CENETON - Versie B

Gegevens over 11.500 Nederlandse toneelstukken tot 1803

Lijst 46 van de 95 lijsten

Bijgewerkt tot 31 januari 2011

Continuer


B4501 - Synopsis
Jezuïeten van Aalst:
Pergentinus en Laurentius broeders.
Aalst: 1728
Exemplaren:
SBA: UA: RD Conv. Jezuietendrama : 174B4502 - Synopsis
Jezuïeten van Aalst:
Petrus van Luxemborgh een kindt.
Aalst: 1725
Exemplaren:
SBA: UA: RD Conv. Jezuietendrama : 175
B4503 - Synopsis
Jezuïeten van Aalst:
Salomon, Coninck van Israël
Jan vanden Kerchove, 1638
Exemplaren:
KBB: II 11.797 A RP : 03
B4504 - Synopsis
Jezuïeten van Aalst:
Saul. Treur-spel sal vertoont worden door de studenten der scholen van de Societeyt Jesu binnen Aelst den 9 September 1704. Opghedraeghen aen den seer Edelen, Wyse, ende Voorsienige Heeren myn Heeren Borgemester, ende Schepenen der Stede van Aelst door wiens miltheyt de jaerlycksche prysen worden uyt gedeylt.
Erven Maximilaan Graet, 1704
Exemplaren:
Bib. Fil. Theol. Coll. v.d. S.J., Heverlee 110 O 8 1655/T : 088
B4505 - Vermelding
Jezuïeten van Aalst:
Simo.
In: Antichrist
Petrus de (I) Goesin, 1728
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: argumentum & personages; π2r-π2v: synopsis van het spel Antichrist.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 7821 (b)
B4506 - Synopsis
Jezuïeten van Aalst:
Theresia met haeren broeder Jacobus.
Petrus de (I) Goesin, 1730
Collatie: 2°: π2; 4 p.
Katernopbouw: tp inh&pers & synops
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9556
B4507 - Synopsis
Jezuïeten van Aalst:
Triumph van het Christen Gheloove in Titus Prince van Japonien, ende de stantvastigheyt van syne sonen Simon ende Mattheus, van den Koninck van Bungo verscheydentlijck bevochten, altydt onvervvinnelijck, eyndelijck los ghelaten.
Brussel: Wed. Guilliam Hacquebaud, 1664
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9413
B4508 - Synopsis
Jezuïeten van Aalst:
De tydelycke vvellusten, ghe-eyndight met de eeuvvighe Onghenuchten, verthoont in den Rycken Vreck.
Brussel: Guilliam Hacquebaud, 1660
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9411
B4509 - Synopsis
Jezuïeten van Aalst:
Vruchten van leet-wesen in Henricus den II. Coninck van Enghelant ende Henricus den III. synen soon.
Baudouin Manilius, 1666
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9418
B4510 - Vermelding - Tussenspel
Jezuïeten van Aalst:
Wys naer schyn, en nochtans bot, Wort van ieder-een bespot.
In: David en Goliath
Petrus de (I) Goesin, 1731
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 7829 (b)
B4511 - Synopsis
Jezuïeten van Aalst (catechismus):
Maria Stuarta.
Jan Danckaert, 1699
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B4512 - Synopsis
Jezuïeten van Aelst:
Zedelyck schou-speel op dese woorden: Nemo, quam sibi sortem Seu ratio dederit, seu sors objecerit illâ Contentus vivit. Horat. lib. I. serm. I. Dat is. Niemant is met ’tsijn te vreden.
Baudouin Manilius, 1666
Collatie: 2°: π2
Katernopbouw: tp; synopsis
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9415
B4513 - Synopsis - Treurspel
Jezuïeten van Antwerpen:
Abel. Opgedraegen aen de zeer Edele, wyze ende Voorzienige Heeren, de Heeren Borger-meesters ende Schepenen van Antwerpen. Zal vertoont worden Door de Jonkheid van de Scholen der Societeit Jesu binnen Antwerpen.
Antwerpen: J.B. Carstiaenssens, 1772
Exemplaren:
SBA: Plantijn A 2937 (b)
B4514 - Synopsis - Treurspel
Jezuïeten van Antwerpen:
Abel tragoedia, nobilissimis amplissimisque dominis Consulibus [...] exhibebitur a studiosa juventute Gymnasii Societatis Jesu.
Antwerpen: J.B. Carstiaenssens, 1772
Exemplaren:
SBA: Plantijn A 2937 (a)
B4515 - Synopsis - Treurspel
Jezuïeten van Antwerpen:
Adiatorix a studiosa juventute Gymnasii Societatis Jesu. Antwerpiae 9 september 1711.
Antwerpen: Petrus Jacobs, 1711
Collatie: 2°: π2; 4 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: argumentum en personages (ook van de komedie Miles gloriosus); π2r-π2v: synopsis van het spel.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 7876 (a)
SBA: UA: RD Conv. Jezuietendrama : 10a
¶ Er is ook een Frans-Nederlandse versie, Kortrijk GV 7882.
B4516 - Synopsis
Jezuïeten van Antwerpen:
Aman et Mardochaeus.
Antwerpen: Z.dr., 1665
Collatie: 2°: π2; 4 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r-π2v: synopsis van het spel.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 7893
B4517 -
Jezuïeten van Antwerpen:
Arsaces Armeniae rex in scenam dabitvr ab auctoribus & actoribus eloquentiae studiosis in collegio societatis Iesv Antverpiae die [ ] ianuarij, M.DC.XXXIX
Antwerpen: 1639
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - # b1=b2 expugnatio A$I
Collatie: 4°: π2
Exemplaren:
UBGent: 205 C 36 : 7
B4518 - Synopsis - Treurspel
Jezuïeten van Antwerpen:
Astarches et Nearches.
Antwerpen: Wed. Petrus Jacobs, 1733
Collatie: 2°: π2; 4 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: argumentum & personages (ook van de komedie Syrus à patre in gratiam recipiatur); π2r-π2v: synopsis van het spel.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 7860 (a)
B4519 - Ms
Jezuïeten van Antwerpen:
Athanes
1745
Exemplaren:
SBA: UA: RD Conv. Jezuietendrama : 030
B4520 - Synopsis
Jezuïeten van Antwerpen:
B. Macarius sive Hayto ex rege Armeniae sacri ordinis Praemonstratensis canonicus.
Antwerpen: Z.dr., 1663
Collatie: 4°: π4, 2π1; [2], [2], [6] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: opdracht; 2π1r: gravure; 2π1v: blanco; π2r: korte inhoud; π2v-π3v: synopsis; π4r-π4v: blanco.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9426
B4521 - Synopsis
Jezuïeten van Antwerpen:
Constantia plus quam senilis in Eleazaro sene nonagenario; plus quam puerilis in VII Machabaeis fratribus; plus quam feminea in Salomona Machabaeorum matre de Antiocho epiphane triumphans.
Antwerpen: Z.dr., 1680
Collatie: 2°: π2; 4 p.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9428
B4522 - Synopsis
Jezuïeten van Antwerpen:
Den ghestraften Saul.
Antwerpen: Z.dr., 1660
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - b1 A2 hey
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9422
B4523 - Synopsis
Jezuïeten van Antwerpen:
Gonzalus Silveria.
Antwerpen: Jan van Meurs, 1638
Exemplaren:
KBB: II 26.166 : 02
B4524 - Synopsis
Jezuïeten van Antwerpen:
Impietatis Talio, sive Polyphontes patris ac filiorum interfector à filio interfectus.
Antwerpen: Z.dr., 1661
Collatie: 2°: π2
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9423
B4525 - Synopsis
Jezuïeten van Antwerpen:
Inimicitiae fructus gloriosus S. Nicephoro remittenti, luctuosus Sapricio retinenti.
Antwerpen: Z.dr., 1660
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - b1 A2 dit$a
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9421
B4526 - Synopsis
Jezuïeten van Antwerpen:
Jacob.
Antwerpen: 1730
Exemplaren:
SBA: UA: RD Conv. Jezuietendrama : 100
B4527 - Synopsis
Jezuïeten van Antwerpen:
Joseph.
Antwerpen: 1729
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 7848
B4528 - Synopsis
Jezuïeten van Antwerpen:
Julstus et Pastor.
Antwerpen: 1721
Exemplaren:
SBA: UA: RD Conv. Jezuietendrama : 139
B4529 - Synopsis
Jezuïeten van Antwerpen:
Mauritius Orientis imperator.
Antwerpen: Z.dr., 1661
Collatie: 2°: π2; 4 p.
Katernopbouw: tp /arg + 2 1/5 p. syn &
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9424
B4530 - Synopsis
Jezuïeten van Antwerpen:
Miles gloriosus variè illusus.
Antwerpen: Petrus Jacobs, 1711
Exemplaren:
SBA: UA: RD Conv. Jezuietendrama : 10b
B4531 - Synopsis
Jezuïeten van Antwerpen:
Moyses.
Antwerpen: 1733
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 7844
B4532 - Synopsis
Jezuïeten van Antwerpen:
Moyses adoptatus.
Antwerpen: 1732
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 7840
B4533 - Synopsis
Jezuïeten van Antwerpen:
Moyses legifer.
Antwerpen: 1733
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 7843
B4534 - Synopsis
Jezuïeten van Antwerpen:
Nederlandt door oorlogh verdruckt verblydt door peys sal verbeeldt worden in’t Iodts-volck onder de Machabeen Mathatias ende Jvdas (Ghetrocken uyt de boecken der Machabeen).
Antwerpen: Z.dr., 1659
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9420 (vanaf:)
¶ Verdeeld in drie vertoghen, die elk bestaan uit een Eersten Uytgangh, een Over-een-kominghe, een Tusschen-spel, Tweeden Uytgangh, en weer een Over-een-kominghe.
B4535 - Synopsis
Jezuïeten van Antwerpen:
Reconciliatio Jacob et Esau.
Antwerpen: 1732
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 7849
B4536 - Synopsis
Jezuïeten van Antwerpen:
Regnvm deo rebellem respuit, subditum asciscit. dabitvr in Savle ac Davide.
Antwerpen: Z.dr., 1637
Exemplaren:
KBB: II 11.797 A RP : 06
B4537 - Synopsis
Jezuïeten van Antwerpen:
Sancta Romana et Apostolica Ecclesia a triplici hominum statu hierarchico religioso civili Ad eam, quâ nunc spectabilem laeti veneramur, dignitatem & gloriam evecta.
Antwerpen: Z.dr., 1682
Collatie: 2°: π2; 4 p.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9429
B4538 - Herdruk
Jezuïeten van Antwerpen:
Sanctus puer Jesus singulari crucis amore ardens.
1678
Exemplaren:
SBA: UA: RD Conv. Jezuietendrama : 111
B4539 - Synopsis
Jezuïeten van Antwerpen:
Simeon obses in Aegypto.
Antwerpen: 1732
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 7845
B4540 - Ms
Jezuïeten van Antwerpen:
Themistocles
Antwerpen: 1718
Exemplaren:
SBA: UA: RD Conv. Jezuietendrama : 225
B4541 - Synopsis
Jezuïeten van Antwerpen:
Themistocles.
1718
Exemplaren:
SBA: UA: RD Conv. Jezuietendrama : 227
B4542 - Synopsis
Jezuïeten van Antwerpen:
Versa est in luctum cythara mea. Iob : 30.
Antwerpen: Z.dr., 1662
Collatie: 2°: π2; 4 p.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9425
B4543 - Synopsis
Jezuïeten van Antwerpen:
Victoria martyrum de ferocia tyrannorum in Procopio et Theodosia.
Antwerpen: Z.dr., 1664
Collatie: 2°: π2
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9427
B4544 - Synopsis
Jezuïeten van Antwerpen:
Wambani de Ervigio vindicta christiana.
Antwerpen: 1713
Exemplaren:
SBA: UA: RD Conv. Jezuietendrama : 252
B4545 - Synopsis - Treurspel
Jezuïeten van Armentières:
Sedecias.
Lille: Jean Baptiste de Moitemont, 1728
Exemplaren:
SBA: UA: RD Conv. Jezuietendrama : 201
B4546 - Synopsis
Jezuïeten van Belle:
Achan.
Ieperen: Petrus Jacobus de Rave, 1722
Collatie: 4°: π2; [4] p.
Exemplaren:
SBA: UA: RD Conv. Jezuietendrama : 003a
B4547 - Synopsis
Jezuïeten van Belle:
Alexander den Grooten.
Ieperen: Petrus Jacobus de Rave, 1730
Exemplaren:
SBA: UA: RD Conv. Jezuietendrama : 014
B4548 - Synopsis - Treurspel
Jezuïeten van Belle:
Athalia.
Ieperen: Petrus Jacobus de Rave, 1728
Collatie: 4°: π4
Exemplaren:
SBA: UA: RD Conv. Jezuietendrama : 028
B4549 - Synopsis - Blij-eindend treurspel
Jezuïeten van Belle:
Bertulfus.
Brugge: Nicolaus Breygelius, 1661
Collatie: 4°: π2; 4 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: argumentum; π1v-π2v: synopsis van het spel.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9433 2/3 (vanaf:)
B4550 - Synopsis
Jezuïeten van Belle:
Clodovaeus coninck van Vranckryck.
Duinkerken: Wed. Pierre Weins, 1722
Exemplaren:
SBA: UA: RD Conv. Jezuietendrama : 048
B4551 - Synopsis
Jezuïeten van Belle:
Daniel.
Ieperen: Zegher van den Berghe, 1624
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B4552 - Synopsis
Jezuïeten van Belle:
Daniel in het belijden vanden waeren Godt standtvastigh, onder de verhongerde leeuwen ongehindert over sijne vyanden triompherende, sal vertoont worden door de studenten van de Paters der Societeyt Jesu binnen Belle den ]30] en [31] januarii 1633.
Ieperen: 1633
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B4553 - Synopsis
Jezuïeten van Belle:
Die wilt te wys syn, en is bot; Die wort van ider een bespot.
Ieperen: Petrus Jacobus de Rave, 1722
Collatie: 4°: π2; [4] p.
Katernopbouw: 1v Kort-begryp; 2r-2v [samenvatting pr bedrijf]
Exemplaren:
SBA: UA: RD Conv. Jezuietendrama : 003b
B4554 -
Jezuïeten van Belle:
Hermenegildus coning van Spagnien.

Exemplaren:
B4555 - Synopsis
Jezuïeten van Belle:
Herodes ascalonita.
Ieperen: Zegher van den Berghe, 1626
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B4556 - Synopsis
Jezuïeten van Belle:
Isaacus Angelus Keyser van Grieckenlandt.
1660
Exemplaren:
B4557 - Synopsis
Jezuïeten van Belle:
Joseph door syne broeders vercoght aen d’ Ismaëliten.
Duinkerken: Wed. Ant. Franc. van Ursel, 1724
Exemplaren:
SBA: UA: RD Conv. Jezuietendrama : 122
B4558 - Synopsis
Jezuïeten van Belle:
Salomona.
Brugge: Pieter vande Capelle, 1724
Exemplaren:
SBA: UA: RD Conv. Jezuietendrama : 189
B4559 - Synopsis
Jezuïeten van Belle:
Saul Ghestraft om sijne onghehoorsaemheydt teghen Godt door het bevvaeren van den besten buyt der veroverde Stadt Amelec Volghens de Schrifture. 1. Reg. Cap. 15 &c.
Ieperen: Antheunes de Backer, 1664
Collatie: 2°: π2; 4 p.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9435
B4560 - Synopsis
Jezuïeten van Belle:
Sedecias.
Ieperen: Petrus Jacobus de Rave, 1728
Exemplaren:
SBA: UA: RD Conv. Jezuietendrama : 202
B4561 - Synopsis
Jezuïeten van Belle:
Trebellius Coninck van Bvlgarien Gevende, ende ontnemende sijn rijck aen sijnen oudsten soon Terballvs. ende Philippvs Bonvs Graeve van Vlaenderen Gevende, ende ontnemende sijn Graesfchap [sic] aen eenen droncken boer.
Ieperen: Antheunes de Backer, 1678
Collatie: 2°: π2; 4 p.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9436
B4562 - Synopsis
Jezuïeten van Belle:
Tycho.
Ieperen: Petrus Jacobus de Rave, 1729
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 7867
¶ De kopij van deze tekst is bewaard: SB Kortrijk, GV 7867.
B4563 - Ms
Jezuïeten van Belle:
Tycho.
1729
Exemplaren:
SBA: UA: RD Conv. Jezuietendrama : 243
¶ Kopij van de druk van 1729 (
B4564 - Synopsis - Blij-eindend treurspel
Jezuïeten van Belle:
Den Verloren Soon Blij-eyndigh Treur-spel VVulps door de Rijckdommen: Aerm door de VVulpsheyt: Bekeert door de Aermoede.
Brugge: Nicolaus Breygelius, 1662
Collatie: 2°: π2
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9434
B4565 - Synopsis
Jezuïeten van Belle:
Vervolginghe van Michael Arimandonus.
Ieperen: Zegher van den Berghe, 1625
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B4566 - Vermelding
Jezuïeten van Brugge:
Actio declamatoria Habenda in aula Societatis Iesu, die 4. Ianuarij anno 1627. hora 2.
Zonder plaats: Z.dr., 1627
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9439
B4567 - Synopsis - Treurspel
Jezuïeten van Brugge:
Agathocles et Amyntas tragoedia.
Brugge: Pieter vande Capelle, 1715
Exemplaren:
SBA: UA: RD Conv. Jezuietendrama : 013
B4568 - Synopsis
Jezuïeten van Brugge:
Ambrosius.
Brugge: Nicolaus Breygelius, 1663
Collatie: 4°: π4; 8 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v-π2v: synopsis van het spel; π3r-π4v: nomina actorum.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 3405 & (GV 9443)
¶ Ex. Kortrijk GV 9443 heeft alleen fol. π1 en π4. De lijst met ’Nomina Actorum’ is verdeeld in Rhetores, Poetae, Syntaxiani, Grammatici en Figuristae.
B4569 - Synopsis
Jezuïeten van Brugge:
Clodoaldvs visv ac prole orbatvs vtrivsqve restitvtione felix.
Brugge: Nicolaus Breygelius, 1666
Collatie: 4°: A2; 4 p.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9445
B4570 - Synopsis
Jezuïeten van Brugge:
D. Ioannis Chrysostomi Patriarchae Constantinopolitani gloriosa reductio, inconcussa libertas, piissima mors, Perillustri ac Reverendissimo Domino Domino Carolo vanden Bosch Nono Brugensium Episcopo, Perpetuo Flandriae Cancellario felicibus auspiciis optatissimae inaugurationis.
Brugge: Z.dr., 1651
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - b1 K2 ulo$a
Katernopbouw: K1r: titelpagina; K1v: gravure; K2r: korte inhoud; K2r-K2v: synopsis; K3r-K4v: personages.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9440
SA Brugge, Nalatenschap Schouteet
B4571 - Synopsis - Treurspel
Jezuïeten van Brugge:
Damon et Pythias.
Brugge: Jacobus Beernaerts, 1730
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 7807 (a)
B4572 - Synopsis
Jezuïeten van Brugge:
Herculis Averno domito ac caelo sustentato apotheosis relata ad illustrissimum ac reverendissimum Dominum D. Guilielmum Bassery decimum tertium Brugensium Episcopum.
In: Illustrissimo ac reverendissimo domino D. Guilielmo Bassery decimo tertio Brugensium Episcopo perpetuo Flandriae Cancellario &c. Gymnasium Brugense Societas Jesu. M.D.C.LXXXXI.
Brugge: Petrus van Pee, 1691
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 B tu : a2 C in
Collatie: 4°: A-C4; 24 p. [p. 18 als 20]
Katernopbouw: C1v: argument; C2r: titel; C2v-C3r: synopsis; C3v-C4v: blanco.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 4214 : 4 & GV 4214 : 4 bis
B4573 - Synopsis
Jezuïeten van Brugge:
Verborghen schat in’t openbaer ghebroght, ofte vande herstellinghe over 100. jaeren van het weerdigh H. Bloedt inde Stadt Brugghe bewaert, ende vande Triomph-feest’, oft Honderdt-jaerigh Jubilé, met een Solemnele ende prachtighe Processie gheviert binnen Brugghe op den 3. van Mey 1686. Beschreven tot meerder kennis van het Jubilé selve, ende van het ghene inde Processie vertoont wordt.
Brugge: Wed. Alexander Michiels, & Petrus van Pee, 1686
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 4214 : 5a
B4574 - Synopsis
Jezuïeten van Brugge:
Tweede deel. Kort verhael van het ghene vertoont wordt door de Jonckheyt vande Scholen der eerw: PP. vande Societeyt Jesu binnen Brugge. Soo door ruytery-benden, als tiomph-waghens inde solemnele Processie van het Honderdt-jaerigh Jubilé-Feest’ van de Herstellinghe van het H. Bloedt.
Brugge: Wed. Alexander Michiels, & Petrus van Pee, 1686
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 4214 : 5b
B4575 - Synopsis - Treurspel
Jezuïeten van Brugge:
Iephte Israelis iudex.
Brugge: Nicolaus Breygelius, 1666
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9446
B4576 - Synopsis
Jezuïeten van Brugge:
Inexpectati comoedia.
Brugge: 1721
Exemplaren:
SBA: UA: RD Conv. Jezuietendrama : 110
B4577 - Synopsis
Jezuïeten van Brugge:
Ingratus in patrem filius.
Brugge: Jacobus Beernaerts, 1731
Collatie: 4°: π2; 4 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: argumentum & personages; π2r-π2v: synopsis van het spel.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9545
B4578 - Synopsis
Jezuïeten van Brugge:
Innocentia beatissimae virginis ope triumphans.
Brugge: 1724
Exemplaren:
SBA: UA: RD Conv. Jezuietendrama : 113
B4579 - Synopsis
Jezuïeten van Brugge:
Isaac.
Brugge: Jacobus Beernaerts, 1732
Collatie: 2°: π2; 4 p.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9540
B4580 - Synopsis
Jezuïeten van Brugge:
Jacob et Esau.
Brugge: Jacobus Beernaerts, 1731
Collatie: 4°: π2; 4 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: argumentum & personages; π2r-π2v: synopsis van het spel.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9547 (a)
B4581 - Synopsis
Jezuïeten van Brugge:
Jonathas.
Brugge: Jacobus Beernaerts, 1733
Collatie: 2°: π2; 4 p.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 7828
B4582 - Synopsis
Jezuïeten van Brugge:
Joseph venditus | Tragoedia
1696
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV Cod. 400/1 : 1
B4583 - Vermelding - Blijspel
Jezuïeten van Brugge:
Malum consilium consultori pessimum.
In: Jacob et Esau.
Brugge: Jacobus Beernaerts, 1731
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9547 (b)
B4584 - Synopsis
Jezuïeten van Brugge:
Manasses goddeloos, gestraft, ende bekeert.
Brugge: Nicolaus Breygelius, 1664
Collatie: 4°: π2; 4 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: argumentum; π1v-π2v: synopsis van het spel.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9444
B4585 - Synopsis - Treurspel
Jezuïeten van Brugge:
Manlius Torquatus.
Brugge: Jacobus Beernaerts, 1724
Collatie: 2°: π2; 4 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: argumentum & personages; π2r: synopsis van het treurspel; π2v: personages van het blijspel.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 7808 (a)
B4586 - Synopsis
Jezuïeten van Brugge:
Mucius Scoevola.
Brugge: Jacobus Beernaerts, 1731
Collatie: 4°: π2; 4 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: argumentum & personages; π2r-π2v: synopsis van het spel.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9546
B4587 - Vermelding
Jezuïeten van Brugge:
Patris indulgentiâ corruptus filius.
In: Susanna
Brugge: Jacobus Beernaerts, 1732
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9539 (b)
B4588 - Synopsis - Blij-eindend treurspel
Jezuïeten van Brugge:
Salomon, wys door Gotds gave, sot door vrauwen-liefde; gestraft door oorloghe ende andere plaghen.
Brugge: Nicolaes Breyghel, 1633
Exemplaren:
KBB: II 11.797 A RP : 04
B4589 - Synopsis - Blij-eindend treurspel
Jezuïeten van Brugge:
Sapor.
Brugge: Jacobus Beernaerts, 1731
Collatie: 2°: π2; 4 p.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9538
B4590 - Synopsis
Jezuïeten van Brugge:
Sedecias.
1730
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV Cod. 400/6 : 1
B4591 - Vermelding - Blijspel
Jezuïeten van Brugge:
Staurophilus.
In: Damon et Pythias
Brugge: Jacobus Beernaerts, 1730
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 7807 (b)
B4592 - Synopsis
Jezuïeten van Brugge:
Susanna.
Brugge: Jacobus Beernaerts, 1732
Collatie: 2°: π2; 4 p.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9539 (a)
B4593 - Vermelding - Blijspel
Jezuïeten van Brugge:
Vader die uw Kind bemint.
In: Manlius Torquatus
Brugge: Jacobus Beernaerts, 1724
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 7808 (b)
B4594 - Synopsis
Jezuïeten van Brugge:
Hoogheyt Leopoldvs afgebeelt in de Victorie van den Kloecken Helt Ivdas Machabaevs behaelt over Nicanor 2. Machab. cap. 15.
Brugge: Nicolaus Breygelius, 1652
Collatie: 2°: π2; 4 p.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9441
B4595 - Synopsis - Treurspel
Jezuïeten van Brussel:
Adam et Eva.
Brussel: Antonius Claudinot, 1718
Collatie: 4°: π2; [4] p.
Exemplaren:
SBA: UA: RD Conv. Jezuietendrama : 006
B4596 - Synopsis
Jezuïeten van Brussel:
De duobus vexillis Iesu Christi et Luciferi, sive S. Ignatius de Loyola Iesu Christi vexillum per orbem circumferens, adversus vexillum Luciferi, primo saeculo Societatis I[esu].
Brussel: Lucas Meerbecius, 1640
Collatie: 4°: π8; 16 p.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 7902
¶ Oblongformaat
B4597 - Ms
Jezuïeten van Brussel:
Euclio comoedia
1718
Exemplaren:
SBA: UA: RD Conv. Jezuietendrama : 077
B4598 - Synopsis - Blijspel
Jezuïeten van Brussel:
Iason comedia Leonina.
In: Novae triadi aure velleris. Lusus poeticus allusus
Brussel: Hubertus Antonius, 1618
Ceneton-vingerafdruk: 161804 - a1 A2 ,$ : a2 C ui - b1 C3 js,$l : b2 D no
Collatie: 4°: A-C4, D2; [28] p.
Katernopbouw: C1v: titel en personages; C2r0D2r: het spel
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 4214 : 3
B4599 - Synopsis
Jezuïeten van Brussel:
Ioseph Aegypti prorex a fratribus agnitus.
Brussel: Guilliam Scheybels, 1650
Katernopbouw: tp/bl opdr/bl wapen/bl opdr/bl wapen/bl syn/syn bl/bl
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9447
München BSB 4 Bavar. 2197, III
B4600 - Synopsis
Jezuïeten van Brussel:
Ivventvs Edmvndi
Brussel: Lucas Meerbecius, 1637
Collatie: 4°: π2; 4 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: argumentum; π2r-π2v: synopsis van het spel.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 7901


Volgende lijst: Ceneton 47
Inleiding Ceneton
Redactie dr. A.J.E. Harmsen; tel. 0031-71-527.2117
Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands Universiteit Leiden