CENETON - Versie B

Gegevens over 11.500 Nederlandse toneelstukken tot 1803

Lijst 59 van de 95 lijsten

Bijgewerkt tot 31 januari 2011

Continuer


B5801 - Eerste druk - Kluchtig zangspel
[Jan Jacob Mauricius] (naar het Italiaans / Duits van Jacopo Angiolo Nelli):
Pimpinon.
Amsterdam: Izaak Duim, 1745
Ceneton-vingerafdruk: 174508 - a1 A2 Zan - b1 A3 .$ : b2 B3 aaf$
Collatie: 8°: A8, B4; 24 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: voorbericht; A2v: personages; A3r-B4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69443
TIN: 3 G 93 : 2 & 4 C 31 : 5 & 13 B 29 : 5
UBA: 687 F 34 : 2 & 691 D 7
UBGent: Acc 6168
UBL: 1088 F 12: 3 & 1093 D 17 : 4
UBU: Te Winkel 927 : 3
¶ UBL 1093 D 17 : 4 op groot papier. Het voorbericht is getekend in 1735.B5802 - Eerste druk - Kluchtspel
[Jan Jacob Mauricius] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière):
De promotie van den ingebeelden zieken.
Amsterdam: Izaak Duim, 1742
Ceneton-vingerafdruk: 174208 - a1 A2 de$ : a2 A3 iet$ - b1 A4 $za : b2 A5 d!$
Collatie: 8°: A8; 16 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A3r: voorrede; A3v: personages; A4r-A8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yi. 2513 & Yth. 69460
GBR: 1376 E 30 : 1
KBB: II 19.530 A : 4 : 5
KNAW: G 1034
TIN: 4 C 31 : 4 & 13 B 29 : 4 & 13 C 15 : 2
UBA: 687 G 81 : 2 & 691 D 9 & 691 H 20 : 4 & OK 82-139 : 4 & Port. ton. 60-20
UBL: 1088 F 12 : 1 & 1090 C 26 : 2 & 1093 D 17 : 3
UBN: 151 D 30
UBU: Te Winkel 927 : 5
¶ UBL 1090 C 26 : 2 op groot papier.
B5803 - Herdruk
Jan Jacob Mauricius (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelinq Molière):
De promotie van den ingebeelden zieken.
Amsterdam: Izaak Duim, 1742
Ceneton-vingerafdruk: 174208 - a1 A2 te$ : a2 A3 t$op - b1 A4 $za : b2 A5 erd!
Collatie: 8°: A8; 16 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A3r: voorrede; A3v: personages; A4r-A8v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 6 J 24
TIN: 26 A 30 : 2
B5804 - Herdruk
Jan Jacob Mauricius (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière):
De promotie van den ingebeelden zieken.
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, 1797
Ceneton-vingerafdruk: 179708 - a1 A3 t$To - b1 A4 en$z : b2 A5 st$za
Exemplaren:
UBA: 691 H 19
UBL: 1099 G 20
B5805 - Eerste druk - Treurspel
Jan Jacob Mauricius (naar het Frans van François Joseph Chancel, dit La Grange):
Sesostris, koning van Egipte.
Amsterdam: Hendrik van de Gaete, 1712
Ceneton-vingerafdruk: 171208 - a1 *2 uw : a2 *5 us, - b1 A do : b2 E ez
Collatie: 8°: π1, *6, A-D8, E1; [12], 66 p.
Katernopbouw: π1r: frontospice; π1v: blanco; *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3r: opdracht; *3v-*6r: voorrede; *6v: personages; A1r-E1v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69554
GBR: 1360 D 50
KBH: 13 K 47
TIN: 13 B 27 : 1 & 13 G 96
UBA: 693 D 65
UBL: 1088 F 11 : 1
B5806 - Herdruk - Treurspel
Jan Jacob Mauricius (naar het Frans van François Joseph Chancel, dit La Grange):
Sesostris, koning van Egipte.
Amsterdam: Izaak Duim, 1735
Ceneton-vingerafdruk: 173508 - a1 *3 een’ : a2 *5 $my - b1 A ar : b2 D5 naar$
Collatie: 8°: *8, A-D8; [16], 64 p.
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4r: opdracht; *4v-*7r: voorrede; *7v-*8r: privilege; *8v: personages; A1r-D8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69555 & Yth. 69556
DSU: DSU 1881
GBR: 1361 D 41 : 1
KBB: II 14459 A 3 : 3
KBH: 448 J 28
KNAW: G 1035
TIN: 4 C 30 : 1
UBA: 687 D 58
UBL: 1093 D 16 : 1 & 1096 G 6
UBN: 39 C 285 : 3 & 39 C 297 : 1
¶ UBL 1093 D 16 : 1 op groot papier. KBH 448 J 28 met op het schutblad: "Christina Helena De Ruijter, oud 9 Jaar. L’an 1812."
B5807 - Herdruk - Treurspel
[Jan Jacob Mauricius] (naar het Frans van François Joseph Chancel, dit La Grange):
Sesostris, koning van Egipte.
Amsterdam: Izaak Duim, 1735
Ceneton-vingerafdruk: 173508 - a1 *3 ette : a2 *5 my - b1 A r : b2 D5 enaa
Collatie: 8°: *8, A-D8; [16], 64 p.
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4r: opdracht; *4v-*7r: voorrede; *7v-*8r: privilege; *8v: personages; A1r-D8v: het spel.
Exemplaren:
TIN: 13 B 36 : 2
UBN: 252 C 176 : 1
¶ In ex. UBN 252 C 176 : 1 ontbreekt het frontispice (fol. *1).
B5808 - Herdruk - Treurspel
Jan Jacob Mauricius (naar het Frans van François Joseph Chancel, dit La Grange):
Sesostris, koning van Egipte.
Amsterdam: Izaak Duim, 1735
Ceneton-vingerafdruk: 173508 - a1 *3 iet : a2 *5 yn - b1 A aa : b2 D5 ena
Collatie: 8°: *6, A-D8; [16], 64 p.
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4r: opdracht; *4v-*7r: voorrede; *7v-*8r: privilege; *8v: personages; A1r-D8v: het spel.
Exemplaren:
TIN: 13 B 27 : 2 & 72 B 95
B5809 - Herdruk - Treurspel
Jan Jacob Mauricius (naar het Frans van François Joseph Chancel, dit La Grange):
Sesostris, koning van Egipte.
Amsterdam: 1786
Ceneton-vingerafdruk: 178608 - a1 A $myn : a2 A3 hi - b1 A5 ar$a : b2 E3 yn
Collatie: 8°: A-D8, E4; 72 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3v: opdracht; A4r: kort privilege en echtheidsverklaring; A4v: personages; A5r-E4v: het spel.
Exemplaren:
TIN: 16 G 93
UBL: 1098 E 22
B5810 - Herdruk
Jan Jacob Mauricius:
[Zesde toneel van het] Voorspel tot opening van den Hollanschen Schouwburg te Hamburg, ter eere van den Hoogedel. Raad, met de dankzegging na het spel, [...]
In: Dichtlievende uitspanningen
Amsterdam: Wed. Salomon Schouten en zoon, en Gerrit de Groot, 1753
Ceneton-vingerafdruk: 175308 - b1 R2 eld : b2 R4 eld
Exemplaren:
KBH: 839 D 2 : 2 (a)
UBL: 1204 G 20 : 2 (a)
B5811 - Eerste druk - Voorspel
Jan Jacob Mauricius:
Voorspel, tot opening van den Hollandschen Schouwburg te Hamburg, ter eere van den hoogedelen en hoogwyzen Raad, met de dankzegging na het spel.
Hamburg: Gedrukt voor de Liefhebbers, 1740
Ceneton-vingerafdruk: 174008 - a1 A2 fzu : a2 A3 el$ - b1 A4 ver : b2 kan
Collatie: 8°: A8, B4; [6], 18 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: Duitstalige titelpagina; A2r: Duitstalige voorrede; A2v: Nederlandstalige voorrede; A3r: Duitstalige lijst van personages; A3v: Nederlandstalige lijst van personages; A4r-B3v: het spel; B4r-B4v: dankzegging na het spel.
Exemplaren:
SPB: 6.14.6.157
TIN: 4 C 31 : 2
UBL: 1093 D 17 : 1
UBU: 2 C 8
¶ Ex. UBL 1093 D 17 : 1 op blauw papier.
B5812 - Herdruk - Voorspel
Jan Jacob Mauricius:
Voorspel, tot opening van den Hollandschen Schouwburg te Hamburg, ter eere van den hoogedelen en hoogwyzen Raad, met de dankzegging na het spel.
Hamburg: Gedrukt voor de Liefhebbers, 1740
Ceneton-vingerafdruk: 174008 - a1 A2 stel : a2 A3 in$ - b1 A4 $uit : b2 t$u
Collatie: 8°: A8, B4; [6], 18 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: Duitstalige titelpagina; A2r: Duitstalige voorrede; A2v: Nederlandstalige voorrede; A3r: Duitstalige lijst van personages; A3v: Nederlandstalige lijst van personages; A4r-B3v: het spel; B4r-B4v: dankzegging na het spel.
Exemplaren:
UBL: 1088 F 11 : 4
UBU: Moltzer 2 C 8
B5813 - Eerste druk - Voorspel
Jan Jacob Mauricius:
De vreugde, voorspel, vertoond op den Haagschen Nederduitschen Schouwburg, ter eere der doorluchtigste verjaarfeesten van den 28. Febr. en 8. Maart 1754.
In: Dichtlievende uitspanningen.
Amsterdam: Wed. Salomon Schouten en zoon, en Gerrit de Groot, 1753
Ceneton-vingerafdruk: 175308 - b1 Cc5 ns$o - b2 Dd4 $dat$
Exemplaren:
KBH: 839 D 2 : 2 (b)
KNAW: Cat. 1891 p. 223
TIN: 4 C 31 : 6
UBA: 1927 D 28 : 2
UBL: 1204 G 20 : 2 (b)
¶ In nawerk TIN een "dans van ’t gevolg van Thalia [...] op de wijze van Wilhelmus van Nassouwen". (4 coupletten)
B5814 - Herdruk - Voorspel
Jan Jacob Mauricius:
De vreugde, voorspel, vertoond op den Haagschen Nederduitschen Schouwburg, ter eere der doorluchtigste verjaarfeesten van den 28. Febr. en 8. Maart 1754.
’s-Gravenhage: Johannes de Cros, 1754
Ceneton-vingerafdruk: 175408 - a1 *3 n$ - b1 A $o : b2 A5 er$n
Collatie: 8°: *4, A8; 7, [1], 16 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*2v: voorbericht; *3r-*4r: lofdicht; *4v: personages; A1r-A8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 70125
KBH: 6 J 44
UBA: 694 E 37
UBL: Thys. pft. 15074
¶ Het lofdicht wordt ingeleid met: & "Indien Toneelwerk, naer den regel & Geschikt, u aanstaet, steek uw zegel & Aen vruchten van doorkneed verstant, & Zo schuift men lompen aen een kant. & Vondel, eenigzins verandert."
B5815 - Herdruk - Voorspel
Jan Jacob Mauricius:
De vreugde, voorspel, vertoond op den Haagschen Nederduitschen Schouwburg, ter eere der doorluchtigste verjaarfeesten van den 28. Febr. en 8. Maart 1754.
’s-Gravenhage: Johannes de Cros, 1754
Ceneton-vingerafdruk: 175408 - a1 *3 n$ - b1 A $ : b2 A5 der
Collatie: 8°: *4, A8; 7, [1], 16 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*2v: voorbericht; *3r-*4r: lofdicht; *4v: personages; A1r-A8v: het spel.
Exemplaren:
UBL: 1088 F 12 : 4
¶ Het lofdicht wordt ingeleid met: & "Indien Toneelwerk, naer den regel & Geschikt, u aanstaet, steek uw zegel & Aen vruchten van doorkneed verstant, & Zo schuift men lompen aen een kant. & Vondel, eenigzins verandert."
B5816 - Eerste druk - Blijspel
[Joan. van Meeckeren] (naar het Engels van Onbekend):
De bedroge mening.
Amsterdam: Hendrik van de Gaete, Zonder jaar (ongeveer 1715)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 *2 ch : a2 *3 ies - b1 A ee : b2 F3 ed
Collatie: 8°: π1, *4, A-D8, E4, F4; [2], [8], 80 p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*4r: aan den lezer; *4v: personages; A1r-F4v: het spel.
Exemplaren:
TIN: 13 B 26 : 2
UBA: 692 F 10
UBL: 1093 F 49 : 2
B5817 - Eerste druk - Blijspel
Joan. van Meeckeren (naar het Spaans van Onbekend):
De doorlugtige dienstboden.
Amsterdam: Johannes van Oosterwyk, en Hendrik van de Gaete, 1714
Ceneton-vingerafdruk: 171408 - a1 *3 rhe : b1 A y$h : b2 E5 eure
Collatie: 8°: *4, A-D8, E6; [8], 76 p.
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4r: voorrede; *4v: personages; A1r-E6v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69820
KBH: 448 H 53
KNAW: G 1005 : 2
TIN: 13 B 26 : 3
UBA: 692 E 107 & 690 G 80
UBGron: ’Ep ’Ep H 9, 2 : 2
UBL: 1093 F 49 : 3
B5818 - Eerste druk - Blijspel
[Joan. van Meeckeren] (naar het Frans van Lambert Lambert):
De tovery zonder tovery.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1696
Ceneton-vingerafdruk: 169608 - a1 *3 rol : a2 *4 geen - b1 A za : b2 F3 t$zw
Collatie: 8°: *2, A-E8, F4
Exemplaren:
GBR: 1360 D 54
KBH: 448 H 75
TIN: 13 B 26 : 1
UBA: 690 E 33
UBL: 1093 F 49 : 1
UBVU: XH 05842
B5819 - Eerste druk - Treurspel
Herm. Meerkamp:
Coridon en Silvia, of de getrouwe harder en harderin.
Amsterdam: Gerrit de Groot, 1738
Ceneton-vingerafdruk: 173808 - b1 A3 yn$v : b2 F5 en$
Collatie: 8°: A-F8; 94, [2] p.
Katernopbouw: A1r: frontispice; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: personages; A3r-F7v: het spel; F8r-F8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67621
UBA: 692 C 86
UBL: 1093 F 51
B5820 - Eerste druk - Kluchtspel
Herm. Meerkamp:
De drie comptoirknegts.
Amsterdam: Gerrit de Groot, 1736
Ceneton-vingerafdruk: 173608 - b1 ant, : b2 C4 mty
Exemplaren:
BNF: Yth. 67838
UBA: 690 C 130 & OK 93-49 : 4
UBL: 1093 F 50
B5821 - Eerste druk - Blijspel
Joh. Meerman (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière):
’t Huwelyk tegen wil en dank
Rotterdam: Z.dr., 1764
Ceneton-vingerafdruk: 176408 - b1 A2 y$ : b2 B5 ed
Collatie: 8°: A-B8; 32 p.
Exemplaren:
UBA: Kamer 1
UBL: 1093 D 18
¶ Ex. UBA in achttiende-eeuwse band van rood marokijn met goud, met adelaar als symbool voor de elfjarige vertaler, leerling van het Erasmiaans Gymnasium. Volgens STCN gedrukt in Rotterdam.
B5822 - Fragment - Toneelspel
A.B. van Meerten - Schilperoort [?]:
De tweelingbroeders.
Zonder plaats: Zonder jaar (ongeveer 1803)
Exemplaren:
UBL: 1097 H 15
B5823 - Eerste druk - Treurspel
[Menkema Sr .] (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)):
Zaïre.
Amsterdam: Z.dr., 1777
Ceneton-vingerafdruk: 177708 - a1 *2 in$’ : a2 *4 en$ - b1 A zy : b2 H N
Collatie: 8°: *6, A-G8, H1; [12], 113, [1] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3v: opdracht; *4r-*6r: voorbericht; *6v: personages; A1r-H1r: het spel; H1v: blanco.
Exemplaren:
KBH: 3185 F 19
TIN: 4 C 17 : 2 & 20 C 38
UBA: O 60-2127 [olim: 2394 F 11]
UBGent: BL 4958 : 2*
UBGron: ’Ep L ’BE 1203
UBL: 1087 G 69 & 1088 E 12
UBN: 252 C 180 : 1
B5824 - Eerste druk - Blijspel, met zang
J. Menkema Jr. (naar het Frans van François-Antoine Quétant):
De hoefsmit.
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, 1784
Ceneton-vingerafdruk: 178408 - b1 A4 ,$raa : b2 D5 hen
Collatie: 8°: A-D8; 62, [2] p.
Katernopbouw: A1r: Franse titel; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r: kort privilege en echtheidsverklaring; A3v: personages; A4r-E7v: het spel; E8r-E8v: blanco.
Exemplaren:
GBR: 1361 D 45
KBH: 2201 B 4
PBF: A 1630 : 6 : 3
TIN: 4 C 20 : 1 & 8 C 58
UBA: 691 E 25 & 693 F 132
UBGent: L30 : 18 N 169 : 4
UBL: 1088 E 11 & 1093 F 58
¶ Exx. TIN 4 C 20 : 1, TIN 8 C 58 en UBL 1088 E 11 op groot papier. & Ex. TIN 4 C 20 bevat na het spel de bijbehorende, genoteerde muziek; tevens een lijst met toneelschermen, decors, kleding, meubilair, enz.
B5825 - Eerste druk
J. Merckaert:
De verryssenisse van onsen Saligmaeker Jesus Christus.
Oudenaarde: Petrus Joannes Vereecken, Zonder jaar (ongeveer 1750)
Exemplaren:
UBL: 1093 F 60
B5826 - Eerste druk - Treurspel
[Pr. Merkman den Jonge]:
Brutus en zijner zoonen treurspel.
Amsterdam: Balthazar Lakeman, 1725
Ceneton-vingerafdruk: 172508 - a1 *2 xan : a2 *3 K - b1 A m : b2 F5 verz
Collatie: 8°: *4, A-F8; [8], 92, [4] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3r: opdracht; *3v-*4r: tekst van Vondel & lofdichten; *4v: personages; A1r-F6v: het spel; F7r-F8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67492
TIN: 20 C 18
UBA: 690 H 119
UBGent: H 2355 : 4
UBGron: ’Ep ’Ep H 7, 2 : 2
UBL: 1093 E 67
¶ In UBL 1092 G 42 : 8 "Ter onthaalinge van (en dankbaarheid aan) burgemeesteren en vroedschappen der stad Utrecht, [bij] het vertoonen van Brutus en zyner zoonen treurspel [...] 17 Aug. 1728" door Jan van Hoven, CBMNL 1190.
B5827 - Eerste druk - Martelaarstragedie
Joos de Mettere:
Bekeeringe ende Martelie van den heyligen Dionisius Areopagita
Zonder jaar (ongeveer 1731)
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B5828 - Eerste druk
Joos de Mettere:
Bekering van Maria-Magdalena.
Zonder jaar (ongeveer 1733)
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B5829 - Eerste druk - Martelaarstragedie
Joos de Mettere:
Martelie van de H. Vincentius.
Zonder jaar (ongeveer 1731)
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B5830 - Eerste druk - Blij-eindend treurspel
Dirk Metz:
Cecilia.
Leeuwarden: Karst Tjallings, 1697
Exemplaren:
BNF: Yth. 69744
UBL: 1093 E 68 : 3
B5831 - Eerste druk - Treurspel
Dirk Metz:
Dimpna.
Leeuwarden: Z.dr., 1699
Exemplaren:
BNF: Yth. 69746
UBL: 1093 E 68 : 4
B5832 - Eerste druk - Kamerspel
Dirk Metz:
Maria Magdelena en Martha.
Leeuwarden: 1702
Exemplaren:
BNF: Yth. 69745
UBL: 1093 E 68 : 5
B5833 - Eerste druk
Dirk Metz:
Rampsalige staat des mensch.
Leeuwarden: 1697
Exemplaren:
BNF: Yth. 69744 : bis
UBL: 1093 E 68 : 2
B5834 - Eerste druk - Martelaarstragedie
Dirk Metz:
Theodora martelaeresse.
Leeuwarden: Yvo Takes Wielsma, 1694
Exemplaren:
BNF: Yth. 69743
SPB: 6.10.2.22
UBL: 1093 E 68 : 1
B5835 - Synopsis - Toneelspel
J.B. de Meulemeester:
Komt al naer Caster toe die wilt ons Klucht aenschouwen.
Oudenaarde: Petrus Joannes Vereecken, 1781
Exemplaren:
SA Oudenaarde 1006 : 54 Gift E. Vanderstraeten Arg. 6 Caster 1781 (b)
B5836 - Eerste druk
J. van der Meulen:
De verovering der koninghlycke stadt Buda.
Amsterdam: 1687
Exemplaren:
KBH: 846 E 22
UBL: 1093 G 13
B5837 - Eerste druk
Peter Meulewels:
Timon Misanthropos.
Antwerpen: Jan Huyssens, 1636
Exemplaren:
BNF: Yi. 1224
KBH: 543 K 27 & 3104 F 12
SBA: C 16119
SBH: 128 A 24
UBGent: BL 8133*
B5838 - Herdruk - Toneelspel
H. van Meurs (naar het Frans van Ch. Collé):
Henry Quatre, of de jagt-party van Hendrik den Vierden.
Rotterdam: Johannes (II) Hofhout en zoon, Zonder jaar (ongeveer 1790)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 leg : b2 F5 $ze
Collatie: 8°: A-F8; 96 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-F8v: het spel.
Exemplaren:
TIN: 4 K 71
UBL: 1097 H 46
B5839 - Eerste druk - Toneelspel
H. van Meurs (naar het Frans van Ch. Collé):
Henry Quatre, of Henrick de Vierde op de jagt.
Rotterdam: J. de Leeuw, 1784
Ceneton-vingerafdruk: 178408 - a1 *2 : a2 *3 on - b1 A4 de$ : b2 G5 tau
Collatie: 8°: *3, A4-A8, B-G8; 112pp.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3r: voorbericht; *3v: personagesA4r-G8r: het spel.
Exemplaren:
TIN: 4 K 70
UBL: 1092 C 11 & 1093 D 35 & 1093 F 61
¶ UBL 1092 C 11 op groot papier.
B5840 - Eerste druk - Heldadig [sic] treurspel
Cornelis Meyer (naar het Frans van Antoine Houdart de la Motte):
Edelmoedige liefde van Dom Pedro infant van Portugael, ende Agneta van Castro.
Cornelis Meyer, Zonder jaar (ongeveer 1720)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 *2 er$s - b1 A me : b2 D va
Collatie: 8°: *4, A-C8, D4; 52, [4] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r: aan den lezer; *2v-*4r: korte inhoud; *4v: personages; A1r-D2v: het spel; D3r-D3v: toneelfonds Meyer; D4r-D4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67902
UBGent: G 1779*
UBL: 1093 F 52 : 1
¶ Gespeeld in Eeklo in 1781. Zie Rogghé, Rederijkers te Eeklo.
B5841 - Eerste druk - Treurspel
Cornelis Meyer:
De gestrafte boosheydt door Carel de Stoute, hertog van Bourgognien, rechtveirdig gepleegt aan synen gouverneur van Zeelandt.
Cornelis Meyer, Zonder jaar (ongeveer 1716)
Exemplaren:
UBL: 1093 D 19 & 1093 F 33
¶ CBMNL 996 op groot papier.
B5842 - Eerste druk
Cornelis Meyer:
De Gestrafte Boosheyt, door Carel de Stoute ... gepleegt aen synen gouverneur van Zeelandt.
Zonder jaar (ongeveer 1750)
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B5843 - Eerste druk - Kluchtspel
[Cornelis Meyer]:
Den gheveynsden blindeman.
Cornelis Meyer, Zonder jaar (ongeveer 1716)
Ceneton-vingerafdruk: 000012 - b1 A2 re$ : b2 A6 $w
Collatie: 12°: A12; 24 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-A12v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67558
UBL: 1093 F 52 : 2
B5844 - Eerste druk - Kluchtspel
[Cornelis Meyer] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière):
Den ghewillighen hoorendraeger, ofte schole der jalousy.
Cornelis Meyer, Zonder jaar (ongeveer 1716)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 A2 ans - b1 A3 or$si : b2 C2 r$hi
Collatie: 8°: A-B8, C4; 40 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-A2v: voorrede; A3r-C4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68235
UBL: 1093 F 52 : 3 & 1093 H 2 : 1
B5845 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Cornelis Meyer:
De heylige Genoveva, oft de herstelde onnoozelheyt.
Antwerpen: P.J. Rymers, Zonder jaar (ongeveer 1699)
Exemplaren:
Artesis-KC: MTOD-TV-MEIJ-heylige-1
UBGent: G 1778*
UBL: 1096 E 24
B5846 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
[Cornelis Meyer]:
De heylige Genoveva, ofte herstelde onnooselheyt.
Cornelis Meyer, 1716
Ceneton-vingerafdruk: 171608 - b1 A v : b2 E3 ,$
Collatie: 8°: π4, A-D8, E6; [8], 74, [2] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r-π2v: lof-galm; π2v: Aen alle const-minnaers & personages; A1r-E5v: het spel; E6r: fondslijst Meyer; E6v: blanco.
Exemplaren:
UBA: 690 G 109
UBL: 1093 F 52 : 4
B5847 - Eerste druk - Blij-eindend treurspel
Cornelis Meyer:
De heylige Genoveva, oft de herstelde onnooselheyt.
Antwerpen: Wed. Andreas Paulus Colpyn, Zonder jaar (ongeveer 1716)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 B e : b2 E Be
Collatie: 8°: A-D8, E4; 71, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: houtsnede; A2r: lof-galm; A2v: Aen alle konst-minnaers & personages; A3r-E4r: het spel; E4r-E4v: fondslijst Colpyn.
Exemplaren:
UBL: 1095 E 15
B5848 - Eerste druk
Cornelis Meyer:
Zegen-prael van Carel VI, keyser van ’t christenryk, ofte nederlaeg van Achmet III, Turkschen sultan, door prins Eugenius van Savoye, [...]
Cornelis Meyer, Zonder jaar (ongeveer 1716)
Exemplaren:
UBGent: G 1782*
B5849 - Herdruk
Cornelis Meyer:
Zegen-prael van Carel VI, keyser van ’t christenryk, ofte nederlaeg van Achmet den III. Turckschen Sultan, door den onverwinnelycken held, Prins Eugenius van Savoyen, opper-veld-oversten de Christenen..
Cornelis Meyer, 1717
Exemplaren:
UBGent: G 1732*
B5850 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Cornelis Meyer:
Zegenprael van Carel den VI. keyzer van ’t christen ryk, of: Nederlaeg van Achmet den III., Turschen sultan, door den onverwinnelyken held prins Eugenius van Savoyen, opper-veld-oversten der christenen.
Petrus F.J.A. Kimpe, Zonder jaar (ongeveer 1730)
Exemplaren:
SBA: C 141389
Artesis-KC: MTOD-TV-MEIJ-zegenpr-1
B5851 - Herdruk - Toneelspel
Cornelis Meyer:
Zegen-prael van Carel VI, keyser van ’t christenryk, ofte nederlaeg van Achmet III, Turkschen sultan, door prins Eugenius van Savoye, [...]
Jan Meyer, 1738
Ceneton-vingerafdruk: 173808 - a1 A2 t$hi : a2 A3 -ci - b1 B n : b2 D4 op$
Collatie: 8°: A-D8; 62, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: lofdichten; A3r: aan den lezer; A3v: personages; A4r-D7v: het spel; D8r: catalogus Jan Meyer; D8v: blanco.
Exemplaren:
UBL: 1093 F 52 : 7
¶ Derde druk.
B5852 - Herdruk
Cornelis Meyer:
Zegen-prael van Carel den VI. keyser van ’t Christenryk, ofte nederlaeg van Achmet III, Turkschen sultan, door prins Eugenius van Savoye, [...]
Jan Meyer, Zonder jaar (ongeveer 1740)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 A2 t$h : a2 A3 cier - b1 A4 vri : b2 D4 p$d
Exemplaren:
UBL: 1093 D 20
¶ Vierde druk.
B5853 - Herdruk
Cornelis Meyer:
Zegen-prael van Carel den VI. keyser van ’t christenryk, ofte nederlaeg van Achmet III. Turkschen sultan, door prins Eugenius van Savoye, [...]
Jan Meyer, 1752
Ceneton-vingerafdruk: 175208 - a1 A2 $D : a2 A3 k$uy - b1 B n$ : b2 D4 at$u$
Exemplaren:
UBGent: G 2253
B5854 - Synopsis
Cornelis Meyer:
Zegen-prael van Karel den VIen. Roomsch Keyser, ofte nederlaegh van Achmet den III. Turckschen sultan, door den onverwinnelycken heldt Prins Eugenius van Savoyen, opper-veld-oversten der christenen,
Pieter Labus, 1720
Exemplaren:
SBA: UA: RD Conv. Jezuietendrama : 140
B5855 - Eerste druk - Treurspel
[Cornelis Meyer] (naar het Frans van Bellay):
’t Zegen-praelende geloof, afgebeelt in Thomas Morus
Cornelis Meyer, Zonder jaar (ongeveer 1716)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 A2 .$st - b1 A4 aer$ - b1 B $s : b2 E3 en
Collatie: 8°: A-E8; 77, [3] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: personages; A2v: voorrede; A3r-A3v: korte inhoud; A4r-E7r: het spel; E7v-E8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 70305 & Yth. 70313
Artesis-KC: MTOD-TV-BELL-zegenpr-1
UBGent: G 1002 : 2* & G 1780* & G 1781*
UBL: 1093 F 52 : 6
B5856 - Herdruk
Cornelis Meyer:
Zegen-prael van Carel VI, keyser van ’t christenryk.
Jan Gimblet, 1787
Exemplaren:
UBGent: G 3310*
B5857 - Eerste druk - Blijspel
[Jan Meyer]:
De Amsteldamsche speelpop.
Amsterdam: Jacobus Bremer, 1748
Ceneton-vingerafdruk: 174808 - a1 A2 nan - b1 A3 n$H : b2 D5 N
Collatie: 8°: π2, A-C8; D5; [4], 58 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; π1r: blanco; π1v: toepassing op het nevens-staande tytelplaatje; π2r-π2v: lofdichten; A2r: voorbericht; A2v: personages; A3r-D5r: het spel; D5v: slotvers.
Exemplaren:
BNF: Yi. 968
TIN: 5 F 64
UBA: 690 B 36
UBL: 1093 B 6 : 5 & Thysius 6517
UBU: Moltzer 2 C 15
¶ Op fol. A2v, na de aanduiding van plaats en tijd van het spel: "Men ziet het zelve beslooten door een Pantomime waar in de Vryheid door de Tyd werd op den throon gevoert en in haar oude luister herstelt."
B5858 - Eerste druk - Kluchtspel
[Jan Meyer]:
De bedrogen schoolvos, of gelukkige Drie-konings-dag.
Amsterdam: Theodorus Crajenschot, 1747
Ceneton-vingerafdruk: 174708 - a1 *3 ng$ - b1 A $d : b2 D5 reet
Collatie: 8°: *4, A-D8 (D8 blanco); [8], 61, [3] p.
Katernopbouw: *1r: Franse titel; *1v: ’Op het Tytelplaatje’; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*3v: opdracht; *4r: voorbericht; *4v: personages; A1r-D7r: het spel; D7v-D8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yi. 963 & Yi. 1010
TIN: 52 A 120
UBA: 687 H 19 : 3
UBL: 1093 B 6 : 3 & 1093 F 54 : 2
UBN: Br 38866
UBU: Moltzer 2 C 14
¶ UBL 1093 B 6 : 3 op groot papier.
B5859 - Eerste druk - Blijspel
[Jan Meyer]:
Gelukkige schaaking, of driedubbele wedervinding.
Amsterdam: Pieter Spriet, 1746
Ceneton-vingerafdruk: 174608 - a1 *2 de - b1 A o : b2 G2 vin
Collatie: 8°: *3, A1, A-G4; [6], 57, [1] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*2v: opdracht; *3r: voorbericht; *3v: personages; A1r-A1v, A1r-E8r: het spel; E8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yi. 1062 & Yi. 2428
TIN: 5 F 70
UBA: 687 H 19 : 2 & 687 H 20 : 1
UBL: 1093 B 6 : 2
UBU: Moltzer 2 C 13
B5860 - Eerste druk - Land- en zinnespel
[Jan Meyer]:
De herstelde trouw, in het eiland Vryendaal.
Amsterdam: Jacobus Bremer, 1748
Ceneton-vingerafdruk: 174808 - a1 *2 mn - b1 A y : b2 D5 ,$
Collatie: 8°: *4, A-C8, D6; [8], 60 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r: voorbericht; *2v-*4r: lofdichten; *4v: personages; A1r-D6v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yi. 2429
GBR: 1156 C 53
TIN: 1 C 6
UBL: 1093 B 6 : 6
UBN: Br 33814
B5861 - Eerste druk - Treurspel
[Jan Meyer]:
Ibrahim en Isabella.
Amsterdam: Pieter Spriet, 1746
Ceneton-vingerafdruk: 174608 - b1 A e$k : b2 L ge
Collatie: 8°: π3, A1, A-K4, L1; [6], 57, [1] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r-π2v: opdracht; π3r: voorbericht; π3v: personages; A1r-A1v, A1r-L1v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yi. 1081 & Yi. 2431
TIN: 5 C 37
UBA: 687 H 19
UBL: 1093 B 6 : 1
B5862 - Eerste druk - Kluchtig toneelspel
[Jan Meyer]:
De nieuwmodische kermis, of vryheids marktdag.
Amsterdam: Jacobus Bremer, 1748
Ceneton-vingerafdruk: 174808 - a1 A2 oor - b1 A3 m$ : b2 C4 en.
Collatie: 8°: A-B8, C6; 42, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: voorbericht; A2v: personages; A3r-C6v: het spel; C6r-C6v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yi. 2479
GBR: 1156 C 54
KBH: Pft. 18181
TIN: 16 D 79
UBA: Port. ton. 14-9
UBL: 1093 B 6 : 4 & 1121 H 1 : 44
B5863 - Eerste druk - Toneeldicht
Jan Meyer:
De triompheerende vryheid en godsdienst, of zegepraal der Batavieren, over de heuchelyke geboorte van Z.D.H. den grave van Buren, prinse van Oranje en Nassau, enz.
Amsterdam: Theodorus Crajenschot, 1748
Exemplaren:
UBA: 1755 H 8 : 9
UBL: 1093 B 7
B5864 - Eerste druk - Toneelspel
[Jan Meyer (Nosce te ipsum)]:
Arlequin ambassadeur naar het onderaardsche ryk.
Zonder plaats: Z.dr., 1743
Ceneton-vingerafdruk: 174308 - b1 A2 Cor : b2 C2 Lan
Collatie: 8°: A-B8, C2; 36 p.
Katernopbouw: A1: titelpagina; A1v: opdracht; A2r-C2v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67199 : 1
PBF: 2412 TL : 4 : 1
UBA: 691 G 45 : 1
UBL: 1093 F 54 : 1a
B5865 - Eerste druk - Toneelspel
[Jan Meyer (Nosce te ipsum)]:
Arlequin, ambassadeur by den koning van het onderaardsche ryk I.
Zonder plaats: Z.dr., 1743
Ceneton-vingerafdruk: 174308 - b1 A2 erst : b2 C2 Lan
Collatie: 8°: A-B8, C2; 36 p.
Katernopbouw: A1: titelpagina; A1v: opdracht; A2r-C2v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67199 : 2
PBF: 2412 TL : 4 : 2
TIN: 5 G 62
UBA: 691 G 45 : 2
UBL: 1093 F 54 : 1b
B5866 - Eerste druk - Toneelspel
[Jan Meyer (Nosce te ipsum)]:
Arlequin, ambassadeur by den koning van het onderaardsche ryk II, uit het maleyts vertaalt.
Zonder plaats: Z.dr., 1743
Ceneton-vingerafdruk: 174308 - a1 A2 daa - b1 A3 $’t$i : b2 C2 $op
Collatie: 8°: A-B8, C3; 38 p.
Katernopbouw: A1: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: opdracht; A2r-C2v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67199 : 3
UBA: 691 G 45 : 3
UBL: 1093 F 54 : 1c
B5867 - Eerste druk - Zangspel
Jan Coenraad Meyer (naar het Duits van Emanuel Schikaneder):
De tooverfluit.
Amsterdam: Abraham Mars, 1799
Ceneton-vingerafdruk: 179908 - b1 A5 $en$ : b2 G5 $e
Collatie: 8°: A-G8
Exemplaren:
UBA: 690 D 156 & 1020 E 97
UBL: 1093 D 23 : 2
UBU: Te Winkel 564
B5868 - Herdruk
Jan Coenraad Meyer:
De toverfluit.
1799
Ceneton-vingerafdruk: 179908 - b1 A n$ : b2 G3 ne$e
Collatie: 8°: π3, A-F8, G4; [6], 104 p.
Exemplaren:
TIN: 16 D 10
B5869 - Herdruk - Zangspel
Jan Coenraad Meyer (naar het Duits van Emanuel Schikaneder):
De toverfluit.
Amsterdam: Abraham Mars, 1802
Ceneton-vingerafdruk: 180208 - A5 ed$ : b2 G5 en$
Exemplaren:
TIN: 7 F 88
UBA: 691 C 221
UBL: 1098 E 65
B5870 - Eerste druk - Blijspel
Jan Coenraad Meyer (naar het Duits van Frikke):
De verlooving, of hoe deedt de oom in de comedie.
Amsterdam: Hendrik van Kesteren, 1799
Exemplaren:
UBL: 1093 D 23 : 1
B5871 - Herdruk - Blijspel
Jan Coenraad Meyer (naar het Duits van Frikke):
De verlooving, of hoe deedt de oom in de comedie.
Amsterdam: Hendrik van Kesteren, 1800
Ceneton-vingerafdruk: 180008 - b1 A i : b2 H2 ade
Collatie: 8°: π1, A-G8, H2; [2], 116 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: personages; A1r-H2v: het spel.
Exemplaren:
Arnhem: 116 K 3
PBF: A 85
TIN: 2 K 59
UBL: 1098 E 39
B5872 - Eerste druk - Blijspel met zang
Jan Coenraad Meyer:
’t Zal laat worden.
Amsterdam: Finckensieper, 1801
Exemplaren:
Artesis-KC: MTOD-TV-MEYE-zal-1
UBA: 690 D 38
UBL: 1093 D 24 & 1093 F 55
¶ UBL 1093 D 24 op groot papier.
B5873 - Eerste druk - Treurspel
Lodewijk Meyer (naar het Frans van Pierre Corneille):
Ghulde vlies.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1667
Ceneton-vingerafdruk: 166704 - a1 *2 emeld : a2 *** e$zie - b1 A ge : b2 K3 Med
Collatie: 4°: *-**4, ***1, A-K4; [18], 80 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3r: opdracht; *3v-***1v: voorrede; ***1v: personages; A1r-K4v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 11755 BB 41
KBB: VH 24236
UBA: 537 G 17
UBGent: BL 7698 : 3*
UBL: 1090 B 30 : 1
UBU: AB-THO: WRT 153-102 & LB-Ned: L*XVII*Meij-b-1#rar
B5874 - Herdruk - Treurspel met kunst- en vliegwerken
Lodewijk Meyer (naar het Frans van Pierre Corneille):
Ghulde vlies.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1667
Ceneton-vingerafdruk: 166708 - a1 *2 orho : a2 ** eghl - b1 A ie : b2 F or
Collatie: 8°: *8, *2, A-E8 [B4 als C4], F2; [20], 84 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3r: opdracht; *3v-**2r: voorrede; **2v: personages; A1r-F2v: het spel.
Exemplaren:
GBR: 1370 H 38 : 2
HABW: M: Lp 199 : 10
KBB: VH 24237 : 1
KBH: 448 G 61
UBA: 690 H 27
UBL: 1094 D 39 : 1
UBU: Moltzer 6 F 70
B5875 - Herdruk - Treurspel met kunst- en vliegwerken
Lodewijk Meyer (naar het Frans van Pierre Corneille):
Ghulde vlies.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1668
Ceneton-vingerafdruk: 166804 - a1 *2 mel : a2 *** e$zie - b1 A1 g : b2 K3 Med
Collatie: 4°: *-**4, ***2, A-K4; [20], 80 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3r: opdracht; *3v-***1v: voorrede; ***1v: personages; ***2r-***2v: blanco; A1r-K4v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 11754 F 23 : 1
GBR: 1369 F 10
KBH: 851 D 16
KNAW: G 0842
SBH: 73 E 21 : 3
UBA: 694 H 18
UBL: 1241 H 25
B5876 - Herdruk - Treurspel
Lodewijk Meyer (naar het Frans van Pierre Corneille):
Ghulde vlies.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1668
Ceneton-vingerafdruk: 166808 - a1 *2 rh : a2 2* ghl - b1 A ie : b2 F or
Collatie: 8°: *8, **2, A-E8 [B4 als C4], F2; [20], 84 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3r: opdracht; *3v-**2r: voorrede; **2v: personages; A1r-F2v: het spel.
Exemplaren:
TIN: 3 G 67
B5877 - Herdruk - Treurspel met kunst- en vliegwerken
Lodewijk Meyer (naar het Frans van Pierre Corneille):
Gulde vlies.
Amsterdam: Michiel de Groot, 1679
Ceneton-vingerafdruk: 167908 - b1 A2 sblaa : b2 F3 chouw
Collatie: 8°: A-E8, F4; 88 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-F4v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 443 A 68
SPB: 6.10.2.39
TIN: 16 E 8
UBA: 690 H 26
UBL: 1096 H 40
B5878 - Herdruk - Treurspel met kunst- en vliegwerken
Lodewijk Meyer (naar het Frans van Pierre Corneille):
Gulde vlies.
Amsterdam: Gysbert de Groot, 1684
Ceneton-vingerafdruk: 168408 - b1 A2 tte$en : b2 F3 chouw
Collatie: 8°: A-E8, F4; 88 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-F4v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 851 D 71
UBA: 691 H 7
UBL: 1093 G 10
B5879 - Eerste druk - Blijspel
[Lodewijk Meyer] (naar het Frans van Pierre Corneille):
De looghenaar.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1658
Ceneton-vingerafdruk: 165804 - a1 *2 NAA : a2 *3 bied - b1 A1 e : b2 G3 uk$t
Collatie: 4°: *4, A-G4; [8], 56 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*4r: opdracht; *4v: personages; A1r-G4r: het spel; G4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yi. 809
GBR: 1370 H 38 : 1
KBH: 310 D 28 (mf)
SBH: 73 E 21 : 1
UBL: 1090 B 30 : 3
B5880 - Herdruk - Blijspel
[Lodewijk Meyer] (naar het Frans van Pierre Corneille):
De looghenaar.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1667
Ceneton-vingerafdruk: 166708 - a1 *2 n$Vr : a2 *3 nd$e - b1 A oc : B2 D5 $Mei
Collatie: 8°: *4, A-D8; [8], 64 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*4r: opdracht; *4v: aan den lezer & personages; A1r-D8v: het spel.
Exemplaren:
HABW: M: Lp 200 : 6
UBGent: BL 7044* & BL 7698 : 4*
UBL: 1094 D 39 : 2
UBU: Moltzer 6 F 69
B5881 - Herdruk - Blijspel
[Lodewijk Meyer] (naar het Frans van Pierre Corneille):
De loogenaar.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1699
Ceneton-vingerafdruk: 169908 - a1 A2 $en : a2 A5 yspel - b1 B He : b2 E3 erst
Collatie: 8°: A-D8, E4; 72 p.
Katernopbouw: A1r: Titelpagina; A1v: blanco; A2r-A4r: opdracht; A4v-A5r: pivilege; A5v: gedicht "Aan den leezer"; A5v: personages; A6r-E4v: het spel.
Exemplaren:
KBB: II 29.494 A XX : 3
KBH: 448 H 204
TIN: 29 A 32 : 1
UBA: 693 D 51
B5882 - Herdruk - Blijspel
[Lodewijk Meyer] (naar het Frans van Pierre Corneille):
De loogenaar.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1721
Ceneton-vingerafdruk: 172108 - a1 A2 $en$ : a2 A5 .$va : b1 B o : b2 E3 e$eer
Collatie: 8°: A-D8, E4; 72 p.
Katernopbouw: A1r: Titelpagina; A1v: blanco; A2r-A4r: opdracht; A4v-A5r: pivilege; A5v: gedicht "Aan den leezer" & personages; A6r-E4v: het spel.
Exemplaren:
KNAW: G 0843
TIN: 5 K 32
UBA: 691 G 135
UBL: 1098 E 74
UBN: (141 C 129 : 7)
¶ Ex. UBN 141 C 129 : 7 is zoekgeraakt.
Digitale teksteditieB5883 - Ms - Treurspel
Lodewijk Meyer:
Mathilde oft verloofde kooningsbruidt.
Zonder jaar (ongeveer 1652)
Exemplaren:
SBH: 187 B 12
B5884 - Ms - Treurspel
Lodewijk Meyer:
Verloofde koninksbruid.
Zonder jaar (ongeveer 1668)
Exemplaren:
KBB: II 134
B5885 - Eerste druk - Treurspel
Lodewijk Meyer:
Verloofde koninksbruidt.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1668
Ceneton-vingerafdruk: 166804 - a1 *2 e$ : a2 *** t$te$s : b1 A u : b2 H3 riel
Collatie: 4°: *-**4, ***2, A-H4; [20], 63, [1] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-***2r: voorrede; ***2v: personages; A1r-H4r: het spel; H4v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11754 F 23 : 2
DSU: 489-71.451 DSU
GBR: 1370 H 38 : 3
KBH: 851 D 17
SBA: C 257271
SBH: 73 E 21 : 2
UBA: 691 B 111 & 694 H 21 & O 77-79
UBL: 1090 B 30 : 2 & 1091 B 50
UB Wroclaw: 017109
B5886 - Herdruk - Treurspel
Lodewijk Meyer:
Verloofde koninksbruidt.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1668
Exemplaren:
HABW: M: Lp 191 : 12
KBB: 8° Cl XIII C Treur 2 [4°] : 6
UBGent: (139 D 18 : 5)
¶ Ex. Wroclaw: 017109 verkeerd gebonden. Het Gentse exemplaar 139 D 18 : 5 bevat alleen de katernen G en H.
B5887 - Eerste druk
Anoniem (naar Lodewijk Meyer c.s. (NVA)) (naar het Nederlands van Lodewijk Meyer c.s. (NVA)):
Närrische Wette.
Zonder jaar (ongeveer 1699)
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B5888 - Eerste druk - Treurspel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Philippe Quinault):
Agrippa, koning van Alba, anders de gewaande Tiberinus.
Amsterdam: Pieter (II) Arentsz, 1669
Ceneton-vingerafdruk: 166908 - b1 A ins : b2 D5 maak
Collatie: 8°: *4, A-D8, π1.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*2v: opdracht; *4r: lofdicht; *4v: personages; A1r-D8v: het spel; π1r zetfouten; π1v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67086
KNAW: G 1148 : 1 : 2
UBL: (1092 G 70 : 1)
¶ In het ex. UBL 1092 G 70 : 9 is het hele voorwerk vervangen door een ingeplakte Franse titelpagina (met de bedoeling het een onderdeel te maken van de Dichtkonstige Werken van 1677). Dit exemplaar mist behalve het voorwerk ook de toegevoegde errata. Het wordt voorafgegaan door vier pagina’s: de titelpagina van de Dichtkonstige werken, de volgorde van de onderdelen daarvan, en een privilege ervoor.
B5889 - Herdruk - Treurspel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Philippe Quinault):
Agrippa, of de gewaande Tiberinus.
Amsterdam: Albert Magnus, 1678
Ceneton-vingerafdruk: 167808 - a1 A2 n,$ : a2 A3 r$ni - b1 A4 te$is$ : b2 E2 $uit$
Collatie: 8°: A-D8, E2; 68 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A3r: voorrede; A3v: lofdicht & personages; A4r-E2v: het spel.
Exemplaren:
KNAW: G 1148 : 1 : 3 & G 1148 : 1 : 4
SBA: Plantijn B 2172 : 1
UBA: (689 H 137) & 1741 G 2
UBU: Moltzer 6 B 56 : 1
¶ Ex. UBA 689 H 137 is zoek.
B5890 - Herdruk - Treurspel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Philippe Quinault):
Agrippa, óf de gewaande Tibérinus.
Amsterdam: Albert Magnus, Zonder jaar (ongeveer 1679)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 A2 ven [A2 en] : a2 A3 r$ni - b1 A4 inste : b2 E2 rg$
Collatie: 8°: A-D8, E2; 68 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A3r: voorrede; A3v: lofdicht & personages; A4r-E2v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67087 & Yth. 67088
GBR: 1361 D 42
KBH: 448 H 175
UBA: 693 C 173 : 5
UBL: 1096 F 76
B5891 - Herdruk
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Philippe Quinault):
Agrippa, óf de gewaande Tibérinus.
Amsterdam: Albert Magnus, Zonder jaar (ongeveer 1680)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 A2 eve : a2 A3 ma - b1 A4 e$mi : b2 E2 rg$
Exemplaren:
B5892 - Herdruk - Treurspel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Philippe Quinault):
Agrippa, of de gewaande Tiberinus.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1714
Ceneton-vingerafdruk: 171408 - a1 *3 $he : a2 *5 nwa - b1 A hy : b2 E2 $op$
Collatie: 8°: *8, A-D8, E4; [16], 69, [2], [1] p.
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*6v: opdracht; *7r-*7v: voorrede; *8r: lofdicht; *8v: personages; A1r-E3r: het spel; E3v-E4r: privilege; E4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67089 & Yth. 67090
GBR: 1361 D 43
KBB: II 29.494 A XXXV : 5
KBH: 448 H 212
KNAW: G 1147 : 39 : 2 & (G 1148 : 1 : 4) & G 1148 : 1 : 5
SBH: 127 B 2 : 1
SPB: 6.14.4.41 : 1 : 1 & 6.14.8.143 : 2
UBA: 687 C 10 : 3
UBGent: BL 9090 : 08 & KVAkad. 15 J 10 : 1
UBL: 1087 G 12 & 1203 G 6 : 1
¶ KNAW G 1148 : 1 : 4 is alleen een titelpagina, met afwijkend titelvignet.
FacsimileB5893 - Herdruk - Treurspel
Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans van Philippe Quinault):
Agrippa of de gewaande Tiberinus.
Amsterdam: Izaak Duim, 1734
Ceneton-vingerafdruk: 173408 - a1 *3 n$ : a2 *5 on - b1 A $ : b2 E2 n$o
Exemplaren:
BNF: Yf. 10748 & Yth. 67091
DSU: DSU 1879
GBR: 1361 D 44
KBB: II 14459 A 1 : 5
KNAW: G 0924
SPB: 6.10.2.165
TIN: 1 C 58 & 13 A 39 : 2
UBA: 343 F 44 & Port. Ton. 42-1
UBL: 1087 G 14 & 1092 E 67
UBN: (463 C 11 : 5)
¶ Ex. UBN 463 C 11 : 5 is zoekgeraakt.
B5894 - Eerste druk - Blijspel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Desmarres):
De Amsterdamsche dragonnade.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1714
Ceneton-vingerafdruk: 171408 - a1 *3 oe$a - b1 A ni : b2 E2 rde$
Collatie: 8°: *4, A-D8, E4.
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r : titelpagina; *2v: blanco; *3r - *4r: opdracht; *4v: personages, tijd en plaats; A1r-E2r: het spel; E2v - E3r: bericht van de uitgever; E3v: zetfouten; E4r-E4v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11755 AAA 53 : 6
BNF: Yth. 67142
KBH: 448 J 204
KNAW: G 1148 : 32 : 2
SBA: C 35967
SPB: 6.14.4.41 : 3 : 3 & 6.14.8.91 : 2
TIN: 72 B 37 & 3 H 85
UBA: 687 C 10 : 4
UBGent: BL 7733 : 4 & BL 9090 : 26
UBL: 1087 G 34 & 1203 G 11 : 2
UBN: (9 C 323 : 1)
UBU: EAL 762 : 1
¶ UBL 1203 G 11 op groot papier. & Ex. UBN 9 C 323 : 1 is zoekgeraakt.
Digitale teksteditie
FacsimileB5895 - Herdruk - Blijspel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Desmarres):
De Amsterdamsche dragonnade.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1715
Ceneton-vingerafdruk: 171508 - a1 *3 e$a - b1 A i : b2 E2 de$é
Collatie: °8: *4, A-D8, E5; [8], 67, [7] p.
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r : titelpagina; *2v: blanco; *3r - *4r: opdracht; *4v: personages, tijd en plaats; A1r-E2r: het spel; E2v - E3r: bericht van de uitgever; E3v: zetfouten; E4r-E4v: privilege; E5: blanco.
Exemplaren:
SBH: 127 B 2 : 2
TIN: 3 H 86 & 13 A 25 : 2
UBA: 2762 G 18 : 5 & 688 H 23 & 334 G 42
UBGron: ’Ep ’Ep H 10, 1 : 2
UBL: 1099 E 86
UBU: Te Winkel 781
B5896 - Eerste druk - Treurspel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Racine):
Andromache.
Amsterdam: Albert Magnus, 1678
Ceneton-vingerafdruk: 167808 - a1 A2 nkl : a2 A4 sterda - b1 A5 en$i : b2 E3 kb’
Collatie: 8°: A-D8, E4; 72 p.
Exemplaren:
BLL: 11739 A 12
BNF: Yth. 67146
KNAW: G 1148 : 7 : 2
SBA: Plantijn B 2172 : 7
UBA: 693 C 173 : 4 & OK 63-9886 [olim 694 D 34] : 3
UBGent: BL 4566* & Her 1414 : 4
UBL: 1099 E 8
B5897 - Herdruk - Treurspel
Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans van Jean Baptiste Racine):
Andromache.
Amsterdam: Albert Magnus, 1678
Ceneton-vingerafdruk: 167808 - a1 *2 kly : a2 *3 tste - b1 A u : b2 E3 b’r
Collatie: 8°: *4, A-C8, D4, E4; [8], 64 p.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67147
KNAW: G 1148 : 7 : 1
UBU: EAL 764 : 3
KB Kopenhagen 176:2, 316 01210
¶ Vertoning in: Verscheide vertooningen [...] op den Amsteldamschen schouwburg. Amsterdam, Hendrik Stockink, 1753. UBL 1087 F 9 : 05.
B5898 - Herdruk - Treurspel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Racine):
Andromaché.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1715
Ceneton-vingerafdruk: 171508 - a1 *3 si$l : a2 *4 $na$ - b1 A gy : b2 E ,
Collatie: 8°: π1, *4, 2π1, A-D8, E2; [12], 67, [1] p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*2v: privilege; *3r-*4v: aan de lezer; π’r: drempelgedicht; π’v: personages; A-E2r: het spel; E2v: blanco
Exemplaren:
BNF: Yf. 11115 & Yth. 67148
GBR: 1362 D 5
KBH: 448 J 201
KNAW: G 1147 : 39 : 3 & G 1148 : 7 : 3
SBH: 127 B 2 : 3
SPB: 6.14.4.41 : 1 : 2 & 6.14.8.131 : 4
UBA: 687 C 11 : 2 & 693 G 164
UBGent: BL 9090 : 10 & KVAkad. 15 J 10 : 2
UBGron: ’Ep ’Ep H 5, 2 : 2
UBL: 1203 G 7 : 3
UBN: (35 C 193 : 1) & 39 C 263 : 3
UBU: AB-DP1 237 K 45 : 1 & Te Winkel 269a
¶ Ex. UBN 35 C 193 : 1 is zoekgeraakt.
FacsimileB5899 - Herdruk - Treurspel
Lodewijk Meyer c.s. (NVA) (naar het Frans van Jean Baptiste Racine):
Andromache.
Amsterdam: Adriaan Bastiaansz, 1723
Exemplaren:
GBR: 1230 F 52
UBA: 689 H 151
UBGent: BL 4969 : 2*
UBL: 1087 G 15
B5900 - Herdruk - Treurspel
[Lodewijk Meyer c.s. (NVA)] (naar het Frans van Jean Baptiste Racine):
Andromaché.
Amsterdam: Izaak Duim, 1744
Ceneton-vingerafdruk: 174408 - a1 *3 ens : a2 *5 na$t - b1 B m : b2 E5 $wie
Collatie: 8°: *8 [-*1], B-E8; 79, [1] p.
Katernopbouw: *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*3v: privilege; *4r-*5v: aan de lezer; *6r: drempeldicht; *6v: personages; *7r-E8r: het spel; E8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67149 & Yth. 67150
KNAW: G 0870
SPB: 6.14.6.72 & 6.14.8.94 : 3
UBL: 1096 E 8
UBU: Te Winkel 269b


Volgende lijst: Ceneton 60
Inleiding Ceneton
Redactie dr. A.J.E. Harmsen; tel. 0031-71-527.2117
Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands Universiteit Leiden