CENETON - Versie B

Gegevens over 11.500 Nederlandse toneelstukken tot 1803

Lijst 62 van de 95 lijsten

Bijgewerkt tot 31 januari 2011

Continuer


B6101 - Herdruk - Treurspel
[Gerard Muyser] (naar het Frans van Pierre-Antoine de La Place):
Het gered Venetië.
Utrecht: Willem en Willem Henrik Kroon, 1755
Ceneton-vingerafdruk: 175508 - a1 *2 eld : a2 *3 che - b1 A i : b2 E3 kla
Collatie: 8°: *4, A-D8, E4
Katernopbouw: *1r titelpagina; *1v blanco; *2r-v Opdracht; *3r-v Voorrede; *4r Lofdicht ’Op het geredde Venetie’ door Jan Willem Roscam; *4v personages; A1r-E4r het spel; E4v blanco.
Exemplaren:
TIN: 5 H 80
UBGron: ’Ep ’Ep H 7, 6 : 2
UBL: 1087 E 45 : 1 & 1088 F 10 : 1
¶ Bewerkt via het Frans van Pierre-Antoine de La Place. UBL 1087 E 45 : 1 op groot papier.B6102 - Herdruk - Treurspel
Gerard Muyser (naar het Frans van Pierre-Antoine de La Place):
Het gered Venetië
Amsterdam: Kornelis (I) van Tongerlo, 1760
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - b1 Cc y$ : b2 Ll3 e,$h
Exemplaren:
UBA: 495 D 30 & O 77-24
UBL: 1198 B 20 : 2
¶ Bewerkt via het Frans van Pierre-Antoine de La Place.
B6103 - Eerste druk - Treurspel
[Gerard Muyser / Philip Zweerts] (naar het Frans van J.B.L. Gresset):
Eduard de Derde.
In: Nagelaate poëzy van Gerard Muyser
Amsterdam: Kornelis (I) van Tongerlo, 1761
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 *2 rna : a2 *3 er - b1 A m : b2 H2 t$sc - c1 H3 $Su
Collatie: 4°: *4, A-H4; [8], 60, [4] p.
Exemplaren:
KBH: 3103 B 24 : 3
UBA: 495 D 30 & O 77-24
UBL: 1198 B 20 : 3
¶ Het zetsel is in gelijk aan dat van de octavo-editie, maar bij het aanpassen van de katernsignaturen zijn kleine verschillen ontstaan. Met afzonderlijke paginering en signatuur, maar wel opgenomen in de inhoudsopgave van de Nagelaate poëzy van Gerard Muyser. Deze bundel is van 1760, maar het privilege bij Eudard de Derde is van 3 februari 1761.
B6104 - Herdruk - Treurspel
Gerard Muyser / Philip Zweerts (naar het Frans van J.B.L. Gresset):
Eduard de Derde.
Amsterdam: Izaak Duim, 1761
Ceneton-vingerafdruk: 176108 - a1 *2 rna : a2 *3 rs$ - b1 A m : b2 D5 van$
Collatie: 8°: *4, A-D8; [8], 60, [4] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*4r: voorbercht; *4v: personages; A1r-D6v: het spel; D7r-D8r: privilege; D8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67920 & Yth. 67921 & Yth. 67922 & Yth. 67923
SBA: 603182
TIN: 1 C 29 & 13 B 12 : 1
UBA: 688 D 56 : 2 & 689 D 38
UBL: 1088 F 10 : 3
¶ UBL 1087 E 45 : 2 op groot papier.
B6105 - Eerste druk - Legendespel
G.B. Mysoet:
Drie Maegden.
Zonder jaar (ongeveer 1790)
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B6106 - Eerste druk - Treurspel
[N.N. en E.B.I.S.K.A (Simon Engelbrecht, Johan Blasius, Johannes (I) Koenerding en Thomas Asselijn)] (naar het Frans van Jean Rotrou):
De Griekse Antigone. Met een voor- en nabericht tegens de dichtkonstige onderzoeker.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1670
Ceneton-vingerafdruk: 167008 - a1 *2 n,$e : a2 *3 ekt - b1 A y : b2 C5 ch$ - c1 D n. : c2 D2 reeg
Collatie: 8°: *4, A-C8, D4; [8], 45, [3], [6], [2] p.
Exemplaren:
KBB: VH 24237 : 3
KBH: 448 K 83
KNAW: G 1148 : 6 : 2
TIN: 5 B 52
UBA: 690 H 15
UBL: 1092 E 2
B6107 - Herdruk - Treurspel
N.v.M.:
Tragedie van den bloedigen Haegh, ofte broeder-moort van beyde De Witten. Geschiet Den 20 van Oostmaent 1672. Binnen Schraven Haghe.
Amsterdam / Antwerpen: Pieter Campen-Boer / Godtgaf Verhulst, Zonder jaar (ongeveer 1672)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 A2 $de$bo : a2 A3 nte$u - b1 B rin : b2 G3 y$en
Collatie: 4°: A-G4, [H]1
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: vertoningen; A3v: personages; A4r-F1r: het spel; F1v: blanco.
Exemplaren:
UBA: O 80-617 & Pfl. H.t.1a
UBVU: XW 00372 : 8
B6108 - Herdruk
N.v.M.:
Tragedie van den bloedigen Haegh, ofte broeder-moort van beyde De Witten. Geschiet Den 20 van Oostmaent 1672. Binnen Schraven Haghe.
Amsterdam / Antwerpen: Pieter Campen-Boer / Godtgaf Verhulst, Zonder jaar (ongeveer 1672)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 A2 boye : a2 A3 Gh - b1 B ri : b2 G3 y$e [b2 G3 $e]
Exemplaren:
KBH: 760 E 65
UBA: O 80-617
B6109 - Eerste druk - Treurspel
[N.v.M.]:
Broeder-moort, gepleeght aen Jan de Wit, raet-pensionaris van Holland,en Cornelis de Wit, ruwaardt van Putten, geschiedt den 20. Aug. 1672. in ’s Gravenhage.
Amsterdam: Wed. Gysbert de Groot, 1699
Ceneton-vingerafdruk: 169908 - a2 A2 in$ - b1 A3 re :
Collatie: 8°: A-D8; 64 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: aan de lezer; A2r: vertoningen; A2v: personages; A3r-D8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67464
SPB: 6.10.2.86
UBA: 342 H 34
UBL: 1097 H 7
B6110 - Eerste druk - Treurspel
N.v.M.:
Op den 20 Aug. 1672 binnen ’s Gravenhage.
Antwerpen: Kees Voorvechter, Zonder jaar (ongeveer 1672)
Exemplaren:
UBA: 333 F 16
B6111 - Eerste druk - Treurspel
N.v.M.:
Tragoedie van den bloedigen Haeg, ofte broeder-moort van Jan en Cornelis de Wit, geschiedt den 20 van ooghst-maend 1672. binnen ’sGravenhage.
Antwerpen: Fictief: "Claes Voorvechter", Zonder jaar (ongeveer 1672)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 A2 icht$ : a2 A4 $boe - b1 A5 orl : b2 D5 $To
Collatie: 8°: A-D8; 63, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r vertoning 1; A2v: blanco; A3r vertoning 2; A3v: blanco; A4r vertoning 3; A4v: personages; A5r-D7v: het spel (op B2v, C1v, D3v en D4r de vertoningen 4-7); D8r vertoning 8; D8v: blanco.
Exemplaren:
KBH: 28 L 26 & Pft. 10452
UBL: 1087 D 55 : 1 & 1093 B 56 & Thys. pft. 8991
UBU: Knuttel 10452
UBVU: O.D. pl. 10452
B6112 - Eerste druk
Abraham Nagtegael Klemens:
Lijksermoen over het omkomen van Steven vander Klok, in zyn leven koster, schoolmeester en dootgraver te Slagvoort, op het klinkend eilandt, 28 Febr. 1718. Uitgesproken door Bartholomeus Ortels, pastoor der gemeente aldaar. Op rijm gestelt door Jan de Wasser.
Zegvelt (fictief): Fictief: "Floris van Nieukoop", 1719
Exemplaren:
UBL: 1093 E 70 : 5
B6113 - Eerste druk - Kluchtig blijspel
Abraham Nagtegael Klemens:
Steven van der Klok, schoolmeester, koster, dootgraever en klokkeluider, enz. enz. te Slagvoort. Mitsgaders de uitvaert van zyn grootje.
Rotterdam: Pieter de Vries, 1722
Ceneton-vingerafdruk: 172208 - b1 A3 ch$d : b2 D3 rier
Exemplaren:
GBR: 22 E 29 : 1
UBA: 689 D 49
UBL: 1093 E 70 : 3
¶ Cf. Wonderlijke en aardige begraaf-ceel, nevens de onkosten van de begraffenis: mitsgaders de inventaris van den boedel, van den overleedene en nooyt gehoorde takkebosse-maker Steven van der Klok. [18e eeuw]. Gedrukt door twee gesellen, Piet Vroegbedorven, en Philip met de Bellen. 16°, [16] p. KBH 174 K 93.
B6114 - Titeluitgave
Abraham Nagtegael Klemens:
Steven van der Klok, schoolmeester, koster, dootgraever en klokkeluider, enz. enz. te Slagvoort. Mitsgaders de uitvaert van zyn grootje.
Jacob Burgvliet, Zonder jaar (ongeveer 1722)
Ceneton-vingerafdruk: 172208 - b1 A3 ch$d : b2 D3 rier
Exemplaren:
TIN: 52 A 56
B6115 - Eerste druk - Kluchtspel
Abraham Nagtegael Klemens:
Het toevalligh bedrog mislukt.
Rotterdam: Wed. Nikolaes Bos, 1719
Ceneton-vingerafdruk: 171908 - b1 A n : b2 D3 t$h
Collatie: 8°: π2, A-B8, C4
Exemplaren:
KBH: 32 A 32 & 448 G 15
TIN: 4 I 78
UBA: 690 C 18
UBGron: ’Ep ’Ep H 9, 2 : 10
UBL: 1093 E 70 : 1
B6116 - Eerste druk - Boertige tragedie
Abraham Nagtegael Klemens:
De uitvaart van Steven vander Klok, in zijn leven schoolmeester, koster, doodgraver, mitsgaders klokkeluider, te Slagvoort op ’t klinkende eilant.
Rotterdam: Hendrik Bosch, 1728
Ceneton-vingerafdruk: 172808 - a1 *2 uiz : a2 *3 el - b1 A t : b2 C5 nse
Exemplaren:
GBR: 22 E 29 : 2
KBB: II 29.494 A XIII : 9
UBA: 690 C 30 & 691 D 65 : 2
UBL: 1093 E 70 : 4
B6117 - Eerste druk - Blijspel
[Abraham Nagtegael Klemens]:
De verwaende luiaert, of de getrouwe tegens dank.
Rotterdam: Pieter de Vries, 1722
Ceneton-vingerafdruk: 172208 - b1 A ae : b2 H5 el$
Collatie: 8°: π2, A-G8, H6; [4], 124 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r: opdracht; π2v: personages, A1r-H6v: het spel.
Exemplaren:
GBR: 22 E 29 : 4
TIN: 56 A 50
UBA: 690 E 133
UBGent: A 6313*
UBL: 1093 E 70 : 2
UBN: 39 C 281 : 2 &
UBU: Te Winkel 871
B6118 - Herdruk
Abraham Nagtegael Klemens:
Verwaende luiaert, of de getrouwe tegens dank.
Rotterdam: Van der Spek, Zonder jaar (ongeveer 1740)
Exemplaren:
GBR: 26 E 37
B6119 - Herdruk - Blijspel
Abraham Nagtegael KLemens:
De verwaande luiaart, of de getrouwe tegens dank.
Rotterdam: Hendrik Maronier, Zonder jaar (ongeveer 1740)
Exemplaren:
UBL: 1099 D 5
¶ In ieder geval ná 1737 verschenen en dus een herdruk.
B6120 - Eerste druk - Blijspel
Naigeon:
Les Chinois.
In: Nouveau théâtre de La Haye, 3
’s-Gravenhage: Henri Constapel, 1759
Ceneton-vingerafdruk: 175908 - b1 A2 rou : b2 B5 ître - c1 C r : c2 C4 our
Exemplaren:
KBH: 845 B 2 : 3 : 4
TIN: 4 E 19 : 4
B6121 - Herdruk
Lodewijk Theodoor Nassau:
De Noord Amerikaan in Holland, of de bedrogen hoogmoed.
Utrecht: Gisbert Timon van Paddenburg, 1778
Ceneton-vingerafdruk: 177808 - a1 *2 jk$ - b1 A $ : b2 D3 Kun
Collatie: 8°: *4 A-C8 D4 (*1 blanco; *3 als *2), [2] V [1] 56 p.
Katernopbouw: *1r-*1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4r: Aan den leezer; *4v: personages; A1r-D4v: het spel
Exemplaren:
UBL: 1093 D 48 : 1
UBN: Br 33817
B6122 - Eerste druk - Blijspel
J. Nederhoven (naar het Frans van Jean Rotrou):
’t Verwarde huwelijk.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1667
Ceneton-vingerafdruk: 166708 - a1 A2 eft$ - b1 A3 at$d : b2 D5 vind$
Collatie: 8°: A8 [+*2], B-D8
Exemplaren:
GBR: 1361 G 20
KBH: 448 H 70
TIN: 13 F 54
UBA: 690 E 135
UBL: 1094 D 44
B6123 - Eerste druk - Martelaarstragedie
Pieter van de Neste:
De martelie van den noyt-volprezen ridder en martelaer Sebastiaen en zyn gezellen, onder de tyranny van den roomschen Keyzer Diocletianus.
J.F. Kimpe, Zonder jaar (ongeveer 1800)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 B n$ : b2 I s$
Collatie: Half-8°: A-H4, I2; 68 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-I2r: het spel; I2v: catalogus J.F. Kimpe.
Exemplaren:
SBA: 587632
Artesis-KC: MTOD-TV-VAND-marteli-1
UBGent: G 3725
B6124 - Eerste druk - Treurspel
Pieter van de Neste:
De onafscheydbaere en standvaste liefde van Abila, dogter van den wreeden Heraclius Koning van Persiën, en Aristides, Persiaens edelman, om welke liefde zy beyde het leven verloren hebben.
J.F. Kimpe, 1799
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - b1 B m : b2 F ,
Exemplaren:
UBGent: G 3651*
B6125 - Eerste druk - Treurspel
Christina Leonora de Neufville (naar het Frans van Pierre de Morand):
Childerik.
Amsterdam: Izaak Duim, 1738
Ceneton-vingerafdruk: 173808 - a1 *2 $L. : a2 *3 my$ - b1 A uw : b2 D5 elks
Collatie: 8°: π1, *4, A-D8; [10], 64 p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r: opdracht; *2v-*3r: bericht; *3v-*4r: privilege; *4v: personages; A1r-D8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67559
KBH: 448 H 183
KNAW: G 1042
TIN: 29 A 55 : 5
UBA: 687 E 68 & 690 F 77
UBGron: ’Ep ’Ep H 7, 3 : & KW A 2428
UBL: 1093 D 42 & 1093 F 68
UBN: Br 15949 & Br 40217
UBU: Te Winkel 930 : 2
¶ UBL 1093 D 42 op groot papier.
B6126 - Herdruk - Treurspel
[Christina Leonora de Neufville] (naar het Frans van Pierre de Morand):
Childerik.
Amsterdam: Izaak Duim, 1738
Ceneton-vingerafdruk: 173808 - a1 *2 L. : a2 *3 $ko - b1 A w$ : b2 D5 $elks
Collatie: 8°: π1, *4, A-D8; [10], 64 p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r: opdracht; *2v-*3r: bericht; *3v-*4r: privilege; *4v: personages; A1r-D8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67560
¶ Exx. TIN 8 C 52 en UBL 1093 D 42 op groot papier.
B6127 - Herdruk
Christina Leonora de Neufville (naar het Frans van Pierre de Morand):
Childerik.
Amsterdam: Izaak Duim, 1738
Ceneton-vingerafdruk: 173808 - a1 *2 $L. : a2 [*]3 o - b1 A $z : b2 $elks
Exemplaren:
TIN: 8 C 52
B6128 - Herdruk - Treurspel
Christina Leonora de Neufville (naar het Frans van Pierre de Morand):
Childerik.
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, 1783
Ceneton-vingerafdruk: 178308 - a1 *2 C. : a2 *3 en - b1 A iel : b2 E3 il$’t
Collatie: 8°: *4, A-D8, E4; 72 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r: opdracht; *2v-*3v: bericht; *4r: kort privilege en echtheidsverklaring; *4v: personages;
Exemplaren:
TIN: 54 F 13
UBA: 344 E 103
UBL: 1098 G 69
B6129 - Eerste druk - Treurspel
Jan Neuye:
Eneas, of vader des vaderlants.
Amsterdam: Johannes van den Bergh, 1664
Ceneton-vingerafdruk: 166408 - a1 *3 he : a2 *4 .$C - b1 Ah$ : b2 D4 ê$d
Collatie: 8°: *8, A-C8 [-C8], D6; [16], 57, [1] p.
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: op de inhoud; *3r-*5r: voorwoord van de auteur; *5v-*6r: lofdicht van J. Koenderding; *6v-*7r: lofdicht van A. Moonen; *7v-*8r: inhoud; *8v: personages; A1r-D6r: het spel; D6v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11755 AA 29 : 2
SPB: 6.14.9.141
TIN: 3 G 73
UBA: OK 63-8280 [olim: 690 F 95]
B6130 - Titeluitgave - Blij-eindend treurspel
[Jan Neuye]:
Eneas, of vader des vaderlants.
Amsterdam: Johannes van den Bergh, 1667
Ceneton-vingerafdruk: 166708 - a1 *3 he : a2 *4 .$C - b1 A $ : b2 D4 ^e$d
Collatie: 8°: *8, A-C8 [-C8], D6; [16], 57, [1] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r: opdracht; *2v: lofdicht; *3r-*5r: opdracht; *5v-*6r: lofdicht van J. Koenderding; *6v-*7r: lofdicht van A. Moonen; *7v-*8r: inhoud; *8v: personages; A1r-D6r: het spel; D6v: blanco.
Exemplaren:
BLL: (11755 AA 25 : 1)
UBA: OK 63-7993 [olim: 689 H 80]
UBL: 1094 D 45
B6131 -
Jan Neuye:
Eneas, of vader des vaderlants.
Amsterdam: Johannes van den Bergh, 1667
Collatie: 8°: *8, A-C8; [16], 47, [1] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r: opdracht; *2v: lofdicht; *3r-*5r: opdracht; *5v-*6r: lofdicht van J. Koenderding; *6v-*7r: lofdicht van A. Moonen; *7v-*8r: inhoud; *8v: personages; A1r-C8r: het spel; C8v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11755 AA 25 : 1
B6132 - Eerste druk - Rijkstreurspel
Jan Neuye:
De gewroke Lucretia, of Romen in vryheit.
Amsterdam: Johannes van den Bergh, 1669
Ceneton-vingerafdruk: 166904 - b1 A2 ruc : a2 A3 baren - b1 B n$k : b2 I3 Vite
Collatie: 4°: A-I4; [8], 64 p. (p. 64 als 68)
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: korte inhoud; A2r-A3v: opdracht; A4r: korte inhoud; A4v: personages; B1r-I4v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 447 G 190
UBL: 1091 B 94
UBVU: XH 00009
UB Wroclaw: 017116
B6133 - Eerste druk - Opera
Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Italiaans van Carlo Goldoni / Giulio Piccini):
De adelyke tuinierster.
Antwerpen ?: Gedrukt voor de auteur, Zonder jaar (ongeveer 1768)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 hu : b2 D5 ein
Collatie: 8°: A-D8; 63, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A2v: personages; A2r-D8r: het spel; D8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67041
DSU: DSU 1597
UBA: 691 D 84
UBL: 1087 F 64
B6134 - Eerste druk
Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Jean François Marmontel / Charles Simon Favart):
Annette en Lubin.
Rotterdam: Huybert Bent, 1764
Exemplaren:
BNF: Yi. 2391
UBA: 460 F 19
¶ Affiche voor de Amsterdamse Schouwburg uit 1772 in UBA XXI B 23.
B6135 - Herdruk
Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Jean François Marmontel / Charles Simon Favart):
Annette en Lubin.
Rotterdam: Huybert Bent, 1764
Exemplaren:
BNF: Yi. 2392
¶ Tweede druk.
B6136 - Herdruk - Komische opera
Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Jean François Marmontel / Charles Simon Favart):
Annette en Lubin.
Amsterdam: Bartholomeus Vlam, 1768
Ceneton-vingerafdruk: 178604 - b1 A2 eer, b2 I2 $dee
Collatie: 4°: A-H4, I1; 66 p.
Exemplaren:
BNF: Yi. 2394 & Yth. 67160
KBH: 313 L 92 & NMI 2 G 25 : 14
SBA: 587998
TIN: 5 B 54
UBA: 691 D 87
UBL: 1087 F 21
¶ Van Aken: "Door de catalogus van de Bibliothéque Nationale, Paris, toegeschreven aan de samenwerking van Mme Favart met Jean-Franç. Marmontel, Jean-Bapt. Lourdet de Santerre en Ch.-Sim. Favart; wellicht ontleend aan een verhaal van Marmontel en verb. door Lourdet de Santerre. Op de titel abus.: van den heere Favart." Met muziek van Blaise.
B6137 - Eerste druk - Komische opera
Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Louis Anseaume):
Bartholde in de stad.
Antwerpen ?: Zonder jaar (ongeveer 1768)
Exemplaren:
BNF: Yth. 67247
SBA: 85734
UBA: 693 C 90
UBL: 1087 F 22
B6138 - Eerste druk - Opera bouffon
Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Garnot / Lemonnier):
De bedroogen balliuw.
’s-Gravenhage: C. le Febure, Zonder jaar (ongeveer 1768)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 d$t : b2 H an
Collatie: 4°: A-G4, H2; 58, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r - H1v: het spel; H2r-H2v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67285 & Yth. 67286
DSU: DSU 1966
KBH: NMI 2 G 25 : 6
UBA: 687 D 64
UBL: 1087 F 23
B6139 - Eerste druk - Komische opera
[Jacob Toussaint Neyts Cary] (naar het Frans van Michel Jean Sedaine):
Blasius den Lapper.
’s-Gravenhage: C. le Febure, Zonder jaar (ongeveer 1768)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 $Ik : b2 I3 er,
Collatie: 8° [kettinglijnen verticaal]: A-I4; 71, [3] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r - I4r: het spel; I4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67406 & Yth. 67407
DSU: DSU 1625
KBH: NMI 2 G 25 : 8
UBL: 1087 F 43
B6140 - Eerste druk - Opera bouffon
Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Charles Simon Favart):
De Boheemster.
’s-Gravenhage: C. le Febure, Zonder jaar (ongeveer 1768)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - b1 A2 at$ : b2 G3 mt,
Collatie: 8° [kettinglijnen verticaal]: A-G4; 56 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-G4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67452 & Yth. 67453
KBH: NMI 2 G 25 : 2
UBL: 1087 F 24
B6141 - Eerste druk - Opera bouffon
[Jacob Toussaint Neyts Cary] (naar het Frans van Stanislaus Hippolyte Lacombe en Pierre Sodi):
Den charlatan.
’s-Gravenhage: C. le Febure, Zonder jaar (ongeveer 1768)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - b1 A2 $m : b2 G2 gy$
Collatie: 8° [kettinglijnen verticaal]: A-G4; 56 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-G4v: het spel; G4v: fondslijst C. le Febure.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67555 & Yth. 67556
KBH: NMI 2 G 25 : 4
UBA: 694 E 13
UBL: 1087 F 25
B6142 - Eerste druk - Komische opera
Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Jacques André Naigeon):
De Chineesen.
’s-Gravenhage: C. le Febure, Zonder jaar (ongeveer 1768)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 ph : b2 E4 daa
Collatie: 8°: A-E4, F1; 42 p.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67561 & Yth. 67562
DSU: DSU 1967
KBH: NMI 2 G 25 : 7
UBL: 1087 F 26
B6143 - Eerste druk - Opera in drie delen
Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Louis Sébastien Mercier (of: Michel Jean Sedaine)):
De deserteur.
Zonder plaats: Gedrukt voor de auteur, Zonder jaar (ongeveer 1769)
Exemplaren:
BNF: Yth. 67662
KNAW: G 1043
SBA: 587987
UBL: 1087 F 28
¶ Gavure door Rysschoot, Barbiers en Bogerts, voorstellende het negende toneel van het tweede bedrijf, in UBA XXI B 23.
B6144 - Herdruk
Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Louis Sébastien Mercier (of: Michel Jean Sedaine)):
De deserteur.
Zonder jaar (ongeveer 1770)
Exemplaren:
BNF: Yth. 67663
DSU: DSU 1856
B6145 - Eerste druk - Komische opera
[Jacob Toussaint Neyts Cary] (naar het Frans van Louis Anseaume):
Den doctoor Sangrado.
’s-Gravenhage: C. le Febure, Zonder jaar (ongeveer 1768)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 A2 $oo : b2 G N
Collatie: 8° [kettinglijnen verticaal]: A-F4, G1; 50 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-G1v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67712 & Yth. 67713
KBH: NMI 2 G 25 : 5
UBL: 1087 F 54
B6146 - Eerste druk - Opera
Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Dazemar Dazemar):
Het dorpsche weez-meisje.
Amsterdam: Zonder jaar (ongeveer 1768)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 en$ : b2 D $
Exemplaren:
BNF: Yth. 67834
UBL: 1087 F 67
B6147 - Eerste druk - Opera
Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Jacques Marie Boutet de Monvel):
De dwaaling van een oogenblik, of het vervolg van Julie.
Amsterdam ?: Gedrukt voor de auteur, Zonder jaar (ongeveer 1769)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 $ov : b2 C5 inde
Collatie: 8°: A-C8; 48 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-C8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67888
DSU: DSU 1769
TIN: 4 I 104
UBL: 1087 F 30
B6148 - Eerste druk - Opera
Jacob Toussaint Neyts Cary:
De greffier in den trog.
Antwerpen ?: Zonder jaar (ongeveer 1769)
Exemplaren:
BNF: Yth. 68280
SBA: 587990
UBL: 1087 F 33
B6149 - Eerste druk - Opera
Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Onbekend):
De houthakker.
Antwerpen ?: Zonder jaar (ongeveer 1769)
Exemplaren:
UBL: 1087 F 34
B6150 - Eerste druk - Opera
Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Jean François Marmontel):
De Huron.
Amsterdam: Gedrukt voor de auteur, Zonder jaar (ongeveer 1769)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 r,$ : b2 D5 e$z
Collatie: 8°: A-D8; 63, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-D8r: het spel; D8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68476
UBA: 691 D 124
UBL: 1087 F 35
B6151 - Eerste druk - Opera
Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Jacques Marie Boutet de Monvel):
Julie.
Antwerpen ?: Zonder jaar (ongeveer 1768)
Exemplaren:
BNF: Yth. 68663
DSU: DSU 1767
UBA: 691 D 94
UBL: 1087 F 37
B6152 - Eerste druk - Opera bouffon
Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Michel Jean Sedaine):
De klompjes.
Antwerpen ?: Zonder jaar (ongeveer 1770)
Exemplaren:
BNF: Yth. 68709
SBA: 587639
UBA: 691 D 96
UBL: 1087 F 38
B6153 - Eerste druk - Opera
Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Michel Jean Sedaine):
De koning en den pagter.
Zonder plaats: Gedrukt voor den auteur, Zonder jaar (ongeveer 1768)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 n$in : *b2 E4 on$
Collatie: 8°: A-E8; 80 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-E8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68801 & Yth. 68802
SBA: 587989
TIN: 13 C 9
UBA: 691 D 97 & 694 E 58
UBL: 1087 F 39 : 1
¶ Ex. TIN 13 C 9 met handtekening van de auteur op de titelpagina.
B6154 - Eerste druk
Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Nicolas-Sébastien Roch de Chamfort):
De koopman van Smirna.
Zonder jaar (ongeveer 1770)
Exemplaren:
BNF: Yth. 68821
DSU: DSU 1661
B6155 - Eerste druk - Opera bouffon
Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Nicolas Médard Audinot en F. A. Quétant):
De kuiper.
Zonder plaats: Voor de auteur, Zonder jaar (ongeveer 1768)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 y$g : b2 D ma
Collatie: 8°: A-C8, D2; 51, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-D2r: het spel; D2v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68896 & Yth. 68897
KBH: 315 L 47
KNAW: G 1044
SBA: 587986 & 587999 & C 144236
TIN: 13 G 29
UBL: 1087 F 41
UBU: Te Winkel 545
¶ Exx. KNAW G 1044, TIN 13 G 29 en UBL 1087 F 41 met op het titelblad de handtekening van de dichter en het jaar 1768.
B6156 - Eerste druk - Opera bouffon
Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Jean François Marmontel):
Lucile.
Antwerpen ?: Zonder jaar (ongeveer 1768)
Exemplaren:
BNF: Yth. 69013 & Yth. 69014
SBA: 587996 & 248689
UBL: 1087 F 44
B6157 - Herdruk - Opera bouffon
Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Jean François Marmontel):
Lucile.
Zonder plaats: Voor de auteur, Zonder jaar (ongeveer 1769)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 ma - b2 C4 $lie [b2 C5 Ah]
Collatie: °: A-B8, C5; 44 p.
Exemplaren:
DSU: DSU 1862
TIN: 13 C 8
UBL: 1098 F 85
¶ 2de druk
B6158 - Eerste druk - Komische opera
Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Armand d’Artois):
De mangelaers.
Antwerpen ?: Zonder jaar (ongeveer 1768)
Exemplaren:
BNF: Yth. 69040
UBL: 1087 F 45
B6159 - Eerste druk - Opera
Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Louis Anseaume):
Mazet.
Amsterdam: Bartholomeus Vlam, 1769
Exemplaren:
BNF: Yth. 69077
UBL: 1087 F 46
¶ MNL: met handtekening van de vertaler.
B6160 - Eerste druk - Komische opera
Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Charles Simon Favart):
Mimi in het Hof.
Zonder plaats: 1756
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B6161 - Eerste druk - Opera bouffon
Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Onbekend):
De molenaerster van Gentilly.
Antwerpen ?: Zonder jaar (ongeveer 1769)
Exemplaren:
BNF: Yth. 69190
UBA: 691 D 163
UBL: 1087 F 47
B6162 - Eerste druk - Opera bouffon
Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Th. l’Affichard):
De onverwachte ontmoeting.
Antwerpen: Wed. Vander Hey, Zonder jaar (ongeveer 1769)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - b1 A2 ze, : b2 F s$h
Exemplaren:
BNF: Yth. 69353
SBA: 248690
TIN: 13 G 55
UBA: 691 D 160
UBL: 1087 F 48
¶ UBA 691 D 160 en MNL 5755 bevat handtekening van de vertaler.
B6163 - Herdruk - Opera bouffon
Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Th. l’Affichard):
De onverwachte ontmoeting.
Zonder plaats: Voor de auteur, Zonder jaar (ongeveer 1770)
Exemplaren:
SBA: 587985
UBA: 691 D 159
UBL: 1098 F 86
¶ 2de druk.
B6164 - Eerste druk - Opera
Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van François-Antoine Quétant, en Louis Anseaume):
De paarde-smit.
Amsterdam: Bartholomeus Vlam, 1769
Exemplaren:
BNF: Yi. 2484 & Yth. 69397
UBA: 691 D 154
UBL: 1087 F 49
B6165 - Eerste druk - Opera
Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Michel Jean Sedaine):
De pragtige, of de grootmoedige minnaar .
Amsterdam: Voor de auteur, Zonder jaar (ongeveer 1768)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 it$ : b2 khe
Collatie: 8°: A-D8; 63, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-D8r: het spel; D8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yi. 2521
TIN: 56 A 4
UBA: 694 E 68
UBL: 1087 F 50
B6166 - Eerste druk
Jacob Toussaint Neyts Cary:
De qualyk bewaarde dogter.
Rotterdam: 1764
Exemplaren:
SBA: 587641
UBL: 1099 F 114
¶ Affiche voor de Amsterdamse Schouwburg uit 1772 in UBA XXI B 23.
B6167 - Herdruk - Komische opera
Jacob Toussaint Neyts Cary:
De qualyk bewaarde dogter.
’s-Gravenhage: C. le Febure, Zonder jaar (ongeveer 1769)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - b1 A2 is-t : b2 G2 c$v
Collatie: 8° [kettinglijnen verticaal]: A-F4, G2; 52 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-G2v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69463 : 10 & Yth. 69463 : 11
KBH: NMI 2 G 25 : 3
UBL: 1087 F 29
B6168 - Eerste druk - Opera bouffon
Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Charles Simon Favart):
Raton en Rosette.
’s-Gravenhage: C. le Febure, Zonder jaar (ongeveer 1768)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - b1 A2 alen : b2 G3 ag$
Collatie: 8° [kettinglijnen verticaal]: A-G4; 55, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-G4r: het spel; G4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69463 : 23
DSU: DSU 1669
KBH: NMI 2 G 25 : 1
TIN: 13 F 89
UBA: 687 D 63
UBL: 1087 F 51
B6169 - Eerste druk - Opera bouffon
Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Jean Auguste Jullien dit Desboulmiers):
Reken niet zonder uw’ weerd.
Alkmaar: Everhard Verlaan, 1768
Ceneton-vingerafdruk: 176804 - b1 A2 ry,$ : b2 I3 $W
Collatie: 4°: A-I4, π1; 73, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-π1v: het spel; π1v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69463 : 40
KBH: 6 J 18
SBA: 587992
TIN: 13 G 19
UBA: 691 D 149 & OK 63-8744
UBL: 1087 F 52
¶ Exx. KBH 6 J 18 en TIN 13 G 19 met handtekening van de auteur op de titelpagina. Met zangstukjes van Gossec.
B6170 - Eerste druk - Opera
Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Alexandre Frédéric Jacques de Masson, marquis de Pezay (of Charles Simon Favart)):
Het rooze-feest, of de rooze-maegd van Salenci.
Zonder plaats: Zonder jaar (ongeveer 1768)
Exemplaren:
TIN: 56 A 5
UBA: 691 D 153
UBL: 1087 F 53
B6171 - Eerste druk - Opera
Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Michel Jean Sedaine):
Rosa en Colas.
Amsterdam: Bartholomeus Vlam, 1769
Ceneton-vingerafdruk: 171908 - b1 A2 naa : b2 D5 a$m
Collatie: 8°: A-D8; 61, [3] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-D7r: het spel; D7v-D8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69463 : 72 & Yth. 69463 : 73
DSU: DSU 1965
UBA: 694 E 84
UBL: 1087 F 27
¶ Op de titelpagina staat abusievelijk ’1719’.
B6172 - Eerste druk - Opera
Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Charles Simon Favart):
De schoone Arséna.
Amsterdam: Zonder jaar (ongeveer 1768)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 $ae : b2 D5 il$v
Exemplaren:
BNF: Yth. 69514
TIN: 5 G 96
UBL: 1087 F 55
B6173 - Eerste druk - Opera
Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Jean François Marmontel):
Silvain.
Antwerpen ?: Zonder jaar (ongeveer 1768)
Exemplaren:
DSU: DSU 1859
SBA: 587994
UBA: 694 E 87 & OK 63-9831
UBL: 1087 F 56
¶ Muziek van Grétry
B6174 - Eerste druk - Opera
Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van François-Antoine Quétant):
De slot-maker.
Antwerpen ?: Zonder jaar (ongeveer 1768)
Exemplaren:
BNF: Yth. 69596
UBA: 691 D 141
UBL: 1087 F 57
B6175 - Eerste druk - Opera bouffon
Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Louis Anseaume):
De soldaat door dwang.
Amsterdam: Zonder jaar (ongeveer 1769)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 A : b2 D5 yt$
Exemplaren:
BNF: Yi. 2045 & Yth. 69617 & Yth. 69618
TIN: 5 G 49
UBA: 691 D 142
UBL: 1087 F 31
B6176 - Herdruk
Jacob Toussaint Neyts Cary:
Soldaat door dwang.
Zonder jaar (ongeveer 1775)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 B ca : b2 H e$
Exemplaren:
BNF: Yth. 69619
TIN: 5 G 50
UBA: 342 H 30
B6177 - Eerste druk - Opera bouffon
[Jacob Toussaint Neyts Cary] (naar het Frans van Onbekend):
Den soldaat tooveraar.
Amsterdam / ’s-Gravenhage: Henri Constapel, / C.H. le Febure, 1768
Ceneton-vingerafdruk: 176808 - b1 A2 $laa : b2 M2 t$
Collatie: 8° [kettinglijnen verticaal]: A-M4; 93, [3] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-M3r: hetspel; M3v-M4v: blanco. &
Exemplaren:
KBH: NMI 2 G 25 : 13
TIN: 20 C 65
UBL: 1087 F 62
B6178 - Eerste druk - Opera
Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Louis Anseaume):
De spreekende schildery.
Antwerpen ?: Gedrukt voor den auteur, Zonder jaar (ongeveer 1768)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - b1 A2 ge : b2 F2 he
Collatie: 4°: A-F4; 48 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-F4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yi. 2547
KBH: 315 L 53
UBA: 694 E 86
UBL: 1087 F 58
B6179 - Eerste druk - Opera &
Jacob Toussaint Neyts Cary:
De Sympathie, opera in een deel.
Zonder plaats: Gedrukt voor den auteur, Zonder jaar (ongeveer 1768)
Ceneton-vingerafdruk: 176808 - b1 A2 $we: b2 C5 $zi
Exemplaren:
BNF: Yth. 69700
KBH: 315 L 54
TIN: 52 A 64
UBA: 691 D 137
UBL: 1087 F 59
B6180 - Eerste druk - Opera
Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Charles Simon Favart):
De toets der vriendschap.
Amsterdam ?: Voor de auteur, Zonder jaar (ongeveer 1768)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 t$d : E lu
Collatie: 8°: A-D8, E1; 66 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A2v: personages; A2r-E1v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69798
DSU: DSU 1670
SBA: 587640
UBA: 691 D 127
UBL: 1087 F 66
B6181 - Eerste druk - Opera
Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Onbekend):
Tom Jones.
Antwerpen ?: Gedrukt voor den auteur, Zonder jaar (ongeveer 1768)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 n$m : b2 E5 iva
Exemplaren:
BNF: Yth. 69801
KBH: 315 L 51
UBA: 691 D 128 & 694 E 91
UBL: 1087 F 60
B6182 - Herdruk - Opera
Jacob Toussaint Neyts Cary:
Tom Jones.
Zonder plaats: Gedrukt voor den auteur, Zonder jaar (ongeveer 1769)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 s$in : b2 E5 ;$
Collatie: 8°: A-E8; 79, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-E8r: het spel; E8v: blanco.
Exemplaren:
DSU: 489-71.936
TIN: 19 F 9
B6183 - Eerste druk - Opera bouffon
Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Antoine Alexandre Henri Poinsinet):
De toveraer.
Antwerpen: Zonder jaar (ongeveer 1768)
Exemplaren:
BNF: Yth. 69809
UBA: 691 D 132
UBL: 1087 F 61
B6184 - Eerste druk - Opera
Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Onbekend):
De tuiniers.
Antwerpen ?: Gedrukt voor de Auteur, Zonder jaar (ongeveer 1768)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 aer : b2 E5 T
Collatie: 8°: A-E8; 77, [3] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-E7r: het spel; E7v-E8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69866
DSU: DSU 1938
UBL: 1087 F 63
B6185 - Eerste druk - Opera
Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Charles Georges Fenouillot de Falbaire de Quingey):
De twee gierigaards.
Antwerpen ?: Gedrukt voor de auteur, Zonder jaar (ongeveer 1769)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - b1 B T : b2 G2 ken
Collatie: 4°: A-G4; 55, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-G4r: het spel; G4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69873
UBA: 691 D 143
UBL: 1087 F 32
¶ Affiche voor de Amsterdamse Schouwburg uit 1772 in UBA XXI B 23.
B6186 - Eerste druk - Zangspel
Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Louis Anseaume):
De twee jagers en het melk-meysje.
Amsterdam / ’s-Gravenhage: Henri Constapel, / C.H. le Febure, 1768
Ceneton-vingerafdruk: 176808 - b1 A2 $hie : b2 B5 a8p$v5
Collatie: 8°: A-B8; 32 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages en N.B.; A2r-B8v : het spel. &
Exemplaren:
KBH: NMI 2 G 25 : 12
TIN: 16 H 74
UBA: 691 D 136
UBL: 1087 F 36
B6187 - Herdruk - Opera bouffon
Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Louis Anseaume):
De twee jagers, en het melk-meysje.
Amsterdam: Bartholomeus Vlam, 1768
Ceneton-vingerafdruk: 177008 - b1 A2 ier$d : b2 C2 yn
Collatie: 8°: A-B8, C4; 39, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-C4r: het spel; C4v: blanco.
Exemplaren:
UBL: 1098 F 87
B6188 - Herdruk - Opera bouffon
Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Louis Anseaume):
De twee jagers, en het melk-meysje.
Amsterdam: Bartholomeus Vlam, 1770
Exemplaren:
UBA: Port. ton. 33-6
B6189 - Eerste druk - Opera
Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Pierre Laujon):
De verliefde van vyftien jaren, of het dubbeld feest.
Antwerpen ?: Voor de auteur, Zonder jaar (ongeveer 1768)
Exemplaren:
BNF: Yth. 69982
UBA: 691 C 20
UBL: 1087 F 65
¶ Affiche voor de Amsterdamse Schouwburg uit 1772 in UBA XXI B 23.
B6190 - Eerste druk - Opera bouffon
Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Louis Anseaume):
Het verlooren lam.
Amsterdam: Bartholomeus Vlam, 1768
Ceneton-vingerafdruk: 176808 - a1 A2 n$ : b2 D5 o$e
Collatie: 8°: A-D8; 63, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-D8r: het spel; D8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69992
KBH: NMI 2 G 25 : 15
KNAW: Cat. 1891 p. 223
UBL: 1087 F 42
B6191 - Eerste druk - Opera
Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Jean François Marmontel):
Zemire en Azor.
Zonder plaats: Voor de auteur, Zonder jaar (ongeveer 1765)
Exemplaren:
BNF: Yth. 70327
DSU: DSU 1863
UBA: 691 C 33
UBL: 1097 F 114
B6192 - Herdruk - Opera
Jacob Toussaint Neyts Cary (naar het Frans van Jean François Marmontel):
Zemire en Azor.
Antwerpen ?: Gedrukt voor den Autheur, Zonder jaar (ongeveer 1768)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 E : b2 D4 p$h
Collatie: 8°: A-C8 D6; 59, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-D6r: hetspel; D6v: blanco.
Exemplaren:
TIN: 20 C 36
UBA: 689 F 70
UBL: 1087 F 68
UBU: Te Winkel 183
UB Wroclaw: 037279
B6193 - Eerste druk - Zinnespel
Hendrick Niclaes:
Comoedia Ein Gedicht des Spels van Sinnen dorch H.N. [Op B7r na een voorrede en boven het eigenlijke spel: Ein gedicht des Spels van Sinnen: welcker den Affal der Minschen betüget].
Zonder plaats: 1575
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B6194 - Eerste druk - Kluchtspel
Gr. Nicolini (naar het Frans van Alain-René Lesage, Louis Fuzelier en D’Orneval):
Arlequin Endimeon.
Amsterdam: Antoni Waldorp, 1743
Ceneton-vingerafdruk: 174308 - a1 A2 e$les : a2 B t$ - b1 B3 str : b2 C5 $opg
Collatie: 8°: A-C8 (C8 is blanco); 44, [4] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: opdracht; A2v: aankondiging voorspel + personages voorspel; A3-B1v: het voorspel; B2r: aparte titelpagina van het spel; B2v: ’Bericht der Fransche Dichteren’ + personages; B3r-C6v: het spel; C7r-C7v: drukkersfonds; C8r-C8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67200 & Yth. 67201
SBH: 73 K 37
TIN: 5 D 5
UBA: Port. ton. 100-1
UBL: 1093 D 43 : 1 & 1093 F 69
UBN: 209 C 48
¶ UBL 1093 D 43 : 1 op groot papier. Met lijst van uitgaven van Antoni Waldorp. Met een voorspel.
B6195 - Eerste druk - Pantomime
Gr. Nicolini:
Arlequin in ’t graf, of de verrezene Arlequin.
In: [Gr. Nicolini]: Vijf pantomimes, versiert met vele konstwerken, zangen en dansen, door de vermaarde Hollandsche jonge kinderen, in verscheidene hoven van Europa, onder veel toejuiching vertoont.
Alkmaar: Jacobus Halfman, 1742
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 E h : b2 E4 t$h
Exemplaren:
KBH: 6 J 94 : 5
TIN: 13 A 27 : 8
UBL: 1099 D 33 : 6
B6196 - Eerste druk - Pantomime
Gr. Nicolini:
Arlequin slaaf, of de gelukkige wanhoop.
In: [Gr. Nicolini]: Vijf pantomimes, versiert met vele konstwerken, zangen en dansen, door de vermaarde Hollandsche jonge kinderen, in verscheidene hoven van Europa, onder veel toejuiching vertoont.
Alkmaar: Jacobus Halfman, 1742
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 C Me : b2 C4 er$
Exemplaren:
KBH: 6 J 94 : 3
TIN: 13 A : 27 : 6
UBL: 1099 D 33 : 4
B6197 - Eerste druk - Pantomime
Gr. Nicolini:
De bedrooge doctoor, of de vlugt van Arlequin, en Colombine, in het eyland Liliput.
’s-Gravenhage: Cornelis van Zanten, 1742
Ceneton-vingerafdruk: 174204 - b1 A2 yne : b2 A4 $bie
Collatie: 4°: A6; 12 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-A6v: het spel.
Exemplaren:
GBR: 1357 H 24
B6198 - Eerste druk - Kluchtspel
Gr. Nicolini:
Elk zijn beurt, stilzwijgend kluchtspel.
’s-Gravenhage: Cornelis van Zanten, 1742
Exemplaren:
BNF: Yth. 66560
B6199 - Eerste druk - Pantomime
Gr. Nicolini:
De geboorte van Arlequin, of het proefstuk der dwaasheid.
In: [Gr. Nicolini]: Vijf pantomimes, versiert met vele konstwerken, zangen en dansen, door de vermaarde Hollandsche jonge kinderen, in verscheidene hoven van Europa, onder veel toejuiching vertoont.
Alkmaar: Jacobus Halfman, 1742
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 Aa2 ligt : b2 A5 an$d
Exemplaren:
KBH: 6 J 94 : 1
TIN: 13 A : 27 : 4
UBL: 1099 D 33 : 2
B6200 - Eerste druk - Pantomime
[Gr. Nicolini] (naar het Frans van Pierre-Claude Nivelle de la Chaussée):
De tover-bruyloft, of het huwelyk door tovery.
Amsterdam: Izaak Duim, 1743
Ceneton-vingerafdruk: 174308 - a1 A2 e$S : a2 A4 eek - b1 A5 maa : b2 C5 eld
Exemplaren:
DSU: DSU 1817
TIN: 13 A : 27 : 3
UBL: 1093 D 43 : 2 & 1099 D 33 : 8
¶ Nederlands- en Franstalig. UBL 1093 D 43 : 2 op groot papier.


Volgende lijst: Ceneton 63
Inleiding Ceneton
Redactie dr. A.J.E. Harmsen; tel. 0031-71-527.2117
Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands Universiteit Leiden