CENETON - Versie B

Gegevens over 11.500 Nederlandse toneelstukken tot 1803

Lijst 15 van de 95 lijsten

Bijgewerkt tot 31 januari 2011

Continuer


B1401 - Herdruk - Kluchtspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero:
Van de koe.
Amsterdam: Nicolaes van Ravesteyn, voor wed. Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1642
Ceneton-vingerafdruk: 164204 - a1 *2 ijck : a2 A3 chte - b1 B $N : b2 C3 tigh/
Exemplaren:
BNF: Yi. 2672 : 1 & Yth. 69009 : 1
KBH: 809 G 14 : 1
UBA: 505 E 27 : 10
UBGron: ’Ep ’Ep E 39, 3 : 4 : 1B1402 - Herdruk - Kluchtspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero:
Van de koe.
In: Alle de wercken [...] van den geest-rijcken poët Gerbrand Adriaensz Bredero, Amsterdammer.
Haarlem / Amsterdam: Thomas Fonteyn, voor Joost Hartgers, 1644
Ceneton-vingerafdruk: 164408 - a1 A2 an$s : a2 A3 ich - b1 A4 et$so : b2 B5 $da
Collatie: 8°: A4-B5; [20] p.
Katernopbouw: A4r-B5v: het spel.
Exemplaren:
Arnhem: 86 C 27 : 11a
BLL: 11755 AA 4 : 11a & 11755 E 29 : 11a
GBR: 1156 F 50 : 11a
KBH: 839 D 7 : 11a
KNAW: G 0810 : 11a
TIN: 22 D 43 : 11a
UBA: 549 G 7 : 11a & 1307 E 26 : 11a & 2451 H 11 : 11a
UBGron: ’Ep ’Ep E 39 : 11a
UBL: 1198 E 8 : 11a & 3743 F 1 : 11a
UBN: 39 C 199 : 11a
UBU: LB-Ned : L*XVII*BRE-b-13#rar : 11a
UBVU: TV 07380 X : 11a
UB Wroclaw: 467299 : 11a
Rotterdams Leeskabinet K 149 : 11a
B1403 - Herdruk - Kluchtspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero:
Van de koe.
Amsterdam: Dirck Cornelisz Houthaeck, 1646
Ceneton-vingerafdruk: 164604 - b1 A2 eset//$ : b2 C :$
Collatie: 4°: A-B4 [+ *2], C2; [4], [20] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; *2r-*2v: aan de lezer; *3r-*3v: gedicht tot de waanweters; A2r-C2r: het spel; C2v blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 66617
KBH: 2105 A 135
UBL: 1091 B 81
B1404 - Herdruk - Kluchtspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero:
Van de koe.
In: Alle de wercken, Soo Spelen, Gedichten, Brieven, Kluchten en Liederen, Van den Beroemden, en Geest-rijcken Poëet, Gerbrand Adriaensz. Bredero, Amsterdammer.
Amsterdam: Jan Claesz ten Hoorn, 1678
Ceneton-vingerafdruk: 167808 - b1 Tt $wy : b2 Tt5 e$best$v
Collatie: 8°: (vanaf:)
Exemplaren:
KBH: 3 A 5 : 11a & 26 J 18 : 11a & 839 C 21 : 11a
UBA: 694 H 41 : 11a
UBL: 1840 G 12 : 11a
UBU: Moltzer 2 D 20 dl 1 : 11a
B1405 - Eerste druk - Blijspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero & Jan Jansz. Starter:
Angeniet.
Amsterdam: Paulus Aertsz van Ravesteyn, voor Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1623
Ceneton-vingerafdruk: 162304 - b1 A $o : b2 H2 m,$
Collatie: 4°: *4, A-H4; [8], [64] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: privilege; *2r: aan den lezer; *2v-*3r: korte inhoud; *3v: personages; *4r-*4v: praeludium; A1r-H3r: het spel; H3r: colophon; H3v-H4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 66504
SBH: 129 A 49 : 9
SPB: 6.14.9.34
UBA: O 63-7263 [olim 461 F 8] : 9 & O 66-69 : 6 & O 78-116
¶ De eerste drie bedrijven zijn door Bredero ondertekend, het vierde en het vijfde bedrijf door J.J. Starter.
B1406 - Herdruk - Blijspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero & Jan Jansz. Starter:
Angeniet.
Amsterdam: Pieter Jansz Slijp, voor Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1629
Ceneton-vingerafdruk: 162904 - b1 A o : b2 H2 elve
Collatie: 4°: π4, A-H4; [8], [64] p.
Exemplaren:
KBH: 341 C 11 : 8
UBA: 505 E 27 : 7 & Port. ton. 30-11
UBGron: ’Ep ’Ep E 39, 3 : 9
UBL: 707 C 7 : 7
UBU: Moltzer 6 B 66 & Z oct. 3551 : 7
B1407 - Herdruk - Blijspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero & Jan Jansz. Starter:
Angeniet.
In: Alle de wercken, So Spelen, Gedichten, Brieven en Kluchten van den gheest-rijcken Poëet Gerbrand Adriaensz: Bredero Amsterdammer.
Amsterdam: Joost Broersz, voor Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1638
Ceneton-vingerafdruk: 163804 - a1 *2 jcks - b1 A $b : b2 H2 daer$
Collatie: 4°: *4, A-H4; [8], [62], [2] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r: voorrede van de uitgever; *2v-*3r: korte inhoud; *3v: personages; *4r-*4v: Praeludium ofte voor-spel; A1r-H3r: het spel; H3v: lofdicht; H4r-H4v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11755 E 28 : 8
BNF: Yi. 332 & Yi. 1288
HABW: Wt 359 : 8
KBH: 30 D 6 : 8 & 767 B 19 : 8
SBH: 77 A 18 : 8
UBA: 229 F 1 : 8 & 694 G 41 : 2
UBL: 1090 B 5 : 8 & 1402 H 3 : 7
UBN: 200 C 1 : 8
UBU: Moltzer 6 A 45 : 7 & Z oct. 3552 : 7
UBVU: XH 00043 : 8
¶ De bibliotheeksignering van de exemplaren van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde loopt uiteen, omdat in 1090 B 5 de Lijck-dichten op Bredero als nr. 7 zijn geteld en in 1402 H 3 als 6a.
B1408 - Herdruk - Blijspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero & Jan Jansz. Starter:
Angeniet.
In: Alle de wercken [...] van den geest-rijcken poët Gerbrand Adriaensz Bredero, Amsterdammer.
Haarlem / Amsterdam: Thomas Fonteyn, voor Joost Hartgers, 1644
Ceneton-vingerafdruk: 164408 - a1 A2 ew : a2 A4 int$t - b1 A5 loos : b2 E4 .$S
Collatie: 8°: A-D8, E4; [72] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: aan de lezer; A2v-A3r: inhoud; A3v: personages; A4r-A4v: voorspel; A5r-E4r: het spel; E4v: lofdicht.
Exemplaren:
Arnhem: 86 C 27 : 7
BLL: 11755 AA 4 : 9 & 11755 E 29 : 7
BNF: Yi. 2665
GBR: 1156 F 50 : 7
KBH: 839 D 7 : 7
KNAW: G 0810 : 7
TIN: 22 D 43 : 7
UBA: 549 G 7 : 7 & 1307 E 26 : 7 & 2451 H 11 : 7
UBGron: ’Ep ’Ep E 39 : 7
UBL: 1198 E 8 : 7 & 3743 F 1 : 7
UBN: 39 C 199 : 7
UBU: LB-Ned : L*XVII*BRE-b-13#rar : 7
UBVU: XH 05503
UB Wroclaw: 467299 : 7
Rotterdams Leeskabinet K 149 : 7
¶ In: "Alle de wercken". Zie Rodd’rick & Alphonsus 1644.
B1409 - Herdruk - Blijspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero & Jan Jansz. Starter:
Angeniet.
In: Alle de wercken, Soo Spelen, Gedichten, Brieven, Kluchten en Liederen, Van den Beroemden, en Geest-rijcken Poëet, Gerbrand Adriaensz. Bredero, Amsterdammer.
Amsterdam: Jan Claesz ten Hoorn, 1678
Ceneton-vingerafdruk: 167808 - a1 Dd2 EL : a2 Dd4 moet$ver - b1 Dd5 ls$aeng : b2 Hh3 I.$STA
Collatie: 8°: (vanaf:)
Exemplaren:
KBH: 3 A 5 : 7 & 26 J 18 : 7 & 839 C 21 : 7
UBA: 694 H 41 : 7
UBL: 1840 G 12 : 7
UBU: Moltzer 2 D 20 dl 1 : 7
B1410 - Eerste druk - Toneelspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero & Matth. van Velden:
Spel, op ’t oud liedt Het daget uyt den Oosten.
In: Alle de wercken, So Spelen, Gedichten, Brieven en Kluchten van den gheest-rijcken Poëet Gerbrand Adriaensz: Bredero Amsterdammer.
Amsterdam: Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1638
Ceneton-vingerafdruk: 163804 - a1 A2 ch$le - b1 B ie : b2 G3 em$st
Collatie: 4°: A-G4; 56 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: liminare; A2v: voorrede; A3r: lied ’Het daghet uyt den Oosten’; A3v: personages; A4r-G4v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 11755 E 28 : 10
BNF: Yi. 334 & Yi. 1290
HABW: Wt 359 : 10
KBB: III 89 220 A (LP) & VI 70 013 A
KBH: 30 D 6 : 10 & 447 G 91 & 767 B 19 : 10
SBA: C 36826 & UA: Ren. drama
SBH: 77 A 18 : 10
UBA: 229 F 1 : 10 & 505 E 27 : 10 & 694 G 41 & O 73-239
UBGron: ’Ep ’Ep E 39, 3 : 11
UBL: 1090 B 5 : 10 & 1236 C 29 & 1402 H 3 : 9
UBN: 200 C 1 : 10
UBU: Moltzer 6 A 45 : 9 & Rariora oct 169 : 2
UBVU: XH 00043 : 10
¶ MNL heeft abusievelijk 1738.
B1411 - Herdruk - Treurspel
Gerbrand Adriaensz. Bredero & Matth. van Velden:
Spel, op ’t oudt liedt het daget uyt den Oosten. Op de Regel: Die quaedt doet, quaedt ontmoet.
In: Alle de wercken [...] van den geest-rijcken poët Gerbrand Adriaensz Bredero, Amsterdammer.
Haarlem / Amsterdam: Thomas Fonteyn, voor Joost Hartgers, 1644
Ceneton-vingerafdruk: 164408 - a1 A2 wi : a2 A3 en,S - b1 A4 ersi : b2 D3 tet$n
Collatie: 8°: A-C8, D4; [56] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: liminare; A2v: voorrede; A3r: lied ’Het daghet uyt den Oosten’; A3v: personages; A4r-D4v: het spel.
Exemplaren:
Arnhem: 86 C 27 : 9
BLL: 11755 AA 4 : 8 & 11755 E 29 : 9
GBR: 1156 F 50 : 9
KBH: 839 D 7 : 9
KNAW: G 0810 : 9
TIN: 22 D 43 : 9
UBA: 549 G 7 : 9 & 690 C 138 & 1307 E 26 : 9 & 2451 H 11:9
UBGron: ’Ep ’Ep E 39 : 9
UBL: 1198 E 8 : 9 & 3743 F 1 : 9
UBN: 39 C 199 : 9
UBU: LB-Ned : L*XVII*BRE-b-13#rar : 9
UBVU: TV 07380 X : 9
UB Wroclaw: 467299 : 9
Rotterdams Leeskabinet K 149 : 9
¶ In: "Alle de wercken". Zie Rodd’rick & Alphonsus 1644.
B1412 - Herdruk
Gerbrand Adriaensz. Bredero & Matth. van Velden:
Spel, op ’t oudt liedt het daget uyt den Oosten.
In: Alle de wercken, Soo Spelen, Gedichten, Brieven, Kluchten en Liederen, Van den Beroemden, en Geest-rijcken Poëet, Gerbrand Adriaensz. Bredero, Amsterdammer.
Amsterdam: Jan Claesz ten Hoorn, 1678
Ceneton-vingerafdruk: 167808 - a1 Mm5 r$een$Li - b1 Nn ,,$E : b2 Pp5 $Doo
Collatie: 8°: (vanaf:) Mm5r-Pp5v; 50 p.
Katernopbouw: Mm5r: titelpagina; Mm5v: personages; Mm6r: voorrede; Mm6r: lofdicht; Mm6v: het lied; Mm7r-Pp5v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 3 A 5 : 9 & 26 J 18 : 9 & 839 C 21 : 9
UBA: 694 H 41 : 9
UBL: 1840 G 12 : 9
UBU: Moltzer 2 D 20 : 1 : 9
B1413 - Eerste druk - Kluchtspel
Joost van Breen (naar het Italiaans van Giovanni Boccaccio):
Bedroge jalouzy.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1659
Ceneton-vingerafdruk: 165904 - b1 A2 end : b2 B $g
Collatie: 4°: A4, B2
Exemplaren:
BLL: 11755 BB 69 : 1
KBH: 308 C 9
UBA: Port. ton. 45-15
UBL: 1089 B 19 : 2
B1414 - Herdruk - Kluchtspel
Joost van Breen:
Bedroge jalouzy.
Leiden: Voor de liefhebbers, Zonder jaar (ongeveer 1660)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 yn : b2 B3 ho
Collatie: 8°: A-B4
Exemplaren:
BNF: Yth. 67268 & Yth. 68760 & Yth. 68968
UBL: 1090 E 28 : 6
B1415 - Eerste druk - Kluchtspel
Joost van Breen:
Klucht van Jean de la Roy, of d’ingebeelde rijke.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1665
Ceneton-vingerafdruk: 166508 - b1 A2 an$g : b2 B2 oo
Collatie: 8°: A8, B3; [22] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: inhoud; A2v: personages; A3r-B3v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68757 & Yth. 68758
KBH: 490 L 58
TIN: 3 H 60
UBA: Port. ton. 55-1
UBL: 1090 E 28 : 1 & 1090 E 28 : 2
UBU: Moltzer 6 F 111
B1416 - Eerste druk - Kluchtspel
Joost van Breen:
De klucht van ’t kalf.
Amsterdam: Jacobus vanden Bergh, 1656
Ceneton-vingerafdruk: 165604 - b1 A2 e$s : b2 B3 am
Collatie: 4°: A-B4, [C]1; [2], 16 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-C1v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 11755 BB 69 : 2
KBH: 809 G 11 (a)
UBA: Port. ton. 22-18
UBL: 1089 B 19 : 1
B1417 - Herdruk - Kluchtspel
Joost van Breen:
De klucht van ’t kalf.
Zonder plaats: Z.dr., Zonder jaar (ongeveer 1660)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 en$ : b2 D2 erd
Collatie: 8°: A-D4
Exemplaren:
BNF: Yth. 68759 & Yth. 68963
UBL: 1090 E 28 : 4
B1418 - Eerste druk - Kluchtspel
Joost van Breen:
De swarte minnaers.
Zonder plaats: Zonder jaar (ongeveer 1748)
Exemplaren:
BNF: Yth. 68961
UBL: 1098 B 45 : 2
B1419 - Herdruk - Kluchtspel
Joost van Breen:
De swarte minnaers.
Zonder plaats: Zonder jaar (ongeveer 1750)
Exemplaren:
UBL: 1090 E 28 : 6
B1420 - Eerste druk - Kluchtspel
Joost van Breen:
Ziende blindeman.
Zonder jaar (ongeveer 1699)
Exemplaren:
UBL: 1090 E 28 : 3 & 1098 B 45 : 1
B1421 - Herdruk
Joost van Breen:
De ziende blindeman.
Amsterdam: Johannes Smit, 1748
Ceneton-vingerafdruk: 174704 - a1 A2 AN - b1 A3 eest : b2 C3 ,$o
Collatie: 4°: A-C4; 23, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: bericht aan de lezer; A2v: lofdicht en personages; A3r-C4r: het spel; C4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68762
TIN: 16 F 13
B1422 - Eerste druk - Godsdienstig zangspel
Gerrit Brender à Brandis (naar het Duits van A.H. Niemeijer):
Abraham op Moria.
Amsterdam: Cornelis Groenewoud, 1781
Exemplaren:
UBL: 1170 D 17
B1423 - Herdruk - Godsdienstig zangspel
Gerrit Brender à Brandis (naar het Duits van A.H. Niemeijer):
Abraham op Moria.
Amsterdam: Cornelis Groenewoud, 1781
Ceneton-vingerafdruk: 178108 - b1 X $ : b2 Y5 $zo
Collatie: 8°: π2, X-Y8; [4], 32 p. [p. 308 - 330]
Exemplaren:
TIN: 4 D 15 : 1
UBL: 1087 D 78 : 2
B1424 - Herdruk - Godsdienstig zangspel
Gerrit Brender à Brandis (naar het Duits van A.H. Niemeijer):
Abraham op Moria.
Amsterdam: Cornelis Groenewoud, 1781
Ceneton-vingerafdruk: 178108 - b1 A $h : b2 C ag
Collatie: 8°: π1, A-B8, C1; [2], 34 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: personages; A1r-C1v: het spel.
Exemplaren:
TIN: 19 D 52
UBL: 1090 E 32 : 2
B1425 - Eerste druk - Toneelspel voor kinderen
Gerrit Brender à Brandis (naar het Duits van L.A.S.):
De beloonde deugd.
In: Taal- dicht- en letterkundig kabinet, uitgeg. door Brender à Brandis. Amst. 1781-1784, dl. IV, 3.
Amsterdam: 1783
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 T. : b2 X5 oit.
Collatie: 8°: π1, (vanaf:) S7r-T-X8; [2], 52 p. [p. 277-328]
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: personages; S7r-X8v: het spel.
Exemplaren:
TIN: 4 D 15 : 2
UBL: 1170 D 20
B1426 - Eerste druk - Blijspel met zang
Gerrit Brender à Brandis:
De gouden bruiloft van Kloris en Roosjen.
In: Het zedelyk tooneel, bevattende eenige der beste zedelyke tooneelspelen, dl. IX.
Amsterdam: Albert van der Kroe, en Anth. Capel, 1791
Ceneton-vingerafdruk: 179108 - a1 * er - b1 A ef H5 OM
Collatie: 8°: π1, *1, π1, A-H8; [6], 128 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; *1r: voorwoord; *1v: blanco; π1r: frontispice; π1v: personages; A1r-H8r: het spel; H8v: zangwijzen.
Exemplaren:
TIN: 4 D 16 : 1 & 4 E 9 : 1 & 13 H 110
UBL: 1088 D 9 : 1 & 1089 C 46 & 1089 F 9 : 1 & 1090 E 30
¶ UBL 1088 D 9 : 1 en 1089 C 46 op groot papier; 1088 D 9 : 1 en 1089 F 9 in: Zedelijk tooneel, bevattende eenige der beste zedelyke tooneelspelen, dl. IX.
B1427 - Eerste druk - Treurspel
Gerrit Brender à Brandis (naar het Duits van Christian Felix Weisse):
Jean Calas.
Amsterdam: Wynands Wynands, 1781
Ceneton-vingerafdruk: 178108 - a1 *4 ek - b1 A $v : b2 M3 de$e - c1 M5 d.$ : c2 O2 $ve
Collatie: 8°: π1, *4 [*2 als *4], A-N4, O2; [2], [8]. 204 p.
Katernopbouw: π1r: Franse titel; π1v: blanco; *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*2v: opdracht; *3r-*3v: bericht; *4r: lofdicht; *4v: personages; A1r-M3r: het spel; M3v: zelfspraak van Calas op het schavot; M4r: titelpagina beknopte beschryving; M4v: citaat uit de Calasvoorrede van KWDAV; M5r-O2v: beknopte beschryving.
Exemplaren:
TIN: 4 D 14 : 1
UBL: 1087 D 77
¶ Ex. UBL 1087 D 77 op groot papier.
B1428 - Eerste druk
Gerrit Brender à Brandis:
Malvina.
In: Taal- dicht en letterkundig magazijn door Brender à Brandis; derde deel
1787
Exemplaren:
KBH: 191 M 3 : 3
B1429 - Eerste druk - Zangspel
Gerrit Brender à Brandis (naar het Frans van Charles Albert Demoustier):
De ouderliefde.
Amsterdam: Abraham Mars, 1799
Ceneton-vingerafdruk: 179908 - b1 A4 n$v : b2 C5 $ru
Collatie: 8°: A-C8; 47, [1] p.
Katernopbouw: A1r: Franse titel; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: motto: "La tendre fille est toujours bonne mere. Le tendre fils est toujours bon epoux."; A3r: Bericht; A3v: personages; A4r-C8r: het zangspel; C8v: "Geen Exemplaren zullen voor echt gehouden worden, dan die door den Secretaris van den Schouwburg der Bataafsche Republiek onderteekend zijn."
Exemplaren:
TIN: 3 H 61
UBA: 687 E 78 & 689 C 42
UBL: 1089 C 48 : 1 & 1090 E 34
UBN: 252 C 168 : 5
¶ UBL 1089 C 48 : 1 op groot papier. & TIN 3 H 62 (zie latere ed.) bevat een gedetailleerde, geschreven lijst van het tooneel.
B1430 - Eerste druk - Treurspel
Gerrit Brender à Brandis (naar het Duits van Gotthold Ephraim Lessing):
Philotas.
Amsterdam: 1783
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 $H : b2 C5 hij
Collatie: 8°: A4, B-C8; 40 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-X8v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 191 J 2 : 26
TIN: 4 D 15 : 3
UBL: 1170 D 21
¶ In: Taal-, dicht- en letterkundig kabinet, (uitgeg. door G. Brender à Brandis), dl. V.
B1431 - Eerste druk - Zangspel
Gerrit Brender à Brandis (naar het Duits van Christoph Friedrich Bretzner):
De schaaking uit het serail.
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, 1797
Ceneton-vingerafdruk: 179708 - a1 A3 $he : a2 A4 rg,$ - b1 A5 me$e : b2 F e
Collatie: 8°: A-E8, F4; 85, [3] p.
Katernopbouw: A1r: Franse titel; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r-A4r: bericht; A4v: personages; A5r-F3r: het spel; F3v-F4r: inhoud van het ballet; F4v: privilege.
Exemplaren:
KBH: 2211 C 23
TIN: 4 D 16 : 2 & 13 C 46 : 6
UBA: 689 E 89 & 691 E 122
UBL: 1089 C 47 & 1090 E 33
UBN: 252 C 174 : 3
¶ UBL 1089 C 47 op groot papier. Achter het toneelstuk "Inhoud van het Ballet."
B1432 - Eerste druk - Treurspel
[Gerrit Brender à Brandis] (naar het Duits van Ewald Christian von Kleist):
Seneka.
In: Taal-, dicht- en letterkundig kabinet, VI, 2.
Amsterdam: Cornelis Groenewoud, 1784
Ceneton-vingerafdruk: 178408 - b1 L2 on$s : b2 M3 -boo
Collatie: 8°: (vanaf:) L8, M3; [22] p. [p. 157-178]
Katernopbouw: L1r: titelpagina; L1v: personages; L2r-M3v: het spel.
Exemplaren:
UBA: 274 E 25
UBL: 1095 B 4 : 2 & 1170 D 22
B1433 - Herdruk - Treurspel
Gerrit Brender à Brandis (naar het Duits van Ewald Christian von Kleist):
Seneca.
Leiden: Spyk, van der ~ en Johannes van Thoir, 1793
Exemplaren:
UBA: Port. ton. 60-21
B1434 - Eerste druk - Zangspel
Gerrit Brender à Brandis (naar het Frans van Benoît Joseph Marsollier des Vivetières):
Het vernietigd verdrag.
Amsterdam: Abraham Mars, 1799
Ceneton-vingerafdruk: 179908 - b1 A4 ari : b2 F3 mij
Collatie: 8°: A-E8, F4; 87, [1] p.
Katernopbouw: A1r: korte titel; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r: bericht; A3v: personages; A4r-F4r: het spel; F4v: privilege.
Exemplaren:
TIN: 24 A 29
UBA: 690 D 150 & 1020 E 93
UBL: 1089 C 48 & 1090 E 36
UBN: 252 C 169
UBU: Te Winkel 1018
¶ UBL 1089 C 48 op groot papier.
B1435 - Eerste druk - Blijspel
Gerrit Brender à Brandis (naar het Frans van Michel Jean Sedaine):
Het vonnis naar wensch. Voor het genootschap onder de spreuk Eendragt in vriendschap bloeiende.
Amsterdam: A.J. van Toll, 1781
Ceneton-vingerafdruk: 178108 - b1 A4 urig$ : b2 D2 Myn
Collatie: 8°: A-C8, D4
Exemplaren:
BNF: Yth. 70097
SBA: C 37685 : 2 : 3
TIN: 4 D 14 : 3
UBA: 690 D 37
UBL: 1087 D 78 : 1 & 1090 E 32 : 1
UBU: Te Winkel 650
¶ UBL 1087 D 78 : 1 op groot papier.
B1436 - Eerste druk - Tafelspel
Gerrit Hendricxsz van Breughel:
Tafelspel van vier personagien, als Bouwen en Pleun, met Gobbert haren sone, die met Coten spelende, een wijf crijcht, trou met eenen Pepercoeck Geyltjen.
In: Breughel’s boertige cluchten
Amsterdam: Gerrit Hendricxsz van Breughel, voor Willem Adriaenssz Ockers, 1610
Ceneton-vingerafdruk: 161008 - a2 A2 a$di : a2 - c2 D5 $son
Exemplaren:
KBH: 843 D 23 : 1
B1437 - Herdruk - Tafelspel
Gerrit Hendricxsz van Breughel:
Tafelspel van vier personagien, als Bouwen en Pleun, met Gobbert haren sone, die met Coten spelende, een wijf crijcht, trou met eenen Pepercoeck Geyltjen.
In: Breughel’s boertige cluchten
Amsterdam: Gerrit Hendricxsz van Breughel, 1613
Exemplaren:
UBL: 1096 H 95 : 1
UBN: Inst. 17 BREU 2
B1438 - Eerste druk - Kluchtspel
Gerrit Hendricxsz van Breughel:
Een cluchte van eenen cramer hebbemde te coop veelderley drollige liedekens.
In: Breughel’s boertige cluchten
Amsterdam: Gerrit Hendericxsz van Breughel, voor Willem Adriaenssz Ockers, 1610
Ceneton-vingerafdruk: 161008 - a2 A2 a$di : a2 D4 st$ - b1 D5 $son
Exemplaren:
KBH: 843 D 23 : 4
B1439 - Herdruk - Kluchtspel
Gerrit Hendricxsz van Breughel:
Een cluchte van eenen cramer hebbemde te coop veelderley drollige liedekens.
In: Breughel’s boertige cluchten
Amsterdam: 1613
Exemplaren:
UBL: 1096 H 95 : 4
B1440 - Eerste druk - Tafelspel
Gerrit Hendricxsz van Breughel:
Tafel-spel van eenen droncken boer die wt vryen gaet.
In: Breughel’s boertige cluchten
Amsterdam: Gerrit Hendricxsz van Breughel, 1612
Exemplaren:
UBL: 1096 H 95 : 8
B1441 - Eerste druk - Tafelspel
Gerrit Hendricxsz van Breughel:
Tafelspel van een personagie, een droncken boer, die door dromen nuchteren wort.
In: Breughel’s boertige cluchten
Amsterdam: Gerrit Hendericxsz van Breughel, voor Willem Adriaenssz Ockers, 1610
Ceneton-vingerafdruk: 161008 - a2 A2 a$di : a2 - c2 D5 $son
Exemplaren:
KBH: 843 D 23 : 2
B1442 - Herdruk
Gerrit Hendricxsz van Breughel:
Tafelspel van een personagie, een droncken boer, die door dromen nuchteren wort.
In: Breughel’s boertige cluchten
Amsterdam: Gerrit Hendricxsz van Breughel, 1613
Exemplaren:
UBL: 1096 H 95 : 2
B1443 - Eerste druk - Kluchtspel
Gerrit Hendricxsz van Breughel:
Tafel-spel van twee gehoude jonghe luyden aengaende de houwelijcken staet, genaemt Jan ende Claer.
In: Breughel’s boertige cluchten
Amsterdam: Gerrit Hendricxsz van Breughel, 1612
Exemplaren:
UBL: 1096 H 95 : 5
B1444 - Eerste druk
Gerrit Hendricxsz van Breughel:
Quacksalver.
In: Breughel’s boertige cluchten
Amsterdam: Gerrit Hendricxsz van Breughel, 1612
Exemplaren:
UBL: 1096 H 95 : 7
B1445 - Eerste druk - Kluchtspel
Gerrit Hendricxsz van Breughel:
Een cluchte van d’een ende d’ander twee soldaten, eenen ouden boer, met een jonghe boerin zijn wijf, ende een aerdighe weerdin.
In: Breughel’s boertige cluchten
Amsterdam: Gerrit Hendericxsz van Breughel, voor Willem Adriaenssz Ockers, 1610
Ceneton-vingerafdruk: 161008 - a2 A2 a$di : a2 - c2 D5 $son
Exemplaren:
KBH: 843 D 23 : 3
B1446 - Herdruk
Gerrit Hendricxsz van Breughel:
Een cluchte van d’een ende d’ander twee soldaten, eenen ouden boer, met een jonghe boerin zijn wijf, ende een aerdighe weerdin.
In: Breughel’s boertige cluchten
Amsterdam: Gerrit Hendricxsz van Breughel, 1613
Exemplaren:
UBL: 1096 H 95 : 3
UBN: Inst. 17 BREU 2
B1447 - Eerste druk - Kluchtspel
Gerrit Hendricxsz van Breughel:
Kees en Marrij.
In: Breughel’s boertige cluchten
Amsterdam: Gerrit Hendricxsz van Breughel, 1612
Exemplaren:
UBL: 1096 H 95 : 6
B1448 - Eerste druk
Xavier de Breyne (naar het Frans / Engels van Jean-François Ducis / William Shakespeare):
Hamlet.
Zonder jaar (ongeveer 1785)
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B1449 - Eerste druk
Xavier de Breyne (naar het Frans / Engels van Jean-François Ducis / William Shakespeare):
Romeo en Juliette.
Zonder jaar (ongeveer 1785)
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B1450 - Eerste druk - Groot divertissement
L. Brezee:
Loff- en vreugde viering’, in het choor aan Apollo toegeweid. Gevierd den 29. September, en in den maand Oct. 1764. ten tooneele gevoerd, ter geboorte, en eerste verjaaring, jegens het voorstellen van zyne Hoog-edelheid! Den hoog-eedelen groot-achtbaren en wydgebiedende Heere Petrus Albertus van der Parra, als gouverneur generaal, van Nederlands India.
Batavia: François Tetsch, 1764
Exemplaren:
UBA: 694 E 51 : 3
UBL: 1089 C 50 : 1
B1451 - Eerste druk - Treurspel
Lambert van den Broek (L. Paludanus) (naar het Frans van Voltaire (ps. van François-Marie Arouet)):
De dood des Admiraals van Coligni.
Amsterdam: Steven van Esveldt, 1743
Ceneton-vingerafdruk: 174308 - a1 *2 n$ : a2 *3 $ - b1 A$m : b2 C5 n$
Collatie: 8°: *4, A-C8
Exemplaren:
BNF: Yth. 67759
TIN: 4 D 18 : 3 & 26 A 14 : 5
UBGron: ’Ep ’Ep H 7, 4 :
UBL: 1088 G 13 : 4 & 1089 C 55
¶ UBL 1089 C 55 op groot papier.
B1452 - Eerste druk - Blijspel
[Lambert van den Broek (L. Paludanus)]:
De huwelyken by geval, of het vermoogen der liefde.
Amsterdam: Izaak Duim, 1742
Ceneton-vingerafdruk: 174208 - b1 A $ : b2 D4 H
Collatie: 8°: π2, 2π1, A-C8, D4; [6], 56 p.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68506
DSU: DSU 1628
TIN: 4 D 18 : 1 & 16 C 74 & 26 A 14 : 3
UBA: 691 G 10
UBL: 1088 G 13 : 2
UBU: Te Winkel 958 : 7
B1453 - Eerste druk
[Lambert van den Broek (L. Paludanus)] (naar het Frans van Onbekend):
Lombardyn, of de bedriegelyke procureur.
Amsterdam: Hendrik van de Gaete, 1714
Ceneton-vingerafdruk: 171408 - a1 *2 en; - b1 A $a : b2 D4 Hee
Collatie: 8°: *4 [*4 als *2], A-D8
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v-*2v: blanco; *3r: zetfouten; *3v: personages; *4r-*4v: opdracht; A1r-D5v: het spel; D6r-D8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68980
GBR: 49 F 17 : 2
TIN: 7 E 41 & 13 C 38 : 1
UBA: 691 G 144 & 692 D 28
UBL: 1090 E 44
UB Wroclaw: 034296 : 7 : 4
B1454 - Eerste druk - Kluchtspel
Lambert van den Broek (L. Paludanus) (naar het Frans van Florent Carton Dancourt):
De nieuwsgierige reyzigers naar het campement. Door het konstgenootschap Ars usu juvanda.
Amsterdam: Izaak Duim, 1742
Ceneton-vingerafdruk: 174208 - a1 *3 e$ - b1 A $v : b2 C5 oor
Collatie: 8°: *4, A-C8 [-C8, blanco?]; [8], 46 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*2v: opdracht; *3r-*4r: privilege; *4v: personages; A1r-C7v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69273 & Yth. 69274
KBH: 851 D 51
TIN: 4 D 18 : 2 & 16 G 23 & 26 A 14 : 4
UBA: 691 C 13
UBL: 1088 G 13 : 3
UBN: 209 C 34
B1455 - Eerste druk - Blijspel
[Lambert van den Broek (L. Paludanus)] (naar het Frans van Joseph de La Font):
De triumpheerende liefde.
Amsterdam: Izaak Duim, 1740
Ceneton-vingerafdruk: 174008 - a1 *2 zo : a2 *3 k$b - b1 A r : *b2 B5 een
Collatie: 8°: *4, A-B8, C4; [8], 35, [5] p.C2 N
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*2v: opdracht; *3r-*4r: bericht aan de lezer; *4v: personages; A1r-C2r: het spel; C2v: blanco; C3r-C4r: privilege; C4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69860 & Yth. 69861
KNAW: Cat. 1891 p. 221
SBH: 129 C 8
TIN: 4 D 17 : 3 & 5 L 22 & 26 A 14 : 2
UBA: 693 F 143
UBL: 1088 G 12 : 3 & 1089 C 54 & 1096 G 70
UBU: Te Winkel 958 : 5
¶ Ex. TIN 4 D 17 : 3 op groot papier. Toegeschreven aan R. Schouten door anoniemencat. BNF. UBL 1089 C 54 op groot papier. Bij UBL 1096 G 70 is het jaartal (wel zeer onhandig) met de pen in 1746 veranderd.
B1456 - Eerste druk - Blijspel
[Lambert van den Broek (L. Paludanus)]:
Verráderse médeminnaar of ’t gelukte huwelyk door bedrog.
Amsterdam: Johannes van Leeuwen, 1715
Ceneton-vingerafdruk: 171508 - a1 *3 uik - b1 A a : b2 C5 em
Collatie: 8°: *4 [-*2]; A-C8; [6], 48 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *11v: blanco; *2? (ontbreekt in TIN); *3r-*4r: opdracht; *4v: personages; A1r-C8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 70019
GBR: 49 F 17 : 3
TIN: 3 H 65 & 13 C 38 : 2
UBA: 690 E 143
UBL: 1090 E 45
B1457 - Eerste druk - Kluchtspel
Lambert van den Broek (L. Paludanus):
De vryer kamenier en de knecht minnemoer, of de gelukte liefdelist.
Amsterdam / Leiden: Hendrik Bosch, en Gillis Knotter, 1720
Ceneton-vingerafdruk: 172008 - b1 A $i : b2 C3 éd
Collatie: 8°: π2, A-B8, C6; [4], 40, [4] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r: korte inhoud; π2v: personages; A1r-C4v: het spel; C5r-C6r: catalogus Hendrik Bosch; C6v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 70163 & Yth. 70164
KBH: 26 A 6
TIN: 13 C 38 : 3 & 24 A 44
UBA: OK 63 9532 [olim 693 D 144]
UBL: 1090 E 46
UBU: Z oct. 2538 : 9
B1458 - Herdruk - Kluchtspel
Lambert van den Broek (L. Paludanus):
De vryer kamenier, en de knecht minnemoer, of de gelukte liefdelist.
Amsterdam: David (II) Ruarus, 1730
Ceneton-vingerafdruk: 173008 - a1 A4 m$d [a1 A4 am$] : b1 A $i : b2 C3 ëd
Collatie: 8°: A4, A-B8, C4; [6], 40 p.
Katernopbouw: A1r-A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r-A4r: privilege; A4v: inhoud en personages; A1r-C4v: het spel.
Exemplaren:
TIN: 24 A 61
B1459 - Herdruk - Kluchtspel
[Lambert van den Broek (L. Paludanus)]:
De vryer kamemier [sic] en de knecht minnemoer, of de gelukte liefdelist.
Amsterdam: Izaak Duim, 1733
Ceneton-vingerafdruk: 173308 - b1 A5 $is$v : b2 C5 ho
Collatie: 8°: A-C8; 48 p.
Katernopbouw: A1r: frontispice; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r-A4r: privilege; A4v: personages; A5r-C8v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 11754 AA 46
BNF: Yi. 2627 & Yth. 70165 & Yth. 70166
GBR: 1360 E 2
SPB: 6.10.2.115
TIN: (3 H 64) & 4 D 17 : 1 & (13 C 38 : 4) & 24 A 59 : 1
UBA: 691 C 184 & O 62-8103 [olim 1026 F 29] : 4
UBGron: ’Ep ’Ep H 8, 1 :
UBL: 1096 G 72
¶ Ex. BNF Yi. 2627 op blauw papier en met correcte tekst kamenier (elders kamemier) op de titelpagina. Ook GBR heeft de correcte tekst kamenier. Ex. TIN 4 D 17 : 1 op groot papier; in ex. TIN 3 H 64 en 24 A 59 : 1 ontbreken A1 en C8, in ex. TIN 13 C 38 : 4 ontbreekt het frontispice.
B1460 - Eerste druk - Blijspel
H. van den Broeke:
De gelukzoekers.
Amsterdam: Gerbrand Roos, 1792
Ceneton-vingerafdruk: 179208 - b1 A2 elu : b2 D3 y$te
Collatie: 8°: π2, A-C8, D4; [4], 54, [2] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r-π2v: voorbericht; A1r: Franse titelpagina; A1v: personages; A2r-D3v: het spel; D4: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68117
TIN: 19 E 14
UBA: 692 H 2
UBL: 1089 C 56 & 1090 E 47
¶ Exx. TIN 19 E 14 en UBL 1089 C 56 op groot papier.
B1461 - Eerste druk - Treurspel
H. Brouwer:
Het belegh van Leyden
Amsterdam: 1683
Ceneton-vingerafdruk: 168304 - b1 A B : b2 M3 ntij
Exemplaren:
BNF: Yth. 66519 : 1
UBL: 1088 B 28 : 1
B1462 - Eerste druk - Blij-eindend treurspel
H. Brouwer:
Het ontset van Leyden.
Amsterdam: 1683
Ceneton-vingerafdruk: 168304 - b1 A ,$ : b2 I3 m
Exemplaren:
BNF: Yth. 66519 : 2
UBL: 1088 B 28 : 2
B1463 - Eerste druk
[Adr. Bruggemans]:
De bedrogen voogd.
1797
Ceneton-vingerafdruk: 179708 - b1 A o : b2 C4 (is D4) t$
Collatie: 8°: π2, A-C8, D6 [D4 als C4]; [4], 60 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: motto van Molière; π2r: opdracht; π2v: personages; A1r-D6v: het spel. &
Exemplaren:
TIN: 16 D 16
B1464 - Eerste druk - Blijspel
Adr. Bruggemans (naar het Frans van Charles Antoine Guillaume Pigault le Brun de l’Épinoy):
De beproeving, of de jonge echtgenooten.
Amsterdam: 1801
Ceneton-vingerafdruk: 180108 - b1 A n. : b2 E n
Collatie: 8°: π1, A-D8, E1; [2], 66 p.
Exemplaren:
TIN: 7 E 43 & 13 H 88
UBA: 692 F 64
UBL: 1090 C 3 & 1090 E 50
UBU: Te Winkel 999
¶ UBL 1090 C 3 op groot papier.
B1465 - Eerste druk - Toneelspel
Adr. Bruggemans (naar het Frans van Alexander-Vincent Pineu Duval):
Montoni, of het kasteel van Udolpho.
Amsterdam: Jan Willem Smit, 1799
Ceneton-vingerafdruk: 177908 - b1 A5 oet$ : b2 L u
Collatie: 8°: A-K8 L2 (-L2), 162 p. (p. 6 en 7 als VI en VII)
Katernopbouw: A1r: Franse titel; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: motto; A3r-A4r: voorbericht; A4v: personages; A5r-L1v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69194
TIN: 16 H 66
UBA: 693 G 47 & 1020 E 121
UBL: 1090 C 1 & 1090 E 49
UBN: 252 C 171 : 3
B1466 - Herdruk - Toneelspel
Adr. Bruggemans (naar het Frans van Alexander-Vincent Pineu Duval):
Montoni, of het kasteel van Udolpho.
Amsterdam: Jan Willem Smit, 1800
Ceneton-vingerafdruk: 180008 - a1 A3 $di : a2 A4 roost - b1 A5 et$ : b2 L $h
Collatie: 8°: A-K8, L1; 162 p. [p. 6 en 7 als VI en VII]
Exemplaren:
TIN: 7 E 106
UBA: 693 D 12 & Port. ton. 38-11
B1467 - Eerste druk - Toneelspel
Adr. Bruggemans (naar het Duits van Jos. Marius von Babo):
Peter Alexowicz, czaar van Rusland, of de zamenzweering in Moscow.
Dordrecht: Pieter van Braam, 1800
Ceneton-vingerafdruk: 180008 - b1 A n$ : b2 G3 este
Collatie: 8°: π2, A-F8, G4; [4], 103, [1] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: citaat; π2r: voorbericht; π1v: personages; A1r-G4r: het spel; G4v: blanco.
Exemplaren:
DSU: 489-10.102
TIN: 7 F 7
UBA: 1020 E 95
UBL: 1090 E 51
UBU: Te Winkel 1003
B1468 - Ms - Zinnespel
Bruin:
Spel van Abrahams offerande.
Zonder jaar (ongeveer 1699)
Exemplaren:
Haarlem, Sociëteit ’Trouw Moet Blijcken’

¶ Met een proloog.
B1469 - Eerste druk - Treurspel
Claas Bruin:
Aarnout en Adolf van Egmond, hertogen van Gelder.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1716
Ceneton-vingerafdruk: 171608 - a1 *2 ie$ : a2 *3 Gr - b1 A a : b2 D3 od$
Collatie: 8°: *4, A-C8, D4; [8], 56 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r:-*3r opdracht; *3v-*4r: privilege, *4v: personages; A1r-D4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67004
GBR: 1360 G 24 : 2 & 1360 H 20 & 1396 G 33 : 4
KBH: 448 G 96 & 1350 D 67 : 4 & 3175 G 8 : 2
TIN: 16 C 40 & 26 A 31 : 4
UBA: 691 D 20
UBL: 1088 G 40 : 2
UBN: Br 17875
UBU: Te Winkel 889a
B1470 - Herdruk - Treurspel
Claas Bruin:
Aarnout en Adolf van Egmond, hertogen van Gelder.
Amsterdam: Izaak Duim, 1736
Ceneton-vingerafdruk: 173608 - a1 A3 gec - b1 A di : b2 D3 d,$
Collatie: 8°: A4, A-C8, D4; [8], 56 p.
Katernopbouw: A1r-A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r-A4r: privilege; A4v: personages; A1r-D4v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67005 & Yth. 67006 & Yth. 67007
DSU: DSU 1611
KNAW: G 0908
SBA: C 27617
TIN: 16 C 43 & 72 G 86 : 3
UBA: 689 H 41
UBL: 1092 G 13
UBN: Br 17876
B1471 - Herdruk - Treurspel
Claas Bruin:
Aarnout en Adolf van Egmont, hertogen van Gelder.
Amsterdam: Izaak Duim, 1736
Ceneton-vingerafdruk: 173608 - a1 A3 lve - b1 A ’$? : b2 D3 wind
Collatie: 8°: A4, A-C8, D4; [8], 56 p.
Katernopbouw: A1r-A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r-A4r: privilege; A4v: personages; A1r-D4v: het spel.
Exemplaren:
UBN: 409 C 213 : 1
UBU: LB-Ned : & Te Winkel 889b
B1472 - Eerste druk
Claas Bruin:
Abraham’s offerhande.
Amsterdam: Marten Schagen, 1724
Ceneton-vingerafdruk: 172408 - a1 *3 t$bu : a2 **3 gen$S - b1 A2 en$v: b2 D5 onwe
Exemplaren:
BNF: Yi. 1799 : 1 & Yi. 2683 : 1
PBF: A 2110 : 1
UBA: 690 H 115
UBL: 708 G 2 : 1 & 1088 G 38 : 1
UBVU: XN 05819 : 1
¶ In: Cl. Bruin, Bijbelsche toonneelpoëzy.
B1473 - Herdruk
Claas Bruin:
Abraham’s offerhande.
Amsterdam: Marten Schagen, 1735
Ceneton-vingerafdruk: 173508 - a1 *2 iten : a2 ** n$slag - b1 A2 nden : b2 D5 weêr
Exemplaren:
BNF: Yi. 2676 : 1
UBA: 1175 G 46 & 333 J 17
UBL: 1096 E 82 : 1 & 1103 D 10 : 1
UBVU: O.D. 2 N 90 : 1
¶ In: Cl. Bruin, Bijbelsche tooneelpoëzy.
B1474 - Herdruk - Bijbelstoneel
Claas Bruin:
Abraham’s offerhande.
Haarlem: Jan Bosch, 1740
Ceneton-vingerafdruk: 174008 - b1 A2 nden : b2 D5 weêr &
Collatie: 8°: A-D5.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-D5v: het spel.
Exemplaren:
TIN: 27 G 21 : 1
UBA: 460 F 6 : 1
UBVU: XN 05818 : 1
¶ In: Cl. Bruin, Bijbelsche tooneelpoëzy.
B1475 - Eerste druk - Toneelspel
Claas Bruin:
De bekeering van Saulus.
In: Het leven van de apostel Paulus, in dichtmaat afgebeeld.
Amsterdam: Marten Schagen, 1734
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 C5 onz : b2 E5 r$li
Collatie: 8°: (vanaf:) C4-8, D8, E6
Exemplaren:
BNF: Yi. 112 : 2 & Yi. 2674 : 2
UBA: 344 E 8 : 2 & O 65 - 260 : 2
UBL: 708 F 25 : 2 & 1088 G 42 : 2
B1476 - Herdruk
Claas Bruin:
De bekeering van Saulus.
In: Het leven van de apostel Paulus, in dichtmaat afgebeeld.
Amsterdam: Gerrit Tielenburg, 1743
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 C5 nze$ : b2 E5 r$lie
Collatie: 8°: (vanaf:) C4-8, D8, E6; [38] p.
Katernopbouw: C4r: titelpagina; C4v: personages; C5r-E6v: het spel.
Exemplaren:
UBL: 708 F 26 : 2 & 1120 G 19 : 2
B1477 - Eerste druk - Toneelspel
Claas Bruin:
De bekeering van Sergius Paulus, stadhouder van Cyprus.
In: Het leven van de apostel Paulus, in dichtmaat afgebeeld.
Amsterdam: Marten Schagen, 1734
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 F $S : b2 I3 ew
Collatie: 8°: (vanaf:) E7-8, F-H8, I3
Exemplaren:
BNF: Yi. 112 : 3 & Yi. 2674 : 3
UBA: 344 E 8 : 3 & O 65 - 260 : 3
UBL: 708 F 25 : 3 & 1088 G 42 : 3
B1478 - Herdruk
Claas Bruin:
De bekeering van Sergius Paulus, stadhouder van Cyprus.
In: Het leven van de apostel Paulus, in dichtmaat afgebeeld.
Amsterdam: Gerrit Tielenburg, 1743
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 F $S : b2 I3 gew
Exemplaren:
UBL: 708 F 26 : 3 & 1120 G 19 : 3
B1479 - Eerste druk - Toneelspel
Claas Bruin:
Het bloeddorstig voornemen van Saulus.
In: Het leven van de apostel Paulus, in dichtmaat afgebeeld.
Amsterdam: Marten Schagen, 1734
Ceneton-vingerafdruk: 173408 - a1 *4 ich : a2 *5 den - b1 A2 och$ : b2 C3 er$
Collatie: 8°: *8, A-B8, C3; [16], 38 p.
Katernopbouw: *1r: Franse titel; *1v: blanco; *2r: frontispice; *2v: blanco; *3r: titelpagina van het Leven van Paulus; *3v: blanco; *4r-*4v: opdracht; *5r-*8v: de uitgever aan den lezer; A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-C3v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yi. 112 : 1 & Yi. 2674 : 1
UBA: 344 E 8 : 1 & O 65 - 260 : 1
UBL: 708 F 25 : 1 & 1088 G 42 : 1
B1480 - Herdruk - Toneelspel
Claas Bruin:
Het bloeddorstig voornemen van Saulus.
In: Het leven van de apostel Paulus, in dichtmaat afgebeeld.
Amsterdam: Gerrit Tielenburg, 1743
Ceneton-vingerafdruk: 174308 - a1 *4 ilig : a2 *5 en$ - b1 A2 ch$n : b2 C3 vro
Collatie: 8°: *8, A-B8, C3; [16], 38 p.
Katernopbouw: *1r: Franse titel; *1v: blanco; *2r: frontispice; *2v: blanco; *3r: titelpagina van het Leven van Paulus; *3v: blanco; *4r-*4v: opdracht; *5r-*8v: de uitgever aan den lezer; A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-C3v: het spel.
Exemplaren:
UBL: 708 F 26 : 1 & 1120 G 19 : 1
B1481 - Eerste druk - Treurspel
Claas Bruin (naar het Frans van Jean-Bapt. Tavernier):
De deugdzaame hoveling.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1720
Ceneton-vingerafdruk: 172008 - b1 A rl : b2 D5 hoof
Exemplaren:
BNF: Yth. 67678 & Yth. 67679
GBR: 1383 G 6
KBH: 1350 D 67 : 5
TIN: 26 A 31 : 5
UBA: 693 F 136 & OK 77-284
UBL: 1088 G 39
B1482 - Herdruk - Treurspel
Claas Bruin (naar het Frans van Jean-Bapt. Tavernier):
De deugdzaame hoveling.
Amsterdam: Izaak Duim, 1742
Ceneton-vingerafdruk: 174208 - b1 A z : b2 E2 ef$i
Collatie: 8°: π4, A-D8, E2
Exemplaren:
BNF: Yth. 67680 & Yth. 67681
GBR: 1360 H 21
KBH: 448 G 92
KNAW: G 0911
SBA: C 27618
UBA: 690 H 104
UBL: 1098 E 19
UBU: EAS 146 : 4 & LB-Ned : & Te Winkel 686
B1483 - Eerste druk - Treurspel
Claas Bruin:
De dood van Johan en Garcias, of de onzydige regtspleeging van Cosmos de Medicis; groothertog van Toscanen.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1715
Ceneton-vingerafdruk: 171508 - a1 *2 p, : a2 *3 de$n - b1 A ar : b2 D2 $in$h
Collatie: 8°: *4, A-C8, D2; [8], 52 p.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67786
GBR: 1360 H 18
KBH: 1350 D 67 : 3
KNAW: G 0910
PBF: A 1710
SBA: 603099
TIN: 26 A 31 : 3
UBA: 687 E 7
UBL: 1088 G 40 : 1
UBN: (35 C 193 : 4 )
UBU: LB-Ned : & Te Winkel 887
¶ Ex. UBN 35 C 193 : 4 is zoekgeraakt. Vertoning in: Verscheide vertooningen [...] op den Amsteldamschen schouwburg. Amsterdam, Hendrik Stockink, 1753. UBL 1087 F 9.
B1484 - Herdruk - Treurspel
Claas Bruin:
De dood van Johan en Garcias, of de onzydige regtspleeging van Cosmos de Medicis; groothertog van Toscanen.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1715
Ceneton-vingerafdruk: 171508 - a1 *2 $hu : a2 *3 ft$d - b1 A r$ : b2 D2 n$i
Collatie: 8°: *4, A-C8, D2; [8], 52 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3r: opdracht; *3v-*4r: privilege, *4v: personages; A1r-D2v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67787
TIN: 13 C 43 : 3
UBN: 39 C 227 : 1
B1485 - Herdruk
Claas Bruin:
De dood van Johan en Garcias, of de onzydige regtspleeging van Cosmos de Medicis; groothertog van Toscanen.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1715
Ceneton-vingerafdruk: 171508 - a1 p, a2 *3 $v - b1 A ar : b2 D2 $in
Collatie: 8°: *4, A-C8, D2; [8], 52 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3r: opdracht; *3v-*4r: privilege, *4v: personages; A1r-D2v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67788
DSU: DSU 1609 : 2
KBH: 448 G 97
B1486 - Herdruk - Treurspel
Claas Bruin:
De dood van Johan en Garcias, of de onzydige regtspleeging van Cosmos de Medicis; groothertog van Toscanen.
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, 1786
Ceneton-vingerafdruk: 178608 - b1 A4 $va : b2 D5 he
Exemplaren:
TIN: 3 H 14
UBL: 1099 F 31
B1487 - Eerste druk
Claas Bruin:
De dood van koning Saul.
Amsterdam: Marten Schagen, 1724
Ceneton-vingerafdruk: 172408 - b1 N de, : b2 R2 ar$o
Exemplaren:
BNF: Yi. 1799 : 4 & Yi. 2683 : 4
PBF: A 2110 : 4
UBA: 690 H 115
UBL: 708 G 2 : 4 & 1088 G 38 : 4
UBVU: XN 05819 : 4
¶ In: Cl. Bruin, Bijbelsche tooneelpoëzy.
B1488 - Herdruk
Claas Bruin (naar het Frans van Onbekend):
De dood van koning Saul.
Amsterdam: Marten Schagen, 1735
Ceneton-vingerafdruk: 173508 - b1 N aa : b2 R2 r$ond
Exemplaren:
BNF: Yi. 2676 : 4
UBA: 1175 G 46 & 333 J 17
UBL: 1096 E 82 : 4 & 1103 D 10 : 4
UBVU: O.D. 2 N 90 : 4
¶ In: Cl. Bruin, Bijbelsche toonneelpoëzy. UBL 1103 D 10 : 4 op groot papier.
B1489 - Herdruk - Bijbelstoneel
Claas Bruin (naar het Frans van Onbekend):
De dood van koning Saul.
Haarlem: Jan Bosch, 1740
Ceneton-vingerafdruk: 174008 - b1 N aa : b2 R2 r$ond &
Collatie: 8°: (vanaf:) M5-R2
Katernopbouw: M5r: titelpagina; M5v: personages; M6r-R2v: het spel.
Exemplaren:
TIN: 27 G 21 : 4
UBA: 460 F 6 : 4
UBVU: XN 05818 : 4
¶ In: Cl. Bruin, Bijbelsche tooneelpoëzy.
B1490 - Eerste druk - Toneelspel
Claas Bruin:
De dood van Paulus.
In: Het leven van de apostel Paulus, in dichtmaat afgebeeld.
Amsterdam: Marten Schagen, 1734
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 a2 - b1 Q n$ : b2 R5 der$n
Collatie: 8°: (vanaf:) P5-8, Q-R8
Katernopbouw: P5r: titelpagina; P5v: personages; P6r-R8r: het spel; R8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yi. 112 : 6 & Yi. 2674 : 6
UBA: 344 E 8 : 6 & O 65 - 260 : 6
UBL: 708 F 25 : 6 & 1088 G 42 : 6
B1491 - Herdruk - Treurspel
Claas Bruin:
De dood van Paulus.
In: Het leven van de apostel Paulus, in dichtmaat afgebeeld.
Amsterdam: Gerrit Tielenburg, 1743
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 a2 - b1 Q n$w : b2 R5 r$na
Exemplaren:
UBL: 708 F 26 : 6 & 1120 G 19 : 6
B1492 - Eerste druk - Treurspel
[Claas Bruin]:
De dood van Willem den Eersten, Prins van Oranje.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1721
Ceneton-vingerafdruk: 172108 - a1 *3 $do - b1 A ?$ : b2 D5 etreu - c1 A aa : c2 A2 t$is$
Collatie: 8°: *4, A-D8, π1, A2; 64, [2], [4] p.
Katernopbouw: *1r-*1v: ontbreekt; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4r: opdracht; *4v: personages; A1r-D7r: het spel; D7v-D8v: privilege; π1r: lofdicht; π1v: beschrijving van de tombe; A1r-A1v: bij het toonbed; A2r-A2v: bij de graftombe.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67812 & Yth. 67813
DSU: DSU 1609 : 1
KBH: 448 G 100
PBF: 2413 TL : 6
SBA: C 102499
TIN: 26 A 31 : 7
UBA: 689 H 95
UBL: 1088 G 41 : 2
UBU: 237 K 45 : 2 & Moltzer 6 F 16 & Te Winkel 789
¶ Vertoning in: Verscheide vertooningen [...] op den Amsteldamschen schouwburg. Amsterdam, Hendrik Stockink, 1753. UBL 1087 F 9.
B1493 - Herdruk - Treurspel
Claas Bruin:
De dood van Willem den Eersten, Prins van Oranje.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1726
Ceneton-vingerafdruk: 172608 - a1 *3 erb - b1 A $A : b2 D5 reur
Collatie: 8°: *4, A-D8; [8], 61, [3] p.
Katernopbouw: *1r-*1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4r: opdracht; *4v: personages; A1r-D7r: het spel; D7v-D8v: privilege.
Exemplaren:
KBH: 316 L 147 & 1350 D 67 : 6
UBA: 694 D 35 : 11
UBL: 1095 H 100
UBN: 39 C 249 : 1 & INST 18 TON 3, 16 & 39 C 285: 1
B1494 - Herdruk - Treurspel
[Claas Bruin]:
De dood van Willem den Eersten, Prins van Oranje.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1726
Ceneton-vingerafdruk: 172608 - a1 *3 erba - b1 A oet : b2 E l$
Collatie: 8°: *4, A-D8, E2; [8], 66, [2] p.
Katernopbouw: *1r-*1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4r: opdracht; *4v: personages; A1r-E1v: het spel; E2r-E2v: privilege.
Exemplaren:
TIN: 19 D 57
B1495 - Herdruk - Treurspel
Claas Bruin:
De dood van Willem den Eersten, Prins van Oranje.
Amsterdam: Izaak Duim, 1746
Ceneton-vingerafdruk: 174608 - a1 *3 er - b1 A i : b2 D5 $dez
Collatie: 8°: *4, A-D8, E2; [8], 66, [2] p.
Katernopbouw: *1r-*1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4r: opdracht; *4v: personages; A1r-E1v: het spel; E2r-E2v: privilege.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67814
GBR: 1352 E 39
KBH: 847 B 9 : 1
KNAW: G 0912
Artesis-KC: MTOD-TV-BRUI-dood-1 (ex. 1)
UBA: 689 H 94
UBGron: ’Ep ’Ep H 26 : 7
UBL: 1090 E 54
UBN: Br 3305
B1496 - Herdruk - Treurspel
[Claas Bruin]:
De Dood van Willem den Eersten, Prins van Oranje.
Amsterdam: Izaak Duim, 1746
Ceneton-vingerafdruk: 174608 - a1 *3 die - b1 A e : b2 E l$m
Collatie: 8°: *4, A-D8; [6], 60, [2], [2] p.
Katernopbouw: *1r-*1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4r: opdracht; *4v: personages; A1r-D6v: het spel; D7r-D7v: privilege; D8r-D8v: blanco.
Exemplaren:
KBB: 8° Cl XIII C D 19 [12°] sive Cl 6844
TIN: 19 D 56
UBN: 161 D 82
¶ UBN 161 D 82 mist *1 en D8.; er is een vervangend titelvignet van 1771.
B1497 - Herdruk - Treurspel
[Claas Bruin]:
De Dood van Willem den Eersten, Prins van Oranje.
Amsterdam: Izaak Duim, 1746
Ceneton-vingerafdruk: 174608 - a1 *3 die - b1 A dit : b2 D5 $in$
Collatie: 8°: *4, A-D8, E2; [8], 66, [2] p.
Katernopbouw: *1r-*1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4r: opdracht; *4v: personages; A1r-E1v: het spel; E2r-E2v: privilege (5 augustus 1746).
Exemplaren:
KBH: 851 D 83
B1498 - Herdruk
Claas Bruin:
De Dood van Willem den Eersten, Prins van Oranje.
1746
Ceneton-vingerafdruk: 174608 - a1 *3 die - b1 A dit : b2 D5 $in
Exemplaren:
Artesis-KC: MTOD-TV-BRUI-dood-1 (ex. 2)
B1499 - Herdruk - Treurspel
Claas Bruin:
De dood van Willem den Eersten, Prins van Oranje.
Amsterdam: Jan Helders, 1781
Ceneton-vingerafdruk: 178108 - a1 *3 erb - b1 A it : b2 D5 ie$’
Collatie: 8°: π3, *4, A-D8
Exemplaren:
BNF: Yth. 67815
SBA: C 27619 : 1
TIN: 4 D 19 & 3 H 83
UBA: 690 F 104 & 689 H 93
UBL: 1099 E 41
¶ Zie ook het gedicht "Zang in het tuiniersballet, na de vertooning van den dood van Willem den Eersten." Waarschijnlijk door Cornelis van Hoogeveen. KBH 480 J 1 : 31.
B1500 - Eerste druk
Claas Bruin:
De edelmoedigheid van David aan koning Saül.
Amsterdam: Marten Schagen, 1724
Ceneton-vingerafdruk: 172408 - b1 I n : b2 M3 [= M4] zy$ga
Exemplaren:
BNF: Yi. 1799 : 3 & Yi. 2683 : 3
PBF: A 2110 : 3
UBA: 690 H 115
UBL: 708 G 2 : 3 & 1088 G 38 : 3
UBVU: XN 05819 : 3
¶ In: Cl. Bruin, Bijbelsche tooneelpoëzy.


Volgende lijst: Ceneton 16
Inleiding Ceneton
Redactie dr. A.J.E. Harmsen; tel. 0031-71-527.2117
Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands Universiteit Leiden