CENETON - Versie B

Gegevens over 11.500 Nederlandse toneelstukken tot 1803

Lijst 24 van de 95 lijsten

Bijgewerkt tot 31 januari 2011

Continuer


B2301 - Ms
Jan Eellertsz:
Menich Mensch en Onversadelijcke Begeerte.
1597
Exemplaren:
Verblijfplaats ms niet bekendB2302 - Eerste druk - Herdersspel
Govert van der Eembd (naar het Italiaans / Frans van Giovanni Baptista Guarini):
Den getrouwen herder uyt Arcadien.
Haarlem / Amsterdam: Vincent (I) Casteleyn, voor Jan Evertsz (I) Cloppenburgh, 1618
Ceneton-vingerafdruk: 160808 - b1 A me : b2 S5 blyd
Collatie: 8°: π8, A-S8
Exemplaren:
BNF: Yth. 68173
SBH: 74 L 32
UBA: 494 G 42
UBL: 1089 B 23 : 3
UBU: Moltzer 6 C 9
¶ Volgens titelpagina 1608, maar Casteleyn drukte pas sinds 1612
B2303 - Eerste druk - Blij-eindend treurspel
Govert van der Eembd:
Haerlemse belegheringh.
’s-Gravenhage: Aert Meuris, 1619
Ceneton-vingerafdruk: 161904 - a1 *2 en : *a2 *3 lijc - b1 A r : b2 F3 f-sang
Collatie: 4°: *-**4, A-F4
Exemplaren:
BLL: 11755 B 20
BNF: Yi. 748
GBR: 51 D 39
KBH: 760 E 41
SBH: 1 B 8 & 129 A 30 : 1
UBA: 691 B 100
UBL: 1089 B 23 : 1
B2304 - Eerste druk
Govert van der Eembd:
Nootdorp: spel van sinnen in Vlaardingen 1616.
In: Vlaerdings Redenrijck-bergh
Amsterdam: Cornelis Fransz, 1617
Exemplaren:
BLL: 1490 S 14
BNF: Yi. 318 & Yi. 1453
GBR: 1352 D 11
KBH: 759 B 21 : 12 & 10 G 23 : 12
KNAW: G 291
SBH: 76 A 5 : 12 & 76 A 6 : 12
UBA: 976 B 16 & 2340 E 7
UBGent: BL 1979 : 5 : 12 & H 116 : 12
UBL: 1184 A 23 : 12
UBN: 129 C 314
UBU: Moltzer 3 F 14
UBVU: XH 05535 : 12
SAB Deventer 14 G 75 & Dordrecht, Museum Van Gijn 200.497 & UB Tilburg KOD 020 B 05
B2305 - Eerste druk - Treurspel
Govert van der Eembd:
Sophonisba.
’s-Gravenhage: Aert Meuris, 1621
Ceneton-vingerafdruk: 162104 - a1 *2 ten : a2 *3 erc - b1 A e : b2 F e
Collatie: 4°: *4, A-E4, F2
Exemplaren:
BLL: 11754 BB 9
BNF: Yi. 898
KBH: 504 B 193
SBA: UA: Ren. drama 1 EEMB-SOPH
SBH: 129 A 30 : 2
UBA: 687 D 42
UBL: 1089 B 23 : 2
UBU: Moltzer 6 B 76
B2306 - Eerste druk - Blijspel
Jac. van Egmont:
De timmerman door liefde.
Amsterdam: Wed. Jacobus (I) van Egmont, 1753
Exemplaren:
GBR: 1352 G 82
UBA: 690 E 18
UBL: 1091 F 23
B2307 - Herdruk - Blijspel
Jac. van Egmont:
De timmerman door liefde.
Amsterdam: 1758
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B2308 - Eerste druk - Treurspel
Johannes van Ekels:
De schoenlapper, of het geleende geweer.
Delft: Fictief: "Jan Wapenrusting", Zonder jaar (ongeveer 1800)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 $vin : b2 B ee
Exemplaren:
UBL: 1087 C 41
B2309 - Eerste druk - Treurspel
Willem den Elger (naar het Frans van Philippe Quinault):
De dood van Cyrus.
Rotterdam: Pieter van der Veer, 1716
Ceneton-vingerafdruk: 171608 - b1 A m : b2 E2 $va
Collatie: 8°: π4, A-D8, E4; [8], 72 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v-π2v: blanco; π3r: lofdicht; π3v: personages; π4r: aan den lezer; π4v: lofdicht; A1r-E3v: het spel; E4r-E4v: fondslijst Pieter van der Veer.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67771
KBH: 448 H 186
PBF: 2413 TL :
SPB: 6.10.2.123
TIN: 19 D 65
UBA: 692 C 125
UBL: 1091 F 27 : 1
B2310 - Herdruk - Treurspel
Willem den Elger (naar het Frans van Philippe Quinault):
De doot van Cyrus.
Rotterdam: Arnold Willis, 1717
Ceneton-vingerafdruk: 171708 - a1 A2 oit$g : a2 A3 beit$ - b1 A y$ : b2 E3 y$d
Collatie: 8°: π1, A4, A-D8, E4; [8], 72 p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: bericht; A3v-A4r: lofdichtenl A4v: personages; A1r-E4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67772 & Yth. 67773
KBH: 448 H 187
SBH: 72 H 12 : 1
SPB: 6.10.2.124 & 6.10.2.183
TIN: 24 A 60
UBA: 694 D 35 : 7 & OK 72-206 : 4
UBL: 1091 F 26 : 1
UBU: LB-Ned : & Te Winkel 477
¶ Arnold Willes veroordeelt in zijn bericht aan de lezer de uitgave van Pieter van der Veer uit 1716; een redacteur heeft voor hem een derde van de verzen veranderd.
B2311 - Eerste druk - Blij-eindend treurspel
Willem den Elger (naar het Frans van Marie Catherine Hortense de Villedieu Desjardins):
Manlius.
Rotterdam: Abraham van der Boeck, 1699
Ceneton-vingerafdruk: 169908 - b1 A ew : b2 D5 de$m
Collatie: 8°: π2, A-D8; [4], 63, [1] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r: opdracht; π2v: personages; A1r-D8r: het spel; D8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69041
GBR: (1376 E 15)
SBH: 72 H 12 : 2
TIN: 5 C 111
UBA: 693 D 154 & OK 72-206 : 2
UBL: 1091 F 26 : 2
¶ Ex. GBR 1376 E 15 mist laatste 2 pagina’s.
B2312 - Eerste druk - Treurspel
Willem den Elger (naar het Frans van Thomas Corneille):
Pyrrhus, koning van Epieren.
Rotterdam: Pieter van der Veer, 1698
Ceneton-vingerafdruk: 169808 - b1 A o : b2 E3 eme
Collatie: 8°: π4, A-E8; [4], 3, [1], 79, [1] p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; π2r: titelpagina; π2v: blanco; π3r-π4r: opdracht; π4v: personages; A1r-E8r: het spel; E8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69463 : 06
SBH: 72 H 12 : 3
TIN: 4 I 22
UBA: OK 63-9095 [olim 692 C 153] & OK 72-206 : 1
UBL: 1091 F 26 : 3 & 1098 F 74
¶ UBL 1098 F 74 met overgeplakt impressum: "In ’s Gravenhage, by Gysbert Gasinet, Boekverkooper, in ’t kort Agterom."
B2313 - Eerste druk - Kluchtspel
[Willem den Elger] (naar het Frans van Jean François Regnard):
Wagt me voor dat laantje.
Rotterdam: Pieter van der Veer, 1698
Ceneton-vingerafdruk: 169808 - a1 A2 $stsc - b1 A3 $ik$ : b2 C2 ’er$
Collatie: 8°: A-B8, C4; 38, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: lofdicht; A2v: bericht aan de lezer & personages; A3r-C3v: het spel; C4r-C4v: fondslijst van Van der Veer.
Exemplaren:
BNF: Yth. 70189 & Yth. 70190
TIN: 24 A 42
UBA: 693 D 148
UBL: 1091 F 27 : 2
B2314 - Herdruk - Kluchtspel
Willem den Elger (naar het Frans van Jean François Regnard):
Wagt me voor dat laantje.
Rotterdam: Pieter van der Veer, 1708
Ceneton-vingerafdruk: 170808 - b1 A n$ : b2 C a
Collatie: 8°: π2, A-B8, C2; [4], 35, [1] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r: opdracht; π2v: Aan de lezer & personages; A1r-C2r: het spel; C3v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 70191 & Yth. 70192
GBR: 24 E 25
KBH: 30 G 24
UBGent: Her 1417 : 6
UBL: 1097 H 38
UBU: Te Winkel 934 : 8
¶ Met ingevoegd lied [van Pieter Langendijk; zie diens Zang op Brandt, 1725; KBH 853 G 181] op p. 34.
B2315 - Herdruk - Kluchtspel
Willem den Elger (naar het Frans van Jean François Regnard):
Wagt me voor dat laantje.
Rotterdam: Pieter van der Veer, Zonder jaar (ongeveer 1712)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A n : b2 C h
Collatie: 8°: π2, A-B8, C2; [4], 35, [1] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r: opdracht; π2v: Aan de lezer & personages; A1r-C2r: het spel; C3v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 70194
KBH: 848 B 67
UBA: OK 72-206 : 5
UBL: 1097 E 7
UBU: Moltzer 6 F 62
¶ Attendez-moi sous l’orme is volgens de voorrede van Jean Palaprat; door anderen o.m. toegeschreven aan Jean François Regnard.
B2316 - Herdruk - Kluchtspel
Willem den Elger (naar het Frans van Jean François Regnard):
Wagt me voor dat laantje.
Amsterdam: Izaak Duim, 1735
Ceneton-vingerafdruk: 173508 - b1 A4 daer : b2 C3 ,$la
Collatie: 8°: A-B8, C4; 40 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A3r: opdracht; A3v: aan den leezer & personages; A4r-C4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yi. 2737 & Yth. 70193
KNAW: G 0926
SBH: 129 C 73
TIN: 5 K 15 : 2 & 9 H 37 & 24 A 32
UBA: 691 C 189 & 1026 F 28 : 4
UBGron: ’Ep ’Ep H 6, 3 : 8
UBL: 1091 D 10
UBN: 209 D 25
B2317 - Herdruk - Kluchtspel
Willem den Elger (naar het Frans van Jean François Regnard):
Wagt me voor dat laantje.
Amsterdam: Izaak Duim, 1735
Ceneton-vingerafdruk: 173508 - b1 A4 er$b : b2 C3 ag$j
Collatie: 8°: A-B8, C4; 40 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A3r: opdracht; A3v: aan den leezer & personages; A4r-C4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yi. 2737 & Yth. 70193
GBR: 1376 F 15
KBH: 28 K 19
KNAW: G 0926
SBH: 72 H 12 : 4
TIN: 3 H 88 & 31 A 71 : 4
UBU: Te Winkel 940 : 3
B2318 - Ms
Jacob Elias Michielz (naar het Frans van Nicolas Boindin en Antoine Houdart de la Motte):
Jonker Windbuyl, of de driedubbele minnaar. Kluchtspel, gevolgt naer het Fransche van den heer Dancourt [door A.P.S. [= J. Elias]].
Zonder jaar (ongeveer 1730)
Exemplaren:
Huydecoper-archief (Utrecht 67), inv. nr. 349
B2319 - Eerste druk - Kluchtspel
[Jacob Elias Michielz] (naar het Frans van Nicolas Boindin en Antoine Houdart de la Motte):
Jonker Windbuyl, of de driedubbele minnaer.
Amsterdam: David (II) Ruarus, 1730
Ceneton-vingerafdruk: 173008 - b1 A4 ,$z : b2 C li
Collatie: 8°: A-B8, C2; 35, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: privilege; A3v: aan de lezer & personages; A4r-C2r: het spel; C2v: errata.
Exemplaren:
DSU: 71.694
GBR: 1376 F 66
SBH: 129 B 12 : 6
TIN: 7 E 63 & 16 F 93
UBA: 691 C 118 & 1026 F 27 : 3 & 1044 B 73 : 2 & OK 77-97
UBGron: ’Ep ’Ep H 8, 1 :
UBL: 1094 E 51
UBN: 209 D 33
UBU: Moltzer 6 F 22 & Te Winkel 732
¶ Niet van Florent Carton Dancourt, cf. de aant. bij Van Aken. Vertaler A.P.S (= Jacob Elias).
B2320 - Herdruk - Kluchtspel
[Jacob Elias Michielz] (naar het Frans van Nicolas Boindin en Antoine Houdart de la Motte):
Jonker Windbuyl, of de driedubbele minnaer.
Amsterdam: David (II) Ruarus, 1730
Ceneton-vingerafdruk: 173008 - b1 A4 $zo$ : b2 C $J
Collatie: 8°: A-B8, C2; 35, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: privilege; A3v: aan de lezer & personages; A4r-C2r: het spel; C2v: blanco.
Exemplaren:
TIN: 13 B 12 : 2

¶ Het bericht aan de lezer is ondertekend met A.P.S. Deze A.P.S werkte samen met A.L.F.; A.L.F. en A.P.S. zijn Jacob Elias Michielsz. en Theodoor van Snakenburg.
B2321 - Herdruk - Kluchtspel
[Jacob Elias Michielz] (naar het Frans van Nicolas Boindin en Antoine Houdart de la Motte):
Jonker Windbuil, of de driedubbele minnaer.
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, 1786
Ceneton-vingerafdruk: 178608 - b1 A3 ong : b2 B5 gy$
Collatie: 8°: A-B8; 32 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: privilege; A2v: personages; A3r-B8v: het spel.
Exemplaren:
TIN: 4 K 80 & 7 E 64
UBA: 693 D 10
UBL: 1097 G 65
UBN: 209 D 32
¶ Niet van Florent Carton Dancourt, cf. de aant. bij Van Aken. Vertaler A.P.S (= Jacob Elias).
B2322 - Eerste druk - Blijspel
Jacob Elias Michielz (naar het Spaans van Onbekend):
De onverwagte wedervinding.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1716
Ceneton-vingerafdruk: 171608 - a1 *2 eni : a2 *3 A - b1 A c : b2 D5 iet$
Collatie: 8°: *4, A-D8; [8], 64 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3r: opdracht; *3v-*4r: privilege; *4v: personages; A1r-D8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69356
GBR: 1352 G 73
KBH: 448 G 35
KNAW: Cat. 1891 p. 221
SBA: 588019
TIN: 13 A 11 : 2
UBA: 691 F 44
UBL: 1091 F 29
UBN: Br 38913
UBU: Te Winkel 1030
UBVU: XN 06011 : 2
¶ Volgens Van Aken wellicht naar het Spaans.
B2323 - Ms
Jacob Elias Michielz (naar het Frans van Joseph de La Font):
De schipbreuk, of de lykstaetsie van Krispyn. Kluchtspel. Gevolgd naer het Fransche van den heer De la Font [door A.P.S.].
Zonder jaar (ongeveer 1730)
Exemplaren:
Huydecoper-archief (Utrecht 67), inv. nr. 349
B2324 - Eerste druk - Kluchtspel
[Jacob Elias Michielz] (naar het Frans van Joseph de La Font):
De schipbreuk, of de lykstaetsie van Krispyn.
Amsterdam: David (II) Ruarus, 1730
Ceneton-vingerafdruk: 173008 - a1 A3 m$d : a2 A4 $we - b1 A5 et$ : b2 C2 y$is
Collatie: 8°: A-B8, C3; 37, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: privilege; A3v-A4r: lofdicht; A4v: personages; A5r-C3r: het spel; C3v: blanco.
Exemplaren:
GBR: 1376 F 43
TIN: 7 E 124 & 13 C 41 : 2
UBL: 1094 E 50
UBU: Moltzer 6 F 61
B2325 - Herdruk - Kluchtspel
Jacob Elias Michielz (naar het Frans van Joseph de La Font):
De schipbreuk, of de lykstaetsie van Krispyn.
Amsterdam: David (II) Ruarus, 1730
Ceneton-vingerafdruk: 173008 - a1 A3 dam$ : a2 A4 ulx$ - b1 A5 $me : b2 C2 Hy$
Collatie: 8°: A-B8, C4 [C4 blanco]; 37, [3] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: privilege; A3v-A4r: voorrede; A4v: personages; A5r-C3r: het spel; C3v-C4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69489 & Yth. 69490 & Yth. 69491
KBB: II 29.494 A XV : 6
KBH: 448 G 56
KNAW: G 1091
SBH: 129 B 12 : 5
UBA: 691 D 50 & 1026 F 32 : 7 & Port. ton. 62-1
UBN: 209 C 45
UBU: (Te Winkel 578a)
¶ Aan ex. UBU Te Winkel 578a ontbreken de folia A4 en A5.
B2326 - Eerste druk - Kluchtspel
[Jacob Elias Michielz] (naar het Frans van Joseph de La Font):
De schipbreuk of de lykstaatsie van Krispyn.
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, 1784
Ceneton-vingerafdruk: 178408 - b1 A3 w$ : b2 B5 tbr
Collatie: 8°: A-B8; 32 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: privilege; A2v: personages; A3r-B8v het spel.
Exemplaren:
TIN: 13 H 1
UBU: Te Winkel 578b
B2327 - Eerste druk - Kluchtspel
[Jacob Elias Michielz]:
De spookende boer.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1715
Ceneton-vingerafdruk: 171508 - a1 A2 N : a2 A4 zyn, - b1 A5 spre : b2 C2 iev
Collatie: 8°: A-B8, C4; 36, [4] p. p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: opdracht; A2v-A3v: privilege; A4r: korte inhoud (gedichtje van 4 regels); A4v: personages; A5r-C2v: het spel; C3r-C4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yi. 2550 & Yth. 69648 & Yth. 69649
KBH: 32 G 9 & 928 C 31
TIN: 13 A 11 : 1
UBA: OK 63-7245 [olim 687 F 32]
UBGron: ’Ep ’Ep H 8 : 1 & ’Ep ’Ep H 28 : 7
UBL: 1091 F 28
B2328 - Herdruk - Kluchtspel
[Jacob Elias Michielz]:
De spookende boer.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1715
Ceneton-vingerafdruk: 171508 - a1 A2 DO : a2 A4 n,$z - b1 A5 s$sp : b2 C2 eve$
Collatie: 8°: A-B8, C2; 36 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: opdracht; A2v-A3v: privilege; A4r: korte inhoud (gedichtje van 4 regels); A4v: personages; A5r-C2v: het spel.
Exemplaren:
DSU: DSU 1709
TIN: 5 H 84
UBN: 52 C 226 : 4
B2329 - Eerste druk - Blijspel
[Jacob Elias Michielz] (naar het Frans van Thomas Corneille):
De starrekyker by geval.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1721
Ceneton-vingerafdruk: 172108 - a1 A2 dru : a2 A3 elda - b1 A4 Jan$ : b2 E5 t$he
Collatie: 8°: A-E8 [-E8]; 78, [2] p
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: privilege; A3v: personages; A4r-E7v: het spel; E8 ontbreekt.
Exemplaren:
BNF: Yi. 2526 & Yth. 69654
DSU: DSU 1710
TIN: 13 A 11 : 3 & 29 A 32 : 3
UBA: 691 F 63
UBL: 1091 F 30
UB Erlangen-Nürnberg: H00/ALTD-I 1222 : 8
B2330 - Eerste druk - Kluchtspel
[Jacob Elias Michielz] (naar het Frans van Marc Antoine Le Grand):
Het verliefde huysgezin.
Amsterdam: David (II) Ruarus, 1730
Ceneton-vingerafdruk: 173008 - a1 A2 d’ler : a2 A4 telda - b1 A5 ur$v : b2 C5 nkbr
Collatie: 8°: A-C8; 48, [4] p.
Katernopbouw: A1r titelpagina; A1v blanco; A2r "Aen den kunstlievenden Leezer." Ondert.: "A.P.S. 1730"; A2v blanco; A3r-A4r: privilege; A4v: personages; A5r-C8v: het spel; π1r: blanco; π1v-π2r: genoteerde muziek; π2v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69967 & Yth. 69968
KNAW: Cat. 1891 p. 223
SBH: 129 B 12 : 4
TIN: 5 I 73
UBA: 687 F 2 & O 62-8103 [olim 1026 F 29] : 8 & OK 93-49 : 5
UBGron: ’Ep ’Ep H 9, 4 : 4
UBL: 503 G 29 : 5 & 1094 E 52
¶ UBL 503 G 29 : 5 is uit de bibliotheek van F. Ségers (Frans Seegers of Zegers). Na het spel volgt de genoteerde muzie het lied dat aan het eind van het spel gezongen wordt: "Wie kan oprecht liefde dwingen?"
B2331 - Herdruk - Kluchtspel
Jacob Elias Michielz (naar het Frans van Marc Antoine Le Grand):
Het verliefde huysgezin.
Amsterdam: David (II) Ruarus, 1730
Ceneton-vingerafdruk: 173008 - a1 A2 $edl : a2 A4 dam$ - b1 r$ve : b2 C5 kbr
Exemplaren:
TIN: 13 A 37 : 2
B2332 - Eerste druk - Treurspel
Michiel Elias (naar het Frans van Pierre Corneille):
Attila, koning der Hunnen.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1685
Ceneton-vingerafdruk: 168508 - a1 *2 e$ : b2 A u : b2 D5 oor$
Collatie: 8°: *2, A-D8; [4], 64 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*2v: privilege; *2v: personages; A1r-D8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yi. 2398
GBR: 1376 F 93
KBB: 8° cl XIII C & II 29.494 A XVIII : 2
KBH: 448 H 195
SBA: 537956
TIN: 4 I 53
UBA: 689 H 20 & 694 H 45 : 6
UBL: 1087 F 10 : 1
B2333 - Herdruk - Treurspel
Michiel Elias (naar het Frans van Pierre Corneille):
Attila, koning der Hunnen.
Amsterdam: Izaak Duim, 1743
Ceneton-vingerafdruk: 174308 - a1 A2 lve : a2 A3 eld - b1 A4 et$ : b2 E3 gt,
Collatie: 8°: A-D8, E4
Exemplaren:
KNAW: G 0887 & G 0927 : 1
SBA: C 61147
TIN: 5 H 57
UBA: 688 G 52
UBGron: ’Ep ’Ep H 7, 4 :
UBL: 1091 D 11 & 1098 F 79
UB Wroclaw: 036877
¶ CBMNL 561 op groot papier.
B2334 - Eerste druk - Kluchtspel
[Michiel Elias]:
De bekeerde dronkaard.
In: d’Erve Stichters Enkhuyser Almanach, 1796
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1691
Ceneton-vingerafdruk: 169108 - b1 A3 .$Da : b2 C5 oe$d
Collatie: 8°: π1, A-B8, C6; [2], [4], 40 p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A2v: personages; A2r-C6v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 11755 AAA 48 : 1
BNF: Yth. 67297
GBR: 1352 G 72
KBH: 32 K 17
SBA: 602786
TIN: 3 H 89 & 3 H 90 & 5 K 17 : 3
UBA: 690 C 48 & 1026 F 32 : 1
UBGron: ’Ep ’Ep H 2, 2 : 7
UBL: 1087 F 10 : 3
¶ Van der Steur geeft J. Elias als auteur. & UBL 1087 F 10 : 4 en : 5 zijnWaerschouwingen door een liefhebber aan de Regenten van de Schouwburg, Rotterdam (Pieter de Kraner) 1699. & Aan ex. TIN 5 K 17 : 3 ontbreekt het frontispice.
B2335 - Herdruk
Michiel Elias:
De bekeerde dronkaard.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1691
Ceneton-vingerafdruk: 169108 - b1 A3 aa : b2 C5 de$z
Collatie: 8°: π1, A-B8, C6
Exemplaren:
KBH: 448 G 52
B2336 - Herdruk - Kluchtspel
Michiel Elias:
De bekeerde dronkaard.
Amsterdam: Erfgen.van de Wed. C. Stichter, 1795
Exemplaren:
UBA: 694 F 11 : 3 & XX 126 : 1796
¶ In: d’Erve Stichters Enkhuyser Almanach, 1796
B2337 - Eerste druk - Kluchtspel
[Michiel Elias]:
De ontvoogde vrouw.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1688
Ceneton-vingerafdruk: 168808 - a1 *2 llen$ - b1 A ee : b2 C $i
Collatie: 8°: π1, *2, A-B8, C1; [2], [4], 34 p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; *1r: titelpagina; *1v: korte inhoud; *2r-*2v: privilege; *2v: personages; A1r-C1v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69340
UBL: 1087 F 10 : 2
B2338 - Herdruk - Kluchtspel
[Michiel Elias]:
De ontvoogde vrouw.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1693
Ceneton-vingerafdruk: 169308 - a1 A4 [=A3] e$O - b1 A4 een, : b2 C2 s$op
Collatie: 8°: A-B8, C4; 40 p.
Katernopbouw: A1r: frontispice; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: korte inhoud; A3r-A3v: privilege; A3v: personages; A4r-C4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69341
KBH: 1350 D 66 : 2
UBA: 691 D 30
UBGron: ’Ep ’Ep H 25 : 8 & ’Ep ’Ep H 28 : 1
UBL: 1095 H 38
B2339 - Herdruk - Kluchtspel
[Michiel Elias]:
De ontvoogde vrouw.
Amsterdam: David (II) Ruarus, 1730
Ceneton-vingerafdruk: 173008 - b1 A4 uike: b2 C2 $op$
Collatie: 8°: π1, A-B8, C4; [2], 40 p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; A1r:titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: privilege; A3v: korte inhoud en personages; A4r-C4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69342
GBR: 1352 E 20
KNAW: G 0927 : 2
TIN: 16 H 49
UBA: 691 D 31
UBL: 1096 E 23
¶ Derde druk
B2340 - Ms - Kamerspel
Willem Elias alias Vrancx:
Ronsefael.
Zonder jaar (ongeveer 1599)
Exemplaren:
Ms. definitief verloren
B2341 - Ms - Esbattement
Willem Elias alias Vrancx:
Een esbatement van Tielebuys, die een jaer te vroech gheboren is ende wert herdraghen p. Willem Elias.
1548
Exemplaren:
UBL: Ms. LTK 1033
B2342 - Ms - Esbattement
Willem Elias alias Vrancx:
Tielebuys.
1548
Exemplaren:
UBL: Ms. LTK 1033
B2343 - Eerste druk - Blij-eindend treurspel
Joan. Elincx:
Tooneel der on-gebreydelde liefde. Vertoonende met zege-prael van een blyd’ eynde-spel naer druck geluck, in jaer-tellende vaersen gestelt. Verthoont door de tuchtige const-liefhebbers der redenrycke gulde van St. Jan, geseyt de Peoene op den 22 februarii 1688.
Mechelen: Jan Jaye, 1688
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 * hl - b1A g : b2 G an
Exemplaren:
BNF: Yi. 934
KBB: II 25979 B (4°)
SBH: 73 G 2 : 11
UBA: 1129 H 25
¶ Van Aken: "In alle versregels zijn de letters, die een Romeins cijfer kunnen aanwijzen, groot gedrukt, en geven bij optelling in elke regel het getal 1688, het jaar der uitgave."
B2344 - Eerste druk - Treurspel
[Ellerus] (naar het Frans van Thomas Corneille):
De dood van Hannibal.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1693
Ceneton-vingerafdruk: 169308 - a1 A2 zen - b1 A3 erl : b2 E5 yn$fi
Collatie: 8°: A-E8; 79, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A2v: personages; A3r-E8r: het spel; E8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67784 & Yth. 67785
KBH: 448 H 34
TIN: 72 G 17
UBA: 698 H 101
UBGron: ’Ep ’Ep H 1, 1 : 7
UBL: 1091 F 32 : 1
B2345 - Eerste druk - Blijspel
[Ellerus]:
De medevrysters.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1689
Ceneton-vingerafdruk: 168908 - a1 A2 $sel - b1 A3 ust$ - b2 E5 t$my
Collatie: 8°: A-E8; 79, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A2v: personages; A3r-E8r: het spel; E8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69086
DSU: 71.713 DSU
GBR: 1352 G 74
KBH: 448 H 33
PBF: A 1510
TIN: 5 C 6 & 29 A 39 : 7
UBA: 691 G 96
UBL: 1091 F 32 : 2
B2346 - Herdruk - Blijspel
[Ellerus]:
De medevrysters.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1689
Ceneton-vingerafdruk: 168908 - a1 A2 llen - b1 A3 st$to - b2 E5 y$n
Collatie: 8°: A-E8; 79, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A2v: personages; A3r-E8r: het spel; E8v: blanco.
Exemplaren:
UBL: 1256 D 57
B2347 - Eerste druk - Kluchtspel
Jan van Elsland:
Dronke Brechtje.
Haarlem: Wed. van Hermanus van Hulkenroy, Zonder jaar (ongeveer 1715)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 *2 mi - b1 A l : b2 C3 EC
Collatie: 8°: *2, A-B8, C4; [4], 39, [1] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r: korte inhoud; *2v: personages; A1r-C4r: het spel; C4v: catalogus Van Hulkenroy.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67858
KBH: (6 J 17) & 1121 E 68 : 3
TIN: 3 H 91
UBA: 690 C 137
UBGron: (’Ep ’Ep F 288)
UBL: 1091 F 33 : 1
¶ In ex. KBH 6 J 17 ontbreekt de titelpagina; deze is vervangen door een fotokopie van ex. UBL 1091 F 33 : 1.
B2348 - Herdruk - Kluchtspel
Jan van Elsland:
Dronke Brechtje.
Haarlem: Erven Izaak van Hulkenroy, 1764
Ceneton-vingerafdruk: 176408 - a1 * d$b - b1 A $A : b2 C3 $lig
Collatie: 8°: *2 [*2 als *], A-B8, C4; [4], 40 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r: korte inhoud; *2v: personages; A1r-C4v: het spel.
Exemplaren:
UBA: 2499 D 37
B2349 - Eerste druk - Kluchtspel
Jan van Elsland:
Dronke Jaap de boer, op het concert.
Haarlem: Wed. van Hermanus van Hulkenroy, Zonder jaar (ongeveer 1720)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 n$ty : b2 A5 eez
Collatie: 8°: A8; 15, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A8r: het spel; A8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67859 & Yth. 67860
KBH: 32 H 43 & 853 D 359
TIN: 5 H 23
UBA: 467 G 29 : 3
UBGent: BL 5085
UBL: 1109 G 8
Digitale teksteditieB2350 - Herdruk - Kluchtspel
Jan van Elsland:
Dronke Jaap de boer, op het concert.
Haarlem: Z.dr., Zonder jaar (ongeveer 1725)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 on : b2 A5 ers$
Collatie: 8°: A8; 16 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r - A8v: het spel.
Exemplaren:
TIN: 5 H 109
UBA: 690 C 123 & Port. ton. 24-30
Digitale teksteditieB2351 - Herdruk
Jan van Elsland:
Dronke Jaap de boer, op het concert.
Amsterdam: Jan Winkel, Zonder jaar (ongeveer 1730)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 $ty : b2 A5 eze
Collatie: 8°: A8; 15, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r - A8r: het spel; A8v: blanco.
Exemplaren:
TIN: 4 I 71

Digitale teksteditieB2352 - Herdruk - Kluchtspel
Jan van Elsland:
Dronke Jaap de boer, op het concert.
Amsterdam: Jan Winkel, 1731
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 n$ty : b2 A5 reez
Collatie: 8°: A8
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r - A8r: het spel; A8v: drukkerscatalogus.
Exemplaren:
UBA: OK 62-89 [olim 694 H 68] : 4
UBL: 1091 F 33 : 2 & 1201 G 26
Digitale teksteditieB2353 - Eerste druk
Jan van Elsland:
Morgenspraak tusschen Jaap en Kees, over den val van Faëton.
Amsterdam: Jan Winkel, Zonder jaar (ongeveer 1731)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 AP. : b2 A5 ien
Collatie: 8°: A8; 16 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A8v: het spel.
Exemplaren:
DSU: DSU 1714
TIN: Spec I 29
UBA: 344 E 56
UBL: 1091 F 33 : 3
B2354 - Eerste druk - Blijspel
J.V. Landsle [= Jan van Elsland]:
Het lotery leeven.
Haarlem: Izaak van der Vinne, 1710
Ceneton-vingerafdruk: 171008 - b1 A.3. ggen : b2 C.5. N - c1 D l$ : E.2. oor$m
Collatie: 8°: A-D8, E2; [68] p.
Katernopbouw: A1r: titel; A1v: blanco; A2r: Voorrede; A2v: Personages, Plaats en tijd; A3r - C5r: het spel; C5v - E2v: "Hollands speel-toonneel der loteryen."
Exemplaren:
GBR: 1360 D 70
KBH: 30 G 8 & 871 F 80
SPB: 6.10.2.80
UBA: 1046 G 10
UBL: 1091 F 34
¶ Gevolgd door "eenige by-rymen, op meest alle de loteryen van deezen tyd."
B2355 - Ms - Kluchtspel
Laurens van Elsland:
Jan onder de deecken.
In: Mengeldichten
1693
Exemplaren:
¶ Vermeld in de catalogus Henskes/Van Tongerlo, 1754, ex. UB Amsterdam 289 B 17.
B2356 - Eerste druk - Blijspel
Hendrik van Elvervelt (naar het Frans van Joseph de La Font):
De Amerikaan.
Amsterdam: Izaak Duim, 1733
Ceneton-vingerafdruk: 173308 - a1 *2 d$aa - b1 A ie : b2 E5 kt,$
Collatie: 8°: π1, *4, A-E8; [2], [8], 80 p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*2v: opdracht; *3r-*4r: privilege; *4v: personages; A1r-E8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yi. 2738 & Yth. 67131
DSU: DSU 1786
GBR: 1376 F 45
KBH: 928 D 34
SBH: 72 H 14 : 1
TIN: 4 D 32 : 1
UBA: 690 G 3
UBGent: BL 5010 : 3*
UBL: 503 G 29 : 6 & 1090 D 1 & 1091 F 36 : 1
¶ Vertoning in: Verscheide vertooningen [...] op den Amsteldamschen schouwburg. Amsterdam, Hendrik Stockink, 1753. UBL 1087 F 9.
B2357 - Herdruk - Blijspel
Hendrik van Elvervelt (naar het Frans van Joseph de La Font):
De Amerikaan.
Amsterdam: Izaak Duim, 1756
Ceneton-vingerafdruk: 175608 - a1 *2 Gew - b1 A st : b2 E5 kt,
Collatie: 8°: *4, A-E8; [8], 80 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*2v: opdracht; *3r-*4r: privilege; *4v: personages; A1r-E8v: het spel.
Exemplaren:
GBR: 1376 F 46
HABW: M: Lm 2285
KNAW: G 0928
SPB: 6.14.6.124 : 2
TIN: 4 D 32 : 2 & 5 A 78
UBA: 688 H 24
UBL: 1096 G 78
UBN: Br 38941
UBU: Te Winkel 819
B2358 - Eerste druk - Kluchtig blijspel
Hendrik van Elvervelt:
Arlekyn, edelman by geval.
In: H. van Elvervelt, Eenige kamerspelen , bestaande in treur- bly- kluchtspelen en operaas.
Amsterdam: Gedrukt voor de auteur, Zonder jaar (ongeveer 1765)
Collatie: 4°: (vanaf:) [G]4, [L]1; 35, [1] p.
Exemplaren:
BNF: Yi. 3011 : 6
UBL: 1087 C 42 : 5
B2359 - Herdruk - Kluchtig blijspel
Hendrik van Elvervelt:
Arlekyn, edelman by geval.
Amsterdam: Gedrukt voor de liefhebbers, 1768
Ceneton-vingerafdruk: 176808 - b1 A2 at$’ : b2 C5 ena
Collatie: 8°: A-C8; 48 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-C8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 70370
KNAW: G 0936 : 5
TIN: 4 D 37 : 5
UBA: 692 E 13 & 1941 H 12 & Inst. Neerl. & OK 82-140 : 8 & OK 74-16
UBGent: BL 5003 : 2*
UBL: 1091 F 38 : 8
UBN: Br 38940
UBU: Te Winkel 841
¶ In de bundel Kamerspelen van Van Elvervelt (UBA 1941 H 12). CBMNL p. XVI in: H. van Elvervelt, Eenige kamerspelen [...] : "Volgens een eigenhandig inschrift van den dichter zijn hiervan slechts zestien exx. gedrukt." Deze bundel is zonder afzonderlijke titelpagina’s en met doorlopende paginering. Op CBMNL pp. XVI-XVII ook een bundel met zeven stukken (op één na dezelfde), gedateerd 1768, met afzonderlijke titelpagina’s en paginering. & Ex. 692 E 13 heeft een variant van de laatste twee bladzijden in ms.
B2360 - Eerste druk - Kluchtspel
Hendrik van Elvervelt:
Arlequin Tamerlan.
Amsterdam: Izaak Duim, 1737
Ceneton-vingerafdruk: 173708 - a1 A2 ve$S : a2 A3 lda - b1 A4 !$d : b2 C5 t$hy
Collatie: 8°: A-B8, C6
Exemplaren:
BNF: Yth. 67205
DSU: DSU 1720
GBR: 1360 D 67
KNAW: Cat. 1891 p. 221
SPB: 6.79.291
UBA: 692 G 81
UBGent: BL 4572*
UBL: 1091 F 36 : 3
B2361 - Herdruk - Kluchtspel
Hendrik van Elvervelt:
Arlequin Tamerlan.
Amsterdam: Izaak Duim, 1737
Ceneton-vingerafdruk: 173708 - a1 A2 lve$ : a2 A3 am, - b1 A4 i!$d : b2 C4 hy$u
Collatie: 8°: A-B8, C4, D2 (D1 als C4); 44 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: privilege; A3v: personages; A4r-D2v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 448 G 185
TIN: 4 D 33 : 3
UBL: 1095 H 114 : 2
UBN: 39 C 297 : 6
UBU: Te Winkel 723
UB Wroclaw: 034296 : 6 : 4
B2362 - Eerste druk - Blijspel
Hendrik van Elvervelt (naar het Deens van Ludvig Holberg):
De bedrogen officier.
Amsterdam: Izaak Duim, 1761
Ceneton-vingerafdruk: 176108 - a1 *2 n$te - b1 A hu : b2 D2 Ben
Collatie: 8°: *4 [*3 als *2], A-C8, D2; [8], 52 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r: opdracht; *2v-*3r: voorbericht; *4v-*4r: privilege; *4v: personages; A1r-D2v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67275
DSU: DSU 1715
GBR: (1361 D 1)
UBA: 687 F 72 & 694 H 76 & Port. ton. 63-9
UBGent: BL 4585*
UBL: 1090 D 7 & 1091 F 37 & Boekenoogen 356 : 3
UBU: Te Winkel 950 : 4
¶ UBA 687 F 72 bevat rolverdeling 1792, 1795 en 1796 in ms. & CBMNL 5673 op groot papier. Ex. GBR 1361 D 1 heeft het voorwerk van een herdruk, het toneelstuk zelf is van deze druk.
B2363 - Herdruk - Blijspel
Hendrik van Elvervelt (naar het Deens van Ludvig Holberg):
De bedrogen officier.
Amsterdam: Izaak Duim, 1761
Ceneton-vingerafdruk: 176108 - a1 *3 den$ - b1 A in : b2 D2 st.$
Collatie: 8°: *4 [*3 als *2], A-C8, D2; [8], 52 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r: opdracht; *2v-*3r: voorbericht; *4v-*4r: privilege; *4v: personages; A1r-D2v: het spel.
Exemplaren:
GBR: (1361 D 1) & 1368 F 34
SBA: C 38038
TIN: 4 D 36 : 1
¶ Ex. GBR 1361 D 1 heeft het voorwerk van deze editie, het toneelstuk van de eerste druk.
B2364 - Herdruk - Blijspel
Hendrik van Elvervelt (naar het Deens van Ludvig Holberg):
De bedrogen officier.
Amsterdam: Izaak Duim, 1761
Ceneton-vingerafdruk: 176108 - a1 *2 $H : a2 *3 den - b1 A hu : b2 D2 .$
Collatie: 8°: *4 [*3 als *2], A-C8, D2; [8], 52 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r: opdracht; *2v-*3r: voorbericht; *4v-*4r: privilege; *4v: personages; A1r-D2v: het spel.
Exemplaren:
TIN: 7 C 6
B2365 - Synopsis - Blijspel
Hendrik van Elvervelt (naar het Deens van Ludvig Holberg):
De bedrogen officier.
In: Spectatoriale schouwburgs en brievetas-almanach
Amsterdam: Willem Coertse Jr., 1779
Exemplaren:
UBL: 1087 F 4 : 2
B2366 - Herdruk - Blijspel
Hendrik van Elvervelt (naar het Deens van Ludvig Holberg):
De bedrogen officier.
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, 1789
Ceneton-vingerafdruk: 178908 - a1 A2 $V : a2 A3 en$ - b1 A4 $en : b2 C5 $o
Collatie: 8°: A-C8, D4; 56 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: opdracht; A2v: voorbericht; A3r: privilege; A3v: personages; A4r-D4v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 2211 C 36
PBF: A 1630 : 4 : 1
SBA: C 143250
TIN: 5 C 65
UBA: 689 E 6
UBL: 1098 G 54
B2367 - Eerste druk - Treurspel
Hendrik van Elvervelt (naar het Frans van Prosper Jolyot de Crébillon):
Cicero en Catilina.
Amsterdam: Harmanus Selleger, 1775
Ceneton-vingerafdruk: 177508 - a1 *2 ely - b1 A $v : b2 E4 moe
Collatie: 8°: *2, A-D8, E6; [4], 76 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r: voorbericht; *2v: personages; A1r-E6v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67570
DSU: 71.650
KBH: 234 K 26 : 3
KNAW: G 0929
PBF: FBH 923 : 5
UBA: 689 C 113
UBGron: ’Ep ’Ep H 7, 8 : 10
UBL: 1090 D 13 & 1091 F 39 : 3
UBN: Br 38873
PBZ: 1047 G 14
¶ CBMNL 1323 op groot papier.
Digitale teksteditieB2368 - Eerste druk - Zedig blijspel
Hendrik van Elvervelt (naar het Duits van Johann Jakob Engel):
De dankbaare zoon.
Amsterdam: Harmanus Selleger, 1777
Ceneton-vingerafdruk: 177708 - a1 *3 aat - b1 A g : b2 F3 yn$
Collatie: Half-8°: *4, π1 [na *1], A-F4; [8], 46, [2] p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; *1r: Franse titel; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4r: voorbericht; *4v: personages; A1r-F3v: het spel; F4r: errata & bericht van de uitgever; F4v: blanco.
Exemplaren:
DSU: DSU 1712
KBB: 8° Cl XIII C D 26
TIN: 7 F 27
UBL: 1090 D 14 & 1091 F 39 : 4
¶ Poëzievertaling, anders dan 1777a of 1777b (volgens MNL). & Op fol. F4r: "Bericht van den Uitgeever. Vermits het ongeluk wilde, dat de Letter, waar mede men dit Stukje wenschte gedrukt te hebben, te veel bezet was, is men verplicht geweest, het zelve by halve blaadjes te Drukken. By den Drukker deezes is ook nog te bekomen CICERO en CATILINA, Treurspel, in 5 Bedryven, door de Heer H. van Elvervelt, in 8. à 6 Stuyvers."
B2369 - Eerste druk - Blijspel
Hendrik van Elvervelt (naar het Frans van Jean François Regnard):
Democritus, of de verliefde filosoof.
Amsterdam: Izaak Duim, 1742
Ceneton-vingerafdruk: 174208 - a1 *2 ach - b1 A t$ : b2 E5 eel
Collatie: 8°: *4, A-E8; [8], 78, [2] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*2v: vóórrede; *3r-*4r: privilege; *4v: personages; A1r-E7v: het spel; E8r-E8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67658
DSU: DSU 1894
KBH: 6 J 91
KNAW: G 0930
TIN: 4 D 34 : 1 & 72 A 82
UBA: 688 B 33 & 694 E 16 & 694 E 17
UBGent: BL 4622
UBL: 1091 F 36 : 5
UBN: 209 C 33
¶ CBMNL 1536 op groot papier. &
B2370 - Herdruk - Blijspel
Hendrik van Elvervelt (naar het Frans van Jean François Regnard):
Democritus, of de verliefde filosoof.
Amsterdam: Izaak Duim, 1742
Ceneton-vingerafdruk: 174208 - a1 *2 ,$z - b1 A $ : b2 E5 l,$o
Collatie: 8°: *4, A-E8; [8], 78, [2] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*2v: vóórrede; *3r-*4r: privilege; *4v: personages; A1r-E7v: het spel; E8r-E8v: blanco.
Exemplaren:
GBR: 1376 F 12
KBB: II 29.494 A VIII : 1
KBH: 448 H 164
TIN: 52 C 3
B2371 - Eerste druk - Kluchtspel
Hendrik van Elvervelt (naar het Frans van Joseph de La Font):
De drie gebroeders medeminnaars.
Amsterdam: Izaak Duim, 1734
Ceneton-vingerafdruk: 173408 - b1 A e$b : b2 C2 $Bri
Collatie: 8°: π4, A-B8, C4; [8], 39, [1] p.
Katernopbouw: π1r-π1v: blanco; π2r: titelpagina; π2v: blanco; π3r: aan den leezer; π3v-π4r: privilege; π4v: personages; A1r- C4r: het spel; C4v: blanco.
Exemplaren:
Arnhem: Mag. Dob Br. 98/9
BNF: Yf. 9708 & Yth. 67842
KBB: II 29.494 A XV : 3
KBH: 448 H 36
KNAW: G 0932
SBA: C 26555
SBH: 72 H 15 : 2
SPB: 6.14.6.126 : 4
TIN: 4 D 32 : 3 & 7 E 122
UBA: 687 E 25 & 1026 F 27 : 4
UBL: 1090 D 2 & 1091 F 36 : 2
UBN: 209 C 51
UB Wroclaw: 034296 : 6 : 7
¶ UBA 687 E 25 met ingeplakte rolverdeling in ms. van 1792, 1793, 1795, 1803 - 1805, 1807 en 1808. UBL 1090 D 2 op groot papier.
B2372 - Herdruk - Kluchtspel
Hendrik van Elvervelt (naar het Frans van Joseph de La Font):
De drie gebroeders medeminnaars
Amsterdam: Izaak Duim, 1734
Ceneton-vingerafdruk: 173408 - b1 A y$o : b2 C2 ief?$
Collatie: 8°: π4 (waarvan @1 is weggesneden), A-B8, C4; [6], 40 p.
Katernopbouw: π2r: titelpagina; π2v: blanco; π3r: Aan den leezer; π3-π4r: privilege; π4v: personages; A1r-C4r: het spel; C4v: blanco.
Exemplaren:
GBR: 1376 F 44
TIN: 72 G 86 : 2
UBN: 39 C 241 : 1
B2373 - Herdruk - Kluchtspel
Hendrik van Elvervelt (naar het Frans van Joseph de La Font):
De drie gebroeders medeminnaars.
Amsterdam: Izaak Duim, 1734
Ceneton-vingerafdruk: 173408 - b1 A $ : *b2 C n$
Collatie: 8°: π2, 2π1, A-B8, C4; [8], 39, [1] p.
Exemplaren:
UBL: 1090 D 2 & 1091 F 36 : 2
UBU: Te Winkel 940 : 2
B2374 - Herdruk - Kluchtspel
Hendrik van Elvervelt:
De drie gebroeders medeminnaars.
1755
Exemplaren:
BNF: Yth. 67869 & Yth. 67870
B2375 - Herdruk - Kluchtspel
Hendrik van Elvervelt (naar het Frans van Joseph de La Font):
De drie gebroeders medeminnaars.
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, 1784
Ceneton-vingerafdruk: 178408 - a1 A2 $ov : a2 A3 ere - b1 A4 ’t$z : b2 C5 pre
Exemplaren:
TIN: 7 E 123
UBA: 693 F 107
UBL: 1098 G 40
PBZ: 1063 A 8
B2376 - Herdruk - Blijspel
Hendrik van Elvervelt:
Het eiland van verwarring.
Amsterdam: Izaak Duim, 1765
Ceneton-vingerafdruk: 176508 - a1 *2 $een : a2 *3 ove - b1 A r? : b2 C5 $wet
Collatie: 8°: *4, A-C8; [8], 48 p.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67948
DSU: DSU 1716
GBR: 1360 H 15 & 1368 F 35
KNAW: G 0931
PBF: 2412 TL : 4 : 8
SBA: 533965
TIN: 4 D 36 : 3 & 4 I 3
UBA: 689 E 93 : 3 & 689 E 52
UBGent: BL 4665*
UBGron: BM 5540
UBL: 1090 D 8 & 1091 F 38 : 2
UBU: Te Winkel 839
¶ UBL 1090 D 8 op groot papier.
B2377 - Eerste druk - Blijspel
Hendrik van Elvervelt:
Het eiland van verwarring.
In: H. van Elvervelt, Eenige kamerspelen , bestaande in treur- bly- kluchtspelen en operaas.
Amsterdam: Gedrukt voor de auteur, Zonder jaar (ongeveer 1765)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A es : b2 E se
Collatie: 4°: A-D4; E2; 36 p.
Katernopbouw: A1r: personages; A1r-E2v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yi. 3011 : 7
UBA: 1941 H 12
UBL: 1087 C 42 : 6
¶ Cf. S. Rivier: Op het beschouwen der vryë wapenhandeling. 1784. UBL 1088 F 5 : 3. & CBMNL p. XVI in: H. van Elvervelt, Eenige kamerspelen [...] : ’Volgens een eigenhandig inschrift van den dichter zijn hiervan slechts zestien exx. gedrukt’. Deze bundel is zonder afzonderlijke titelpagina’s en met doorlopende paginering. Op CBMNL pp. XVI-XVII ook een bundel met zeven stukken (op één na dezelfden), gedateerd 1768, met afzonderlijke titelpagina’s en paginering.
B2378 - Herdruk - Blijspel
Hendrik van Elvervelt:
Het eiland van verwarring.
Amsterdam: Jan Helders, 1780
Ceneton-vingerafdruk: 178008 - a1 *2 rs$v : a2 *3 het$ - b1 A ur : b2 C5 $we
Collatie: 8°: *4, A-C8; [8], 48 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-: opdracht; *2v-*3v: voorbericht; *4r: privilege; *4v: personages; A1r-C8v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 928 C 39
SBA: 533966
SPB: 6.10.2.133
TIN: 3 H 92
UBA: 694 G 36 & 693 H 42
UBL: 1097 G 25
UB Wroclaw: 037288
B2379 - Eerste druk - Kluchtspel
Hendrik van Elvervelt (naar het Frans? van Onbekend):
De gewaande heidin, of de bedrogen gelukzoeker.
Amsterdam: Izaak Duim, 1746
Ceneton-vingerafdruk: 174608 - a1 A2 ppl : a2 A3 am, - b1 A4 f$de$ : b2 C5 aat.
Collatie: 8°: A-C8; 48 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: privilege; A3v: personages; A4r-C8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68218
DSU: DSU 1718
GBR: 1368 F 36
KBH: 851 D 92
SPB: 6.14.6.127 : 5
TIN: 4 D 34 : 2
UBA: 687 E 52 & 1026 F 32 : 6
UBGent: BL 47717*
UBL: 1090 D 5 & 1091 F 37 : 1
UBN: 39 C 253 : 1
UBU: Te Winkel 829
PBZ: 1063 A 8
¶ UBL 1090 D 5 op groot papier. Ex. UBA met ingeplakte rolverdeling.
B2380 - Herdruk - Kluchtspel
Hendrik van Elvervelt (naar het Frans? van Onbekend):
De gewaande heidin, of de bedrogen gelukzoeker.
Amsterdam: Izaak Duim, 1746
Ceneton-vingerafdruk: 174608 - a1 A n, : a2 A3 Amste - b1 A4 zelf$ : b2 C5 staat.
Collatie: 8°: A-C8; 48 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: privilege; A3v: personages; A4r-C8v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 848 B 55
SBA: C 38036
UBGent: BL 47718*
B2381 - Eerste druk - Toneelspel
Hendrik van Elvervelt (naar het Frans van Philippe Néricault Destouches):
De glorieus, of de vernederde hoogmoed.
Amsterdam: Izaak Duim, 1738
Ceneton-vingerafdruk: 173808 - a1 A2 up : a2 A4 ebr - b1 A5 $Sl : b2 H2 zyn
Collatie: 8°: π1, A-G8, H4; [2], 118, [2] p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r - A3r: copye van de privilege; A3v - A4r: bericht; A4v: personages; A5r - H3v: het spel; H4rv: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68244
KBH: 928 C 44
KNAW: G 0934
TIN: 1 B 45 & 4 D 33 : 1
UBA: 688 C 52
UBL: 1090 D 3 & 1091 F 36 : 4
UBN: (35 C 189 : 1)
¶ Ex. UBN 35 C 189 : 1 is zoekgeraakt. & CBMNL 2736 op groot papier.
B2382 - Herdruk - Toneelspel
Hendrik van Elvervelt (naar het Frans van Philippe Néricault Destouches):
De glorieus, of de vernederde hoogmoed.
Amsterdam: Izaak Duim, 1757
Ceneton-vingerafdruk: 175708 - a1 A2 y$de : a2 A4 reng - b1 A5 $Sla : b2 H2 n$V
Collatie: 8°: π1, A-G8, H4; 118, [2] p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: privilege; A3v-A4r: bericht; A4v: personages; A5r-H3v: het spel; H4r-H4v: blanco.
Exemplaren:
KNAW: G 0933
SBA: C 244512
TIN: 4 D 33 : 2
UBA: 694 E 32
UBL: 1095 G 78
UBU: Te Winkel 439
UB Wroclaw: 037276
B2383 - Herdruk - Toneelspel
Hendrik van Elvervelt (naar het Frans van Philippe Néricault Destouches):
De glorieus, of de vernederde hoogmoed.
Amsterdam: Izaak Duim, 1757
Ceneton-vingerafdruk: 175708 - a1 A2 n$b : a2 A4 ren - b1 A5 laa : b2 H2 n$V
Exemplaren:
TIN: 13 A 38 : 2
B2384 - Eerste druk - Treurspel
Hendrik van Elvervelt (naar het Frans van Jean François de la Harpe):
De Graaf van Warwick.
Amsterdam: Izaak Duim, 1765
Ceneton-vingerafdruk: 176508 - b1 A en : b2 D U
Collatie: 8°: π6, A-C8, D2; [12[, 51, [1] p.
Katernopbouw: @1r: titelpagina; @1v: blanco; @2r-@4v: voorbericht; @5r-@5r: privilege; @6v: personages; A1r-D2r: het spel; D2v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68276
KNAW: G 0935
SPB: 6.14.6.123 : 1
TIN: 4 D 36 : 2 & 56 D 44
UBA: 688 G 75 & Kamer 1, Band 1 C 20 & OK 82-144 : 5
UBL: 1090 D 9 & 1091 F 38 : 1
¶ Ex. UBA Kamer 1 in marokijnen band. UBL 1090 D 9 op groot papier.
B2385 - Eerste druk - Treurspel
Hendrik van Elvervelt:
Guaskar en Rosamira.
In: H. van Elvervelt, Eenige kamerspelen , bestaande in treur- bly- kluchtspelen en operaas.
Amsterdam: Gedrukt voor de auteur, Zonder jaar (ongeveer 1765)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 *2 vol : b1 A2 y$w : b2 B u
Collatie: 4°: *2, A4, B2; [4], 11, [1] p.
Exemplaren:
BNF: Yi. 3011 : 2
UBA: 1941 H 12
UBL: 1087 C 42 : 1
¶ Volgens een eigenhandig inschrift van den dichter zijn van deze bundel met zeven spelen slechts zestien exx. gedrukt. Deze bundel is zonder afzonderlijke titelpagina’s en met doorlopende paginering.
B2386 - Herdruk - Treurspel
[Hendrik van Elvervelt]:
Guaskar en Rosamira.
Amsterdam: Voor een tooneellievend genootschap, Zonder jaar (ongeveer 1766)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 men : b2 A5 n$P
Collatie: 8°: A7; 14 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-A7v: het spel.
Exemplaren:
UBL: 1098 H 37
B2387 - Herdruk
Hendrik van Elvervelt:
Guaskar en Rosamira.
Zonder jaar (ongeveer 1766)
Exemplaren:
TIN: 13 A 39 : 4
B2388 - Herdruk - Treurspel
Hendrik van Elvervelt:
Guaskar en Rosamira.
Amsterdam: Gedrukt voor de liefhebbers, 1768
Ceneton-vingerafdruk: 176808 - b1 D2 ince : b2 A5 .$Ô$
Collatie: 8°: A7 [B2 als D2]; 14 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-A7v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 70367
KNAW: G 0936 : 1
TIN: 4 D 37 : 1
UBA: 691 G 133 & 692 E 48
UBGent: BL 5003 : 5*
UBL: 1091 F 38 : 4 & 1099 G 225
UBU: Te Winkel 850
B2389 - Eerste druk - Blijspel
Hendrik van Elvervelt (naar het Deens van Ludvig Holberg):
Henrik en Pernille.
Amsterdam: Izaak Duim, 1758
Ceneton-vingerafdruk: 175808 - a1 *2 UW : a2 *3 H.$ - b1 A n : b2 E5 t.$
Collatie: 8°: *4, A-E8; [8], 79, [1] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3r: opdracht; *3v-*4r: privilege; *4v: personages; A1r-E8r: het spel; E8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68386
DSU: DSU 1741 (bis)
KBB: 8° Cl XIII C H 2
KBH: 943 E 76
KNAW: G 0937
TIN: 1 B 42 & 4 D 35 : 2
UBA: 688 C 68
UBL: 1090 D 6 : 2 & 1091 F 37 : 3
¶ Getrokken uit de Deensche Schouwplaats. UBL 1090 D 6 : 2 op groot papier.
B2390 - Herdruk - Blijspel
Hendrik van Elvervelt (naar het Deens van Ludvig Holberg):
Henrik en Pernille.
Amsterdam: Izaak Duim, 1771
Ceneton-vingerafdruk: 177108 - b1 A n : b2 E5 $iets
Collatie: 8°: *4, A-E8; [8], 79, [1] p.
Exemplaren:
DSU: DSU (1741 bis)
GBR: 1368 E 38
TIN: 1 B 36 & 4 D 35 : 3 & 13 B 5 : 1
UBL: 1098 G 24
¶ Aan het ex. DSU 1741 bis ontbreekt het voorwerk en de folia E2-E7.
B2391 - Eerste druk - Opera-pantomime
Hendrik van Elvervelt:
De herberg.
Amsterdam: Gedrukt voor de auteur, Zonder jaar (ongeveer 1765)
Collatie: 4°: (vanaf:) [F]1, [G]3; 14 p.
Exemplaren:
BNF: Yi. 3011 : 5
UBA: 1941 H 12
UBL: 1087 C 42 : 4
¶ In de bundel Kamerspelen van Van Elvervelt (UBA 1941 H 12). CBMNL p. XVI in: H. van Elvervelt, Eenige kamerspelen [...] : ’Volgens een eigenhandig inschrift van den dichter zijn hiervan slechts zestien exx. gedrukt’. Deze bundel is zonder afzonderlijke titelpagina’s en met doorlopende paginering. Op CBMNL pp. XVI-XVII ook een bundel met zeven stukken (op één na dezelfden), gedateerd 1768, met afzonderlijke titelpagina’s en paginering.
B2392 - Herdruk - Opera-pantomime
Hendrik van Elvervelt:
De herberg.
Amsterdam: Gedrukt voor de liefhebbers, 1768
Ceneton-vingerafdruk: 176808 - b1 A2 $’t$ : b2 B3 ver
Collatie: 8°: A8, B4; 22, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-B3v: het spel; B4r-B4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 70369 bis
KNAW: G 0936 : 3
SBA: 536594
TIN: 4 D 37 : 3
UBA: 691 C 155
UBGent: BL 5003 : 3*
UBL: 1091 F 38 : 6
UBU: Te Winkel 843
B2393 - Eerste druk - Kluchtige opera
Hendrik van Elvervelt:
Jan Rokes, of de gewaande Drie Koningen.
In: H. van Elvervelt, Eenige kamerspelen , bestaande in treur- bly- kluchtspelen en operaas.
Amsterdam: Gedrukt voor de auteur, Zonder jaar (ongeveer 1765)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - b1 C UI
Collatie: 4°: (vanaf:) B3, C1; [6] p.
Exemplaren:
BNF: Yi. 3011 : 3
UBA: 1941 H 12
UBL: 1087 C 42 : 2
B2394 - Herdruk - Kluchtige opera
Hendrik van Elvervelt:
Jan Rokes, of de gewaande Drie Koningen.
Amsterdam: Gedrukt voor de liefhebbers, 1768
Ceneton-vingerafdruk: 176808 - b1 B2 $tre : b2 A3 or$
Collatie: 8°: A4 [A2 als B2]; 8 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-A4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 70368
KBH: 6 J 34
KNAW: G 0936 : 2
TIN: 4 D 37 : 2
UBA: Port. ton. 89-3
UBGent: BL 5003 : 4*
UBL: 1091 F 38 : 5
B2395 - Herdruk
Hendrik van Elvervelt:
Joris en Tryntje.
Zonder jaar (ongeveer 1766)
Exemplaren:
BNF: Yi. 3011 : 1
B2396 - Eerste druk - Blijspel
Hendrik van Elvervelt:
Krispyn vry-metselaar.
Amsterdam: Stephanus Knuem, 1772
Ceneton-vingerafdruk: 177208 - b1 A n : b2 F3 $ee
Collatie: 8°: π2, A-E8, F4; [4], 88 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r: voorbericht; π2v: personages; A1r-F4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68884
KBH: 26 A 12
TIN: 72 G 39
UBA: 691 E 114 & 691 H 109
UBGent: BL 4769* & BL 5003 : 10*
UBL: 1090 D 11 & 1091 F 39 : 1
UBU: Moltzer 6 F 6
¶ CBMNL 4377 op groot papier. &
B2397 - Eerste druk - Blijspel
Hendrik van Elvervelt:
De mislukte onderneming.
Amsterdam: Izaak Duim, 1747
Ceneton-vingerafdruk: 174708 - a1 *2 of$ : a2 *3 n$ - b1 A ae : b2 D5 ord$ - c1 *2 am : c2 **3 ffici
Collatie: 8°: π1, *4, A-D8, *8, ** 4; [2], [8], 63, [1], 24 p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*2v: opdracht; *3r-*4r: privilege; *4v-*5v: korte inhoud; *6r: aan den lezer; *6v: personages; A1r-E8r: het spel; E8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69157
KBH: 6 J 49
UBA: 687 H 24 : 2 & 687 H 24 : 3 & 691 G 43 & 691 E 38 & 693 D 21
UBGent: BL 4766*
UBL: 1087 D 43 & 1090 D 16 & 1091 F 35 & 1091 F 40
¶ Geschreven naar aanleiding van Karel Eduard Stuart’s poging om zich van de Engelse kroon meester te maken. & UBA 687 H 24 : 2 bevat een sleutel met afz. pag. en sign. & UBL 1091 F 35 heeft een getekend vignet op de titepagina, met het bijschrift: "Gelijk de waare Zon het Licht der Bijzon stuit, // Zo dooft een Echte Druk het Licht eens Nadruks uit." - gesigneerd H. van Elverveld. & CBMNL 5723 op groot papier, 5724 op best papier en 5725 op blauw papier.
B2398 - Herdruk - Blijspel
Hendrik van Elvervelt:
De mislukte onderneming.
Amsterdam: Izaak Duim, 1747
Ceneton-vingerafdruk: 174708 - a1 *2 n, : a2 *3 n$ - b1 A de : b2 D5 et$w - c1 *2 m$ : c2 **3 ffici
Collatie: 8°: π1, *4, A-D8, *8, ** 4; [2], [8], 63, [1], 24 p.
Katernopbouw: @1r: frontispice; @1v: blanco; *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*2v: privilege; *3r-*4r: voorbericht; *4v: personages; A1r-D8r: het spel; D8v: blanco; *1r-**4v: nawerk: Sleutel voor de mislukte onderneming.
Exemplaren:
DSU: DSU 1719
TIN: 4 D 34 : 3 & 72 B 91
B2399 - Eerste druk - Zedig herdersspel
Hendrik van Elvervelt (naar het Duits van Gottlieb Konrad Pfeffel):
Philemon en Baucis.
Amsterdam: Jan Roman, Zonder jaar (ongeveer 1750)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 *2 ZE : a2 *3 hei - b1 A o : b2 C3 $de$
Collatie: 8°: *4, A-B8, C4; [8], 38, [2] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*2v: opdracht; *3r-*4r: voorbericht; *4v: personages; A1r-C4r: het spel; C4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yi. 2499
TIN: 4 D 36 : 4 & 13 D 81
UBA: 691 D 175 & 692 H 71
UBGent: BL 5003 : 9*
UBL: 1090 D 15 & 1091 F 37 : 5
UBN: Br 38877
UBU: Te Winkel 539
¶ UBL 1090 D 15 op groot papier Ex. UBN Br 38877 gesigneerd door de vertaler.
B2400 - Eerste druk - Kluchtspel
Hendrik van Elvervelt:
De slaapende boer.
Amsterdam: Gedrukt voor de auteur, Zonder jaar (ongeveer 1765)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - b1 A r, : b2 C s$l
Collatie: 4°: A-B4, C2; 19, [1] p.
Katernopbouw: A1r: personages; A1r-C2r: het spel; C2v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yi. 3011 : 8
UBA: 1941 H 12
UBGent: BL 5003*
UBL: 1087 C 42 : 7


Volgende lijst: Ceneton 25
Inleiding Ceneton
Redactie dr. A.J.E. Harmsen; tel. 0031-71-527.2117
Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands Universiteit Leiden