CENETON - Versie B

Gegevens over 11.500 Nederlandse toneelstukken tot 1803

Lijst 38 van de 95 lijsten

Bijgewerkt tot 31 januari 2011

Continuer


B3701 - Herdruk - Treurspel
Pieter Cornelisz. Hooft:
Theseus en Ariadne.
Amsterdam: Willem Jansz Wyngaert, 1628
Ceneton-vingerafdruk: 162804 - b1 A2 ters : b3 F wi
Collatie: 4°: A-E4, F2
Exemplaren:
BNF: Yi. 1231
KBH: 760 E 80
UBA: 694 H 23
Rotterdams Leeskabinet K 588 : 1B3702 - Herdruk - Toneelspel
Pieter Cornelisz. Hooft:
Theseus ende Ariadne.
In: P. C. Hoofts Oude tooneelspeelen, : behelzende Achilles en Polyxena, Theseus ende Ariadne &
Leiden: Pieter van der Eyk, 1739
Ceneton-vingerafdruk: 173902 - b1 L2 n$m : *b2 R2 ouw
Collatie: 2°: (vanaf:) L1v, M-R2, S1; [28], [1] p.
Katernopbouw: L1v: personages; L1v-S1r: het spel; S1v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Z 2003b
KBB: VI 69990 C : 2b
PBF: 2939 TL : 2
SBA: C 10827 (b)
SBH: 36 A 12 : 2b
UBA: 193 A 15 : 3b & 198 A 9 : 2b & 212 G 18 : 2b
UBL: 365 A 13 : 2 & 766 A 6 & 1099 A 2b
UBN: 636 B 3 : 2b
¶ Hierbij in ms: "Oude Gedichten en Vertaalingen van P. Cz. H., in zijn jonkheit en eersten tijdt geschreeven. Alle noch ongedrukt." Ze zijn meerendeels van de hand van Ger. van Papenbroeck, van wien dit boekdeel afkomstig is.
B3703 - Synopsis - Vertoning
Pieter Cornelisz. Hooft:
Vertooningen van de bruyloft van Peleus en Thetis.
In: Pieter C. Hooft: Dichtkunstige werken
Amsterdam: Jan van Duisberg, 1657
Ceneton-vingerafdruk: 165708 - a2 Ee5 op$zij
Collatie: 8°: Ee7v
Katernopbouw: p. 438
Exemplaren:
PBF: A 3131 : 7
UBL: 1191 H 1 : 7
UBVU: XH 05580 : 7
B3704 - Synopsis
Pieter Cornelisz. Hooft:
Vertooningen van de bruyloft van Peleus en Thetis.
In: Pieter C. Hooft, Dichtkunstige werken
Amsterdam: Arent Gerritsz van den Heuvel, 1668
Katernopbouw: p. 417
Exemplaren:
UBL: 1200 F 1 : 7
B3705 - Synopsis
Pieter Cornelisz. Hooft:
Dese vertooninghen zijn t’Amsterdam van d’oude camer In liefd bloeijende vertoont, op de vieringhe vant bestand, den 5 meij 1609.
1609
Exemplaren:
Rijksprentenkabinet, Amsterdam
B3706 - Synopsis
Pieter Cornelisz. Hooft:
Dese vertooninghen zijn t’Amsterdam van d’oude camer In liefd bloeijende vertoont, op de vieringhe vant bestand, den 5 meij 1609.
In: Versch. Ned. Dichten I, p. 355.
1651
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B3707 - Synopsis
Pieter Cornelisz. Hooft:
Op de vertooningen, over het twaelefjarig bestandt, gedaen by de Oude Kamer In Liefd’ Bloeyende, t’Amsterdam. Den 5 May, des iaers 1609.
In: Pieter C. Hooft: Dichtkunstige werken
Amsterdam: Jan van Duisberg, 1657
Katernopbouw: p. 436 - 437
Exemplaren:
PBF: A 3131 : 6
UBL: 1191 H 1 : 6
UBVU: XH 05580 : 6
B3708 - Synopsis
Pieter Cornelisz. Hooft:
Dese vertooninghen zijn t’Amsterdam van d’oude camer In liefd bloeijende vertoont, op de vieringhe vant bestand, den 5 meij 1609.
In: Versch. Ned. Dichten I, p. 165.
1659
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B3709 - Synopsis
Pieter Cornelisz. Hooft:
Op de vertooningen, over het twaelefjarigh bestandt, gedaen by de Oude Kamer In Liefd’ Bloeyende, t’Amsterdam. Den 5 May, des iaers 1609.
In: Pieter C. Hooft, Dichtkunstige werken
Amsterdam: Arent Gerritsz van den Heuvel, 1668
Katernopbouw: p. 415
Exemplaren:
UBL: 1200 F 1 : 6
B3710 - Synopsis
Pieter Cornelisz. Hooft:
Op de vertooningen, over het twaalefjarigh bestandt, gedaan by de Oude Kamer In Liefd’ Bloeyende, t’Amsterdam. Den 5. May, des Jaers 1609.
In: P.C. Hoofts Mengelwerken.
Amsterdam / Leiden / Utrecht: Henricus Wetstein & Pieter Screpérus & Daniel van den Dalen & Willem (, 1704
Ceneton-vingerafdruk: 170404 - a1 a2 k$in : a2 Ddddd3 grafsteê$gr - b1 Eeeee $in$ball
Collatie: Eeeee1r-Eeeee1v
Katernopbouw: p. 757-758
Exemplaren:
Arnhem: U 69 : f
KBH: 63 C 34 : f & 91 B 13 : f & 252 B 4 : f
SBA: C 10826 & UA: Mag-P 15.123
UBA: 198 A 8 : f & 268 A 7 : f & 445 A 12 : f & 493 B 12 : f & Ned. Sem. : f & OG 77-21 : f & OG 77-22 : f
UBL: 365 A 12 : f
UBVU: XN 05000 : f & XN 05009 : f
UB Wroclaw: 366732 : f
B3711 - Eerste druk - Blijspel
[Pieter Cornelisz. Hooft / Samuel Coster] (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus):
Vvare-nar, dat is: Aulularia van Plautus, nae ’s landts gheleghentheyt verduytschet: en ghespeelt in de eenighe en eerste Nederduytsche Academi.
Amsterdam: Nicolaes (III) Biestkens, voor Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1617
Ceneton-vingerafdruk: 161704 - a1 A2 hem$de - b1 B e$ : b2 F n
Collatie: 4°: A-E4, F2; [44] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: voor-reden; A3v: personages; A4r-F1v: het spel; F2r: slotvignet & colophon; F2v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 66686
KBH: 760 E 77
PBF: FBH 1075 : 6
UBA: 196 D 97 & Hs. II E 90 : 3
UBGent: BL 6880 : 1
UBL: 1090 B 7 : 9 & 1090 B 31 : 7
B3712 - Herdruk - Kluchtig blijspel
Pieter Cornelisz. Hooft / Samuel Coster (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus):
Cluchtige comedie van Warenar, dat is Aulularia van Plautus; nae ’s landts gelegenheyt verduytschet, enz.
Amsterdam: Gerrit Hendricksz. van Breughel, 1626
Ceneton-vingerafdruk: 162604 - a1 A2 $de$d - b1 B. /$di : b2 F erl
Collatie: 4°: A-E4, F2; [44] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: voor-reden; A3v: personages; A4r-F1v: het spel; F2r: de drukker tot de lezer; F2v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yi. 956
B3713 - Herdruk - Kluchtige comedie
Pieter Cornelisz. Hooft / Samuel Coster (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus):
Cluchtighe comedie van Warenar, dat is Aulularia van Plautus; nae ’s landts gelegenheyt verduytschet.
Amsterdam: Willem Jansz Wyngaert, 1626
Ceneton-vingerafdruk: 162604 - a1 A2 $de$d - b1 B. /$di : b2 F erl
Collatie: 4°: A-E4, F2; [44] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: voor-reden; A3v: personages; A4r-F1v: het spel; F2r: de drukker tot de lezer; F2v: blanco.
Exemplaren:
DSU: DSU 0329 : 6
SBH: 129 A 49 : 5
UBA: Port. ton. 28-11
B3714 - Herdruk - Kluchtige comedie
Pieter Cornelisz. Hooft / Samuel Coster (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus):
Cluchtige comedie van Warenar, dat is Aulularia van Plautus; nae ’s landts gelegenheyt verduytschet, enz.
Amsterdam: Gerrit Cornelisz. van Breughel, 1628
Exemplaren:
SBH: 128 A 3 : 3
B3715 - Herdruk - Kluchtige comedie
[Pieter Cornelisz. Hooft / Samuel Coster] (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus):
Cluchtige comedie van Warenar, dat is Aulularia van Plautus; nae ’s landts gelegenheyt verduytschet, enz.
Rotterdam: Jan (III) van Waesberge, 1630
Ceneton-vingerafdruk: 163004 - a1 Aij $G - b1 B Bar : b2 Fij en$v
Exemplaren:
BNF: Yi. 957
KBH: 760 E 78
UBA: Port. ton. 101-11 & O 82-84
UBL: 1091 B 19 : 1
UBVU: XH 00038 : 7
Rotterdams Leeskabinet K 588 : 5
¶ Ex. KBH 760 E 78 met spelerslijst van 15 januato 1634.
B3716 - Herdruk - Kluchtige comedie
[Pieter Cornelisz. Hooft / Samuel Coster] (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus):
Cluchtige comedie van Warenar, dat is Aulularia van Plautus.
Amsterdam: Nicolaes van Ravesteyn, voor Dirck Cornelisz Houthaeck, 1638
Ceneton-vingerafdruk: 163804 - a1 A2 er$H - b1 A3 $be : b2 E3 ren
Collatie: 4°: A-E4; 40 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v-A2r: voor-reden; A2v: personages; A3r-E4v: het spel; E4v: de drukker tot de lezer.
Exemplaren:
KBH: 760 E 79
SBH: 128 A 4 : 5
B3717 - Herdruk - Blijspel
[Pieter Cornelisz. Hooft / Samuel Coster]:
Aulularia van Plautus, dat is: Ware-nar met de pot.
Amsterdam: Christoffel Cunradus, voor Jan Jansz. van Santen, 1656
Ceneton-vingerafdruk: 165608 - a1 A2 n$o : a2 A3 $an, - b1 A4 er$o : b2 C5 oe
Collatie: 8°: A-C8; [6], 41, [1] p.
Exemplaren:
TIN: 13 B 19 : 1
B3718 - Herdruk - Blijspel
Pieter Cornelisz. Hooft / Samuel Coster (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus):
Aulularia van Plautus, dat is: Ware-nar met de pot.
Amsterdam: Jan Jansz van Santen, 1661
Exemplaren:
BNF: Yc. 2595 & Yth. 67229 & Yth. 67230
KBH: 858 F 14
UBA: 690 E 86
UBL: 1093 G 1 : 2
B3719 - Herdruk - Blijspel
Pieter Cornelisz. Hooft / Samuel Coster (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus):
Aulularia van Plautus, dat is: Ware-nar met de pot.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1667
Ceneton-vingerafdruk: 166708 - b1 A2 y$so : b2 D2 $’t$
Collatie: 8°: A-C8, D4
Exemplaren:
SBA: Ruusbroek Gen. 2095 C 17 : 5
UBA: 600 G 48
B3720 - Herdruk - Blijspel
Pieter Cornelisz. Hooft / Samuel Coster (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus):
Aulularia van Plautus, dat is: Ware-nar met de pot.
Amsterdam: Michiel de Groot, Zonder jaar (ongeveer 1670)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 A2 ad$h : a2 A3 ,$’t - b1 A4 ,$en$s : b2 D2 en,$
Collatie: 8°: A-C8, D4; 55, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: voor-reden; A3v: personages; A4r-D4r: het spel; D4v: Den drucker tot den leser
Exemplaren:
TIN: 5 E 8
UBN: 227 D 6 : 6
¶ In ex. UBN 227 D 6 : 6 loopt de tekst tot 5e bedr. 2e ton.; hieraan zijn tien folia toegevoegd: op π1r-π5v: de rest van het spel in ms.; π6r-π10v: blanco.
B3721 - Herdruk
Pieter Cornelisz. Hooft / Samuel Coster:
Ware-nar, dat is, Aulularia van Plautus, naa ’s landts gelegentheidt verduitscht.
In: P.C. Hoofts Werken, ed. Jacob vander Burgh.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1671
Ceneton-vingerafdruk: 167104 - b1 kk er$ : b2 nn3 ght$h
Collatie: 4°: (vanaf:) ii3v-nn3v; p. [254]-286.
Exemplaren:
KBH: 401 B 25 : 5
KNAW: G 0387
SBA: C 66373 & UA: Mag-P 14.218
UBA: 772 B 8 & Ned. Sem.
UBL: 1175 A 13 : 5
B3722 - Herdruk
Pieter Cornelisz. Hooft / Samuel Coster:
Ware-nar, dat is, Aulularia van Plautus, naa ’s landts gelegentheidt verduitscht.
Amsterdam: Johan van Someren; Abraham Wolfgangk; Henrik Boom en Dirk Boom, 1677
Ceneton-vingerafdruk: 167702 - b1 kk aer$ : b2 nn3 ght$h
Collatie: 2°: (vanaf:) ii3v-mm4, nn3
Katernopbouw: ii3v: brief van H. de Groot & lofdicht van J.v. Vondel; ii4r-ii4v: voorrede; kk1r-nn3v: het spel.
Exemplaren:
UBVU: XL 05039
SA Gouda 556 E 14
B3723 - Herdruk - Blijspel
Pieter Cornelisz. Hooft / Samuel Coster (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus):
Aulularia van Plautus, dat is: Ware-nar met de pot.
Amsterdam: Jacobus Bouman, 1678
Exemplaren:
BNF: Yth. 67231
UBA: 1146 G 1 : 7
B3724 - Herdruk - Blijspel
Pieter Cornelisz. Hooft / Samuel Coster (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus):
Aulularia van Plautus, dat is, Warenar met de pot.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1695
Ceneton-vingerafdruk: 169508 - a1 A2 y$sob : a2 A3 n,$’t - b1 A4 n$so : b2 D3 om$r
Collatie: 8°: A-C8, D4; 55, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: voor-reden; A3v: personages; A4r-D4r: het spel; D4v: de drukker tot de lezer.
Exemplaren:
BNF: Yi. 2374
GBR: 1360 E 22
SBA: C 35963
UBA: 694 H 60 & 1306 E 3 : 8
UBL: 1097 E 11
B3725 - Herdruk - Blijspel
Pieter Cornelisz. Hooft / Samuel Coster (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus):
Aulularia van Plautus, dat is: Ware-nar met de pot.
Amsterdam: Wed. Gysbert de Groot, 1698
Ceneton-vingerafdruk: 169808 - b1 A2 y$so : b2 D3 n$ring$
Collatie: 8°: A-D8
Exemplaren:
KBH: 1350 G 60 : 9
SPB: 6.82.345
UBA: Port. ton. 122-8
B3726 - Herdruk - Blijspel
Pieter Cornelisz. Hooft / Samuel Coster (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus):
Ware-nar, dat is, Aulularia van Plautus, naa ’s lands gelegentheit verduitscht.
In: P.C. Hoofts Mengelwerken.
Amsterdam / Leiden / Utrecht: Henricus Wetstein & Pieter Screpérus & Daniel van den Dalen & Willem (, 1704
Ceneton-vingerafdruk: 170402 - b1 Cccc et$te$kl : b2 Ffff3 $D$nn3 ght$h
Collatie: 4°: (vanaf:) 4B4-4F2 (+4B3v +4F3r); 32 p.
Katernopbouw: 4B3v: Franse titel, brief van H. de Groot & liminare van Vondel; 4B4r-4B4v: voorrede; 4B4v: personages; 4C1r-4F3r: het spel.
Exemplaren:
Arnhem: U 69 : d
KBH: 63 C 34 : d & 91 B 13 : d & 252 B 4 : d
SBA: C 10826 & UA: Mag-P 15.123
UBA: 198 A 8 : d & 268 A 7 : d & 445 A 12 : d & 493 B 12 : d & Ned. Sem. : d & OG 77-21 : d & OG 77-22 : d
UBL: 365 A 12 : d
UBVU: XN 05000 : d & XN 05009 : d
UB Wroclaw: 366732 : d
B3727 - Herdruk - Blijspel
Pieter Cornelisz. Hooft / Samuel Coster (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus):
Aulularia van Plautus, dat is, Ware nar met de pot.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1709
Ceneton-vingerafdruk: 170908 - a1 A2 n$om$ : a2 A3 an,$ - b1 A4 srtoo : b2 D3 u$wi
Exemplaren:
BNF: Yi. 2375
KBH: 447 G 178
SPB: 6.79.295
UBA: 690 E 87
UBL: 1092 G 31 : 8
UBU: Te Winkel 605 & X* oct. 63 : 3
KB Kopenhagen 176:3, 456
B3728 - Herdruk - Blijspel
Pieter Cornelisz. Hooft / Samuel Coster (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus):
Aulularia van Plautus, dat is: Ware nar met de pot.
Amsterdam: Erfg. van de wed. Gysbert de Groot, 1724
Ceneton-vingerafdruk: 172408 - a1 A3 r,$ - b1 A4 r$,$ : b2 D5 elt$
Exemplaren:
SBH: 73 L 52 : 6
TIN: 5 E 10
UBA: 694 H 61
UBL: 1097 E 22
UBU: Te Winkel 939 : 5
B3729 - Herdruk - Blijspel
Pieter Cornelisz. Hooft / Samuel Coster (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus):
Aulularia van Plautus, dat is, Ware nar met de pot.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1729
Ceneton-vingerafdruk: 172908 - a1 A2 ad$ : a2 A3 t$a - b1 A4 n$str : b2 D3 $wil$
Collatie: 8°: A-C8, D4; 55, [1] p.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67232
DSU: DSU 1748
KNAW: G 0830
TIN: 5 E 9
UBA: 690 E 88 & OK 83-5 : 2
UBL: 1096 G 13
B3730 - Eerste druk
Willem Dirksz Hooft (naar het Italiaans van Giovanni Boccaccio):
Cluchtigh-spel, van Andrea de Piere, peerde-kooper.
Amsterdam: Cornelis Willemsz Blaeu-laken, 1628
Ceneton-vingerafdruk: 162804 - b1 A b : b2 E $
Collatie: 4°: π2, A-D4, E2
Exemplaren:
BLL: 11755 B 32
BNF: Yi. 1000
B3731 - Herdruk - Kluchtspel
Willem Dirksz Hooft (naar het Italiaans van Giovanni Boccaccio):
Andrea de Piere, peerde-kooper.
Amsterdam: Dirck Cornelisz Houthaeck, 1634
Ceneton-vingerafdruk: 163404 - b1 A3 e$vor : b2 F y$n
Collatie: 4°: A-E4, F1
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: Sonnet van E. Pels en Sonnet en Eerdicht van G.A. Duyrkant; A2v: personages; A3r-F1v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 11755 D 50 : 5
BNF: Yi. 995
KBH: 760 E 56
SBH: 40 E 12
UBA: 434 E 6 & 694 F 106 : 2 & Port. ton. 26-8
UBL: 1098 B 66
UBU: Z oct. 2673 : 1
B3732 - Herdruk
Willem Dirksz Hooft (naar het Italiaans van Giovanni Boccaccio):
Andrea de Piere, peerde-kooper.
1646
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B3733 - Eerste druk
Willem Dirksz Hooft:
Doortrapte Meelis de metsselaer.
Amsterdam: Cornelis Willemsz Blaeu-laken, 1623
Exemplaren:
BNF: Yi. 1034
UBL: 1098 D 5 : 2
B3734 - Eerste druk - Toneelspel
Willem Dirksz Hooft:
Heden-daeghsche verlooren soon.
Amsterdam: Cornelis Willemsz Blaeu-laken, 1630
Exemplaren:
BNF: Yi. 1234
KBH: 893 A 74
UBA: 434 G 16 : 2
UBL: 1098 B 26
B3735 - Herdruk - Toneelspel
Willem Dirksz Hooft:
Heden-daeghsche verloren soon.
Amsterdam: Nicolaes van Ravesteyn, voor Dirck Cornelisz Houthaeck, 1640
Exemplaren:
BNF: Yth. 66589
KBH: 8 F 51 & 848 F 26
SBH: 128 A 6 : 1
UBA: 694 F 106 : 1
UBL: 1098 B 65
B3736 - Eerste druk - Kluchtspel
Willem Dirksz Hooft:
Jan Saly.
Amsterdam: Cornelis Willemsz Blaeu-laken, 1622
Ceneton-vingerafdruk: 162204 - b1 A r$ : b2 Ciij $da
Collatie: 4°: *2, A-C4; [4], 23, [1] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r: korte inhoud; *2v: personages; A1r-C4r: het spel; C4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yi. 777
UBA: 434 E 7
UBL: 1098 D 5
B3737 - Herdruk
Willem Dirksz Hooft:
Jan Saly.
Amsterdam: Dirck Cornelisz Houthaeck, 1633
Ceneton-vingerafdruk: 163304 - b1 A2 eet$ : b2 F a
Collatie: 4°: A-E4, F2
Exemplaren:
BNF: Yi. 778
KBH: 760 E 55
B3738 - Herdruk - Kluchtspel
Willem Dirksz Hooft:
Jan Saly.
Amsterdam: Nicolaes van Ravesteyn, voor Dirck Cornelisz Houthaeck, 1644
Exemplaren:
BNF: Yi. 1090
KBH: 447 G 139
UBA: 694 F 106 : 3
UBL: 1091 B 80
B3739 - Eerste druk - Kluchtspel
Willem Dirksz Hooft:
Klucht van Styve Piet.
Amsterdam: Cornelis Willemsz Blaeu-laken, 1628
Ceneton-vingerafdruk: 162804 - b1 A2 s$an : b2 C gra
Collatie: 4°: A-B4, C1; [18] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-C1v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yi. 1206
UBA: 434 G 16 : 1
UBL: 1098 F 60
B3740 - Herdruk - Kluchtspel
Willem Dirksz Hooft:
Klucht van Styve Piet.
Amsterdam: Cornelis Willemsz Blaeu-laken, 1628
Ceneton-vingerafdruk: 162804 - b1 A2 llifs : b2 C $o
Collatie: 4°: A-B4, C1; [18] p.
Exemplaren:
BLL: 11755 B 33
B3741 - Herdruk - Kluchtspel
Willem Dirksz Hooft:
Klucht van Styve Piet.
Amsterdam: Nicolaes van Ravesteyn, voor Dirck Cornelisz Houthaeck, 1642
Ceneton-vingerafdruk: 164204 - b1 A2 hy$s : b2 C wa
Collatie: 4°: A-B4, C1; [18] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-C1v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 11755 D 50 : 3
KBH: 760 E 57
UBA: Port. ton. 84-6
B3742 - Herdruk
Willem Dirksz Hooft:
Klvcht van Styve Piet.
Amsterdam: Nicolaes van Ravesteyn, voor Dirck Cornelisz Houthaeck, 1644
Exemplaren:
BNF: Yi. 1218
UBL: 1091 B 106
B3743 - Herdruk - Kluchtspel
Willem Dirksz Hooft:
Klvcht van Styve Piet.
Amsterdam: Nicolaes van Ravesteyn, voor Dirck Cornelisz Houthaeck, 1645
Ceneton-vingerafdruk: 164504 - a1 A2 ellifs : b2 C $o
Collatie: 4°: A-B4, C1; [18] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-C1v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 11755 D 50 : 4
BNF: Yi. 1219
KBH: 447 G 200
SBH: 128 A 6 : 2
UBA: 694 F 106 : 4 & Port. ton. 45-27
UBGent: BL 6880 : 0
UBL: 1091 B 106
B3744 - Herdruk
Willem Dirksz Hooft:
Styve Piet.
1679
Exemplaren:
UBU: Moltzer 6 E 39
B3745 - Herdruk - Kluchtspel
Willem Dirksz Hooft:
Klucht van Styve Piet.
Amsterdam: Wed. Michiel de Groot, en Gysbert de Groot, 1682
Ceneton-vingerafdruk: 168208 - b1 A2 rijse : b2 B5 er$
Collatie: 8°: A-B8, 32 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-B8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68776
KBH: 32 M 6
UBA: 694 H 88 : 3 & Port. ton. 24-34
UBL: 1092 G 32
UBU: Moltzer 6 F 113 & Z oct.3055 : 4
Rotterdams Leeskabinet K 94 : 1
B3746 - Eerste druk - Toneelspel
J.W. Hoogendoorn:
De dolleman gebonden.
Utrecht: 1780
Exemplaren:
BNF: Yth. 67724
UBL: 1092 C5
UBU: Moltzer 6 A 48
B3747 - Eerste druk - Zinnespel
[Cornelis van Hoogeveen Jr.]:
Zinnespel op het afsterven van den Welëdelen gestrengen Heere Mr. Johan van der Marck, Ae.z.
Zonder plaats: Voor het Kunstgenootschap [Veniam pro Laude], 1772
Ceneton-vingerafdruk: 177208 - b1 A2 ugd : b2 B2 p$r
Collatie: 8°: A8, B2; 20 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-C2v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 480 J 1 : 4 & 843 D 5
UBA: 689 C 76
UBGron: ’Ep ’Ep H 10, 4 : 12
UBL: 1087 G 61 & 1087 E 70 : 2
¶ UBL 1087 E 70 : 2 op groot papier.
B3748 - Eerste druk - Toneelspel
[Cornelis van Hoogeveen Jr.] (naar het Duits van Johann Jakob Engel):
De dankbaare zoon.
Amsterdam: Izaak Duim, 1777
Ceneton-vingerafdruk: 177708 - a1 A2 Amstel - b1 A3 on! : b2 D2 y$st
Collatie: 8°: A-C8, D4; 53, [3] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: privilege; A2v: personages; A3r-D3r: het spel; D3v-D4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67643 & Yth. 67644
KBH: 928 D 14
TIN: 5 B 103 : 3 & 7 F 28
UBA: 693 F 33 & 1021 C 83
UBGron: ’EP’EP H 11, 2 : 4
UBL: 1094 G 18 & 1095 C 48
UBN: 39 C 259 : 1
¶ UBL 1095 C 48 op groot papier.
B3749 - Herdruk - Toneelspel
Cornelis van Hoogeveen Jr. (naar het Duits van Johann Jakob Engel):
De dankbaare zoon.
Leiden: Cornelis van Hoogeveen Junior, 1777
Exemplaren:
UBA: 692 B 38
B3750 - Herdruk - Toneelspel
Cornelis van Hoogeveen Jr. (naar het Duits van Johann Jakob Engel):
De dankbaare zoon.
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, 1788
Ceneton-vingerafdruk: 178808 - a1 A2 eer - b1 A3 $Zo : b2 D2 my
Collatie: 8°: A-C8, D4; 53, [3] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: privilege; A2v: personages; A3r-D3r: het spel; D3v-D4v: blanco.
Exemplaren:
PBF: A 1712 : 8
SBA: C 143246
TIN: 24 A 66
UBL: 1218 G 33 & 1218 G 48
B3751 - Eerste druk
Cornelis van Hoogeveen Jr.:
De treurende Melpomene, overhet afsterven der konstrijke Juffer Petronella van Til.
Zonder plaats: Voor het Kunstgenootschap [Veniam pro Laude], 1772
Ceneton-vingerafdruk: 177208 - b1 A2 trou : b2 A5 nd
Collatie: 8°: A7; 14 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-A7r: het spel; A7v: blanco.
Exemplaren:
KBH: 480 J 1 : 2
B3752 - Eerste druk - Blijspel
David Hooghuysen:
De belachelyke wynproef.
Amsterdam: Hendrik Bosch, 1725
Ceneton-vingerafdruk: 172508 - b1 A o : b2 D3 eid$
Collatie: 8°: π1, A-C8, D3; [2], 54 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: personages; A1r-D3v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67339 & Yth. 67340
DSU: DSU 1754
KBB: II 29.494 A XIII : 7
KBH: 448 H 64
SBH: 209 N 67
TIN: 20 C 23
UBA: Port. ton. 96-1
UBGent: L30 : 18 N 168 : 2
UBL: 1092 G 33
B3753 - Eerste druk
Frans van Hoogstraten (naar het Latijn van Johann Amos Comenius):
Den Verrezen hondschen Diogenes.
In: Erasmus: Lof der Zotheid
Rotterdam: Henricus Goddaeus, voor Frans van Hoogstraten, 1660
Ceneton-vingerafdruk: 166012 - a1 A 3 ijf$d : a2 A7 t$o - b1 B ge: b2 F 6 t,$
Collatie: 12°: A-F12; 144 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina: A1v: op de titelpagina door Joost van den Vondel; A2r: frontispice; A2v: blanco; A3r: Getuigenis van Georgius Vechnerus; A3v-A4r: lofdicht; A4v: personages; A5r-F9r: het spel; F9v-F12v: gedichten van Josef Hal; F12v: colophon.
Exemplaren:
GBR: 1374 E 27 & 1374 E 28
SPB: 6.10.3.42
UBL: 1093 G 5
B3754 - Eerste druk - Hekelspel
Frans van Hoogstraten (naar het Latijn van Johann Amos Comenius):
Verrezen hondschen Diogenes, of beknopte verhandeling van wijsheid.
In: Erasmus: Lof der Zotheid, 1676 [sic]
Rotterdam: Frans van Hoogstraeten, 1672
Ceneton-vingerafdruk: 167208 - a1 A3 n$in : a2 A5 4rma - b1 B e : b2 F5 $lee
Collatie: 8°: A-F8; [10], 86 p.
Katernopbouw: A1r: frontispice; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r-A4r: opdracht; A4v: op de titelprent; A5r: oordeel van Georgius Vechnerus; A5v: personages; A6r-A7r: Voorredenaer; A7r-A8r: korte inhoud; A8r-F8v: het spel.
Exemplaren:
GBR: 7 H 37 : 2
KBH: 183 M 20 : 2 & 228 N 40
SPB: 6.10.2.198
UBA: O 63-8562 [olim 493 G 35] : 1 & 1087 H 31 : 2
UBL: 1092 G 34
UBU: AB-THO:PER 148-855 : 3
¶ Dit boek hoort bij de Lof der Zotheid van 1676.
B3755 - Herdruk - Hekelspel
Frans van Hoogstraten (naar het Latijn van Johann Amos Comenius):
Verrezen hondschen Diogenes, of beknopte verhandeling van wysheid.
In: Erasmus: Lof der Zotheid
Amsterdam: Pieter Visser, en Johannes van Heekeren, 1710
Ceneton-vingerafdruk: 171008 - a1 A4 erm - b1 A5 $w : b2 F5 n$te$
Collatie: 8°: A-F8; 96 p.
Katernopbouw: A1r: blanco; A1v: "Op de titelprent"; A2r: frontispice; A2v: blanco; A3r: titelpagina; A3v: blanco; A4r: "Oordeel van Georgius Vechnerus, godgeleerde"; A4v: personages; A5r-A6v: proloog; A6v-A7v: korte inhoud; A8r-F8v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 943 G 98 : 2
TIN: 19 D72
UBA: O 63-2591 [olim: 259 F 12] : 2 & OK 63-6374 [olim 593 H 38]
UBL: 1098 E 89
UBN: 490 C 5 : 2
¶ In convoluut met en aangekondigd op de titelpagina van Erasmus’ Lof der zotheid , eveneens vertaald door Frans van Hoogstraten, zelfde drukkers, zelfde jaar.
B3756 - Herdruk - Hekelspel
Frans van Hoogstraten (naar het Latijn van Johann Amos Comenius):
Verrezen hondschen Diogenes, of beknopte verhandeling van wysheid.
In: Erasmus: Lof der Zotheid
Amsterdam: Johannes van Heekeren, 1719
Ceneton-vingerafdruk: 171908 - a1 A4 orti - b1 A5 twas : b2 F5 hun
Collatie: 8°: A-F8; 96 p.
Katernopbouw: A1r: blanco; A1v: "Op de titelprent"; A2r: frontispice; A2v: blanco; A3r: titelpagina; A3v: blanco; A4r: "Oordeel van Georgius Vechnerus, godgeleerde"; A4v: personages; A5r-F8v: het spel
Exemplaren:
KBH: 32 D 7 : 2
SBH: 209 M 80
UBA: OK 63-6155 [olim 978 E 20] : 2 & OK 63-7412 [olim 610 H 30] : 2 & OK 73-412 : 2
UBGent: BL 2616 : 1
UBL: 1222 F 28 : 3
UBN: 463 C 70 : 2 & C 254
UBVU: XM 05505 : 2
¶ In convoluut met en aangekondigd op de titelpagina van Erasmus’ Lof der zotheid , eveneens vertaald door Frans van Hoogstraten, gedrukt door Jacobus Verheyde in 1732 en door Pieter Bastiaansz in 1738. & Aan het exemplaar van de Stadsbibliotheek Haarlem ontbreken de pagina’s 79 - 82.
B3757 - Eerste druk - Tafelspel (Zangspel)
Jan van Hoogstraten:
Dafnis veldzang.
Amsterdam: Gedrukt voor de liefhebbers, 1748
Ceneton-vingerafdruk: 174808 - b1 A2 jeu : b2 A3 efde
Collatie: 8°: A4; 8 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-A4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67629
TIN: 57 B 52 : 7
UBA: Port. ton. 43-12
UBL: 1092 D 37 & 1092 G 35 : 7
B3758 - Eerste druk - Treurspel
[Jan van Hoogstraten]:
Enéas of ondergang van Troje.
Gouda: Lucas Kloppenburg, 1710
Ceneton-vingerafdruk: 171008 - b1 A to : b2 E3 en
Collatie: 8: π1, 2π4, A-D8, E4; [2], [8], 72 p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; 2π1r: titelpagina; 2π1v: blanco; 2π2r: opdracht; 2π2v-2π4r: korte inhoud; 2π4v: personages; A1r-E4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67971 & Yth. 67972
KBH: 448 J 150
SBH: 209 E 115
TIN: 5 K 35 & 57 B 52 : 1
UBA: 690 H 64 & 694 H 49 : 1 & 2451 G 12 : 6
UBL: 1092 G 35 : 2
B3759 - Herdruk - Treurspel
Jan van Hoogstraten:
Éneas, of ondergang van Troje
Amsterdam: Izaak Duim, 1759
Ceneton-vingerafdruk: 175908 - a1 A2 $in$ : a2 A3 wie - b1 A5 t$e : b2 E5 t$tr
Exemplaren:
BNF: Yth. 67973 & Yth. 67975
SBH: 128 C 32
TIN: 4 C 11 : 1
UBA: 690 H 65
UBL: 1092 D 41 : 1
¶ UBL 1092 D 41 : 1 op groot papier.
B3760 - Eerste druk - Blijspel
[Jan van Hoogstraten]:
De geleerde advokaat, of de bespotte druivedief.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1707
Ceneton-vingerafdruk: 170708 - b1 A net : b2 D3 $no
Collatie: 8°: π4, A-C8, D4; [8], 55, [1] p.
Katernopbouw: π1r-π1v: blanco; π2r: titelpagina; π2v: blanco; π3r-π4r: privilege; π4v: personages; A1r-D4r: het spel; D4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68093
GBR: 1156 G 30
KBH: 448 J 71
SBH: 209 D 25
TIN: 19 F 22 & 26 A 11 : 4 & 57 B 52 : 2
UBA: 690 C 95
UBL: 1092 G 35 : 1
UBN: 22 C 90
¶ Aan de exx. KBH 448 J 71 en TIN 19 F 22 ontbreekt het frontispice; π1r is hier blanco.
B3761 - Eerste druk - Kluchtspel
[Jan van Hoogstraten] (naar het Frans van Florent Carton Dancourt):
Medor en Angelica, of de schaking in de opera.
Gouda: Lucas Kloppenburg, 1711
Ceneton-vingerafdruk: 171108 - b1 A g$ : b2 C3 an$j
Collatie: 8°: π1, 2π2, A-B8, C4; [2], [4], 39, [1] p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; 2π1r: titelpagina; 2π1v: blanco; 2π2r: opdracht; 2π2v: personages; A1r-C4r: het spel; C4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69087 & Yth. 69088
GBR: 1376 F 65
SBH: 209 N 23
TIN: 57 B 52 : 5
UBA: 691 D 47 & OK 77-107
UBL: 1092 G 35 : 4
¶ Aan het ex. TIN 57 B 52 : 5 ontbreekt het frontispice.
B3762 - Herdruk - Kluchtspel
Jan van Hoogstraten (naar het Frans van Florent Carton Dancourt):
Medor en Angelica, of de schaking in de opera.
Amsterdam: Johannes van Leeuwen, Zonder jaar (ongeveer 1720)
Exemplaren:
UBA: 691 C 46
B3763 - Eerste druk - Kluchtspel
[Jan van Hoogstraten]:
Tys onverstand, of de bruiloft van Anne met ’er baard.
Amsterdam: Hendrik Bosch, 1724
Ceneton-vingerafdruk: 172408 - a1 *2 va - b1 A r : b2 B da
Collatie: 8°: *6, A8, B2; [12], 18, [2] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*5v: opdracht; *6r: aan de lezer; *6v: personages; A1r-B1v: het spel; B2r-B2v: catalogus Hendrik Bosch [in ex. KBH blanco].
Exemplaren:
BNF: Yth. 69881
KBH: 26 A 20
SBH: 209 C 42
TIN: 57 B 52 : 6
UBA: 690 C 190 & 694 H 65 : 4
UBL: 1092 G 35 : 5
Digitale teksteditieB3764 - Eerste druk - Kluchtig blijspel
[Jan van Hoogstraten]:
De verliefde kók.
Abdera (= Breda) (fictief): Cornelis Tessers, Zonder jaar (ongeveer 1720)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 *2 ro : a2 *3 esc - b1 A sor : b2 C4 pt$
Collatie: 8°: *4, A-B8, C6; [8], 43, [1] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*4r: opdracht; *4v: personages; A1r-C6r: het spel; C6v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69970 & Yth. 69971
GBR: 1353 E 44
KBB: VH 24247 : 10
TIN: 57 B 52 : 4
UBA: OK 63-8589 [olim 691 C 189] & OK 72-206 : 6
UBL: 1092 G 35 : 6
FacsimileB3765 - Eerste druk - Blijspel
[Jan van Hoogstraten] (naar het Frans van Florent Carton Dancourt):
De voogd gek tegens dank.
Gouda: Lucas Kloppenburg, 1710
Ceneton-vingerafdruk: 171008 - b1 A or : b2 F2 ken
Collatie: 8: π2, A-E8, F2; [4], 84 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r-π2v: opdracht; π2v: personages; A1r-F2v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth.70099
TIN: 57 B 52 : 3
UBA: 691 C 177
UBL: 1092 G 35 : 3
B3766 - Synopsis - Treurspel
[Jan van Hoogstraten en Jan Jacob Hartsinck]:
Korte inhoud, beschryving en uitlegging der vertoningen, voor in en na het treurspel van Eneas of ondergang van Troje.
Amsterdam: Izaak Duim, 1759
Ceneton-vingerafdruk: 175908 - b1 A4 ken. : b2 A5 en$
Collatie: 8°: A8; 16 p.
Katernopbouw: A1: blanco; A2r: titelpagina; A3r-A3v: privilege; A4r-A8v: inhoud van het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67974
KNAW: G 0966
TIN: 4 C 11 : 2 & 20 C 50
UBL: 1087 G 72 & 1092 D 7 : 3 & 1092 D 41 : 2
¶ UBL 1092 D 41 : 2 op groot papier.
B3767 - Eerste druk - Treurspel
Samuel van Hoogstraten:
Dieryk en Dorothé, of de verlossing van Dordrecht.
’s-Gravenhage: Henricus (III) Hondius, 1666
Ceneton-vingerafdruk: 166604 - b1 A2 $be : b2 G3 e$g
Collatie: 4°: A-G4; 56 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: opdracht; A2v-A3r: lofdichten; A3v: personages; A4r-G4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 66668
DSU: 489-17.046 : 2
KBH: 504 B 254
KNAW: G 0835
SBH: 128 A 7 : 4
UBA: Port. ton. 59-26
UBL: 1100 D 39 : 1
UB Wroclaw: 017117
¶ Het exemplaar KBH 504 B 254 heeft aan de lijst van personages in handschrift het aantal verzen en de spelers toegevoegd.
B3768 - Eerste druk - Bruiloftsspel
Samuel van Hoogstraten:
Hof-krakkeel, tusschen Pan, Kupido, en Uranius: wegens de heerschappy over de eerlijke jonkheit.
’s-Gravenhage: Johannes Rammazeyn, 1669
Exemplaren:
BNF: Yth. 68433
UBA: Port. ton. 56-32
UBL: 1093 B 4
B3769 - Eerste druk - Treurspel
Samuel van Hoogstraten:
De Roomsche Paulina, ofte bedrooge kuisheit.
Schoonhoven: Leendert van Hek, 1660
Ceneton-vingerafdruk: 166004 - a1 A2 ro : a2 B2 $en$ - b1 B3 elo : b2 H3 $Dr
Collatie: 4°: A-H4; [64] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-B1r: lofdichten; B1v-B2r: korte inhoud; B2v: personages; B3r-H4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 66667
DSU: 489-17.046 : 1
KBH: 448 J 197
SBH: 128 A 7 : 1
UBA: Port. ton. 59-28
UBL: 1100 D 39 : 2
B3770 - Eerste druk
Samuel van Hoogstraten:
Vryheit der Vereenighde Nederlanden.
Dordrecht: Abraham Andriessz, 1648
Ceneton-vingerafdruk: 164804 - b1 A2 oer : b2 C st
Collatie: 4°: A-B4, C2; 20 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: toe-eygening & personages; A2r-C2v: het spel.
Exemplaren:
KBH: Pft. 5794
UBA: Pft. E q 10d
B3771 - Eerste druk - Tafelspel
Samuel van Hoogstraten [of Johan van Someren]:
Bruylofts tafel-spel, of Parnassus eer-gaef, aan de edele heere Matthys Pompe, heer van Slingelandt &c. bailliu van Zuydt-Hollandt, &c. ende d’edele jonck-vrouwe Maria Elisabeth Musch van Waelsdorp, in huwelyck vereenight den 22. november 1654. in ’s Graven-hage.
’s-Gravenhage: Anthoni Tongerloo, 1654
Ceneton-vingerafdruk: 165408 - b1 A2 rac : b2 A5 ier
Collatie: 8°: A8
Exemplaren:
BNF: Yth. 67494
UBA: Port. ton. 56-33
UBL: 1093 B 5
B3772 - Eerste druk - Kluchtspel
[A. Hoppestein]:
’t Bedroge vals Jansje.
Nusquam (fictief): Fictief: "Baart Nemo", 1707
Ceneton-vingerafdruk: 170708 - b1 A3 n, : b2 C2 lt$w
Collatie: 8°: A-B8, C4; 38, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: opdracht; A2v: personages; A3r-C3v: het spel; C4r-C4v: blanco.
Exemplaren:
SBH: 209 D 79
SPB: 6.10.2.170
UBA: OK 63-8523 [olim: 691 C 57]
UBL: 1092 G 36
B3773 - - Fragment
[A. Hoppestein]:
Uit Senekaas treurspel, van Hippolytus.
In: Mengelpoêzy, bestaande in herderszangen, minnedichten, brieven, mengeldicht, en vertaalingen
Leiden: Johan Arnold Langerak, 1718
Ceneton-vingerafdruk: 171808 - b1 K me : b2 K3 .$
Katernopbouw: p. 145-149
Exemplaren:
UBA: O 61-5650 [olim: 1209 D 24]
UBL: 1204 H 10
Digitale teksteditieB3774 - Eerste druk - Toneelspel
Adriaan Hordijk Verstolk (naar het Duits van Onbekend):
Het blaadje is omgekeerd.
’s-Gravenhage: Johannes Coenradus Leeuwestijn, 1798
Ceneton-vingerafdruk: 179808 - b1A vr : b2 H5 e$he
Collatie: 8°: @2, A-H8; [4], 127, [1] p.
Katernopbouw: @1r: Franse titelpagina; @1v: blanco; @2r: titelpagina @2v: personages; A1r-H8r: het spel; H8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67402
TIN: 4 K 85
UBA: 693 E 24
UBL: 1095 D 54
B3775 - Eerste druk - Toneelspel
Adriaan Hordijk Verstolk (naar het Duits van W. Thombrink):
De halve ring.
Rotterdam: Jacob Petrus van Heel, 1794
Exemplaren:
UBL: 1095 D 52 & 1096 D 3
¶ CBMNL 6374 op groot papier.
B3776 - Herdruk - Toneelspel
Adriaan Hordijk Verstolk (naar het Duits van W. Thombrink):
De halve ring.
Rotterdam: Jan Meyer, 1794
Ceneton-vingerafdruk: 179408 - b1 A i : I2 an
Collatie: 8°: π4, A-H8, I2; [8], 132 p.
Katernopbouw: π1r: Franse titel; π1v: blanco; π2r: titelpagina; π2v: blanco; π3r-π4r: opdracht; π4v: personages; A1r-I2v: het spel.
Exemplaren:
TIN: 1 B 37
UBA: 693 E 96
B3777 - Eerste druk - Blijspel
Adriaan Hordijk Verstolk (naar het Duits van Johann Gottfried Lucas Hagemeister):
Het hoogste lot.
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, 1795
Ceneton-vingerafdruk: 179508 - b1 A n : b2 C3 k$n
Collatie: 8°: *4, A-B8, C4; [8], 39, [1] p.
Katernopbouw: *1r-*1v: blanco; *2r: Franse titel; *2v: blanco; *3r: titelpagina; *3v: blanco; *4r: privilege; *4v: personages; A1r-C4r: het spel; C4v: blanco.
Exemplaren:
PBF: A 1715 : 8
TIN: 7 F 54
UBA: 687 G 84 & 691 E 27
UBL: 1097 D 45
UBN: 209 D 29
¶ PBF A 1715 : 8 met aant. in ms. Ex. TIN 7 F 54 op groot papier.
B3778 - Eerste druk - Toneelspel
Adriaan Hordijk Verstolk (naar het Duits van Joh. Dav. Beil):
De woestijn.
Rotterdam: Jacob Petrus van Heel, 1794
Ceneton-vingerafdruk: 179408 - b1 A let : b2 H5 gij$
Collatie: 8°: π3; A-G8, H7; [6], 126 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r-π3r: opdracht; π3v: personages.
Exemplaren:
GBR: 21 E 14
TIN: 16 F 3
UBA: 692 E 65
UBL: 1095 D 53 & 1096 D 4
¶ UBL 1096 D 4 op groot papier.
B3779 - Eerste druk - Treurspel
G. van der Horst (naar het Frans van Pierre du Ryer):
Scevola.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1668
Ceneton-vingerafdruk: 166808 - a1 A2 $A - b1 A3 u$pl : b2 D3 $wel$
Collatie: 8°: π1, A-C8, D4; [2], 55, [1] p.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69465
HABW: M: Lp 199 : 12
KBB: VH 24237 : 4
KBH: 448 J 31
UBL: 1092 G 37
B3780 - Herdruk
G. van der Horst (naar het Frans van Pierre du Ryer):
Scevola.
Amsterdam: Michiel de Groot, Zonder jaar (ongeveer 1679)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - *b1 A3 u$pl : b2 D3 o$w
Collatie: 8°: A-C8, D4
Exemplaren:
BLL: 11755 AA 38 : 2
BNF: Yth. 69466 & Yth. 69467 & Yth. 69468
KBH: 444 K 25
SPB: 6.10.2.154
UBGent: A 6279*
UBL: 1095 H 124
B3781 - Eerste druk - Zinnespel
De Hose:
Turnhout: factie in ’t Antwerps haechspel 1561.
In: Spelen van sinne vol scoone moralisacien vvtleggingen ende bediedenissen op alle loeflijcke consten waer inne men claerlijck ghelijck in eenen spieghel, figuerlijck, poetelijck ende retorijckelijck mach aenschouwen hoe nootsakelijck ende dienstelijck die selue consten allen menschen zijn. Deel 2: Spelen van sinne waer in alle oirboirlijcke ende eerlijcke handwercken ghepresen ende verhaelt worden, tot grooter stichtinghe ende onderwijsinghe van eenen yeghelijcken van wat staten hy is.
Antwerpen: Willem Silvius, 1562
Exemplaren:
KNAW: G 0802 :
SBA: Plantijn-Moretus
SPB: 6.14.6.13
UBA: 976 B 2
UBL: 1496 E 22 : 2 : 08
UBU: Moltzer 6 A 62 : & HG qu 208 :
UB Leuven & UB Luik
B3782 - Eerste druk - Zinnespel
De Hose:
Turnhout: proloog in ’t Antwerps haechspel 1561.
In: Spelen van sinne vol scoone moralisacien vvtleggingen ende bediedenissen op alle loeflijcke consten waer inne men claerlijck ghelijck in eenen spieghel, figuerlijck, poetelijck ende retorijckelijck mach aenschouwen hoe nootsakelijck ende dienstelijck die selue consten allen menschen zijn. Deel 2: Spelen van sinne waer in alle oirboirlijcke ende eerlijcke handwercken ghepresen ende verhaelt worden, tot grooter stichtinghe ende onderwijsinghe van eenen yeghelijcken van wat staten hy is.
Antwerpen: Willem Silvius, 1562
Exemplaren:
KNAW: G 0802 :
SBA: Plantijn-Moretus
SPB: 6.14.6.13
UBA: 976 B 2
UBL: 1496 E 22 : 2 : 07
UBU: Moltzer 6 A 62 : & HG qu 208 :
UB Leuven & UB Luik
B3783 - Eerste druk - Zinnespel
De Hose:
Turnhout: spel van sinne in ’t Antwerps haechspel 1561.
In: Spelen van sinne vol scoone moralisacien vvtleggingen ende bediedenissen op alle loeflijcke consten waer inne men claerlijck ghelijck in eenen spieghel, figuerlijck, poetelijck ende retorijckelijck mach aenschouwen hoe nootsakelijck ende dienstelijck die selue consten allen menschen zijn. Deel 2: Spelen van sinne waer in alle oirboirlijcke ende eerlijcke handwercken ghepresen ende verhaelt worden, tot grooter stichtinghe ende onderwijsinghe van eenen yeghelijcken van wat staten hy is.
Antwerpen: Willem Silvius, 1562
Exemplaren:
KNAW: G 0802 :
SBA: Plantijn-Moretus
SPB: 6.14.6.13
UBA: 976 B 2
UBL: 1496 E 22 : 2 : 06
UBU: Moltzer 6 A 62 : & HG qu 208 :
UB Leuven & UB Luik
B3784 - Ms - Kluchtspel
Jan van Hout:
Heer Feit en Vrouw Slinge.
Zonder jaar (ongeveer 1599)
Exemplaren:
G.A. Leiden, Ms. no.
B3785 - Ms
Jan van Hout:
Loterijspel (autograaf) / Vier des werelts staten 1.
1596
Exemplaren:
G.A. Leiden, Ms. no. 72413f : 1

¶ Twee vellen ontbreken; in het UFSIA is een volledige kopie.
B3786 - Ms
Jan van Hout:
Loterijspel (korte versie) / Vier des werelts staten 2.
1596
Exemplaren:
G.A. Leiden, Ms. no. 72413f : 2
B3787 - Eerste druk - Treurspel
Willem ten Houte (naar het Duits van Ewald Christian von Kleist):
De dood van Seneca.
Amsterdam: Jan Louis van Laar Mahuet, Zonder jaar (ongeveer 1780)
Ceneton-vingerafdruk: 177008- b1 A m: b2 D3 gest
Collatie: 8°: π3, A-C8, D4; [6], 54, [2] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r: aan den lezer; π2v: blanco; π3r: personages; π3v: blanco; A1r-D3v: het spel; D4r-D4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67805
UBA: 1044 B 86
UBL: 1092 C 9 & 1092 G 38 : 2
¶ UBL 1092 C 9 op groot papier.
B3788 - Eerste druk - Treurspel
Willem ten Houte:
Zoutman, of de Doggerbanksche helden.
Amsterdam: Jan Louis van Laar Mahuet, Zonder jaar (ongeveer 1782)
Ceneton-vingerafdruk: 178208 - a1 *3 en : a2 A3 oor - b1 A4 ar$u: b2 D3 oor$
Collatie: 8°: π1, *8, A-C8, D4; [2], [16], 56 p.
Katernopbouw: *1r: Franse titel; *1v: blanco; π1r: frontispice; π1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4v: opdracht; *5r-*6v: voorrede; *7r-*8v: lofdicht; A1r-A3r: voorspel; A3v: personages; A4r-D4v: het spel; D4v: errata.
Exemplaren:
TIN: 56 A 59
UBA: O 61-2583 [olim 747 H 15] : 4 & 1044 B 86
UBL: 1092 C 8 & 1092 G 38 : 1
¶ UBL 1092 C 8 op groot papier.
B3789 - Eerste druk - Treurspel
S. van Houten:
Susanna, of de zegepralende kuisheid.
Amsterdam: Jacobus Haffman, Zonder jaar (ongeveer 1740)
Exemplaren:
UBL: 1092 F 13
B3790 - Eerste druk - Kluchtspel
Hendrik Houtkamp:
Het onverwachte huwelyk.
Amsterdam: Baelde Bom, en Albert van der Kroe, 1762
Ceneton-vingerafdruk: 176208 - b1 A d: b2 C5 EW
Exemplaren:
UBA: 691 D 74
UBGron: ’Ep ’Ep H 9, 6 : 10
UBL: 1092 G 39 & 1093 C 2
UBU: Te Winkel 513
¶ CBMNL C op groot papier
B3791 - Eerste druk - Toneelspel
[Joannes Houtman Thz.] (naar het Duits van Tobias Philipp, Freiherr von Gebler):
Clementina.
Amsterdam: Jan Helders, 1781
Ceneton-vingerafdruk: 178108 - a1 *3 $in$ - b1 A5 er!, : b2 F5$$Z
Collatie: 8°: A-F8 (A3 als *3); 96 p.
Katernopbouw: A1r: Franse titel; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3: voorbericht; A4r: privilege; A4v: personages; A5r-F8v: het spel.
Exemplaren:
KNAW: Cat. 1891 p. 221
TIN: 8 G 3 & 13 A 39 : 1
UBA: 688 H 1 & Kamer 1
UBL: 1092 D 38 & 1098 G 77
UBN: 252 C 179 : 1
¶ Houtman vertaalde Falconer, invloed der hartstochten op ziekten, UBL 621 E 3. Dit stuk is een bewerking in dichtmaat van een proza-versie die in 1778 verscheen o.d.t. ’Klementina, of het testament.’ Exx. TIN 8 G 3 en UBL 1092 D 38 op groot papier.
B3792 - Eerste druk - Blijspel
[Joannes Houtman Thz.] (naar het Frans van Antoine Jean Bourlin Dumaniant):
De doortrapten.
Amsterdam: Pieter Johannes Uylenbroek, 1793
Ceneton-vingerafdruk: 179308 - b1 A n$ : b2 F3 no
Collatie: 8°: π3, A-E8, F4; [6] 88 p.
Katernopbouw: π1r: Franse titel; π1v: blanco; π2r: titelpagina; π2v: blanco; π3r: motto; π3v: personages; A1r-F4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67828
GBR: 1376 F 53
SBA: C 37685 : 4 : 5
TIN: 5 B 87
UBA: 688 E 32 : 2
UBL: 1090 C 49 & 1091 F 15
¶ Exx. TIN 5 B 87 en UBL 1090 C 49 op groot papier.
B3793 - Eerste druk - Blijspel
[Joannes Houtman Thz.] (naar het Duits van August Friedrich Ferdinand von Kotzebue):
De Indiaanen in Engeland.
In: Algemeene Spectatoriaale Schouwburg, deel 2a.
Amsterdam: Hendrik Gartman, Willem Vermandel en Jan Willem Smit, 1790
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 $geh : b2 K5 ensc
Collatie: 8°: π1, 2π2, A-K8; [6], 160 p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; 2π1r : Franse titelpagina (kort); 2π1v: blanco; 2π2r: titelpagina; 2π2v: personages; A1r: Franse titelpagina (lang); A1v: personages; A2r-K8v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 315 L 142 & 843 G 1 : 2 : 1
TIN: 4 F 18 : 1 & 13 C 40 : 4 & 19 F 3
UBA: 463 F 11 : 1 & 687 G 82
UBL: 1088 C 28 : 1 & 1088 G 28 : 1 & 1095 E 83
UBN: 113 C 21 : 2 : 1 & 230 C 107 : 2 : 1
UBVU: XN 05832 : 2 : 1
¶ UBL 1088 C 28 : 1 op groot papier. Ex. UBA 687 G 82 met ingeplakte rolverdeling in ms. voor tien jaren tussen 1791 en 1808. UBL 1088 G 28 is zoek.
B3794 - Herdruk - Blijspel
Joannes Houtman Thz. (naar het Duits van August Friedrich Ferdinand von Kotzebue):
De Indianen in Engeland.
Amsterdam: Pieter Johannes Uylenbroek, 1791
Ceneton-vingerafdruk: 179108 - b1 A ne : b2 L3 ,$
Collatie: 8°: π2, A-K8, L3; [4], 166 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r: motto uit de Spectator; π2v: personages; A1r-L3v: het spel.
Exemplaren:
TIN: 19 F 4
UBA: 2392 F 34
UBL: 1092 D 36 : 1 & 1092 G 40 : 1
¶ UBL 1092 D 36 : 1 op groot papier.
B3795 - Herdruk - Blijspel
Joannes Houtman Thz. (naar het Duits van August Friedrich Ferdinand von Kotzebue):
De Indiaanen in Engeland.
Amsterdam: Pieter Johannes Uylenbroek, 1797
Ceneton-vingerafdruk: 179708 - b1 A3 ITH : b2 K5 hem
Exemplaren:
SBA: 603191
UBA: 1928 F 2
UBL: 1098 E 33
B3796 - Eerste druk - Treurspel
[Joannes Houtman Thz.] (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)):
Irene.
Amsterdam: Pieter Johannes Uylenbroek, 1784
Ceneton-vingerafdruk: 178408 - b1 A e$t : b2 D4 t;$’
Collatie: 8°: π2 A-C8 D6; [4], 60 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r: opdracht; π2v: personages; A1r-D6v: het spel
Exemplaren:
KBH: 2201 E 27 : 2
TIN: 5 B 81
UBGent: BL 4963 : 2* & BL 7862*
UBGron: ’Ep ’Ep H 7, 10 : 1
UBL: 1088 E 13 & 1093 E 29 & 1087 G 65
UBN: Br 15956
B3797 - Eerste druk - Toneelspel
Joannes Houtman Thz. (naar het Frans van Louis-François Faur):
Montrose en Amelia.
Amsterdam: 1788
Ceneton-vingerafdruk: 178808 - b1 A $ : b2 F5 em
Collatie: 8°: @2, A-F8; [4], 94, [2] p.
Katernopbouw: @1r: titelpagina; @1v: blanco; @2r: gedicht; @2v: personages; A1r-F7v; het spel; F8: drukkerslijst.
Exemplaren:
TIN: 16 B 25
UBA: 694 G 24 & 1044 B 47
UBL: 1088 E 15 : 3 & 1092 G 40 : 3
¶ Dit is de poëzie-uitgave van deze titel.
B3798 - Eerste druk - Blijspel
[Joannes Houtman Thz.] (naar het Frans van Pierre Alexandre Pieyre):
De school voor de vaders.
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, 1791
Ceneton-vingerafdruk: 179108 - a1 *3 er$k - b1 A R : b2 F3 URV
Collatie: 8°: *4 A-E8, F4; [8], 88 p.
Katernopbouw: *1r: Franse titel; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*3v: opdracht; *4r: privilege; *4v: personages; A1r-F4v: het spel.
Exemplaren:
SBA: C 37685 : 4 : 2
TIN: 13 D 66 : 1 & 72 E 20 & 7 D 49 : 1
UBA: 688 D 43
UBL: 1092 D 36 : 2 & 1092 G 40 : 2
UBN: 209 C 38
¶ CBMNL 6702 op groot papier. &
B3799 - Eerste druk - Blijspel
[Joannes Houtman Thz.] (naar het Duits van Friedrich Ludwig Schröder):
Wie is zy? of het onbekende meisje.
Amsterdam: Pieter Johannes Uylenbroek, 1793
Ceneton-vingerafdruk: 179308 - a1 A3 llen - b1 A4 eisj : b2 F5 e.
Collatie: 8°: A-F8 [-F8]; 93 p.
Katernopbouw: A1r: Franse titelpagina; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r: voorbericht; A3v: personages; A4r-F7r: het spel; F7v: blanco.
Exemplaren:
KBH: 2215 B 18
SBA: C 37685 : 2 : 5
TIN: 13 C 48 : 4 & 72 E 55
UBA: 688 A 11 & 690 C 79 & 691 F 28
UBL: 1094 F 71 & 1095 C 41
¶ Volgens lijst van Uylenbroek in Zaïde, UBL 1092 D 49. & UBL 1095 C 41 op groot papier.
B3800 - Eerste druk - Dialoog
[Johan Baptista Houwaert]:
Amoureus gheest.
In: Den Handel der amoreusheyt
Antwerpen: Christoffel Plantijn, 1583
Exemplaren:
BNF: Yi. 30 : 3


Volgende lijst: Ceneton 39
Inleiding Ceneton
Redactie dr. A.J.E. Harmsen; tel. 0031-71-527.2117
Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands Universiteit Leiden