CENETON - Versie B

Gegevens over 11.500 Nederlandse toneelstukken tot 1803

Lijst 51 van de 95 lijsten

Bijgewerkt tot 31 januari 2011

Continuer


B5001 - Eerste druk - Treurspel
Petrus Johannes Kasteleijn (naar het Duits van Christian Felix Weisse):
Eduard de Derde.
Amsterdam: Willem Holtrop, 1786
Ceneton-vingerafdruk: 176808 - a1 *3 ist : a2 *5 bij$ : b1 A , : b2 E5 ,$ma
Collatie: 8°: *8, A-E8; [16], 47, [1] p.
Katernopbouw: *1r: Franse titelpagina; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*8r: voorbericht; *8v: personages; A1r-E6r: het spel; E6v-E8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67924
TIN: 16 B 33
UBA: 690 G 41
UBGron: ’Ep ’Ep F 211 : 1
UBL: 1092 E 20 : 1 & 1093 C 28
¶ Exx. TIN 16 B 33 en UBL 1093 C 28 op groot papier.B5002 - Herdruk - Treurspel
Petrus Johannes Kasteleijn (naar het Duits van Christian Felix Weisse):
Eduard de Derde, kroonprins van Engeland.
Amsterdam: 1786
Exemplaren:
UBL: 1205 D 36
¶ CBMNL in: P.J. Kasteleyn, Nieuwste poëzij, dl. I.
B5003 - Herdruk - Treurspel
Petrus Johannes Kasteleijn (naar het Duits van Christian Felix Weisse):
Eduard de Derde.
Jean François van der Schueren, 1796
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - b1 A za : b2 F ge
Collatie: 4°: π4, A-F4; 8, 48 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r-π3v: reglement toneelwedstrijd; π44: opdracht; π4v: personages; A1r-F4v: het spel.
Exemplaren:
UBGent: G 3073
B5004 - Eerste druk - Treurspel
Petrus Johannes Kasteleijn (naar het Duits van Friedrich Justin Bertuch):
Elfride.
Amsterdam: Erven van David Klippink, 1783
Ceneton-vingerafdruk: 178308 - a1 *2 end : a2 *4 lee - b1 A f : b2 F st
Collatie: 8°: π1, *6, A-E8, F2; [2], [12], 82, [2] p.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67955
TIN: 52 A 4 & Spec P I 32 a & Spec P I 32 b
UBA: 687 E 33 & 688 D 42
UBL: 1093 C 24 & 1092 E 18 : 5
¶ UBL 1093 C 24 op groot papier. Zie ook: Lierzang, na het ten tooneele voeren van het treurspel Elfride; de uitmuntende actrice, Johanna Cornelia Wattier toegezongen; door P.J. Kasteleijn. Te Amsteldam, bij Pieter Johannes Uylenbroek (UBGr ’EP’EP F 230 : 2).
B5005 - Herdruk - Treurspel
[Petrus Johannes Kasteleijn] (naar het Duits van Friedrich Justin Bertuch):
Elfride.
Amsterdam: Pieter Johannes Uylenbroek, 1787
Ceneton-vingerafdruk: 178708 - a1 A3 ien : a2 A5 leve - b1 B ’t : b2 F5 n$m
Collatie: 8°: A-F8; 96 p.
Katernopbouw: A1r: Franse titel; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r-A4v: opdracht; A5r-A7r: voorbericht; A7v: personages; A8r-F8v: het spel.
Exemplaren:
DSU: DSU 1770
SBH: 209 N 71
TIN: 7 F 11
UBA: 690 G 53
UBGron: ’Ep ’Ep F 213 : 3 & ’Ep ’Ep H 7 : 11
UBL: 1093 G 74
UBN: 39 C 287 : 1
UBU: Te Winkel 169
B5006 - Herdruk
Petrus Johannes Kasteleijn (naar het Duits van Friedrich Justin Bertuch):
Elfride.
In de Druck-persse, 1795
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B5007 - Herdruk
Petrus Johannes Kasteleijn (naar het Duits van Friedrich Justin Bertuch):
Elfride.
Jean François van der Schueren, 1796
Collatie: 12°:
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B5008 - Herdruk - Treurspel
Petrus Johannes Kasteleijn (naar het Duits van Friedrich Justin Bertuch):
Elfride.
Amsterdam: Pieter Johannes Uylenbroek, 1800
Ceneton-vingerafdruk: 180008 - b1 A vo : b2 E4 laat
Exemplaren:
TIN: 7 F 12
UBA: 690 G 52
UBL: 1095 H 58
B5009 - Eerste druk - Toneelspel met zangen
Petrus Johannes Kasteleijn (naar het Duits van Sal. Gessner):
Erastes en Lucinde.
Amsterdam: Willem Holtrop, 1786
Ceneton-vingerafdruk: 178608 - a1 *3 ’$li : a2 *5 ng.$ : b1 A v : b2 C5 allen
Collatie: 8°: *8, A-C8; [16], 47, [1] p.
Katernopbouw: *1r: Franse titelpagina; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4r: opdracht; *4v-*8r: voorbericht; *8v: personages; A1r--C8r: het spel; C8v: blanco.
Exemplaren:
KBH: 928 D 17
TIN: 13 F 11
UBA: 688 B 6 & Port. ton. 63-5
UBGron: ’Ep ’Ep F 212 : 3
UBL: 1092 E 20 : 2 & 1093 C 27
UBU: Te Winkel 481
¶ Exx. UBGr ’Ep ’Ep F 212 : 3 en UBL 1093 C 27 op groot papier.
B5010 - Eerste druk - Toneelspel
Petrus Johannes Kasteleijn (naar het Duits van Johann Christian Brandes):
De graaf van Olsbach, of de belooning der deugd.
Amsterdam: Izaak Duim, 1778
Ceneton-vingerafdruk: 177808 - a1 *2 NO : a2 *4 e$17 - b1 A oe : b2 H3 belo
Collatie: 8°: *4, A-G8, H4
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2: opdracht; *3r-*4r: voorbericht; *4v: personages; A1r-H4r: het spel; H4v: privilege.
Exemplaren:
GBR: 1155 E 19
KNAW: G 0996
PBF: A 1712 : 3
SBA: C 37685 : 1 : 4
Artesis-KC: MTOD-TV-KAST-graaf-1
TIN: 13 B 31 : 3 & 72 G 53
UBA: 687 D 65 & 688 A 2
UBL: 1092 E 17 : 1 & 1093 C 18
UBN: 40 C 324 : 4
UBU: Te Winkel 943 : 2
UBVU: O.D. 070 920 0 001 27
¶ Gevolgd door UBL 1093 C 18 : 2: verschillende gedichten, brieven en beschouwingen over dit toneelstuk.
B5011 - Eerste druk - Blijspel
Petrus Johannes Kasteleijn (naar het Duits van Christ. Friedr. Ferd. Anselm von Bonin):
De jufferlijke kamerdienaar.
Amsterdam: Erven van David Klippink, 1783
Ceneton-vingerafdruk: 178308 - a1 *4 chou - b1 A5 vert : b2 D5 $mi
Exemplaren:
SBA: C 37685 : 3 : 4
TIN: 13 D 68 & 13 E 70
UBA: 688 D 48
UBL: 1092 E 18 : 4
¶ CBMNL 3997 op groot papier.
B5012 - Eerste druk - Heldenspel
Petrus Johannes Kasteleijn:
De marquis de Bouillé, of de herövering van St. Eustatius.
Amsterdam: Erven van David Klippink, 1782
Ceneton-vingerafdruk: 178208 - a1 *3 $k : a2 *5 n$z - b1 B uu : b2 D3 raak
Katernopbouw: Coll.: *8, B-C8, D4; 55, [1] p. & Kat.: *1r: Franse titelpagina; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4r: opdracht; *4v-*5r: voorbericht; *5v: personages; *6r-D4r: het spel; D4v: blanco.
Exemplaren:
TIN: 24 A 28
UBA: 688 D 40 & 692 E 75 : 3
UBL: 1092 E 18 : 3 & 1093 C 22
UBU: Te Winkel 805
¶ CBMNL 4990 op groot papier.
B5013 - Eerste druk - Blijspel
Petrus Johannes Kasteleijn (naar het Italiaans / Frans van Carlo Goldoni / Louis Sébastien Mercier):
Moliere.
Amsterdam: Albrecht Borchers, 1781
Ceneton-vingerafdruk: 178108 - a1 *4 $ku : a2 *5 nsch - b1 A o : b2 F5 ees$
Collatie: 8°: *8, A-F8; [16], 96 p.
Katernopbouw: *1r-*1v: blanco; *2r: Franse titel; *2v: blanco; *3r: titelpagina; *3v: blanco; *4: opdracht; *5r-*8r: voorbericht; *8v: personages; A1r-F8v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 448 L 170
SBA: C 37685 : 1 : 1
TIN: 19 B 41 & 19 F 95
UBA: 691 E 32
UBL: 1092 E 18 : 1
UBN: 40 C 324 : 1 & 414 C 211
¶ Exx. TIN 19 B 41 en CBMNL 5414 op groot papier.
B5014 - Eerste druk - Treurspel
Petrus Johannes Kasteleijn (naar het Duits van Onbekend):
Olintes.
Amsterdam: Willem Holtrop, 1786
Ceneton-vingerafdruk: 178608 - a1 †3 ien : a2 **2 $is.$ - b1 A ar : b2 F5 t!$v
Collatie: 8°: π1, †4, *8, **2, A-F8; [2], 8, 19, [1], 94, [2] p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; †1r: Franse titelpagina; †1v: blanco; †2r: titelpagina; †2v: blanco; †3r-†4v: opdracht; *1r-**2r: voorbericht; **2v: personages; A1r-F7v: het spel; F8r-F8v: blanco.
Exemplaren:
TIN: 7 F 25 & 26 A 15 : 3
UBA: 692 B 11 & 692 E 75 : 5
UBGron: ’Ep ’Ep F 212 : 2
UBL: 1092 E 19 : 3 & 1093 C 26 : 1
¶ Exx. UBGr ’Ep ’Ep F 212 : 2 en UBL 1093 C 26 : 1 op groot papier. Dit Leidse ex. wordt gevolgd door: J.C. Volckardt: Lierzang aan mijnen vriend den Heere P.J. Kasteleijn, bij de uitgave van zijnen Olintes, treurspel.
B5015 - Herdruk - Treurspel
Petrus Johannes Kasteleijn (naar het Duits van Onbekend):
Olintes.
Amsterdam: Willem Holtrop, 1789
Ceneton-vingerafdruk: 178908 - a1 *4 lei : a2 **5 ond - b1 A aa : b2 F5 r$
Collatie: 8°: *8, **8, A-F8; 32, 93, [3] p.
Katernopbouw: *1: blanco; *2r: Franse titelpagina; *2v: blanco; *3r: titelpagina; *3v: blanco; *4r-*4v: opdracht; *5r-*6v: bericht bij de 2e dr.; *7r-**8r: voorafspraak; **8v: personages; A1r-F7r: het spel; F7v-F8v: blanco.
Exemplaren:
TIN: 19 F 42
UBA: 692 B 12
UBGent: L30 : 18 N 175 : 2
UBL: 1099 F 56
UBU: Te Winkel 479
B5016 - Herdruk - Treurspel
Petrus Johannes Kasteleijn (naar het Duits van Onbekend):
Olintes.
Amsterdam: Willem Holtrop, 1793
Exemplaren:
UBA: 774 C 28
UBL: 1205 D 37
B5017 - Eerste druk - Zinnebeeldig stuk
Petrus Johannes Kasteleijn:
De tooneelsluiting, met choorzangen en dansen.
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, 1788
Ceneton-vingerafdruk: 178808 - b1 A4 n$ee : b2 B2 $uw
Katernopbouw: A1r: Franse titelpagina; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r: voorbericht; A3v: personages; A4r-B4v: het spel &
Exemplaren:
Artesis-KC: MTOD-TV-KAST-tooneel-1
TIN: 5 E 36 & 54 F 45 & 56 A 35 : 5
UBA: 692 G 62
UBL: 1092 E 21 : 2 & 1093 C 29 : 2
¶ UBL 1093 C 29 : 2 op groot papier.
B5018 - Eerste druk - Naspel
[Petrus Johannes Kasteleijn (A.v.D.)]:
De schouwburg, of loon naar werk. Naspel, voor het tooneelspel Dormont en Julia, of de beloonde huwlijkliefde.
Amsterdam: Izaac de Jongh, 1780
Ceneton-vingerafdruk: 178008 - a1 *3 DE$ - b1 A5 voo : b2 B5 $on
Collatie: 8°: A- [A2-A5 als *2-*5; A1 ontbreekt] B8; 32 p.
Katernopbouw: *2r: titelpagina; *2v: kort privilege; *3r-*4r: voorbericht; *4v: personages; A5r-BBr: het spel; B7v-B8v: aantekeningen.
Exemplaren:
BLL: 11754 C 2 : 4
KBH: 448 H 121
TIN: 19 F 26
UBA: [olim: 688 D 59 : 2] & [olim: 691 F 95] & O 62-4631 : 2 & OK 63-8805
UBL: 1092 E 17 : 4 & 1093 C 21 : 2
UBU: Te Winkel 563
¶ Gericht tegen de acteur Karel Passé, die drie maal de rol van Dormont opzettelijk slecht had vertolkt om het stuk te doen vallen.
B5019 - Eerste druk - Blijspel
C. Kastricum:
De schadelyke soon, of de Joodse lichtmis.
Amsterdam: Pieter Aldewereldt, 1732
Ceneton-vingerafdruk: 173208 - b1 A hi : b2 F3 urnam
Collatie: 8°: π3, A-E8, F4; [6], 88 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r-π3r: inhoud; π3v: personages; A1r-F4v: het spel.
Exemplaren:
TIN: 20 C 79
UBA: 691 F 131
UBL: 1092 E 22
B5020 - Eerste druk - Kluchtig blijspel
Frans Keesen Jr.:
De jaloersche dronkaart.
Rotterdam: Johannes (II) Hofhout, en Ego van Wolfsbergen, Zonder jaar (ongeveer 1774)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A ’t : b2 C5 $de
Collatie: 8°: π2, A-B8, C6; [4], 43, [1] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r: Aan de beminnaren van het tooneel; π2v: personages; A1r-C6r: het spel; C6v: drukkerscatalogus.
Exemplaren:
GBR: 1360 F 57
TIN: 4 K 31
UBL: 1094 D 16
¶ Naam van de auteur volgens cat. GBR. In de korte drukkerscatalogus op p. 44 worden alleen de titels van Almenorade en Willem de Vyfde genoemd, beide bij de zelfde uitgevers verschenen in 1774; het spel Fransois van Brederode, of het Belegerde Rotterdam dat zij in 1775 drukten echter niet.
B5021 - Eerste druk
Abraham Kemp:
Gorinchem: spel van sinne in Vlaardingen 1616.
In: Vlaerdings Redenrijck-bergh
Amsterdam: Cornelis Fransz, 1617
Exemplaren:
BLL: 1490 S 14
BNF: Yi. 318 & Yi. 1453
GBR: 1352 D 11
KBH: 759 B 21 : 13 & 10 G 23 : 13
KNAW: G 291
SBH: 76 A 5 : 13 & 76 A 6 : 13
UBA: 976 B 16 & 2340 E 7
UBGent: BL 1979 : 5 : 13 & H 116 : 13
UBL: 1184 A 23 : 13
UBN: 129 C 314
UBU: Moltzer 3 F 14
UBVU: XH 05535 : 13
SAB Deventer 14 G 75 & Dordrecht, Museum Van Gijn 200.497 & UB Tilburg KOD 020 B 05
B5022 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Abraham Kemp:
Bly-eind-spel. Beeld’ af hoe Bataviers soo veel en lange tijden, kloek hebben weder-staan haar vyant in het strijden ...
Gorinchem: Paulus Vinck, 1660
Exemplaren:
BNF: Yi. 684
B5023 - Eerste druk - Blij-eindend treurspel
Abraham Kemp:
Blij-eind-spel, op de vraag van de Kaamer tot Rijswijk: & Beeld’ af, hoe Bataviers, soo veel en lange tijden, & Kloek hebben weder-staen, haer vyant in het strijden.
Gorinchem: Helmich van Cappel, 1643
Ceneton-vingerafdruk: 164304 - a1 *2 om : a2 ** $v - b1 A ve : b2 Dij ,$hel - c1 E $v : c2 Aiij s$w
Collatie: 4°: *-**4, A-F4 [F3 als A3]; [16], [48] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*2v: opdracht; *3r-*4r: uitschrivinghe; **1r-**3v: lofdichten; **4r-**4v: korte inhoud; **4v: personages; A1r-D3v: het spel; D4r-F4v: Redens-krans.
Exemplaren:
BLL: (11556 DD 13) & 11556 CCC 40
KBH: (504 B 217) & (848 F 27)
SBA: C 41370
UBA: 691 B 87
UBL: 1098 B 90 : 2a & (Port. 142)
UBU: (Moltzer 6 B 3) & (Moltzer 6 B 70)
¶ Gevolgd door Redens-krans
B5024 - Ms
Abraham Kemp:
Ick kenje niet.

Exemplaren:
SBH: 187 B 11
B5025 - Eerste druk - Treurspel
Abraham Kemp:
Droeff-eyndich-spel, van de moordt van sultan Osman, keyser van Turckijen: gheschiet den 20sten Mey 1622.
Gorinchem: Adriaen Helmichsz, 1623
Ceneton-vingerafdruk: 162304 - a1 A2 t$vo : a2 A3 ’tH - b1 B ft : b2 G3 en$gh
Collatie: 4°: A-G4; [56] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v-A2r: opdracht; A2v: korte inhoud; A3r-A4v: lofdichten; B1r-G4r: het spel; G4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yi. 824
UBL: 1098 B 90 : 1
B5026 - Herdruk - Treurspel
Abraham Kemp:
Droeff-eyndich-spel, van de moort van Sultan Osman, Keyser van Turckyen: gheschiet den twintichsten Mey, Anno 1622.
Amsterdam: Nicolaes van Ravesteyn, voor Dirck Cornelisz Houthaeck, 1639
Ceneton-vingerafdruk: 163904 - a1 A2 AH : a2 A3 er$di - b1 B en : b2 G3 yd$gh
Collatie: 4°: A-G4; [56] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: aan de lezer; A2r: opdracht; A2v: korte inhoud; A3r-A4r: lofdichten; A4v: personages; B1r-G4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yi. 825
KBH: 448 K 25
UBA: 687 C 70 & 690 F 84
UBL: 1504 G 2
B5027 - Eerste druk - Kluchtspel
Jacobus Kemp:
De bedrogen smith.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1661
Ceneton-vingerafdruk: 166104 - b1 A e : b2 B3 tioer
Collatie: 4°: A-B4 [A2 als A]; [16] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-B4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 66608
KBH: 504 B 281
UBA: Port. ton. 26-12
UBL: 1098 B 90 : 4
¶ Het personage Jellemer spreekt Fries.
B5028 - Herdruk
Jacobus Kemp:
De bedrogen smith.
Amsterdam: Broer Jansz Bouman, 1661
Ceneton-vingerafdruk: 166104 - b1 A2 $dw : b2 B3 $stio
Collatie: 4°: A-B4
Exemplaren:
BLL: 11754 BBB 34
BNF: Yth. 66609
B5029 - Herdruk - Kluchtspel
Jacobus Kemp:
De bedrogen smith.
Amsterdam: Michiel de Groot, Zonder jaar (ongeveer 1670)
Exemplaren:
BNF: Yth. 68713 & Yth. 68713 bis
B5030 - Herdruk - Kluchtspel
Jacobus Kemp:
De bedroogen smith.
Amsterdam: Michiel de Groot, 1679
Ceneton-vingerafdruk: 167908 - b1 A2 met$ : b2 B3 em$
Collatie: 8°: A-B8 [B5 als B3]; [32] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-B8v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 32 M 7
SPB: 6.10.2.76
UBL: 1092 E 55
B5031 - Herdruk - Kluchtspel
Jacobus Kemp:
De bedroogen smith.
Amsterdam: Erfg. van de wed. Gysbert de Groot, 1726
Ceneton-vingerafdruk: 172608 - b1 A2 tkas : b2 B5 vir
Collatie: 8°: A-B8
Exemplaren:
BLL: 11754 A 2 : 5
BNF: Yth. 68714
UBA: Port. ton. 85-1
UBU: Te Winkel 932 : 4
B5032 - Eerste druk - Treurspel
Jacobus Kemp (naar het Latijn van Lucius Annaeus Seneca):
Medea, off wraek van verlaete min.
Gorinchem: Alexander Haensberg, 1665
Ceneton-vingerafdruk: 166504 - a1 A2 e$E : a2 B o - b1 B2 ns$d : b2 F2 m$h
Collatie: 4°: A-E4, F2; [44] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: opdracht; A2v-B1r: lofdichten; B1v: korte inhoud & personages; B2r-F2v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 11707 C 10
BNF: Yi. 819
GBR: 1365 G 82
KBH: 448 L 48
UBA: O 77-378
UBL: 1098 B 90 : 3
B5033 - Herdruk - Treurspel
Jacobus Kemp (naar het Latijn van Lucius Annaeus Seneca):
Medea, off wraak van verlaete min.
Dordrecht: J. van Vliet, 1738
Exemplaren:
BNF: Yi. 820
B5034 - Eerste druk
Joannes Andreas Kempens:
Achab.
Zonder jaar (ongeveer 1730)
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B5035 - Eerste druk
Joannes Andreas Kempens:
Joas.
Zonder jaar (ongeveer 1730)
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B5036 - Eerste druk
Joannes Andreas Kempens:
Tobias.
Zonder jaar (ongeveer 1730)
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B5037 - Eerste druk - Treurspel
Ger. Kempher (naar het Grieks van Euripides):
Helena in Egipte, of de gewaande-ontrouwe getrouw bevonden.
Alkmaar: Simon van Hoolwerf, 1737
Ceneton-vingerafdruk: 173708 - a1 *2 Par : a2 **3 $M - b1 A $t : b2 G3 get
Collatie: 8°: *-**4, A-F8, G4; [16], 104 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3v: opdracht; *4r-*4v: korte inhoud; **1r-**4r: lofdichten; **4v: personages; A1r-G4r: het spel; G4v: getuigenissen over Euripides door Iön.
Exemplaren:
GBR: 1369 G 1 : 8
KBH: 943 F 59
UBA: 690 G 110
UBL: 1092 E 23
¶ In ex. KBH is het tweede katern, **1-**4, gebonden na het eerste blad van het A-katern.
Digitale teksteditieB5038 - Eerste druk - Treurspel
Jan Willem Kerkhoven:
Acontius.
Amsterdam: Gedrukt voor den Autheur, 1758
Ceneton-vingerafdruk: 175808 - a1 *2 ,$ - b1 A ten : b2 D3 ,$al
Collatie: 8°: *2, A-C8; D3; [4], 54 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: privilege ("Geen exx."); *2r: lofdicht; *2v: personages; A1r-D3v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67021
TIN: 19 A 56
UBA: 689 H 30
UBL: 1092E 24 : 2
B5039 - Eerste druk - Treurspel
Jan Willem Kerkhoven:
Hadewig.
Amsterdam: 1755
Ceneton-vingerafdruk: 175508 - a1 *2 $W - b1 A w$w : b2 D5 hy$
Collatie: 8°: *2, A-D8; [4], 63, [1] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: "Geen Exemplaaren..."; *2r: opdracht; *2v: personages; A1r-D8r: het spel; D8v: blanco.
Exemplaren:
TIN: 16 G 43
UBA: 692 F 82
UBL: 1092 C 12 & 1092 E 24 : 1
¶ UBL 1092 C 12 op groot papier.
B5040 - - Muzikaal kluchtspel
Guilielmus Ignatius Kerricx:
Het gouvernement van Sancho Panca in ’t Eylant Barataria.
Antwerpen: Wed. Henri Thieullier, 1700
Exemplaren:
SBA: C38025
¶ Bevat enkele verzen uit het spel van Van der Cruyssen, gemarkeerd met een asterisk.
B5041 - - Muzikaal kluchtspel
Guilielmus Ignatius Kerricx:
Het gouvernement van Sancho Panca in ’t Eylant Barataria.
Antwerpen: Joannes van Soest, 1700
Exemplaren:

¶ Bevat enkele verzen uit het spel van Van der Cruyssen, gemarkeerd met een asterisk.
B5042 - Ms
Colijn Keyart:
Narcissus ende Echo.
1552
Exemplaren:
UBGent: Ms. no. 900*
B5043 - Eerste druk - Wagenspel
Jan vanden Kiele:
Sint Jans Openbaringhe cap. 1.
Antwerpen: Jan (III) van Ghelen, de Jonghe, 1581
Collatie: 8°: B5r-B6
Exemplaren:
UBL: 1497 G 4 : 1
¶ In: Jan vanden Kiele: Den Boomgaert der Belgischer Poëteriien, Seer playsant ende oock profijtelijck om lesen, [...] Antwerpen: Jan (III) van Ghelen de Jonge, 1581.
B5044 - Eerste druk - Wagenspel
Jan vanden Kiele:
Sint Jans Openbaringhe cap. 2.
Antwerpen: Jan (III) van Ghelen, de Jonghe, 1581
Collatie: 8°: B6r-C1
Exemplaren:
UBL: 1497 G 4 : 2
¶ In: Jan vanden Kiele: Den Boomgaert der Belgischer Poëteriien, Seer playsant ende oock profijtelijck om lesen, [...] Antwerpen: Jan (III) van Ghelen de Jonge, 1581.
B5045 - Eerste druk - Wagenspel
Jan vanden Kiele:
Sint Jans Openbaringhe cap. 3.
Antwerpen: Jan (III) van Ghelen, de Jonghe, 1581
Collatie: 8°: C1v-C3
Exemplaren:
UBL: 1497 G 4 : 3
¶ In: Jan vanden Kiele: Den Boomgaert der Belgischer Poëteriien, Seer playsant ende oock profijtelijck om lesen, [...] Antwerpen: Jan (III) van Ghelen de Jonge, 1581.
B5046 - Eerste druk - Wagenspel
Jan vanden Kiele:
Sint Jans Openbaringhe cap. 4.
Antwerpen: Jan (III) van Ghelen, de Jonghe, 1581
Collatie: 8°: C3r-C3
Exemplaren:
UBL: 1497 G 4 : 4
¶ In: Jan vanden Kiele: Den Boomgaert der Belgischer Poëteriien, Seer playsant ende oock profijtelijck om lesen, [...] Antwerpen: Jan (III) van Ghelen de Jonge, 1581.
B5047 - Eerste druk - Wagenspel
Jan vanden Kiele:
Sint Jans Openbaringhe cap. 5.
Antwerpen: Jan (III) van Ghelen, de Jonghe, 1581
Collatie: 8°: C3v-C5
Exemplaren:
UBL: 1497 G 4 : 5
¶ In: Jan vanden Kiele: Den Boomgaert der Belgischer Poëteriien, Seer playsant ende oock profijtelijck om lesen, [...] Antwerpen: Jan (III) van Ghelen de Jonge, 1581.
B5048 - Eerste druk - Wagenspel
Jan vanden Kiele:
Sint Jans Openbaringhe cap. 6.
Antwerpen: Jan (III) van Ghelen, de Jonghe, 1581
Collatie: 8°: C5v-C7
Exemplaren:
UBL: 1497 G 4 : 6
¶ In: Jan vanden Kiele: Den Boomgaert der Belgischer Poëteriien, Seer playsant ende oock profijtelijck om lesen, [...] Antwerpen: Jan (III) van Ghelen de Jonge, 1581.
B5049 - Eerste druk
D. Kienemans:
Herderszangen.
Amsterdam: 1722
Exemplaren:
UBL: 1092 E 25
B5050 - Eerste druk
Petro Antonio Kimpe (naar het Spaans van Pedro Calderón de la Barca):
[Het leven is een droom]
Zonder jaar (ongeveer 1795)
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B5051 - Eerste druk - Blij-eindend treurspel
[Petrus Antonius Kimpe] (naar het Spaans van Pedro Calderón de la Barca):
Sigimundus, zoon en kroon-prins van Bazilius, of: ’t leven is een droom.
Petrus Kimpe, Zonder jaar (ongeveer 1780)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - b1 B v : b2 I e
Collatie: 4°: A-H4, I1, 66 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v-A2r: korte inhoud; A2v: personages; A3r-I1v: het spel; G7r-G7v: blanco.
Exemplaren:
Artesis-KC: MTOD-TV-CALD-sigismu-1
B5052 - Eerste druk
L. Kimsaque:
David en Goliath.
Zonder jaar (ongeveer 1756)
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B5053 - Eerste druk - Treurspel
Johannes Kinker:
Celia.
Amsterdam: J. ten Brink Gerritsz, 1792
Ceneton-vingerafdruk: 179208 - a1 * ll : a2 *4 kom - b1 A -$ : b2 F5 hoo
Collatie: 8°: π2, *6, A-F8; [4], [12], 96 p.
Katernopbouw: π1r: Franse titelpagina; π1v: blanco; π2r: titelpagina; π2v: blanco; *1r-*6r: voorrede; *6v: personages; A1r-F8v: het spel; F8v: prijs ander werk Kinker bij uitg.
Exemplaren:
KBH: 830 H 12
TIN: 19 A 87
UBA: 435 F 13 & 687 B 30 & 690 G 11
UBGron: ’Ep ’Ep H 7, 11 :
UBL: 1092 C 14 : 1 & 1092 E 26
UBVU: XN 00259 : 3
¶ Ex. UBL 1092 C 14 : 1 op groot papier.
B5054 - Eerste druk - Zinnebeeldige voorstelling
Johannes Kinker:
Eeuwfeest by den aanvang der negentiende eeuw.
Amsterdam: Abraham Mars, 1801
Ceneton-vingerafdruk: 180108 - a1 *3 den$a - b1 A ige : b2 C5 gely
Exemplaren:
DSU: DSU 1539
KBH: 1350 C 68 : 3
Artesis-KC: MTOD-TV-KINK-eeuwfee-1
TIN: 3 G 4
UBA: 687 E 29 & 692 B 19
UBL: 1092 E 27 & 1093 C 32
¶ UBL 1093 C 32 op groot papier.
B5055 - Herdruk - Zinnebeeldige voorstelling
Johannes Kinker:
Eeuwfeest by den aanvang der negentiende eeuw.
Amsterdam: Abraham Mars, 1801
Ceneton-vingerafdruk: 180108 - a1 *3 en$ - b1 A ig : b2 C5 gel
Exemplaren:
TIN: 13 C 46 : 1
UBA: Port. ton. 21-25
B5056 - Herdruk - Zinnebeeldige voorstelling
Johannes Kinker:
Eeuwfeest by den aanvang der negentiende eeuw.
Amsterdam: Abraham Mars, 1801
Ceneton-vingerafdruk: 180108 - a1 *3 n$a - b1 A ge : b2 G5 gel
Exemplaren:
TIN: 13 H 19
B5057 - Eerste druk - Kermistreurspel
Johannes Kinker:
Ericia, of de Vestaalsche maagd. ingericht om in de Min in ’t Lazarushuys ingelyfd te worden.
Amsterdam: J. ten Brink Gerritsz, 1799
Ceneton-vingerafdruk: 179912 - b1 A h : b2 A7 ELI
Collatie: 12°: π3, A12; [6], 22, [2] p.
Katernopbouw: π1r: Franse titel; π1v: blanco; π2r: titelpagina; π2v: blanco; π3r: "De Vertaaler van Ericia zong eens: [...]"; π3v: personages; A1r-A11v: het spel; A12r: reclame voor Kinkers Gabriëla van Faiël; A12v: blanco.
Exemplaren:
KBH: 830 H 21
SBA: C 27641
TIN: 3 G 6 : 2 & 3 G 5
UBA: 690 D 55 & 690 C 113
UBL: 1092 E 32 & 1093 C 31
UBN: Br 39691
¶ Parodie op Bernard le Bovier de Fontenelle: Ericia, of de Vestaalsche maagd, vert. door Abr. Louis de Barbaz. UBL 1093 C 31 op groot papier.
B5058 - Eerste druk - Katjensspel
Johannes Kinker:
Gabriëla van Faiël, geboren van Vergy. Vry gevolgd, naar het vierde en vyfde bedryf van Gabriëla van Vergy, treurspel.
Amsterdam: J. ten Brink Gerritsz, 1798
Ceneton-vingerafdruk: 179808 - b1 A vre : b2 A6 $en$
Collatie: 8°: π2, A8, [B]2; [4], 19, [1] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r: voorwoord; π2v: personages; A1r-[B]2r: het spel; [B]2v: korte fondslijst.
Exemplaren:
KBH: 2115 E 27 : 2
TIN: 3 G 6 : 1
UBA: 429 F 43 & Port. ton. 46-15
UBGron: ’Ep ’Ep G 25 : 2
UBL: 1092 E 34
UBN: Br 39690
UBVU: XN 05787
¶ Parodie op ’Gabriëla van Vergy’ van J. Nomsz.
B5059 - Eerste druk - Zinnebeeldige voorstelling
Johannes Kinker:
De menscheid in ’t Lazarushuis, by den aanvang der negentiende eeuw.
Amsterdam: 1801
Ceneton-vingerafdruk: 180108 - a1 *3 s$w - b1 A ME : b2 E5 e$vi
Collatie: 8°: *4, A-B8; [8], 32 p.
Exemplaren:
DSU: DSU 1774
KBH: 1350 C 68 : 4
TIN: 13 H 20
UBA: 691 E 46 & 691 C 51
UBL: 1092 E 33 & 1093 C 33
¶ UBL 1093 C 33 op groot papier.
B5060 - Eerste druk - Moorddadig treurspel
Johannes Kinker:
Orosman de kleine of de dood van Zaïre.
Utrecht: Z.dr., 1787
Ceneton-vingerafdruk: 178708 - b1 A oe : b2 C5 ds$w
Collatie: 8°: *2, A-C8; [4], 48 p.
Katernopbouw: *1r titelpagina; *1v personen; *2rv voorwoord; A1r-C8v het spel.
Exemplaren:
TIN: 19 B 6
UBA: 435 F 32
UBL: 1092 C 13
UBVU: XN 00259 : 2
¶ Ex. TIN 19 B 6 op groot papier. Parodie op Voltaire’s Zaïre
B5061 - Eerste druk - Zinnebeeldige voorstelling
Johannes Kinker:
Tafereel, der jongste lotgevallen van Europa, geëindigd door de vrede.
Amsterdam: Abraham Mars, 1802
Ceneton-vingerafdruk: 180208 - a1 *2 zel : a2 *3 de - b1 A $ : b2 D5 t$te$
Collatie: 8°: *4, A-D8; [8], 62, [2] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3v: voorrede; *3v: drukfouten; *4r-*4v: personages; A1r-D7v: het spel; D8r: "Geen exx. zullen voor echt gehouden worden"; D8v: blanco.
Exemplaren:
DSU: DSU 1540
SBA: 534049
Artesis-KC: MTOD-TV-KINK-taferee-1
TIN: 3 G 7
UBA: 435 F 14 & 689 D 8 & Port. ton. 48-12
UBL: 1092 E 28 & 1093 C 34
UBU: Te Winkel 814
¶ Doelt op de vrede van Amiens. UBL 1093 C 34 op groot papier.
B5062 - Eerste druk - Episodisch drama
Johannes Kinker:
Van Rots.
Amsterdam: J. ten Brink Gerritsz, 1789
Ceneton-vingerafdruk: 178908 - a1 *2 ord$i : a2 *4 hebb - b1 A s$v : b2 I5 ET
Exemplaren:
TIN: 56 A 39
UBA: 436 E 7
UBL: 1087 G 67 : 1 & 1092 C 14 : 2
UBVU: BildMus 0100
B5063 - Eerste druk - Toneelspel
Joh. Kisselius (naar het Frans van Charles Antoine Guillaume Pigault le Brun de l’Épinoy):
De blanke en de zwarte.
Amsterdam: Pieter Johannes Uylenbroek, 1798
Ceneton-vingerafdruk: 179808 - a1 *2 R : a2 *5 r. - * b1 A2 er : b2 H n
Exemplaren:
BNF: Yth. 67405 : 2
TIN: 5 B 115
UBA: 688 B 85 & 1020 E 79
UBL: 1092 D 42 & 1092 E 35
¶ Exx. TIN 5 B 115 en UBL 1092 D 42 op groot papier.
B5064 - Eerste druk - Toneelspel
Joh. Kisselius (naar het Frans van Ducray Duminil):
Candor, of de grafkelder in het bosch.
Dordrecht: E. Bonte, 1801
Ceneton-vingerafdruk: 180108 - a1 *2 79 - b1 A n : b2 G2 ns$
Exemplaren:
KBH: 30 G 50
TIN: 5 C 38
UBA: 693 F 25
UBL: 1092 E 38
¶ CBMNL 1233 op groot papier.
B5065 - Eerste druk - Toneelspel
Joh. Kisselius (naar het Frans van Pujos en Dabaytua):
Eleonore van Rosalba, of de puinhopen van Paluzzi.
Amsterdam: Pieter Johannes Uylenbroek, 1799
Ceneton-vingerafdruk: 179908 - b1 A4 AT : b2 F2 g$
Collatie: 8°: A-E8, F4; 85, [3] p.
Katernopbouw: A1r: Franse titel; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r: (voorwoordje van K.); A3v: personages; A4r-F3r: het spel; F3v-F4v: blanco.
Exemplaren:
TIN: 13 C 21
UBA: 344 E 34
UBL: 1092 E 36 & 1093 C 39
UBN: Br 21589
UBVU: TN 06649 xx : 2
¶ CBMNL 2138 op groot papier. &
B5066 - Eerste druk - Treurspel
Joh. Kisselius:
Selicour.
Amsterdam: Pieter Johannes Uylenbroek, 1799
Ceneton-vingerafdruk: 179908 - b1 A4 der : b2 C5 l$m
Collatie: 8°: A-C8; 42 p.
Katernopbouw: A1r: Franse titelpagina; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r: voorwoord; A3v: personages; A4r-C8v: het spel.
Exemplaren:
TIN: 52 C 13
UBA: 693 F 68
UBL: 1092 E 37 & 1093 C 40
¶ UBL 1093 C 40 op groot papier.
B5067 - Eerste druk - Kluchtig treurspel
Tooneelianus van Kleurenrym (Pieter Joh. Uylenbroek):
De vertrouweling, of de gewaande doode.
Amsterdam: Pieter Johannes Uylenbroek, 1794
Ceneton-vingerafdruk: b1 A2 orst! : b2 A5 moet
Collatie: 8°: A8; 15, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-A8r: het spel; A8v: blanco.
Exemplaren:
KBH: 1350 C 67 : 6
TIN: 16 D 102
UBA: 688 D 46 : 4
UBL: 1096 B 44
¶ UBL 1096 B 44 op groot papier.
B5068 - Herdruk
Tooneelianus van Kleurenrym (Pieter Joh. Uylenbroek):
De vertrouweling, of de gewaande doode.
In: De belacchelyke tooneelzucht
1794
Ceneton-vingerafdruk: 179408 - b1 F2 de$ : b2 D5 oet
Katernopbouw: π2v: personages; F1r-F8v: het spel.
Exemplaren:
UBL: 1089 C 33 & 1090 G 65
B5069 - Eerste druk - Blijspel met zang
Hendr. Herm. Klijn (naar het Frans van Benoît Joseph Marsollier des Vivetières):
Adolph en Clara, of de twee gevangenen.
Amsterdam: Abraham Mars, 1802
Ceneton-vingerafdruk: 180208 - b1 A4 per. : b2 E5 ar.
Collatie: 8°: A-E8; 79, [1] p.
Katernopbouw: A1r: Franse titel; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r: voorbericht; A3v: personages; A4r-E8r: het spel; E8v: echtheidsverklaring, handtekening Secretaris der Stadsschouwburg, Willem Haverkorn de Jonge Wzn.
Exemplaren:
PBF: A 1630 : 2 : 8
TIN: 7 D 6 & 29 A 58
UBA: 689 D 14 & 1021 C 57
UBL: 1092 E 40 & 1093 C 42
UBU: Te Winkel 1012
¶ UBL 1093 C 42 op groot papier.
B5070 - Eerste druk - Treurspel
Gov. Klinkhamer (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)):
Zaïre, of de koningklyke slavin.
Amsterdam: Jacobus Hayman, 1734
Ceneton-vingerafdruk: 173408 - a1 *2 ,$e : a1 *3 le$d - b1 A n$ : b2 F5 AÏ
Collatie: 8°: A-F8; [8], 96 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*2v: opdracht; *3r-*4r: voorrede; *4v: personages; A1r-F8v: het spel.
Exemplaren:
GBR: 1361 D 36
KBH: 448 J 9
TIN: 4 C 16
UBA: 694 H 67 : 2 & 750 F 35 & 1079 E 18 : 2
UBGent: L30 : 18 N 172 : 1
UBU: Te Winkel 764A
B5071 - Herdruk - Treurspel
Gov. Klinkhamer (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)):
Zaïre, of de koningklyke slavin.
Amsterdam: Dirk Schuuring, 1761
Ceneton-vingerafdruk: 176108 - a1 *2 $en : a2 *3 ele - b1 A en : b2 F5 AÏ
Exemplaren:
KBH: 2201 E 28 : 5
UBGron: ’Ep ’Ep H 7, 6 : 7
UBU: Te Winkel 764A
B5072 - Herdruk
Gov. Klinkhamer (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)):
Zaïre, of de koningklyke slavin.
Amsterdam: Dirk Schuuring, 1768
Ceneton-vingerafdruk: 176808 - a1 *2 ,$e : a2 *3 y$v - b1 A en : b2 F5 Ï
Collatie: 8°: *4, A-F8; [8], 96 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*2v: opdracht; *3r-*4r: voorrede; *4v: personages; A1r-F8v: het spel.
Exemplaren:
GBR: 1360 J 16
KBH: (3061 G 6)
KNAW: G 0998
TIN: 16 G 113
UBA: 692 E 56
UBGent: BL 4948*
¶ Aan het ex. KBH 3061 G 6 ontbreekt het laatste blad.
B5073 - Eerste druk
G. Kockaert:
De verrysenisse O.H. Jesu-Christi, met alle syne openbaringhen.
Zonder jaar (ongeveer 1719)
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B5074 - Eerste druk
G. Kockaert:
Verryssenisse ons heeren Jesu-Christi met alle syne openbaringhen ende Hemelvaert.
Brussel: Guilliam Jacobs, 1706
Exemplaren:
UBL: 1089 B 34 : 1
B5075 - Eerste druk - Blij-eindend treurspel
Johannes Koenerding (I) (naar het Frans van Philippe Quinault):
Amalazonte.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1667
Ceneton-vingerafdruk: 166708 - a1 *3 $R - b1 A n$a : b2 D5 ijn$n
Collatie: 8°: *4, A-D8
Exemplaren:
BNF: Yth. 67122
KBH: 443 A 17
TIN: 13 A 29 : 1
UBA: 698 H 134
UBL: 1091 E 42 : 1
B5076 - Eerste druk - Blij-eindend treurspel
Johannes Koenerding (I):
De mildadige minnaer en kuische slavin.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1668
Ceneton-vingerafdruk: 166808 - a1 *2 ig$ - b1 A en : b2 D5 t$ge
Collatie: 8°: *4, A-D8; [8], 61, [3] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3r: opdracht; *3v: lofdicht; *4r: korte inhoud; *4v: personages; A1r-D7r: het spel; D7v-D8v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11755 A 38
BNF: Yth. 67123
HABW: M: Lp 201 : 7
KBH: 443 A 29
SBA: C 38021
TIN: 13 A 29 : 2
UBL: 1092 E 42 : 2
UBU: Moltzer 6 F 45
B5077 - Eerste druk - Kluchtspel
[Johannes Koenerding (II)] (naar het Frans van Alain René Lesage):
Krispyn, medevryer van zyn heer.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1717
Ceneton-vingerafdruk: 171708 - a1 A2 ,$d : a2 A3 telda - b1 A4 n?$ : b2 D2 hoe$
Collatie: 8°: A-C8, D4; 54, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: privilege; A3v: personages; A4r-D3v: het spel; D4r-D4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68862
GBR: 1353 E 43
KBB: II 29.494 A XV : 9
KBH: 443 A 58
TIN: 13 B 17 : 5 & 72 G 40 & 7 D 49 : 2
UBA: 1998 D 27 : 5
UBGron: ’Ep ’Ep H 8, 2 :
UBL: 1092 E 43 : 1
UBN: 39 C 234 : 2
UBU: Z oct. 2538 : 8
B5078 - Herdruk - Kluchtspel
[Johannes Koenerding (II)] (naar het Frans van Alain René Lesage):
Krispyn, medevryer van zyn heer.
Amsterdam: Izaak Duim, 1750
Ceneton-vingerafdruk: 175008 - a1 *2 ren : a2 A3 dam, - b1 A4 ?$ : b2 D2 $hoe
Collatie: 8°: A-C8, D3 [A2 als *2]; 54 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; *2r-A3r: privilege; A3v: personages; A4r-D3v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68861
TIN: 13 A 41 : 3
UBA: 687 D 90
UBGron: ’Ep ’Ep F 208 : 3
UBL: 1098 F 66
UBN: 39 C 282 : 2
¶ Ex. UBA met ingeplakte rolverdeling van 1791 - 1809 in ms.
B5079 - Herdruk - Kluchtspel
[Johannes Koenerding (II)] (naar Alain René Lesage):
Krispyn, medevryer van zyn heer.
Amsterdam: Izaak Duim, 1750
Ceneton-vingerafdruk: 175008 - a1 *2 enn : a2 A3 am, - b1 A4 n?$ : b2 D2 $hoe
Collatie: 8°: A-C8, D3 [A2 als *2]; 54 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; *2r-A3r: privilege; A3v: personages; A4r-D3v: het spel.
Exemplaren:
TIN: 3 G 11
UBA: 1026 F 28 : 7
B5080 - Herdruk - Kluchtspel
[Johannes Koenerding (II)] (naar het Frans van Alain René Lesage):
Krispyn, medevryer van zyn heer.
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, 1784
Ceneton-vingerafdruk: 178408 - b1 A3 dat : b2 D5 $nu
Collatie: 8°: A-D8; 62, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: kort privilege en echtheidsverklaring; A2v: personages; A3r-D7v: het spel; D8: blanco.
Exemplaren:
KBH: 444 K 74
SBA: 587977
TIN: 52 A 92
UBL: 1098 E 59
B5081 - Eerste druk - Kluchtspel
[Johannes Koenerding (II)] (naar het Frans van Raymond Poisson):
De schrandere gek, of de groote Alexander.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1719
Ceneton-vingerafdruk: 171908 - a1 A2 nne - b1 A3 $te$z : b2 B5 r$n
Collatie: 8°: A8, B7; 30 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina, A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A2v: personages; A3r-B7v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69522 & Yth. 69523
GBR: 1361 F 19
KBH: 443 A 20
SBA: 534231
TIN: 3 G 10 & 16 F 31
UBA: 691 D 57 & 694 H 65 : 2
UBL: 1092 E 43 : 2
UBU: Te Winkel 934 : 5
B5082 - Eerste druk - Blij-eindend treurspel
Alhardt Lod Kok:
Radt van avondtuuren.
Amsterdam: Thomas Fonteyn, 1653
Ceneton-vingerafdruk: 165304 - a1 *2 toe$ - b1 A en : b2 F3 .$B
Collatie: 4°: *4, A-F4; [8], [56] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3r: opdracht; *3v: lofdicht; *4r: korte inhoud; *4v: personages; A1r-F4v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 443 A 9
UBA: 691 B 43 & 687 D 40
UBL: 1091 B 92
¶ Uitgegeven door Lodewijk Meyer
B5083 - Eerste druk - Blijspel
Johannes Kommelijn Kasparsz. (naar het Frans van Paul Scarron):
Jodelét, óf de knécht meester én de meester knécht.
Amsterdam: Albert Magnus, 1683
Ceneton-vingerafdruk: 168308 - b1 A g : b2 E5 b$o
Exemplaren:
PBF: 2413 TL : 3 :
TIN: 29 A 32 : 6 & 72 B 50
UBA: 690 D 141 & Port. ton. 38-2
UBGron: ’Ep ’Ep H 1, 2 : 3
UBL: 1091 E 44
B5084 - Herdruk - Blijspel
[Johannes Kommelijn Kasparsz.] (naar het Frans van Paul Scarron):
Jodelét, of de knécht meester én de meester knécht.
Amsterdam: Pieter Rotterdam, 1720
Ceneton-vingerafdruk: 172008 - b1 A4 .$ : b2 E5 $in$’
Collatie: 8°: A-E8; 80 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: opdracht; A2v-A3r: privilege; A3v: personages; A4r-E8v: het spel.
Exemplaren:
KBB: II 29.494 A XIII : 4
KBH: 2115 E 9
SPB: 6.10.2.9
TIN: 5 B 58
UBA: 687 G 93 & OK 77-285 : 4
UBL: 1096 H 29
UBU: Z oct. 2538I : 6
B5085 - Herdruk - Blijspel
[Johannes Kommelijn Kasparsz.] (naar het Frans van Paul Scarron):
Jodelet, of de knecht meester en de meester knecht.
Amsterdam: Izaak Duim, 1771
Ceneton-vingerafdruk: 177108 - b1 A4 .$ : b2 E5 iet$i
Collatie: 8°: A-E8; 80 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: opdracht; A2v-A3r: privilege; A3v: personages; A4r-E8v: het spel.
Exemplaren:
GBR: 1154 G 15
TIN: 5 B 57 & 13 C 35 : 3
UBA: 2393 F 27
UBL: 1093 C 43
B5086 - Eerste druk - Treurspel
Harmanus Koning (naar het Duits van Onbekend):
Arteminia.
’s-Gravenhage: Zonder jaar (ongeveer 1720)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 *2 eeft$g : a2 *3 :$als - b1 A r$m : b2 D3 eest
Collatie: 8°: *4, A-C8, D4; [8], 55, [1] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3v: voorbericht; *4r: lofdicht; *4v: personages; A1r-D4r: het spel; D4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yi. 2387
TIN: 5 D 48
UBA: 689 H 4
UBL: 1092 E 45 : 1
UBU: Te Winkel 878
¶ Ex. TIN 5 D 48 op groot papier. & Uitgegeven door Nulla quies (Artis amore laboramus)
B5087 - Eerste druk - Blijspel
Harmanus Koning (naar het Latijn/Frans van Titus Maccius Plautus en Jean Baptiste Poquelin):
Jupiter en Amphitrion, of de twee gelijke Sosiaas.
Amsterdam: David (II) Ruarus, 1730
Ceneton-vingerafdruk: 173008 - a1 A3 $de - b1 A4 $op$ : b2 E5 r$be
Collatie: 8°: A-D8, E6; 76 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: privilege; A3v: personages; A4r-E6v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68665
GBR: 1376 E 28
KBB: II 19.530 A : 3 : 2
TIN: 5 G 63 & 5 K 16 : 3
UBA: 691 H 11
UBL: 1092 E 45 : 2 & 1094 F 11 : 3
UBU: Te Winkel 907
UB Wroclaw: 034296 : 7 : 3
B5088 - Eerste druk - Toneelspel
Jac. Koning:
Ferdinand en Louise, of de zegepraal der vryheid.
Amsterdam: J. Koning, en Z. Segelke, 1790
Exemplaren:
UBA: 601 H 38
B5089 - Eerste druk - Treurspel
[Abraham de Koningh]:
Achabs treur-spel.
Rotterdam: Jan (II) van Waesberge, 1618
Ceneton-vingerafdruk: 161804 - b1 A k$t : b2 H se
Collatie: 4°: π4, A-G4, H2; [68] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: banco; π2r: opdracht; π2v-π3r: lofdichten; π3v: korte inhoud; π4r-π4v: lofdichten; π4v: personages; A1r-G4v: het spel; H1r-H1v: liedeken tot vertooninghe; H1v-H2r: dialoog; H2v: lofdicht.
Exemplaren:
BLL: 11755 BB 68 : 1
BNF: Yi. 1374
GBR: 25 E 12
KNAW: G 0838 : 2
UBA: 694 F 112
UBGent: BL 6655* & BL 6881 : 6
UBL: 1098 B 92 : 2
B5090 - Herdruk - Treurspel
Abraham de Koningh:
Achab treur-spel.
Rotterdam: Jan (II) van Waesberge, 1621
Ceneton-vingerafdruk: 162104 - b1 A k$t : b2 H se
Collatie: 4°: π4, A-G4, H2; [68] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: opdracht; π2r-π2v: lofdichten; π2v: personages; π3r-π3v: liedeken tot vertooninghe; π3v: dialoog; π4r: korte inhoud; π4v: lofdichten; A1r-G4v: het spel; H1r-H1v: liedeken tot vertooninghe; H1v-H2r: dialoog; H2v: lofdicht.
Exemplaren:
UBL: 1091 B 108
B5091 - Eerste druk
Abraham de Koningh:
Spel der intrede, van ’t Wit Lavendel, by de geroepene broederen te Vlaerdingen, daer geschreven wordt: Aensiet liefde
Amsterdam: Cornelis Fransz, 1617
Exemplaren:
UBA: 976 B 16 & 2340 E 7
UBL: 1098 B 92 : 5
B5092 - Ms - Zinnespel
Abraham de Koningh:
Amsterdams Wit Lavendel: spel van sinne in Vlaardingen
Zonder jaar (ongeveer 1617)
Exemplaren:
KBH: Ms 74 G 12 (pag. 295 - 337)
B5093 - Eerste druk
Abraham de Koningh:
Amsterdams Wit Lavendel: spel van sinne in Vlaardingen 1616.
In: Vlaerdings Redenrijck-bergh
Amsterdam: Cornelis Fransz, 1617
Exemplaren:
BLL: 1490 S 14
BNF: Yi. 318 & Yi. 1453
GBR: 1352 D 11
KBH: 759 B 21 : 05 & 10 G 23 : 05
KNAW: G 291
SBH: 76 A 5 : 05 & 76 A 6 : 05
UBA: 976 B 16 & 2340 E 7
UBGent: BL 1979 : 5 : 05 & H 116 : 05
UBL: 1098 B 92 : 5 & 1184 A 23 : 5
UBN: 129 C 314
UBU: Moltzer 3 F 14
UBVU: XH 05535 : 05
SAB Deventer 14 G 75 & Dordrecht, Museum Van Gijn 200.497 & UB Tilburg KOD 020 B 05
B5094 - Ms - Blij-eindend treurspel
Abraham de Koningh:
Tragedi-comedie, speel-wijse in dicht gestelt, over de doodt van Henricus de vierde, koning van Vrancrijk ende Naverrea: geschiedt den 14en maij 1610., ende uijtgeschreven 25. november anno 1610. Hoe Henri wordt van een Francois vermoort, ’s daegs na den dach, als men Maria kroonde, Dit schrift verhaalt. O ontrouw, nooijt gehoort, Dat een vassael zijns selfs Heer niet verschoonde!
1610
Katernopbouw: p. 59: titelpagina; p. 60: personages; p. 61: sonnet; p. 62-65: voorrede; p. 66-125: het spel; p. 126: conclusie; p. 128: blanco.
Exemplaren:
KBH: Ms 74 G 12 (pag. 59 - 128)
B5095 - Ms
Abraham de Koningh:
Hagars vluchte ende weder-komste.
Zonder jaar (ongeveer 1617)
Exemplaren:
KBH: Ms 74 G 12 (pag. 131 - 190).
B5096 - Eerste druk - Treurspel
Abraham de Koningh:
Iephthahs ende zijn eenighe dochters trevr-spel.
Amsterdam: Paulus Aertsz van Ravesteyn, voor Abraham de Koning, 1615
Ceneton-vingerafdruk: 161504 - a1 *2 vr - b1 A o : b2 K3 e$lo
Collatie: 4°: *4, A-K
Exemplaren:
BLL: 11754 BB 14
BNF: Yi. 1371
GBR: 1364 F 39
KBH: 854 G 4
KNAW: G 0838 : 1
SBA: C 150164
UBA: Port. ton. 56-29 & Port. ton. 57-20
UBGent: BL 6401 : 0 & BL 6655 : 1*
UBL: 1098 B 92 : 1
UBU: Moltzer 6 B 83
B5097 - Herdruk - Treurspel
Abraham de Koningh:
Jephtas ende sijn eenighe dochters treurspel.
Amsterdam: Paulus Aertsz van Ravesteyn, voor Josephus van der Nave, 1628
Ceneton-vingerafdruk: 162904 - a1 A2 rsne : a2 A3 dit$g - b1 B ee
Exemplaren:
BNF: Yi. 1376
KBH: 447 G 148
UBA: Port. ton. 31-11
UBGent: BL 5012 : 19
UBL: 1091 B 64
B5098 - Herdruk
Abraham de Koningh:
Jephtas ende sijn eenighe dochters treur-spel.
Amsterdam: Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1628
Ceneton-vingerafdruk: 162804 - a1 *2 h$ge - b1 A u$d : b2 I ot
Collatie: 4°: *4 A-H4, I2
Exemplaren:
BLL: 11755 B 38
UBGent: BL 6881 : 0
B5099 - Herdruk - Treurspel
Abraham de Koningh:
Iephthahs ende zijn eenighe dochters treur-spel.
Amsterdam: Cornelis Willemsz Blaeu-laken, Zonder jaar (ongeveer 1630)
Exemplaren:
BNF: Yi. 1375
UBL: 1098 B 69
B5100 - Ms
Abraham de Koningh:
Maegden-spel, over de gelijkenisse Christi, van ’t Koningrijke der Hemelen bij de 5 wijse ende 5. dwase maegden.
Zonder jaar (ongeveer 1617)
Exemplaren:
KBH: Ms 74 G 12 (pag. 195 - 246)


Volgende lijst: Ceneton 52
Inleiding Ceneton
Redactie dr. A.J.E. Harmsen; tel. 0031-71-527.2117
Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands Universiteit Leiden