CENETON - Versie B

Gegevens over 11.500 Nederlandse toneelstukken tot 1803

Lijst 3 van de 95 lijsten

Bijgewerkt tot 31 januari 2011

Continuer


B0201 - Herdruk - Blijspel
Thomas Asselijn:
Jan Claasz. of gewaande dienstmaagt.
Amsterdam: Gysbert de Groot, in Heulen, Zonder jaar (ongeveer 1684)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 A2 en$S : a2 A3 $ist,$ - b1 A5 uiten : b2 D4 $als$e
Collatie: 8°: A-C8; 48 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-A3v: aan de lezer; A4r-C8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68606
TIN: 5 E 27
¶ "Den Autheur en kend geen Exemplaaren voor de zyne dian die op de Nieuwen-Dijk in Heulen te bekoomen zijn."B0202 - Herdruk - Blijspel
Thomas Asselijn:
Jan Claasz. of gewaande dienstmaagt. Den tweeden Druk, van veel merklijke Druck-fouten verbeeterd.
Amsterdam: Gysbert de Groot, in Heulen, Zonder jaar (ongeveer 1685)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 A2 en$S : a2 A3 nd$is - b1 A5 uiten : b2 D4 $als$e
Collatie: 8°: A-C8; 48 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-A3v: aan de lezer; A4r-C8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68606
¶ "Den Autheur en kend geen Exemplaaren voor de zyne dian die op de Nieuwen-Dijk in Heulen te bekoomen zijn. Alzo de nadrukken ordinary vol grove mis-stellinge en sware fouten zijn."
B0203 - Herdruk - Blijspel
Thomas Asselijn:
Jan Klaaz. of gewaande dienstmaagt.
Amsterdam: Gysbert de Groot, in Heulen, Zonder jaar (ongeveer 1686)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 A2 $wy$ : a2 A3 asper - b1 A5 n$bui : b2 D4 $als$
Exemplaren:
SBH: 127 A 18 : 1
B0204 - Herdruk - Blijspel
Thomas Asselijn:
Jan Claasz, off gewaande dienstmaagt; nevens de samen-spraack, en de kristalyne bril.
Amsterdam: Wed. Gysbert de Groot, 1698
Exemplaren:
BLL: 11755 A 40 : 8
SPB: 6.79.293
B0205 - Herdruk - Blijspel
Thomas Asselijn:
Jan Klaasz, of gewaande dienstmaagd.
Amsterdam: Wed. Gysbert de Groot, 1705
Ceneton-vingerafdruk: 170508 - b1 A2 $Po : b2 D3 s,$s
Collatie: 8°: A-C8, D4
Exemplaren:
KBH: 1350 G 60 : 5
B0206 - Herdruk - Blijspel
Thomas Asselijn:
Jan Klaasz, of gewaande dienstmaagd;
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1709
Ceneton-vingerafdruk: 170908 - b1 A2 ,$en : b2 D3 iel$i
Collatie: 8°: A-C8, D4; 56 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina, A1v: personages, A2r-D4v: het spel
Exemplaren:
BLL: 11755 A 37
BNF: Yth. 68607
TIN: 5 E 25
UBA: 610 A 20 : 2
UBGent: BL 4735
UBL: 1090 F 30 : 4
UBN: 52 C 226 : 1 & 808 D 22 : 1
UBU: Ned. oct 118 & Te Winkel 904
B0207 - Herdruk - Blijspel
Thomas Asselijn:
Jan Klaasz, of gewaande dienstmaagd.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1709
Ceneton-vingerafdruk: 170908 - b1 A2 n$al : b2 D3 mien
Collatie: 8°: A-C8, D4; 56 p.
Exemplaren:
KBH: 32 G 46 & 447 G 25
SBA: C 40802
B0208 - Herdruk - Blijspel
Thomas Asselijn:
Jan Klaasz, of gewaande dienstmaagd.
Amsterdam: Wed. Gysbert de Groot, 1712
Exemplaren:
BNF: Yth. 68602
B0209 - Herdruk - Blijspel
Thomas Asselijn:
Jan Klaasz. Gewaande dienstmaagt.
Amsterdam: Erfg. van de wed. Gysbert de Groot, en Anthonie van Dam, 1718
Ceneton-vingerafdruk: 171808 - a1 A2 n$d : a2 A4 enoo - b1 A5 en$b : b2 D3 e$jan
Exemplaren:
UBGent: Her 1417 : 5
¶ Op de titelpagina staat "Erg." in plaats van "Erfg."
B0210 - Herdruk - Blijspel
Thomas Asselijn:
Jan Klaasz, of gewaande dienstmaagd.
Amsterdam: Erfg. van de wed. Gysbert de Groot, 1725
Exemplaren:
BNF: Yth. 68604
UBA: Port. ton. 60-14
B0211 - Herdruk - Blijspel
Thomas Asselijn:
Jan Klaasz, of gewaande dienstmaagd.
Amsterdam: David (II) Ruarus, 1732
Ceneton-vingerafdruk: 173208 - b1 A2 n$al : b2 D3 el$is
Collatie: 8°: A-C8, D4
Exemplaren:
HABW: M: Lp 73
KBH: 3061 H 4
TIN: 5 E 26
UBA: 688 C 67
UBL: 1092 G 7
B0212 - Herdruk - Blijspel
Thomas Asselijn:
Jan Klaasz. of gewaande dienstmaagt.
Deventer: Marinus de Vries, Zonder jaar (ongeveer 1740)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 A2 kke : a2 A3 scho : b1 A4 n$al : b2 D2 $bel
Collatie: 8°: A-C8, D2; 52 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-A3v: aan den lezer; A4r-D2v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 447 G 26
TIN: 5 E 28
UBGent: BL 4794
B0213 - Herdruk - Blijspel
Thomas Asselijn:
Jan Klaasz of gewaande dienstmaagt.
Deventer: Marienes de Vries, Zonder jaar (ongeveer 1745)
Exemplaren:
UBA: 342 H 45
UBL: 1260 G 8
B0214 - Herdruk - Blijspel
Thomas Asselijn:
Jan Klaasz of gewaande dienstmaagt.
Amsterdam: Barend Koene, Zonder jaar (ongeveer 1770)
Exemplaren:
UBA: 694 E 50
B0215 - Herdruk - Blijspel
[Thomas Asselijn]:
Jan Klaasz of gewaande dienstmaagt.
Amsterdam: Hendrik Rynders, Zonder jaar (ongeveer 1775)
Exemplaren:
GBR: 1361 G 37
UBA: Port. ton. 13-2
B0216 - Eerste druk - Treurspel
Thomas Asselijn:
Juliaan de Medicis.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1691
Ceneton-vingerafdruk: 169108 - a1 *2 MA : a2 *3 I$ - b1 A E : b2 D5 zich$
Collatie: 8°: *4, A-D8; [8], 63, [1] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r: opdracht; *2v-*3r: privilege; *3v-*4r: lofdicht; *4r: korte inhoud; *4v: personages; A1r-D8r: het spel; D8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yi. 2436
GBR: 1353 G 18
KBH: 447 G 31
SBH: 127 A 17 : 6
TIN: 5 B 68
UBA: 687 C 33 & 687 H 28 : 2
UBGent: BL 8645 : 3 & H 2350 : 2
UBL: 1090 F 29 : 2
UBVU: XH 05568 : 5
B0217 - Eerste druk - Blijspel
Thomas Asselijn:
Kraem-bedt, of kandeel-mael, van Zaartje Jans, Vrouw van Jan Klaasen.
Amsterdam: Gysbert de Groot, 1684
Ceneton-vingerafdruk: 168408 - b1 A2 yt, : b2 D2 eere
Collatie: 8°: A-C8, D2
Exemplaren:
KBH: 1350 G 60 : 6
B0218 - Herdruk - Blijspel
[Thomas Asselijn]:
Kraam-bedt, of kandeel-maal, van Zaartje Jans, Vrouw van Jan Klaazen.
Amsterdam: Alexander Lintman, 1684
Ceneton-vingerafdruk: 168408 - a1 A2 enhe - b1 A4 ,$ : b2 D5 t$we
Collatie: 8°: A-D8; 64 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: opdracht; A3v: personages; A4r-D8v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 11755 AAA 59 : 3
BNF: Yth. 68832
SBH: 127 A 18 : 2
TIN: 4 I 121
UBA: OK 63-7147 [olim 687 H 30] : 4 & 691 H 106
UBGent: Her 2353 : 2
UBL: 1090 F 30 : 5
¶ In ex. TIN 4 I 121 is het D-katern verkeerd gevouwen.
B0219 - Herdruk - Blijspel
Thomas Asselijn:
Kraam-bed, of kandeel-maal, van Zaartje Jans, Vrouw van Jan Klaazen.
Amsterdam: Gysbert de Groot, Zonder jaar (ongeveer 1690)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 or$ : b2 D2 te$h
Collatie: 8°: A-C8, D2; 52 p. [p. 37 als 73]
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: opdracht; A3v: personages; A4r-D2v: het spel.
Exemplaren:
UBA: OK 63-8915 [olim 691 H 13] : 7
B0220 - Herdruk - Blijspel
Thomas Asselijn:
Kraem-bedt, of kandeel-mael, van Zaartje Jans, Vrouw van Jan Klaasen.
Amsterdam: Zonder jaar (ongeveer 1699)
Exemplaren:
BNF: Yth. 68834
B0221 - Herdruk - Blijspel
Thomas Asselijn:
Kraem-bedt, of kandeel-mael, van Zaartje Jans, Vrouw van Jan Klaasen.
Rotterdam: I. Kastijn, Zonder jaar (ongeveer 1699)
Exemplaren:
BNF: Yth. 68833
B0222 - Herdruk - Kluchtspel
Thomas Asselijn:
Kraambed of kandeel-maal van Zaartje Jans, Vrouw van Jan Klaasen.
Amsterdam: 1706
Exemplaren:
BLL: 11755 AA 40 : 9
SPB: 6.10.2.50
B0223 - Herdruk - Kluchtspel
Thomas Asselijn:
Kraambed of kandeel-maal van Zaartje Jans, Vrouw van Jan Klaasen.
Amsterdam: Wed. Gysbert de Groot, 1708
Ceneton-vingerafdruk: 170808 - b1 A2 $Per : b2 C2 scho
Collatie: 8°: A-B8, C4
Exemplaren:
BLL: 11755 AA 40 : 9
SPB: 6.10.2.50
B0224 - Herdruk - Blijspel
Thomas Asselijn:
Het kraam-bed van Zaartje Jans.
Amsterdam: Wed. Gysbert de Groot, 1716
Ceneton-vingerafdruk: 171608 - a1 A2 $Per : a2 A3 TO - b1 A4de$h : b2 C5 d$;
Collatie: 8°: A-C8; 48 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: voorwerk; A3v: personages; A4r-C8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68835
TIN: 4 I 120
UBGent: BL 7872
B0225 - Herdruk
Thomas Asselijn:
Het kraam-bed van Zaartje Jans.
Amsterdam: Erfg. van de wed. Gysbert de Groot, en Anthonie van Dam, Zonder jaar (ongeveer 1720)
Exemplaren:
BNF: Yth. 68836
B0226 - Herdruk - Blijspel
Thomas Asselijn:
Kraam-bed of kandeel-maal van Zaartje Jans, Vrouw van Jan Klaasen.
Amsterdam: Erfg. van de wed. Gysbert de Groot, en Anthonie van Dam, 1724
Ceneton-vingerafdruk: 172408 - a1 A2 rso : a2 A3 M - b1 A4 e$ha : b2 C5 $da
Collatie: 8°: A-C8; 48 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: opdracht; A3v: personages; A4r-C8v: het spel.
Exemplaren:
UBN: 808 D 22 : 2
B0227 - Herdruk - Blijspel
Thomas Asselijn:
Kraam-bed, of kandeel-maal van Zaartje Jans, Vrouw van Jan Klaazen.
Amsterdam: Wed. Jacobus (I) van Egmont, 1727
Ceneton-vingerafdruk: 172708 - a1 A2 yde: a2 A3 T - b1 A4 sell: b2 D3 elyk
Exemplaren:
UBA: 2499 D 38
UBL: 1092 G 8
B0228 - Herdruk - Blijspel
[Thomas Asselijn]:
Kraam-bed, of kandeel-maal van Zaartje Jans, Vrouw van Jan Klaasz.
Amsterdam: Izaak Duim, 1739
Ceneton-vingerafdruk: 173908 - a1 A2 e$o : a2 A4 e-$ - b1 A5 zyn$ : b2 D5 edr
Collatie: 8°: A-D8; 64 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A3r-A4r: opdracht; A4v: personages; A5r-D8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68837 & Yth. 68838
DSU: DSU 1592
UBA: 1044 B 73 : 5
UBL: 1098 F 63
UBU: Te Winkel 321
B0229 - Herdruk - Blijspel
Thomas Asselijn:
Kraam-bed, of kandeel-maal van Zaartje Jans, Vrouw van Jan Klaazen.
Deventer: Marinus de Vries, Zonder jaar (ongeveer 1745)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 A2 heid : a2 A3 $TO : b1 A4 ezel : b2 D3 $dad
Collatie: A-C8, D4
Exemplaren:
KBH: 447 G 27
UBA: Port. ton. 46-16
UBL: 1260 G 4
B0230 - Herdruk - Blijspel
[Thomas Asselijn]:
Kraambed van Zaartje Jans, vrouw van Jan Klaassen.
Amsterdam: Hendrik Rynders, 1761
Ceneton-vingerafdruk: 176108 - a1 A2 scha : a2 A3 .$ - b1 A4 gez : b2 D3 ruis
Collatie: 8°: A-D8, D4; 56 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: opdracht; A3v: personages; A4r-D4v: het spel.
Exemplaren:
GBR: 1374 F 23
B0231 - Herdruk - Blijspel
Thomas Asselijn:
Kraambed van Zaartje Jans, vrouw van Jan Klaassen.
Amsterdam: Barend Koene, 1778
Ceneton-vingerafdruk: 177808 - *b1 A4 tsg : b2 D3 kru
Collatie: A-C8, D4
Exemplaren:
KBH: 445 K 48
UBGent: BL 7878
B0232 - Herdruk - Dialoog
Thomas Asselijn:
Kristalyne bril.
In: Jan Claesz. Blyspel. Nevens de samen-spraack en antwoort op de samen-spraak, en kristalyne bril; eindelijk verdrag of vrede-schrift. Alles over het blyspel van Jan Claasz.
Zonder plaats: Voor den Konink van Kaskillo dello Kitto, onder de Druk-pers van Soo, , Zonder jaar (ongeveer 1683)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 E3 bloe : b2 E4 lett
Collatie: 8°: (vanaf:) E2v-F5r; 6 p.
Katernopbouw: E2v-E5r: het spel.
Exemplaren:
BLL: 11755 AA 43 : 10
GBR: 1360 H 11 : 3
SBH: 127 A 18 : 1a
UBL: 1090 F 27 : 6c
¶ Hoort bij de editie 1683c van Jan Klaasz. De samenspraak en de klucht worden niet als dramatisch opgevat; van de drie teksten in deze bundel nemen wij dus alleen de middelste op.
B0233 - Herdruk - Dialoog
Thomas Asselijn:
Kristalyne bril.
In: Jan Claesz.
Zonder plaats: Gedruckt voor de liefhebbers van soo, soo, soo, 1683
Ceneton-vingerafdruk: 168308 - a1 A2 eleri : a2 D4 n$Ju - b1 D5 en$n
Collatie: 8°: (vanaf:) D4r-D8v; [8] p. [p. 57-64]
Exemplaren:
UBL: 1090 F 27 : 5c
B0234 - Herdruk
Thomas Asselijn:
Samen-spraak over de klucht van Jan Klaasz nevens de Kristalyne bril.
Zonder plaats: Gedruckt voor de liefhebbers van soo, soo, soo, 1683
Ceneton-vingerafdruk: 168308 - a1 D2 e,$daa : a2 D4 ens$a - b1 D5 eb$ik
Collatie: 8°: (vanaf:) D8; 16 p.
Katernopbouw: D1r: titelpagina; D1v: blanco; D2r-D4v: Samenspraak; D5r-D7r: het spel; D8r-D8v: klucht.
Exemplaren:
UBL: 1092 G 11 : 2
¶ Hoort bij de editie 1683c van Jan Klaasz. De samenspraak en de klucht worden niet als dramatisch opgevat; van de drie teksten in deze bundel nemen wij dus alleen de middelste op.
B0235 - Herdruk
Thomas Asselijn:
Kristalynen bril van Jan Klaasen, om die in Heulen op te setten.
Zonder jaar (ongeveer 1684)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 n.$ : b2 A4 een
Exemplaren:
UBA: OK 63-7147 [olim 687 H 30] : 7
B0236 - Eerste druk - Kluchtspel
Thomas Asselijn (naar het Nederlands van Willem Godschalk van Focquenbroch):
De kwakzalver.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1692
Ceneton-vingerafdruk: 169208 - b1 A3 te$ : b5 ,$ha
Collatie: 8°: A-B8; 32 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A2v: personages; A3r-B8v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 11755 AAA 59 : 7
BNF: Yth. 68903
GBR: 1353 G 17
KBB: 8° Cl XIII C K 2 [12°] C.L. 6946
KBH: 447 G 36
KNAW: G 0880
SBH: 127 A 18 : 11
TIN: 3 H 101
UBA: 687 C 50 & 694 H 88 : 1
UBGent: Acc 6037 & Her 2352 : 4
UBL: 1090 F 29 : 5
Digitale teksteditieB0237 - Eerste druk - Kluchtspel
Thomas Asselijn:
Melchior, baron de Ossekop.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1691
Ceneton-vingerafdruk: 169108 - a1 A2 laar - b1 A3 at$is$ : b2 B5 ot$
Collatie: 8°: A-B8; 32 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A2v: personages; A3r-B8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69106
GBR: 1374 F 30
KBH: 447 G 34
SBH: 127 A 18 : 9
TIN: 1 B 15
UBA: 687 C 47
UBGent: Her 2352 : 2
UBL: 1090 F 29 : 3
FacsimileB0238 - Eerste druk - Treurspel
[Thomas Asselijn]:
De moort tot Luyk door den graaf van Warfusé aan den burgemeester De la Ruelle, (voorgevallen in ’t jaar 1637,).
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1671
Ceneton-vingerafdruk: 167108 - a1 *2 ar : a2 *5 T - b1 A een : b2 E5 y$s
Collatie: 8°: *8, A-E8; [16], 80 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*5r: opdracht; *5v-*7v: voorrede; *8r: errata; *8v: personages; A1r-E8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69203
GBR: 1374 F 31
KBH: 851 D 61
KNAW: (G 1148 : 6 : 5)
SBH: 127 A 17 : 4
SPB: 6.10.2.75
TIN: 3 H 14
UBA: 687 C 58 & 687 H 28 : 1
UBGent: Her 2351
UBL: 1090 F 27 : 4
UBVU: XH 05568 : 3
¶ Cf. over Warfusé Kn. 4239 en 4240; 4479 - 4487. KNAW G 1148 : 6 : 8 bevat alleen het *-katern.
B0239 - Eerste druk - Treurspel
Thomas Asselijn:
Op- en ondergang van Mas Anjello, of Napelse beroerte (voorgevallen in’t jaar 1647).
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1668
Ceneton-vingerafdruk: 166808 - a1 a3 e) : a2 a5 nig - b1 A hu : b2 E5 $u
Collatie: 8°: a8, A-E8
Katernopbouw: a1r: titelpagina; a1v: blanco; a2r: portret van Mas Anjello, met zesregelig onderschrift; q2v: blanco; a3r-a8r: opdracht; a8v: personages; A1r-E8v: het spel.
Exemplaren:
SBA: 602672 & Ruusbroek Gen. 2095 C 17 : 10
UBA: OK 62-823 [olim 1021 H 3]
B0240 - Herdruk - Treurspel
Thomas Asselijn:
Op- en ondergang van Mas Anjello, of Napelsche beroerte (voorgevallen in ’t jaar 1647,).
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1669
Ceneton-vingerafdruk: 166908 - a1 A3 nst$ : a2 A5 delij - b1 B D: b2 F5 doo
Collatie: 8°: A-F8; 94, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: portret van Mas Anjello, met zesregelig onderschrift; A2v: blanco; A3r-A6v: opdracht; A7r: lofdicht; A7v: personages; A8r-F7v: het spel; F8r-F8v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11755 AAA 38 : 2
BNF: Yth. 69363
GBR: 1353 G 12
KBH: 851 D 88
SBH: 127 A 17 : 3
TIN: 3 H 15
UBA: 687 C 61 & OK 63-9826 [olim 694 E 74] & Port. ton. 51-8
UBGent: BL 4790 & Her 2350 : 1
UBL: 1090 F 27 : 3
UBVU: XH 05568 : 2
B0241 - Herdruk - Treurspel
Thomas Asselijn:
Op- en ondergang van Mas Anjello, of Napelsche beroerte (voorgevallen in’t jaar 1647).
Amsterdam: Wed. Jan Jacobsz Bouman, 1671
Ceneton-vingerafdruk: 167108 - a1 A3 erst - b1 A4 hun$l : b2 E5 $he
Collatie: 8°: A-E8; 80 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: portret van Mas Anjello, met zesregelig onderschrift; A2v: blanco; A3r: lofdicht; A3v: personages; A4r-E8v: het spel.
Exemplaren:
UBA: O 64-75
B0242 - Herdruk - Treurspel
Thomas Asselijn:
Op- en ondergang van Mas Anjello, of Napelsche beroerte (voorgevallen in’t jaar 1647).
Amsterdam: Michiel de Groot, 1675
Ceneton-vingerafdruk: 167508 - a1 A2 ver - b1 A3 $Ee : b2 E5 uwe$
Collatie: 8°: A-E8; 80 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: zesregelig onderschrift [bij het portret van Mas Anjello]; A2r: lofdicht; A2v: personages; A3r-E8v: het spel.
Exemplaren:
GBR: 1361 G 43
UBGent: Her 1417 : 0
UBL: 1092 G 10
B0243 - Herdruk - Treurspel
Thomas Asselijn:
Op- en ondergang van Mas Anjello, of Napelsche beroerte (voorgevallen in’t jaar 1647).
Amsterdam: Gysbert de Groot, 1685
Ceneton-vingerafdruk: 168508 - *b1 A4 k$va : b2 E5 $hed
Collatie: 8°: A-E8
Exemplaren:
BNF: Yth. 69364
UBA: Port. ton. 53-3
B0244 - Herdruk - Treurspel
Thomas Asselijn:
Op- en ondergang van Mas Anjello, of Napelsche beroerte (voorgevallen in’t jaar 1647).
Amsterdam: Wed. Gysbert de Groot, 1701
Ceneton-vingerafdruk: 170108 - a1 A3 ust$ : b1 A4 olc : b2 E5 ,$op
Collatie: 8°: A-E8; 80 p.
Katernopbouw: A1r: Franse titel; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r-A4r: lofdicht; A4v: personages; A5r-E4v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 11755 AA 40 : 5
BNF: Yth. 69356
KBH: 447 G 24
SPB: 6.10.2.42
UBA: 694 H 49 : 3
UBL: 1092 G 9
B0245 - Herdruk - Treurspel
Thomas Asselijn:
Op- en ondergang van Mas Anjello, of Napelsche beroerte (voorgevallen in’t jaar 1647).
Amsterdam: Erfg. van de wed. Gysbert de Groot, 1725
Ceneton-vingerafdruk: 172508 - a1 A3 ust$ve - b1 A4 ck$va : b2 E5 ,$o
Collatie: 8°: A-E8
Exemplaren:
KBH: 1350 D 71 : 10
UBA: 342 H 43
B0246 - Eerste druk - Kluchtspel
Thomas Asselijn:
De schoorsteenveeger door liefde.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1692
Ceneton-vingerafdruk: 169208 - a1 A2 laar - b1 A3 yn$ : b2 B5 $bin
Collatie: 8°: A-B8; 31, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A2v: personages; A3r-B8r: het spel; B8v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11755 AAA 59 : 8
BNF: Yth. 69518
GBR: 1360 H 40
KBH: 447 G 35
SBH: 127 A 18 : 10
TIN: 3 H 16
UBA: 691 D 55
UBGent: BL 4873 & BL 6002 : 2 & Her 2352 : 3
UBL: 1090 F 29 : 4
B0247 - Herdruk
Thomas Asselijn:
De schynheilige vrouw, met de uitvaard van Jan Jasperzen, vader van Saartje Jans.
1691
Ceneton-vingerafdruk: 169108 - a1 A2 n$ex - b1 A3 ema - b2 C2 lf$d
Collatie: 8°: A-B8, C4; 38, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A2v: personages; A3r-C3v: het spel; C4r-C4v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 636 C 18 : 1
KBH: 32 M 59
TIN: 3 H 20
UBA: 691 D 59
UBGent: BL 3005 : 2 & Her 2353 : 4
UBL: 1090 F 29 : 1
UBU: Z oct. 2543 I : 3
B0248 - Herdruk - Blijspel
Thomas Asselijn:
De schynheilige vrouw, met de uitvaard van Jan Jasperzen, vader van Saartje Jans.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1691
Ceneton-vingerafdruk: 169108 - a1 A2 laa - b1 A3 ats$ : b2 C2 $du
Collatie: 8°: A-B8, C3; 38 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A2v: personages; A3r-C3v: het spel.
Exemplaren:
DSU: DSU 1588 : 1
PBF: A1630 : 26 :
SBH: 127 A 18 : 4
UBA: Port. ton. 93-3
UBGent: KVAkad. A 2 D 11
UBU: Z oct. 3058 : 5
UBVU: XH 05652
B0249 - Herdruk - Blijspel
Thomas Asselijn:
De schynheilige vrouw, met de uitvaard van Jan Jasperzen, vader van Saartje Jans.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1691
Ceneton-vingerafdruk: 169108 - b1 A2 en$ : b2 C2 zelf
Collatie: 8°: A-B8, C3; 38 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina, A1v: blanco, A2r-A2v: privilege, A2v: personages, A3r-C3v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 636 C 18 : 2
BNF: Yth. 69519
DSU: DSU 1588 : 2
GBR: 1360 H 43
KBH: 32 M 58
KNAW: G 0886
SPB: 6.10.2.104
UBA: OK 77-300
UBN: 808 D 22 : 4
B0250 - Herdruk - Blijspel
Thomas Asselijn:
De schynheilige vrouw, met de uitvaard van Jan Jasperzen, vader van Saartje Jans.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1691
Ceneton-vingerafdruk: 169108 - b1 A2 $exe : b2 C2 $dus
Collatie: 8°: A-B8, C3; 38 p.
Exemplaren:
KBH: 447 G 33 & 1350 G 60 : 8
B0251 - Eerste druk - Blijspel
Thomas Asselijn:
De spilpenning, of verkwistende vrouw.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1693
Ceneton-vingerafdruk: 169308 - b1 A3 e$teg : b2 C5 $Con
Collatie: 8°: A-C8; 48 p.
Exemplaren:
Arnhem: Mag. 300, 119 A 2
BNF: Yi. 2534
DSU: DSU 1589
KBH: 447 G 38 & 1350 G 60 : 3
SBH: 127 A 18 : 7
SPB: 6.14.8.64 : 2
UBA: 687 D 74
UBGent: BL 5005 : 3
UBL: 1090 F 30 : 2
UBVU: XH 05653
¶ Er is vermoedelijk nog een eerdere druk uit 1691.
B0252 - Herdruk
Thomas Asselijn:
De spilpenning, of verkwistende vrouw.
1693
Ceneton-vingerafdruk: 169308 - b1 A3 ie$t : b2 C5 Ko
Collatie: 8°: A-C8
Exemplaren:
BLL: 11755 AAA 59 : 5
TIN: (3 H 17)
B0253 - Herdruk - Blijspel
Thomas Asselijn:
De spilpenning, of verkwistende vrouw.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1726
Ceneton-vingerafdruk: 172608 - a1 A2 en$o - b1 A3 e$dri : b2 C5 ons
Collatie: 8°: A-C8; 48 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v-A2v: privilege; A2v: personages; A3r-C8v: het spel.
Exemplaren:
Arnhem: 119 A 2 : 1
BNF: Yi. 2535
GBR: 1360 H 42
KNAW: G 0883
PBF: 2412 TL : 3
SBA: C 109864
TIN: 3 H 18 & 13 B 7 : 4
UBA: 687 G 38
UBGent: BL 4890 & Her 2352 : 6 & Her 3092
UBL: 1092 G 5
B0254 - Herdruk - Blijspel
Thomas Asselijn:
Spilpenning, of verkwistende vrouw.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1726
Ceneton-vingerafdruk: 172608 - a1 A2 inne$ - b1 A3 le$dri : b2 C5 $Con
Collatie: 8°: A-C8; 48 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v-A2v: privilege; A2v: personages; A3r-C8v: het spel.
Exemplaren:
KBB: 8° Cl XIII C S 3 [12°] C.L. 7049
KBH: 1350 G 101 : 6
¶ Ex. KBB 8° Cl XIII C S 3 met spelerslijst van 22 januari 1742.
B0255 - Herdruk - Blijspel
Thomas Asselijn:
De spilpenning, of verkwistende vrouw.
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, 1784
Ceneton-vingerafdruk: 178408 - b1 A3 $dri : b2 C5 Co
Collatie: 8°: A-C8
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: privilege; A2v: personages; A3r-C8v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 847 E 3
PBF: A 1722
TIN: 16 H 43
UBA: O 64-129
UBL: 1092 G 4
B0256 - Eerste druk
Thomas Asselijn:
De stiefmoer.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1684
Ceneton-vingerafdruk: 168408 - a1 A2 t,$aa : b1 A3 en?$ : b2 B5 k$ee
Collatie: 8°: A-B8
Exemplaren:
BLL: 11755 AAA 38 : 3
KBB: 8° Cl XIII C S 4 [12°]
KNAW: G 0885
PBF: Pa 1552
SBA: C 109865
UBA: 687 F 33
UBGent: BL 5005 : 1 & Her 2352 & Her 2956
UBL: 1090 F 28 : 1
UBU: EAZ 143
B0257 - Herdruk - Kluchtspel
Thomas Asselijn:
De stiefmoer.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1684
Ceneton-vingerafdruk: 168408 - a1 A2 last - b1 A3 ou$g : b2 B5 k$e
Collatie: 8°: A-B8
Exemplaren:
BNF: Yth. 69668
KBH: 447 G 28
UBA: 691 D 67 & 694 H 66 : 8
B0258 - Herdruk - Kluchtspel
Thomas Asselijn:
De stiefmoer.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1684
Ceneton-vingerafdruk: 168408 - a1 A2 ensi - b1 A3 u$g : b2 B5 n$k
Collatie: 8°: A-B8; 32 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A2v: personages; A3r-B8v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 32 M 13
SBH: 127 A 18 : 8
TIN: 31 F 49
B0259 - Herdruk - Kluchtspel
Thomas Asselijn:
De stiefmoer.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1684
Ceneton-vingerafdruk: 168408 - a1 A2 t,$a - b1 A3 n? : b2 B5 $ee
Collatie: 8°: A-B8; 32 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A2v: personages; A3r-B8v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 447 G 29
TIN: 13 B 1 : 1
UBA: Port. ton. 119-2
B0260 - Herdruk - Kluchtspel
Thomas Asselijn:
De stiefmoer.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1684
Ceneton-vingerafdruk: 168408 - a1 A2 it,$a - b1 A3 u$g : b2 B5 en$
Collatie: 8°: A-B8; 32 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A2v: personages; A3r-B8v: het spel.
Exemplaren:
GBR: 1353 G 13
B0261 - Herdruk - Kluchtspel
Thomas Asselijn:
De stiefmoer. Ten tonnêel gebragt door de confrêers van den h. Michael gezeyd de Roozieren, binnen Dendermonde op hunne gilde kamer.
Dendermonde: Jacobus J. du Caju, Zonder jaar (ongeveer 1750)
Exemplaren:
BNF: Yth. 69669 & Yth. 69670
UBGent: BL 6812
B0262 - Herdruk - Kluchtspel
Thomas Asselijn:
De stiefmoer.
Amsterdam: 1803
Exemplaren:
TIN: 24 A 63
UBA: 694 F 17
B0263 - Eerste druk - Blijspel
Thomas Asselijn:
De stiefvaar.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1690
Ceneton-vingerafdruk: 169008 - a1 A2 llen : b1 A3 n.$ [an$d] : b2 C5 onb
Collatie: 8°: A-C8; 47, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A2v: personages; A3r-C8r: het spel; C8v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11755 AAA 59 : 6
BNF: Yth. 69672
GBR: 1374 F 29
KBH: 447 G 30
SBH: 127 A 18 : 5
UBA: 687 D 75 & 694 H 66 : 7 & OK 83-5 : 6
UBGent: Her 2352 : 1
UBL: 1090 F 28 : 4
B0264 - Herdruk - Blijspel
Thomas Asselijn:
De stiefvaar.
Amsterdam: Izaak Duim, 1755
Ceneton-vingerafdruk: 175508 - a1 A2 $S : a2 A3 $de - b1 A4 men. : b2 C5 n$d
Collatie: 8°: A-C8; 48 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: privilege; A3v: personages; A4r-C8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69673 & Yth. 69674 & Yth. 69675
DSU: DSU 1590
GBR: 1353 G 15
KBH: 848 B 60 & 1350 C 65 : 1
KNAW: G 0884
SBA: 602919
TIN: 5 C 104 & 9 H 36 & 16 C 5 : 2
UBA: Port. ton. 119-3
UBGent: Acc 6038 & Her 3093
UBL: 1092 D 28
UBN: 39 C 253 : 2
UBU: Moltzer 6 F 10
B0265 - Herdruk - Blijspel
Thomas Asselijn:
De stiefvaar.
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, 1784
Ceneton-vingerafdruk: 178408 - b1 A3 lde : b2 D3 $ko
Collatie: 8°: A-C8, D3; 54 p.
Exemplaren:
TIN: 5 C 103
UBL: 1092 G 3
B0266 - Eerste druk
Thomas Asselijn:
Verdragh of vreede-schrift tusschen Jan Klasen en sijn wederpartijders van so so.
Zonder jaar (ongeveer 1683)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 wse : b2 A5 $ro
Collatie: 8°: A8; 14, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-A7v: het spel; A8r: lied; A8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68599
UBA: OK 63-7147 [olim 687 H 30] : 8
B0267 - Herdruk
Thomas Asselijn:
Verdragh of vreede-schrift.
In: Jan Claesz. Blyspel. Nevens de samen-spraack en antwoort op de samen-spraak, en kristalyne bril; eindelijk verdrag of vrede-schrift. Alles over het blyspel van Jan Claasz.
Zonder jaar (ongeveer 1683)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 A2 nev : a2 E4 lett - b1 F ,$ - c1 F2 ijne : c2 F3 er,
Exemplaren:
GBR: 1360 H 11 : 4
UBL: 1090 F 27 : 6d
B0268 - Synopsis
Augustijnen:
B. Didacus.
Michiel de Goesin, 1732
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B0269 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen:
Blasphemia damnata sive Leontinus.
Antwerpen: 1712
Exemplaren:
SBA: UA: RD Conv. Jezuietendrama : 145
B0270 - Synopsis
Augustijnen:
Goddelycke Vraeck ofte Balthassar Chaldeusche Coninck.
Brugge: 1728
Exemplaren:
SBA: UA: RD Conv. Jezuietendrama : 034
B0271 - Eerste druk
Augustijnen:
’t Hoovaerdig huys van Tarquinius in ballinckschap gesonden.
Michiel de Goesin, 1733
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B0272 - Synopsis
Augustijnen:
Joannes Nepomucenus.
Michiel de Goesin, 1732
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B0273 - Synopsis
Augustijnen:
Joseph a fratribus venditus.
Michiel de Goesin, 1732
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B0274 - Eerste druk
Augustijnen:
Ladislaus XV.
Michiel de Goesin, 1733
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B0275 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen:
Perfidia sibi vindex seu Julianus Comes.
Maurice van der Ween, 1710
Collatie: 4°: π2
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend (Vanderhaeghen 1889)
B0276 - Synopsis
Augustijnen:
Romanus Diogenes utriusque fortunae synopsis.
Antwerpen: 1746
Exemplaren:
SBA: UA: RD Conv. Jezuietendrama : 186
B0277 - Synopsis
Augustijnen:
Sedecias tragoedia exhibetur à studiosa juventute gymnasii Magni P. Augustini. Gandavi die 24. & 26. Augusti 1776.
Wed. Michiel de Goesin, 1776
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B0278 - Eerste druk
Augustijnen:
Sigismundus Koning van Bourgoignien.
Michiel de Goesin, 1731
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B0279 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen:
De staet-gierigheyt bestraft in Amalaberga ende Hermofredus.
Michiel de Goesin, 1731
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B0280 - Synopsis
Augustijnen:
Stupenda.
1696
Exemplaren:
Bib. Fil. Theol. Coll. v.d. S.J., Heverlee 110 O 8 1655/T : 037
B0281 - Synopsis
Augustijnen:
Superba Tarquinii domus exilio multata.
Michiel de Goesin, 1733
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B0282 - Synopsis
Augustijnen:
Triumphe van het H. Cruys ons Heere Jesu Christi.
Dendermonde: 1703
Collatie: 4°: π2; 4 p.
Exemplaren:
Bib. Fil. Theol. Coll. v.d. S.J., Heverlee 110 O 8 1655/T : 029
B0283 - Synopsis
Augustijnen:
Wraecklust in Octavianus Augustus, verthoont door de jonckheydt van het collegie van den H. Augustinus, den 5 end 6 Sept. 1708.
Erven Maximilaan Graet, 1708
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B0284 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen (catechismus):
Salomona met haere zeven zoonen de Machabëen.
Servais Somers, 1771
Collatie: 4°: 8 p.
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B0285 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen:
Absalom Patri Davidi Rebellis.
Antwerpen: 1741
Exemplaren:
KBB: II 25982 : 085 (a)
B0286 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen:
Achab koning van Israël.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1764
Exemplaren:
KBB: II 25982 : 038 (b)
B0287 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen:
Achab rex Israël.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1764
Exemplaren:
KBB: II 25982 : 038 (a)
B0288 - Vermelding - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen:
De acht gelyke.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1766
Exemplaren:
KBB: II 25982 : 034 (d)
B0289 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen:
Acolin et Rubaea.
Antwerpen: 1709
Exemplaren:
KBB: II 25982 : 153 (a)
B0290 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen:
Acrio dat sanctum verum.
Antwerpen: 1731
Exemplaren:
KBB: II 25982 : 104 (b)
B0291 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen:
Adolphus grave van Duytsland.
Antwerpen: Joannes Godefridus Josephus de Roveroy, 1776
Exemplaren:
KBB: II 25982 : 017 (b)
B0292 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen:
Adolphus Teutonum comes.
Antwerpen: Joannes Godefridus Josephus de Roveroy, 1776
Exemplaren:
KBB: II 25982 : 017 (a)
B0293 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen:
Al-verblijdende victorie.
Antwerpen: 1686
Exemplaren:
KBB: II 25982 : 161
B0294 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen:
Alexander Magnus.
Antwerpen: 1724
Exemplaren:
KBB: II 25982 : 123 (a)
B0295 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen:
Alexii Angeli.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1749
Exemplaren:
KBB: II 25982 : 068 (a)
B0296 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen:
Alphonsus vincens in bono malum.
Antwerpen: Joannes Franciscus de Roveroy, 1765
Exemplaren:
KBB: II 25982 : 037 (a)
B0297 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen:
Amarum amare.
Antwerpen: 1691
Exemplaren:
KBB: II 25982 : 159
B0298 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen:
Ambitio fraudulenta sive Demetrius Griska.
Antwerpen: 1739
Exemplaren:
KBB: II 25982 : 089 (a)
B0299 - Synopsis - Treurspel
Augustijnen van Antwerpen:
Ambitio punita.
Antwerpen: 1718
Exemplaren:
KBB: II 25982 : 145 (a)
B0300 - Synopsis - Blijspel
Augustijnen van Antwerpen:
Arlequinus Cartouche.
Antwerpen: 1722
Exemplaren:
KBB: II 25982 : 135


Volgende lijst: Ceneton 4
Inleiding Ceneton
Redactie dr. A.J.E. Harmsen; tel. 0031-71-527.2117
Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands Universiteit Leiden