CENETON - Versie B

Gegevens over 11.500 Nederlandse toneelstukken tot 1803

Lijst 40 van de 95 lijsten

Bijgewerkt tot 31 januari 2011

Continuer


B3901 - Eerste druk
P.L. Iedema:
Toegewelike toneelproewe : ofte een uittrekkeliik algemeen sedesporend ABC: ...
Leeuwarden: P.L. Iedema, Zonder jaar (ongeveer 1790)
Exemplaren:
UBA: O 80-437 : 2B3902 - Eerste druk - Toneelspel
Willem Imme (naar het Engels van Onbekend):
Delia en Adelaïde.
Amsterdam: Pieter Johannes Uylenbroek, 1786
Ceneton-vingerafdruk: 178608 - b1 A4 t$m : b2 F3 U
Collatie: 8°: A-E8, F4; 87, [1] p.
Katernopbouw: A1r: Franse titelpagina; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r: motto van Ovidius; A3v: personages; A4r-F4r: het spel; F4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67655
DSU: DSU 1762
SBH: 128 C 49
TIN: 52 F 54
UBA: 692 B 39 & 693 F 37 & O 62-5896 & OK 63-9656
UBL: 1092 D 47 & 1092 G 63
¶ UBL 1092 D 47 op groot papier.
B3903 - Eerste druk - Toneelspel
[Willem Imme]:
De edelmoedige zoon.
Amsterdam: Pieter Johannes Uylenbroek, 1791
Ceneton-vingerafdruk: 179108 - b1 A4 k : b2 D3 t,$
Collatie: 8°: A-C8, D4; 55, [1] p.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69708 & Yth. 69709
TIN: 16 D 14
UBA: 344 E 91 & 692 B 31
UBL: 1095 E 74 & 1096 C 19
UBU: Te Winkel 663
¶ Exx. TIN 16 D 14 en UBL 1096 C 19 op groot papier.
B3904 - Eerste druk - Treurspel
Willem Imme (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)):
Irene.
Amsterdam: Jan Louis van Laar Mahuet, 1783
Ceneton-vingerafdruk: 178308 - a1 *3 w$ - b1 A m : b2 D5 dus$
Exemplaren:
GBR: 1360 J 14
TIN: 5 B 82
UBA: 690 D 12
UBL: & 1092 G 62
¶ UBL 1092 D 46 op groot papier. Het motto op de titelpagina ("Otia delectant admonantque mei") is naar Ovidius Tristia 1,7,26.
B3905 -
Willem Imme:
Irene.
Amsterdam: Jan Louis van Laar Mahuet, 1784
Ceneton-vingerafdruk: 178308 - a1 A2 en : a2 A3 evo - b1 A4 ns$ : b2 D5 Teg
Exemplaren:
UBL: 1092 D 46
¶ Oplage van 20 exemplaren. UBL 1092 D 46 is nr 20.
B3906 - Eerste druk - Toneelspel
Willem Imme:
De jonge Walburg, of de gevolgen van het sentimenteele.
Amsterdam: Pieter Johannes Uylenbroek, 1790
Ceneton-vingerafdruk: 179008 - b1 A4 $de : b2 G5 $ik$
Collatie: 8°: A-G8; 107, [5] p.
Katernopbouw: A1r: Franse titel; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r: motto; A3v: personages; A4r-G6r: het spel; G6v: blanco; G7r-G7v: By den boekhandelaar Uylenbroek, te Amsteldam, in de Nes, zyn de volgende werken gedrukt en te bekomen; G8r-G8v: Lyst van nieuwe tooneelstukken, zo als die afzonderlyk by gemelden boekhandelaar te bekomen zyn.
Exemplaren:
KBH: 2211 C 4
TIN: 5 L 3
UBA: 693 H 16
UBL: 1092 D 48 : 3 & 1092 G 64 : 1
¶ Exx. UBL 1092 D 48 : 3 en TIN 5 L 3 op groot papier. & In lijst van Uylenbroek in Zaïde, UBL 1092 D 49. & Achterin een lijst van spelen bij Uylenbroek te bekomen.
B3907 - Herdruk - Toneelspel
Willem Imme:
Lucas en Lucinde.
In: Het zedelyk tooneel, bevattende eenige der beste zedelyke tooneelspelen, dl. VI.
Amsterdam: Albert van der Kroe, 1782
Ceneton-vingerafdruk: 178208 - a1 * N - b1 F n$ : b2 L4 ige
Collatie: 8°: π1, *2, F-K8, L6; [8], [90] p. [p. 71-160]
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r (als *)-*2v: voorbericht; π1r: Franse titelpagina; π1v: personages; 2π1r: frontispice; 2π1v: blanco; F1r-L5v: het spel; L6r-L6v: blanco.
Exemplaren:
TIN: 20 C 29
UBA: 693 H 13 & XX 287 : 6 : 2
UBL: 1092 D 45 & 1092 G 61
UBU: (Te Winkel 365)
¶ UBL 1092 D 45 op groot papier. & Aan het ex. UBU Te Winkel 365 ontbreekt het titelblad. Aan ex. TIN 20 C 29 ontbreken voorbericht en frontispice.
B3908 - Eerste druk - Toneelspel
Willem Imme:
Lucas en Lucinde.
In: Het zedelyk tooneel, bevattende eenige der beste zedelyke tooneelspelen, dl. VI.
Amsterdam: Albert van der Kroe, 1782
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 * N - b1 F n$ : b2 L4 ige
Collatie: 8°: π1, *2, F-K8, L6; [8], [90] p. [p. 71-160]
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r (als *)-*2v: voorbericht; π1r: Franse titelpagina; π1v: personages; 2π1r: frontispice; 2π1v: blanco; F1r-L5v: het spel; L6r-L6v: blanco.
Exemplaren:
SBA: 535670
TIN: 4 E 6 : 2
UBA: 693 H 13 & XX 287 : 6 : 2
UBL: 1088 D 6 : 2 & 1089 F 6 : 2
UBU: (Te Winkel 365)
¶ UBL 1088 D 6 : 2 op groot papier. & Aan het ex. UBU Te Winkel 365 ontbreekt het titelblad. Aan ex. TIN 20 C 29 ontbreken voorbericht en frontispice.
B3909 - Eerste druk - Toneelspel
[Willem Imme]:
Toets der gehoorzaamheid.
In: Het zedelyk tooneel, bevattende eenige der beste zedelyke tooneelspelen, dl. VII.
Amsterdam: Albert van der Kroe, en Anth. Capel, 1788
Ceneton-vingerafdruk: 178808 - b1 M n : b2 Q4 U$g
Collatie: 8°: π2, 2π1, M-P8, Q6; [4], [2], 76 p. [p. 159-234]
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r: Franse titel; π1v: personages; 2π1r: blanco; 2π1v: frontispice; A1r-Q6v: het spel.
Exemplaren:
SBA: 535670
TIN: 4 E 7 : 3
UBA: 692 H 48 & XX 287 : 7 : 3
UBL: 1088 D 7 : 3 & 1089 F 7 : 3
¶ Met aparte titelpagina. & UBL 1088 D 7 : 3 op groot papier.
B3910 - Eerste druk - Toneelspel
Willem Imme:
De verstandige echtgenoote.
Amsterdam: Pieter Johannes Uylenbroek, 1790
Ceneton-vingerafdruk: 179008 - b1 A4 $ma : b2 F3u e$
Collatie: 8°: A-E8, F4; 86, [2] p.
Katernopbouw: A1r: Franse titelpagina; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r: motto; A3v: personages; A4r-F3v: het spel; F4r-F4v: catalogus: By den boekhandelaar Uylenbroek, te Amsteldam, in de Nes, zyn de volgende toneelstukken afzonderlyk te bekomen.
Exemplaren:
KBH: 2211 C 14
SBA: C 244496
TIN: 16 F 73
UBA: 692 H 45
UBL: 1092 D 48 : 2 & 1092 G 64 : 2
¶ Ook vermeld in lijst van Uylenbroek in Zaïde, UBL 1092 D 49. & UBL 1092 D 48 : 2 op groot papier.
B3911 - Eerste druk - Toneelspel
Willem Imme (naar het Engels van Onbekend):
Weldadige.
Amsterdam: Pieter Johannes Uylenbroek, 1788
Ceneton-vingerafdruk: 178808 - b1 A4 ik$ : b2 D3 ,$
Collatie: 8°: A-C8, D4; 54, [2] p.
Katernopbouw: A1r: Franse titelpagina; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r: motto; A3v: personages; A4r-D3v: het spel.
Exemplaren:
TIN: 16 F 4
UBA: 687 D 6
UBL: 1092 D 48 : 1
UBU: Te Winkel 771
¶ In lijst van Uylenbroek in Zaïde, UBL 1092 D 49. & Volgens Van Aken wellicht naar het Engels.
B3912 - Eerste druk - Treurspel
Willem Imme:
Zaïde.
Amsterdam: Pieter Johannes Uylenbroek, 1794
Ceneton-vingerafdruk: 179408 - b1 A4 ed$ : b2 E5 voo
Collatie: 8°: A-E8 [-E8]; 75, [3] p.
Katernopbouw: A1r: Franse titelpagina; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r: motto van Ovidius; A3v: prsonages; A4r-E6r: het spel; E6v: blanco; E7: fondslijst van P.J. Uylenbroek.
Exemplaren:
DSU: DSU 1761
TIN: 20 C 14
UBA: 688 B 41 & 1020 E 70 : 1
UBL: 1092 D 49 & 1092 G 65
¶ UBA 688 B 41 op groot papier, bevat lijst van toneelstukken, te bekomen bij P.J. Uylenbroek. UBL 1092 D 49 op groot papier.
B3913 - Eerste druk - Toneelspel
Johannes Immerzeel Jr.:
De goedertierenheid van Titus.
’s-Gravenhage: J.J. Stuerman voor Isaac van Cleef, 1801
Ceneton-vingerafdruk: 180108 - a1 *3 He - b1 A ij : b2 G2 ND
Collatie: 8°: *4, A-F8, G2; [8], 99, [1] p.
Katernopbouw: *1r: Franse titel; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4r: opdracht; *4v: personages; A1r-G2r: het spel; G2v: colophon.
Exemplaren:
UBA: 1020 E 64 : 4
UBL: 1092 G 66
B3914 - Eerste druk - Toneelspel
Johannes Immerzeel Jr.:
De goedertierenheid van Titus.
’s-Gravenhage: J.J. Stuerman voor Isaac van Cleef, 1801
Ceneton-vingerafdruk: 180108 - b1 A $v : b2 G2 ND
Collatie: 8°: π3, A-F8, G2; [6], 99, [1] p.
Katernopbouw: π1r: Franse titel; π1v: blanco; π2r: titelpagina; π2v: blanco; π3r: opdracht; π3v: personages; A1r-G2r: het spel; G2v: colophon.
Exemplaren:
TIN: 5 D 107
UBA: 690 B 85
UBL: 1092 C 10 & 1126 F 9
¶ Exx. TIN 5 D 107, UBL 1092 C 10 en UBL 1126 F 9 op groot papier. Aan ex. UBA 690 B 85 ontbreekt de titelpagina.
B3915 - Eerste druk - Treurspel
[Industria et Labore]:
Goden twist, of Paris oordeel.
Amsterdam: 1721
Ceneton-vingerafdruk: 172108 - b1 A oo : b2 N2 .$
Collatie: 8°: π1, π4, A-N4; [2], [8], 103, [3] p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; 2π1r: titelpagina; 2π1v: blanco; 2π2r-2π4r: voorrede; 2π4v: personages; A1r-N3r: het spel; N3v-N4v: blanco.
Exemplaren:
UBA: 690 H 25
UBL: 1088 F 49 : 3
B3916 - Eerste druk - Treurspel
[Industria et Labore]:
Sabinus.
Amsterdam: Voor het Konst-genootschap, Zonder jaar (ongeveer 1722)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 *2 ki : a2 *3 eve - b1 A , : b2 E r$
Collatie: 8°: π1, *8, A-C8 [C2 als B2], D4, E2; [2], [16], 59, [1] p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*7v: aan den lezer; *8r: korte inhoud; *8v: personages; A1r-E2r: het spel; E2v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69463 : 78 & Yth. 69463 : 79
UBL: 1088 F 49 : 2
B3917 - Eerste druk - Blij-eindend treurspel
[Industria et Labore] (naar het Spaans van Onbekend):
De Spaensche Amasonen, of strijd om d’eer.
Amsterdam: Voor het Kunstgenootschap, 1722
Ceneton-vingerafdruk: 172208 - b1 A e : b2 L s
Collatie: 8°: π2, A-K4, L2; [4], 83, [1] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r: korte inhoud; π2v: personages; A1r-L2r: het spel; L2v: blanco.
Exemplaren:
UBA: 691 D 34
UBL: 1088 F 49 : 1
B3918 - Eerste druk - Landspel
S. Ingen (naar het Italiaans van Francesco Contarini):
De getrouwe herderin.
Amsterdam: Tymon Houthaeck, voor Abraham van Blanken, 1658
Ceneton-vingerafdruk: 165808 - a1 *3 $m - b1 A e : b2 R2 $van$
Collatie: 8°: *4, A-Q8, R4
Exemplaren:
BLL: 11555 C 17
GBR: 1373 D 19
KBH: 8 C 20
UBA: 693 F 109
UBL: 1092 G 68 : 1
UBU: Moltzer 6 D 12
¶ Met eenige gedichten van de zelve.
B3919 - Eerste druk
A. Ising:
Bang en niet bang.
Amsterdam: G.Th. Bom, Zonder jaar (ongeveer 1699)
Exemplaren:
UBL: 1091 B 35
B3920 - Eerste druk - Toneelspel
A. Ising:
Broêr Karel.
Amsterdam: H.J. van Kesteren, Zonder jaar (ongeveer 1795)
Exemplaren:
UBL: 1090 B 68
B3921 - Eerste druk
A. Ising:
Men moet het ijzer smeden als het heet is.
Amsterdam: G.Th. Bom, Zonder jaar (ongeveer 1699)
Exemplaren:
UBL: 1091 B 121
B3922 - Eerste druk
J.D.:
Veeneryk en Veeman twistende, wie voor de schoonste te houden zy, eene bruine, of eene blonde.
Leiden: 1712
Exemplaren:
UBL: 1095 G 76
B3923 - Ms
J.D.R.:
De snoepende minnaar in de turf-back.
Zonder jaar (ongeveer 1720)
Collatie: 2°: 16 folia; [2], 26, [4] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: personages; π2r-π14v: het spel; π15r-π16v: blanco.
Exemplaren:
UBL: Ms LTK 524
¶ J.D.R. zou Jan de Regt kunnen zijn.
B3924 - Eerste druk
J.H.:
Tijd, of ziel en lichaam.
Leiden: Daniel van Gaasbeeck, 1676
Exemplaren:
UBA: 693 E 79
UBL: 1091 E 66
B3925 - Eerste druk - Treurspel
J.J.A. (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)):
De dood van Julius Cesar, eersten keyzer der Romeynen.
Jean François van der Schueren, 1785
Ceneton-vingerafdruk: 178504 - b1 A $g : b2 D ar
Collatie: 4°: *4, A-D4; [6], 34 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*4v: voorrede; *4v: personages; A1r-D4v: het spel.
Exemplaren:
UBGent: G 3058*
UBL: 1088 E 27
B3926 - Eerste druk - Treurspel
J.J.A. (naar het Frans van Pierre Ulric Dubuisson):
Trazimus en Timagenus, of den zegenpraal der vriendschap.
Dendermonde: 1788
Exemplaren:
UBL: 1100 C 138
B3927 - Herdruk - Treurspel
J.J.A. (naar het Frans van Pierre Ulric Dubuisson):
Trazinus en Timagenus, of den zegenprael der vriendschap.
Ieperen: Thomas Franciscus Walwein, 1788
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B3928 - Eerste druk - Samenspraak
[J.J.R.]:
Samenspraak gehouden in de and’re wereld tusschen Jan van Gyzen en eenige and’re versturve poeëten.
Amsterdam: Jacobus (I) van Egmont, 1722
Ceneton-vingerafdruk: 172208 - a1 A2 s$V - b1 A3 p$h : b2 B2 loos$ - c1 B3 $he : c2 C2 t$va
Collatie: 8°: A-B8, C3; 37, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: voorrede; A2c-B2v: samenspraak; B3r-C3v: lijkdichten op Jan van Gyzen.
Exemplaren:
UBL: 1091 E 26 : 12
B3929 - Eerste druk - Kluchtspel
J.P.M.:
Den omvergiffenis (sic) biddende hoorndrager.
Delft: Pieter Buyster, 1711
Exemplaren:
TIN: 54 C 75
UBA: 691 D 15
UBL: 1093 F 32
B3930 - Eerste druk - Kluchtspel
J.W.:
Amsterdamse Kermis-klugt of Samenspraak tusschen Jan en Knelis.
In: Drie vermakelijke klugt-spelle, als een buure-klugt; of verhaal van de hedendaagse babbelagtige wyven en de gevolge van de onderdanige en revensie zoekende mannen. Gespeelt voor ’t huis van Kloria. Als meede een kermis-klugt. Of vermakelyke zamenspraak tusschen Jan en Krelis, over de Amsterdamse kermis-vreugd. En een vermakelyke-klugt van de hoogmoedige Mof in zijn levry-pak, ondekt door zyn lands-meisjes. Alle op een vrolyke trant beschreeven door J.W.
Amsterdam: Hermanus de Wit, Weege, Baalde en Timmen; Rotterdam Vis, Burgvliet en , Zonder jaar (ongeveer 1750)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 A2 t$da : a2 A5 met - b1 B a : b2 B3 k,$ - c1 B4 ,$ja : c2 B5 t,$
Collatie: 8°: A-B8; 31, [1] p. [p. 14-22]
Katernopbouw: A7v-B3r: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67849 : 2
UBL: 1103 G 17 : 2
¶ In: Drie vermakelijke klugt-spelle, als een buure-klugt; of verhaal van de hedendaagse babbelzieke wyven, en de gevolge van de onderdanige en revensie zoekende mannen. Als meede een kermis-klugt over de Amsterdamse kermis-vreugd, en een vermakelijke klugt van de hoogmoedige mof in zijn levrypak ontdekt door zyn lands-meisjes, [...] Amsterdam [etc.]: Hermanus de Wit, [ca. 1750].
B3931 - Eerste druk - Kluchtspel
J.W.:
Buure-klugt, gespeeld voor ’t huis van Kloria.
In: Drie vermakelijke klugt-spelle, als een buure-klugt; of verhaal van de hedendaagse babbelagtige wyven en de gevolge van de onderdanige en revensie zoekende mannen. Gespeelt voor ’t huis van Kloria. Als meede een kermis-klugt. Of vermakelyke zamenspraak tusschen Jan en Krelis, over de Amsterdamse kermis-vreugd. En een vermakelyke-klugt van de hoogmoedige Mof in zijn levry-pak, ondekt door zyn lands-meisjes. Alle op een vrolyke trant beschreeven door J.W.
Amsterdam: Hermanus de Wit, Weege, Baalde en Timmen; Rotterdam Vis, Burgvliet en , Zonder jaar (ongeveer 1750)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 t$da : b2 A5 met - c1 B a : c2 B5 t,$
Collatie: 8°: A-B8; 31, [1] p. [p. 1-13; p. 13 als 15]
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v-A7r: het spel
Exemplaren:
BNF: Yth. 67849 : 1
UBL: 1103 G 17 : 1
¶ In drie tonelen, in de tekst aangeduid als bedrijven.
B3932 - Eerste druk - Kluchtspel
J.W.:
Vermakelyke-klugt, of zamenspraak tusschen Hans Dummel, Kaatje, Willemyn en Hendrik.
In: Drie vermakelijke klugt-spelle, als een buure-klugt; of verhaal van de hedendaagse babbelagtige wyven en de gevolge van de onderdanige en revensie zoekende mannen. Gespeelt voor ’t huis van Kloria. Als meede een kermis-klugt. Of vermakelyke zamenspraak tusschen Jan en Krelis, over de Amsterdamse kermis-vreugd. En een vermakelyke-klugt van de hoogmoedige Mof in zijn levry-pak, ondekt door zyn lands-meisjes. Alle op een vrolyke trant beschreeven door J.W.
Amsterdam: Hermanus de Wit, Weege, Baalde en Timmen; Rotterdam Vis, Burgvliet en , Zonder jaar (ongeveer 1750)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 A2 t$da : a2 B3 k,$ - b1 B4 ,$ja : b2 B5 t,$
Collatie: 8°: A-B8; 31, [1] p. [p. 23-31]
Katernopbouw: B3v-B8r: het spel; B8v: blanco.
Exemplaren:
UBL: 1103 G 17 : 3
B3933 - Ms
Adriaen Jacopsz:
De ghepredestineerde blinde.
1552
Exemplaren:
KBB: Ms 21653
B3934 - Eerste druk - Blij-eindend treurspel
Rutgaert Jansen:
Troost-Spel. Waer in de genade Christi den Gheloovigen toegheseydt, speelsg-ghewyse voor ooghen ghesteldt wort : Wtwysende de de [sic] historie: Vant vrouken by den put, Siet wat ’tgheloof vermach: ’t Wordt tot veel menschen nut ghegheven
Amsterdam: Zacharias Heyns, 1602
Ceneton-vingerafdruk: 160208 - b1 A3 este : b2 D2 $O$
Exemplaren:
UBL: 1093 G 6
B3935 - Eerste druk
Balthasar Janssens:
Blyeindige Belgica tot verheffinge van ’t H. Sacrament.
Antwerpen: Godtgaf Verhulst, 1679
Exemplaren:
BNF: Yth. 66523
B3936 - Ms
Lauris Jansz:
Afval vant gotsalige weesen.
Zonder jaar (ongeveer 1599)
Exemplaren:
Verblijfplaats ms niet bekend
B3937 - Ms - Zinnespel
Lauris Jansz:
Die geboorte Johannes Babtista.
1578
Exemplaren:
Verblijfplaats ms niet bekend
B3938 - Ms - Zinnespel
Lauris Jansz:
Die Mensch veracht die Redelickheijt.
Zonder jaar (ongeveer 1599)
Exemplaren:
Verblijfplaats ms niet bekend
B3939 - Ms - Zinnespel
Lauris Jansz:
Die Mensch wil die werlt bevechten.
Zonder jaar (ongeveer 1599)
Exemplaren:
Verblijfplaats ms niet bekend
B3940 - Ms
Lauris Jansz:
tSpel van den Ontrouwen Rentmeester.
Zonder jaar (ongeveer 1599)
Exemplaren:
Hs. te Hasselt, Rijksarchief

¶ Ms. in bezit van H. van Neuss te Hasselt.
B3941 - Ms - Zinnespel
Lauris Jansz:
Spel van sinnen genaempt Ecce Homo.
Zonder jaar (ongeveer 1565)
Exemplaren:
Verblijfplaats ms niet bekend
¶ Volgens een register van spelen, opgenomen in Boek R van de collectie toneelspelen van de Haarlemse rederijkerskamer ’Trou Moet Blijcken’, was dit stuk het eerste stuk van Boek D. Samen met het grootste deel van ’Vrou Lorts’ is het handschrift verloren gegaan.
B3942 - Ms - Zinnespel
Lauris Jansz:
dEenvoudige Mensch en Schijn van Deuchden.
Zonder jaar (ongeveer 1599)
Exemplaren:
Verblijfplaats ms niet bekend
B3943 - Ms
Lauris Jansz:
De gebooren blinde.
1579
Exemplaren:
Verblijfplaats ms niet bekend
B3944 - Ms - Zinnespel
Lauris Jansz:
Goetheijt, Lijefde en Eendracht.
1579
Exemplaren:
Verblijfplaats ms niet bekend
B3945 - Ms - Zinnespel
Lauris Jansz:
Een spel van sinnen hoe Goodts Ordonancij elck mensch een staet stelt om in te leven.
1583
Exemplaren:
Verblijfplaats ms niet bekend
B3946 - Ms - Zinnespel
Lauris Jansz:
Een spel van sinnen beroerende het Cooren, hoe dat daer veel maijterijs mee gespeelt wort.
1565
Exemplaren:
Verblijfplaats ms niet bekend
B3947 - Ms - Zinnespel
Lauris Jansz:
Een spel van sinnen van Jesus onder die Leeraers.
1598
Exemplaren:
Haarlem, Sociëteit ’Trouw Moet Blijcken’, Boek D : 11

¶ Gedrukt als: Hoe Christus sit onder die Leeraers.
B3948 - Eerste druk - Zinnespel
Lauris Jansz:
Een gheestlijck spel van sinnen seer leerlijck: Hoe Christus sit onder die Leeraers: Luce int 2. cap.
Zonder plaats: 1606
Ceneton-vingerafdruk: 160608 - *b1 A5 n$sin : b2 L3 eden
Collatie: 8° oblong: A-K8, L4; 84 p.
Exemplaren:
KBH: 76 H 44 : 1
SBA: F 126191
UBA: 976 D 1 & 2342 G 42
¶ In ms. aanwezig in de verzameling ’Trouw moet blijcken’ onder de titel: Jesus onder die leeraers.
B3949 - Ms
Lauris Jansz:
Lieft boven al.
1579
Exemplaren:
Verblijfplaats ms niet bekend
B3950 - Ms - Zinnespel
Lauris Jansz:
Meestal die om Paijs roepen.
1559
Exemplaren:
Verblijfplaats ms niet bekend
B3951 - Ms - Zinnespel
Lauris Jansz:
Meestal verjaecht Neering.
Zonder jaar (ongeveer 1599)
Exemplaren:
Verblijfplaats ms niet bekend
B3952 - Ms - Zinnespel
Lauris Jansz:
Menich bedruct hart aen een droege chijsterne verleijt.
1577
Exemplaren:
Verblijfplaats ms niet bekend
B3953 - Ms - Zinnespel
Lauris Jansz:
Mennich Goet Hart verlangt nae die Waerheijt.
Zonder jaar (ongeveer 1599)
Exemplaren:
Verblijfplaats ms niet bekend
B3954 - Ms - Kluchtspel
Lauris Jansz:
Ons Lievenheers Minnevaer.
Zonder jaar (ongeveer 1599)
Exemplaren:
Verblijfplaats ms niet bekend
B3955 - Ms - Zinnespel
Lauris Jansz:
De saijer die goet saet saijde.
Zonder jaar (ongeveer 1599)
Exemplaren:
Verblijfplaats ms niet bekend
B3956 - Ms
Lauris Jansz:
Slecht En Recht.
Zonder jaar (ongeveer 1599)
Exemplaren:
Verblijfplaats ms niet bekend
B3957 - Ms - Zinnespel
Lauris Jansz:
tGeslacht der Menschen.
Zonder jaar (ongeveer 1599)
Exemplaren:
Verblijfplaats ms niet bekend
B3958 - Ms - Tafelspel
Lauris Jansz:
Twee Bedelaers.
Zonder jaar (ongeveer 1599)
Exemplaren:
Verblijfplaats ms niet bekend
B3959 - Ms - Tafelspel
Lauris Jansz:
Twee Rabbouwen.
Zonder jaar (ongeveer 1599)
Exemplaren:
Haarlem, Sociëteit ’Trouw Moet Blijcken’
B3960 - Ms - Kluchtspel
Lauris Jansz:
Van Ons Lieven Heeren Minnevaer.
1583
Exemplaren:
KBB: Ms 21649
B3961 - Ms
Lauris Jansz:
Spel van Vrou Lorts.
1565
Exemplaren:
Haarlem, Sociëteit ’Trouw Moet Blijcken’

¶ Van dit spel ontbreken, volgens een telling van de afschrijver zelf, minstens 510 van de 943 verzen.
B3962 - Ms - Zinnespel
Lauris Jansz:
Werlts versufte maeltijt.
Zonder jaar (ongeveer 1599)
Exemplaren:
Verblijfplaats ms niet bekend
B3963 - Eerste druk - Kluchtspel
Jean Japin (naar het Frans van Jean Antoine Romagnesi; toegeschreven aan Leonor Jean Christine Soulas d’Allainval):
Arlekyn Hulla.
Amsterdam: Izaak Duim, 1747
Ceneton-vingerafdruk: 174708 - a1 A2 upp : a2 A3 lda - b1 A4 om : b2 D .$
Collatie: 8°: A-B8, C4, D2; 44 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: privilege; A3v: personages; A4r-D2v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67195
DSU: DSU 2010
GBR: 1215 D 2 : 3
KBH: 448 G 173
KNAW: Cat. 1891 p. 220
SBH: 73 H 41 : 3
TIN: 4 K 79 & 16 D 44
UBA: 689 E 97
UBL: 1093 C 9 & 1096 G 60
UBU: Te Winkel 798
¶ UBL 1093 C 9 op groot papier.
B3964 - Eerste druk - Blijspel
[Jean Japin] (naar het Frans van Leonor Jean Christine Soulas d’Allainval):
De lastigheid der rykdommen.
Amsterdam: Izaak Duim, 1739
Ceneton-vingerafdruk: 173908 - a1 *2 up : a2 *3 m,$ - b1 A da : b2 E5 ebt
Collatie: 8°: *4, A-E8; [8], 80 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3r: privilege; *3v-*4r: voorwoord; *4v: personages; A1r-E8v: het spel.
Exemplaren:
DSU: 72.011 (bis) DSU
GBR: 1215 D 2 : 1
KBH: 1156 G 134 : 4
PBF: A 1711 : 6
SBH: 73 H 41 : 1
TIN: 5 A 105
UBA: 693 D 68
UBL: 1093 C 8
UBN: (35 C 189 : 4) & 209 C 42
UBU: Te Winkel 800
¶ Ex. UBN 35 C 189 : 4 is in zoekgeraakt.
B3965 - Herdruk - Blijspel
[Jean Japin] (naar het Frans van Leonor Jean Christine Soulas d’Allainval):
De lastigheid der rykdommen.
Amsterdam: Izaak Duim, 1751
Ceneton-vingerafdruk: 175108 - 1b1 A2 $,ac : 1b2 A3 elda - 2b1 A t$ : 2b2 F5 t$v
Collatie: 8°: A4, A-E8; [8], 80 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: privilege; A3v-A4r: voorwoord; A4v: personages; A1r-E8v: het spel.
Exemplaren:
SBA: 602814
SBH: 209 N 46
SPB: 6.14.9.134
TIN: 7 E 1
UBA: 691 H 42
UBL: 1099 D 28
UBN: Br 20139
¶ MNL: Veel veranderde uitgave.
B3966 -
Jean Japin (naar het Frans van Leonor Jean Christine Soulas d’Allainval):
De lastigheid der rykdommen.
1751
Ceneton-vingerafdruk: 175108 - a1 *2 Sup : a2 A3 lda - b1 A $v : b2 F5 voo
Collatie: 8°: *4 [*3 als A3], A-E8; [8], 80 p.
Exemplaren:
KBB: II 29.494 A VIII : 3
B3967 - Eerste druk - Kluchtspel
Jean Japin (naar het Frans van Marc Antoine Le Grand):
De woekeraar edelman.
Amsterdam: Izaak Duim, 1740
Ceneton-vingerafdruk: 174008 - a1 A2 ve$ : a2 A3 m,$ - b1 A4 ,$’t : b2 C4 wat$
Collatie: 8°: A-B8, C4; 40 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: privilege; A3v: personages; A4r-C4v: het spel.
Exemplaren:
GBR: 1376 F 30
KBH: 851 E 2
KNAW: Cat. 1891 p. 223
SBA: 587906
TIN: 56 D 50
UBA: 689 G 40
UBL: 1096 G 61
UBN: Br 19944
B3968 - Herdruk - Kluchtspel
[Jean Japin] (naar het Frans van Marc Antoine Le Grand):
De woekeraar edelman.
Amsterdam: Izaak Duim, 1740
Ceneton-vingerafdruk: 174008 - a1 A2 up : a2 A3 m,$d - b1 A4 en,$’ : b2 C4 ld,$
Collatie: 8°: A-B8, C4; 40 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: privilege; A3v: personages; A4r-C4v: het spel.
Exemplaren:
DSU: DSU 1821
GBR: 1360 D 4 : 5
TIN: 72 E 66
UBA: 1026 F 30 : 5 & O 62-5016 : 7 [olim 689 G 58 : 7]
UBL: 1093 C 10
¶ UBL 1093 C 10 op groot papier.
B3969 - Herdruk - Kluchtspel
[Jean Japin] (naar het Frans van Marc Antoine Le Grand):
De woekeraar edelman.
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, 1785
Ceneton-vingerafdruk: 178508 - a1 A2 $der - b1 A3 erw : b2 C4 AA
Collatie: 8°: A-C8; 48 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: privilege; A2v: personages; A3r-C8r: het spel; C8v: blanco.
Exemplaren:
PBF: A 1716 : 4
TIN: 16 C 94
UBA: O 64-65
UBL: 1099 G 22
¶ Ex. PBF A 1716 : 4 met genoteerde muziek in ms., twee aria’s.
B3970 - Eerste druk - Kluchtspel
Dirk Jemans:
Het leven der hedendaagse aansprekers, of de Caesars op hun troon.
Amsterdam: 1735
Ceneton-vingerafdruk: 173508 - b1 A a : b2 B d
Collatie: 8°: π2, A8, B1
Exemplaren:
KBH: 32 F 78 : 1 & 448 H 135 : 1
TIN: 5 E 39
UBA: Port. ton. 89-15
UBL: 1093 E 10 : 1 & 1093 E 11 : 1
¶ Met vervolg: Kluchtige Leeszeel, op het ter aardbestelling van Achilles Hector Ceazars zoon van Trojaanen, voorganger der Amsterdamse lijken. Amst. 1735.
B3971 - Herdruk - Blijspel
Dirk Jemans:
Het leven der hedendaagse aansprekers, of de Ceasars op hun troon.
Amsterdam: Abraham de Winter, 1738
Exemplaren:
UBA: 691 C 76 & 691 B 5 & 1026 F 6
UBL: 1093 E 11 : 2
¶ 2de vermeerderde druk.
B3972 - Eerste druk - Blijspel
Dirk Jemans:
De verliefde maagd en bedrooge gryzaard.
Amsterdam: Dirk Jemans, 1735
Ceneton-vingerafdruk: 173508 - b1 A i : b2 D5 en$
Collatie: 8°: A-C8, D6
Exemplaren:
KBH: 448 H 19
TIN: 54 C 81
UBL: 1093 E 10 : 3
B3973 -
Guillielmus Jennyn:
David cadens et resurgens.
Brugge: Lucas Kerckhovius, 1663
Ceneton-vingerafdruk: 166304 - a1 *2 e$ : a2 ** $i - b1 A $s : b2 G2 lor
Collatie: 4°: *4, **2, A-G4; [12], [56] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3r: opdracht; *3r-**2r: lofdichten; **2r: errata; **2v: korte inhoud & personages; A1r-G4r: het spel; G4r: approbatie; G4v: blanco.
Exemplaren:
SBA: C 1465 : 4
¶ Met genoteerde muziek.
B3974 - Synopsis
Jeugd van Assenede:
Verlosser of Geborte van Onzen Lieven Zalighmaecker Jesus Christus.
Wed. Michiel de Goesin, 1777
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B3975 - Synopsis
Jeugd van Lokeren:
Ziet hier waere blyck van volle gehoorzaemheyd en victorieuzen zegenprael van den Yverigen patriarch Abram over vier nyd’ge en vraekzuchtige Elemietsche koningen.
Wed. Michiel de Goesin, 1776
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B3976 - Fragment - Blij-eindend treurspel
Jezuïeten van Mechelen:
De l’Empereur Henry et Kunégunde.
Antwerpen: Martinus Nutius, en Jean de Meurs, 1616
Exemplaren:
B3977 - Synopsis
Jezuïeten van Mechelen:
Flavius Belisarius.
Mechelen: Hendrick Jaye, 1617
Exemplaren:
B3978 -
Jezuïeten van Mechelen:
[Sebastianus] Aen den hoogweirdigsten Heer Petrus Govarts.
Zonder jaar (ongeveer 1770)
Exemplaren:
KBB: II 26.166 : 83
B3979 -
Jezuïeten van Aalst:
Nicephorus ende Sapricius.
1630
Collatie: 4°: π2
Exemplaren:
BNF: Arsenal Rf 75.664 nr. 96
B3980 - Synopsis
Jezuïeten:
Abraham immolaturus filium.
Wed. Petrus Franciscus (I) de Goesin en zoon (Pierre François II), 1745
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B3981 - Synopsis
Jezuïeten:
Abraham vermaent tot den slacht-offer.
Wed. Petrus Franciscus (I) de Goesin en zoon (Pierre François II), 1745
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B3982 - Synopsis
Jezuïeten:
Action theatrale des devx contraires estandarts: a scavoir de Iesvs Christ et de Lvcifer ov S. Ignace de Loyola Portant par tout le monde de victorieux estandart de Iesu contre celuy de Lucifer durant le premier siecle de la Compagnie de Iesv.
Brussel: 1640
Exemplaren:
KBB: II 11.797 A RP : 43
B3983 - Synopsis
Jezuïeten:
Adam en Eva.
Petrus de (II) Goesin, 1772
Exemplaren:
UBGent: G 6146 : 22
B3984 - Synopsis
Jezuïeten:
Adolescens ad meliorem frugem conversus vi Dominicae passionis.
1636
Exemplaren:
KBB: II 11.797 A RP : 53
B3985 - Synopsis
Jezuïeten:
Adonibezec.
Brugge: Jacobus Beernaerts, 1703
Exemplaren:
Bib. Fil. Theol. Coll. v.d. S.J., Heverlee 110 O 8 1655/T : 003
B3986 - Synopsis - Treurspel
Jezuïeten:
Adonibezec.
Ieperen: Petrus Jacobus de Rave, 1727
Exemplaren:
SBA: UA: RD Conv. Jezuietendrama : 011
B3987 - Synopsis
Jezuïeten:
Agar tragoedia.
Ieperen: Petrus Jacobus de Rave, 1722
Exemplaren:
SBA: UA: RD Conv. Jezuietendrama : 012
B3988 - Synopsis - Treurspel
Jezuïeten:
Albert, cardinal et evesque de Liège.
[Brussel]: 1613
Exemplaren:
München BSB 4 Bavar. 2197, III
B3989 - Synopsis
Jezuïeten:
Alexander.
Ieperen: Petrus Jacobus de Rave, 1731
Collatie: 2°: π2; 4 p.
Exemplaren:
UBGent: Acc 1244 : 13
B3990 - Synopsis - Treurspel
Jezuïeten:
Alexander in scenam dabitur a Classis Humanitatis Studiosis in Gymnasio Societatis Jesu.
Ieperen: Petrus Jacobus de Rave, 1731
Collatie: 4°: π2; 4 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: argumentum & personages; π2r-π2v: synopsis van het spel (tevens van Chrysogonus).
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 7835 (a)
¶ Spelersnamen afgedrukt in lijst van personages (Johannes Leuwers etc.).
B3991 - Synopsis
Jezuïeten:
Alexander et Aristubulus.
1700
Exemplaren:
Bib. Fil. Theol. Coll. v.d. S.J., Heverlee 110 O 8 1655/T : 006
B3992 - Synopsis
Jezuïeten:
Alexandre et aristobule.
J. Varet, en wed. Preud’homme, 1718
Exemplaren:
SBA: UA: RD Conv. Jezuietendrama : 016
B3993 - Synopsis
Jezuïeten:
Allegoria pastoritia.
Antwerpen: 1635
Exemplaren:
KBB: II 11.797 A RP : 66
B3994 - Synopsis
Jezuïeten:
Als niet comt tot iedt [...] den hooghveirdighen Faustulus.
Aalst: 1703
Exemplaren:
Bib. Fil. Theol. Coll. v.d. S.J., Heverlee 110 O 8 1655/T : 042
B3995 - Synopsis
Jezuïeten:
Aman.
Henricus Saetreuver, 1690
Exemplaren:
SBA: UA: RD Conv. Jezuietendrama : 018
B3996 - Synopsis - Treurspel
Jezuïeten:
Aman.
Ieperen: Petrus Jacobus de Rave, 1733
Collatie: 2°: π2; 4 p.
Exemplaren:
UBGent: Acc 1244 : 21
B3997 - Synopsis - Blij-eindend treurspel
Jezuïeten:
Les grands seront petits, & les petits seront grands. Luc. 18. ce qui se verifie dans les personnes d’Aman et Mardochée.
Halle: 1666
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 9484
B3998 - Synopsis - Treurspel
Jezuïeten:
Amantes commilitones.
Antwerpen: 1704
Exemplaren:
Bib. Fil. Theol. Coll. v.d. S.J., Heverlee 110 O 8 1655/T : 021
B3999 - Synopsis
Jezuïeten:
Amantes commilitones.
Brugge: Jacobus Beernaerts, 1733
Collatie: 2°: π4; 8 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: argumentum & personages; π2r-π2v: synopsis van het spel.
Exemplaren:
SB Kortrijk: GV 7838
B4000 - Synopsis
Jezuïeten:
Amicitia foedere sancita, duris rebus probata, morte firmata Griphum inter et Tindaridem nobiles Schythas.
Mechelen: 1655
Exemplaren:
Bib. Fil. Theol. Coll. v.d. S.J., Heverlee 110 O 8 1655/T : 045Volgende lijst: Ceneton 41
Inleiding Ceneton
Redactie dr. A.J.E. Harmsen; tel. 0031-71-527.2117
Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands Universiteit Leiden