duits van August Friedrich Ferdinand von Kotzebue):
De graaf Benjowsky, of de samenzweering op Kamtschatka.
Amsterdam: Pieter Johannes Uylenbroek, 1799
Exemplaren:
PBF: A 1630 : 13 : 4
UBA: 692 C 48
UBL: 1099 E 38
B7060 - Eerste druk - Blijspel
Bartholomeus Rekker & Johannes van der Stam (naar het Duits van Cornelius Hermann von Ayrenhoff):
De geleerde vrouw.
Amsterdam: Pieter Johannes Uylenbroek, 1797
Ceneton-vingerafdruk: 179708 - a1 *3 ni a2 *4 n,$ - b1 A5 is$ : b2 I5 pe
Collatie: 8°: A-I8 [A3 en A4 als *3 en *4]; 144 p.
Katernopbouw: A1r: Franse titel; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; *3r-*4r: voorbericht; *4v: personages; A5r-I8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68095
DSU: DSU 1904
TIN: 52 A 3
UBA: 692 D 41
UBL: 1094 C 37 : 2 & 1094 C 40 : 1 & 1094 F 50 : 2 & 1094 F 52 : 1
UBU: Te Winkel 645
¶ UBL 1094 C 37 : 2 en 1094 C 40 : 1 op groot papier.
B7061 - Eerste druk - Blijspel
Bartholomeus Rekker & Johannes van der Stam (naar het Duits van Onbekend):
De gelukkige inval.
Amsterdam: Pieter Johannes Uylenbroek, 1798
Ceneton-vingerafdruk: 179808 - b1 A4 $ned : b2 E2 yne
Collatie: 8°: A-D8, E4; 69, [3] p.
Katernopbouw: A1r: Franse titel; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r: motto; A3v: personages; A4r-E3r: het spel; E3v-E4v: lijst van toneelstukken te krijgen bij de uitgever.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68105
TIN: 5 C 127
UBA: 688 F 1 : 4
UBL: 1094 C 38 : 1 & 1094 F 51 : 1
UBN: Br 38943
¶ UBA 688 F 1 : 4 op groot papier, en op de rug: "Spectatoriaale schouwburg, XXXIII." Ex. TIN 5 C 127 en UBL 1094 C 38 : 1 op groot papier.
B7062 - Eerste druk - Toneelspel
Bartholomeus Rekker & Johannes van der Stam (naar het Duits van Carl Steinberg):
De hand der wrake. Een vervolg op De jagers.
Amsterdam: Pieter Johannes Uylenbroek, 1799
Ceneton-vingerafdruk: 179908 - b1 A4 $Da : b2 H5 $hu
Collatie: 8°: A-H8, [I]2; 129, [3] p.
Katernopbouw: A1r: Franse titel; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r: motto; A3v: personages; A4r-[I]r: het spel; [I]v-[I]2v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68340
SBH: 209 C 10
TIN: 56 D 26
UBA: 688 B 18 & 1020 E 74 : 3
UBL: 1094 F 52 : 2 & 1094 C 40 : 2
UBN: Br 38927
¶ Exx. TIN 56 D 26 en UBL 1094 C 40 : 2 op groot papier. & Het motto is van Uylenbroek, in Fenelon, naar Chénier (laatste tooneel): & De elendige, die zich met zyne tranen voed, & Leer’ dat de Algoedheid let op ’s menschen tegenspoed; & Dat steeds de sterfling God ten toeverlaat moet kiezen, & En dat men in den ramp de hoop niet moet verliezen.
B7063 - Eerste druk - Toneelspel
Bartholomeus Rekker & Johannes van der Stam (naar het Duits van August Wilhelm Iffland):
De herfstdag.
Amsterdam: Pieter Johannes Uylenbroek, 1799
Ceneton-vingerafdruk: 179908 - b1 A4 lt,$ : b2 H zo - c1 v
Collatie: 8°: A-G8, H1, I1, [K]1
Exemplaren:
BNF: Yth. 68401
TIN: 1 B 56 & 13 A 2 : 3
UBA: 611 A 27 & 688 B 20
UBL: 1094 C 39 : 2
UBU: Te Winkel 589
¶ UBL 1094 C 39 : 2 op groot papier.
B7064 - Eerste druk - Toneelspel
Bartholomeus Rekker & Johannes van der Stam (naar het Duits van August Wilhelm Iffland):
De jagers. Een tafereel der zeden van het land.
Amsterdam: Pieter Johannes Uylenbroek, 1798
Ceneton-vingerafdruk: 179808 - b1 A4 $zal : b2 L3 Gy
Exemplaren:
BNF: Yth. 68584
TIN: 7 F 57
UBA: 690 C 114 & 1020 E 101
UBL: 1094 C 39 : 1
¶ UBL 1094 C 39 : 1 op groot papier.
B7065 - Herdruk
Bartholomeus Rekker & Johannes van der Stam (naar het Duits van August Wilhelm Iffland):
De jagers. Een tafereel der zeden van het land.
Amsterdam: Pieter Johannes Uylenbroek, 1803
Ceneton-vingerafdruk: 180308 - b1 A3 $za : b2 K5 rift
Exemplaren:
TIN: 7 F 58
UBA: 693 G 38
UBL: 1094 F 53
B7066 - Eerste druk - Blijspel
[Bartholomeus Rekker & Johannes van der Stam] (naar het Duits van H.W. Lawaetz):
De temperamenten.
Amsterdam: Pieter Johannes Uylenbroek, 1797
Ceneton-vingerafdruk: 179708 - a1 A3 797 - b1 A4 n.. : b2 G2 chte
Collatie: 8°: A-F8, G2; 100 p.
Katernopbouw: A1r: Franse titel; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r: voorbericht; A3v: personages; A4r-G2v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69720
SBH: 209 D 58
TIN: 1 C 63
UBA: 691 E 98 & OK 99-129 : 4
UBGent: BL 9143
UBL: 1094 C 37 : 1 & 1094 F 50 : 1
¶ UBL 1094 C 37 : 1 op groot papier.
B7067 - Eerste druk
Bartholomeus Rekker & Johannes van der Stam (naar het Duits van Onbekend):
Het vermogen der vaderlijke liefde.
Amsterdam: Pieter Johannes Uylenbroek, 1798
Ceneton-vingerafdruk: 179808 - b1 A4 t$is$ : b2 G2 we$
Collatie: 8°: A-F8, G2
Katernopbouw: A1r: Franse titel; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r: motto; A3v: persoonages; A4r-G2v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 70009
UBA: 692 H 49 & 1020 E 100
UBL: 1094 C 38 : 2 & 1094 F 51 : 2
¶ UBA 692 H 49 en UBL 1094 C 38 : 2 op groot papier.
B7068 - Eerste druk - Zinnespel
J. Remery:
Het juichend Nederland over de gelukkige geboorte van den jongen erfstadhouder der Vereenigde Nederlanden [...]
Amsterdam: Johannes Smit, 1748
Ceneton-vingerafdruk: 174808 - a1 A2 $in : a2 A3 $W - b1 A4 gro : b2 B3 $w
Collatie: 8°: A8, B4; 23, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: aan de lezer; A3r: lofdicht; A3v: personages; A4r-B4r: het spel; B4v: fondslijst Johannes Smit en advertentie voor het toneeltitelplaatje van S. Fokken.
Exemplaren:
KBH: 6 J 53
TIN: 13 D 2 : 1
UBL: 1094 C 46 & 1094 D 24 : 2
¶ Exx. TIN 13 D 2 : 1 en UBL 1094 C 46 op groot papier.
B7069 - Eerste druk - Treurspel
Lieven Carel Rens (naar het Frans van Ch.-Pierre Colardeau):
Caliste.
Philippe Gimblet, en Gebroeders, 1777
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A k : b2 C4 $tot
Collatie: 8°: π1, A-C8; [2], 48 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: personages; A1r-C8v: het spel.
Exemplaren:
KBB: II 26.153 A
Artesis-KC: MTOD-TV-RENS-caliste-1 & COLA-caliste-1
UBL: 1095 G 84
¶ Na het spel een nihil obstat: "Vidit Ae.F. de Grave, L.C. Vidit J.F. Diericx, Lib. Cens. Reg."
B7070 - Herdruk - Treurspel
Lieven Carel Rens:
Caliste.
Dendermonde: Jacobus J. du Caju, 1777
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 B t : G er
Collatie: 4°: A6, B-G4; [12], 48 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: lijst van opvoeringen; A2r-A5r: opdracht; A5v: lofdicht; A5v-A6r: aan den lezer; A6v: personages; B1r-G4v: het spel; G4v: approbatie en colophon.
Exemplaren:
UBA: O 60-4318 [olim: 688 A 35]
B7071 - Eerste druk
Adriaan F.G. Renterghem:
Gabrielle van Vergy.
Jean François van der Schueren, Zonder jaar (ongeveer 1796)
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B7072 - Herdruk - Treurspel
Adriaan F.G. Renterghem (naar het Frans van Pierre Laurent Buirette de Belloy):
Gabrielle van Vergy.
P.A. Kimpe, Zonder jaar (ongeveer 1800)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - b1 B n : b2 H o
Exemplaren:
SBA: C 14472
UBGent: BL 1990 : 4
B7073 - Eerste druk
Adriaan F.G. Renterghem (naar het Frans van Antoine Marin Le Mierre):
Heerschappij der gewoonten / weduwe van Malabar / Mal. weduwe.
Brugge: J. Bogaert, 1789
Collatie: 12°:
Exemplaren:
KBB: II 26.156 A (12o)
B7074 - Synopsis
Iveraers van Rethorica:
Den droeven ende ongelukkigen val van onse eerste ouders Adam ende Eva. Zal Speel-wys vertoond worden door eenige leersugtige Iveraers van Rethorica op den Overslag, op den 27 April 1766.
Wed. Michiel de Goesin, 1766
Collatie: 4°: π2
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B7075 - Eerste druk
Joannes Reuchlin:
Scenica Progymnasmata hoc est Ludicra praeexercitamenta.
Deventer: Albertus Pafradus, 1520
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - b1 Aij cia : b2 Biij e.
Collatie: 4°: A6, B4; [20] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1r: lofdichten; A1v: Prologus; A2r-B4r: het spel; B4v: blanco.
Exemplaren:
GBR: 4 D 22 : 6
B7076 - Eerste druk
Joannes Reuchlin:
Sergius vel capitis caput.
Deventer: Albertus Pafradus, Zonder jaar (ongeveer 1520)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - b1 Aij mum : b2 Bij $
Collatie: 4°: A6, B4; [20] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1r: lofdichten; A1v: Prologus; A2r-B3v: het spel; B4r: lofdicht; B4v: blanco.
Exemplaren:
GBR: 4 D 22 : 7
B7077 - Eerste druk - Treurspel
Jacob Revius:
Haman.
Deventer: Sebastiaen Wermbouts, 1630
Exemplaren:
UBL: 1204 B 17
Athenaeumbibl. van Deventer
¶ Opgenomen in Over-ysselsche sangen en dichten Iacobi Revii.
B7078 - Herdruk - Treurspel
Jacob Revius:
Haman.
In: Over-ysselsche sangen en dichten Iacobi Revii
Leiden: Franciscus Hegerus, 1634
Exemplaren:
UBA: 459 F 11
UBL: 1204 B 17
Athenaeumbibl. van Deventer
B7079 - Ms - Zinnespel
Willem Reyers de Lange:
Spel van sinnen van Paulus ende Barnabas gesonden tot Lijstern en Derben tot den heijden om te prediken ende maecken een crepel gaende.
Zonder jaar (ongeveer 1610)
Exemplaren:
Haarlem, Sociëteit ’Trouw Moet Blijcken’
B7080 - Ms - Zinnespel
Michiel Reygersz:
Het saet van Rhetorica.
Zonder jaar (ongeveer 1599)
Exemplaren:
G.A. Leiden, Ms. no. 72421
B7081 - Ms - Zinnespel
Michiel Reygersz:
De tonghe.
Zonder jaar (ongeveer 1599)
Exemplaren:
G.A. Leiden, Ms. no. 72421
B7082 - Ms - Zinnespel
Michiel Reygersz:
De voorleden tijt.
Zonder jaar (ongeveer 1599)
Exemplaren:
G.A. Leiden, Ms. no. 72421
B7083 - Eerste druk
Oliverius Reylof:
Croesus.
Petrus de (I) Goesin, 1735
Ceneton-vingerafdruk: 173208 - a1 *2 $in : a2 I5 cem - b1 K d : b2 M2 ut,$s
Collatie: 8°: (vanaf:) I3-M4 [I3 als I5; -M5-8]; 52 p.
Katernopbouw: Argumentum; synopsis; examen; het spel.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 5683 : 3
B7084 - Eerste druk
Oliverius Reylof:
Gedeon.
Petrus de (I) Goesin, 1735
Ceneton-vingerafdruk: 173208 - a1 *2 $in : a2 N3 ut$o - b1 O ae : b2 P3 $prae - c1 Q m, : c2 Q3 on$c
Collatie: 8°: (vanaf:) N-P4; 40 p.
Katernopbouw: Argumentum; synopsis; examen; het spel.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 5683 : 4
B7085 - Eerste druk
Oliverius Reylof:
Jonathas.
Petrus de (I) Goesin, 1735
Ceneton-vingerafdruk: 173208 - a1 *2 $in : a2 E3 e.$V - b1 F rt : b2 I2 am
Collatie: 8°: (vanaf:) E2-I2; 66 p.
Katernopbouw: Argumentum; synopsis; examen; het spel.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 5683 : 2
B7086 - Eerste druk
Oliverius Reylof:
Philippus Macedoniae rex.
In: Oliverii Baronis de Reylof Dramatum liber unus cum appendicula.
Petrus de (I) Goesin, 1735
Ceneton-vingerafdruk: 173208 - a1 *2 $in : a2 A3 ebib - b1 B v : b2 E ul
Collatie: 8°: *4, A-D8, E1; [8], 66 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*4v: praefatio; A1r-A1v: argumentum; A1v: personages; A2r-A3v: synopsis; A4r-A5v: examen; A6r-E1v: het spel.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 5683 : 1
B7087 - Eerste druk - Treurspel
P.V. Reynegom:
Jesus Christus, ofte vermoorde Onnooselheyt.
1642
Exemplaren:
BNF: Yi. 751
SBA: C 1772
B7088 - Eerste druk - Toneelspel
L. van Rhyn (naar het Duits van Gotthold Ephraim Lessing):
De schat.
Amsterdam: T. van Harrevelt, 1786
Ceneton-vingerafdruk: 178608 - a1 *3 SA : a2 *3 m$i - b1 A $w : b2 E5 $ni
Collatie: 8°: *6 [*4 als *3], A-E8; [12], 79, [1] p.
Exemplaren:
KNAW: G 1071 & G 1086
TIN: 16 B 34
UBA: 688 E 31 : 4
UBL: 1098 D 87 : 3
¶ Ex, TIN 16 B 34 op groot papier.
B7089 - Eerste druk - Zedespel
N. Richter:
Eendragt.
Amsterdam: Erven Herman Aeltsz, Zonder jaar (ongeveer 1699)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A an : b2 B5 s$m
Collatie: 8°: π1, A8, B6; [2], 28 p.
Exemplaren:
TIN: 16 C 44
UBL: 1094 D 27
B7090 - Synopsis - Vertoning
Gerrit de Ridder:
Vertooning in de Gekroonde na haar dood, treurspel. Tusschen het vierde en vyfde bedryf, daar Agnes doorstoten word.
In: Verscheide vertooningen, geschikt ter versieringe van eenige tooneel-speelen, die op den Amsteldamschen Schouwburg vertoond werden.
Amsterdam: Hendrik Stockink, 1753
Collatie: 8°: π1; [2] p.
Katernopbouw: π1r: vertooning; π1v: blanco.
Exemplaren:
TIN: 13 C 42 : 5 : 2
UBL: 1087 F 9 : 02 & 1092 F 20 : 2 (b)
B7091 - Eerste druk - Voorspel
Gerrit de Ridder:
Zamenspraak tusschen Tomas en Kreel, dienende tot een voorspel voor de Bruyloft van Kloris en Roosje.
Amsterdam: Joannes Smit, 1748
Ceneton-vingerafdruk: 174808 - b1 A2 tae$ : b2 A5 at$’s
Collatie: 8°: A6; 10, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-A5v: het spel; A6r-A6v: catalogus Johannes Smit.
Exemplaren:
TIN: 19 F 17 : 2
UBL: 1093 F 40 : 2 & 1094 C 47 : 1
¶ UBL 1094 C 47 : 1 op groot papier.
B7092 - Eerste druk - Voorspel
Gerrit de Ridder [bij Focquenbroch]:
Promotie van Marten, door den professoor Joorisvâar. Dienende tot een voorspel voor: de min in ’t Lazarushuys.
Amsterdam: Johannes Smit, 1748
Ceneton-vingerafdruk: 174808 - b1 A2 raf$
Collatie: 8°: A4; 8 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-A4v: het spel.
Exemplaren:
TIN: 19 F 17 : 1
UBL: 1094 C 47 : 2 & 1094 D 28 : 2
¶ UBL 1094 C 47 : 2 op groot papier.
B7093 - Ms
Jacobus de Ridder:
Het bedrogen houwelijk van Grisaert en Piret.
1766
Exemplaren:
Verblijfplaats ms niet bekend
B7094 - Eerste druk - Treurspel
Jacobus de Ridder:
Het bloedig moord-thonneel in don Renory.
Petrus de (II) Goesin, 1754
Ceneton-vingerafdruk: 175408 - b1 A2 -su : b2 C4 rlie
Collatie: 8°: A-C8; 45; [3] p. [p. 32 als 23]
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-C7r: het spel; C7v-C8v: blanco.
Exemplaren:
UBL: 1095 C 15
B7095 - Eerste druk
Jacobus de Ridder:
Den heyligen roozen-krans vergunt van de reyne maegd en moeder Godts Maria aen den H. Dominicus, met den zegenprael van Don Jan van Oostenryk, bevochten op den Turckschen zee-admirael Alis Bassa.
Dendermonde: Jacobus J. du Caju, 1783
Ceneton-vingerafdruk: 178304 - b1 B ha : b2 F rs
Collatie: 4°: A-F8; 48 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A1v-A2r: voorrede; A2r-F3r: het spel; F3v: narede; F4r: sluitrede; F4r-F4v: fondslijst Du Caju.
Exemplaren:
Artesis-KC: MTOD-TV-DERI-heylige-1
UBL: 1095 C 16
B7096 - Eerste druk - Blij-eindend treurspel
Jacobus de Ridder:
Het leven ende dood van de edele h. maget Gertrudis; als mede van haere doorlugtige ouders Pysinus ende Ida, eerste hertog ende hertoginne van Braband, benevens den droevigen ondergang vanden minneloosen jongen hertog van Atrasien.
Brussel: Franciscus t’ Serstevens, 1757
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B7097 - Ms - Martelaarstragedie
Jacobus de Ridder:
Het leven ende martelie van den h. Blasius.
1761
Exemplaren:
Verblijfplaats ms niet bekend
B7098 - Eerste druk - Martelaarstragedie
Jacobus de Ridder:
Het leven, martelie, ende eerste mirakelen der zeer edele, doorluchtige ende H. maegd en martelaresse Barbara, gedood door haeren vreeden en onnaturelyken vader Dioscurus onder Martianus [...]
Aalst: Judocus d’ Herdt, 1780
Ceneton-vingerafdruk: 178008 - b1 B de : b2 D uy
Collatie: 8°: A-C8, D6; 60 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-A2v: voorreden; A2v-D6v: het spel.
Exemplaren:
UBL: 1094 D 29
B7099 - Eerste druk - Blij-eindend treurspel
Jacobus de Ridder:
Maria Verjonden kragtdaedigen H. Roosen-krans, eerst ingestelt door den h. patriarch ende predickheer Dominicus.
Brussel: 1752
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B7100 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Jacobus de Ridder:
Maria Verjonden kragtdaedigen H. Roosen-krans, eerst ingestelt door den h. patriarch ende predickheer Dominicus.
Zonder jaar (ongeveer 1754)
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend


Volgende lijst: Ceneton 72
Inleiding Ceneton
Redactie dr. A.J.E. Harmsen; tel. 0031-71-527.2117
Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands Universiteit Leiden