CENETON - Versie B

Gegevens over 11.500 Nederlandse toneelstukken tot 1803

Lijst 54 van de 95 lijsten

Bijgewerkt tot 31 januari 2011

Continuer


B5301 - Herdruk - Boertige beschrijving
[Pieter Langendijk]:
Boertige beschryving van den Amsterdamschen schouwburg, en het vertoonen van Aran en Titus.
Zonder plaats: Z.dr., Zonder jaar (ongeveer 1757)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 es, : b2 A3 as$d
Collatie: 8°: A4; 8 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 66526
TIN: Spec P I 72 : c
UBA: Port. ton. 46-28
UBL: 1094 D 3 : 5B5302 - Herdruk - Boertige beschrijving
[Pieter Langendijk]:
Boertige beschryving van den Amsterdamschen schouwburg, en het vertoonen van Aran en Titus.
Zonder plaats: Z.dr., Zonder jaar (ongeveer 1758)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - b1 A2 $D :
Collatie: 4°: A6; 11, [1] p.
Exemplaren:
BNF: Yi. 79 : 1
UBA: Port. ton. 87-30
B5303 - Herdruk - Boertige beschrijving
Pieter Langendijk:
Boertige beschryving van den Amsterdamschen schouwburg, en het vertoonen van Aran en Titus.
Zonder plaats: Zonder jaar (ongeveer 1759)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 ees, : b2 A3 W
Collatie: 8°: A4; 8 p.
Exemplaren:
UBA: Port. ton. 56-2
UBL: 1100 F 30
B5304 - Herdruk - Boertige beschrijving
[Pieter Langendijk]:
Boertige beschryving van den Amsterdamschen schouwburg, en het vertoonen van Aran en Titus.
Haarlem: Hermanus van Brussel, Zonder jaar (ongeveer 1768)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 :$ : b2 A5 $we
Collatie: 8°: A8; 15, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A8r: het spel; A8v: blanco.
Exemplaren:
KBH: 7 C 29
UBA: Neerlandistiek (113) Balie 252 B 20
UBL: 1094 E 6 : 3
B5305 - Herdruk - Boertige beschrijving
[Pieter Langendijk]:
Boertige beschryving van den Amsterdamschen Schouwburg, en het vertoonen van Aran en Titus.
Zonder plaats: Zonder jaar (ongeveer 1769)
Exemplaren:
TIN: Spec P I 72 : a
B5306 - Herdruk - Boertige beschrijving
[Pieter Langendijk]:
Boertige beschryving van den Amsterdamschen schouwburg, en het vertoonen van Aran en Titus.
Zonder plaats: Z.dr., Zonder jaar (ongeveer 1770)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 Ke : b2 A3 as$
Exemplaren:
TIN: 26 A 16 : 5
B5307 - Herdruk - Dialoog
Pieter Langendijk:
Jaap de Boer in den Schouwburg, of boertige beschryving eener representatie van het treurspel Aran en Titus, en het kluchtspel De kwaê grieten. Door Pieter Langendyk. Nieuwe druk.
Amsterdam: Hendrik van Kesteren, Zonder jaar (ongeveer 1800)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 om : b2 A3 f$r
Collatie: 8°: A4; 8 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A4r: het spel; A4r: bericht; A4v: fondslijst Hendrik van Kesteren.
Exemplaren:
KBH: 958 F 31
TIN: 72 E 10
Digitale teksteditieB5308 - Ms
Pieter Langendijk (naar het Spaans van Agustín Moreto y Cavaña):
De conscientie beklapt, ofte overtuyging in ’t gemoed.
Zonder jaar (ongeveer 1730)
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
¶ Vermeld in Catalogus van eene uytmuntende bibliotheek nagelaten door Van Wesphalen. ’s-Gravenhage 1764, I, p. 227, nr. 1599 (UBL 503 E 20)
B5309 - Eerste druk - Blijspel
Pieter Langendijk:
Don Quichot op de bruiloft van Kamacho.
Amsterdam: Hendrik van de Gaete, 1712
Ceneton-vingerafdruk: 171208 - a1 *2 gen : a2 *3 aat, - b1 Aaa : b2 E4 rm.
Collatie: 8°: π1, *4, A-E8, [F]1
Exemplaren:
BNF: Yth. 67752
KBH: (2211 C 15)
KNAW: G 1005 : 1
UBA: 691 F 85 & 694 G 9
UBL: 1094 D 1 : 1
UBU: Te Winkel 626a
UBVU: TV 6736 X
¶ Aan ex. KBH 2211 C 15 ontbreekt het laatste folium.
B5310 - Herdruk - Blijspel
Pieter Langendijk:
Don Quichot op de bruiloft van Kamacho.
Amsterdam: Hendrik van de Gaete, 1712
Exemplaren:
BNF: Yth. 67751
B5311 - Herdruk - Blijspel
Pieter Langendijk:
Don Quichot op de bruiloft van Kamácho.
Amsterdam: Hendrik van de Gaete, 1714
Ceneton-vingerafdruk: 171408 - a1=a2 *2 n : b2 A he : b2 F3 unt
Collatie: 8°: π1, *4, A-E8, F4
Exemplaren:
BNF: Yth. 67753 & Yth. 67754
KBH: 448 J 80
SBA: (C 107899)
UBA: 342 H 41
UBU: Te Winkel 626b
¶ Derde druk. Aan het ex. SBA C 107899 ontbreken frontispice en titelpagina.
B5312 - Herdruk
Pieter Langendijk:
Don Quichot op de bruiloft van Kamacho.
In: P. Langendijk: Gedichten. Deel 2.
Amsterdam: Wed. Barent Visscher, 1721
Ceneton-vingerafdruk: 172104 - b1 L $o : b2 T2 rde
Exemplaren:
SPB: 6.14.3.17 : 2 : 2
UBA: 1023 A 11 : 2 & 1309 J 31 : 2
UBL: 1198 B 10 : 2
B5313 - Herdruk - Blijspel
Pieter Langendijk:
Don Quichot op de bruiloft van Kamácho.
Amsterdam: Hendrik Bosch, 1721
Ceneton-vingerafdruk: 172108 - a1 *2 nge - b1 A ka: b2 F3 unt$
Collatie: 8°: π1, *4, A-E8, F4; [10], 88 p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; *1r: titelpagina; *v: blanco; *2r-*2v: opdracht; *3r-*3v: aan den lezer; *4r: lofdicht; *4v: personages; A1r-F4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67755
KBH: (1350 G 101 : 3)
KNAW: G 1006
TIN: 56 A 16
UBA: 687 D 71 & 692 C 121
UBGron: ’Ep ’Ep H 9, 3 : 6
UBN: 841 C 68 : 1
¶ Vijfe druk. Ex. KBH heeft geen titelpagina, opdracht en aan de lezer.
B5314 - Herdruk - Blijspel
Pieter Langendijk:
Don Quichot op de bruiloft van Kamacho.
Amsterdam: Izaak Duim, 1736
Ceneton-vingerafdruk: 173608 - a1 A2 din : a2 A4 t-k - b1 A5 $ka : b2 F5 an$
Collatie: 8°: A-F8; 96 p. [p. 9 als 1]
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: opdracht; A3r-A3v: aan den leezer; A4r: lofdicht van H. v.d. Gaete; A4v: personages; A5r-F8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67756
UBA: Theater-, Film- en Televisiewetenschappen - 125 : FTTW 100 & OK 77-285 : 1
UBL: 1093 B 15 & Menno Rijke 2331 : 3
UBN: 39 C 255 : 2
UBU: Te Winkel 950 : 5
B5315 - Herdruk - Blijspel
Pieter Langendijk:
Don Quichot op de bruiloft van Kamacho.
Amsterdam: Izaak Duim, 1736
Ceneton-vingerafdruk: 173608 - a1 A2 ing : a2 A4 nst$s - b1 A5 an$h : b2 F5 $de$
Collatie: 8°: A-F8; 96 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: opdracht; A3r-A3v: aan den leezer; A4r: lofdicht van H. v.d. Gaete; A4v: personages; A5r-F8v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 448 G 163
SBA: C 38019 & C 61160
TIN: 72 E 77
UB Wroclaw: 034296 : 3 : 2
B5316 - Herdruk
Pieter Langendijk:
Don Quichot op de bruiloft van Kamácho.
Amsterdam: Izaak Duim, 1736
Ceneton-vingerafdruk: 173608 - a1 A2 ing : a2 A4 nst$s - b1 A5 an$h : b2 F5 n$de
Exemplaren:
TIN: 3 G 25
UBA: 689 G 53 : 2
B5317 - Herdruk - Blijspel
Pieter Langendijk:
Don Quichot op de bruiloft van Kamacho.
In: P. Langendijk: Gedichten. Deel 2 (tweede druk).
Haarlem: Jan Bosch, Zonder jaar (ongeveer 1750)
Ceneton-vingerafdruk: 172104 - a1 K t$ : a2 K3 nst$ - b1 L $o : b2 T2 teet
Exemplaren:
BNF: Yi. 1384 : 2
GBR: 1248 E 10 : 2 & 1411 G 16 : 2
KBH: 759 D 25 : 2 : 2
UBA: Neerl. (113) Balie 252 E 1 : 2 : 2 & O 65-1185 : 2 & O 77-3 : 2 & OG 77-9 : 2 & OM 63-300 [olim: 322 B 9] : 2
UBL: 709 C 8 : 2 & 1184 B 9 : 2 & Stud. Ned. 64-1542 : 2
UBU: Moltzer 2 L 27 : 2
PBZ: 1025 A 11 : 2 : 2 & 1026 E 7 : 2 : 2 & 1085 A 12 : 2 : 2
B5318 - Herdruk - Blijspel
Pieter Langendijk:
Don Quichot op de bruiloft van Kamacho.
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, 1786
Ceneton-vingerafdruk: 178608 - a1 A2 P.$ : a2 A3 $kom : b2 F5 ar$zo
Collatie: 8°: A-F8; 96 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: opdracht; A2v-A3r: aan den leezer; A3v: lofdicht; A4r: privilege; A4v: personages; A5r-F8v: het spel.
Exemplaren:
DSU: DSU 1793
KNAW: G 1007
PBF: A 1716 : 2
TIN: 3 G 26
UBA: 1020 E 81
UBN: Br 15333
¶ Ex. PBF 1716 : 2 met lied en genoteerde muziek in ms.
B5319 - Herdruk - Blijspel
Pieter Langendijk:
Don Quichot op de bruiloft van Kamacho.
Amsterdam: Abraham Mars, 1800
Ceneton-vingerafdruk: 180008 - a1 A2 P. : a2 A3 ko - b1 A5 eer : b2 F5 $da
Collatie: 8°: A-F8; 96 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: opdracht; A2v-A3r: bericht aan de lezer; A3v: lofdicht; A4r: kort privilge getekend door W. Haverkamp; A4v: personages; A5r- F8v:het spel.
Exemplaren:
TIN: 19 E 98
UBA: 692 C 122
UBL: 1097 F 23
B5320 - Eerste druk - Treurspel
Pieter Langendijk (naar het Frans van François Michel Chrétien Deschamps):
Julius Cezar en Kato.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1720
Ceneton-vingerafdruk: 172008 - a1 *3 A - b1 A m$ : b2 D h$o
Collatie: 8°: *8, A-C8, D2; [16], 50, [2] p.
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4r: opdracht; *4v-*7r: voorrede; *7v-*8r: privilege; *8v: personages; A1r-D2r: het spel; D2v: lofdicht.
Exemplaren:
BNF: Yi. 2434
GBR: 1353 G 19 : 6 & 1360 D 4 : 1
KBH: 448 J 88
TIN: 24 A 39 & 26 A 21 : 5
UBA: 688 G 57 & OK 75-187
UBL: 1094 D 2 : 3 & Menno Rijke 2331 : 1
B5321 - Herdruk - Treurspel
Pieter Langendijk:
Julius Cezar en Kato.
In: P. Langendijk: Gedichten. Deel 2.
Amsterdam: Wed. Barent Visscher, 1721
Ceneton-vingerafdruk: 172104 - b1 C $m : b2 I3 $he
Katernopbouw: π1r: titelpagina van de gedichten; π1v: blanco; *2r: titelpagina; A1r-A1v: privilege; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r-A4r: opdracht; A4v-B3r: voorrede; B3v: personages; B4r-I3r: het spel; I3v: lofdicht.
Exemplaren:
SPB: 6.14.3.17 : 2 : 1
UBA: 1023 A 11 : 1 & 1309 J 31 : 1
UBL: 1198 B 10 : 1
B5322 - Herdruk - Treurspel
Pieter Langendijk (naar het Frans van François Michel Chrétien Deschamps):
Julius Cezar, en Kato.
Amsterdam: Izaak Duim, 1738
Ceneton-vingerafdruk: 173808 - a1 *2 ve$ : a2 *5 e [a2 *5 ee] - b1 A e$ : b2 C5 myn
Collatie: 8°: *8, A-C8; [16], 48 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3r: privilege; *3v-*4v: opdracht; *5r-*7v: voorrede; *8r: lofdicht; *8v: personages; A1r-C8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yi. 2447
DSU: DSU 1795
KNAW: G 1011
TIN: 3 G 19 & 3 G 22 & 26 A 26 : 3
UBA: 689 G 53 : 1
UBL: 1099 E 21
B5323 - Herdruk - Treurspel
Pieter Langendijk (naar het Frans van François Michel Chrétien Deschamps):
Julius Cezar, en Kato.
Amsterdam: Izaak Duim, 1738
Ceneton-vingerafdruk: 173808 - a1 *2 $Su : a2 *5 e$te - b1 A de : b2 C5 $my
Collatie: 8°: *8, A-C8; [16], 48 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3r: privilege; *3v-*4v: opdracht; *5r-*7v: voorrede; *8r: lofdicht; *8v: personages; A1r-C8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67868
KBH: 2215 B 15
UBA: 687 C 34
UBN: 39 C 255 : 1
B5324 - Herdruk - Treurspel
Pieter Langendijk (naar het Frans van François Michel Chrétien Deschamps):
Julius Cezar en Kato.
In: P. Langendijk: Gedichten. Deel 2 (tweede druk).
Haarlem: Jan Bosch, Zonder jaar (ongeveer 1750)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 A ; : a2 B3 wil - b1 C a : b2 I3 ’t$
Collatie: 4°: π1, A-H4, I3; [2], [14], 55, [1] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina Gedichten tweede deel; π1v: blanco; A1r-A1v: privilege; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r-A4r: opdracht; A4v-B3r: voorbericht; B3v: personages; B4r-I3r: het spel; I3v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yi. 1384 : 1
GBR: 1248 E 10 : 1 & 1411 G 16 : 1
KBH: 759 D 25 : 2 : 1
UBA: Neerl. (113) Balie 252 E 1 : 2 : 1 & O 65-1185 : 1 & O 77-3 : 1 & OG 77-9 : 1 & OM 63-300 [olim: 322 B 9] : 1
UBL: 709 C 8 : 1 & 1184 B 9 : 1 & Stud. Ned. 64-1542 : 1
UBU: Moltzer 2 L 27 : 1
PBZ: 1025 A 11 : 2 : 1 & 1026 E 7 : 2 : 1 & 1085 A 12 : 2 : 1
B5325 - Eerste druk - Kluchtig blijspel
Pieter Langendijk:
Krelis Louwen, of Alexander de Groote op het poëetemaal.
Amsterdam: Johannes van Oosterwyk, en Hendrik van de Gaete, 1715
Ceneton-vingerafdruk: 171508 - b1 A E : b2 E I
Collatie: 8°: π3, A-D8, E2; [6], 67, [1] p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; π2r: titelpagina; π2v: blanco; π3r: bericht; π3v: personages; A1r-E2r: het spel; E2v: blanco.
Exemplaren:
KBH: 448 H 52
TIN: 26 A 26 : 1
UBA: 619 C 122 & 691 H 48
UBL: 1094 D 1 : 1
UBN: 490 C 117 : 1
B5326 - Herdruk
Pieter Langendijk:
Krelis Louwen, of Alexander de Groote op het poëetemaal.
In: P. Langendijk: Gedichten. Deel 2.
Amsterdam: Wed. Barent Visscher, 1721
Ceneton-vingerafdruk: 172104 - a1 Hh2 ardig$z - b1 Hh3 eet.$ : b2 Pp2 t.$
Exemplaren:
SPB: 6.14.3.17 : 2 : 4
UBA: 1023 A 11 : 4 & 1309 J 31 : 4
UBL: 1198 B 10 : 4
B5327 - Herdruk - Kluchtig blijspel
[Pieter Langendijk]:
Krelis Louwen, of Alexander de Groote op het poëetemaal.
Amsterdam: David (II) Ruarus, 1730
Ceneton-vingerafdruk: 173008 - a1 * Vr : a2 A4 en$s - b1 B $s : b2 E5 ..$m
Collatie: 8°: A-E8 [A3 als A4 of: A3 als *, p. 79 als 89]; 78, [1] p.
Katernopbouw: UBVU: A1r: frontispice; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r-A3v: bericht; A4r-A5r: privilege; A5v: personages; A6r-A6v: opdracht; A7r-E8r: het spel; E8v: blanco. & UBA 691 E 115: A1r: frontispice; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r-A3v: opdracht; A4r-A4v: bericht; A5r-A6r: privilege; A6v: personages; A7r-E8r: het spel; E8v: blanco.
Exemplaren:
KNAW: G 1012
TIN: 26 A 16 : 3
UBA: (610 A 33 : 1) & (688 C 61) & 691 E 115
UBL: Menno Rijke 2331 : 2
UBVU: XN 05685
¶ UBA 691 E 115 op groot papier. In ex. UBA 610 A 33 : 1, 688 C 61 en UBL Menno Rijke 2331 : 2 ontbreekt de opdracht (fol. A6).
B5328 - Herdruk - Kluchtig blijspel
[Pieter Langendijk]:
Krelis Louwen, of Alexander de Groote op het poëetemaal.
Amsterdam: Izaak Duim, 1740
Ceneton-vingerafdruk: 174008 - a1 *2 s$V : a2 A3 schi - b1 A4 EL : b2 E3 yn
Collatie: 8°: A-D8, E4 [A2 als *2]; 72 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: opdracht; A3r: bericht; A3v: personages; A4r-E4v: het spel.
Exemplaren:
GBR: 1352 E 48
TIN: 3 G 23 b & 9 H 41 & 26 A 11 : 2
UBL: 1093 B 17
¶ Ex. UBL 1093 B 17 op groot papier.
B5329 - Herdruk - Kluchtig blijspel
[Pieter Langendijk]:
Krelis Louwen, of Alexander de Groote op het poëetemaal.
Amsterdam: Izaak Duim, 1740
Ceneton-vingerafdruk: 174008 - a1 *2 es : a2 A3 ,$s - b1 A4 ELM : b2 E3 yn$
Collatie: 8°: A-D8, E4 [A2 als *2]; 72 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: opdracht; A3r: bericht; A3v: personages; A4r-E4v: het spel.
Exemplaren:
GBR: 1237 F 7 : 5
KBH: 448 G 188
KNAW: G 1013
PBF: A 1715 : 6
TIN: 2 I 11 : 3
UBA: Port. ton. 37-8
UBN: (35 C 189 : 3)
¶ Ex. UBN 35 C 189 : 3 is zoekgeraakt.
B5330 - Herdruk - Kluchtig blijspel
Pieter Langendijk:
Krelis Louwen, of Alexander de Groote op het poëetemaal.
Amsterdam: Izaak Duim, 1740
Ceneton-vingerafdruk: 174008 - a1 *2 $V : a2 A3 ,$sc - b1 A4 LM : b2 E3 n$K
Collatie: 8°: A-D8, E4 [A2 als *2]; 72 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: opdracht; A3r: bericht; A3v: personages; A4r-E4v: het spel.
Exemplaren:
UBA: 689 G 53 : 4 & 692 C 84
UBL: 1093 G 7
UBN: 39 C 255 : 6
UB Wroclaw: 322853
B5331 -
Pieter Langendijk:
Krelis Louwen, of Alexander de Groote op het poëetemaal.
Amsterdam: Izaak Duim, 1740
Ceneton-vingerafdruk: 174008 - a1 *2 des : a2 A3 f$,$ - b1 A4 LM : b2 E3 $my
Collatie: 8°: A-D8, E4 [A2 als *2]; 72 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: opdracht; A3r: bericht; A3v: personages; A4r-E4v: het spel.
Exemplaren:
TIN: 3 G 23
B5332 - Herdruk - Kluchtig blijspel
Pieter Langendijk:
Krelis Louwen, of Alexander de Groote op het poëetemaal.
In: P. Langendijk: Gedichten. Deel 2 (tweede druk).
Haarlem: Jan Bosch, Zonder jaar (ongeveer 1750)
Ceneton-vingerafdruk: 172104 - b1 Hh3 n$wee : b2 Pp2 mint
Exemplaren:
BNF: Yi. 1384 : 4
GBR: 1248 E 10 : 4 & 1411 G 16 : 4
KBH: 759 D 25 : 2 : 4
UBA: Neerl. (113) Balie 252 E 1 : 2 : 4 & O 65-1185 : 4 & O 77-3 : 4 & OG 77-9 : 4 & OM 63-300 [olim: 322 B 9] : 4
UBL: 709 C 8 : 4 & 1184 B 9 : 4 & Stud. Ned. 64-1542 : 4
UBU: Moltzer 2 L 27 : 4
PBZ: 1025 A 11 : 2 : 4 & 1026 E 7 : 2 : 4 & 1085 A 12 : 2 : 4
B5333 - Herdruk - Kluchtig blijspel
Pieter Langendijk:
Krelis Louwen, of Alexander de Groote op het poëetemaal.
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, 1789
Ceneton-vingerafdruk: 178908 - a1 *2 me : a2 A3 f,$ - b1 A4 ZE : b2 E3 u$m
Exemplaren:
GBR: 1353 E 28
KBH: 315 L 41
TIN: 5 C 15
UBA: Port. ton. 93-6
UBL: 1098 E 73
B5334 - Eerste druk - Blijspel
Pieter Langendijk:
Papirius, of het oproer der vrouwen binnen Romen.
Zonder plaats: Voor de liefhebbers, Zonder jaar (ongeveer 1756)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 A2 yf$ - b1 A3 $die : b2 C3 e,$
Collatie: 8°: A-B8, C4; 40 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: voorbericht; A2v: personages; A3r-C4v: het spel.
Exemplaren:
TIN: 61 D 19
UBA: 691 F 5
UBL: 1093 B 19 : 2 & 1094 D 3 : 4
¶ UBL 1093 B 19 : 2 op groot papier.
B5335 - Herdruk - Blijspel
Pieter Langendijk:
Papirius, of het oproer der vrouwen binnen Romen.
In: P. Langendijk: Gedichten. Deel 4.
Haarlem: Jan Bosch, 1760
Ceneton-vingerafdruk: 176004 - a1 *2 n$l - b1 S m : b2 Y3 ar,$
Exemplaren:
BNF: Yi. 1386 : 2
GBR: 1352 G 70 & 1411 G 18 : 2
KBB: VH 24023 : 2
KBH: 759 D 25 : 4 : 2
SPB: 6.14.3.17 : 4 : 2
UBA: 1309 J 333 : 2 & Neerl. (113) Balie 252 E 1 : 4 : 2 & O 65-1187 : 2 & O 77-5 : 2 & OG 77-11 : 2 & OM 63-302 [olim: 322 B 11] : 2
UBL: 709 C 10 : 2 & 1184 B 11 : 2 & 1198 B 12 : 2 & Stud. Ned. 64-1544 : 2
UBU: Moltzer 2 L 30 : 2
PBZ: 1025 A 11 : 4 : 2 & 1026 E 7 : 4 : 2 & 1085 A 12 : 4 : 2
B5336 - Herdruk - Blijspel
Pieter Langendijk:
Quincampoix, of de windhandelaars.
In: Het groote tafereel der dwaasheid, eerste druk
1720
Ceneton-vingerafdruk: 172002 - b1 E2 $oo : b2 F Zy
Collatie: 2°: E1v-F2v
Exemplaren:
KBH: 38 D 14 : 3
UBL: 1370 A 7 : 3
B5337 - Herdruk - Blijspel
Pieter Langendijk:
Quincampoix, of de windhandelaars.
In: Het groote tafereel der dwaasheid, tweede druk
1720
Ceneton-vingerafdruk: 172002 - b1 E2 $oo : b2 F n,
Collatie: 2°: E1v-F2v
Exemplaren:
DSU: 489-49.562 : 3
TIN: Spec L 4 : 2 : 3
UBL: 1168 A 26 : 3
B5338 - Herdruk - Blijspel
Pieter Langendijk:
Quincampoix, of de windhandelaars.
In: Het groote tafereel der dwaasheid, derde druk
1720
Ceneton-vingerafdruk: 172002 - b1 E2 ge : F E$v
Collatie: 2°: (vanaf:) E1v-F2v
Exemplaren:
UBL: Hotz 2963 : 3
UBU: AB 209 & AB-Tho
B5339 - Herdruk - Blijspel
Pieter Langendijk:
Quincampoix, of de windhandelaars.
In: Het groote tafereel der dwaasheid, vierde druk
1720
Ceneton-vingerafdruk: 172002 - b1 E2 $sp : b2 F2 b.$Zy
Collatie: 2°: E1v-F2v
Exemplaren:
GBR: 719 A 18 :
KBH: 316 B 24 : 3
UBA: 2327 A 20 :
B5340 - Eerste druk - Blijspel
Pieter Langendijk:
Quincampoix, of de windhandelaars.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1720
Ceneton-vingerafdruk: 172008 - a1 A2 Tre : a2 A3 am, - b1 A4 lreet : b2 D3 w$k
Collatie: 8°: A-C8, D4; 55, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: privilege; A3v: personages; A4r-D4r: het spel; D4v: blanco.
Exemplaren:
Arnhem: Mag. 300, 111 B 27
BNF: Yth. 69463 : 15
GBR: 1361 F 15
KBB: VH 24247 : 03
KBH: Pft. 16514
KNAW: G 1014
PBF: 2413 TL : 6
SBA: C 38016
SPB: 6.14.9.180
TIN: 9 H 40 & 26 A 16 : 1 & 72 A 80 : 1
UBA: 610 A 20 : 6 & 689 D 40 : 1 & 1345 F 3 & OK 83-4 : 4 & Pfl. N t 13b & Pfl. N t 13c
UBGron: ’Ep ’Ep H 1, 5 : 1
UBL: 1094 D 2 : 5 & Menno Rijke 2331 : 4
UBN: 39 C 255 : 4
UBU: Te Winkel 395b
UB Oldenburg R ger 962.9 PK 1169
Digitale teksteditieB5341 - Herdruk
Pieter Langendijk:
Quincampoix, of de windhandelaars.
In: P. Langendijk: Gedichten. Deel 2.
Amsterdam: Wed. Barent Visscher, 1721
Ceneton-vingerafdruk: 172104 - b1 Ccc alreets : b2 Iii $me - c1 Iii2 voorg
Exemplaren:
SPB: 6.14.3.17 : 2 : 7
UBA: 1023 A 11 : 7 & 1309 J 31 : 7
UBL: 1198 B 10 : 7
B5342 - Herdruk - Blijspel
Pieter Langendijk:
Quincampoix, of de windhandelaars.
In: P. Langendijk: Gedichten. Deel 2 (tweede druk).
Haarlem: Jan Bosch, Zonder jaar (ongeveer 1750)
Ceneton-vingerafdruk: 172104 - b1 Ccc $alr : b2 Iii2 $han
Exemplaren:
BNF: Yi. 1384 : 7
GBR: 1248 E 10 : 7 & 1411 G 16 : 7
KBH: 759 D 25 : 2 : 7
UBA: Neerl. (113) Balie 252 E 1 : 2 : 7 & O 65-1185 : 7 & O 77-3 : 7 & OG 77-9 : 7 & OM 63-300 [olim: 322 B 9] : 7
UBL: 709 C 8 : 7 & 1184 B 9 : 7 & Stud. Ned. 64-1542 : 7
UBU: Moltzer 2 L 27 : 7
PBZ: 1025 A 11 : 2 : 7 & 1026 E 7 : 2 : 7 & 1085 A 12 : 2 : 7
B5343 - Herdruk - Blijspel
Pieter Langendijk:
Quincampoix, of de windhandelaars.
Amsterdam: Abraham Mars, Zonder jaar (ongeveer 1790)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A4 zyt : b2 D2 $,g
Exemplaren:
TIN: 3 G 24
UBA: 691 H 121
UBL: 1097 G 89
UBU: Te WInkel 395a
B5344 - Eerste druk - Blijspel
Pieter Langendijk:
Spiegel der vaderlandsche kooplieden.
Zonder plaats: Voor de liefhebber, Zonder jaar (ongeveer 1756)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 de$ : b2 G ve
Collatie: 8°: A4, B-F8, G2; 91, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-G2r: het spel; G2v: blanco.
Exemplaren:
TIN: 5 F 56
UBA: 694 E 88 & 1044 B 72
UBL: 1093 B 19 : 1 & 1094 D 3 : 3
¶ UBL 1093 B 19 : 1 en UBA 694 E 88 op groot papier.
B5345 - Herdruk
Pieter Langendijk:
Spiegel der vaderlandsche kooplieden.
In: P. Langendijk: Gedichten. Deel 4.
Haarlem: Jan Bosch, 1760
Ceneton-vingerafdruk: 176004 - a1 Hh2 LI - b1 Hh3 at$ : b2 Tt3 eren:
Exemplaren:
BNF: Yi. 1386 : 4
GBR: 1411 G 18 : 4
KBB: VH 24023 : 4
KBH: 759 D 25 : 4 : 4
SPB: 6.14.3.17 : 4 : 4
UBA: 1309 J 333 : 4 & Neerl. (113) Balie 252 E 1 : 4 : 4 & O 65-1187 : 4 & O 77-5 : 4 & OG 77-11 : 4 & OM 63-302 [olim: 322 B 11] : 4
UBL: 709 C 10 : 4 & 1184 B 11 : 4 & 1198 B 12 : 4 & Stud. Ned. 64-1544 : 4
UBU: Moltzer 2 L 30 : 4
PBZ: 1025 A 11 : 4 : 4 & 1026 E 7 : 4 : 4 & 1085 A 12 : 4 : 4
B5346 - Eerste druk - Tafelspel
Pieter Langendijk:
Tafelspel ter bruilofte van den heere Petrus Smids en jonckvrouwe Margareta Engelbregt.
In: P. Langendijk: Gedichten. Deel 3.
Haarlem: Jan Bosch, 1751
Ceneton-vingerafdruk: 175104 - b1 Eee2 iefjes$j : b2 Fff3 &moet$e
Collatie: (vanaf:) Eeerr-Fff3r; pp. 395-405
Exemplaren:
BNF: Yi. 1385 [a]
KBB: VH 24099
KBH: 759 D 25 : 3 [a]
SPB: 6.14.3.17 : 3 [a]
UBA: 1309 J 32 [a] & Neerl. (113) Balie 252 E 1 : 3 [a] & O 65-1186 [a] & O 77-4 [a] & OG 77-10 [a] & OM 63-301 [olim: 322 B 10] [a]
UBL: 709 C 9 [a] & 1184 B 10 [a] & 1198 B 11 [a] & Stud. Ned. 64-1543 [a]
UBU: Moltzer 2 L 28 : 9 [a]
PBZ: 1025 A 11 : 3 [a] & 1026 E 7 : 3 [a] & 1085 A 12 : 3 [a]
B5347 - Ms
Pieter Langendijk:
Vertooningen, in Joost van Vondelens Palamedes of vermoorde onschuld, verbeeld op den Amsterd. Schouwburg, den 30 Nov. 1720, denz, 7 en 9 Jan.ij 1721.
1720
Exemplaren:
KBH: 133 G 14 : 2 fol. 28v - 32v &
B5348 - Eerste druk - Vertoning
Pieter Langendijk:
Vertooningen, in J. v: Vondelens Palamedes, of vermoorde onnozelheid. Verbeeld op den Amsterdamschen Schouwburg, den 30 Nov. 1720, en den, 2den, 7den, en 9den January, 1721.
In: P. Langendijk: Gedichten. Deel 2.
Amsterdam: Wed. Barent Visscher, 1721
Ceneton-vingerafdruk: 172104 - a1 Mmm2 glyken$di - b1 Mmm3 roken.
Exemplaren:
SPB: 6.14.3.17 : 2 : 9
UBA: 1023 A 11 : 9 & 1309 J 31 : 9
UBL: 1198 B 10 : 9
Digitale teksteditieB5349 - Herdruk
Pieter Langendijk:
Vertooningen in Palamedes.
In: J. van Vondel: Palamedes
Amsterdam: Izaak Duim, 1734
Ceneton-vingerafdruk: 173408 - a1 A2 t$ge : a2 E5 niet - b1 F ON : b2 F3 .$
Collatie: 8°: A-E8, F4
Katernopbouw: A1r: titelpagina Palamedes; A1v: blanco; A2r-A5r: berecht aen Palamedes begunstelingen; A5r: klinkdicht & motto uit Theocritus; A5v-A6r: inhoud; A6v: personages; A7r-E8v: het spel; F1r: titelpagina; F1v: blanco; F2r-F3v: vertoningen; F4r-F4v: privilege.
Exemplaren:
KBH: 448 K 84 [b]
UBA: 2451 G 12 : 4 [b] & Vondel 1 G 26 [b] & Vondel 2 E 8 [b]
UBL: 1093 G 31 : 1 [b]
UBN: 39 C 297 : 4 [b] & Br 29330 [b]
¶ Breeuwsma 085; Arpots 066; Schuytvlot 473. & Katern F4, met doorlopende paginering, bevat de Beschryving en uitlegging der vertooningen van Pieter Langendijk. & In UBL 1093 G 31 : 1 is buiten de collatie een gedrukt blad ingeplakt met de beschrijving van twee vertoningen. & UBL 1093 G 31 : 2 is een plano (355 x 259 mm) van A. Spatsier: ’Aanspraak, aan de ed: achtbaare heeren, schout, burgermeesteren, schepenen, en verdere regeering der stad Weesp. Als haar ed. achtb. ons geliefde te vereeren met haar byzyn in ’t vertoonen van J. van Vondels Palamedes [...]. Den 31. october, 1739.’ In twee kolommen twee gedichten om voor te lezen vóór het spelen van de Palamedes en in de pauze. & Het ex. UBA Vondel 2 E 8 op blauw papier gedrukt; de titel met wit gehoogd. Dit is het door Unger vermelde ex. uit het bezit van Dr. Penon. & Het ex. UBN Br 29330 met toelichting in ms. op de "Personaedjen".
B5350 - Herdruk
Pieter Langendijk:
Vertooningen, in J. v: Vondelens Palamedes, of vermoorde onnozelheid. Verbeeld op den Amsterdamschen Schouwburg, den 30 Nov. 1720, en den, 2den, 7den, en 9den January, 1721.
In: P. Langendijk: Gedichten. Deel 2 (tweede druk).
Haarlem: Jan Bosch, Zonder jaar (ongeveer 1750)
Ceneton-vingerafdruk: 172104 - a1 Mmm2 ,$en$9 - a2 Mmm3 zyn:$n
Exemplaren:
BNF: Yi. 1384 : 9
GBR: 1248 E 10 : 9 & 1411 G 16 : 9
KBH: 759 D 25 : 2 : 9
UBA: Neerl. (113) Balie 252 E 1 : 2 : 9 & O 65-1185 : 9 & O 77-3 : 9 & OG 77-9 : 9 & OM 63-300 [olim: 322 B 9] : 9
UBL: 709 C 8 : 9 & 1184 B 9 : 9 & Stud. Ned. 64-1542 : 9
UBU: Moltzer 2 L 27 : 9
PBZ: 1025 A 11 : 2 : 9 & 1026 E 7 : 2 : 9 & 1085 A 12 : 2 : 9
B5351 - Eerste druk
Pieter Langendijk:
Vertooningen voor Arlequyn actionist.
In: P. Langendijk: Gedichten. Deel 2.
Amsterdam: Wed. Barent Visscher, 1721
Ceneton-vingerafdruk: 172104 - b1 Nnn polies
Exemplaren:
SPB: 6.14.3.17 : 2 : 10
UBA: 1023 A 11 : 10 & 1309 J 31 : 10
UBL: 1198 B 10 : 10
Digitale teksteditieB5352 - Herdruk
Pieter Langendijk:
Vertooningen voor Arlequyn actionist.
In: P. Langendijk: Gedichten. Deel 2 (tweede druk).
Haarlem: Jan Bosch, Zonder jaar (ongeveer 1750)
Ceneton-vingerafdruk: 172104 - b1 Nnn n$nu
Katernopbouw: Nnnr-v: de vertoningen
Exemplaren:
BNF: Yi. 1384 : 10
GBR: 1248 E 10 : 10 & 1411 G 16 : 10
KBH: 759 D 25 : 2 : 10
UBA: Neerl. (113) Balie 252 E 1 : 2 : 10 & O 65-1185 : 10 & O 77-3 : 10 & OG 77-9 : 10 & OM 63-300 [olim: 322 B 9] : 10
UBL: 709 C 8 : 10 & 1184 B 9 : 10 & Stud. Ned. 64-1542 : 10
UBU: Moltzer 2 L 27 : 10
PBZ: 1025 A 11 : 2 : 10 & 1026 E 7 : 2 : 10 & 1085 A 12 : 2 : 10
B5353 - Eerste druk - Blijspel
Pieter Langendijk:
Het wederzyds huwelyks bedrog.
Amsterdam: Hendrik van de Gaete, 1714
Ceneton-vingerafdruk: 171408 - b1 A c : b2 G5 den
Collatie: 8°: π3, A-G8; [6], 111, [1] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r: frontispice; π2v: blanco; π3r: aan den lezer; π3v: personages; A1r-G8v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 448 J 81
TIN: 24 A 33
UBA: 690 C 86
UBL: 1094 D 1 : 3
UB Wroclaw: 034296 : 3 : 1
UB Oldenburg R ger 962.9 PK 1169
B5354 - Herdruk - Blijspel
Pieter Langendijk:
Het wederzyds huwelijks bedrog.
Amsterdam: Johannes van Oosterwyk, 1720
Ceneton-vingerafdruk: 172008 - a1 *3 E - b1 A ch : b2 G5 enk
Collatie: 8°: *4, A-G8 [B2 als B3]; [8], 111, [1] p.
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r: opdracht; *3v-*4r: voorrede; *4v: personages; A1r-G8r: het spel; G8v: blanco.
Exemplaren:
KNAW: G 1008
UBA: 690 E 79
UBN: 39 C 281 : 1 & 490 C 117 : 7
B5355 - Herdruk
Pieter Langendijk:
Het wederzyds huwelijks bedrog.
In: P. Langendijk: Gedichten. Deel 2.
Amsterdam: Wed. Barent Visscher, 1721
Ceneton-vingerafdruk: 172104 - a1 V te - b1 V2 aal : b2 Gg3 n$lief,
Exemplaren:
SPB: 6.14.3.17 : 2 : 3
UBA: 1023 A 11 : 3 & 1309 J 31 : 3
UBL: 1198 B 10 : 3
B5356 - Herdruk - Blijspel
Pieter Langendijk:
Het wederzyds huwelijks bedrog.
In: P. Langendijk: Gedichten. Deel 2 (tweede druk).
Haarlem: Jan Bosch, Zonder jaar (ongeveer 1750)
Ceneton-vingerafdruk: 172104 - b1 V2 $da : b2 Gg3 $schr
Exemplaren:
BNF: Yi. 1384 : 3
GBR: 1248 E 10 : 3 & 1411 G 16 : 3
KBH: 759 D 25 : 2 : 3
UBA: Neerl. (113) Balie 252 E 1 : 2 : 3 & O 65-1185 : 3 & O 77-3 : 3 & OG 77-9 : 3 & OM 63-300 [olim: 322 B 9] : 3
UBL: 709 C 8 : 3 & 1184 B 9 : 3 & Stud. Ned. 64-1542 : 3
UBU: Moltzer 2 L 27 : 3
PBZ: 1025 A 11 : 2 : 3 & 1026 E 7 : 2 : 3 & 1085 A 12 : 2 : 3
B5357 - Herdruk - Blijspel
Pieter Langendijk:
Het wederzyds huwelijks bedrog.
Amsterdam: Izaak Duim, 1754
Ceneton-vingerafdruk: 175408 - a1 *2 Su : a2 *3 $A - b1 A c : b2 G5 $den
Collatie: 8°: *4, A-G8; [8], 111, [1] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3r: privilege; *3v: opdracht; *4r: voorbericht; *4v: personages; A1r-G8r: het spel; G8v: blanco.
Exemplaren:
GBR: 1361 J 20
KNAW: G 1009
TIN: 13 B 7 : 2
UBA: 689 G 53 : 3 & OK 82-100 : 1
UBN: 39 C 255 : 3
UBU: Te Winkel 309
B5358 - Herdruk - Blijspel
Pieter Langendijk:
Het wederzyds huwelyks bedrog.
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, 1795
Ceneton-vingerafdruk: 179508 - b1 A $A : b2 G5 ’k$d
Collatie: 8°: π3, A-G8; [6], 111, [1] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r: echtheidsverklaring; π2v: personages; A1r-G8r: het spel; G8v: blanco.
Exemplaren:
TIN: 24 A 54
UBA: 690 E 77 & 2430 F 6
UBL: 1099 G 19
B5359 - Eerste druk - Kluchtspel
Pieter Langendijk:
De wiskunstenaars, of ’t gevluchte juffertje.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1715
Ceneton-vingerafdruk: 171508 - a1 A2 utt : a2 A3 P - b1 A4 $die : b2 D o
Collatie: 8°: A-C8, D2; 51, [+2], [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; π1r-π1v: privilege; A2r-A3r: opdracht; A3v: personages; A4r-D2r: het spel; D2v: blanco.
Exemplaren:
KBH: 448 H 73
TIN: 4 I 47 & 26 A 21 : 2
UBA: 610 A 20 : 4 & 693 D 59 & OK 62-6925 [olim 1305 E 41] : 10
UBL: 1094 D 2 : 1
UBU: Te Winkel 883
B5360 - Herdruk
Pieter Langendijk:
De wiskunstenaars, of ’t gevluchte juffertje.
In: P. Langendijk: Gedichten. Deel 2.
Amsterdam: Wed. Barent Visscher, 1721
Ceneton-vingerafdruk: 172104 - a1 Xx l$ik$ - b1 Xx2 n$herb : b2 Bbb3 zend$st
Exemplaren:
UBA: 1309 J 31 : 6
UBL: 1198 B 10 : 6
B5361 - Herdruk - Blijspel
Pieter Langendijk:
De wiskunstenaars, of ’t gevluchte juffertje.
Amsterdam: David (II) Ruarus, 1730
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 *3 $zes : a2 *4 Ds - b1 A p$d : b2 C5 AA
Collatie: 8°: *4, A-C8; [8], 46, [2] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3r: privilege; *3v-*4r: opdracht; *4v: personages; A1r-C7v: het spel; C8r-C8v: blanco.
Exemplaren:
GBR: 1352 G 66
KBH: 2215 B 13
KNAW: G 1010
TIN: 26 A 21 : 3
UBA: OK 61-2466 [olim: 2761 G 18] : 6
UBL: 503 G 29 : 7
UBN: (39 C 255 : 8)
¶ Derde druk. Aan ex. UBN 39 C 255 : 8 ontbreken folia *1-3.
B5362 - Herdruk
Pieter Langendijk:
De wiskunstenaars, of ’t gevluchte juffertje.
Amsterdam: David (II) Ruarus, 1730
Ceneton-vingerafdruk: 173008 - a1 *3 $de - b1 A h : b2 C5 A
Collatie: 8°: *4, A-C8; [8], 46, [2] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3r: privilege; *3r-*4r: opdracht; *4v: personages; A1r-C7v: het spel; C8r-C8v: blanco.
Exemplaren:
TIN: 3 G 29 & 13 B 5 : 2
UBA: 689 E 62
UBL: 1096 G 19
B5363 - Herdruk - Kluchtspel
Pieter Langendijk:
De wiskunstenaars, of ’t gevluchte juffertje.
In: P. Langendijk: Gedichten. Deel 2 (tweede druk).
Haarlem: Jan Bosch, Zonder jaar (ongeveer 1750)
Ceneton-vingerafdruk: 172104 - b1 Xx2 een$h : b2 Bbb3 duizend
Exemplaren:
BNF: Yi. 1384 : 6
GBR: 1248 E 10 : 6 & 1411 G 16 : 6
KBH: 759 D 25 : 2 : 6
UBA: Neerl. (113) Balie 252 E 1 : 2 : 6 & O 65-1185 : 6 & O 77-3 : 6 & OG 77-9 : 6 & OM 63-300 [olim: 322 B 9] : 6
UBL: 709 C 8 : 6 & 1184 B 9 : 6 & Stud. Ned. 64-1542 : 6
UBU: Moltzer 2 L 27 : 6
PBZ: 1025 A 11 : 2 : 6 & 1026 E 7 : 2 : 6 & 1085 A 12 : 2 : 6
B5364 - Herdruk - Blijspel
Pieter Langendijk:
De wiskunstenaars, of ’t gevluchte juffertje.
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, 1784
Ceneton-vingerafdruk: 178408 - b1 A4 en$ : b2 C5 bo
Collatie: 8°: A-C8
Exemplaren:
GBR: (1361 G 24)
KBH: 2115 E 28
PBF: A 1711 : 2
TIN: 3 G 30 & 9 H 39
UBA: Port. ton. 33-2
UBL: 1096 H 52
¶ Ex. GBR 1361 G 24 is zoek.
B5365 - Eerste druk - Blijspel
Pieter Langendijk:
Xantippe, of het booze wyf des filozoofs Sokrates beteugeld.
Amsterdam: Izaak Duim, 1756
Ceneton-vingerafdruk: 175608 - a1 *3 eze - b1 A m : b2 G5 aats
Collatie: 8°: *4 [-*1], A-G8; [6], 112 p.
Katernopbouw: *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4r: privilege; *4v: personages; A1r-G8v: het spel.
Exemplaren:
DSU: DSU 1794
GBR: 1352 G 62
KNAW: Cat. 1891 p. 222
TIN: (26 A 26 : 5)
UBL: 1093 B 18 & 1094 D 3 : 2
UBU: Te Winkel 875
¶ UBL 1093 B 18 op groot papier. Ex. TIN 26 A 26 : 5 heeft het voorwerk van deze uitgave, en de toneeltekst van de editie-1765c.
B5366 - Herdruk - Blijspel
Pieter Langendijk:
Xantippe, of het booze wyf des filozoofs Sokrates beteugeld.
Amsterdam: Izaak Duim, 1756
Ceneton-vingerafdruk: 175608 - a1 y$, - b1 A ’$ : b2 G5 plaa
Collatie: 8°: *4, A-G8; [8], 112 p.
Katernopbouw: *1r-*1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4r: privilege; *4v: personages; A1r-G8v: het spel.
Exemplaren:
TIN: 3 G 31 & 13 B 14 : 1
B5367 - Herdruk - Blijspel
Pieter Langendijk:
Xantippe, of het booze wyf des filozoofs Sokrates beteugeld.
Amsterdam: Izaak Duim, 1756
Ceneton-vingerafdruk: 175608 - a1 *3 Zy, - b1 A in : b2 G5 ats$
Collatie: 8°: *4, A-G8 [*1 blanco]; [8], 112 p.
Katernopbouw: *1r-*1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4r: privilege; *4v: personages; A1r-G8v: het spel.
Exemplaren:
TIN: (26 A 26 : 5)
UBA: 689 E 59 & 2451 G 17
UBN: 39 C 255 : 10 & 40 C 323
UB Wroclaw: 034296 : 3 : 4
¶ Ex. TIN 26 A 26 : 5 heeft het voorwerk van de editie-1765a.
B5368 - Herdruk - Blijspel
Pieter Langendijk:
Xantippe, of het booze wyf des filozoofs Sokrates beteugeld.
In: P. Langendijk: Gedichten. Deel 4.
Haarlem: Jan Bosch, 1760
Ceneton-vingerafdruk: 176004 - b1 A y : b2 R2 de$e - c1 R3 nge
Exemplaren:
BNF: Yi. 1386 : 1
GBR: 1411 G 18 : 1
KBB: VH 24023 : 1
KBH: 759 D 25 : 4 : 1
SPB: 6.14.3.17 : 4 : 1
UBA: 1309 J 333 : 1 & Neerl. (113) Balie 252 E 1 : 4 : 1 & O 65-1187 : 1 & O 77-5 : 1 & OG 77-11 : 1 & OM 63-302 [olim: 322 B 11] : 1
UBL: 709 C 10 : 1 & 1184 B 11 : 1 & 1198 B 12 : 1 & Stud. Ned. 64-1544 : 1
UBU: Moltzer 2 L 30 : 1
PBZ: 1025 A 11 : 4 : 1 & 1026 E 7 : 4 : 1 & 1085 A 12 : 4 : 1
B5369 - Eerste druk - Kluchtspel
Pieter Langendijk:
De zwetser.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1712
Ceneton-vingerafdruk: 171208 - a1 A2 ne : a2 A3 am,$ - b1 A4 ee : b2 D3 $ind
Collatie: 8°: A-C8, D4; 56 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: privilege; A3v: personages; A4r-D4v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 448 G 189
TIN: 26 A 21 : 1
UBA: 610 A 20 : 5 & OK 62-6925 [olim 1305 E 41] : 9 & Port. ton. 47-7
UBL: 1094 D 1: 2
UBVU: XN 05682
B5370 - Herdruk
Pieter Langendijk:
De zwetser.
In: P. Langendijk: Gedichten. Deel 2.
Amsterdam: Wed. Barent Visscher, 1721
Ceneton-vingerafdruk: 172104 - b1 Qq ier$t : b2 Vv3 ND
Exemplaren:
SPB: 6.14.3.17 : 2 : 5
UBA: 1023 A 11 : 5 & 1309 J 31 : 5
UBL: 1198 B 10 : 5
B5371 - Herdruk - Kluchtspel
Pieter Langendijk:
De zwetser.
Amsterdam: Izaak Duim, 1733
Ceneton-vingerafdruk: 173308 - a1 A3 lda - b1 A4 $N : b2 D3 ent
Collatie: 8°: A-C8, D4; 56 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: privilege; A3v: personages; A4r-D4v: het spel.
Exemplaren:
GBR: 1361 F 11 & 1361 F 12
KBH: 448 G 168
KNAW: G 1015
PBF: 2608 TL
SPB: 6.14.9.200
TIN: 26 A 11 : 1 & 3 G 32 b
UBA: 692 H 30 & 1026 F 28 : 6 & Port. ton. 62-2
UBGron: ’Ep ’Ep H 9, 4 : 7
UBL: 1096 H 75
UBN: 39 C 255 : 9
PBZ: 1063 A 8 :
B5372 - Herdruk - Kluchtspel
Pieter Langendijk:
De zwetser.
Amsterdam: Izaak Duim, 1733
Ceneton-vingerafdruk: 173308 - b1 A4 ee : b2 D3 t,$
Collatie: 8°: A-C8, D4; 56 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: privilege; A3v: personages; A4r-D4v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 32 C 29
PBF: 2608a TL
TIN: 2 I 11 : 5 & 3 G 32 a
UBA: 689 G 53 : 5
UBU: Te Winkel 940 : 5
B5373 - Herdruk - Kluchtspel
Pieter Langendijk:
De zwetser.
In: P. Langendijk: Gedichten. Deel 2 (tweede druk).
Haarlem: Jan Bosch, Zonder jaar (ongeveer 1750)
Ceneton-vingerafdruk: 172104 - b1 Qq hie : b2 Vv3 etert,$
Exemplaren:
BNF: Yi. 1384 : 5
GBR: 1248 E 10 : 5 & 1411 G 16 : 5
KBH: 759 D 25 : 2 : 5
UBA: Neerl. (113) Balie 252 E 1 : 2 : 5 & O 65-1185 : 5 & O 77-3 : 5 & OG 77-9 : 5 & OM 63-300 [olim: 322 B 9] : 5
UBL: 709 C 8 : 5 & 1184 B 9 : 5 & Stud. Ned. 64-1542 : 5
UBU: Moltzer 2 L 27 : 5
PBZ: 1025 A 11 : 2 : 5 & 1026 E 7 : 2 : 5 & 1085 A 12 : 2 : 5
B5374 - Herdruk - Kluchtspel
Pieter Langendijk:
De zwetser.
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, 1789
Ceneton-vingerafdruk: 178908 - b1 A3 ’$K : b2 D3 nt,
Collatie: 8°: A-C8, D4; 56 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: kort privilege en echtheidsverklaring; A2v: personages; A3r-D4v: het spel.
Exemplaren:
GBR: 1361 F 12
KBH: 2115 E 29
PBF: A 1712 : 2
TIN: 72 G 1 & 3 G 33
UBA: 693 D 138
UBL: 1099 G 27
B5375 - Eerste druk
K. de Langhe:
Abraham en de vernieling van Sodoma.
Zonder jaar (ongeveer 1756)
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B5376 - Eerste druk
K. de Langhe:
Glorieuse Aenbidders van den Alderhoogsten.
Zonder jaar (ongeveer 1773)
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B5377 - Eerste druk
K. de Langhe:
Nero, Keyser van Roomen.
Zonder jaar (ongeveer 1753)
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B5378 - Eerste druk - Treurspel
Juliana Cornelia de Lannoy:
Belegering van Haerlem
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, 1769
Exemplaren:
UBA: 690 H 71
B5379 - Herdruk - Treurspel
Juliana Cornelia de Lannoy:
De belegering van Haerlem.
Amsterdam: Izaak Duim, 1770
Ceneton-vingerafdruk: 177008 - a1 *2 lder : a2 *5 ynt$ - b1 A o : b2 E5 $om
Collatie: 8°: π1, *8, A-E8; [2], [16], 76, [4] p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3r: opdracht; *3v-*8r: voorrede; *8v: personages; A1r-E6v: het spel; E7r-E8r: privilege; E8v: zetfouten.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67355
DSU: DSU 1791
GBR: 1361 F 4
KBB: 8° Cl XIII C vol. B, n. 19 (12°)
KBH: 847 B 25
KNAW: G 1016
SBA: 534280
Artesis-KC: MTOD-TV-DELA-beleger-1
TIN: 4 B 19 : 2 & 4 C 23 : 2 & 3 G 34
UBA: 687 E 10 & 690 F 21 & 1026 F 4 & OK 80-861 : 3
UBGron: ’Ep ’Ep H 7, 8 : 1
UBL: 1093 D 1 : 3 & 1093 E 27 : 4
UBN: 39 C 227 : 2 & 417 C 285 : 3
UBU: Te Winkel 236
¶ Ex. TIN 4 C 23 : 2 en UBL 1093 D 1 : 3 op groot papier. In UBL 1093 E 27 : 4 zijn vijf teksten over dit stuk toegevoegd. UBL 1093 D 1 : 3 wordt gevolgd door een Lierzang, waaraan vooraf een zeer grote uitslaande gravure gaat, door C. Decker. De Lierzang ook na TIN 4 C 23 : 2. & In TIN 4 C 23 : 2 zijn de drukfeilen niet na het privilege afgedrukt, maar op een apart blad; het zetsel komt wel overeen.
B5380 - Herdruk - Treurspel
Juliana Cornelia de Lannoy:
De belegering van Haerlem.
Amsterdam: Izaak Duim, 1770
Ceneton-vingerafdruk: 177008 - a1 *2 lder : a2 *5 ynt - b1 A o : b2 E5 $om
Collatie: 8°: *8, A-E8; [16], 76, [4] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3r: opdracht; *3v-*8r: voorreden; *8v: personages; A1r-E6v: het spel; E7r-E8r: privilege; E8v: zetfouten.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67357
TIN: 26 A 33 : 6
UBN: Br 3162
B5381 - Herdruk - Treurspel
[Juliana Cornelia de Lannoy]:
De belegering van Haerlem.
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, 1796
Ceneton-vingerafdruk: 179608 - b1 A of : b2 E5 $o
Collatie: 8°: π2, A-E8; [4], 76, [4] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r: kort privilege getekend door W. Haverkorn; π2v: personages; A1r-E6v: het spel; E7r-E8r: privilege; E8v: drukfeilen. &
Exemplaren:
TIN: 19 F 72
UBL: 1096 G 45
¶ Bij het Leidse ex. zijn stukken over dit treurspel bijgebonden.
B5382 - Eerste druk - Treurspel
Juliana Cornelia de Lannoy (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)):
Cleopatra, koningin van Syriën.
Amsterdam: Izaak Duim, 1776
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 *2 e$ : a2 *3 aak - b1 A b$ : b2 F3 $Sy
Collatie: 8°: *4, A-E8, F6; [8], 89, [3] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*2v: opdracht; *3r-*4r: voorrede; *4v: personages; A1r-F5r: het spel; F5v: blanco; F6r: privilege; F6v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67599 & Yth. 67600
DSU: DSU 1790
SBA: 535624 & 603074
Artesis-KC: MTOD-TV-LANN-cleopat-1
TIN: 3 G 35 & 4 C 23 : 4
UBA: 689 G 9 & 690 F 39
UBGron: ’Ep ’Ep H 7, 9 : 1
UBL: 1093 D 2 : 1 & 1093 E 27 : 10
UBN: 417 C 185 : 4
¶ Ex. UBL 1093 D 2 : 1 op groot papier; een spotvers op dit toneelstuk is bijgebonden. In UBL 1093 27 : 10 zijn drie teksten over dit stuk toegevoegd. In UBGr ’Ep ’Ep H 7, 9 : 1 is een gedicht ’Op het treurspel Cleopatra’ toegevoegd.
B5383 - Herdruk - Treurspel
Juliana Cornelia de Lannoy (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)):
Cleopatra, koningin van Syriën.
Ieper / Poperinge: Joannes Baptista Moerman, voor L.G. Delbaere en J.B. Kyon, Zonder jaar (ongeveer 1781)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 B ; : b2 D e$
Collatie: 8°: π1, A-D8; [2], 64 p.
Katernopbouw: π12-π1v: opdracht; A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: gedicht aan de medebroeders; A2v-A3v: "Voorwerp" (reglement); A3v: personages; A4r-D8v: het spel.
Exemplaren:
UBGent: BL 7193
B5384 - Eerste druk - Treurspel
Juliana Cornelia de Lannoy:
Leo de Groote.
Amsterdam: Izaak Duim, 1767
Ceneton-vingerafdruk: 176708 - a1 *2 ng [a1 *2 ang] : a2 *3 $b [a2 *3 r$b] -b1 A c : b2 E3 t.$ [b2 E3 BU]
Collatie: 8°: π1, *4, A-D8, E4; [8], 71, [1] p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*2v: opdracht; *3r-*4r: privilege; *4v: personages; A1r-E4r: het spel; E4v: blanco [maar in exx. KBH 1156 G 134 : 3 en UBU Te Winkel 480: zetfouten].
Exemplaren:
DSU: DSU 1792
GBR: 1361 F 8
KBH: 847 B 16 & 1156 G 134 : 3 & 1350 C 67 : 2
KNAW: G 1017
SBA: C 93379
TIN: 4 C 23 : 1 & 13 B 14 : 2 & 53 F 23
UBGron: ’Ep ’Ep F 294 & ’Ep ’Ep H 7, 7 : 5
UBL: 1093 D 1 : 2 & 1093 E 27 : 1
UBN: 39 C 227 : 4 & 417 C 285 : 2a & Pfl. Ned 1767 : 2
UBU: Te Winkel 480
¶ Cf. Beon van Van Steenwyk. UBL 1093 D 1 : 2 op groot papier. Lofdichten op dit spel in UBL 1088 E 10, 1090 G 43, 1093 D 1, 1093 D 2; in UBL 1093 E 27 : 1 is A. een Klinkdicht van Industria Dux Naturae aan De Lannoy meegebonden (gedateerd 10 februari 1767); B. De Amsteldamsche Schouwburg verheerlykt door het treurspel Leo de Groote door Ln. le Francq van Berkhey; en C. De snaaksche rarekiek, waarin vertoond word Leo de Groote. & Aan exx. TIN 53 F 23 en UBGr ’Ep ’Ep F 294 ontbreekt het frontispice.
B5385 - Eerste druk - Treur blij-eindend kamerspel
A. Latham:
Water en broodts vaersen, of druck in luck en luck in druck.
Rotterdam: Johannes (I) Stichter, Zonder jaar (ongeveer 1668)
Exemplaren:
UBL: 1093 E 28
B5386 - Eerste druk - Opéra-comique
Gabr.-Ch. de Lattaignant, Louis Anseaume & Pierre-Aug. Lefèvre de Marcouville:
Bertholde à la ville. Parodie de Ninette à la cour.
Amsterdam: Johannes Bruyn, 1761
Exemplaren:
UBA: Port. ton. 95-2
¶ In Parijs verschenen in 1754.
B5387 - Ms - Zinnespel
Robert Lawet:
Al swerels ghebruucken ydelheyt.
Roeselare: 1571
Exemplaren:
Verblijfplaats ms niet bekend
B5388 - Ms
Robert Lawet:
Gheestelick Meyspel van tReyne Maecxsele ghezeyt de ziele.
Roeselare: Zonder jaar (ongeveer 1570)
Collatie: 173 folia
Exemplaren:
KBB: Ms II 154 : 3
B5389 - Ms
Robert Lawet:
Een schoon gheestelick spel van den Helighen Sacramente.
Roeselare: 1571
Exemplaren:
KBB: Ms II 154 : 4
B5390 - Ms - Zinnespel
Robert Lawet:
Een schoon gheestelick spel van zinnen van het Taruwe graen ende tCrocke saet.
Roeselare: 1582
Exemplaren:
KBB: Ms II 154 : 6
B5391 - Ms - Zinnespel
Robert Lawet:
Een gheestelick spel van zinnen rethoryckelick ghestelt op den Vader Onse.
Roeselare: 1577
Exemplaren:
KBB: Ms II 154 : 5
B5392 - Ms
Robert Lawet:
Jhesus ten twael jaeren oudt.
Roeselare: Zonder jaar (ongeveer 1568)
Exemplaren:
KBB: Ms II 154 : 1
B5393 - Ms - Zinnespel
Robert Lawet:
Judich ende Holifernes.
Roeselare: 1577
Exemplaren:
SBA: Ms. Plantijn-Moretus, & no. M 16.10
B5394 - Ms
Robert Lawet:
Meest Elcken en dOnruste Conscientie.
Roeselare: Zonder jaar (ongeveer 1569)
Exemplaren:
KBB: Ms II 154 : 2
B5395 - Ms - Zinnespel
Robert Lawet:
De vadere des huusghezins.
Roeselare: 1570
Exemplaren:
Verblijfplaats ms niet bekend
B5396 - Ms - Zinnespel
Robert Lawet:
De verlooren zoone.
Roeselare: 1583
Exemplaren:
KBB: Ms II 154 : 7
B5397 - Eerste druk - Groot anacreontisch ballet-pantomime
Le Boeuf:
De onstandvastige herder, of de triomph van Hymen op de liefde.
Amsterdam: Abraham Mars, Zonder jaar (ongeveer 1803)
Exemplaren:
UBL: 1098 H 12
B5398 - Eerste druk - Toneelspel
Joan Leerius:
De Amerikaan, of de edelmoedige vyand.
Zonder plaats: Z.dr., 1777
Ceneton-vingerafdruk: 177708 - a1 A2 wen - b1 A3 Y.$ : b2 B5 n$i
Collatie: 8°: A-B8; 29, [3] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: opdracht; A2v: personages; A3r-B7r: het spel; B7v-B8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67132
UBA: 690 H 113
UBN: Br 17872
B5399 - Herdruk - Toneelspel
Joan Leerius:
De Amerikaan, of de edelmoedige vyand.
Rotterdam: Jan Hendriksen, Zonder jaar (ongeveer 1800)
Exemplaren:
UBL: 1093 E 30
B5400 - Eerste druk - Kluchtspel
Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw (naar het Frans van Onbekend):
Broershert.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1668
Ceneton-vingerafdruk: 166808 - a1 A2 n$d : b2 $A - b1 A4 $gal. : b2 B5 toe.
Collatie: 8°: A-B8; [32] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: opdracht; A3v: lofdicht; A3v: personages; A4r-B8v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 11755 A 36 : 6
BNF: Yth. 67476
HABW: M: Lp 198 : 8
TIN: 13 C 45 : 6
UBL: 1092 G 1 : 5
UBU: Moltzer 6 F 103


Volgende lijst: Ceneton 55
Inleiding Ceneton
Redactie dr. A.J.E. Harmsen; tel. 0031-71-527.2117
Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands Universiteit Leiden