CENETON - Versie B

Gegevens over 11.500 Nederlandse toneelstukken tot 1803

Lijst 12 van de 95 lijsten

Bijgewerkt tot 31 januari 2011

Continuer


B1101 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius:
Belegering, en ontsetting der stad Leyden, geschied in den jare 1574. beginnende den 27. May, en eyndigende den 3. en 4. October daer aen volgende.
Amsterdam / Workum: Petrus Olingius, voor Erfg. van de wed. G. de Groot en A. van Dam, Zonder jaar (ongeveer 1722)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 A2 urg - b1 A3 as : b2 G3 $ge
Collatie: 4°: A-G4; 563, [3] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: ’Aen den Goetgunstigen Leser’; A2r-A2v: inhoud; A2v: personages; A3r-G3r: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
KBH: 26 J 14 & 447 G 115
UBL: 1091 B 54
G.A. Leiden, LB 2411
¶ Colophon: "Tot Workum in Frieslandt, Gedruckt by Petrus Olingius, Boeck-Drukker en Boeck-Verkooper in ’t Vergulsden Hooft aen de Merckt."B1102 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius:
Beleg en ontset der stadt Leyden.
Amsterdam: Erfg. van de wed. Gysbert de Groot, 1726
Ceneton-vingerafdruk: 172608 - a1 A2 $een : a2 A3 gt$d - b1 A4 n$m : b2 D2 s$die - c1 D4 aer$ : c2 D5 ar$h
Collatie: 8°: A-D8; 52, [12] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: korte inhoud; A3v: personages; A4r-D2v: het spel; D3r: titelpagina vertoningen; D3v: blanco; D4r-D8v: vertoningen.
Exemplaren:
UBL: 1096 H 48 a
B1103 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius:
Beleg en ontzet der stad Leiden.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1729
Ceneton-vingerafdruk: 172908 - a1 A2 Daa : a2 A3 e$B - b1 A4 wa : b2 D5 et$
Collatie: 8°: A-D8; 63, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: korte inhoud; A3v: personages; A4r-D8r: het spel; D8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67350
KBH: 851 D 79
SBA: C 35950
UBA: 1044 B 91 & 689 H 98
UBL: 1099 D 24 : 1
UBN: (39 C 228 : 1)
UB Wroclaw: 036530
G.A. Leiden, LB 2392
¶ Ex. UBN 39 C 228 : 1 is zoekgeraakt. Ex. KBH 851 D 79 met handgeschreven en ingeplakte regie- en decoraanwijzingen.
Digitale teksteditieB1104 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius:
Beleg en ontzet der stad Leiden.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1729
Ceneton-vingerafdruk: 172908 - a1 A2 aa : a2 A3 de$B - b1 A4 m$o : b2 D5 ad,$
Collatie: 8°: A-D8; 64 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: korte inhoud; A3v: personages; A4r-D8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67349
GBR: 1101 E 33 : 1
KBH: 447 G 116
KNAW: G 0807
UBA: OK 82-140 : 1
B1105 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius:
Beleg en ontzet der stad Leiden.
Amsterdam: David (II) Ruarus, 1729
Ceneton-vingerafdruk: 172908 - a1 A2 ppli : a2 A4 en, - b1 A5 am : b2 E2 slaa
Collatie: 8°: A-D8, E4; 72 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: privilege; A3v-A4r: personages; A4v: personages; A5r-D8v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 447 G 117
TIN: 13 B 2 : 1
UBA: 687 C 28
G.A. Leiden, LB 2393
B1106 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius:
Beleg en ontzet der stad Leiden.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1729
Ceneton-vingerafdruk: 172908 - a1 A2 ve$S : a2 A4 nge - b1 A5 am$ : b2 E2 age
Collatie: 8°: A-D8, E4; 72 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2rA3r: privilge; A3v-A4r: inhoud; A4v: personages; A5r-E4v: het spel. &
Exemplaren:
BLL: 636 C 17 : 4
TIN: 20 C 27 : 1
UBGent: BL 4591*
Libr. of Congress PT5497 T6 : 43 : 1
B1107 - Herdruk - Treurspel
Reinier Bontius:
Beleg en ontzet der stad Leiden.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1729
Ceneton-vingerafdruk: 172908 - a1 A2 $by : a2 A3 $Bu - b1 A4 am : b2 D5 d,$
Collatie: 8°: A-D8; 63. [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: inhoud; A3v: personages; A4r-D8r: het spel; D8v: blanco.
Exemplaren:
SBA: C 35950
Artesis-KC: MTOD-TV-BOND-beleg-1 (ex. 2)
SBH: 209 M 64
UBGron: ’Ep ’Ep H 7, 2 : 4
G.A. Leiden, LB 2391
B1108 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius:
Beleg en ontzet der stad Leiden.
’s-Gravenhage: Cornelis van Zanten, 1730
Exemplaren:
BNF: Yi. 683
B1109 - Herdruk - Treur-blij-einde-spel
Reinier Bontius:
Belegering en ontsetting der stadt Leyden, geschied in den jare 1574. beginnende den 27. May, en eyndighende den 3. Oct., daar aan volgende.
Amsterdam: Erfg. van de wed. Gysbert de Groot, Zonder jaar (ongeveer 1730)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 A2 $Bu - b1 A3 k$w : b2 G3 sy$op
Collatie: 4°: A-G4; 56 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: ’Aen den Goetgunstigen Leser’; A2r-A2v: inhoud; A2v: personages; A3r-G3r: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
UBL: 1098 B 51
¶ Thesaurus: Erven wed. de Groot zonder A. van Dam actief 1724 - 1739.
B1110 - Herdruk
Reinier Bontius:
Belegering en ontsetting der stadt Leyden, geschiet in den jare 1574. beginnende den 27. May, en eyndigende den 3. Oct. daer aen volgende.
Amsterdam: Isaak van der Putte, Zonder jaar (ongeveer 1730)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 A2 $een - b1 A3 vaar : b2 G2 moe - c1 G3 oort
Collatie: 4°: A-G4
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: ’Aen den goetgunstigen Leser’; A2r-A2v: inhoud; A2v: personages; A3r-G3r: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
BLL: 1608/1609
BNF: 8 RE 15500
G.A. Leiden, LB 2415
B1111 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius:
Belegering, en ontsetting der stadt Leyden, geschied in den jare 1574. beginnende den 27. May, ende eyndighende den 3. en 4. October daer aen volgende.
Amsterdam: Erfg. van de wed. Gysbert de Groot, 1731
Ceneton-vingerafdruk: 173104 - a1 A2: t,$e - b1 A3 rlij : b2 G2 rfle - c1 G3 ncke
Collatie: 4°: A-G4; 52, [4] p. [p. 51, 52 als 41, 42]
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: ’Aen den goedgunstigen Leser’; A2r-A2v: korte inhoud; A2v: personages; A3r-G3r: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
G.A. Leiden, LB 2395
B1112 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius:
Belegering, en ontsetting der stadt Leyden, geschied in den jare 1574. beginnende den 27. May, ende eyndighende den 3. en 4. October daer aen volgende.
Dordrecht: Hendrik (I) Walpot, 1731
Ceneton-vingerafdruk: 173104 - a1 A2 Leid - b1 A3 zon : b2 G3 n$st
Collatie: 4°: A-G4; 53, [3] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: Aan den goetgunstigen lezer; A2r-A2v: korte inhoud; A2v: personages; A3r-G3r: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
G.A. Leiden, LB 2394
B1113 - Herdruk
Reinier Bontius:
Belegering, en ontsetting der Stad Leyden, geschied in den Jare 1547. beginnende den 27. May, en eyndigende den 3. en 4. October daar aan volgende. Seer levendig Afgebeeld Door Reynerius Bontius. Treur-Bly-Eynde-Spel. Desen laetsen Druck veel verbetert: Verciert met schoone Figuren, en al de Vertooningen, soo voor, in, als na het Spel.
Amsterdam: Erfg. van de wed. Gysbert de Groot, Zonder jaar (ongeveer 1732)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - *b1 B n$: b2 G3 aer
Collatie: 4°: A-G4
Exemplaren:
Arnhem: Mag. 2 P 13
Bibl. KMA Breda, inv. 3127
B1114 - Herdruk
Reinier Bontius:
Beleg en ontzet der stad Leiden.
Dordrecht: Hendrik (I) Walpot, 1734
Ceneton-vingerafdruk: 173404 - a1 A2 ier$ - b1 A3 r$byz : b2 E3 e$Ze
Exemplaren:
UBGent: BL 6662
B1115 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius:
Belegering en ontsetting der stadt Leyden, geschiet in den jare 1574. beginnende den 27. May, en eyndigende den 3. Oct. daer aen volgende.
Amsterdam: Abraham (II) van der Putte, voor Isaak van der Putte, Zonder jaar (ongeveer 1735)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 A2 $afs - b1 A3 arli : b2 G2 t$ve - c1 G3 en$
Collatie: 4°: A-G4; [56] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: ’Aen den Goetgunstigen Leser’; A2r-A2v: korte inhoud; A2v: personages; A3r-G3r: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
KBH: 892 F 46 : 4
UBA: 1239 F 51 & Port. ton. 95-8
UBGron: Broch. 421
UBL: 1012 C 12 & Boekenoogen 341
G.A. Leiden, LB 2420
B1116 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius:
Belegering, en ontsetting der stad Leyden, geschied in den jare 1574. beginnende den 27. May, en eyndigende den 3. en 4. Oct. daer aen volgende.
Amsterdam: Erfg. van de wed. Gysbert de Groot, en Anthonie van Dam, Zonder jaar (ongeveer 1735)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 A2 urg - b1 A3 as.$ : b2 G2 erde - c1 G3 er$sy
Collatie: 4°: A-G4; 53, [3] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: ’Aen den Goetgunstigen Leser’; A2r-A2v: inhoud; A2v: personages; A3r-G3r: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
GBR: 1352 D 14
B1117 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius:
Belegering en ontsetting der stadt Leyden, geschiet in den jare 1574. beginnende den 27. May, en eyndigende den 3. October daer aen volgende.
Amsterdam: Erfg. van de wed. Gysbert de Groot, 1736
Ceneton-vingerafdruk: 173604 - a1 A2 t,$ - b1 A3 erli : b2 G2 ersl - c1 G3 sli
Collatie: 4°: A-G4; 52, [4] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: ’Aen den Goetgunstigen Leser’; A2r-A2v: korte inhoud; A2v: personages; A3r-G3r: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
UBL: 1254 D 31
B1118 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius:
Beleg en ontzet der stad Leiden.
Dordrecht: Hendrik (I) Walpot, Zonder jaar (ongeveer 1736)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 A2 rbly - b1 A3 r$b : b2 G2 $|$ - c1 G2 $S
Collatie: 4°: A-G8 [G3 als G2]; 53, [3] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: aan den lezer; A2r-A2v: korte inhoud; A2v: personages; A3r-G3r: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
G.A. Leiden, LB 2424

Digitale teksteditie
FacsimileB1119 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius:
Beleg en ontzet der stad Leiden. Nieuwelyks overzien, en van grote fouten gesuyvert.
Dordrecht: Hendrik (I) Walpot, 1738
Ceneton-vingerafdruk: 173804 - a1 A2 blyd - a2 A3 die$ : b2 G2 nt$|$ - c1 G3 hem
Collatie: 4°: A-G4; 53, [3] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: aan den lezer; A2r-A2v: korte inhoud; A2v: personages; A3r-G3r: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
BLL: 11755 B 7
KBB: VH 26506
B1120 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius:
Belegering en ontsetting der stadt Leyden, geschiet in den jare 1574. beginnende den 27. May, en eyndigende den 3. Oct. daer aen volgende.
Amsterdam: Gysbert de Groot Keur, 1740
Ceneton-vingerafdruk: 174004 - a1 A2 t, - b1 A3 rlij : b2 G2 verfl - c1 G3 ge
Collatie: 4°: A-G4; [56] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: ’Aen den goedgunstigen Leser’; A2r-A2v: korte inhoud; A2v: personages; A3r-G3r: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
UBA: 688 B 45
UBL: Overvoorde 344
G.A. Leiden, LB 2396
B1121 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius:
Belegering en ontzetting der stadt Leyden, geschiet in den jaare 1574. beginnende den 27. May, en eindigende den 3. Oct. daar aan volgende.
Amsterdam: Abraham (II) van der Putte, Zonder jaar (ongeveer 1740)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 A2 oor - b1 A3 aerlij : b2 G2 oest - c1 G3 $g
Collatie: 4°: A-G4; 52, [4] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: ’Aen den goedgunstigen Leser’; A2r-A2v: korte inhoud; A2v: personages; A3r: vertoningen; A3r-G2v: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
UBGent: BL 6649
UBL: 1098 B 57
G.A. Leiden, LB 2422
B1122 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius:
Belegering en ontsetting der stad Leyden.
Amsterdam: Wed. Jacobus (I) van Egmont, Zonder jaar (ongeveer 1741)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 A2 $’t$o - b1 A3 orst : b2 G2 o$ve - c1 G3 ont$
Collatie: 4°: A-G4; 52, [4] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: Aan den goedgunstigen Leser; A2r-A2v: korte inhoud; A2v: personages; A3r: vertoningen; A3r-G2v: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
UBL: Boekenoogen 340
G.A. Leiden, LB 2409
B1123 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius:
Belegering en ontsetting der stad Leyden. Geschied in den jaare 1574. Beginnende den 27 Mey en eindigende den 3 Octo-ber daar aan volgende.
Amsterdam: Erven van wed. Jacobus (I) van Egmont, Zonder jaar (ongeveer 1741)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 A2 nge) : b1 A3 oor$ : b2 G2 en$ : c1 G3 oker
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: ’Aan den goedgunstigen Leser’; A2r-A2v: inhoud; A2v: personages; A3r: vertoningen; A3r-G2v: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
G.A. Leiden, LB 2410
B1124 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius:
Belegering en ontsetting der stadt Leyden. Geschiet in den jare 1574. beginnende den 27. May, en eyndigende den 3. October daar aan volgende.
Amsterdam: Gysbert de Groot Keur, 1743
Ceneton-vingerafdruk: 174304 - a1 A2 hey - b1 A3 arli : b2 G2 ersl - c1 G3 e
Collatie: 4°: A-G4; 52, [4] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: ’Aen de goedgunstige Leser’; A2r-A2v: inhoud; A2v: personages; A3r: vertoningen; A3r-G2v: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
SBH: 29 K 9
B1125 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius:
Belegering en ontsetting der stadt Leyden. Geschiet in den jaare 1574 Beginnende den 27. May, en eyndigende den 3. October daer aen volgende.
Amsterdam: Isaak van der Putte, Zonder jaar (ongeveer 1745)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 A2 $ee - b1 A3 vaa : b2 G2 mo - c1 G3 een
Collatie: 4°: A-G4; 52, [4] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: ’Aen den Goetgunstige Leezer’; A2r-A2v: inhoud; A2v: personages; A3r-G2v: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
B1126 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius:
Belegering en ontsetting der stadt Leyden. Geschiet in den jare 1574. beginnende den 27. May, en eyndigende den 3. October daar aan volgende.
Amsterdam: Gysbert de Groot Keur, 1746
Ceneton-vingerafdruk: 174604 - a1 A2 t,$ - b1 A3 rlij : b2 G2 t$ver - c1 G3 $g
Collatie: 4°: A-G4; 52, [4] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: ’Aen den goedgunstigen Leser’; A2r-A2v: korte inhoud; A2v: personages; A3r: vertoningen; A3r-G3r: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
KBH: 893 A 78
SBH: 129 A 9
B1127 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius:
Beleg en ontzet der stad Leiden.
Utrecht: Robertus Oudemeyer, 1747
Ceneton-vingerafdruk: 174704 - a1 A2 gezi - b1 A3 or$b : b2 G2 En$ - c1 G3 ken
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: aan den lezer; A2r-A2v: korte inhoud; A2v: personages; A3r: vertoningen; A3r-G3r: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
G.A. Leiden, LB 2397
B1128 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius:
Belegering en ontsetting der stadt Leiden.
Utrecht: Robertus Oudemeyer, 1750
Ceneton-vingerafdruk: 175004 - a1 A2 $jon - b1 A3 $bys : b2 G3 aen$
Collatie: 4°: A-G4
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: ’Aen den Goetgunstigen Lezer’; A2r-A2v: korte inhoud; A2v: personages; A3r: vertoningen; A3r-G3r: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
UBA: 687 C 28
UBL: 1089 B 22
UBU: CBAB S QU 986
FacsimileB1129 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius:
De Belegering, en ’t Ontset der stadt Leyden, geschiet in den jare 1574. beginnende den 27. Mey, en eyndigende den 3. October daer aen volgende.
Schiedam: Nicolaas Muys, Zonder jaar (ongeveer 1750)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 A2 e$w : b1 A3 byso : b2 G2 eerde : c1 G3 eurt.
Collatie: 4°: A-G4
Katernopbouw: A1r: titelblad, A1v: Aan den Goetgunstigen Leser, A2r-A2v: Inhoud, A2v: Namen der Personagien, A3r-G3r: het spel, G3r-G4v (of recto, maar in verband met de hieronder beschreven heruitgave neem ik aan "G4v"): Beschrijvinge der Vertoonigen.
Exemplaren:
G.A. Leiden, LB 2413
B1130 - Herdruk
Reinier Bontius:
Belegering, en Ontsetting der stadt Leyden, geschiet in den jare 1574, begin-nende den 27. May, en eyndigende den 3. October daer aen volgende.
Schiedam: Nicolaas Muys, Zonder jaar (ongeveer 1752)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 A2 er$t - b1 A3 $doo : b2 G2 eerder
Collatie: 4°: A-G4
Katernopbouw: A1r: titelblad, A1v: Aan den Goetgunstigen Leser, A2r-A2v: Inhoudt, A2v: Namen der Personagien, A3r-G3r: het spel, G3r-G4v: Beschrijvinge der Vertoonigen.
Exemplaren:
G.A. Leiden, LB 2414
B1131 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius:
Belegering en ontsetting der stadt Leyden. Geschiet in den jare 1574. beginnende den 27. May, en eyndigende den 3. Oct. daer aen volgende.
Amsterdam: Gysbert de Groot Keur, 1753
Ceneton-vingerafdruk: 175304 - b1 A3 aer : b2 G2 est$ - c1 G3 n$ge
Collatie: 4°: A-G4; 52, [4] p.
Exemplaren:
UBA: Port. ton. 95-10
UBL: 1098 B 83
G.A. Leiden, LB 2398
FacsimileB1132 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius:
Belegering en ontzetting der stad Leyden, geschied in den jaare 1574. beginnende den 27. Mey, en eyndigende den 3. Oct. daar aan volgende.
Amsterdam: Hendrik Rynders, Zonder jaar (ongeveer 1755)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - b1 A3 aerlij : b2 G2 moest
Exemplaren:
B1133 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius:
Belegering en ontzetting der stad Leyden, geschied in den jaare 1574. beginnende den 27. Mey, en eyndigende den 3. Oct. daar aan volgende.
Amsterdam: Joannes (II) Kannewet, 1756
Ceneton-vingerafdruk: 175604 - a1 A2 t$te - b1 A3 orst : b2 G2 $ver - c2 G3 $ge
Collatie: 4°: A-G4
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: aan de lezer; A2r-A2v korte inhoud; A2v: personages; A3r: vertoningen; A3r-G2v: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
KBH: 3169 G 15
UBA: Port. ton. 45-20
UBL: 1015 E 33
G.A. Leiden, LB 2399
B1134 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius:
Belegering en ontsetting der stad Leyden, Geschied in den Jaare 1574. Beginnende den 27 Mey, en Eindigende den 3 October daar aan volgende.
Rotterdam: Pieter van Bezooyen, Zonder jaar (ongeveer 1758)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 A2 lee - b1 A3 or$ : b2 G2 waar - c1 G3 $Gu
Collatie: 4°: A-G4; 52, [4] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: ’Aan den goedgunstigen Leser’; A2r-A2v: inhoud; A2v: personages; A3r-G2v: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
Arnhem: 2 P 13
B1135 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius:
Belegering en ontzetting der stad Leyden, geschied in den jaare 1574. Beginnende den 27. Mey, en eyndigende den 3. Oct. daar aan volgende.
Amsterdam: Erven van wed. Jacobus (I) van Egmont, 1759
Ceneton-vingerafdruk: 175904 - a1 A2 ees$ - b1 A3 r$by : b2 G2 e$g
Collatie: 4°: A-G4; 52, [4] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: ’Aan den goedgunstigen Leser’; A2r-A2v: inhoud; A2v: personages; A3r: vertoningen; A3r-G2v: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
PBF: B 39708
UBA: Port. ton. 34-2
UBGent: BL 6648*
G.A. Leiden, LB 2400
B1136 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius:
Belegering en ontsetting der stadt Leyden. Geschiet in den jaare 1574. Beginnende den 27. May, en eyndigende den 3. October daer aen volgende.
Amsterdam: Hendrik van der Putte, Zonder jaar (ongeveer 1761)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 A2 n$o - b1 A3 aer : b2 G2 est$ - c1 G3 orts
Collatie: 4°: A-G4; 52, [4] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: ’Aen den Goetgunstige Leezer’; A2r-A2v: inhoud; A2v: personages; A3r: vertoningen; A3r-G2v: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
KBH: 26 J 15
B1137 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius:
Belegering en ontsetting der stadt Leyden. Geschiet in den jaare 1574. Beginnende den 27. May, en eyndigende den 3. Oct. daer aen volgende.
Amsterdam: Hendrik van der Putte, Zonder jaar (ongeveer 1763)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 A2 n$ - b1 A3 ijk$ : b2 G2 moe - c1 G3 oort
Collatie: 4°: A-G4; 52, [4] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: aan de lezer; A2r-A2v korte inhoud; A2v: personages; A3r: vertoningen; A3r-G2v: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
UBA: 690 F 105
UBL: 1260 F 4
B1138 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius:
Belegering en ontzetting der stad Leyden, geschied in den jaare 1574. beginnende den 27. Mey, en eyndigende den 3. Oct. daar aan volgende.
Amsterdam: Hendrik Rynders, Zonder jaar (ongeveer 1765)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 A2 gt$t - b1 A3 rst$ : b2 G2 y$ve - c1 G3 eeft
Collatie: 4°: A-G4; 52, [4] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: ’Aan den goedgunstigen Lezer’; A2r-A2v: inhoud; A2v: personages; A3r: vertoningen; A3r-G2v: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
UBA: Port. ton. 95-7
UBGent: H 730
G.A. Leiden, LB 2423
B1139 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius:
Belegering en ontsetting der stadt Leyden, geschiet in den jare 1574. beginnende den 27 Mey, en eyndigende den 3 Oct. daer aen volgende.
Dordrecht: Adriaan Walpot, 1769
Ceneton-vingerafdruk: 176904 - a1 A2 s$Jo - b1 A3 oor : b2 G2 ydsc
Collatie: 4°: A-G4; 53, [3] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: [Aen den Goetgunstigen Leser]; A2r-A2v: korte inhoud; A2v: personages; A3r: Vertooningen; A3r-G3r: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
UBA: Port. ton. 34-4
B1140 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius:
Belegering en ontzetting der stad Leyden, geschied in den Jaare 1554. [sic!] beginnende den 27 Mey, en eindigende den 3 October daar aan volgende.
Amsterdam: Erven Hendrik van der Putte, Zonder jaar (ongeveer 1770)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 A2 $tot - b1 A3 geva : b2 G2 $mo - c1 G3 e$
Collatie: 4°: A-G4; 52, [4] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: ’Aen den Goetgunstige Leezer’; A2r-A2v: inhoud; A2v: personages; A3r-G2v: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
UBL: 1090 B 52
¶ Zowel op de titelpagina als in de aanduiding van de gespeelde tijd staat abusievelijk het jaartal 1554. Ondertekend met "Reynerius Bontius. Beneficium parit Amicitiam."
B1141 - Herdruk
Reinier Bontius:
Belegering en ontzetting der stad Leyden.
Dordrecht: Zonder jaar (ongeveer 1770)
Exemplaren:
B1142 - Herdruk
Reinier Bontius:
Beleg en ontzet der stad Leiden.
Amsterdam: Erven Hendrik van der Putte, Zonder jaar (ongeveer 1771)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 A2 .$ - b1 A3 vaa : b2 G2 moes - c1 G3 oort
Collatie: 4°: A-G4; 52, [4] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: ’Aan den goedgunstigen Leser’; A2r-A2v: inhoud; A2v: personages; A3r: vertoningen; A3r-G2v: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
UBA: Port. ton. 95-6
G.A. Leiden, LB 2418
B1143 - Herdruk - Treur-blij-einde-spel
Reinier Bontius:
Belegering, en ontsetting der stad Leyden, geschied in den jaare 1574. beginnende den 27. May, en eindigende den 3. October daer aen volgende.
Delft: Jacobus Cloetingh, Zonder jaar (ongeveer 1780)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 A2 re - b1 A3 sche : b2 G rg
Collatie: 4°: A-F4, G2; 50, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: aan den lezer; A2r-A2v: korte inhoud; A2v: personages; A3r-G1v: het spel; G2r-G2v: vertoningen.
Exemplaren:
GBR: 1352 D 16
KBB: VH 26500
G.A. Leiden, LB 2412
B1144 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius:
Belegering en ontzetting der stadt Leyden, geschiet in den jaare 1574. beginnende den 27. May, en eindigende den 3. October daar aan volgende.
Amsterdam: Erven Hendrik van der Putte, en Bastiaan Boekhout, Zonder jaar (ongeveer 1780)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 A2 sen$ - b1 A3 $ge : b2 G2 st$v - c1 G3 oorts
Collatie: 4°: A-G4
Katernopbouw: A1r: titelblad, A1v: Aan den goedgunstigen Leser, A2r-A2v: Inhoud, A2v: Namen der Personagien, A3r-G2v: het spel, G3r-G4v: Vertooningen
Exemplaren:
GBR: 1352 D 15
UBA: 342 F 41
UBL: 1098 B 58
G.A. Leiden, LB 2416
B1145 - Herdruk
Reinier Bontius:
Belegering en ontzetting der stadt Leyden, geschiet in den jaare 1574. beginnende den 27. May, en eindigende den 3. October daar aan volgende.
Amsterdam: Erven Hendrik van der Putte, en Bastiaan Boekhout, Zonder jaar (ongeveer 1780)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 A2 en$ - b1 A3 aerlij : b2 G2 oest$ - c1 G3 oort
Collatie: 4°: A-G4
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: ’Aan den goedgunstigen Leser’; A2r-A2v: inhoud; A2v: personages; A3r: vertoningen; A3r-G2v: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
G.A. Leiden, LB 2417 & Legermuseum Delft CL P 0118
B1146 - Herdruk
Reinier Bontius:
Belegering en ontzetting der stadt Leyden, geschied in den jaare 1574 beginnende den 27. May, en eindigende den 3. Oct. daar aan volgende. Zeer levendgafgebeeld, treur-bly-eindespel, vercierd met schoone figuren en al de vertoningen, zo voor, in, al na het spel.
Amsterdam: Wed. Hendrik van der Putte, Zonder jaar (ongeveer 1784)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 A2 en$o - b1 A3 lijk$ : b2 G2 moes : c1 G3 oort
Collatie: 4°: A-G4
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: ’Aen den goedgunstigen Leser’; A2r-A2v: korte inhoud; A2v: personages; A3r: vertoningen; A3r-G2v: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
UBGent: Ta 1049
G.A. Leiden, LB 2421
B1147 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius:
Belegering en ontzetting der stadt Leyden, geschied in den jaare 1574. Beginnende den 27. Mey, en eindigende den 3. Oct. daar aan volgende.
Amsterdam: S. en W. Koene, 1787
Ceneton-vingerafdruk: 178704 - a1 A2 n. - b1 A3 eva : b2 G2 en$
Exemplaren:
UBA: Port. ton. 95-9
B1148 - Herdruk - Treur-blij-einde-spel
Reinier Bontius:
De belegering en ontzetting der stadt Leyden, geschied in den jaare 1574. Beginnende den 27. Mey en eindigende den 3. October daaraan volgende.
Amsterdam: S. en W. Koene, 1794
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 A2 t$de - b1 A3 geva : b2 G2 moest - c1 G3de$P
Exemplaren:
UBA: O 91-41
UBL: 1015 E 35
G.A. Leiden, LB 2401
B1149 - Herdruk
Reinier Bontius:
Belegering en ontzetting der stadt Leyden, geschied in den jaare 1554 [sic] [...]
Amsterdam: S. en W. Koene, 1800
Ceneton-vingerafdruk: 180004 - a1 A2 t$d - b1 A3 evae : b2 G2 est$ - c1 G3 e
Collatie: 4°: A-G4; 52, [4] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: ’Aan de goedgunstige Leezer’; A2r-A2v: inhoud; A2v: personages; A3r-G2v: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
UBA: O 78-49
B1150 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius:
Belegering en Ontzetting der stadt Leyden, geschied in den jaare 1574. Beginnende den 27 Mey, en eindigende den 3 October daar aan volgende.
Amsterdam: S. en W. Koene, 1805
Ceneton-vingerafdruk: 180504 - a1 A2 ot$ : b1 A3 $ge : b2 G2 ense : c1 G3 an$|$
Collatie: 4°: A-G4
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: Aan de goedgunstige Lezer, A2r-A2v: Inhoud, A2v: personages, A3r-G2v: het spel, G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
UBL: 1091 B 46
G.A. Leiden, LB 2404
B1151 - Herdruk
Reinier Bontius:
Belegering en Ontzetting der stadt Leyden, geschied in den jaare 1554. [sic] Beginnende den 27 Mey, en eindigende den 3 October daar aan volgende.
Rotterdam: Johannes Scheffers, 1805
Ceneton-vingerafdruk: 180504: a1 A2 t$d : b1 A3 yk$ : b2 G2 ense : c1 G3 an$|$
Collatie: 4°: A-G4
Katernopbouw: A1r: titelblad, A1v: Aan de goedgunstige Lezer, A2r-A2v: Inhoud, A2v: Naamen der Personagien, A3r-G2v: het spel, G3r-G4v: Beschrijving der vertooningen.
Exemplaren:
G.A. Leiden, LB 2404
B1152 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius:
Belegering en ontzetting der stad Leyden, voorgevallen in den Jare Vyftien Honderd Vier-en-zeventig, beginnende den Zeven-en-twintigste Mey, en eindigende de Derde October daar aanvolgende.
Amsterdam: S. en W. Koene, 1810
Ceneton-vingerafdruk: 181004 - a1 A2 e : b1 A3 ftig : b2 G2 est$ - c1 G3 e$
Collatie: 4°: A-G4; 52, [4] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: aan de lezer; A2r-A2v: korte inhoud; A2v: personages; A3r-G2v: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
UBA: O 63-??
B1153 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius:
Belegering en ontzetting der stad Leyden. Geschied in den jaare 1554. beginnende den 27. Mey, en eindigende den 3 October daar aan volgende.
Rotterdam: T.C. Hoffers, Zonder jaar (ongeveer 1820)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 A2 ot$ - b1 A3 aar : b2 G2 oest - c1 G3 | t
Collatie: 4°: A-G4; 52, [4] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: ’Aan de goedgunstige Leezer’; A2r-A2v: inhoud; A2v: personages; A3r: vertoningen; A3r-G2v: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
SBH: 209 C 17
B1154 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius:
Belegering en ontzetting der stad Leyden, voorgevallen in den jare vyftien honderd vier-en-zeventig, beginnende den zeven-en-twintigste Mey, en eindigende de derde October daar aan volgende.
Amsterdam: B. Koene, 1821
Ceneton-vingerafdruk: 182104 - a1 A2 We - b1 A3 ig$ : b2 G2 moe - c1 G3 | in
Collatie: 4°: A-G4; 52, [4] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: ’Aan de goedgunstige Lezer’; A2r-A2v: inhoud; A2v: personages; A3r: vertoningen; A3r-G2v: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
KBH: 760 E 85
PBF: Pb 9619
SBA: 592242
UBL: Boekenoogen 343
B1155 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius:
Belegering en Ontzetting der stad Leyden, geschied in den jaare 1554 (sic.). Beginnende den 27 Mey, en eindigende den 3 October daar aan volgende.
Amsterdam: Johannes Scheffers, 1821
Ceneton-vingerafdruk: 182104: a1 A2 ot$d : b1 A3 aar : b2 G2 oest$ : c1 G3 $|$t
Collatie: 4°: A-G4; 52, [4] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: ’Aan de goedgunstige Lezer’; A2r-A2v: inhoud; A2v: personages; A3r: vertoningen; A3r-G2v: het spel; G3r-G4v: vertoningen.
Exemplaren:
G.A. Leiden, LB 2407
B1156 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Reinier Bontius:
De belegering en ontzetting der stad Leijden.
Amsterdam: F.G.L. Holst, Zonder jaar (ongeveer 1850)
Collatie: 8°: π8; 16 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v-A8v: synopsis van het spel, met spelfragmenten.
Exemplaren:
UBL: Boekenoogen 344
B1157 - Eerste druk - Treurspel
Johan Boogert:
Coriolaan.
Leiden: Juriaan Wishoff, 1749
Ceneton-vingerafdruk: 174908 - a1 A2 e$v : a2 A4 Vols - b1 A5 en$ : b2 D on
Collatie: 8°: A-C8; D2; 51, [1] p. [p. 9 als 1]
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3v: aan den lezer; A4r: korte inhoud; A4v: personages; A5r-D2r: het spel; D2v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67622
UBA: 690 H 85
UBL: 1090 E 8
B1158 - Eerste druk - Blijspel
[N. Boom]:
De bedrieger, bedroogen.
Amsterdam: Cornelis Sweerts, Zonder jaar (ongeveer 1697)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 A3 e$b - b1 A4 d$al : b2 F $m
Collatie: 8°: A-E8, F2; 84 p.
Katernopbouw: A1r: frontispice; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r: personages; A3v: aanduiding plaats en tijd; A4r-F2v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67261
KBH: 448 G 145
KNAW: G 0867 : 8
UBA: 692 C 94
UBL: 1090 E 9
B1159 - Eerste druk - Treurspel
Jan Boomhuijs / Pieter Johannes Uylenbroek (naar het Frans van Jean Baptiste Racine):
Esther.
Amsterdam: David Klippink, 1771
Ceneton-vingerafdruk: 177108 - a1 *2 r$ - b1 A3 ze : b2 E es
Collatie: 8°: A-D8, (A1 en A2 als *1 en *2) E1; [4], 62 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r: voorbericht; *2v: personages; A3r-E1v: het spel. &
Exemplaren:
BNF: Yth. 67991
DSU: DSU 1884
TIN: 20 C 63
UBA: 689 H 108 & 690 F 45
UBGron: ’Ep ’Ep H 7, 8 : 5
UBL: 1089 C 38 & 1090 E 10
UBN: 39 C 256 : 1
¶ UBL 1089 C 38 op groot papier.
B1160 - Eerste druk - Herdersspel
Cornelis Boon (naar het Italiaans van Torquato Tasso):
Amintas.
Delft: Reinier Boitet, 1722
Ceneton-vingerafdruk: 172208 - a1 an, : a2 A3 .$V - b1A4 h$m : b2 E3 bo
Collatie: 8°: A-D8, E4; 71, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: opdracht; A3v: personages; A4r-G6v: het spel; G7r-G7v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11755 AAA 51 : 3
BNF: Yth. 67135
GBR: 21 E 12 : 2
KNAW: G 0905
SBH: 127 A 42 : 4
TIN: 13 E 36
UBA: 690 H 96 & OK 93-49 : 7
UBGron: M.V.O. 199 : 2
UBL: 1093 G 89 : 5
UBU: Moltzer 7 F 23 : 3
B1161 - Herdruk - Herdersspel
Cornelis Boon (naar het Italiaans van Torquato Tasso):
Amintas.
Delft: Reinier Boitet, 1730
Ceneton-vingerafdruk: 173004 - a1 X $v - b1 X2 ch$d: b2 Hh3 r$bek
Katernopbouw: W3r: Franse titelpagina; W3v: blanco; W4r-X1r: opdracht; X1v: personages; X2r-Hh3v: het spel.
Exemplaren:
SBH: 73 E 7 : 3 & 77 A 7 : 3
UBA: 688 A 82
UBL: 1253 B 3 : 4
B1162 - Titeluitgave - Herdersspel
Cornelis Boon (naar het Italiaans van Torquato Tasso):
Amintas.
In: Mr. Cornelis Boon van Engelants Tooneel-poëzy. Waar by gevoegt zyn eenige aanmerkingen op het gebruik en misbruik des Tooneels van den Heere A. Pels, in eenen brief vervat. Den tweeden druk. Tweede deel. [Gravure]. Te Leyden By Gerard Potvliet. 1732.
Leiden: Gerard Potvliet, 1732
Ceneton-vingerafdruk: 173204 - a1 X $v - b1 X2 ch$ : b2 Hh3 r$bek
Collatie: 4°: (vanaf:) W3r-Hh3v; [90] p. [p. [165]-[254]]
Katernopbouw: W3r: Franse titelpagina; W3v: blanco; W4r-X1r: opdracht; X1v: personages; X2r-Hh3v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yi. 1276 : 4
KBH: 760 B 12 : 4
SPB: 6.14.2.90 : 4
UBA: 483 F 1 : 2 : 4
UBL: 710 C 3 : 4 & 1203 B 9 : 4
B1163 - Eerste druk - Treurspel
Cornelis Boon:
Dido.
Delft: Reinier Boitet, 1730
Exemplaren:
SBH: 73 E 7 : 2 & 77 A 7 : 2
UBA: 688 A 82
UBL: 1253 B 3 : 3
B1164 - Titeluitgave - Treurspel
Cornelis Boon:
Dido.
In: Mr. Cornelis Boon van Engelants Tooneel-poëzy. Waar by gevoegt zyn eenige aanmerkingen op het gebruik en misbruik des Tooneels van den Heere A. Pels, in eenen brief vervat. Den tweeden druk. Tweede deel. [Gravure]. Te Leyden By Gerard Potvliet. 1732.
Leiden: Gerard Potvliet, 1732
Katernopbouw: Pag 79 - 163.
Exemplaren:
BNF: Yi. 1276 : 3
KBH: 760 B 12 : 3
SPB: 6.14.2.90 : 3
UBA: 483 F 1 : 2 : 3
UBL: 710 C 3 : 3 & 1203 B 9 : 3
B1165 - Herdruk - Eeuwspel
Cornelis Boon:
Eewspel (sic.), op het treurspel van Arminius toegepast.
Rotterdam: Pieter van der Veer, Zonder jaar (ongeveer 1699)
Exemplaren:
UBL: 1106 G 7: 2
B1166 - Eerste druk - Eeuwspel
Cornelis Boon:
Eewspel (sic), op het treurspel van Arminius toegepast.
Leiden: Bartholomeus Bos, 1700
Ceneton-vingerafdruk: 170008 - b1 A2 rook - b2 A5 een$
Collatie: 8°: A8; 16 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-A7v: het spel; A8r-A8v: "Damons Harderszang".
Exemplaren:
BLL: 11556 BBB 1 : 3 & 11755 AAA 51 : 5
BNF: Yth. 67945
GBR: 21 E 12 : 5 & 1360 E 8
KBH: 448 K 64
SBH: 127 A 42 : 1
TIN: 3 H 54
UBA: Port. ton. 79-5
UBL: 1093 G 89 : 6
UBU: Moltzer 7 F 23 : 5
Rotterdams Leeskabinet K 120 : 3 & GA Den Haag, Hgst 8336 : 2
¶ In ex. Rotterdams Leeskabinet K 120 : 3 ontbreekt de herderszang.
B1167 - Herdruk - Eeuwspel
Cornelis Boon:
Eeuwspel, op het treurspel van Arminius toegepast.
Delft: Reinier Boitet, 1730
Exemplaren:
SBH: 77 A 7 : 8
UBA: 688 A 82
B1168 - Titeluitgave - Eeuwspel
Cornelis Boon:
Eeuwspel, op het treurspel van Arminius toegepast.
In: Mr. Cornelis Boon van Engelants Tooneel-poëzy. Waar by gevoegt zyn eenige aanmerkingen op het gebruik en misbruik des Tooneels van den Heere A. Pels, in eenen brief vervat. Den tweeden druk. Tweede deel. [Gravure]. Te Leyden By Gerard Potvliet. 1732.
Leiden: Gerard Potvliet, 1732
Ceneton-vingerafdruk: 173204 - a1 Ttt I - b1 Ttt2 g$verto : b2 Xxx2 N - c1 Xxx3 eijen$o
Collatie: 4°: (vanaf:) Ttt1r-Xxx4v; [24] p. [p. [529]-[552]]
Katernopbouw: Ttt1r: titelpagina; Ttt1v: blanco; Ttt2r-Xxx2r: het spel; Xxx2v-Xxx3v: Damons herderszang; Xxx4r-Xxx4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yi. 1276 : 8
KBH: 760 B 12 : 8
SPB: 6.14.2.90 : 8
UBA: 483 F 1 : 2 : 8
UBL: 710 C 3 : 8 & 1203 B 9 : 8
B1169 - Eerste druk - Treurspel
Cornelis Boon:
Kosmus de Medicis.
Delft: Reinier Boitet, 1730
Exemplaren:
SBH: 73 E 7 : 6 & 77 A 7 : 6
UBA: 688 A 82
UBL: 1253 B 3 : 7
B1170 - Titeluitgave - Treurspel
Cornelis Boon:
Kosmus de Medicis.
In: Mr. Cornelis Boon van Engelants Tooneel-poëzy. Waar by gevoegt zyn eenige aanmerkingen op het gebruik en misbruik des Tooneels van den Heere A. Pels, in eenen brief vervat. Den tweeden druk. Tweede deel. [Gravure]. Te Leyden By Gerard Potvliet. 1732.
Leiden: Gerard Potvliet, 1732
Katernopbouw: Pag 441 - 528.
Exemplaren:
BNF: Yi. 1276 : 7
KBH: 760 B 12 : 7
SPB: 6.14.2.90 : 7
UBA: 483 F 1 : 2 : 7
UBL: 710 C 3 : 7 & 1203 B 9 : 7
B1171 - Eerste druk - Treurspel
Cornelis Boon:
Leiden verlost.
Rotterdam: Pieter de Vries, 1711
Ceneton-vingerafdruk: 171108 - b1 A2 elg [A2 delg]: b2 E5 [=E3] ef$a
Collatie: 8°: A-D8, E4 [E3 als E5]; 72 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-E4v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 11755 AAA 51 : 2
BNF: Yth. 68921
GBR: 21 E 12 : 4
SBA: C 107906
SBH: 127 A 42 : 2
TIN: 5 E 51 & 5 H 61
UBL: 1093 G 89 : 4
UBU: Moltzer 7 F 23 : 2
UB Wroclaw: 036535
¶ In ex. TIN 5 E 51 is over het impressum een nieuw impressum geplakt: Rotterdam, Hendr. Maronier. In ex. UBL 1093 G 89 : 4 is over het impressum een nieuw impressum geplakt: "Te Rotterdam, By Bartholomeus vander Spek, Boekverkooper."
B1172 - Herdruk - Treurspel
Cornelis Boon:
Leiden verlost.
Delft: Reinier Boitet, 1730
Ceneton-vingerafdruk: 173204 - a1 Ii te$ : a2 Ii3 eene - b1 Kk d : b2 Vv3 leger
Collatie: 4°: (vanaf:) Hh4r-Vv4v; 100 p. [p. [255]-[354]]
Katernopbouw: Hh4r: titelpagina; Hh4v: blanco; Ii1r-Ii4v: opdracht; Ii4v: personages; Kk1r-Vv4r: het spel; Vv4v: blanco.
Exemplaren:
SBH: 73 E 7 : 4 & 77 A 7 : 4
UBA: 688 A 82
UBL: 1253 B 3 : 5
B1173 - Titeluitgave - Treurspel
Cornelis Boon:
Leiden verlost.
In: Mr. Cornelis Boon van Engelants Tooneel-poëzy. Waar by gevoegt zyn eenige aanmerkingen op het gebruik en misbruik des Tooneels van den Heere A. Pels, in eenen brief vervat. Den tweeden druk. Tweede deel. [Gravure]. Te Leyden By Gerard Potvliet. 1732.
Leiden: Gerard Potvliet, 1732
Ceneton-vingerafdruk: 173204 - a1 Ii te$ : a2 Ii3 eene - b1 Kk d : b2 Vv3 leger
Exemplaren:
BNF: Yi. 1276 : 5
KBH: 760 B 12 : 5
SPB: 6.14.2.90 : 5
UBA: 483 F 1 : 2 : 5
UBL: 710 C 3 : 5 & 1203 B 9 : 5
B1174 - Eerste druk - Treurspel
Cornelis Boon:
Mirra.
Rotterdam: Pieter de Vries, 1714
Ceneton-vingerafdruk: 171408 - b1 A3 dro : b2 D5 elen
Collatie: 8°: A-D8; 61, [3] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: opdracht; A2v: personages; A3r-D7r: het spel; D7v-D8v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11755 AAA 51 : 1
BNF: Yth. 69154
GBR: 21 E 12 : 3
SBH: 127 A 42 : 3
TIN: 16 G 4
UBA: 693 D 14
UBL: 1093 G 89 : 3
UBU: Moltzer 7 F 23 : 1
UBVU: XN 00010
B1175 - Herdruk - Treurspel
Cornelis Boon:
Mirra.
Delft: Reinier Boitet, 1730
Exemplaren:
SBH: 73 E 7 : 1 & 77 A 7 : 1
UBA: 688 A 32
UBL: 1253 B 3 : 2
¶ Hiervoor de "Brief, rakende de behandeling der tooneel-poëzye, aan den heer, Arnold Hoogvliet."
B1176 - Titeluitgave - Treurspel
Cornelis Boon:
Mirra
In: Mr. Cornelis Boon van Engelants Tooneel-poëzy. Waar by gevoegt zyn eenige aanmerkingen op het gebruik en misbruik des Tooneels van den Heere A. Pels, in eenen brief vervat. Den tweeden druk. Tweede deel. [Gravure]. Te Leyden By Gerard Potvliet. 1732.
Leiden: Gerard Potvliet, 1732
Exemplaren:
BNF: Yi. 1276 : 2
KBH: 760 B 12 : 2
SPB: 6.14.2.90 : 2
UBA: 483 F 1 : 2 : 2
UBL: 710 C 3 : 2 & 1203 B 9 : 2
¶ Hiervoor de "Brief, rakende de behandeling der tooneel-poëzye, aan den heer, Arnold Hoogvliet."
B1177 - Eerste druk - Treurspel
Cornelis Boon:
Timon.
Delft: Reinier Boitet, 1730
Exemplaren:
SBH: 73 E 7 : 5 & 77 A 7 : 5
UBA: 688 A 82
UBL: 1253 B 3 : 6
B1178 - Titeluitgave - Treurspel
Cornelis Boon:
Timon.
In: Mr. Cornelis Boon van Engelants Tooneel-poëzy. Waar by gevoegt zyn eenige aanmerkingen op het gebruik en misbruik des Tooneels van den Heere A. Pels, in eenen brief vervat. Den tweeden druk. Tweede deel. [Gravure]. Te Leyden By Gerard Potvliet. 1732.
Leiden: Gerard Potvliet, 1732
Exemplaren:
BNF: Yi. 1276 : 6
KBH: 760 B 12 : 6
SPB: 6.14.2.90 : 6
UBA: 483 F 1 : 2 : 6
UBL: 710 C 3 : 6 & 1203 B 9 : 6
B1179 - Eerste druk - Treurspel
J. Boonen (naar het Frans van Jean François Regnard):
Sapor.
Amsterdam: Izaak Duim, 1737
Ceneton-vingerafdruk: 173708 - a1 *3 gd$e - b1 A to : b2 E2 naar - c1 E3 lve
Collatie: 8°: *4 [-*1], A-D8, E4; [6], 68, [4] p.
Katernopbouw: *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*4r: opdracht; *4v: personages; A1r-E2v: het spel; E2v: zetfouten; E3r-E4r: privilege; E4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69463 : 95
DSU: DSU 1633 : 2
GBR: 1156 G 42
KBH: 943 H 68
SBA: C 61156
TIN: 1 B 17
UBA: 688 C 30
UBL: 1089 C 39 & 1090 E 11
UBN: 39 C 297 : 3
UBU: Te Winkel 965 : 1
UBVU: XN 05902 : 6
¶ UBL 1089 C 39 op groot papier.
B1180 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Pieter Bor Christiaensz:
Twee tragi-comedien in prosa, [d’eene van Appollonius Prince van Tyro, ende d’ander] Van den zelven ende van Tarsia syn Dochter.
’s-Gravenhage: 1634
Exemplaren:
UBL: 1089 B 42 : 2
B1181 - Eerste druk - Blij-eindend treurspel
Pieter Bor Christiaensz:
Twee tragi-comedien in prosa, [d’eene van Appollonius Prince van Tyro, ende d’ander] Van den zelven ende van Tarsia syn Dochter.
’s-Gravenhage: Aert Meuris, 1617
Ceneton-vingerafdruk: 161704 - b1 A2 twi : *b2 V3 n$do
Exemplaren:
BLL: 11755 BBB 42 : 2
BNF: Yth. 66674 : 2
GBR: 1363 E 50 : 2
KBH: 8 F 67 : 2
SBA: UA: Ren. drama
SBH: 129 A 10 : 2
UBA: 1999 C 3 : 2 : 2 & Port. ton. 5-33 : 2 & O 91-16 : 2
UBGent: BL 419 : 2*
UBL: 1089 B 21 : 2
¶ De twee delen zijn samen uitgegeven. De paginering loopt door, en het tweede deel heeft geen afzonderlijke titelpagina of lijst van personages.
B1182 - Eerste druk - Blij-eindend treurspel
Pieter Bor Christiaensz:
Twee tragi-comedien in prosa, d’eene van Appollonius Prince van Tyro, [ende d’ander Van den zelven ende van Tarsia syn Dochter].
’s-Gravenhage: Aert Meuris, 1617
Ceneton-vingerafdruk: 161704 - b1 A2 twi : *b2 V3 n$do
Collatie: 4°: A-V4, X2
Exemplaren:
BLL: 11755 BBB 42 : 1
BNF: Yth. 66674 : 1
GBR: 1363 E 50 : 1
KBH: 8 F 67 : 1
SBA: UA: Ren. drama
SBH: 129 A 10 : 1
UBA: 1999 C 3 : 2 : 1 & Port. ton. 5-33 : 1 & O 91-16 : 1
UBGent: BL 419 : 1*
UBL: 1089 B 21 : 1
¶ De twee delen zijn samen uitgegeven. De paginering loopt door, en het tweede deel heeft geen afzonderlijke titelpagina of lijst van personages.
B1183 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Pieter Bor Christiaensz:
Twee tragi-comedien in prosa, d’eene van Appollonius Prince van Tyro, [ende d’ander Van den zelven ende van Tarsia syn Dochter].
’s-Gravenhage: 1634
Exemplaren:
UBL: 1089 B 42 : 1
B1184 - Eerste druk - Blijspel
Pieter Joost de Borchgrave:
Frederik soldaat van het leger terugkomende
Zonder jaar (ongeveer 1803)
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B1185 - Eerste druk - Treurspel
Pieter Joost de Borchgrave:
Den schildwacht Nelzon, of: de beproefde liefde.
L. van Paemel, Zonder jaar (ongeveer 1780)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 B de : C al
Collatie: 8°: A-B8, C6; 44 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: voorrede; A2v: personages; A3r-C6v: het spel.
Exemplaren:
Artesis-KC: MTOD-TV-DEBO-schildw-1
B1186 - Herdruk - Treurspel
Pieter Joost de Borchgrave:
Den schildwacht (Nelzon) of de beproefde liefde.
1787
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B1187 - Herdruk - Treurspel
Pieter Joost de Borchgrave:
Den schildwacht (Nelzon) of de beproefde liefde.
Zonder jaar (ongeveer 1800)
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B1188 - Eerste druk - Blijspel
Pieter Joost de Borchgrave:
De verhoorde arme, of het deugdzaem huisgezin.
1801
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B1189 - Eerste druk - Blijspel
Pieter Joost de Borchgrave:
De vrugtelooze bewaeking
Zonder jaar (ongeveer 1800)
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B1190 - Eerste druk
Pieter Joost de Borchgrave:
De ware vaderlander.
1788
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B1191 - Eerste druk - Treurspel
Willem van der Borcht:
Rosimunda.
Brussel: Guilliam Scheybels, 1651
Ceneton-vingerafdruk: 165104 - b1 A $v : b2 H3 n$on
Collatie: 4°: π2, A-H4; [4], [64] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r: opdracht; π2v: korte inhoud & personages; A1r-H4r: het spel; H4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yi. 873
KBB: 8° Cl XIII C. vand. B
KBH: 448 J 196
SBH: 129 A 11
UBGent: BL 6401 : 3
B1192 - Eerste druk
Vander Borght (?):
Joannes Baptista onthoofd.
Zonder jaar (ongeveer 1764)
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B1193 - Eerste druk - Kluchtspel
Abraham Bormeester (naar het Italiaans van Giovanni Boccaccio):
Doeden.
Amsterdam: Voor de auteur, door Cornelis Willemsz Blaeu-laken, 1643
Ceneton-vingerafdruk: 164304 - b1 A2 we$B : b2 D oft
Collatie: 4°: A-C4, D2; [28] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: inhoud en personages; A2r-D2r: het spel; D2v: "Kasquet" en "Toe-gift".
Exemplaren:
BLL: 11754 BBB 40
BNF: Yi. 699
KBH: 853 G 15
SBH: 129 A 12 : 1
UBL: 1089 B 20 : 4
B1194 - Herdruk - Kluchtig blijspel
Abraham Bormeester (naar het Italiaans van Giovanni Boccaccio):
Doeden.
Amsterdam: Jacobus van Heun, , 1735
Ceneton-vingerafdruk: 173508 - b1 A em : b2 D5 moer
Collatie: 8°: π2, A-D8; [4], 61; [3] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r: inhoud; π2v: personages; A1r-D7r: het spel; D7v: "Kasquet" en "Toegift"; D8r-D8v blanco.
Exemplaren:
BLL: 11755 BB 79 (4)
BNF: Yth. 67717
GBR: 1360 D 6 : 1
PBF: Pa 1503
SBH: 127 A 44 : 4
TIN: 3 H 55 & 13 A 8 : 1
UBA: 690 C 127
UBL: 1089 C 40 : 1 & 1090 E 12 : 1
UBU: Moltzer 6 F 23 : 1
UB Wroclaw: 034296 : 6 : 9
¶ UBL 1089 C 40 : 1 op groot papier. Aan UBL 1090 E 12 : 1 ontbreekt fol. D8.
B1195 - Eerste druk - Kluchtspel
Abraham Bormeester:
Infidelitas, ofte ontrouwe dienstmaagt.
Amsterdam: Cornelis Willemsz Blaeu-laken, 1644
Ceneton-vingerafdruk: 164404 - a1 A2 t. - b1 A3 kwer : b2 C3 $niet
Collatie: 4°: A-C4; 22, [2] p,
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: opdracht; A2v: personages; A3r-C3v: het spel; C4r: besluit aan de heer Betweter; C4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yi. 752
UBA: 694 E 49
UBL: 1089 B 20 : 1
B1196 - Herdruk - Kluchtspel
Abraham Bormeester:
Infidelitas, ofte ontrouwe dienstmaagt.
Amsterdam: Nicolaes van Ravesteyn, voor Dirck Cornelisz Houthaeck, 1645
Ceneton-vingerafdruk: 164504 - a1 A2 gen$m - b1 A3 ’er$wo : b2 C3 $IS$
Collatie: 4°: A-B4, C3
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: opdracht; A2v: personages; A3r-C3r: het spel; C3v: besluyt.
Exemplaren:
BLL: 11754 G 20
BNF: Yi. 1084
KBH: 504 B 132
UBA: Port. ton. 45-19
UBL: 1091 B 98
B1197 - Herdruk - Kluchtspel
Abraham Bormeester:
Infidelitas, ofte ontrouwe dienstmaagt.
Amsterdam: Broer Jansz Bouman, 1661
Ceneton-vingerafdruk: 166104 - b1 A2 er$w : b2 C2 $IS
Collatie: 4°: A-B4, C2; [20] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-C2r: het spel; C2v: besluyt.
Exemplaren:
BLL: 11755 BB 79 (2)
KBH: 447 G 93
UBA: Port. ton. 45-14
B1198 - Herdruk - Kluchtspel
Abraham Bormeester:
Infidelitas, ofte ontrouwe dienstmaagt.
Amsterdam: Jod. Smient, 1662
Collatie: 4°: A-B4, C2
Exemplaren:
BNF: Yth. 66601
UBA: Port. ton. 56-24
B1199 - Herdruk - Kluchtspel
Abraham Bormeester:
Infidelitas, ofte ontrouwe dienstmaagt.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1669
Ceneton-vingerafdruk: 166908 - a1 A2 olge - b1 A3 eut’ : b2 B5 $li
Collatie: 8°: A-B8; 29, [3] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: opdracht; A2v: personages; A23-B7r: het spel; B7v: besluyt; B8r-B8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68533
GBR: 1360 D 6 : 3
KBH: 6 J 52 & 848 B 68
SBH: 127 A 44 : 3
TIN: 13 A 8 : 3
UBA: 691 D 26 & 1044 B 73 : 6
UBL: 1090 E 12 : 4
UBU: Moltzer 6 F 23 : 2 & Z oct. 2538 : 1
¶ Gespeelt op d’Amsterdamsche Schouwburg
B1200 - Herdruk - Kluchtspel
Abraham Bormeester:
Infidelitas, ofte ontrouwe dienstmaagt.
Amsterdam: Gysbert de Groot, 1678
Exemplaren:
BNF: Yth. 68534


Volgende lijst: Ceneton 13
Inleiding Ceneton
Redactie dr. A.J.E. Harmsen; tel. 0031-71-527.2117
Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands Universiteit Leiden