CENETON - Versie B

Gegevens over 11.500 Nederlandse toneelstukken tot 1803

Lijst 29 van de 95 lijsten

Bijgewerkt tot 31 januari 2011

Continuer


B2801 - Eerste druk - Zinnespel
Johan Fruytiers:
Rijnsburg: spel van sinne in Rotterdam 1561.
In: Spelen van sinne vol schoone allegatien, loflijcke leeringhen ende schriftuerlijcke ondervvijsinghen. Op de vraghe : VVie den meeste troost oyt quam te baten Die schenen te sijn van Godt verlaten. [...]
Antwerpen: Willem Silvius, 1564
Exemplaren:
KBH: 1703 E 21 : 4
UBA: 207 E 32 : 3 & 976 C 7 : 1 : 3
UBGent: BL 8162 : 04
UBL: 1496 G 9 : 1 : 04B2802 - Herdruk - Zinnespel
Johan Fruytiers:
Rijnsburg: spel van sinne in Rotterdam 1561.
In: Spelen van sinne vol schoone allegatien, loflijcke leeringhen ende schriftuerlijcke onderwijsinghen. Op de vraghe : VVie den meesten troost oyt quam te baten Die schenen te sijn van Godt verlaten. [...]
Rotterdam: Jan (III) van Waesberge, 1614
Ceneton-vingerafdruk: 161408 - a1 *ste*2 eeft$ : a2 *ste*5 t,,$sche - b1 A c : b2 T te
Collatie: 8°: ***8, A-S8, T2; [304] p.
Katernopbouw: ***1r: titelpagina; ***1v: blanco; ***2r-***2v: opdracht 1; ***3r-***3v: opdracht 2; ***4r-***8r: gedichten e.a.; ***8r-T2v: de spelen.
Exemplaren:
Arnhem: Mag. 300, 46 B 13 : 1 : 4
KBH: 8 E 61 : 1 : 4 & 848 D 50 : 4
KNAW: G 0801 :
UBA: 976 C 17 : 4
UBL: 1496 G 7 : 1 : 04
¶ In: Spelen van sinne vol schoone allegatien, loflijcke leeringhen ende schriftuerlijcke onderwijsinghen. Op de vraghe : VVie den meesten troost oyt quam te baten Die schenen te sijn van Godt verlaten. [...] Rotterdam: Jan (III) van Waesberge, 1614.
B2803 - Eerste druk - Treurspel
Leon de Fuyter:
Bedekten verrader.
Amsterdam: Jan van Hilten, 1646
Ceneton-vingerafdruk: 164604 - b1 B nd : b2 H ro
Collatie: 4°: π4, B-G4, H1; [58] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r: opdracht; π2v-π4r: lofdichten; π4v: personages; B1r-H1v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 11755 B 25
BNF: Yth. 66510
KBH: 448 J 105
KNAW: G 0825
SBH: 129 A 40 : 1
TIN: 27 A 84 & 3 B 1
UBA: 690 F 114
UBL: 1098 B 31 : 1
B2804 - Eerste druk - Treurspel
Leon de Fuyter (naar het Spaans van Pedro Calderón de la Barca):
Don Jan de Tessandier.
Amsterdam: Jacob Vinckel, 1654
Ceneton-vingerafdruk: 165404 - a1 A2 e$Sch - b1 B ed : b2 H3 oor$e
Exemplaren:
BNF: Yi. 706
KBB: 8° Cl XIII C Treur 2 [4°] : 12
KNAW: G 0827
SBH: 129 A 40 : 3
UBA: 690 F 15
UBL: 1098 B 31 : 3
B2805 - Herdruk - Treurspel
Leon de Fuyter (naar het Spaans van Pedro Calderón de la Barca):
Don Jan, of de gestrafte ontrouw.
’s-Gravenhage: Gijsbrecht Gasinet, 1716
Ceneton-vingerafdruk: 171608 - b1 A $s : b2 E5 N$R
Collatie: 8°: π2, A-D8, E6
Exemplaren:
BNF: Yth. 67734
GBR: 1360 D 68
KBH: 448 J 146
SPB: 6.10.2.56
UBA: 690 H 92
UBL: 1091 G 36 : 2
¶ In 1654 verschenen o.d.t.: ’Don Jan de Tessandier’.
B2806 - Eerste druk - Toneelspel
Leon de Fuyter (naar het Frans van J.P. de Montalvan):
Stantvastige Isabella. In Nederduyts gerijmt.
Amsterdam: Lodewyck Spillebout, 1651
Ceneton-vingerafdruk: 165104 - a1 *3 L.$ - b1 A er : b2 H Ha
Exemplaren:
BNF: Yi. 912
KNAW: G 0826
SBH: 129 A 40 : 2
UBA: Port. ton. 37-16
UBL: 1098 B 31 : 2
B2807 - Eerste druk - Blijspel
Leon de Fuyter (naar het Spaans van Antonio Mira de Amescua):
Lope de Vega Carpioos verwerde-hof.
Amsterdam: Pieter Dircksz Boeteman, voor Johannes Jacot, 1647
Exemplaren:
BNF: Yth. 68988
UBA: 694 E 42
UBGent: BL 8559 : 3*
¶ Zie J.A. van Praag: La comedia espagnole aux Pays-Bas.
B2808 - Herdruk - Blijspel
Leon de Fuyter (naar het Spaans van Antonio Mira de Amescua):
Lope de Vega Carpioos verwarde hof.
Amsterdam: Jan Jansz van Santen, 1656
Ceneton-vingerafdruk: 165608 - a1 A2 selv : a2 A3 n$den - b1 A4 onno : b2 E3 enen
Collatie: 8°: A-D8, E5
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: opdracht; A3v: personages; A4r-E4v: het spel; E5r-E5v: gedicht "Aan den Heere Jacomo Ablyn. Op de Verduysteringh der Zon, in den Jaare 1654. den 12 Augustus."
Exemplaren:
UBA: 506 G 36
UBL: 1095 H 16
B2809 - Herdruk - Blijspel
Leon de Fuyter (naar het Spaans van Antonio Mira de Amescua):
Lope de Vega Carpioos verwarde hof.
Amsterdam: Jan (I) Bouman, 1665
Ceneton-vingerafdruk: 166508 - a1 A2 ven$n : a2 A3 ,$in - b1 A4 es$mi : b2 E3 eerst$a
Exemplaren:
UBL: 1091 G 36 : 1
B2810 - Herdruk - Blijspel
Leon de Fuyter (naar het Spaans van Antonio Mira de Amescua):
Lope de Vega Carpioos verwarde hof.
Amsterdam: Jan (I) Bouman, 1668
Exemplaren:
UBA: O 64-74
B2811 - Herdruk - Blijspel
Leon de Fuyter (naar het Spaans van Antonio Mira de Amescua):
Lope de Vega Carpioos verwarde hof.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1671
Ceneton-vingerafdruk: 167108 - b1 A2 $te$ : b2 E5 n$ti
Exemplaren:
KBH: 447 G 163
TIN: 29 A 39 : 3
UBA: Port. ton. 48-4
UBL: 1095 H 77
B2812 - Herdruk - Blijspel
Leon de Fuyter (naar het Spaans van Antonio Mira de Amescua):
Het verwarde hof.
Amsterdam: Michiel de Groot, 1679
Exemplaren:
SBH: 129 C 96
UBA: 694 F 34
B2813 - Herdruk - Blijspel
Leon de Fuyter (naar het Spaans van Antonio Mira de Amescua):
Het verwarde hof.
Amsterdam: Gysbert de Groot, 1699
Exemplaren:
UBA: 693 F 133
UBL: 1095 H 76
UBU: Moltzer 6 F 104
B2814 - Herdruk - Hofspel
Leon de Fuyter (naar het Spaans van Antonio Mira de Amescua):
Lope de Vega Carpioos Verwarde hof.
Amsterdam: Izaak Duim, 1740
Ceneton-vingerafdruk: 174008 - a1 A 2 oft : a2 A 4 n$jar - b1 A 5 dt, : b2 E5 t$zi
Collatie: 8°: A-D8, E6; 76 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A3r-A4r: opdracht; A4v: personages; A1r-E6v: het spel.
Exemplaren:
DSU: DSU 1808 (bis)
KNAW: G 0828
TIN: 54 F 60 & 54 F 62
UBA: 692 E 20
UBL: 1091 G 17
UBU: Te Winkel 763
UBVU: XN 06013 : 1
B2815 - Eerste druk - Kluchtspel
v. G. (naar het Italiaans van Onbekend):
Kluchtighe comedie van Ardelia en Flavioos vryagie.
Amsterdam: Willem Jansz Wyngaert, 1629
Ceneton-vingerafdruk: 162904 - a1 A o$ - b1 A2 n$me : b2 F dat
Collatie: 4°: π2, A-E4, F2; [56] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r: opdracht; π2v-A1v: korte inhoud; A1v: personages; A2r-F2r: het spel; F2v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11754 BBB 4
BNF: Yi. 1005
KBH: 448 K 20
UBA: 694 H 26 & Port. ton. 26-26
UBL: 1091 B 60
FacsimileB2816 - Eerste druk - Blij-eindend treurspel
G.C.:
Iacobvs VI coningh van Schotlandt.
’s-Gravenhage: Gijsbrecht Ernst, 1639
Ceneton-vingerafdruk: 163904 - a1 A2 ,$om - b1 A3 dt.$ : b2 E3 roog
Collatie: 4°: A-E4, F3; 46 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: inhoud; A2v: personages; A3r-F3v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yi. 773
KBH: 504 B 268 & 8 F 52
KNAW: G 0837
SBH: 128 A 58 : 2
UBGent: BL 6401 : 8*
B2817 - Eerste druk - Kluchtspel
G.E.L.M.:
De jonge zwendelaar ontmomt.
Gedrukt voor de liefhebbers, 1778
Exemplaren:
BNF: Yth. 68641
UBL: 1091 G 40
B2818 - Eerste druk
G.G. (naar het Frans van Onbekend):
Pasquin en Marforio, kamerdienaars van den bedkamer van den Konink van Vrankryk en Madame de Maintenon.
Zonder plaats: Imprimé avec privilège du Roi Louis et de Notre Dame, 1706
Exemplaren:
KNAW: E 3440
UBL: 1159 E 26 : 2
B2819 - Eerste druk
G.K.:
Toekomste van den Heyligen Gheest over de apostelen
Brussel: Guilliam Jacobs, 1706
Exemplaren:
UBL: 1089 B 34 : 2
B2820 - Eerste druk - Bruiloftsspel
G.K. (G.K.K. of Al eenderley):
Bruylofts-spel, van drie personagien, ter eeren des eersamen ionghmans, Nicolaes Abeel, ende de eerbare ionghe dochter, Claesgen Claes, ghespeelt den vyfden Ianuary, 1622.
Haarlem: Vincent (I) Casteleyn, 1622
Ceneton-vingerafdruk: 162204 - b1 A2 an : b2 B2 aen$
Collatie: 4°: A-B4; [16] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-B3r: het spel; B3v-B4r: bruylofts-liedeken; B4v: blanco.
Exemplaren:
KBH: 852 F 320
¶ Achter de samenspraak een gedicht, eveneens ondertekend door ’Al eenderley - G.K.K.’
B2821 - Eerste druk - Toneelspel
G.S. (naar het Frans van J.H. Baron):
Vlucht van Stanislaus Lescinzky, koning van Poolen.
Amsterdam: Willem Coertse Jr., Zonder jaar (ongeveer 1780)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 M2 gep : b2 O3 ten$
Collatie: 8°: (vanaf:) M1r-O3v
Exemplaren:
KBH: 929 G 19
UBA: 692 G 57
UBL: 1088 D 26 : 4 & 1088 G 14 : 4
¶ CBMNL 7809 op groot papier.
B2822 - Eerste druk - Toneelspel
G.S. (naar het Frans/Duits van Marc Antoine Le Grand / Aug. Gottlieb Meissner):
De wederzydsche proef.
Amsterdam: Willem Coertse Jr., 1779
Ceneton-vingerafdruk: 177908 - b1 I2er : b2 L2 $Sc
Exemplaren:
DSU: 71.835
TIN: 1 C 67
UBA: 692 F 105
UBL: 1088 D 26 : 3 & 1088 G 14 : 3
¶ UBL 1088 D 26 : 3 op groot papier. & TIN 1 C 67 is doorschoten exemplaar.
B2823 - Eerste druk - Blijspel
Hendrik van de Gaete:
De belachelyke lettervitters.
Amsterdam: Hendrik van de Gaete, 1717
Ceneton-vingerafdruk: 171708 - a1 A2 uns - b1 A3 van : b2 E2 $zal
Collatie: 4°: π1, A-C4, E3; [2], 38 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: opdracht; A2v: personages; A3r-E3v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67330 & Yth. 67331
Artesis-KC: MTOD-TV-VAND-belache-1
SPB: 6.10.2.112
TIN: 3 H 110
UBA: Port. ton. 55-7
UBL: 1091 G 41 : 3
B2824 - Eerste druk - Kluchtspel
Hendrik van de Gaete:
De brassende dienstmeiden.
Amsterdam: Jacobus (I) Verheyde, 1707
Ceneton-vingerafdruk: 170708 - a1 A2 van - b1 A3 $sch : b2 B5 om
Collatie: 8°: A8, B7; 29, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: voorrede; A2v: personages; A3r-B7r: het spel; B7v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67459
DSU: DSU 1722
KBH: 443 A 56
UBA: OK 62-6925 [olim 1305 E 41] : 2
UBL: 1091 G 41 : 1
UBU: Te Winkel 951 : 2
B2825 - Herdruk - Kluchtspel
Hendrik van de Gaete:
De brassende dienstmeiden.
Amsterdam: Jacobus (I) Verheyde, 1709
Ceneton-vingerafdruk: 170708 - a1 A2 H.$ - b1 A3 uit : b2 B5 $ee
Collatie: 8°: A8, B7; 29, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: voorrede; A2v: personages; A3r-B7r: het spel; B7v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67460
KBH: 443 A 57
UBA: 690 C 142 & OK 83-4 : 2
UBL: 1093 G 4 : 1
B2826 - Eerste druk - Blijspel
[Hendrik van de Gaete]:
De metselaar door liefde.
Amsterdam: Hendrik van de Gaete, 1716
Ceneton-vingerafdruk: 171608 - b1 A je : b2 I2 eur
Collatie: 8°: π3, A-H8, I2; [6], 132 p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; π2r: titelpagina; π2v: blanco; π3r: opdracht; π3v: personages; A1r-I2v: het spel; I2v: zetfouten.
Exemplaren:
KBH: 443 A 32 & 1350 G 101 : 2
TIN: 56 A 8
UBA: OK 83-4 : 5
UBL: 503 G 29 : 8
UBN: 39 C 219: 1
B2827 - Herdruk
Hendrik van de Gaete:
De metselaar door liefde.
1718
Exemplaren:
UBL: 1091 G 42
B2828 - Eerste druk - Blijspel
[Hendrik van de Gaete]:
De ontmantelde apotheker, met de gefopte hoorndrager.
Gouda: Erven Lucas Kloppenburg, Zonder jaar (ongeveer 1713)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 *3 CA : a2 *5 $w - b1 A z : b2 B5 fs$
Collatie: 8°: *8 [+π1], A-B8; [8], 29, [3] p.
Katernopbouw: *1r: blanco; *1v: verklaring van de titelprent; π1r: frontispice; π1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *2r-*7v: opdracht; *8r: lofdicht; *8v: personages; A1r-B7r: het spel; B7v: lofdicht; B8r-B8v: blanco.
Exemplaren:
DSU: DSU 1723
KBH: 448 G 14
TIN: 5 L 9 : 2
UBA: 691 F 151 & 691 D 22
¶ In ex. DSU 1723 ontbreekt het frontispice. Een sleutel bevindt zich in ms. UBA XXI B 22, p. 33. Rotkeel Geenkuyt is hier Hermanus Angelkot.
B2829 - Herdruk - Blijspel
[Hendrik van de Gaete]:
De ontmantelde apotheker, met de gefopte hoorndrager.
Gouda: Erven Lucas Kloppenburg, Zonder jaar (ongeveer 1714)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 *3 CA : a2 *5 s$g - b1 A z : b2 B5 lfs$
Collatie: 8°: *8 [+π1], A-B8; [8], 29, [3] p.
Katernopbouw: *1r: blanco; *1v: verklaring van de titelprent; π1r: frontispice; π1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*7v: opdracht; *8r: lofdicht; *8v: personages; A1r-B7r: het spel; B7v: lofdicht; B8r-B8v: blanco.
Exemplaren:
TIN: 5 E 22
UBL: 1091 G 41 : 2
B2830 - Herdruk - Treurspel
A.A. Gaignan de l’Ami (naar het Frans van A.A. Gaignan de l’Ami):
De dood van Maria Antoinetta Anna, koninginne van Vrankrijk.
Amsterdam: Philippus van Leeuwen, junior, 1793
Ceneton-vingerafdruk: 179308 - a1 *3 $Ho : a2 *5 eg$ - b1 B n.$ : b2 D2 niet
Exemplaren:
KBB: II 14459 A 5 : 3
UBA: 690 H 133
¶ 2e druk
B2831 - Eerste druk - Treurspel
A.A. Gaignan de l’Ami (naar het Frans van Onbekend):
Elize.
Amsterdam: Pieter Johannes Uylenbroek, 1788
Ceneton-vingerafdruk: 178808 - a1 *3 ng : a2 *4 $v - b1 A5 !$h : b2 C5 g$!
Collatie: 8°: *4, A5-A8, B-C8; 46, [2] p.
Katernopbouw: *1r: Franse titelpagina; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4r: voorbericht; *4v: personages; A5r-C7v: het spel; C8: drukkerslijst.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67958
TIN: 5 B 28
UBA: 690 F 94
UBL: 1091 C 18 & 1091 G 43
UBU: Te Winkel 685
¶ UBL 1091 C 18 op groot papier.
B2832 - Eerste druk - Treurspel
A.A. Gaignan de l’Ami (naar het Frans van A.A. Gaignan de l’Ami):
De dood van Maria Antoinetta Anna, koninginne van Vrankrijk.
Amsterdam: Philippus van Leeuwen, junior, 1793
Exemplaren:
BNF: Yth. 67794
KBH: 847 C 56
UBA: Port. ton. 37-14
UBL: 1091 C 19 & 1091 G 44
¶ Ex. UBL 1091 C 19 op groot papier. Auteur volgens Cat. BNF.
B2833 - Eerste druk
J.J. Geerts:
Den oorspronk en Eerste wonderbaere Wonderheden van het heijlig Kruijs berustende in de Parochiale Kerk van het Graefschap van Gallemaerden.
1792
Exemplaren:
Archief van het decanaat Asse
B2834 - Eerste druk - Blij-eindend treurspel
Willem Geest:
Aldegonda en Barsime, of dubbelde ontschakingh.
Amsterdam: Wed. Abraham (I) de Wees, 1663
Ceneton-vingerafdruk: 166308 - a1 A2 gt$ : a2 A3 $een$ - b1 A5 die$ : b2 een
Collatie: 8°: A-C8 [A4 als A3], D4; 56 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: "Tot den Leser"; A2v-A3r: "Op het Treur-bly-eynde-spel, Genaemt Aldegonde en Barsime, ofte de dubbelde ontschaking." ondertekend door J.S.; A3v-A4r: korte inhoud; A4v: personages; A5r-D4r: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67098 : 1
GBR: 1360 H 17
UBA: 689 H 121
UBL: 1091 G 45
B2835 - Eerste druk
Willem Geest:
Diana en Endimion, of Apollo op Diana verlieft.
Zonder jaar (ongeveer 1699)
Exemplaren:
BNF: Yth. 67688
B2836 - Eerste druk
Willem Geest:
De vorstelycke herderinne, of de twee gelycke princessen.
Zonder jaar (ongeveer 1699)
Exemplaren:
BNF: Yth. 67098 : 2
B2837 - Eerste druk - Treurspel
Wybrandus de Geest:
Boëtius.
Leeuwarden: Johannes Thijssens, 1711
Ceneton-vingerafdruk: 171108 - a1 A2 an$ - b1 A4 d,$ : b2 E3 an
Collatie: 8°: A-B8, E4; 71, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: opdracht; A3rr: op het treurspel; A3v: personages; A4r-E4r: het spel; E4v: drukfeilen.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67450 & Yth. 67451
GBR: 1352 E 4 : 1
KBH: 928 C 1
UBA: 689 H 86
UBL: 1091 G 46 : 2
UBU: Te Winkel 900
B2838 - Eerste druk - Blijspel
[Wybrandus de Geest] (naar het Frans van Jean François Regnard):
De geveinse zotheid door liefde.
In: Tooneelpoëzy van het kunstgenootschap Constantia & labore, derde deel
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1710
Ceneton-vingerafdruk: 171008 - a1 A2 fde : a2 A4 lda - b1 A5 $ver : b2 D5 d$b
Collatie: 8°: A-D8; 64 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: opdracht; A3r-A4r: privilege; A4v: personages; A5r-D8v: het spel.
Exemplaren:
TIN: 57 B 71 : 5 & 3 H 69
UBA: 693 D 136
UBL: 1088 G 25 : 3
UBU: Te Winkel 931 : 2
B2839 - Herdruk - Blijspel
Wybrandus de Geest (naar het Frans van Jean François Regnard):
De geveinse zotheid door liefde.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1727
Ceneton-vingerafdruk: 172708 - a1 A2 de,$ : a2 A4 Ams - b1 A5 en$ : b2 D5 nd$
Collatie: 8°: A-D8; 64 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: opdracht; A3r-A4r: privilege; A4v: personages; A5r-D8v: het spel.
Exemplaren:
GBR: 1360 F 30
UBL: 1095 G 59 : 2
B2840 - Herdruk - Blijspel
[Wybrandus de Geest] (naar het Frans van Jean François Regnard):
De geveinse zotheid door liefde.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1727
Ceneton-vingerafdruk: 172708 - a1 A2 $in$ : a2 A4 mst - b1 A5 en$v : b2 D5 $be
Collatie: 8°: A-D8; 64 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: opdracht; A3r-A4r: privilege; A4v: personages; A5r-D8v: het spel.
Exemplaren:
GBR: 1360 F 16
KBH: 928 C 41 & 2202 A 191
KNAW: G 1138
SBA: C 134155
TIN: 3 H 70 & 13 C 35 : 4
UBA: 689 E 45
B2841 - Eerste druk - Zangspel
[Wybrandus de Geest] (naar het Frans van Onbekend):
De gewaande tovery.
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, 1785
Ceneton-vingerafdruk: 178508 - b1 A4 êr$va : b2 D5 Ho
Collatie: 8°: A-D8; 61, [3] p.
Katernopbouw: A1r: Franse titelpagina; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r: privilege; A3v: personages; A4r-D7r: het spel; D7v-D8v: blanco.
Exemplaren:
KBH: 2215 B 7
TIN: 4 D 12 : 3 & 7 D 106 & 13 B 11 : 3
UBA: 687 G 61 & 689 C 27
UBL: 1095 F 13 & 1096 C 25
¶ UBL 1096 C 25 op groot papier. Ex. UBA 689 C 27 op grrot papier, met ingepl. rolverdeling van 1792 e.a. in ms.
B2842 - Eerste druk - Kluchtspel
Wybrandus de Geest:
De manzieke vryster.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1700
Ceneton-vingerafdruk: 170008 - a1 A3 ikt$h - b1 A3 $ma : b2 B5 den
Collatie: 8°: A-B8 [A2 als A3]; 31, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: aan de lezer; A2v: personages; A3r-B8r: het spel; B8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69050
GBR: 1360 D 74
KBH: 448 H 98
PBF: s 322 TL
TIN: 3 H 111
UBA: 691 C 40
UBL: 1091 G 46 : 4
Digitale teksteditieB2843 - Eerste druk - Herdersspel
[Wybrandus de Geest]:
Philander en Kaliste.
Leiden: Voor de Leidse en Haagse Schouwburgen, 1716
Ceneton-vingerafdruk: 171608 - a1 A2 MO - b1 A3 ’t$sn : b2 B5 t$L
Collatie: 8°: A-B8; 32 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: aan de lezer; A3r-A4r: privilege; A4v-A5v: korte inhoud; A6r: aan den lezer; A6v: personages; A7r-G6v: het spel.
Exemplaren:
GBR: 1360 D 16
SPB: 6.10.2.96
TIN: 13 F 93
UBA: 692 E 24
UBL: 1091 G 46 : 3
¶ Volgens het bericht aan de lezer postuum uitgegeven door De Geests vrienden in Leiden.
B2844 - Eerste druk - Kamerspel
Wybrandus de Geest:
De triomfeerende muzyk.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1698
Ceneton-vingerafdruk: 169808 - b1 A2 $ee : b2 A5 ,$v
Collatie: 8°: A8; 16 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: opdracht; A2r-A8v: het spel,
Exemplaren:
BNF: Yth. 69852
GBR: 1352 E 4 : 4 & 1360 D 71
KBH: 6 J 69 & 443 A 55
UBA: Port. ton. 89-8
UBL: 1091 G 46 : 6
B2845 - Eerste druk - Treurspel
Wybrandus de Geest:
Valentinus.
Leeuwarden: Pieter Ruirds, 1707
Ceneton-vingerafdruk: 170708 - a1 A3 stof : a2 A5 ;$en - b1 B $d : b2 E3 $Ro
Collatie: 8°: A-D8, E3 [E4-8, F8]; 96 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: opdracht; A3r-A5r: Aan den Lezer; A5v: personages; A6r-E3v: het spel; E4r-F8v: Ziels-zuchten.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69891
GBR: 1352 E 4 : 2 & 1360 D 72
UBA: 691 C 193
UBL: 1091 G 46 : 1
¶ Het toneelstuk wordt gevolgd door een bundel gedichten van Wybrandus de Geest, de Ziels-zuchten.
B2846 - Eerste druk - Kluchtspel
[Wybrandus de Geest]:
De wederspannige zoon.
Leeuwarden: Pieter Ruirds, 1702
Ceneton-vingerafdruk: 170208 - b1 B $ : b2 C ns
Collatie: 8°: A-B8; C4; 38, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: opdracht; A2v: personages; A3r-C3v: het spel; C4r-C4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 70217
GBR: 1360 D 73
UBA: 691 C192
UBL: 1091 G 46 : 5
B2847 - Eerste druk - Blijspel
[Pieter van Gelein] (naar het Frans van Thomas Corneille, naar Lope Félix de Vega Carpio):
De sipier van zich zelven.
Amsterdam: Anthony Lescailje, 1678
Ceneton-vingerafdruk: 167808 - a1 *3 Fra - b1 A m : b2 F2 $zy
Collatie: 8°: *4, A-E8, F4; [8], 85, [3] p.
Katernopbouw: *1r-*1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*3v: opdracht; *4r: korte inhoud; *4v: personages; A1r-F3r: het spel; F3v-F4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69583
GBR: 1376 E 11
TIN: 5 A 64 & 29 A 32 : 4
UBA: 688 H 76
UBL: 1091 F 70 : 2
¶ Ex. UBL 1091 F 70 wordt voorafgegaan door de Vertoning van J. van Thil, die deel uit maakt van: Verscheide vertooningen [...] op den Amsteldamschen schouwburg. Amsterdam, Hendrik Stockink, 1753. UBL 1087 F 9.
B2848 - Herdruk - Blijspel
[Pieter van Gelein] (naar het Frans van Thomas Corneille, naar Lope Félix de Vega Carpio):
De sipier van zich zelven.
Amsterdam: Michiel de Groot, 1679
Ceneton-vingerafdruk: 167908 - a1 A2 ym : a2 A3 $H - b1 A4 olc : b2 E2 ag$
Collatie: 8°: A-D8, E4; 70, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: opdracht; A3r: korte inhoud; A3v:personages; A4r-E3v: het spel; E4r-e4v: blanco.
Exemplaren:
SBH: 72 K 12 : 2
UBA: 694 E 106
UBL: 1095 H 129
B2849 - Herdruk - Blijspel
[Pieter van Gelein] (naar het Frans van Thomas Corneille, naar Lope Félix de Vega Carpio):
De sipier van zich zelven.
Amsterdam: Wed. Gysbert de Groot, 1705
Ceneton-vingerafdruk: 170508 - a1 A2 uit : a2 A3 dt. - b1 A4 $va : b2 E3 ns;
Collatie: 8°: A-D8, E4; [6], 66 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: opdracht; A3r: korte inhoud; A3v:personages; A4r-E4v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 11755 AA 43 : 7
BNF: Yth. 69584
SBH: 72 K 6 : 2
TIN: 52 A 41
UBA: 692 C 112
UBL: 1097 E 21
B2850 - Herdruk - Blijspel
[Pieter van Gelein] (naar het Frans van Thomas Corneille, naar Lope Félix de Vega Carpio):
De sipier van zich zelven.
Amsterdam: Izaak Duim, 1737
Ceneton-vingerafdruk: 173708 - a1 A2 e$le : a3 dt. - b1 A5 en$ : b2 F4 D
Collatie: 8°: A-F8; 93, [3] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: opdracht; A3r: korte inhoud; A3v:personages; A4r-F7r: het spel; F7v-F8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69585 & Yth. 69586
DSU: DSU 1724
GBR: 1376 E 12
SBH: 72 K 6 : 3
TIN: 5 A 65
UBA: 691 F 101 & 691 F 129 : 2
UBL: 1091 C 21
UBU: Te Winkel 925 : 5 & Z oct. 4112
¶ Ex. UBL 1091 C 21 op groot papier.
B2851 - Eerste druk - Treurspel
Pieter van Gelein (NVA) (naar het Frans van Pierre Corneille):
Cinna. Uit het Fransch van de Heer Corneille.
Amsterdam: Albert Magnus, 1683
Ceneton-vingerafdruk: 168308 - a1 *2 re - b1 A ver : b2 D5 staa
Collatie: 8°: π3, A-D8; [6], 63, [1] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r-π2v: privilege; π3r: blanco; π3v: personages; A1r-D8r: het spel; D8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67580
GBR: 1376 F 99
KBH: 560 L 86
UBA: 690 G 27 & 693 C 173 : 7 & 694 H 47 : 2
UBGron: ’Ep ’Ep H 27 : 2
UBL: 1099 E 9
B2852 - Herdruk - Treurspel
[Pieter van Gelein (NVA)] (naar het Frans van Pierre Corneille):
Cinna. Uit het Fransch van de Heer Corneille.
Amsterdam: Albert Magnus, 1683
Ceneton-vingerafdruk: 168308 - b1 A erh : b2 D5 id,$
Collatie: 8°: π3, A-D8; [6], 63, [1] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r-π2v: privilege; π3r: blanco; π3v: personages; A1r-D8r: het spel; D8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67581 & Yth. 67582
KNAW: G 1147 : 21 : 3 & G 1148 : 20 : 1
TIN: 5 K 36
¶ De KNAW-exx. (Dongelmans 21) zijn incompleet en van ander zetsel.
B2853 - Herdruk - Treurspel
[Pieter van Gelein (NVA)] (naar het Frans van Pierre Corneille):
Cinna, óf goedertierenheid van Augustus.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1716
Ceneton-vingerafdruk: 171608 - a1 *3 s$: a2 *4 die - b1 A o : b2 E m
Collatie: 8°: *6, A-D8, E2; [12], 67, [1] p.
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2: blanco; *3r-*3v: privilege;*4r-*6r: opdracht; *6v: personages; A1r-E2r: het spel; E2r: errata; E2v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67583
GBR: 1376 F 100
KBH: 448 H 203
KNAW: G 1147 : 40 : 1 & G 1148 : 20 : 2
SBA: 534033
SBH: 127 B 3 : 3
SPB: 6.14.4.41 : 1 : 5
TIN: 4 I 112
UBA: 687 C 13 : 1
UBGent: BL 9090 : 12 & KVAkad. 15 J 10 : 5
UBL: 1087 G 18 & 1203 G 7 : 1
UBN: 39 C 263 : 2
UBU: Te Winkel 412
¶ KBH 448 J 188 : 2 is de Verwellekoming en dankzegging, aan de Ed. Groot Achtbare Heeren, de Heeren Burgermeesteren, en verdere Regeeringe der stadt Leiden; Als haar Ed. Groot Achtbaarheden den Schouwburg, met haare tegenwoordigheid, geliefden te vereeren, op den 2. Juny, 1719 [bij het Treurspel van Cinna].
FacsimileB2854 - Herdruk - Treurspel
[Pieter van Gelein (NVA)] (naar het Frans van Pierre Corneille):
Cinna.
Amsterdam: Pieter Rotterdam, 1720
Ceneton-vingerafdruk: 172008 - a1 A2 erst$a : a2 A3 $18$S - b1 A4 $verh : b2 E2 $ô$C
Collatie: 8°: A-D8, E4; 70, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: privilege; A3v: personages; A4r-E3v: het spel; E4r-E4v: blanco.
Exemplaren:
KBH: 1350 D 71 : 5
TIN: 4 I 46 & 13 A 23 : 1
UBA: 688 G 23
UBL: 1096 G 27
UBU: Te Winkel 928 : 6
B2855 - Herdruk - Treurspel
Pieter van Gelein (NVA) (naar het Frans van Pierre Corneille):
Cinna, of goedertierenheid van Augustus.
Amsterdam: Izaak Duim, 1736
Ceneton-vingerafdruk: 173608 - a1 *3 e$of : a2 *4 iet$ - b1 A $b : b2 E a
Collatie: 8°: *6, A-D8, E2; [12], 67, [1] p.
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2: blanco; *3r-*3v: privilege;*4r-*6r: opdracht; *6v: personages; A1r-E2r: het spel; E2v: blanco.
Exemplaren:
DSU: DSU 1640
KNAW: G 0917
SBA: C 27597
TIN: 4 I 114
UBA: 690 G 24 : 2
UBL: 1087 G 17
UBN: (411 C 170 : 1)
UBU: Te Winkel 963 : 3
¶ Ex. UBN 411 C 170 : 1 is zoekgeraakt.
B2856 - Herdruk - Treurspel
[Pieter van Gelein (NVA)] (naar het Frans van Pierre Corneille):
Cinna, of goedertierenheid van Augustus.
Amsterdam: Izaak Duim, 1736
Ceneton-vingerafdruk: 173608 - a1 *3 $d : a2 *4 iet$ - b1 A oe : b2 E $m
Collatie: 8°: *6, A-D8, E2; [12], 67, [1] p.
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2: blanco; *3r-*3v: privilege;*4r-*6r: opdracht; *6v: personages; A1r-E2r: het spel; E2v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67584
KBB: II 14459 A 7 : 2
UBA: 690 G 26
¶ Exx. KBB II 14459 A : 7 : 2 en UBA 690 G 26 zijn op fol *6r voorzien van een handtekening door G. de Visscher.
B2857 - Herdruk - Treurspel
[Pieter van Gelein (NVA)] (naar het Frans van Pierre Corneille):
Cinna, of goedertierenheid van Augustus.
Amsterdam: Izaak Duim, 1736
Ceneton-vingerafdruk: 173608 - a1 *3 $of : a2 *4 iet - b1 A $b : b2 E a
Collatie: 8°: *6, A-D8, E2; [12], 67, [1] p.
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2: blanco; *3r-*3v: privilege;*4r-*6r: opdracht; *6v: personages; A1r-E2r: het spel; E2v: blanco.
Exemplaren:
UBVU: XN 05902 : 1
B2858 - Herdruk - Treurspel
[Pieter van Gelein (NVA)] (naar het Frans van Pierre Corneille):
Cinna, of goedertierenheid van Augustus.
Amsterdam: Izaak Duim, 1736
Ceneton-vingerafdruk: 173608 - a1 *3 e$d : a2 *4 niet - b1 A bl : b2 E m
Collatie: 8°: *6, A-D8, E2; [12], 67, [1] p.
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2: blanco; *3r-*3v: privilege;*4r-*6r: opdracht; *6v: personages; A1r-E2r: het spel; E2v: blanco.
Exemplaren:
GBR: 1376 F 101
KBH: 448 H 189
TIN: 13 B 6 : 2
B2859 - Eerste druk - Treurspel
Adam Karels van Germez (Zjermes) (naar het Frans van Gautier de Costes de la Calprenède):
Eduard, anders stantvastige weduwe.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1660
Ceneton-vingerafdruk: 166008 - a1 A2 .$v : a2 A5 tad - b1 B e : b2 E5 rdi
Collatie: 8°: A-E8
Exemplaren:
UBL: 1097 F 112 : 5
B2860 - Herdruk
Adam Karels van Germez (Zjermes) (naar het Frans van Gautier de Costes de la Calprenède):
Eduard, anders stantvastige weduwe.
Amsterdam: Jacob Vinckel, 1660
Exemplaren:
BNF: Yth. 67919
UBA: 698 D 43 : 1
Russische Staatsbibliotheek, Moskou 01-D02-A : 7
B2861 - Herdruk - Blij-eindend hofspel
Adam Karels van Germez (Zjermes) (naar het Frans van Gautier de Costes de la Calprenède):
Eduard, of stantvastige weduwe.
In: Adam Karelsz. van Zjermes Tooneel Poezy
Leiden: Gillis Knotter, 1716
Ceneton-vingerafdruk: 171608 - a1 P2 dat$i : a2 P5 eha - b1 Q k : b2 V5 $nó
Collatie: 8°: (vanaf:) P-V8
Katernopbouw: P1r: titelpagina; P1v: blanco; P2r-P5v: opdracht; P6r: lofdicht; P6v: personages; P7r-V8r: het spel; V8v: errata.
Exemplaren:
BNF: Yi. 70 : 3 & Yth. 67926
GBR: 1360 J 2 : 3
KBH: 448 H 93 : 3
KNAW: G 1137 : 3
Artesis-KC: MTOD-TV-VANZ-eduard-1
SPB: 6.14.4.68
UBA: 690 G 46
UBVU: XN 05666 : 3
¶ In: Adam Karelsz. van Zjermes Tooneel Poezy.
B2862 - Eerste druk
Adam Karels van Germez (Zjermes) (naar het Frans van Jean Rotrou):
Klaagende Kleazjenor, en doolende Doristee.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1647
Ceneton-vingerafdruk: 164712 - a1 A2 erv : a2 A4 raa - b1 B5 $de$ : b2 C7 $zor
Collatie: 12°: A-C12; [72] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3v: opdracht; A4r: lofdicht; A4v: personages; A5r-C11r: het spel; C11v-C12v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68697
SBH: 129 C 98
UBL: 1097 F 112 : 1
B2863 - Herdruk
Adam Karels van Germez (Zjermes) (naar het Frans van Jean Rotrou):
Klaagende Kleazjenor, en doolende Doristee.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1670
Ceneton-vingerafdruk: 167008 - a1 A2 $R - b1 A3 ar : b2 E3 H
Collatie: 8°: A-D8, E4; 72 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: lofdicht; A2v: personages; A3r-E4v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 448 H 89 & (1350 D 68 : 2)
UBA: 689 D 43 : 3
UBL: 1097 F 112 : 2
¶ Aan ex. KBH 1350 D 68 : 2 ontbreekt het E-katern.
B2864 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Adam Karels van Germez (Zjermes):
Klaagende Kleazjenor, en doolende Doristee.
In: Adam Karelsz. van Zjermes Tooneel Poezy
Leiden: Gillis Knotter, 1716
Ceneton-vingerafdruk: 171608 - a1 H2 kryk : a2 H4 R. - b1 H5 an$na : b2 O5 n$m
Collatie: 8°: (vanaf:) H-O8
Katernopbouw: H1r: titelpagina; H1v: blanco; H2r-H3v: opdracht; H4r: lofdicht; H4v: personages; H5r-O8r: het spel; O8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yi. 70 : 2
GBR: 1360 J 2 : 2
KBH: 448 H 93 : 2
KNAW: G 1137 : 2
UBVU: XN 05666 : 2
B2865 - Eerste druk - Blij-eindend treurspel
Adam Karels van Germez (Zjermes) (naar het Frans / Spaans van Jean Rotrou, naar Lope Félix de Vega Carpio):
Vervolgde Laura.
Amsterdam: Jacob Lescailje, voor J. Jacot, 1645
Ceneton-vingerafdruk: 164508 - a1 *4 rvo : a2 *5 rki - b1 A b : b2 E5 tel
Collatie: 8°: *8, A-E8
Exemplaren:
BLL: 11758 A 6 : 3
BNF: Yth. 70035
UBL: 1097 F 112 : 3
¶ In de inleiding zegt Van Germez dat hij een prozavertaling van Jan Hendrikszoon Glaezemaeker berijmd heeft.
B2866 - Herdruk
Adam Karels van Germez (Zjermes) (naar het Frans / Spaans van Jean Rotrou, naar Lope Félix de Vega Carpio):
Vervolgde Laura.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1666
Ceneton-vingerafdruk: 166608 - b1 A3 aed : b2 E5 $gy
Collatie: 8°: A-E8
Exemplaren:
UBA: 689 D 43 : 2
B2867 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Adam Karels van Germez (Zjermes) (naar het Frans / Spaans van Jean Rotrou, naar Lope Félix de Vega Carpio):
Vervolgde Laura.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1679
Ceneton-vingerafdruk: 167908 - a1 A3 L. - b1 A4 aer$ : b2 E3 ,$
Collatie: 8°: A-D8, E4; 72 p.
Katernopbouw: A1r: frontispice; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3rlofdicht; A3v: personages; A4r-E4v: het spel &
Exemplaren:
KBH: 32 L 57 & 448 H 88
SPB: 6.10.2.212
TIN: 19 E 18
UBA: 693 D 26
UBL: 1097 F 112 : 4
UBU: Moltzer 6 F 84
¶ De derde druk
B2868 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Adam Karels van Germez (Zjermes) (naar het Frans / Spaans van Jean Rotrou, naar Lope Félix de Vega Carpio):
Vervolgde Laura.
Amsterdam: 1679
Ceneton-vingerafdruk: 167908 - b1 B a : b2 B5 ,$al
Collatie: 8°: A-E8 -[A3-A6]; 80 p. [I-IV en 13-80]
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: lofdicht; A2v: personages; A3-A6 desunt; A7r-E8v: het spel &
Exemplaren:
UBL: 1096 H 39
B2869 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Adam Karels van Germez (Zjermes) (naar het Frans / Spaans van Jean Rotrou, naar Lope Félix de Vega Carpio):
Vervolgde Laura.
In: Adam Karelsz. van Zjermes Tooneel Poezy
Leiden: Gillis Knotter, 1716
Ceneton-vingerafdruk: 171608 - a1 A2 en$i : a2 A5 ,$e - b1 B ts : b2 G5 n$’t$H
Collatie: 8°: *2, A-G8; [4], 111, [1] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina Tooneel Poezy; *1v: blanco; *2r-*2v: aan de lezer voor Tooneel Poezy; A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A5v: opdracht; A6r: lofdicht; A6v: personages; A7r-G8r: het spel; G8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yi. 70 : 1
GBR: 1360 J 2 : 1
KBH: 448 H 93 : 1
KNAW: G 1137 : 1
UBA: 1238 H 7 : 1
UBL: 1098 E 69
UBVU: XN 05666 : 1
¶ In: Adam Karelsz. van Zjermes Tooneel Poezy.
B2870 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Adam Karels van Germez (Zjermes) (naar het Frans / Spaans van Jean Rotrou, naar Lope Félix de Vega Carpio):
Vervolgde Laura.
1730
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B2871 - Eerste druk
I. van Gerwen:
Siet speel-wijs dit ,, bly ’t Wijn-rancxken vertoont, /
In: Nootwendich vertoogh, der alleen-suyverende springh-ader aller kinderen Gods: vervaet in verscheyden antwoorden der reden-rijcke tonghen, op de uytghegheven caerte der Wijngaertrancxkens, [...] / Der reden-rijcken spring-ader vervaet in verscheyden andtwoorden op de uytghegheven caerte der Wijngaertrancxkens [...]
Haarlem: David Wachtendonck, 1615
Exemplaren:
KBH: 3 A 3 : 3
B2872 - Eerste druk - Blij-eindend treurspel
Joh. Theod. van Gesperden (naar het Latijn van Joh. Paul Crusius):
Wanckelbaer Fortuyn, ofte treur-bly-eyndich-spel van Croesus.
Utrecht: Amelis Janssz van Paddenburgh, 1636
Ceneton-vingerafdruk: 163604 - a1 A2 pede : a2 A3 Ge - b1 B ij : b2 G3 M
Collatie: 4°: A-G4; [56] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: lofdichten; A3v: opdracht; A4r-A4v: korte inhoud; A4v: personages; B1r-G3r: het spel; G3v-G4v: lofdicht.
Exemplaren:
BNF: Yi. 955
KBH: 448 J 156
SBA: C 257279
SBH: 73 G 5 : 9
UBA: 691 B 78 & O 62-6792 [olim 973 E 29] : 10 & Port. ton. 45-22
UBL: 1091 B 122
B2873 - Eerste druk - Blijspel
Cornelis van Ghistele (naar het Latijn van P. Terentius Afer):
Adelphos.
Antwerpen: Simon Cock, 1555
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 Aij chter$ - b1 B1. er$moe : b2 Gij n.$ - c1 H1 taet$ : c2 O1 meer$
Exemplaren:
BNF: Yc. 5020 : 4
KBH: 1704 B 9 : 4
SBA: C 15402 : 4
UBA: 698 G 54 : 4
UBGent: BL 2315 : 4
B2874 - Herdruk - Toneelspel
Cornelis van Ghistele (naar het Latijn van P. Terentius Afer):
Adelphos
Antwerpen: Hieronymus Verdussen, 1596
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 A2 e$do - b1 A4 n$o : b2 G2 $ghe - c1 H n : c2 N2 h$ni
Collatie: 8°: A-F8, G4; 103, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: Den Sin; A2r: personages; A2v-G4r: het spel; G4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yc. 5021
KBH: 1704 B 8 : 4
KNAW: G 0305 :
UBA: O 62-5006 [olim 689 D 52] : 4
UBGent: BL 5412 : 4
UBL: 1096 E 84 : 4
¶ CBMNL: ’In C. van Ghistele, Terentius comediën [...]’
B2875 - Eerste druk - Toneelspel
Cornelis van Ghistele (naar het Latijn van P. Terentius Afer):
Andria.
In: Terentius Comedien Nv eerst wt den Latine in onser duytscher talen door Cornelis van Ghistele Rethorikelijck ouer ghesedt
Antwerpen: Simon Cock, 1555
Ceneton-vingerafdruk: 155508 - a1 *2 tot$iare - b1 A1 //v.$ : b2 G1 den$
Collatie: 8°: *8, A-F8, G4; [16], [104] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: privilege; *2r-*4v: opdracht; *5r: aan den lezer; *5v-*6r: leven van Terentius; *6r: epitaphium; *6v: over tragedie en komedie; *7r-*7v: korte inhoud; *8r: personages; *8v: afbeelding; A1r-G8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yc. 5020 : 1
KBH: 1704 B 8 : 1 & 1704 B 9 : 1
KNAW: G 0305 :
SBA: C 15402 : 1
UBA: 698 G 54 : 1 & O 62-5006 [olim 689 D 52] : 1
UBGent: BL 2315 : 1 & BL 5412 : 1
UBL: 1096 E 84 : 1
B2876 - Herdruk - Toneelspel
Cornelis van Ghistele (naar het Latijn van P. Terentius Afer):
Andria.
In: Terentius Comedien Nv eerst wt den Latine in onser duytscher talen door Cornelis van Ghistele Rethorikelijck ouer ghesedt
Antwerpen: Simon Cock, 1555
Exemplaren:
KNAW: G 0305 :
B2877 - Eerste druk - Treurspel
Cornelis van Ghistele (naar het Grieks van Sophocles):
Een tragedie, ghenaemt Antigone, bescreven eerst in Griecxsche, door den gheleerden Poeet Sophocles, ende daer na int Latine ouer gheset, ende nu in onser Duytscher talen Rhetorikelijck ghetranslateert, door Cornelis van Ghistele, vol schoonder sentencien, ende goede leeringhen.
Antwerpen: Simon Cock, 1556
Ceneton-vingerafdruk: 155608 - a1 Aij ande - b1 B1 $ten$s : b2 Fiij hedra
Collatie: 8°: A-E8, F5; [90] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: privilege; A2r-A3r: aan den lezer; A3v-A4v: korte inhoud; A4v: personages; A5r-F5v: het spel.
Exemplaren:
SBA: 506737
B2878 - Ms
Cornelis van Ghistele:
Eneas en Dido.
1551
Exemplaren:
KBB: Ms II 369
B2879 - Herdruk - Blijspel
Cornelis van Ghistele (naar P. Terentius Afer):
Eunuchus.
Antwerpen: Simon Cock, 1555
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 Aij calch - b1 B1 uele : b2 Gij ront$ve
Exemplaren:
BNF: Yc. 5020 : 2 & Yc. 5021 : 2
KBH: 1704 B 8 : 2 & 1704 B 9 : 2
KNAW: G 0305 :
UBA: 698 G 54 : 2 & O 62-5006 [olim 689 D 52] : 2
UBGent: BL 5412 : 2
UBL: 1096 E 84 : 2
B2880 - Herdruk - Blijspel
Cornelis van Ghistele (naar het Latijn van P. Terentius Afer):
Eunuchus.
Antwerpen: Simon Cock, 1555
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 B1 uelen$ : b2 Gij versta
Exemplaren:
BNF: p. Yi. 1 : 2
KNAW: G 0305 :
SBA: C 15402 : 2
UBA: O 62-5006 [olim 689 D 52] :
UBGent: BL 2315 : 2
B2881 - Eerste druk - Blijspel
Cornelis van Ghistele (naar het Latijn van P. Terentius Afer):
Heautontimorumenos, de derde Comedie, de welcke P. Terentius Afer int Latine bescreven heeft, nu eerst rhetorikelijck over ghestelt in onser Duytscher talen.
Antwerpen: Simon Cock, 1555
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 Aij wise - b1 B1 er$va : b2 Gij. p$glos
Collatie: 8°: A-G8
Exemplaren:
BNF: Yc. 5020 : 3
KBH: 1704 B 9 :
SBA: C 15402 : 3
UBA: 698 G 54 : 3
UBGent: BL 2315 : 3
B2882 - Herdruk
Cornelis van Ghistele (naar het Latijn van P. Terentius Afer):
Heautontimorumenos, de derde Comedie, de welcke P. Terentius Afer int Latine bescreven heeft, nu eerst rhetorikelijck over ghestelt in onser Duytscher talen.
Antwerpen: Claes vanden Wouwere, 1562
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 Aij derwise : b2 Gij op$glos
Exemplaren:
KBH: 1704 B 8 : & 1705 E 10
KNAW: G 0305 :
UBA: O 62-5006 [olim 689 D 52] : 3
UBGent: BL 5412 : 3
UBL: 1096 E 84 : 3
B2883 - Eerste druk - Blij-eindend treurspel
Cornelis van Ghistele (naar het Latijn van P. Terentius Afer):
Hecira.
Antwerpen: Simon Cock, 1555
Ceneton-vingerafdruk: 155508 - a1 Aij t$ - b1 B1 den$o : b2 E1 s$ghe
Exemplaren:
BNF: Yc. 5020 : 6
KBH: 1704 B 9 :
SBA: C 15402 : 6
UBA: 698 G 54 : 6 & O 62-5006 [olim 689 D 52] : 7
UBGent: BL 2315 : 6
B2884 - Herdruk - Blijspel
Cornelis van Ghistele (naar het Latijn van P. Terentius Afer):
Hecira.
Antwerpen: Hieronymus Verdussen, 1596
Ceneton-vingerafdruk: 159608 - b1 O m$ : b2 Rij er$c
Exemplaren:
KBH: 1704 B 8 :
KNAW: G 0305 :
UBA: O 62-5006 [olim 689 D 52] : 6
UBGent: BL 5412 : 6 & Her 1433*
UBL: 1096 E 84 : 6
B2885 - Eerste druk - Blijspel
Cornelis van Ghistele (naar het Latijn van P. Terentius Afer):
Phormio.
Antwerpen: Simon Cock, 1555
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 Aij chter$ - a2 Gij n.$ - b1 H1 taet$ : b2 O1 meer$
Collatie: 8°: (vanaf:) G6r-O2v
Exemplaren:
BNF: Yc. 5020 : 5
KBH: 1704 B 9 : 5
SBA: C 15402 : 5
UBA: 698 G 54 : 5
UBGent: BL 2315 : 5
B2886 - Herdruk
Cornelis van Ghistele (naar het Latijn van P. Terentius Afer):
Phormio.
Antwerpen: Hieronymus Verdussen, 1596
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 H n : b2 Nij h$ni
Exemplaren:
KBH: 1704 B 8 : 5
KNAW: G 0305 :
UBA: O 62-5006 [olim 689 D 52] : 5
UBGent: BL 5412 : 5
UBL: 1096 E 84 : 5
B2887 - Eerste druk - Martelaarstragedie
Jan Hendrik Glazemaker (naar het Frans van Jean Louis Ignace (Puget) de la Serre):
De heilige Katerina, martelares.
Amsterdam: Gerrit van Goedesberg,, 1668
Exemplaren:
GBR: 1230 F 19 : 2
UBA: 418 G 3 : 8 & 528 H 1 : 8
UBL: 1091 E 2 : 2
B2888 - Eerste druk - Treurspel
Jan Hendrik Glazemaker (naar het Frans van Jean Louis Ignace de la Serre):
Thomas Morus, of de zegepraal des geloofs, en der standvastigheid.
Amsterdam: Gerrit van Goedesberg, 1668
Exemplaren:
GBR: 1230 F 19 : 1
UBA: 418 G 3 : 7 & 528 H 1 : 7
UBL: 1091 E 2 : 1
B2889 - Eerste druk
Guilielmus Gnapheus (Fullonius) (Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen):
Acolastus. De filio prodigo comoedia Acolasti
In: Comoediae ac tragoediae aliquot ex novo et vetere Testamento desumptae
Bazel: J. Hervagius, 1512
Exemplaren:
BNF: Yc. 1325
B2890 - Eerste druk - Blijspel
Guilielmus Gnapheus (Fullonius) (Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen):
Acolastus.
Antwerpen: Martinus Caesar, voor Godfridus Dumaeus, 1529
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 Aij $res - b1 B VT : b2 Eij .$
Collatie: 8°: A-D8, E2; [68] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v-A2v: opdracht; A2v: personages; A3r - E2v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yc. 11212
GBR: 3 F 17 : 2
B2891 - Herdruk
Guilielmus Gnapheus (Fullonius) (Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen):
Acolastus de filio prodigo comoedia Acolasti
Antwerpen: Michael Hillenius, 1530
Ceneton-vingerafdruk: b1 B V, : b2 E2 at.$
Exemplaren:
UBGron: uklu ’GA H 124
B2892 - Herdruk
Guilielmus Gnapheus (Fullonius) (Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen):
Acolastus. De filio prodigo comoedia Acolasti
Keulen: Johannes Gymnicus, 1533
Exemplaren:
HABW: H: P 1696.8o Helmst. : 6
KBH: 2901 E 20
B2893 - Herdruk
Guilielmus Gnapheus (Fullonius) (Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen):
Acolastus. De filio prodigo comoedia Acolasti
Bazel: J. Hervagius, 1534
Exemplaren:
BNF: Yc. 9524
B2894 - Herdruk
Guilielmus Gnapheus (Fullonius) (Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen):
Acolastus de filio prodigo comoedia
Antwerpen: Michael Hillenius, 1535
Exemplaren:
UBA: Ned. Inc. 353
B2895 - Herdruk
Guilielmus Gnapheus (Fullonius) (Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen):
Acolastus. De filio prodigo comoedia Acolasti
Keulen: Johannes Gymnicus, 1535
Exemplaren:
HABW: A: 146.2 Poet. : 5
KU Brabant, TF PRE 202
B2896 - Herdruk
Guilielmus Gnapheus (Fullonius) (Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen):
Acolastus de filio prodigo comoedia
Antwerpen: Martinus Caesar, 1535
Exemplaren:
UBGent: BL 5712*
B2897 - Herdruk
Guilielmus Gnapheus (Fullonius) (Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen):
Acolastus. De filio prodogio [sic] comoedia Acolasti
Leipzig: Faber, 1536
Exemplaren:
HABW: H: Quh 135.1 : 4
B2898 - Herdruk
Guilielmus Gnapheus (Fullonius) (Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen):
Acolastus. De filio prodigo comoedia Acolasti
Leipzig: Faber, 1538
Exemplaren:
HABW: M: Li 3032
B2899 - Herdruk - Blijspel
Guilielmus Gnapheus (Fullonius) (Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen):
Comoedia Acolasti titulo inscripta de filio prodigo.
Parijs: Christianus Wechelus, 1542
Ceneton-vingerafdruk: 154208 - a1 Aij t$pož : a2 Aiiij ne$grau - b1 B $i : b2 Eij mptè$m
Collatie: 8°: A-D8, E4; [68] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v-A2v: opdracht; A3r: personages; A3v-B2v: het spel; B3r-B4r: blanco; B4v: slotvignet.
Exemplaren:
UBVU: XB 05585
¶ Ex. UBVU met aantekeningen in ms.
B2900 - Herdruk
Guilielmus Gnapheus (Fullonius) (Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen):
Acolastus de filio prodigo comoedia
Antwerpen: Laetices en Verwithagen, 1549
Exemplaren:
UBGent: A 10980 : 1*


Volgende lijst: Ceneton 30
Inleiding Ceneton
Redactie dr. A.J.E. Harmsen; tel. 0031-71-527.2117
Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands Universiteit Leiden