CENETON - Versie B

Gegevens over 11.500 Nederlandse toneelstukken tot 1803

Lijst 48 van de 95 lijsten

Bijgewerkt tot 31 januari 2011

Continuer


B4701 - Synopsis - Blij-eindend treurspel
Jezuïeten van Ieperen:
Manasses koninck van Juda.
Ieperen: Joannes Baptista Moerman, 1693
Collatie: 4°: π2; 4 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: argumentum; π1v-π2v: synopsis van het spel. Tekst in het Nederlands en in het Frans.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9504 (a)
SBA: UA: RD Conv. Jezuietendrama : 153a
¶ Nederlandse en Franse tekst naast elkaar.B4702 - Vermelding - Blijspel
Jezuïeten van Ieperen:
Megaronides.
In: Thomas Morus.
Ieperen: Petrus Jacobus de Rave, 1733
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9537 (b)
B4703 - Synopsis
Jezuïeten van Ieperen:
De offerande van Abraham verbildende het lijden Onses Salichmaekers, ghemaeckt ende verthoont
Ieperen: Philips de Nobel, 1638
Exemplaren:
KBB: II 11.797 A RP : 02
B4704 - Synopsis - Blijspel
Jezuïeten van Ieperen:
Philomachus.
Ieperen: Petrus Jacobus de Rave, 1731
Collatie: 2°: π2; 4 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: argumentum & personages; π2r-π2v: synopsis van het spel.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 7810
UBGent: Acc 1244 : 14
B4705 - Vermelding - Blijspel
Jezuïeten van Ieperen:
Quo semel est imbuta recens servabit odorem testa diu.
In: Catilina.
Ieperen: Petrus Jacobus de Rave, 1727
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: argumentum & personages; π2r-π2v: synopsis van het spel Catilina.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9551 (b)
B4706 - Synopsis
Jezuïeten van Ieperen:
Sepultus.
Ieperen: Wed. François Moerman, 1745
Collatie: 2°: π2; 4 p.
Exemplaren:
UBGent: Acc 1244 : 35
B4707 - Vermelding
Jezuïeten van Ieperen:
Syrus.
In: Jovianus
Ieperen: Petrus Jacobus de Rave, 1732
Collatie: 2°: π2; 4 p.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 7872 (b)
UBGent: Acc 1244 : 18
B4708 - Synopsis
Jezuïeten van Ieperen:
Themistocles.
Ieperen: 1731
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 7833
B4709 - Synopsis
Jezuïeten van Ieperen:
Thomas.
Ieperen: Petrus Jacobus de Rave, 1730
Collatie: 4°: π2; [4] p.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 7806
SBA: UA: RD Conv. Jezuietendrama : 237
B4710 - Synopsis - Treurspel
Jezuïeten van Ieperen:
Thomas Morus.
Ieperen: Petrus Jacobus de Rave, 1733
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9537 (a)
B4711 - Synopsis
Jezuïeten van Ieperen:
Torquatus in filium severus pater.
Ieperen: Petrus Jacobus de Rave, 1730
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 7824 (a)
SBA: UA: RD Conv. Jezuietendrama : 242
B4712 - Synopsis - Treurspel
Jezuïeten van Ieperen:
Tragoedie evstachivs in alle teghenspoet onvvinbaer ende standtvastich.
Ieperen: Antheunes de Backer, 1663
Collatie: 4°: π2; 4 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud; π1v-π2v: synopsis van het spel.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9498
B4713 - Synopsis - Treurspel
Jezuïeten van Kortrijk:
Achab poenitens.
Kortrijk: Andreas Moreel, 1737
Collatie: 2°: π2; 4 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: argumentum & personages (ook van het blijspel Philargyrus); π2r-π2v: synopsis van het spel.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9522 (a)
B4714 - Synopsis - Blijspel
Jezuïeten van Kortrijk:
Adelphophilus comoedia.
Petrus de (I) Goesin, 1725
Exemplaren:
SBA: UA: RD Conv. Jezuietendrama : 008
B4715 - Synopsis - Treurspel
Jezuïeten van Kortrijk:
Adiatorix.
1730
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV Cod. 400/6 : 5
B4716 - Synopsis
Jezuïeten van Kortrijk:
Alamus.
1729
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV Cod. 400/6 : 3
B4717 - Synopsis
Jezuïeten van Kortrijk:
Amantium fides exhibebitur in Niso et Eurijalo.
1682
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV Cod. 400/2 : 1
B4718 - Synopsis
Jezuïeten van Kortrijk:
Amicitia vera jn duobus Mercatoribus Europeo et Jndo.
1680
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV Cod. 400/1 : 4
B4719 - Synopsis
Jezuïeten van Kortrijk:
Amor in parentem in tribus Japoniae fratribus.
1683
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV Cod. 400/2 : 5
B4720 - Synopsis - Treurspel
Jezuïeten van Kortrijk:
Andronicus.
Kortrijk: Joannes Beernaerts, 1745
Collatie: 2°: π2; 4 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: argumentum & personages (ook van het blijspel Davus); π2r-π2v: synopsis van het treurspel.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9520 (b)
B4721 - Synopsis - Treurspel
Jezuïeten van Kortrijk:
Andronicus.
Kortrijk: Joannes Beernaerts, 1745
Collatie: 2°: π2; 4 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: argumentum & personages (ook van het blijspel Davus); π2r-π2v: synopsis van het spel (Nederlands en Latijn).
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9520 (a)
B4722 - Synopsis - Treurspel
Jezuïeten van Kortrijk:
Asami in Diogenem clementia.
Kortrijk: Joannes de Langhe, 1766
Collatie: 2°: π2; 4 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: argumentum & personages; π2r-π2v: synopsis van het spel; π2v: titel en personages van het blijspel Ebrius in feretro.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9521 (a)
B4723 - Synopsis - Treurspel
Jezuïeten van Kortrijk:
Athalia.
Kortrijk: Andreas Moreel, 1730
Collatie: 4°: π2; 4 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: argumentum & personages (van de Latijnse versie, en ook van de komedie Donec eris felix); π2r-π2v: synopsis van het spel (ook in het Nederlands).
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9532 (a) (vanaf:)
B4724 - Synopsis - Treurspel
Jezuïeten van Kortrijk:
Athalia.
Kortrijk: Andreas Moreel, 1730
Collatie: 2°: π2; 4 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: argumentum & personages (van de Latijnse versie, en ook van de komedie Donec eris felix); π2r-π2v: synopsis van het spel (ook in het Latijn).
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9532 (b)
B4725 - - Blij-eindend treurspel
Jezuïeten van Kortrijk:
Balduinus imperatur Constantinopolitanus.
Ieperen: François Bellet, 1621
Exemplaren:
UBGent: A 41936 : 1*
B4726 - Synopsis
Jezuïeten van Kortrijk:
Boëtius, Borghmeester van Roomen.
Kortrijk: Jan van Mullem, 1661
Collatie: 4°: π2; 4 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: argumentum; π1v-π2v: synopsis van het spel.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 7906
B4727 - Synopsis - Blijspel
Jezuïeten van Kortrijk:
Charmides.
1732
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV Cod. 400/6 : 7
B4728 - Synopsis
Jezuïeten van Kortrijk:
Christus Patiens jn jsaaco
1731
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV Cod. 400/6 : 6
B4729 - Synopsis
Jezuïeten van Kortrijk:
Christus Patiens, pro Philota, servulo mortis reo. Ex pio Divi Bernardi apologo sermone tertio in natali domini.
1685
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV Cod. 400/1 : 5
B4730 - Synopsis
Jezuïeten van Kortrijk:
Clinia.
Kortrijk: Andreas Moreel, 1733
Collatie: 4°: π1; [2] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: korte inhoud; π1v: personages.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9524
B4731 - Synopsis - Treurspel
Jezuïeten van Kortrijk:
Clodoalde prince du royaume de Dčnemarck. Ieu & Conduite admirable de la Diuine Providence.
Kortrijk: Jan van Mullem, 1673
Collatie: 4°: π2; 4 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: argumentum; π1v-π2v: synopsis van het spel.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 7918
B4732 - Synopsis
Jezuïeten van Kortrijk:
Contentio Figuristas inter et alias Classis de Patrocinio Sancti Josephi.
1730
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV Cod. 400/1 : 1 app. 1
B4733 - Synopsis - Blijspel
Jezuïeten van Kortrijk:
Cort-ryck van Demipho; Voor eenen dagh versierden graef van Vlaenderen, Door het ghenoeghlijck beleydt van Philippus den Goeden, Graef van Vlaenderen, Tot stichtelijcker leven gebrocht: Comedie-vvijs vertoont Op desen sin; ’T is een prijsbaer man, die sonder jemandt leedt te doen, een anders fauten verbetert. Senec. de irâ lib. 2.
Kortrijk: Jan van Mullem, 1666
Collatie: 4°: π2; 4 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: argumentum; π1v-π2v: synopsis van het spel.
Exemplaren:
KNAW: GV 7914
SB Kortrijk: GV 7914
B4734 - Synopsis
Jezuïeten van Kortrijk:
Cyrus.
Kortrijk: Andreas Moreel, 1733
Collatie: 2°: π2
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9525
B4735 - Synopsis - Blijspel
Jezuïeten van Kortrijk:
Davus door een Toveraer in arg-listigheden bedreven zynde, neemt synen al-te-straffen Meester dusdaeniglyk te quellen, dat hy niet alleen syne vreyheyt, maer ook eene ruyme vergeldinghe van synen dienst voor sig bekomt.
Kortrijk: Joannes Beernaerts, 1745
Collatie: 2°: π2; 4 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina (van Andronicus); π1v: argumentum & personages; π2r-π2v: synopsis van Andronicus (Nederlands en Latijn).
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9520 (d)
B4736 - Synopsis - Toneelspel
Jezuïeten van Kortrijk:
De godtvrvchticheyt der kinderen streckende tot ghelvck der ovders wordt bewesen in Xenophon raedts-heere van Constantinopolen.
Kortrijk: Jan van Mullem, 1662
Collatie: 4°: π2; 4 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: argumentum; π1v-π2v: synopsis van het spel.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 7908
B4737 - Synopsis
Jezuïeten van Kortrijk:
Divae Theresae martyrium expetentis amor et puerilis innocentia.
1683
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV Cod. 400/2 : 6
B4738 - Synopsis - Treurspel
Jezuïeten van Kortrijk:
Domitianus.
Kortrijk: Andreas Moreel, 1732
Collatie: 4°: π2; 4 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: argumentum & personages; π2r-π2v: synopsis van het spel.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 7830
B4739 - Synopsis - Blijspel
Jezuïeten van Kortrijk:
Donec eris felix, multos numerabis amicos; // Tempora si fuerint nubila, solus eris. Ovid. lib. I, Trist. Eleg. 8.
Kortrijk: Andreas Moreel, 1730
Collatie: 2°: π2; 4 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina van Athalia; π1v: argumentum & personages (ook van Athalia); π2r-π2v: synopsis van Athalia.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9532 (c)
B4740 - Vermelding - Blijspel
Jezuïeten van Kortrijk:
Ebrius in feretro.
In: Asami in Diogenem clementia.
Kortrijk: Joannes de Langhe, 1766
Collatie: 2°: π2; 4 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina (van het treurspel Asami in Diogenem clementia); π1v: argumentum & personages van het treurspel); π2r-π2v: synopsis van het treurspel; π2v: titel en personages van het blijspel.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9521 (b)
B4741 - Synopsis - Treurspel
Jezuïeten van Kortrijk:
Eduardus et Elfreda.
1692
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV Cod. 400/2 : 8
B4742 - Synopsis - Toneelspel
Jezuïeten van Kortrijk:
Eleazarvs ende de seven heylighe Machabaei voorvechters van godts wet, des ovden testament.
Kortrijk: Jan van Mullem, 1663
Collatie: 4°: π2; 4 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v-π2v: synopsis van het spel.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 7910
B4743 - Synopsis - Blijspel
Jezuïeten van Kortrijk:
Epicureus larvatus.
Ieperen: Petrus Jacobus de Rave, 1726
Collatie: 2°: π2; 4 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: argumentum & personages; π2r-π2v: synopsis van het spel.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9542
SBA: UA: RD Conv. Jezuietendrama : 074
B4744 - Synopsis - Martelaarstragedie
Jezuïeten van Kortrijk:
Tragedie Evstachivs, ende sijne huysvrauwe Theopista, met hun soonen agapivs, ende theopistvs door teghenspoedt, eñ voorspoedt beproeft, met de martelie ghecroont.
Kortrijk: Jan van Mullem, 1665
Collatie: 4°: π2; 4 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: argumentum; π1v-π2v: synopsis van het spel.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 7913
B4745 - Synopsis
Jezuïeten van Kortrijk:
Fraterna Charitas Martijrii Palma Coronata exhibebitur Jn Justino novenni puero.
1698
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV Cod. 400/3 : 5
B4746 - Synopsis - Treurspel
Jezuïeten van Kortrijk:
De ghestrafte ghieicheyt, wordt vertoont in Mauritius [Mavritivs] Keyser vanden Oosten.
Kortrijk: Jan van Mullem, 1657
Collatie: 4°: π2
Exemplaren:
BNF: Arsenal Rf 75.664 nr. 81
B4747 - Synopsis - Toneelspel
Jezuïeten van Kortrijk:
Den Heylighen Franciscus Xaverius, Apostel van Indien ende Iaponien.
Kortrijk: Jan van Mullem, 1662
Collatie: 4°: π2; 4 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: argumentum; π1v-π2v: synopsis van het spel.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 7909
B4748 - Synopsis
Jezuïeten van Kortrijk:
Illustri Japonum familia Thomas a Justina Coniuges: Jacobus a Justus filii pro Christo patiens.
1681
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV Cod. 400/1 : 7
B4749 - Synopsis
Jezuïeten van Kortrijk:
Innocentia puerilis Beatissime virgini ad modum grata. In B hermanno
1682
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV Cod. 400/2 : 2
B4750 - Synopsis
Jezuïeten van Kortrijk:
Isaacus Christi Patientis tijpus.
1699
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV Cod. 400/3 : 7
B4751 - Synopsis
Jezuïeten van Kortrijk:
Jesus in templo inventus.
Kortrijk: Andreas Moreel, 1728
Collatie: 2°: π2; 4 p.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9536
B4752 - Synopsis
Jezuïeten van Kortrijk:
Jnvicta Alphonsi Cartheiae praefecti in Regem fides.
1682
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV Cod. 400/2 : 3
B4753 - Synopsis - Blij-eindend treurspel
Jezuïeten van Kortrijk:
Jonathas.
Kortrijk: Andreas Moreel, 1730
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9534
SBA: UA: RD Conv. Jezuietendrama : 119
B4754 - Synopsis
Jezuïeten van Kortrijk:
Joseph a fratribus venditus.
1699
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV Cod. 400/3 : 6
B4755 - Synopsis - Toneelspel
Jezuïeten van Kortrijk:
Den laetsten nacht van den Coningh der Assyrien Balthasar, met zynen Mane, Thecel, Phares, verklaert door de ghelijckenisse vanden Qvaeden Knecht. Matth. 24. Ende ghestelt tot leeringhe voor den sondaer Door de parabole vanden Rycken-Ghervsten. Lucae 12.
Kortrijk: Jan van Mullem, 1662
Collatie: 4°: π2; 4 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: argumentum; π1v-π2v: synopsis van het spel.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 7907
B4756 - Synopsis
Jezuïeten van Kortrijk:
Landelinus.
1699
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV Cod. 400/3 : 9
B4757 - Synopsis - Blijspel
Jezuïeten van Kortrijk:
Laus Deo semper pecuniae obediunt omnia, sive Plutus.
1693
Collatie: 4°: 2 folia.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: argumentum; π2r: synopsis; π2v: blanco.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV Cod. 400/3 : 2
B4758 - Synopsis
Jezuïeten van Kortrijk:
Leo Orientis imperator.
1699
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV Cod. 400/3 : 8
B4759 - Synopsis
Jezuïeten van Kortrijk:
Lot ab angelis ductus é Sodoma.
Kortrijk: 1745
Exemplaren:
UBGent: Gent UB fonds De Vliegende Bladen C 347 : 4
B4760 - Synopsis
Jezuïeten van Kortrijk:
Mardochaeus over den doodt-vyandt der Ioden Aman, door Godts ende Esthers goede gratie, triomferende.
Baudouin Manilius, 1664
Collatie: 4°: π2; 4 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v-π2v: synopsis van het spel.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 7912 (vanaf:)
B4761 - Synopsis
Jezuïeten van Kortrijk:
Mauritius imperator.
Zonder jaar (ongeveer 1700)
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV Cod. 400/4 : 1
B4762 - Synopsis - Blijspel
Jezuïeten van Kortrijk:
De Menaechmi.
1675
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV Cod. 400/1 : 3
B4763 - Synopsis - Blijspel
Jezuïeten van Kortrijk:
Menecrates.
Kortrijk: Jan van Mullem, 1680
Collatie: 4°: π2; 4 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: argumentum; π1v-π2v: synopsis van het spel.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 7920
B4764 - Synopsis - Blijspel
Jezuïeten van Kortrijk:
Morophilus.
Kortrijk: Andreas Moreel, 1731
Collatie: 2°: π2; 4 p.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9526
B4765 - Synopsis
Jezuïeten van Kortrijk:
Mtr Curtius Liefhebbers des vaderlant afbeelsel van Jesus Christus.
1686
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV Cod. 400/2 : 7
B4766 - Synopsis
Jezuïeten van Kortrijk:
Mulier vidua.
Kortrijk: Andreas Moreel, 1730
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9533
B4767 - Synopsis
Jezuïeten van Kortrijk:
Nabuchodonosor.
Kortrijk: Andreas Moreel, 1732
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9527 (b) (vanaf:)
B4768 - Synopsis
Jezuïeten van Kortrijk:
Nabuchodonosor.
Kortrijk: Andreas Moreel, 1732
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9527 (a) (vanaf:)
B4769 - Synopsis
Jezuïeten van Kortrijk:
Neophytus martyr.
Ieperen: Petrus Jacobus de Rave, 1726
Collatie: 2°: π2; 4 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: argumentum & personages; π2r-π2v: synopsis van het spel.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9543
¶ Met opgave van de uitvoerende studenten.
B4770 - Synopsis - Treurspel
Jezuïeten van Kortrijk:
Nicanor.
Petrus de (I) Goesin, 1726
Collatie: 2°: π2; 4 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: argumentum & personages, ook van de komedie Blanda patrum segnes facit indulgentia natos; π2r-π2v: synopsis van het spel.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9541 (a)
SBA: UA: RD Conv. Jezuietendrama : 165
B4771 - Synopsis
Jezuïeten van Kortrijk:
Nisus et Eurialus.
Kortrijk: Andreas Moreel, 1731
Collatie: 2°: π2; 4 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: argumentum & personages (ook van de komedie Pambo Eremita); π2r-π2v: synopsis van het spel.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9531 (a)
B4772 - Synopsis - Martelaarstragedie
Jezuïeten van Kortrijk:
Oprechte liefde van een moeder tot haeren sone in den H. martelaer Calliopius, ende sijne moeder Theoclia.
Kortrijk: Jan van Mullem, 1671
Collatie: 4°: π2; 4 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: argumentum; π1v-π2v: synopsis van het spel.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 7917
B4773 - Synopsis
Jezuïeten van Kortrijk:
Pambo Eremita.
Kortrijk: Andreas Moreel, 1731
Collatie: 2°: π2; 4 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina van Nisus et Eurialus; π1v: argumentum & personages (ook van Nisus et Eurialus); π2r-π2v: synopsis van Nisus et Eurialus.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9531 (b)
B4774 - Synopsis - Blijspel
Jezuïeten van Kortrijk:
Philargyrus, dum Filio suo pro majori lucro alium atque alium vitae statum obtrudit, à Bombomachide Centurione ita ludus fit, ut liberam filio vitae electionem relinquat.
In: Achab poenitens.
Kortrijk: Andreas Moreel, 1737
Collatie: 2°: π2; 4 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina (van Achab); π1v: argumentum & personages; π2r-π2v: synopsis van het treurspel.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9522 (b)
B4775 - Synopsis
Jezuïeten van Kortrijk:
Philargyrvs amentiae hvmanae exemplvm
Kortrijk: 1637
Exemplaren:
KBB: II 11.797 A RP : 64
B4776 - Synopsis
Jezuïeten van Kortrijk:
Pueri duo Lusitani cum praeceptore a Jesu invitati.
1699
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV Cod. 400/3 : 10
B4777 - Synopsis - Blijspel
Jezuïeten van Kortrijk:
Putagius.
Kortrijk: 1732
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9528
B4778 - Synopsis
Jezuïeten van Kortrijk:
S. Aloysius.
Kortrijk: Andreas Moreel, 1731
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9529
B4779 - Synopsis - Toneelspel
Jezuïeten van Kortrijk:
S. Hermenegilde fils de Leouigilde roy de Visi-Gots martyr pour la foy.
Kortrijk: Jan van Mullem, 1669
Collatie: 4°: π2; 4 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: argumentum; π1v-π2v: synopsis van het spel.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 7915
B4780 - Synopsis
Jezuïeten van Kortrijk:
S. Josephus perditum Jesulum quaeritans, et in templo disputantem inveniens.
1728
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV Cod. 400/1 : 1 app. 2
B4781 - Synopsis
Jezuïeten van Kortrijk:
Salutaris mortis et judicij recordatio in Saladino et eius fratre Simbaldo.
1683
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV Cod. 400/2 : 4
B4782 - Synopsis
Jezuïeten van Kortrijk:
Sancti Adriani in fide Constantia.
1681
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV Cod. 400/1 : 6
B4783 - Synopsis
Jezuïeten van Kortrijk:
Sancti Landelini infelix fuga felicior reditus.
1693
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV Cod. 400/2 : 9
B4784 - Synopsis
Jezuïeten van Kortrijk:
Sancto Patri Joanni Chrysostomo Greciae Limini Devoti Lumen oculorum per Jesum ceco-nato restitutum pro lumine ad litteras grecas addiscendas supplices Doctori Tirones Clientes Praesidi.
1667
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV Cod. 400/1 : 2
B4785 - Synopsis - Treurspel
Jezuïeten van Kortrijk:
Serpens in deserto exaltus.
Kortrijk: Andreas Moreel, 1731
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9530
B4786 - Synopsis - Treurspel
Jezuïeten van Kortrijk:
Sigismundus, Coninck van Bvrgondien.
Kortrijk: Jan van Mullem, 1678
Collatie: 4°: π2; 4 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: argumentum; π1v-π2v: synopsis van het spel.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 7919
B4787 - Synopsis
Jezuïeten van Kortrijk:
Singularis in P: V: Pietas in Thestili.
1693
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV Cod. 400/3 : 1
B4788 - Synopsis - Treurspel
Jezuïeten van Kortrijk:
Solijmannus.
1694
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV Cod. 400/3 : 3
¶ De bedrijven heten ’Prophasis’, ’Protasis’, ’Epitasis’ en ’Catastrophe’.
B4789 - Synopsis
Jezuïeten van Kortrijk:
Soo lanck gy sult geluckig zyn.
Kortrijk: Andreas Moreel, 1730
Collatie: 4°: π2; 4 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina van Athalia; π1v: argumentum & personages (ook van Athalia); π2r-π2v: synopsis van Athalia.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9532 (d)
B4790 - Synopsis
Jezuïeten van Kortrijk:
Theophilus.
Kortrijk: Andreas Moreel, 1733
Collatie: 2°: π2; 4 p.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9523
B4791 - Synopsis
Jezuïeten van Kortrijk:
Thomas Apostolus.
Kortrijk: 1745
Exemplaren:
UBGent: Gent UB fonds De Vliegende Bladen C 347 : 3
B4792 - Synopsis
Jezuïeten van Kortrijk:
Titus Manlius.
Kortrijk: Andreas Moreel, 1730
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9535
SBA: UA: RD Conv. Jezuietendrama : 241
B4793 - Synopsis - Treurspel
Jezuïeten van Kortrijk:
Titus Manlius.
Kortrijk: 1726
Exemplaren:
SBA: UA: RD Conv. Jezuietendrama : 240
B4794 - Synopsis - Treurspel
Jezuïeten van Kortrijk:
Tragedie Romanvs Diogenes, emperevr de l’Orient.
Kortrijk: Jan van Mullem, 1669
Collatie: 4°: π2; 4 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v-π2v: synopsis van het spel.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 7916
B4795 - Synopsis - Toneelspel
Jezuïeten van Kortrijk:
Trebellivs christen coninck van bvlgarien
Kortrijk: Jan van Mullem, 1659
Collatie: 4°: π2; 4 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: argumentum; π1v-π2v: synopsis van het spel.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 7905
B4796 - Synopsis
Jezuïeten van Kortrijk:
Triumphus verae amititiae inter Nicomachum et Emilianum.
1698
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV Cod. 400/3 : 4
B4797 - Synopsis
Jezuïeten van Kortrijk:
Vita aduersis emendata in Manasse Judaea Rege.
1682
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV Cod. 400/1 : 8
B4798 - Synopsis - Treurspel
Jezuïeten van Kortrijk:
Trevr-spel der vyandtschap onsaligh aen Sapricivs bly-eyndigh aen Nicephorvs
Kortrijk: Jan van Mullem, 1664
Collatie: 4°: π2; 4 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: argumentum; π1v-π2v: synopsis van het spel.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 7911
B4799 - Synopsis - Treurspel
Jezuïeten van Lille:
Celse.
Lille: Jean Baptiste de Moitemont, 1730
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - b1 A2 avan
Collatie: 4°: π4; [8] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: sujet de la tragedie; A2r-A4r: samenvatting van het spel; A4v: personages.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9544 (a)
B4800 - Vermelding
Jezuïeten van Lille:
Pedantus, sçavant imaginaire.
In: Celse
Lille: Jean Baptiste de Moitemont, 1730
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: Le sçavant imaginare, Comedie, Sujet; A2r-A4r: samenvatting van het spel Celse; A4v: personages.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9544 (b)


Volgende lijst: Ceneton 49
Inleiding Ceneton
Redactie dr. A.J.E. Harmsen; tel. 0031-71-527.2117
Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands Universiteit Leiden