CENETON - Versie B

Gegevens over 11.500 Nederlandse toneelstukken tot 1803

Lijst 36 van de 95 lijsten

Bijgewerkt tot 31 januari 2011

Continuer


B3501 - Herdruk - Blijspel
[Emanuel van der Hoeven] (naar het Frans van Johann Friedrich von Cronegk):
De hovenier door liefde.
Amsterdam: Izaak Duim, 1755
Ceneton-vingerafdruk: 175508 - a1 *3 ord : a2 *4 eze - b1 A ve : b2 E in
Collatie: 8°: π1, *6, A-D8, E2; [2], [12], 67, [1] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*4v: opdracht; *5r-*6r: privilege; *6v: personages; A1r-E2r: het spel; E2v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68472
DSU: DSU 1736
GBR: 1374 F 16
KNAW: Cat. 1891 p. 222
SBH: 128 C 26
TIN: 13 F 44
UBL: 1099 E 20B3502 - Eerste druk - Kluchtspel
Emanuel van der Hoeven (naar het Frans van Louis Drouin dit Dorimond ):
Trapolyn.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1688
Ceneton-vingerafdruk: 168808 - a1 A2 d$he : a2 A3 zen - b1 A4 vree : b2 B5 $Ph
Collatie: 8°: A-B8; 32 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: opdracht; A3r-A3v: privilege; A3v: personages; A4r-B8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69834
KBH: 448 G 203
UBA: 690 C 20 & OK 77-113 : 5
UBGron: ’Ep ’Ep H 9, 1 : 3
UBL: 708 G 17 : 6 & 1092 F 30 : 1
UBN: 39 c 234 : 1
UBU: Z oct. 3058 : 1
¶ Volgens NNBW is Van der Hoeven lid van NVA.
B3503 - Eerste druk - Kluchtig blijspel
Emanuel van der Hoeven:
Het viervoudig huwelyk.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1719
Exemplaren:
UBA: 690 C 188
¶ Volgens NNBW is Van der Hoeven lid van NVA.
B3504 - Herdruk - Kluchtig blijspel
Emanuel van der Hoeven:
Het viervoudig huwelyk.
Amsterdam: Hendrik Bosch, Zonder jaar (ongeveer 1724)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A a : b2 D4 zult
Collatie: 8°: π2, A-C8, D6; [4], 59, [1] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r: aan den lezer; π2v: personages; A1r-D6r: het spel; D6v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 70069 & Yth. 70070 & Yth. 70071
DSU: DSU 1735
GBR: 1352 G 76
KBH: 448 H 29
TIN: 4 C 7 : 2 & 5 H 97
UBA: OK 77-113 : 4
UBL: 708 G 17 : 4 & 1092 D 24 & 1092 F 31 : 2
¶ UBL 1092 D 24 op groot papier.
B3505 - Eerste druk - Blijspel
[Emanuel van der Hoeven] (naar het Frans van Thomas Corneille):
De waarzegster.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1712
Ceneton-vingerafdruk: 171208 - a1 *2 gd : a2 *3 de$ - b1 A oor : b2 G3 en$
Collatie: 8°: *4, A-F8, G4; [8], 104 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*2v: opdracht; *3r-*3v: privilege; *4r: korte inhoud; *4v: personages; A1r-G4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 70181
KBH: 846 E 26
SBH: 209 E 109
TIN: 5 E 66
UBA: 464 40 : 1 & 690 E 82 & 1306 E 3 : 4
UBL: 708 G 17 : 1 & 1092 E 1 : 7 & 1092 F 30 : 2
UBU: Te Winkel 956 : 4
UBVU: XN 05520 : 4
B3506 - Herdruk - Blijspel
Emanuel van der Hoeven (naar het Frans van Thomas Corneille):
De waarzegster.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1715
Ceneton-vingerafdruk: 171508 - a1 A2 gde : a2 A4 $de - b1 A or$ : b2 G5 eha
Collatie: 8°: π4, A-F8, G4
Exemplaren:
BNF: Yth. 70182
KBH: 448 H 32
UBA: 688 C 81 & OK 77-113 : 1
UBGron: ’Ep ’Ep H 10, 3 : 2
B3507 - Herdruk - Blijspel
[Emanuel van der Hoeven]:
De waarzegster.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1715
Ceneton-vingerafdruk: 171508 - a1 A2 gde : a2 A4 $de - b1 A5 or$ : b2 G5 eha
Collatie: 8°: A-G8; 112 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: opdracht; A3r-A3v: privilege; A4r: korte inhoud; A4v: personages; A5r-G8v: het spel.
Exemplaren:
TIN: 5 E 67 & 26 A 11 : 5
UBL: 1218 G 31
B3508 - Herdruk - Blijspel
Emanuel van der Hoeven (naar het Frans van Thomas Corneille):
De waarzegster.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1724
Ceneton-vingerafdruk: 172408 - a1 A2 eug : a2 A4 t$de - b1 A5 en.$ : b2 G5 $geh
Exemplaren:
BNF: Yth. 70183
KNAW: G 0975
TIN: 5 E 68
UBA: 344 E 102
UBL: 1098 F 94
B3509 - Ms
Willem van der Hoeven:
Harlequin tovenaar & barbier.

Exemplaren:
Huydecoper-archief (Utrecht 67), inv. nr. 349
B3510 - Eerste druk - Kluchtspel
[Willem van der Hoeven]:
Arlequin, tovernaar en barbier.
Amsterdam: David (II) Ruarus, 1730
Ceneton-vingerafdruk: 173008 - b1 A4 en. : b2 C4 $H
Collatie: 8°: A-C8; 48 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: privilege; A3v: personages; A4r-C8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67206
KBH: 448 G 26
KNAW: Cat. 1891 p. 222
SBH: 73 H 26 : 6
TIN: 5 L 30 : 3 & 16 F 40
UBA: 692 D 29 & OK 77-112 : 6
UBGron: ’Ep ’Ep H 9, 4 : 5
UBL: 708 G 19 : 6 & 1092 F 42
¶ Aan Van der Hoeven toegeschreven door de Naemrol van Van der Marck. Zie ook NNBW I.
B3511 - Herdruk - Kluchtspel
Willem van der Hoeven:
Arlequin, tovernaar en barbier.
Amsterdam: David (II) Ruarus, 1730
Ceneton-vingerafdruk: 173008 - *b1 A5 n$di : *b2 C3 heb
Collatie: 8°: A-C8
Exemplaren:
KBH: 448 G 27
B3512 - Eerste druk - Blijspel
Willem van der Hoeven:
Belachchelyke lotery.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1719
Ceneton-vingerafdruk: 171908 - a1 *2 vol$ - b1 A r : b2 G3 BE
Collatie: 8°: *4, A-F8, G4; [8], 104 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*2v: opdracht; *3r-*3v: privilege; *4r: korte inhoud; *4v: personages; A1r-G4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67332 & Yth. 67333
GBR: 1156 G 40
SBH: 73 H 26 : 2
TIN: 5 L 30 : 1 & 5 L 32 : 4 & 20 C 13
UBA: 692 F 66 & OK 77-91 : 5 & OK 83-3 : 5
UBGent: A 6110*
UBL: 708 G 19 : 3 & 1092 F 40
UBN: 39 C 240 : 6
UBU: Te Winkel 960 : 4
B3513 - Eerste druk - Treurspel
Willem van der Hoeven:
De dood van Sultan Selim, Turksen keizer.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1717
Ceneton-vingerafdruk: 171708 - a1 *3 $ge - b1 A m$ : b2 E2 RA
Collatie: 8°: *4, A-D8, E4; [8], 70, [2] p.
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4r: opdracht; *4v: korte inhoud/personages; A1r-E3v: het spel; E4r-E4v: privilege.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67809
KBH: 851 D 110
SBH: 73 H 27 : 2
TIN: 5 L 32 : 2 & 29 A 35 : 2
UBA: 688 G 66 & OK 77-91 : 1
UBGent: B 4985 : 3*
UBL: 1092 F 38
UBN: 39 C 240 : 2 & 39 C 258 : 5
B3514 - Herdruk - Treurspel
Willem van der Hoeven:
De dood van Sultan Selim, Turksen keizer.
Amsterdam: David (II) Ruarus, 1731
Ceneton-vingerafdruk: 173108 - a1 A4 m$de : a2 A5 W: - b1 B t$z : b2 E5 onv
Collatie: 8°: A-E8; 80 p.
Katernopbouw: A1r: frontispice; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r-A4r: privilege; A4v-A5r: opdracht; A5v: inhoud en personages; A6r-E8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67810 & Yth. 67811
SBA: C 61154
TIN: 2 I 9 : 1
UBA: 689 H 64
UBGent: L30 : 18 N 171 : 3
UBL: 708 G 18 : 2 & 1092 F 44
UBN: 39 C 258 : 5
UBU: Te Winkel 960 : 1
Harvard Houghton Neth 5369.2.21*
B3515 - Herdruk
Willem van der Hoeven:
De dood van Sultan Selim, Turksen keizer.
Amsterdam: David (II) Ruarus, 1731
Ceneton-vingerafdruk: 173108 - b1 *3 y,$ : b2 E5 $ee
Collatie: 8°: A-E8
Exemplaren:
KBH: 909 F 54
B3516 - Eerste druk - Treurspel
Willem van der Hoeven:
De doodelyke minnenyd.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1714
Ceneton-vingerafdruk: 171408 - a1 A3 iede : a2 A4 ar$ - b1 A5 ooi : b2 F3 w$
Collatie: 8°: A-E8, F4; 88 p.
Katernopbouw: A1r: frontispice; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r-A3v: privilege; A4r: korte inhoud; A4v: personages; A5r-F4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67816 & Yth. 67821
SBH: 73 H 27 : 1
TIN: 5 L 32 : 1 & 29 A 35 : 1 & 52 B 1 : 3 & 72 G 6 : 1
UBA: 694 D 35 : 1 & 694 H 63 : 11 & 535 F 45 & 2347 C 3 : 1
UBGent: BL 4635*
UBL: 1092 F 35 : 1
UBN: 39 C 240 : 1
UBU: LB-Ned :
¶ Vertoning in: Verscheide vertooningen [...] op den Amsteldamschen schouwburg. Amsterdam, Hendrik Stockink, 1753. UBL 1087 F 9. Barbaz parodieerde dit spel in zijn Tooneelparodieën 1816 [TIN 3 H 27].
B3517 - Herdruk
Willem van der Hoeven:
De doodelyke minnenyd.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1714
Ceneton-vingerafdruk: 171408 - b1 A3 den : b2 F3 ild
Collatie: 8°: A-E8, F4
Exemplaren:
KBH: 851 D 57
B3518 - Herdruk - Treurspel
Willem van der Hoeven:
De doodelyke minnenyd.
Amsterdam: Izaak Duim, 1733
Ceneton-vingerafdruk: 173308 - a1 A4 r$w - b1 A5 ar$n : b2 F3 en$o
Collatie: 8°: A-E8, F4; 88 p.
Katernopbouw: A1r: frontispice; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r-A3v: privilege; A4r: korte inhoud; A4v: personages; A5r-F4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yi. 2873 & Yth. 67820
DSU: DSU (1730) & DSU 1731
KBH: 909 F 55
TIN: 54 F 73
UBA: 689 H 91 & OK 77-91 : 2
UBU: Te Winkel 960 : 2
¶ Aan ex. DSU 1730 ontbreekt het frontispice; in DSU 1731 is het gedeeltelijk ingekleurd
B3519 - Herdruk - Treurspel
Willem van der Hoeven:
De doodelyke minnenyd.
Amsterdam: Izaak Duim, 1743
Ceneton-vingerafdruk: 174308 - a1 A4 aar$ - b1 A5 ar$n : b2 F3 n$o
Collatie: 8°: A-E8, F4 (-A1); 88 p.
Katernopbouw: A1r-A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r-A3v: privilege; A4r: korte inhoud; A4v: personages; A5r-F4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67819
GBR: 1361 F 10 & 1361 F 24
KNAW: G 0978
Artesis-KC: MTOD-TV-VAND-doodely-1
SBH: 209 E 158
TIN: 3 H 143 & 13 A 37 : 1
UBA: 603 J 1 : 1 & 687 C 23
UBGent: L30 : 18 N 173 : 1
UBGron: ’Ep ’Ep H 7, 4 :
UBL: 1092 F 43
UBN: 39 C 246 : 3
B3520 - Herdruk - Treurspel
Willem van der Hoeven:
De doodelyke minnenyd.
Amsterdam: Izaak Duim, 1743
Ceneton-vingerafdruk: 174308 - b1 A3 e$o : b2 F3 en
Collatie: 8°: A-E8, F4 (-A1); 88 p.
Katernopbouw: A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r-A3v: privilege; A4r: korte inhoud; A4v: personages; A5r-F4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67818
KBH: 448 K 91
UBL: 708 G 18 : 1
UBN: (433 C 53 : 6)
UBU: Te Winkel 606
¶ Ex. UBN 433 C 53 : 6 is zoekgeraakt.
B3521 - Synopsis
Willem van der Hoeven:
De doodelyke minnenyd.
1762
Exemplaren:
KBB: II 26.154 C 4
B3522 - Synopsis - Treurspel
Willem van der Hoeven:
De doodelyke minnenyd.
In: Spectatoriale schouwburgs en brievetas-almanach
Amsterdam: Willem Coertse Jr., 1779
Exemplaren:
UBL: 1087 F 4 : 1
B3523 - Herdruk - Treurspel
Willem van der Hoeven:
De doodelyke minnenyd.
Amsterdam: Jan Helders, 1782
Ceneton-vingerafdruk: 178208 - a1 A2 r$ - b1 A3 ar$ : b2 F2 d,$
Collatie: 8°: A-E8, F2; 84 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: korte inhoud & privilege; A2v: personages; A3r-F2v: het spel.
Exemplaren:
TIN: 16 H 52
UBA: 689 H 90
UBGent: BL 4634*
UBL: 1099 F 30
B3524 - Eerste druk - Kluchtspel
Willem van der Hoeven:
Filipyns belachchelyke schaaking.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1712
Ceneton-vingerafdruk: 171208 - a1 A3 ene : a2 A4 am,$ - b1 A5 n,$zo : b2 C5 en$h
Collatie: 8°: A-C8; 48 p.
Katernopbouw: A1r: frontispice; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r-A4r: privilege; A4v: personages; A5r-C8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68029
KBH: 32 H 21 & 448 G 74
KNAW: G 0976
SBH: 73 H 26 : 5
SPB: 6.10.2.99
TIN: 5 L 32 : 5 & 4 B 41
UBA: 690 C 102 & OK 62-6925 [olim 1305 E 41] : 3 & OK 77-112 : 5
UBGron: ’Ep ’Ep H 9, 1 : 10
UBL: 708 G 19 : 5 & 1092 F 34
UBN: 39 C 240 : 10
UBU: Moltzer 6 F 60
B3525 - Herdruk - Kluchtspel
Willem van der Hoeven:
Filipyns belachchelyke schaaking.
Amsterdam: Izaak Duim, 1736
Ceneton-vingerafdruk: 173608 - a1 A3 ve$ : a2 A4 ,$ - b1 A5 en, : b2 B5 tsc
Collatie: 8°: A-C8, C5 als B5; 48 p.
Katernopbouw: A1r-A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r-A4r: privilege; A4v: personages; A5r-C8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68030 & Yth. 68031
DSU: DSU 1728
KBH: 448 G 75
TIN: 4 I 5
UBA: 2347 C 3 : 5
UBL: 1098 F 93
B3526 - Ms
Willem van der Hoeven (naar het Spaans van Onbekend):
De ingebeelde doode minnaers.
Zonder jaar (ongeveer 1720)
Exemplaren:
SBH: 187 B 17
¶ Onuitgegeven handschrift.
B3527 - Eerste druk - Hof- en landspel
Willem van der Hoeven (naar het Spaans van Antonio Enríques Gómez):
Isabella, Princesse van Iberië.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1720
Ceneton-vingerafdruk: 172008 - a1 *3 p$ - b1 A $ : b2 F5 or
Collatie: 8°: *4, A-F8; [8], 93, [3] p.
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*3v: opdracht; *4r: korte inhoud; *4v: personages; A1r-F7r: het spel; F7v-F8r: privilege; F8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68572 & Yth. 68574
DSU: DSU 1733
GBR: 1352 G 58
Artesis-KC: MTOD-TV-VAND-isabell-1
SBH: 73 H 26 : 1
TIN: 3 H 142 & 5 G 89 & 5 K 17 : 2 & 5 L 30 : 2 & 5 L 32 : 3 & 29 A 35 : 3
UBA: 688 G 80 & 2347 C 3 : 4 & OK 77-91 : 3
UBL: 708 G 18 : 3 & 1092 F 41
UBN: 39 C 240 : 7
UBU: Te Winkel 960 : 3
¶ Toeschrijving aan Gomez door NNBW I. Vertoning in: Verscheide vertooningen [...] op den Amsteldamschen schouwburg. Amsterdam, Hendrik Stockink, 1753. UBL 1087 F 9.
B3528 - Eerste druk - Kluchtspel
Willem van der Hoeven:
’t Koffyhuis.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1712
Ceneton-vingerafdruk: 172108 - a1 A2 pte : a2 A3 ldam - b1 A4 ên : b2 C5 f$de$
Collatie: 8°: π1, A-C8; 48 p.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69789
KBH: 448 G 73
TIN: 16 G 12
UBA: 693 D 49 : 1 & OK 62-6925 [olim: 1305 E 41] : 4 & OK 77-112 : 4 & Port. ton. 51-16
UBGent: BL 4828*
UBGron: ’Ep ’Ep H 8, 4 :
UBL: 1092 F 33
UBU: Te Winkel 959 : 1
B3529 - Herdruk - Kluchtspel
Willem van der Hoeven:
’t Koffyhuis.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1715
Ceneton-vingerafdruk: 171508 - a1 A2 $Jaa - b1 A4 n,$ : b2 C5 yfd
Collatie: 8°: π1, A-C8; [2], 48 p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: privilege; A3v: personages; A4r-C8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69790
GBR: 1352 G 75
SBH: 73 H 26 : 4
UBA: 691 C 90
UBGent: H 2955*
UBL: 1097 H 28
UBN: 39 C 240 : 9
B3530 - Herdruk - Kluchtspel
Willem van der Hoeven:
’t Koffyhuis.
Amsterdam: Izaak Duim, 1734
Ceneton-vingerafdruk: 173408 - a1 A2 $Sup - b1 A4 ên, : b2 C5 $de$
Collatie: 8°: A-C8; 48 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: privilege; A3v: personages; A4r-C8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yi. 2768 & Yth. 69791
TIN: 16 G 11
UBA: 691 C 89 & 2347 C 3 : 6
UBGron: ’Ep ’Ep H 9, 4 : 8
UBL: 1095 H 118
UBN: 39 C 282 : 1
B3531 - Herdruk - Kluchtspel
Willem van der Hoeven:
’t Koffyhuis.
Amsterdam: Izaak Duim, 1734
Ceneton-vingerafdruk: 174308 - a1 A2 n$ty - b1 D4 eleê : b2 C5 y
Collatie: 8°: A-C8; 48 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: privilege; A3v: personages; A4r-C8v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 30 L 21 & 851 D 52
TIN: 13 C 33 : 5
UBN: 39 C 282 : 1
B3532 - Herdruk - Kluchtspel
Willem van der Hoeven:
’t Koffyhuis.
Amsterdam: Izaak Duim, 1734
Ceneton-vingerafdruk: 173408 - a1 *3 e$S - b1 A4 ên, : b2 C5 f$de$
Collatie: 8°: A-C8 [A2 als *3 en A5 als L5]; 48 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: privilege; A3v: personages; A4r-C8v: het spel.
Exemplaren:
DSU: DSU 1734
KBB: II 29.494 A XV : 2
UBA: 1998 D 27 : 4
UBL: 708 G 19 : 4
UBN: 39 C 282 : 1
B3533 - Eerste druk - Blijspel
Willem van der Hoeven:
De nieuwe belagchelyke lotery.
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, 1790
Ceneton-vingerafdruk: 179908 - a1 A3 e,$ - b1 B Da : b2 F ee
Collatie: 8°: A-E8, F2; 83, [1] p.
Katernopbouw: A1r: Franse titelpagina; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r-A4v: voorbericht; A5r: privilege, getekend door A. van Rijnsveld; A5v: personages; A6r-F2r: het spel; F2v: blanco.
Exemplaren:
GBR: 1368 F 26
TIN: 24 A 8
UBA: 691 F 56 & 1021 C 67
UBGent: 121 S 53*
UBL: 1092 D 26 & 1092 F 45
¶ UBL 1092 D 26 op groot papier.
B3534 - Herdruk
Willem van der Hoeven:
De nieuwe belagchelyke lotery.
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, 1799
Ceneton-vingerafdruk: 179908 - b1 A3 e,$ : b2 F ee
Collatie: 8°: A-E8, F2
Exemplaren:
UBGent: BL 4837*
UBU: Te Winkel 853
B3535 - Eerste druk - Blijspel
Willem van der Hoeven:
De rechter in zyn eigen zaak.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1718
Ceneton-vingerafdruk: 171808 - a1 *2 $a : a2 *4 $A - b1 A w : b2 E5 $zoe
Collatie: 8°: π1, *4, A-E8; [10], 80 p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*2v: opdracht; *3r: korte inhoud; *3v-*4r: privilege; *4v: personages; A1r-E8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69463 : 24 & Yth. 69463 : 25
GBR: 1352 G 60
KBH: 851 D 64
KNAW: G 0979
SBH: 73 H 27 : 3
TIN: 3 H 144 & 29 A 35 : 4
UBA: 691 H 122 & OK 77-112 : 3 & OK 77-285 : 3
UBGron: ’Ep ’Ep H 9, 2 : 8
UBL: 708 G 19 : 2 & 1092 F 39
UBN: 39 C 221 : 1 & 39 C 240 : 5
UBU: Te Winkel 959 : 2
¶ Ex. UBN 39 C 221 : 1 zonder π1, dus zonder frontispice.
B3536 - Eerste druk - Blijspel
Willem van der Hoeven:
De schrandere tooneelspeelder.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1693
Ceneton-vingerafdruk: 169308 - b1 A in : b2 D5 en$
Collatie: 8°: π4, A-D8; [8], 61, [3] p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; π2r: titelpagina; π2v: blanco; π3r: opdracht; π3v-π4r: privilege; π4v: korte inhoud & personages; A1r-D7r: het spel; D7v-D8v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11755 A 31
BNF: Yth. 69520
KBH: 448 G 76
UBA: 1044 B 98
UBL: 1092 F 32
B3537 - Herdruk
Willem van der Hoeven:
De schrandere tooneelspeelder.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1693
Ceneton-vingerafdruk: 169308 - b1 A5 in$ : b2 D5 t$pr
Collatie: 8°: π4, A4, B-D8
Exemplaren:
KBH: 32 K 25
B3538 - Herdruk - Blijspel
Willem van der Hoeven:
De schrandere tooneelspeelder.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1707
Ceneton-vingerafdruk: 170708 - a1 A3 $VA : a2 A4 teld - b1 A5 n$d : b2 D5 t$pr
Collatie: 8°: A-D8; 64 p.
Katernopbouw: A1r: frontispice; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r: opdracht; A3v-A4r: privilege; A4v: korte inhoud & personages; A5r-D8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69521
KBH: 443 A 38
SBH: 73 H 26 : 3
UBA: 689 H 74 & OK 77-91 : 4
UBL: 1097 H 84
UBN: 39 C 240 : 8
B3539 - Herdruk - Blijspel
Willem van der Hoeven:
De schrandere tooneelspeelder.
Amsterdam: David (II) Ruarus, 1729
Ceneton-vingerafdruk: 172908 - b1 A2 VAN : a2 A4 re$li - b1 A5 $in$ : b2 D5 t$pr
Collatie: 8°: π1, A-D8; [2], 64 p.
Katernopbouw: 1r: frontispice; 1v: blanco; A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: opdracht; A2v-A3v: privilege; A4r: korte inhoud; A4v: personages; A5r-D8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yi. 2559
SBH: 209 D 32
TIN: 3 H 145 & 5 L 30 : 4
UBA: 689 E 20 & 694 H 59
UBL: 708 G 18 : 4 & 1099 E 14
UBN: (35 C 189 : 5)
Amsterdams Historisch Museum 16 C 7
¶ Ex. UBN 35 C 189 : 5 is zoekgeraakt.
B3540 - Herdruk
Willem van der Hoeven:
De schrandere tooneelspeelder.
Amsterdam: David (II) Ruarus, 1729
Ceneton-vingerafdruk: 172908 - b1 A2 VA : b2 D5 Sch
Collatie: 8°: A-D8
Exemplaren:
SBA: C 134152
UBU: Te Winkel 651
B3541 - Eerste druk - Blijspel
Willem van der Hoeven (naar het Spaans van Franc. de Rojas Zorilla):
De vermomde minnaar.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1714
Ceneton-vingerafdruk: 171408 - a1 A4 ,$g - b1 A5 an$z : b2 F5 $eerl
Collatie: 8°: A-F8; 96 p.
Katernopbouw: A1r: frontispice; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r-A3v: privilege; A4r: korte inhoud; A4v: personages; A5r-F8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 70011 & Yth. 70012
GBR: 1125 H 20
KBH: 443 A 34
KNAW: G 0977
TIN: 5 C 82
UBA: 693 D 15 & OK 77-100 & OK 77-112 : 1
UBL: 1097 E 23
UBN: 39 C 240 : 3
UBU: Te Winkel 959 : 3
B3542 - Herdruk - Blijspel
Willem van der Hoeven (naar het Spaans van Franc. de Rojas Zorilla):
De vermomde minnaar.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1717
Ceneton-vingerafdruk: 171708 - a1 A4 heen - b1 A5 n$za : b2 F5 o$ee
Collatie: 8°: A-F8; 96 p.
Katernopbouw: A1r: frontispice; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r-A3v: privilege; A4r: korte inhoud; A4v: personages; A5r-F8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 70014
DSU: DSU 1729
SBH: 73 H 27 : 4
TIN: 5 C 83
UBA: 690 E 141 & 2347 C 3 : 2
UBGent: A 6111*
UBL: 708 G 18 : 5 & 1092 F 36
¶ Bij UBL 1092 F 36 is aan het eind in ms. een zeer hatelijk gedicht op Willem van der Hoeven ingevoegd.
B3543 - Eerste druk - Blijspel
Willem van der Hoeven (naar het Spaans van Juan Bautista Diamante):
De vermomde minnares.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1717
Ceneton-vingerafdruk: 171708 - b1 A in : b2 F5 est$
Collatie: 8°: 1π1, 2π4, A-E8, F6; [10], 92 p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; 2π1r: titelpagina; 2π1v: blanco; 2π2r: opdracht; 2π2v-2π3v: privilege; 2π4r: korte inhoud; 2π4v: personages; A1r-F6v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 70013
DSU: DSU 1732
GBR: 1352 G 59
KBH: 32 F 77 & 851 D 91
SBH: 73 H 27 : 5
UBA: 688 C 80 & 2347 C 3 : 2 & OK 77-101 & OK 77-112 : 2
UBGron: ’Ep ’Ep H 8, 4 :
UBL: 708 G 19 : 1 & 1092 F 37
UBN: 39 C 240 : 4
UBU: Te Winkel 959 : 4
¶ Paul Scarron 1610-1660; Alonso de Castillo Solórzano 1584-1648.
B3544 - Eerste druk - Toneelspel
W. Hofdijk:
Het beteugeld geweld, of Alkmaar op den zeventienden van Wynmaand 1799.
Alkmaar: Cornelis Molkman, 1801
Ceneton-vingerafdruk: 180108 - a1 *3 d$v - b1 A ; : b2 P4 gd
Exemplaren:
TIN: 1 B 14
UBL: 1092 F 46
B3545 - Eerste druk - Toneelfragment
Otto Christ. Fred.:
De kluchtige opera.
Amsterdam: 1801
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 I ht : b2 K5 nt$w
Exemplaren:
TIN: 16 B 65 : 7
UBL: 1092 C 4 : 2
UBVU: BildMus 0016 : 2
¶ In: Hoffham: Nagelaten geschriften .
B3546 - Eerste druk - Blijspel
Otto Christ. Fred. Hoffham:
Al stond’er de galg op! Of de verydelde tooneelkomparitie.
Amsterdam: Erven van David Klippink, 1783
Ceneton-vingerafdruk: 178308 - b1 A4 $m : b2 H5 e$w
Collatie: 8°: A-H8; 128 p.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67115
SBH: 80 F 30
TIN: 5 D 112 & 13 D 21 & 16 B 65 : 2
UBA: 692 H 78
UBL: 1092 C 1
UBU: Te Winkel 91
UBVU: BildMus 0015
¶ Exx, TIN 5 D 115 en 13 D 21 op groot papier.
B3547 - Eerste druk - Kluchtig blijspel
Otto Christ. Fred. Hoffham:
De boerenschouwburg.
In: O.C.F. Hoffham: Nagelaten geschriften
Amsterdam: Pieter Johannes Uylenbroek, 1801
Ceneton-vingerafdruk: 180108 - a1 *3 reiz : a2 *5 w$g - b1 A2 r$va : b2 H5 $end
Exemplaren:
KBH: 1150 C 86
SBH: 80 F 33
TIN: 16 B 65 : 6
UBA: 687 B 28
UBL: 1092 C 4 : 1
UBVU: BildMus 0016 : 1
¶ TIN 16 B 65: 6 op groot papier.
B3548 - Eerste druk - Voorspel
Otto Christ. Fred. Hoffham:
De broek. Voorspel, geschikt voor de vertooning van Medea.
Amsterdam: Erven van David Klippink, 1784
Ceneton-vingerafdruk: 178412 - b1 A4 n$all : b2 A7 n,$d
Exemplaren:
BNF: Yth. 67471
KBH: 30 H 26 & 312 L 155
SBH: 80 F 31
TIN: 16 B 65 : 4
UBA: 690 B 24
UBL: 1092 C 2
UBVU: BildMus 0015
KB Kopenhagen 176:3, 454 03856
¶ Parodie op Jan Vos : Medea. TIN 16 B 65 : 4 op groot papier.
B3549 - Eerste druk - Treurspel
Justus Hoflandt:
Moordaadige kroonzucht, of yzere koning.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1666
Ceneton-vingerafdruk: 166608 - a1 te$ : b1 A $s - b2 D5 doo
Collatie: 8°: *4, A-D8
Exemplaren:
HABW: M: Lp 199 : 2
UBA: 690 H 143
UBL: 1092 F 47 : 1
B3550 - Herdruk - Treurspel
Justus Hoflandt:
Moordaadige kroonzucht, of yzere koning.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1666
Ceneton-vingerafdruk: 166608 - a1 *2 $te$d : a2 *3 C. - b1 A4 n$am : b2 D5 ar$ve
Collatie: 8°: A-D8 [A2 en A3 als *2 en *3], π1; [2], 63, [1] p.
Exemplaren:
KBH: 448 J 67
B3551 - Herdruk - Treurspel
Justus Hoflandt:
Moordaadige kroonzucht, of yzere koning.
Amsterdam: Jacob Vinckel, 1666
Ceneton-vingerafdruk: 166608 - b1 A2 A : b2 D5 r$ve
Collatie: 8°: A-D8
Exemplaren:
SBH: 72 K 12 : 4
UBA: 693 D 127
UBL: 1092 F 47 : 2
B3552 - Eerste druk
Jan Baptist Jozef Nicolaas Hofman:
De bevredigde vader.
Zonder jaar (ongeveer 1700)
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B3553 - Eerste druk - Blijspel
Jan Baptist Jozef Nicolaas Hofman:
De Boerenpatriotten
1796
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B3554 - Eerste druk - Treurspel
Jan Baptist Jozef Nicolaas Hofman:
Clarinde, of de rampzaalige door de liefde.
P.A. Kimpe, Zonder jaar (ongeveer 1800)
Exemplaren:
UBA: 690 G 29
B3555 - Eerste druk - Treurspel
Jan Baptist Jozef Nicolaas Hofman:
Cumma.
1796
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B3556 - Eerste druk
Jan Baptist Jozef Nicolaas Hofman:
Justina, of de onderwerping van Namen aan de gehoorzaamheid van ... Leopoldus II
1791
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B3557 - Eerste druk - Toneelspel
Jan Baptist Jozef Nicolaas Hofman:
Den onbermhartigen schuld-eisscher of de deugdzaame in armoede.
Kortrijk: R. Gambar, 1796
Ceneton-vingerafdruk: 179604 - b1 A o : b2 G v
Collatie: 4°: π3, A-G4 [-G4]; [2], 56, [2] p.
Katernopbouw: π1r: Franse titel; π1v: blanco; π2r: titelpagina; π2v: blanco; π3r: opdracht; π3v: personages; A1r-G2v: het spel; G2v: zetfouten; G3r-G3v: catalogus Gambar.
Exemplaren:
KBB: II 26.159 A
¶ Bij de personages (fol. π3v) staan ook de toneelspelers aangegeven.
B3558 - Eerste druk
Jan Baptist Jozef Nicolaas Hofman:
De onverwagte redding.
Zonder jaar (ongeveer 1797)
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B3559 - Eerste druk
Jan Baptist Jozef Nicolaas Hofman:
Ware Vaderlanders.
1788
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B3560 - Eerste druk - Toneelspel
Dirk van Hogendorp:
Kraspoekol, of de slaaverny. (Een tafereel der zeden van Neerlands Indiën).
Delft: M. Roelofswaert, 1800
Ceneton-vingerafdruk: 180008 - b1 A2 r$ : b2 G5 ele
Collatie: 8°: π1, A-G8
Exemplaren:
KBH: 3022 E 9
TIN: 52 A 89
UBA: 692 D 58
UBL: 1092 F 48
B3561 - Eerste druk
Gijsbrecht van Hogendorp:
Spel van de Rapen-Bloem van Delft. Spel van sinne in Vlaardingen 1616.
In: Vlaerdings Redenrijck-bergh
Amsterdam: Cornelis Fransz, 1617
Exemplaren:
BLL: 1490 S 14
BNF: Yi. 318 & Yi. 1453
GBR: 1352 D 11
KBH: 759 B 21 : 07 & 10 G 23 : 07
KNAW: G 291
SBA: C 16561
SBH: 76 A 5 : 07 & 76 A 6 : 07
UBA: 976 B 16 & 2340 E 7
UBGent: BL 1979 : 5 : 07 & H 116 : 07
UBL: 706 C 25 & 1184 A 23 : 7
UBN: 129 C 314
UBU: Moltzer 3 F 14
UBVU: XH 05535 : 07
SAB Deventer 14 G 75 & Dordrecht, Museum Van Gijn 200.497 & UB Tilburg KOD 020 B 05
B3562 - Eerste druk - Treurspel
Gijsbrecht van Hogendorp (naar het Latijn van Daniel Heinsius):
Treur-spel van de moordt, begaen aen Wilhem by der gratie Gods, prince van Oraengien, etc.
Amsterdam: Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1617
Ceneton-vingerafdruk: 161704 - a1 *2 $Da : a2 *3 e - b1 A s : b2 H2 s,$
Collatie: 4°: *6, A-G4, H3
Exemplaren:
BLL: 11754 BBB 31
BNF: Yi. 348 : 1
GBR: 49 G 15
KBB: VB 6794
KBH: 448 J 172
SBH: 129 A 52 : 1
UBA: 687 D 11
UBL: 1098 B 68 & Thys. 2328
UBU: Moltzer 6 B 60
¶ UBL 1090 B 7 : 6d is een losse titelpagina, waartegen het lofdicht van Coster geplakt is.
B3563 - Herdruk - Treurspel
Gijsbrecht van Hogendorp (naar het Latijn van Daniel Heinsius):
Treur-spel van de moordt, begaen aen Wilhem by der gratie Gods, prince van Oraengien, etc.
Amsterdam: Nicolaes van Ravesteyn, voor Dirck Cornelisz Houthaeck, 1639
Ceneton-vingerafdruk: 163904 - a1 A2 mo : b2 B2 $ghe - b1 B3 n$he : b2 I3 s$ghy
Collatie: 4°: A-I4
Exemplaren:
KBH: 447 G 183
SBH: 129 A 53
UBA: 694 F 109 & Port. ton. 113-26
UBL: 1091 B 71
UBU: Moltzer 6 B 53
(Huydecoper-archief (Utrecht 67), inv. nr. 349)
B3564 - Eerste druk
Anfreas Hoius:
Macchabaeus sive constantia.
1587
Exemplaren:
B3565 - Herdruk
Anfreas Hoius:
Macchabaeus sive constantia.
1595
Exemplaren:
B3566 - Eerste druk
Anfreas Hoius:
Matthaeus.
1587
Exemplaren:
B3567 - Eerste druk
Anfreas Hoius:
Matthaeus.
1595
Exemplaren:
B3568 - Eerste druk - Martelaarstragedie
Gregorius Holonius:
Laurentias
1556
Exemplaren:
KBH: 233 F 43 : 8
B3569 - Synopsis
Joannes-Baptista Holvoet S.J.:
Helus.
1717
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B3570 - Ms
Rochus de Honert:
Auriacus.
Zonder jaar (ongeveer 1600)
Exemplaren:
Verblijfplaats ms niet bekend
B3571 - Ms
Rochus de Honert:
Moses Nomoclastes (Latjn).
Zonder jaar (ongeveer 1634)
Exemplaren:
Verblijfplaats ms niet bekend
¶ Het ms. was in het bezit van Hoeufft. Zie Worp, Huygens II, p. 287.
B3572 - Ms
Rochus de Honert:
Thamara (Latijn).
Zonder jaar (ongeveer 1600)
Exemplaren:
Verblijfplaats ms niet bekend
¶ Het ms. was in het bezit van Hoeufft. Zie Worp, Huygens II, p. 287.
B3573 - Eerste druk
Rochus de Honert:
Thamara.
1611
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
¶ Het ms. was in het bezit van Hoeufft. Zie Worp, Huygens II, p. 287. Het is uitgegeven; Heinsius schreef "In libellum suum De Tragoediae secundum Aristotelem constitutione, ad Rochum Honerdum, cum Tragoediam suam Thamaram nomine inscriptam edidisset (Poemata 1649, p. 366). Zie Worp, ibid.
B3574 - Eerste druk - Treurspel
B. d’Hont:
Het leven ende dood van den heyligen ende glorieusen pest-patroon Rochus van Montpellier.
Brugge: Pieter vande Capelle, 1743
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 A2 hy - b1 B y$ : b2 C g
Collatie: 8°: A-C8; [48] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-A3r: voorrede; A3v-C8v: het spel.
Exemplaren:
Artesis-KC: MTOD-TV-ANON-leven-1
UBL: 1092 G 24
B3575 - Eerste druk - Treurspel
Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van Jean Bernard Le Blanc):
Aben-Zaïd, keizer der Mogollen.
Amsterdam: Izaak Duim, 1738
Ceneton-vingerafdruk: 173808 - a1 *2 up : a2 *3 m,$ - b1 A wa : b2 D5 cht
Collatie: 8°: *4, A-D8; [8], 61, [3] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3r: privilege; *3v: voorbericht; *4r: zetfouten; *4v: personages; A1r-D7r: het spel; D7v-D8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67011
DSU: DSU 1820
KBH: 448 H 200
KNAW: G 0980
SBA: 534182
SBH: 73 H 29
SPB: 6.10.2.46
TIN: 13 A 3 : 2 & 24 A 51 & 29 A 55 : 3
UBA: 698 H 39
UBGron: ’Ep ’Ep H 6 2
UBL: 1092 D 29 : 2 & 1092 G 25 : 1
UBN: 409 C 213 : 2
UBU: Te Winkel 930 : 3
¶ UBL 1092 D 29 : 2 is op groot papier.
B3576 - Eerste druk - Treurspel
Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)):
Amelia.
Leiden: Frans de Does Pieterszoon, 1777
Ceneton-vingerafdruk: 177708 - b1 A ’t : b2 E $
Collatie: 8°: π3, A-D8, E2; [2], [4], 68 p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; π2r: titelpagina; π2v: echtheidsverklaring; π3v: personages; π3v: blanco; A1r-E2r: het spel; E8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67130
DSU: 71.448 : 3 DSU
SBH: 73 H 32 : 8
TIN: 13 D 42
UBA: 689 H 141
UBL: 1092 D 35 : 4
¶ Exx. TIN 13 D 42 en UBL 1092 D 35 : 4 op groot papier.
B3577 - Herdruk
Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)):
Amelia.
C.J. Fernand, 1786
Exemplaren:
UBGent: G 3236
B3578 - Herdruk - Treurspel
Nicolaas Willem op den Hooff (naar Antoine Marin Le Mierre):
Artaxerxes of, de bezoedelde onschuld.
Amsterdam: Izaak Duim, 1767
Ceneton-vingerafdruk: 176708 - a1 *3 r$by - b1 A n : b2 E3 TAB
Collatie: 8°: *4, A-D8, E4; [8], 71, [1] p.
Katernopbouw: *1: Frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4r: privilege; *4v: personages; A1r-E4r: het spel; E4v; blanco.
Exemplaren:
KBH: 928 C 46
UBL: 1092 D 35 : 2 & 1092 G 29 : 3
¶ UBL 1092 D 35 : 2 op groot papier. Zie: Jan de Waal: "Dankzegging van de acteurs en de actrices op den Amsteldamsche Schouwburg, aan de Ee: Heere Bestuurders der zelven, voor de aan hun vergunde beneficen, als meede aan het goedgunstige publiek dat dezelve met hun byzyn verëerde; gedaan op Saturdag den 22. April 1775, by het vertoonen van Artaxerxes of de bezoedelde onschuld, treurspel, en de Hagenaar te Enkhuysen, blyspel." UBL 1087 E 19 : 2.
B3579 - Herdruk - Treurspel
Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van Antoine Marin Le Mierre):
Artaxerxes of, de bezoedelde onschuld.
Amsterdam: Izaak Duim, 1767
Ceneton-vingerafdruk: 176708 - a1 A2 erk - b1 A $e : b2 E3 .$
Collatie: 8°: A4, A-D8, E4 [1A3 als A2]; [8], 71, [1] p.
Katernopbouw: A1r-A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r-A4r: privilege; A4v: personages; A1r-E4r: het spel; E4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yi. 2372
DSU: DSU 1757
GBR: 1353 E 47
KNAW: Cat. 1891 p. 222
SBA: 602815
SBH: 73 H 32 : 5 & 209 H 99
SPB: 6.14.6.95/5
UBGron: ’Ep ’Ep H 10, 4 : 11
UBN: 39 C 235 : 1
UBU: Te Winkel 725
¶ In ex. GBR 1353 E 47 is het privilege met de hand getekend door G. de Visscher.
B3580 - Herdruk - Treurspel
Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van Antoine Marin Le Mierre):
Artaxerxes, of de bezoedelde onschuld.
Amsterdam: Abraham Mars, Zonder jaar (ongeveer 1798)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A3 $vo : b2 E3 eel
Exemplaren:
TIN: 13 C 46 : 3
UBL: 1098 G 49
UBU: Te Winkel 774
B3581 - Ms - Blijspel
Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van Onbekend):
De babbelaar.
Zonder jaar (ongeveer 1750)
Exemplaren:
SBH: 187 B 31
¶ Dit handschrift is een onuitgegeven toneelstuk.
B3582 - Eerste druk - Vreugdefeest
Nicolaas Willem op den Hooff:
Blyde aankomst van zyn Hoogvorstelyke Doorluchtigheid, Willem Karel Hendrik Friso.
Amsterdam: Johannes Smit, 1747
Ceneton-vingerafdruk: 174708 - a1 A3 het : a2 A4 $en$ - b1 A5 $uw
Collatie: 8°: A8; [2], 16 p.
Katernopbouw: A1r: Franse titel; A1v: lofdicht; π1r: frontispice; π1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r-A3v: voorbericht; A4r: aan myne waarde landgenoten; A4v: personages; A5r-A8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67429
KBH: 6 J 54
TIN: 3 F 109 & 13 A 3 : 5
UBA: O 62-8103 [olim 1026 F 29] : 1 & Port. ton. 47-4 : 1
UBL: 1092 D 31 : 1 & 1092 G 26 : 3
¶ UBL 1092 D 31: 1 op groot papier.
B3583 - Eerste druk - Blijspel
Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van Germain François Poullain de Saint-Foix):
Deucalion en Pirrha.
Amsterdam: Gedrukt voor de liefhebbers, 1770
Ceneton-vingerafdruk: 177008 - b1 A $w : b2 B2 gy$
Collatie: 8°: π2, A8, B4; [4], 24 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r: voorbericht; π2v: personages; A1r-B3v: het spel; B4r: errata; B4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67671
SBH: 73 H 32 : 7
TIN: 16 A 76
UBA: 688 H 77 : 2 & 694 G 88
UBL: 1092 D 35 : 3 & 1092 G 29 : 6
UBN: 209 D 28
¶ Exx. TIN 16 A 76 en UBL 1092 D 35 : 3 op groot papier.
B3584 - Eerste druk - Treurspel
Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van Prosper Jolyot de Crébillon):
De dood van Semiramis.
Amsterdam: Gerrit Tielenburg, 1741
Ceneton-vingerafdruk: 174108 - b1 A o : b2 D5 $ho
Collatie: 8°: π4, A-D8; [8], 61, [3] p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; π2r: titelpagina; π2v: blanco; π3r-π3r: opdracht; π4v: personages; A1r-D7r: het spel; D7v-D8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67801
SBH: 73 H 29 : 4
TIN: 1 B 64
UBA: 694 D 35 : 10
UBL: 1092 D 30 : 1 & 1092 G 25 : 3
¶ UBL 1092 D 30 : 1 op groot papier.
B3585 - Eerste druk - Treurspel
Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van Pierre-Claude Nivelle de la Chaussée):
Fausta.
Amsterdam: Izaak Duim, 1744
Ceneton-vingerafdruk: 174408 - a1 *2 n,$ - b1 A HE : b2 E2 $mi
Collatie: 8°: *2, 2*1, A-D8, E2; [6], 68 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3r: privilege; *3v: personages; A1r-E2v: het spel.
Exemplaren:
DSU: DSU 1813
GBR: 1360 H 75 : 2
KBH: 928 C 40
KNAW: Cat. 1891 p. 224
SBA: C 61153
SBH: 73 H 29 : 5
TIN: 16 G 53
UBA: 688 G 24
UBGron: ’Ep ’Ep H 7, 5 : 1
UBL: 1092 D 30 : 2 & 1092 G 26 : 1
UBN: (Br 17845)
UBVU: XN 05902 : 7
¶ UBL 1092 D 30 : 2 op groot papier. Aan ex. UBN Br 17845 ontbreekt de titelpagina.
B3586 - Eerste druk - Divertissement
Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van B. le Roy):
Het feest der zotten.
Amsterdam: Izaak Duim, 1748
Exemplaren:
SBH: 73 H 30 : 4
B3587 - Ms - Blijspel
Nicolaas Willem op den Hooff:
De Franschman in Holland.
Zonder jaar (ongeveer 1750)
Exemplaren:
SBH: 187 B 22
¶ Dit handschrift is een onuitgegeven toneelstuk.
B3588 - Eerste druk - Blijspel
Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van Philippe Néricault Destouches):
De getrouwde philosooph, of de beschaamde echtgenoot.
Amsterdam: Izaak Duim, 1747
Ceneton-vingerafdruk: 174708 - a1 A2 n, : a2 A4 N. - b1 A5 e$’k : b2 H2 n$va
Collatie: 8°: A-G8, H2; 116 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A3r-A4r: opdracht; A4v: personages; A5r-G6v: het spel.
Exemplaren:
DSU: 71.698
SBH: 73 H 30:3
TIN: 16 H 2
UBA: 689 E 46 & OK 83-1 : 3
UBL: 1092 D 31 : 2 & 1092 G 26 : 4
UBU: Te Winkel 792
UB Wroclaw: 034296 : 7 : 2
¶ UBL 1092 D 31 : 2 op groot papier.
B3589 - Herdruk - Blijspel
Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van Philippe Néricault Destouches):
De getrouwde philosooph, of de beschaamde echtgenoot.
Amsterdam: Izaak Duim, 1765
Ceneton-vingerafdruk: 176508 - a1 A2 ure [eur] : a2 A4 N. - b1 A5 e$’k [ie$’k] : b2 H2 n$va
Collatie: 8°: A-G8, H2116 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A3r-A4r: opdracht; A4v: personages; A5r-H2v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 928 C 49
KNAW: G 0983
TIN: 13 B 5 : 3 & 54 F 16 & 72 B 54
UBA: O 93-45
UBGron: ’Ep ’Ep H 9, 7 : 6
UBL: 1099 D 30
¶ Ex. TIN 54 F 16 op groot papier.
B3590 - Ms - Blijspel
Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van Onbekend):
De gewaande toneelspelers; gevolgd naar het Fransche "Impromtu de compagnie".
Zonder jaar (ongeveer 1750)
Exemplaren:
SBH: 187 B 32
¶ Dit handschrift is een onuitgegeven toneelstuk.
B3591 - Eerste druk - Treurspel
Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van Jean François de la Harpe):
De Graaf van Warwik.
Amsterdam: Voor het toneel van Maarten Corver en Jan Bouhon, 1764
Ceneton-vingerafdruk: 176408 - b1 A2 den$ : b2 D3 erla
Collatie: 8°: A-C8, D4; 54, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-D3v: het spel; D4r-D4v: blanco.
Exemplaren:
KBH: 928 C 36
SBH: 73 H 32 : 2
SPB: 6.10.3.37
TIN: 19 A 71
UBA: 690 H 17
UBL: 1092 G 29 : 1 & 1092 D 34 : 2
UB Wroclaw: 036876
¶ UBL 1092 D 34 : 2 op groot papier. Ook toegeschreven aan H. van Elvervelt.
B3592 - Eerste druk - Treurspel
Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans / Spaans van Jean Rotrou / Ant. Mira de Amescua):
Den grooten Bellizarius.
Amsterdam: Izaak Duim, 1763
Ceneton-vingerafdruk: 176308 - a1 *2 ut - b1 A oo : b2 D5 tut,
Collatie: 8°: *3, A-D8; [6], 63, [1] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3r: privilege; *3r: "druk-fouten"; *3v: personages; A1r-D8r: het spel; D8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68290
DSU: DSU 1760
KNAW: G 0981 : 1
SBH: 73 H 32 : 1
SPB: 6.10.2.207
TIN: 4 I 8 & 16 C 5 : 3
UBA: 687 E 36 & 688 G 68
UBGron: ’Ep ’Ep H 7, 6 : 10
UBL: 1092 G 28 : 3 & 1092 D 33 : 3
UBN: 39 C 242 : 1
UBU: Te Winkel 538
UBVU: XN 05517
¶ CBMNL 790 op groot papier.
B3593 - Herdruk - Treurspel
Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans / Spaans van Jean Rotrou / Ant. Mira de Amescua):
De grooten Bellizarius.
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, 1783
Ceneton-vingerafdruk: 178308 - b1 A3 ro : b2 D5 $daa
Collatie: 8°: A-D8
Exemplaren:
TIN: 4 I 7
UBA: 688 G 87
UBL: 1099 E 74
B3594 - Ms - Blijspel
Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van Louis de Boissy):
De Hagenaar in Noord-Holland; blyspel gevolgd naar den Franschman in Londen.
Zonder jaar (ongeveer 1750)
Exemplaren:
SBH: 187 B 25
¶ Dit handschrift is een onuitgegeven toneelstuk.
B3595 - Ms - Blijspel
Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van Philippe Néricault Destouches):
De hovaardige schoonheid, of het bedurve kindje.
Zonder jaar (ongeveer 1750)
Exemplaren:
SBH: 187 B 26
¶ Dit handschrift is een onuitgegeven toneelstuk.
B3596 - Eerste druk - Blijspel
Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van Jean Bernard Le Blanc):
De juffrouw naar de mode.
Amsterdam: Izaak Duim, 1737
Ceneton-vingerafdruk: 173708 - a1 A3 ve$ : a2 A3 am,$ (twee maal A3) - b1 A4 $he : b2 E3 oe, & B2 &
Collatie: 8°: A-D8, E4; 71, [1] p.
Exemplaren:
BNF: Yi. 2435
DSU: DSU 1819
SBH: 73 H 29 : 1
TIN: 13 A 3 : 1 & 24 A 5
UBA: 691 H 15
UBL: 1092 D 29 : 1 & 1092 G 25 : 4
¶ UBL 1092 D 29 : 1 op groot papier.
B3597 - Eerste druk - Treurspel
Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van Jean Sauvé de La Noue):
Mahomet de Tweede.
Amsterdam: Izaak Duim, 1740
Ceneton-vingerafdruk: 174008 - a1 A2 fte : a2 A5 punt - b1 B z : b2 E o
Collatie: 8°: A-D8, E2, 67, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A3r-A5r: voorrede van den Franschen dichter; A5v: personages; A6r-E2r: het spel; E2v: blanco.
Exemplaren:
DSU: DSU 1809 (bis)
KNAW: G 0982
SBH: 73 H 29 : 3
SPB: 6.10.2.92
TIN: 4 I 44 & 13 A 3 : 3 & 29 A 34 : 2
UBA: 690 H 42
UBL: 1092 G 25 : 2 & 1092 D 29 : 3
UBN: 98 C 145
UB Wroclaw: 036882
B3598 - Herdruk - Treurspel
Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van Jean Sauvé de La Noue):
Mahomet de Tweede.
Amsterdam: Izaak Duim, 1763
Ceneton-vingerafdruk: 176308 - a1 A2 n$bo : a2 A4 lpun - b1 B f$z : b2 E mt
Exemplaren:
GBR: 1376 F 18
TIN: 7 D 36
UBA: 687 E 62
UBGron: ’Ep ’Ep H 7, 7 : 2
UBL: 1097 F 12
B3599 - Eerste druk - Blijspel
Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van Pierre-Claude Nivelle de la Chaussée):
Melanide.
Amsterdam: Izaak Duim, 1759
Ceneton-vingerafdruk: 175908 - a1 *2 WB - b1 A e : b2 E2 $nie
Collatie: 8°: π1, *2, 2π1, A-D8, E4; [8], 68, [4] p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-2π1r: opdracht; 2π1v: personages; A1r-E2v: het spel; E3r-E4r: privilege; E4v: blanco.
Exemplaren:
KBB: II 14459 A 8 : 1
SBH: 73 H 31 : 3
TIN: 5 B 22
UBA: 687 D 1 : 1 & Kamer 1
UBL: 1092 D 32: 3 & 1092 G 28 : 1
UBN: 252 C 176 : 3
UBU: Te Winkel 373a
¶ UBL 1092 D 32: 3 op groot papier.
B3600 - Herdruk - Blijspel
Nicolaas Willem op den Hooff (naar het Frans van Pierre-Claude Nivelle de la Chaussée):
Melanide.
Amsterdam: Izaak Duim, 1762
Ceneton-vingerafdruk: 176208 - a1 *2 WB - b1 A i : b2 E2 w,$
Collatie: 8°: π1, *4 [-*4], A-D8, E4; [2], [6]
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3r: opdracht; *3v: personages; A1r-E8r: het spel; E8v: blanco.
Exemplaren:
DSU: DSU 1814
KBB: II 29.494 A VIII : 2
SBH: 209 N 21
TIN: 4 K 37
UBA: 693 D 34
UBL: 1099 D 31
UBU: Te Winkel 373b


Volgende lijst: Ceneton 37
Inleiding Ceneton
Redactie dr. A.J.E. Harmsen; tel. 0031-71-527.2117
Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands Universiteit Leiden