CENETON - Versie B

Gegevens over 11.500 Nederlandse toneelstukken tot 1803

Lijst 10 van de 95 lijsten

Bijgewerkt tot 31 januari 2011

Continuer


B0901 - Eerste druk - Kluchtspel
Cornelis de Bie (naar het Spaans van Agustín Moreto y Cavaña):
Het lichtveerdigh Pleuntjen, en Gys Snuffeleer, oft d’occasie maeckt den dief.
Antwerpen: Wed. Henri Thieullier, Zonder jaar (ongeveer 1720)
Exemplaren:
BNF: Yi. 118 : 7 & Yth. 68948
UBA: 689 G 57 : 6
UBGron: ’Ep ’Ep E 113 : 8
UBL: 1090 G 58B0902 - Herdruk
Cornelis de Bie:
Clucht-wyse comedie vande Mahometaensche slavinne Sultana Bacherach. [Titelplaat: Klucht van het vals trou-bedrog].
Zonder plaats: Z.dr., 1702
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 A3 n-w - b1 B ve : b2 H ,$
Collatie: 4°: A-G4, H2; 60 p.
Exemplaren:
BNF: Yi. 816 & Yi. 1138
KBB: VB 6814 : 5 (LP)
KBH: 448 K 41
UBGent: KVAkad. A 1 F 20 : 9
UBL: 1089 B 14 : 2
¶ Bibl. Belgica I, B 213.
B0903 - Eerste druk
Cornelis de Bie:
Mensch-wordingh.
Zonder jaar (ongeveer 1699)
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B0904 - Eerste druk - Kluchtspel
Cornelis de Bie:
Cluchte van een misluckt overspel.
In: C. de Bie: Gheweldighe heerschappye
Antwerpen: Jacob Mesens, 1675
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - b1 O eer : b2 R2 ooft
Collatie: 4°: N3r-R3v; 33, [1] p.
Katernopbouw: N3r: titelpagina; N3v: personages; N3v-N4r: korte inhoud; N4r: voorrede; N4v-R3r: het spel; R3v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yi. 729b
GBR: 1391 C 11 : 5b
KBH: 448 J 40b
UBA: O 62-4198 [olim 687 H 7] : 4b
UBL: 708 C 13 : 4b & 1089 B 7b
B0905 - Eerste druk
Cornelis de Bie:
Neerlandts schouwburgh oft speel tooneel heerlijck opgepronckt, verciert ende geopent by de konstminnende lief-hebbers vande seer edele gulde diemen noemt Den groeyenden boom tot Lyer.
Zonder plaats: Z.dr., 1671
Collatie: 4°: [8] p.
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
¶ Geen toneelstuk, maar een soort van prospectus van de toneelwerken van Cornelis de Bie. Een nieuwe, zeer uitgebreide uitgave hiervan vindt men onder bijna dezelfde titel (Neerlans schouburgh oft speel-tooneel) in 1707 bij Joannes Paulus Robyns te Antwerpen. Beide in MNL.
B0906 - Herdruk
Cornelis de Bie:
Neerlandts schouburgh, oft speel-tooneel heerlijck opgepronckt, verciert ende geopent by de konst-minnende lief-hebbers vande seer edele rethoryk gulde diemen noemt: Den groeyenden boom, tot Lier.
Antwerpen: Joannes Paulus Robyns, 1707
Exemplaren:
BNF: Yi. 1168
B0907 - Eerste druk
Cornelis de Bie:
Klucht van den nieuw-gesinden doctoor die ik noeme meester Quinten-Quack, en Cortisaan synen bly-geestigen knecht.
In: Echos weder-klanck passende op den gheestelijcken wecker tot godtvruchtighe oeffeninghen, goede ende deughtsame gedachten, om syn-selven te bereyden tot een Geluck-salige Doodt: ende Middel Om alsoo door Godts Gratie te klimmen tot den Hemel. Ascendit quia descendit: ad Ephes. c. 4. Door Cornelio de Bie tot Lier, Voor synen Vrindelycken Adieu aen de werelt Anno 1706.
Brussel: Claudius Schoevaerts, 1706
Ceneton-vingerafdruk: 170604 - a1 A3 ocht : a2 B sc - 2a1 * e : 2a2 B2 mde & a1 F e - a2 F2 n$ - b1 G n : b2 Q2 en$sy - b2 Aaa2 ende$i & b1 Bb he : b2 Hh2 ghy$n - & a1 Kk2 ynen - b1 Ll h- : b2 Ooo2 eester$
Exemplaren:
SBA: C 16048
Artesis-KC: MTOD-TV-DEBI-echos-1
UBL: 1089 B 10 : 3
UB Leuven BTAB R 2 A 16079 : 3
B0908 - Herdruk - Kluchtspel
Cornelis de Bie:
Klucht van den nieuw-gesinden doctoor die ik noeme meester Quinten-Quack, en Cortisaan synen bly-geestigen knecht.
In: C. de Bie, Echos weder-klanck, passende op den Gheestelycke Wecker, [...]
Brussel: Claudius Schoevaerts, 1706
Ceneton-vingerafdruk: 170604 - b1 A3 ren$ : b2 E2 ter$Q
Collatie: 4°: A-E4; [32] p.
Katernopbouw: A1r: gravure; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v-E3v: het spel; E4r-E4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yi. 1165 & Yi. 1166
KBB: 8° Cl XIII, De Bie, B i.e. C.L. 12358 (LP)
¶ Fol. A1 van BNF Yi. 1165 ontbreekt; de titelpagina heeft een afwijkende tekst: "Aenmerckinge om te doen gelooven [...]". De katernsignatuur op fol. A3 is "a3"; overigens toch hetzelfde zetsel.
B0909 - Herdruk
Cornelis de Bie:
De nieuw-gesinden doctoor die ik noeme meester Quinten-Quack, en Cortisaan synen bly-geestigen knecht.
Zonder jaar (ongeveer 1720)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 Kk2 synen - b1 Ll h-m : b2 Oo2 Meester$
Collatie: (vanaf:) Kk2-Oo3; p. 259-294
Exemplaren:
KBB: Cl 12398 : 08 (LP)
B0910 - Herdruk - Kluchtspel
Cornelis de Bie:
Klucht van den nieuw-gesinden doctoor, die ik noeme meister Quinten-Quack, en Cortisaen, synen bly-geestigen knecht.
Dendermonde: Jacobus J. du Caju, Zonder jaar (ongeveer 1735)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 ,$v : b2 C t
Collatie: 8°: A-B8, C2; 36 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: voorrede & personages; A2r-C2v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68748
UBL: 1090 G 59
B0911 - Eerste druk - Kluchtig blijspel
Cornelis de Bie:
Klucht-wyse comedie van de ontmaskerde liefde in schyn en weerschyn van bedroch in ’t licht gebracht.
Antwerpen: Wed. Coenrard Pannes, 1708
Ceneton-vingerafdruk: 170804 - a1 A3 lbin - b1 B uy : b2 E2 y$te
Collatie: 4°: A-E4, π2; 40, [4] p.
Katernopbouw: A1r: frontispice; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: embleem; A3r-A4r: korte inhoud; A4v: personages & vertoning; B1r-E4v: het spel; π1r-π1v: gebed; π2r: slotvignet; π2v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 66625 & Yth. 66626
UBA: 1078 E 32 & 1236 G 30
UBGent: KVAkad. A 2 G 24
UBL: 1089 B 9 : 5
¶ Van sommige exx., zoals het Leidse, ontbreken naam en plaats. Zie Bibl. Belgica B 230. In ex. KVAkad. A 2 G 24 ontbreekt het frontispice.
B0912 - Herdruk - Kluchtig blijspel
Cornelis de Bie:
Klucht-wyse comedie van de ontmaskerde liefde, in schyn en weerschyn van bedroch.
Antwerpen: Wed. Henri Thieullier, Zonder jaar (ongeveer 1720)
Exemplaren:
BNF: Yi. 118 : 4 & Yth. 68783
UBA: 689 G 57 : 4
UBL: 1090 G 54
B0913 - Herdruk - Klucht-wyse comedie
[Cornelis de Bie]:
Klucht-wyse comedie van den rampsalighen minnaer.
Zonder plaats: Z.dr., Zonder jaar (ongeveer 1699)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 * pi : a2 A3 t$b - b1 B ,$ : b2 F3 nt$
Collatie: 4°: A-F4; 47, [1] p.
Exemplaren:
BNF: Yi. 118 : 4 & Yi. 889 & Yth. 68783
KBH: 448 G 194
B0914 - Eerste druk - Klucht-wyse comedie
Cornelis de Bie:
Klucht-wyse comedie van den rampsalighen minnaer.
Antwerpen: Wed. Coenrard Pannes, 1707
Ceneton-vingerafdruk: 170704 - a1 * pid : a2 A3 t$b - b1 B ,$t : b2 F3 nt$
Collatie: 4°: π2, A-F4; [4], 47, [1] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r: motto’s; π2v: blanco; *1r- *1v: grond-reden; A2r-A3v: korte inhoud; A4r: personages; A4r-F4r: het spel; F4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yi. 519
UBL: 1089 B 9 : 4
B0915 - Herdruk - Kluchtig blijspel
Cornelis de Bie:
De rampsalighen minnaar.
In: Den spiegel vande verdrayde werelt: te sien in den bedriegelijcken handel, sotte, en ongeregelde manieren van het al te broos menschen leven, ooghblijckelijk voorgestelt
Antwerpen: Joannes Paulus Robyns, 1708
Exemplaren:
UBA: 1078 E 32
UBL: 1089 B 15 & 1216 C 56
B0916 - Herdruk - Kluchtig blijspel
Cornelis de Bie:
Klucht-wyse comedie van de rampsalighen minnaar.
Antwerpen: Wed. Henri Thieullier, Zonder jaar (ongeveer 1721)
Exemplaren:
BNF: Yi. 118 : 3 & Yth. 68782
UBA: 689 G 57 : 3
UBL: 1090 G 53
B0917 - Eerste druk - Kluchtspel
Cornelis de Bie (naar het Spaans van Lope Félix de Vega Carpio):
Klucht van Roelandt den Clapper, geseyt Hablador Roelando.
Antwerpen: Gerardus van Wolsschaten, 1673
Ceneton-vingerafdruk: 167304 - a1 A cx : a2 A2 |$ee - b1 B n : b2 C op
Collatie: 4°: π1, A-B4, C3; [2], 21, [1] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; A1r-A2r: korte inhoud; A2r: personages; A2v: sneldicht; A3r-C3r: het spel; C3v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yi. 1200
GBR: 1391 C 11 : 2
UBA: O 62-4198 [olim 687 H 7] : 1b
UBL: 1089 B 9 : 1
B0918 - Herdruk - Kluchtspel
Cornelis de Bie (naar het Spaans van Lope Félix de Vega Carpio):
Vermakelycke klucht van Roelant den Klapper, oft Hablador Roelando.
Antwerpen: Henri Thieullier, 1702
Ceneton-vingerafdruk: 170204 - a1 A2 cke - b1 B va : b2 E ae
Katernopbouw: @2, 2@1, A-D4, E2, 3@1; [4], 35, [1], [2] p. (26) & Kat.: @1: gravure en hs; @2r: geornamenteerde titelpagina; @2v: blanco; A1r: titelpagina; A1v: gedicht, personages en vignet; A2r-A4v: inhoud; 2@1r: opgeplakte gravure; 2@1v: blanco; B1r-E2r: het spel; E2v: blanco; 3@1r: opgeplakte gravure.
Exemplaren:
BNF: Yi. 883
KBB: VB 6814 : 4 (LP)
KBH: 448 J 37
TIN: 27 G 26 : 2
UBA: 1078 E 32 : 2
UBGent: KVAkad. A 1 F 20 : 7
UBL: 1089 B 13 : 2
¶ Ex. UBA: vel B ontbreekt.
B0919 - Eerste druk - Treurspel
Cornelis de Bie:
De Kluchte vanden subtijlen smidt passende op de vindinghe van het maet-gesangh.
In: Den heylighe Cecilia, oft den spieghel van de eerbaerheydt.
Antwerpen: Jan François Crabbens, 1671
Ceneton-vingerafdruk: 167104 - b1 Q2 $dat$ : b2 S3 tm
Exemplaren:
GBR: 1391 C 11 : 6b
UBA: O 62-4198 [olim 687 H 7] : 5b
UBL: 708 C 13 : 5b & 1089 B 8b
¶ Zie ook Heylighe Cecilia, waarbij dit stuk, in drie delen verdeeld, na elk van de drie bedrijven van de tragedie volgt.
B0920 - Eerste druk - Kluchtspel
Cornelis de Bie:
Klucht van het vals trou-bedroch.
Zonder plaats: Z.dr., 1702
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - b1 A3 n- : b2 H ,
Collatie: 4°: A-G4, H2
Exemplaren:
KBH: 448 J 41
B0921 - Eerste druk - Martelaarstragedie
Cornelis de Bie:
Bly-eyndigh en geluck-saligh treur-spel ghenoemt verlichte duysterheyt in ’t leven van de heylige martelaeren Epictetus en Astion.
Brussel: 1706
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 A3 ocht : a2 B sc - 2a1 * e : 2a2 B2 mde & a1 F e - a2 F2 n$ - b1 G n : b2 Q2 en$sy - b2 Aaa2 ende$i & b1 Bb he : b2 Hh2 ghy$n - & a1 Kk2 ynen - b1 Ll h- : b2 Ooo2 eester$ & (ogv UBLEUVEN)
Exemplaren:
Geen exemplaren bekend
B0922 - Herdruk - Martelaarstragedie
Cornelis de Bie:
Bly-eyndigh en geluck-saligh treur-spel ghenoemt verlichte duysterheyt in ’t Rooms Christen gheloof door de Heylighe Epictetus en de seer edelen en overschoonen Astion.
In: Echos weder-klanck passende op den gheestelijcken wecker tot godtvruchtighe oeffeninghen, goede ende deughtsame gedachten, om syn-selven te bereyden tot een Geluck-salige Doodt: ende Middel Om alsoo door Godts Gratie te klimmen tot den Hemel. Ascendit quia descendit: ad Ephes. c. 4. Door Cornelio de Bie tot Lier, Voor synen Vrindelycken Adieu aen de werelt Anno 1706.
Brussel / Antwerpen: Claudius Schoevaerts / Joannes Paulus Robyns, 1706
Ceneton-vingerafdruk: 170604 - a1 Bb hee - b1 Bb2 Soo$ : b2 Hh2 ghy$n
Collatie: 4°: [8], 55 p. - p. 189-
Katernopbouw: of & 4°: 189-245
Exemplaren:
BNF: Yi. 951
SBA: C 47507
UBA: 689 G 57 : 2
UBL: 1089 B 10 : 2
UB Leuven BTAB R 2 A 16079 : 2 & UB Luik
¶ Bibl. Belgica I, B 222.
B0923 - Herdruk - Martelaarstragedie
Cornelis de Bie:
Verlichte duysterheyt in ’t leven van de heylige martelaeren Epictetus en Astion.
Antwerpen: Wed. Henri Thieullier, Zonder jaar (ongeveer 1721)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A3 zy : b2 F2 my$
Collatie: 8°: A6, B-F4; 52 p.
Exemplaren:
BNF: Yi. 118 : 1
UBL: 1090 G 55
B0924 - Eerste druk
Cornelis de Bie (naar Zuster Maria d’Agreda):
De verlichte waerheydt van Godts vleesch-gheworden woordt inde gheboorte Christi, vol sedighe voor-beelden ende sonderlinghe aen-merkinghen.
Lier / Antwerpen: Cornelis de Bie, en Jacob Mesens, 1700
Collatie: 4°: π2, A-Y4; [4], 176 p.
Exemplaren:
BNF: Yi. 634
UBGent: BL 6437a & KVAkad. A 1 F 20 : 1
UBL: 1089 B 11a
¶ Ex. Gent KVAkad. A 1 F 20 : 1a is incompleet; pos. D2 b3ewa7. Er is π1 (algemene titelpagina van Den vierden boeck), A2, een blad uit de voorrede met de approbatie, C2, C3, D2, E1-4, F2-H2, H4, I-M4, N, N3, N4, O-O2, O4, P1-4, Q1-2, Q4, R2-4, S-T4, V1-3, X1-4, Y1-2, Y4. & Het ex. UBGent BL 6437 bevat vier pagina’s "Tot den leser" in ms.; ook dit ex. is incompleet: van het A-katern alleen A1 (voorrede) en het blad met de approbatie. Dit ex. heeft op π1 een gravure Resurrectio Christi en op π2 een titelpagina met op de versozijde de lijst van personages.
B0925 - Eerste druk - Blijspel
Cornelis de Bie:
Den verloren sone Osias, oft bekeerden sondaer.
Antwerpen: Jacob Mesens, 1689
Ceneton-vingerafdruk: 168908 - a1 P2 t$m : a2 A3 en$b - b1 A5 lang : b2 E4 och - c1 E5 Ley : c2 F $u
Collatie: 8°: A-E8 [A2 als P2], F2; 83, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: voorwoord; A2v: personages; A3r: korte inhoud; A3v-A4r: aan den lezer; A4v-E5r: het spel; E5r-F2r: narede; F2v: drukfeilen; F2v: privilege.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69994
SBA: C 16121 (+ bis) & Ruusbroek Gen. & 3102 F 12 (+ bis)
UBA: O 61-716 [olim 1079 E 16] : 2
UBL: 1089 B 9 : 3 & 1090 G 60
UB Leuven BTAB 7 A 733 : 2 & UB Leuven GBIB 2-000056/A : 2
B0926 - Herdruk - Blijspel
Cornelis de Bie:
Den verlooren zon Osias, of den bekeerden sondaer.
J.F. Kimpe, Zonder jaar (ongeveer 1800)
Exemplaren:
UBGent: G 4336*
B0927 - Herdruk
Cornelis de Bie:
Wilhem Fockaart / Bedroghe girichheyt.
Antwerpen: Jacob Mesens, 1694
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - b1 B n : b2 F3 e$g
Collatie: 4°: A-F4
Exemplaren:
UBGent: KVAkad. A 1 F 20 : 5
¶ Titelpagina ontbreekt; drukker, plaats en jaar in het colophon.
B0928 - Eerste druk - Treurspel
Cornelis de Bie:
Wraak van verkrachte kuysheydt bewesen in ’t ramp-salig leven vande princerse Theocrina onteert vanden ontuchtigen en bloetgierigen Amurath en van haer wraak-lustigh vermoort.
In: Echos weder-klanck passende op den gheestelijcken wecker tot godtvruchtighe oeffeninghen, goede ende deughtsame gedachten, om syn-selven te bereyden tot een Geluck-salige Doodt: ende Middel Om alsoo door Godts Gratie te klimmen tot den Hemel. Ascendit quia descendit: ad Ephes. c. 4. Door Cornelio de Bie tot Lier, Voor synen Vrindelycken Adieu aen de werelt Anno 1706.
Brussel: Claudius Schoevaerts, 1706
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 A3 ocht : a2 B sc - 2a1 * e : 2a2 B2 mde & a1 F e - a2 F2 n$ - b1 G n : b2 Q2 en$sy - b2 Aaa2 ende$i & b1 Bb he : b2 Hh2 ghy$n - a1 Kk2 ynen - b1 Ll h- : b2 Ooo2 eester$ & (ogv UBLEUVEN)
Collatie: 4°: (vanaf:) F1r-Q2v, π2; p. 41-124 [[p. 49 als 94]
Katernopbouw: p. 41-124 Theocrina & p. 189 - 245 Epictetus & p. 259 - 294 Quinten
Exemplaren:
BNF: Yi. 1270
UBL: 1089 B 10 : 1
UB Leuven BTAB R 2 A 16079 : 1
¶ In: C. de Bie: Echos weder-klanck passende op den gheestelycken wecker. Brussel 1706, pag. 41 - 124. Afzonderlijk herdrukt ca. 1716 o.d.t. Den ramp-saligen onderganck van Tersides coninck van Persen, verweckt door wraek en weder-wraek van Theorin en Amurath.
B0929 - Herdruk - Treurspel
Cornelis de Bie:
Den ramp-saligen onderganck van Tersides coninck van Persen, verweckt door wraek en weder-wraek van Theocrin en Amurath.
Cornelis Meyer, 1716
Collatie: 8°: *3, π2, A-D8, E1; [10], 66 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; π1r-π2r: opdracht; π2v: blanco; *2r-*3r: korte inhoud; *3r: personages; *3v: de drukker aan de lezer; A1r-E1v: het spel.
Exemplaren:
UBA: 692 C 76
UBL: 1095 E 20
¶ Eerder verschenen o.d.t. ’Wraak van verkrachte kuysheydt bewesen in ’t ramp-salig leven vande princerse Theocina onteert vanden ontuchtigen en bloetgierigen Amurath en van haer wraak-lustigh vermoort’ in: C. de Bie: Echos weder-klanck passende op den gheestelycken wecker. Brussel 1706, pag. 41 - 124. Ex. UB Gent: [opdracht (4 pp.) ontbreekt]
B0930 - Herdruk
Cornelis de Bie:
Wraak van verkrachte kuysheydt / Ramp-saligen onderganck.
Zonder jaar (ongeveer 1720)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - a1 F e : a2 F2 en$ - b1 G yn : b2 Qe$d
Collatie: 4°: F-P4, Q1 p. 41 - 122
Exemplaren:
KBB: Cl 12398 : 07 (LP)
B0931 - Herdruk - Treurspel
Cornelis de Bie:
Den rampsaligen ondergank van Tersides koning van Persien, verwekt door vraek en weder-vraek van Theorin en Amurath.
Cornelis Meyer, Zonder jaar (ongeveer 1720)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 A2 e$t : a2 A3 en$ - b1 A4 $Cl : b2 E2 rt,
Collatie: 8°: A-D8, E4; 72 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: korte inhoud; A3r: personages; A3v: de drukker tot de lezer; A7r-E4v: het spel.
Exemplaren:
UBL: 1093 F 52 : 5
¶ Eerder verschenen o.d.t. ’Wraak van verkrachte kuysheydt bewesen in ’t ramp-salig leven vande princerse Theocina onteert vanden ontuchtigen en bloetgierigen Amurath en van haer wraak-lustigh vermoort’ in: C. de Bie: Echos weder-klanck passende op den gheestelycken wecker. Brussel 1706, pag. 41 - 124.
B0932 - Herdruk - Treurspel
Cornelis de Bie:
Den rampsaligen ondergank van Tersides koning van Persien, verwekt door vraek en weder-vraek van Theorin en Amurath.
Cornelis Meyer, Zonder jaar (ongeveer 1730)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1     2 ina - b1 A t : b2 D4 l$m
Collatie: 8°: 72 p.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69463 : 17
¶ Eerder verschenen o.d.t. ’Wraak van verkrachte kuysheydt bewesen in ’t ramp-salig leven vande princerse Theocina onteert vanden ontuchtigen en bloetgierigen Amurath en van haer wraak-lustigh vermoort’ in: C. de Bie: Echos weder-klanck passende op den gheestelycken wecker. Brussel 1706, pag. 41 - 124.
B0933 - Eerste druk - Treurspel
Cornelis Pietersz Biens:
Piramus en Thisbe.
Enkhuizen: Jan Jacobsz Palensteyn, 1623
Exemplaren:
BNF: Yi. 1189
KBH: 8 F 21
SBA: C 29881
UBA: Port. ton. 59-6
B0934 - Herdruk - Treurspel
Cornelis Pietersz Biens:
Piramus en Thisbe.
Amsterdam: Broer Jansz, 1635
Exemplaren:
BNF: Yi. 1190
UBU: Moltzer 6 B 30
B0935 - Herdruk - Treurspel
Cornelis Pietersz Biens:
Trevrspel, van Piramus en Thisbe. Op den reghel, Wie d’eygen herten-lustte yverich betracht, wert lichtelijck daerdoor in prijkelen gebracht.
Amsterdam: Broer Jansz, 1640
Ceneton-vingerafdruk: 164004 - b1 A2 e$v : b2 E3 ven$
Collatie: 4°: A-E4
Exemplaren:
BLL: 11754 G 19
BNF: Yi. 1191
KBH: 448 J 129
SBH: 73 G 1 : 5 & 77 A 2 : 1
UBL: 1089 B 16
B0936 - Eerste druk - Kluchtspel
[C. Biestkens]:
Claas Kloet (derde deel).
Amsterdam: Jan Marcusz, 1619
Ceneton-vingerafdruk: 161904 - a1 A2 niet : a2 E $ic - b1 E3 s$b : b2 G3 en.
Katernopbouw: E2r: titelpagina; E2v: blanco; E3r: personages; E3r-G4r: het spel; G4v: errata en ondertekend distichon.
Exemplaren:
BLL: 11555 BB 4 : 3
BNF: Yth. 66687 : 3
SBH: 73 G 2 : 4 : 3
UBA: 688 A 76 : 3
UBGent: BL 6881 : 7 : 1 : 3*
FacsimileB0937 - Herdruk - Kluchtspel
[C. Biestkens]:
Claas Kloet (derde deel).
Amsterdam: Josephus van der Nave, 1629
Ceneton-vingerafdruk: 162904 - b1 D2 unj : b2 E3 ghe
Collatie: 4°: (vanaf:) D1r-E4v; [16] p.
Katernopbouw: D1r: titelpagina; D1v: blanco; D2r: personages; D2r-E4r: het spel; E4v: blanco.
Exemplaren:
KBH: 760 E 37 : 3
UBA: Port. ton. 84-10 : 3
B0938 - Herdruk
C. Biestkens:
Claas Kloet (derde deel)
1635
Exemplaren:
KBH: 504 B 122 : 3
B0939 - Herdruk - Kluchtspel
C. Biestkens:
Claas Kloet (derde deel).
Amsterdam: Dirck Cornelisz Houthaeck, 1640
Ceneton-vingerafdruk: 164004 - b1 D2 cht// : b2 E3 $an/
Exemplaren:
BLL: 11754 BBB 8 : 3
BNF: Yth. 66688 : 3
GBR: 1402 H 30 : 3
KBH: 30 D 12 : 3 & 760 E 34 : 3
SBH: 73 G 2 : 5 : 3
UBA: Port. ton. 26-9 : 3
UBGent: BL 7755 : 3
UBL: 1098 B 61 : 3
UBU: EAE 780 : 3
B0940 - Eerste druk - Kluchtspel
[C. Biestkens]:
Claas Kloet (eerste deel).
Amsterdam: Jan Marcusz, 1619
Ceneton-vingerafdruk: 161904 - b1 A2 niet : b2 ten. - c1 C ae : c2 G3 en.
Collatie: 4°: A-G4; [14] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: personages; A2r-B3r: het spel; B3v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11555 BB 4 : 1
BNF: Yth. 66687 : 1
SBH: 73 G 2 : 4 : 1
UBA: 688 A 76 : 1
UBGent: BL 6881 : 7 : 1 : 1*
FacsimileB0941 - Herdruk - Kluchtspel
[C. Biestkens]:
Claas Kloet (eerste deel).
Amsterdam: Josephus van der Nave, 1629
Ceneton-vingerafdruk: 162904 - b1 A2 rijg : b2 C n$
Collatie: 4°: A4, B1 [B1 als C]; [10] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: personages; A2r-B2v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 760 E 37 : 1
UBA: Port. ton. 84-10 : 1
B0942 - Herdruk
C. Biestkens:
Claas Kloet (eerste deel).
1635
Exemplaren:
KBH: 504 B 122 : 1
B0943 - Herdruk - Kluchtspel
C. Biestkens:
Claas Kloet (eerste deel).
Amsterdam: Dirck Cornelisz Houthaeck, 1640
Ceneton-vingerafdruk: 164004 - b1 A2 wel$k : b2 B at
Exemplaren:
BLL: 11754 BBB 8 : 1
BNF: Yth. 66688 : 1
GBR: 1402 H 30 : 1
KBH: 30 D 12 : 1 & 760 E 34 : 1
SBH: 73 G 2 : 5 : 1
UBA: Port. ton. 26-9 : 1
UBGent: BL 7755 : 1
UBL: 1098 B 61 : 1
UBU: EAE 780 : 1
B0944 - Eerste druk - Kluchtspel
[C. Biestkens]:
Claas Kloet (tweede deel).
Amsterdam: Jan Marcusz, 1619
Ceneton-vingerafdruk: 161904 - a1 A2 niet : a2 ten. - b1 C ae : b2 E $ic - c1 E3 s$b : c2 G3 en.
Collatie: 4°: (vanaf:) B4r-E1v; [20] p.
Katernopbouw: B4r: titelpagina; B4v: blanco; C1r: personages; C1r-E1r: het spel; E1v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11555 BB 4 : 2
BNF: Yth. 66687 : 2
SBH: 73 G 2 : 4 : 2
UBA: 688 A 76 : 2
UBGent: BL 6881 : 7 : 1 : 2*
FacsimileB0945 - Herdruk - Kluchtspel
[C. Biestkens]:
Claas Kloet (tweede deel).
Amsterdam: Josephus van der Nave, 1629
Ceneton-vingerafdruk: 162904 - b1 B3 el$o : b2 C3 al$l
Collatie: 4°: (vanaf:) B2r-C4v; [14] p.
Katernopbouw: B2r: titelpagina; B2v: blanco; B3r: personages; B3r-C4v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 760 E 37 : 2
UBA: Port. ton. 84-10 : 2
B0946 - Herdruk
C. Biestkens:
Claas Kloet (tweede deel).
1635
Exemplaren:
KBH: 504 B 122 : 2
B0947 - Herdruk - Kluchtspel
C. Biestkens:
Claas Kloet (tweede deel).
Amsterdam: Dirck Cornelisz Houthaeck, 1640
Ceneton-vingerafdruk: 164004 - b1 B3 er$we : b2 C3 $so$m
Exemplaren:
BLL: 11754 BBB 8 : 2
BNF: Yth. 66688 : 2
GBR: 1402 H 30 : 2
KBH: 30 D 12 : 2 & 760 E 34 : 2
SBH: 73 G 2 : 5 : 2
UBA: Port. ton. 26-9 : 2
UBGent: BL 7755 : 2
UBL: 1098 B 61 : 2
UBU: EAE 780 : 2
B0948 - Eerste druk
Anna Bijns [ps.]:
Totte leringhe van die driftige Paterkens in het bizondere, die Scandaleuse Hoerengordynxkens wehggescoven, deur Pater Cnipschere.
In: Kabinet van mode en smaak, deel IV.
Haarlem: Adriaan Loosjes Pz, 1792
Ceneton-vingerafdruk: 179208 - a1 V2 N a2 V3 met - b1 V4 $op : b2 V5 effen
Exemplaren:
UBL: 1170 F 4 : 2
B0949 - Ms
Izaak Bilderdijk:
Arria en Petus

Exemplaren:
UBL: Ms LTK 512 : 1
B0950 - Ms
Izaak Bilderdijk:
Arria en Petus

Exemplaren:
UBL: Ms LTK 512 : 2
B0951 - Eerste druk - Treurspel
[Izaak Bilderdijk] (naar het Frans van Marie Anne Barbier):
Tomyris, of de dood van Cyrus.
Amsterdam: Izaak Duim, 1763
Ceneton-vingerafdruk: 176308 - a1 E3 L - b1 A is, : b2 E3 iel,
Collatie: 8°: E4, A-D8, E4; [8], 71, [1] p.
Katernopbouw: E1r: titelpagina; E1v: blanco; E2r-E3r: opdracht; E3v-E4r: privilege; E4v: personages; A1r-E4r: het spel; E4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69803
GBR: 1155 F 15
KNAW: B 474
SBA: C 244488
SBH: 127 A 34 : 2
TIN: 13 B : 10 : 4
UBA: 693 F 66 & Kunstz. U III 1 & Kunstz. U III 2
UBGron: ’Ep ’Ep H 7, 6 : 9
UBL: 1023 H 1 & 1089 C 31 & 1092 E 5 : 2
UBN: Br 38864
UBU: Te Winkel 687
UBVU: BildMus 0350
¶ UBL 1089 C 31 op groot papier.
B0952 - Eerste druk - Blijspel
Izaak Bilderdijk (naar het Frans van Pierre-Claude Nivelle de la Chaussée):
Het valsch vooroordeel, of de triompherende vrouw.
Amsterdam: Izaak Duim, 1762
Ceneton-vingerafdruk: 176208 - b1 A $v : b2 F3 met
Collatie: 8°: π3, A-E8, F4; [6], 88 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r-π3r: privilege; π3v: personages; A1r-F4v: het spel.
Exemplaren:
DSU: DSU 1815
KNAW: G 0901
SBH: 73 H 31 : 5 & 127 A 34 : 1
TIN: 16 G 52
UBA: 691 E 86 & 693 D 131 & Kunstz. & U III 1 : 1
UBL: 1089 C 30 & 1092 D 33 : 2 & 1092 E 5 : 1 & Boekenoogen 356 : 5
UBN: Br 8467
¶ UBL 1089 C 30 en 1092 D 33 : 2 op groot papier. UBL 1092 D 33 : 2 is gebonden in de tooneel-poëzy van N.W. op den Hooff. Misschien is dat ook wel de juiste auteur.
B0953 - Eerste druk
Mevr. Bilderdijk:
Rome sauvé.
1802
Exemplaren:
B0954 - Eerste druk
Willem Bilderdijk:
Deukalion en Pyrrha
Amsterdam: 1779
Ceneton-vingerafdruk: 177908 - b1 A eä : b2 E2 cht$n
Exemplaren:
BNF: Yi. 2049
UBL: 1023 B 29 : 1
UBVU: BildMus 0418 : 3
B0955 - Herdruk - Toneelstuk
[Willem Bilderdijk] (naar het Frans van Germain François Poullain de Saint-Foix):
Deukalion en Pyrrha.
Amsterdam: Pieter Johannes Uylenbroek, 1785
Ceneton-vingerafdruk: 178508 - b1 A3 d,$e : b2 E2 ht$
Collatie: 4°: A-E4; [4], 33, [3] p.
Katernopbouw: A1r: Franse titel; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: personages; A3r-E3r: het spel; E3v: motto; E4r-E4v: blanco.
Exemplaren:
Arnhem: 2 T 9 : 3
BNF: Yi. 1945 & Yth. 67684
PBF: 2742 TL
TIN: 3 E 10
UBA: 189 C 18 : 1 & 691 B 27 & Kunstz. U III 6 : 3
UBL: 709 F 42 & 1087 D 66
UBN: 238 C 106 & 498 C 140 : 2
UBVU: BildMus 0037 : 2 & BildMus 0265 : 2 & BildMus 0416 : 4 & BildMus 0566 & BildMus 0742 : 1
¶ Motto op E3v luidt: "Behoede mij de Hemel voor hun, die niet in de/ kwellingen van de Liefde zijn ingewijd!/ Euripides." & UBN 238 C 106 mist blad A1. & UBN 238 C 106 heeft op schutblad gedicht "Wareldglans" van Bilderdijk, in ms van ’H.D.’, 1887.
B0956 - Eerste druk - Treurspel
Willem Bilderdijk (naar het Grieks van Sophocles):
De dood van Edipus.
Amsterdam: Pieter Johannes Uylenbroek, 1789
Ceneton-vingerafdruk: 178908 - a1 *2 kenn : a2 *5 beid - b1 A ig : b2 G2 erzie
Collatie: 8°: *8, A-F8, G4; 15, [1], 101, [3] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*8r: voorrede; *8v: personages; A1r-G3r: het spel; G3v: blanco; G4r-G4v: fondslijst van P.J. Uylenbroek.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67780
KBH: 478 H 11 : 2
PBF: 2742 TL
SBA: C 8532 & UA: Mag. 42 AT 27.72
TIN: 7 C 61
UBA: 189 C 19 & 249 C 26 & 687 B 33 & Kunstz. U III 6 : 2
UBGron: ’Ep ’Ep G 105 & (KW B 1555)
UBL: 676 B 17 & 1023 F 32 : 2 & 1087 D 69
UBN: 393 C 64 : 3 & 452 C 271
UBVU: BildMus 0035 : 2 & BildMus 0265 : 1 & BildMus 0404 & BildMus 0547 & BildMus 0573 & BildMus 0747 : 2 & TV 11358 xx : 3 & XN 00476 : 3 & XN 00533
¶ Ex. TIN 7 C 61 op groot papier. Aan exx. UBGr KW B 1555 en UBN 393 C 64 ontbreekt blad G4 (de fondslijst). De recensie in Vaderlandsche bibliotheek van wetenschap, kunst en smaak, 1789, p. 353 - 371 bevat fragmenten vertaald in proza.
B0957 - Eerste druk - Treurspel
Willem Bilderdijk (naar het Grieks van Sophocles):
Edipus, koning van Thebe. Het oirspronklijk van Sofokles nagavolgd, waar bij gevoegd is eene voorafspraak over het tonelspel der ouden en hedendaagschen.
Amsterdam: Albert van der Kroe, 1779
Ceneton-vingerafdruk: 177908 - a1 A d: : a2 C2 en$g - b1 C4 $do : b2 I3 Hof - c1 I4 haa : c2 K5 grot
Collatie: 8°: π2, A-I8, K6; [4], 156 p.
Katernopbouw: π1r: Franse titel; π1v: blanco; π2r: titelpagina; π2v: blanco; A1r-C2v: voorafspraak; C3r: Franse titel; C3v: personages; C4r-I3v: het spel; I4r-K6v: aantekeningen. Tussen I3 en I4 zit een Franse titel bijgebonden.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67917
KBH: 478 H 11 : 1
TIN: 27 G 20 : 1
UBA: 189 C 12 & 687 B 36 & Kunstz. U III 6 : 1
UBGron: ’Ep ’Ep G 106 & KW B 1554
UBL: 676 B 16 & 1023 F 32 : 1 & 1087 D 67
UBN: 9 C 89 & 393 C 64 : 1
UBVU: BildMus 0035 : 1 & BildMus 0263 & BildMus 0403 & BildMus 0418 : 1 & BildMus 0564 & BildMus 0747 : 1 & TV 11358. xx & XN 00476 : 1 & XN 00528
¶ In 1780 gaf Van der Kroe Bilderdijks ’Brief van den Navolger van Sofokles Edipus’ uit (twee edities: KBH 251 B 67 en 478 H 11 : 3).
B0958 - Fragment - Fragment
Willem Bilderdijk (naar het Engels van William Shakespeare):
Hamlets bekende alleenspraak na Shakespear’s Engelsch gevolgd.
Zonder plaats: 1783
Ceneton-vingerafdruk: 178304 - b1 n.v.t.
Collatie: n.v.t
Exemplaren:
KBH: 491 L 70
UBA: Kunstz. U III 4 : 24
UBVU: BildMus 1347 & BildMus 1348 & BildMus 1349 & BildMus 1350
¶ Twee edd. met verschillende titelpagina; de UBA heeft van beide een ex.
B0959 - Fragment - Fragment
Willem Bilderdijk (naar het Engels van William Shakespeare):
Hamlets bekende alleenspraak by Shakespear. Na de Fransche navolging door Voltaire.
Zonder plaats: 1783
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - b1 G d’$e : b2 G d’$e
Collatie: 4°: G
Katernopbouw: G1r - G2v : het stuk
Exemplaren:
UBA: Kunstz. U III 4 : 25
UBVU: BildMus 0400 & BildMus 1111 & BildMus 1207 & BildMus 1346
¶ Twee edd. met verschillende titelpagina; de UBA heeft van beide een ex.
B0960 - Fragment - fragment
Willem Bilderdijk (naar het Engels van William Shakespeare):
Hamlets bekende alleenspraak.
Zonder plaats: 1783
Ceneton-vingerafdruk: 178304 - b1 n.v.t.
Collatie: n.v.t
Exemplaren:
UBVU: BildMus 0204
B0961 - Eerste druk - Toneelspel
H. Binger (naar het Frans van Jean-Pierre Claris de Florian):
De kinderlijke liefde.
Amsterdam: Pieter Johannes Uylenbroek, 1799
Exemplaren:
BNF: Yth. 68693
TIN: 54 F 56
UBA: 693 E 83 & 1020 E 74 : 5
UBL: 1090 G 62
¶ Auteur Binger volgens cat BNF.
B0962 - Eerste druk - Toneelspel
H. Binger (naar het Duits van S. Centlivre):
De vier voogden.
Amsterdam: Moolenyzer, 1803
Katernopbouw: VA: 180308 - b1 A1 k : b2 F5 r$te & B2 a2t$m8 & Coll.: 8°: @2, A-F8; [4], 95, [1] p. (95) & Kat.: @1r: titelpagina; @1v: blanco; @2r: opdracht; @2v: personages; A1r-F8r: het spel; F8v: blanco.
Exemplaren:
TIN: 24 A 69
UBL: 1090 G 63 : 2
B0963 - Eerste druk - Blijspel
Ward Bingley (naar het Frans van Marie-Alex. de Théis):
De belagchelyke tooneelzucht, of de liefhebbery comedie, in de war.
Amsterdam: Pieter Johannes Uylenbroek, 1794
Ceneton-vingerafdruk: 179408 - b1 A rp : b2 G4 me
Collatie: 8°: π2, A-F8, G6; [4], 107, [1] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r-π2v: personages; A1r-G6r: het spel; G6v: fondslijst Uylenbroek.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67341
SBA: C 27608
TIN: 8 C 16
UBA: 688 A 6 & 692 H 39 & 1026 F 34 : 1
UBL: 1089 C 33 & 1090 G 65
UBU: Te Winkel 166
¶ Binnen het spel, fol. F1v-F8v, is het kluchtig treurspel De vertrouweling, of de gewaande doode opgenomen. Exx. TIN 8 C 16 en UBL 1089 C 33 op groot papier.
B0964 - Eerste druk - Blijspel
Ward Bingley:
De lotery briefjes.
Amsterdam: Frans Hendrik Demter, Zonder jaar (ongeveer 1775)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 ng$ : b2 C2 ero
Collatie: 8°: A-B8, C4; 40 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-C4v: het spel; C4v: echtheidsverklaring getekend door de auteur..
Exemplaren:
TIN: 3 H 47 & 56 E 67 : 1
UBA: 687 G 36 & 2395 C 18
UBL: 1089 C 34 & 1090 G 66
¶ UBL 1089 C 34 op groot papier.
B0965 - Herdruk - Blijspel
Ward Bingley:
De lotery briefjes.
Amsterdam: Hendrik van Kesteren, 1802
Ceneton-vingerafdruk: 180208 - b1 A2 g$z : b2 C3 jen
Exemplaren:
TIN: 5 E 81
UBA: 344 E 84
UBL: 1095 H 64
B0966 - Eerste druk
Ward Bingley:
Nieuwjaars wensch van Thomasvaer.
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, 1794
Exemplaren:
UBA: Port. ton. 11-8
B0967 - Eerste druk - Blijspel
Ward Bingley (naar het Engels van David Garrick):
Het zestienjarig meisje.
Amsterdam: Pieter Johannes Uylenbroek, 1791
Ceneton-vingerafdruk: 179108 - b1 A al : b2 D4 en$
Collatie: 8°: π2, A-C8, D6; [4], 57, [3] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: motto; A2v: personages; A3r-D5r: het spel; D5v: drukfeilen; D6r-D6v: fondslijst van P.J. Uylenbroek.
Exemplaren:
BNF: Yth. 70328
KBH: 448 G 213
TIN: 1 I 34 & 19 B 18b : 2
UBA: 690 D 41
UBL: 1089 C 32 & 1090 G 64
¶ CBMNL 5104 en TIN 1 I 34 op groot papier.
B0968 - Herdruk - Blijspel
Ward Bingley (naar het Engels van David Garrick):
Het zestienjarig meisje.
Amsterdam: Pieter Johannes Uylenbroek, 1795
Ceneton-vingerafdruk: 179508 - b1 A3 e$z : b2 D2 eken
Collatie: 8°: A-C8, D4; [4], 49, [3] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: motto; A2v: personages; A3r-D3r: het spel; D3v: blanco; D4r-D4v: fondslijst van P.J. Uylenbroek.
Exemplaren:
TIN: 5 I 29
UBA: 687 E 27 & 1026 F 34 : 2
UBL: 1096 E 73 & 1098 C 32
UBN: Br 38942
UBU: Te Winkel 350 & Z oct. 3079
¶ UBA 687 E 27 en UBA 1026 F 34 : 2 hebben verschillende ingeplakte rolverdelingen. Motto van Centlivres: "’Tis liberty of Choice that sweetens life, / Makes the glad husband and the happy wife."
B0969 - Eerste druk - Jok- en ernst-spel
Johan Blasius (naar het Latijn van Titus Maccius Plautus):
Dubbel en enkkel.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1670
Ceneton-vingerafdruk: 167008 - a1 *2 an : a2 *5 e$o - b1 A e : b2 F es
Collatie: 8°: *6, A-D8, E4, F2; [12], 76 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*5v: opdracht; *6r: lofdicht; *6v: personages; A1r-E8r: het spel; F2v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67871
KBH: 447 G 101
KNAW: G 1148 : 2 : 1
TIN: 5 G 36
UBA: 690 C 83
UBL: 1090 G 67 : 5 & 1094 E 71 : 6
B0970 - Eerste druk - Blijspel
Johan Blasius (naar het Frans / Spaans van Paul Scarron, naar Franc. de Rojas Zorilla):
De edelmoedige vyanden.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1658
Ceneton-vingerafdruk: 165804 - a1 *2 r$h - b1 A t : b2 H2 s$C
Collatie: 4°: *4, A-G4, H2
Exemplaren:
BLL: 11556 E 16 : 4
BNF: Yth. 66557
B0971 - Herdruk - Blijspel
Johan Blasius (naar het Frans / Spaans van Paul Scarron, naar Franc. de Rojas Zorilla):
De edelmoedige vyanden.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1659
Ceneton-vingerafdruk: 165904 - a1 *2 r$h - b1 A t : b2 H2 s$C
Collatie: 4°: *4, A-G4, H2
Exemplaren:
BLL: 11754 H 9
BNF: Yth. 66558
HABW: M: Lp 191 : 10
KBB: 8° Cl XIII C Treur 2 [4°] : 9
KBH: 448 J 195
UBA: Port. ton. 56-26
UBL: 1098 B 35
PBZ: 1058 D 8
B0972 - Herdruk
Johan Blasius (naar het Frans / Spaans van Paul Scarron, naar Franc. de Rojas Zorilla):
De edelmoedige vyanden.
’s-Gravenhage: Joannes Tongerloo, 1662
Ceneton-vingerafdruk: 166208 - a1 )(2 uta : a2 )(4 $m - b1 A mij : b2 E2 oe
Collatie: 8°: *8, A-D8, E4
Exemplaren:
UBA: 563 G 29
B0973 - Herdruk - Blijspel
Johan Blasius (naar het Frans / Spaans van Paul Scarron, naar Franc. de Rojas Zorilla):
De edelmoedige vyanden.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1671
Ceneton-vingerafdruk: 167108 - a1 *2 he$t : a2 *5 JO - b1 A el : b2 F n$
Collatie: 8°: *6, A-D8, E4, F2; [12], 75, [1] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*5r: opdracht; *5v-*6r: lofdichten; *6v: personages; A1r-F2r: het spel; F2v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67906
KBH: 447 G 108
SBA: C 43370
TIN: 72 G 30
UBA: 692 E 4
UBL: 1090 G 67 : 3
UBU: Te Winkel 927 : 7
B0974 - Eerste druk - Blij-eindend treurspel
Johan Blasius (naar het Frans van Gabriel Gilbert):
Het huwlyk van Oroondate en Statira.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1670
Ceneton-vingerafdruk: 167008 - a1 *2 an : a2 *5 nee - b1 A om : b2 D5 t$of$
Collatie: 8°: *8, A-D8
Exemplaren:
BNF: Yth. 68478
KBH: 447 G 102
UBA: 690 G 87
UBL: 1090 G 67 : 2 & 1094 E 71 : 5
B0975 - Eerste druk - Blij-eindend treurspel
Johan Blasius (naar het Frans van Vital d’Audiguier):
Lysander en Kaliste. Eerste deel.
In: De treurige doch bly-eyndigende historie van onsen tijd, onder de naem van Lysander en Caliste geschiet in Vranckrijck, meest binnen en omtrent Parys in ’t jaar 1606. [...] door Vital d’Audigier ; nu in Nederduytsch vertaelt door J. Heerman; verciert met sestien schoone kopere figuren, en vermeerdert met twee spelle van ’t selve werck door Joan Blasius.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1661
Ceneton-vingerafdruk: 166108 - a1 *2 pt : a2 *3 n$ - b1 A ne : b2 E2 ijn
Collatie: 8°: *6, A-D8, E2; [12], 68 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: korte inhoud; *2r-*4r: opdracht; *4v-*5v: lofdicht; *6r: Blasius op de Bootseersels van Me-Iuffer Catharina Questiers; *6v: personages; A1r-E2v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69025
B0976 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Johan Blasius (naar het Frans van Vital d’Audiguier):
Lysander en Kaliste. Eerste deel.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1663
Ceneton-vingerafdruk: 166308 - a1 A2 N. - b1 A3 sno : b2 E3 n$’t
Collatie: 8°: A-D8, E4; 72 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: inhoud; A2r: lofdicht; A2v; personages; A3r-E4v: het spel. &
Exemplaren:
BNF: Y2. 8140 : 1
HABW: M: Lp 201 : 18
KBH: 447 G 106
TIN: 52 C 17
UBA: 346 J 1 : 2 & 690 F 118 : 1 & 694 H 72 & OK 72-23 : 2 : 3
UBL: 1090 G 67 : 1a
UBU: Moltzer 6 F 37 : 1
B0977 - Herdruk
Johan Blasius (naar het Frans van Vital d’Audiguier):
Lysander en Kaliste. Eerste deel.
In: De treurige doch bly-eyndende historie van onsen tijdt, onder de naem van Lysander en Caliste geschiet in Vranckrijck, meest binnen en omtrent Parijs, in ’t jaer 1606. Ten tijde van Koninck Hendrick de Groot. Eertijdts in ’t Francoys gestelt den Heer Daudiguier; nu in Nederduytsch vertaelt door J. Heerman, recjts-geleerde. Dezen laetsten druck op nieuw verciert met sestien schoone kopere figuren, en vermeerdert met twee spelle van ’t selve werck, door Joan Blasius.
Amsterdam: Baltes Boekholt, 1663
Ceneton-vingerafdruk: 166312 - a1 A3 nd : a2 T2 ch$ - 2a1 T n$ : 2a2 T5 $aa - b1 T6 staa : b2 T6 oor - c1 Aa at$i : c2 Ee6 t$do
Collatie: [T4 als T]
Exemplaren:
UBL: 1222 H 19 : 2
B0978 - Herdruk
Johan Blasius (naar het Frans van Vital d’Audiguier):
Lysander en Caliste I.
1703
Exemplaren:
BLL: 11555 AA 1 : 1
¶ Een incompleet ex. bevindt zich in de UBL, 1144 H 16. In dit ex. de roman, maar niet de toneelstukken van Blasius. Titel: "De treurige. Doch bly-eyndigende Historie van onzen tijd, onder de naam van Lysander en Caliste. Gescheid [sic] in Vrankrijk, meest binnen in omtrent Parijs, in ’t jaar 1606 ten tijde van koninkg Hendrik de Groot. Eertijds in ’t Françoys gestelt door den heer Daudiguier, en nu in Nederduyds vertaalt door J. Heerman. Rechts-geleerde. Verciert met setien schoonen kopere plaaten, en vermeerdert met twee commedien van ’tzelve werk, door Joan Blsius, Rechts-geleerde. [Fleuron]. t’Amsterdam, by Jans Lamsvelt, boekverkoper in de Janroonpoortstorn-steeg 1703.
B0979 - Eerste druk
Johan Blasius (naar het Frans van Vital d’Audiguier):
Lysander en Kaliste. Tweede deel.
1661
Exemplaren:
BNF: Yth. 69026 & Yth. 69027
B0980 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Johan Blasius (naar het Frans van Vital d’Audiguier):
Lysander en Kaliste. Tweede deel.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1662
Ceneton-vingerafdruk: 166208 - a1 *2 n$d : a2 *5 naar - b1 A $o : b2 E5 haar
Collatie: 8°: *8, A-E8; [16], 79, [1] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: korte inhoud; *2r-*4v: opdracht; *5r-*6v: lofdicht op Petronella van Zyl; *7r: lofdicht door Petronella van Zyl; *7r-*8r: lofdichten; *8v: personages; A1r-E8r: het spel; E8v: Op de traantjes van Lyliane.
Exemplaren:
BNF: Y2. 8140 : 2
HABW: M: Lp 201 : 18?
KBH: 6 J 62 & 447 G 107
UBA: 690 F 118 : 1 & 694 H 72 : 1 & OK 72-23 : 2 : 3
UBL: 1090 G 67 : 1b
UBU: Moltzer 6 F 37 : 2
B0981 - Herdruk - Blij-eindend treurspel
Johan Blasius (naar het Frans van Vital d’Audiguier):
Lysander en Kaliste. Tweede deel.
In: De treurige doch bly-eyndende historie van onsen tijdt, onder de naem van Lysander en Caliste geschiet in Vranckrijck, meest binnen en omtrent Parijs, in ’t jaer 1606. Ten tijde van Koninck Hendrick de Groot. Eertijdts in ’t Francoys gestelt den Heer Daudiguier; nu in Nederduytsch vertaelt door J. Heerman, recjts-geleerde. Dezen laetsten druck op nieuw verciert met sestien schoone kopere figuren, en vermeerdert met twee spelle van ’t selve werck, door Joan Blasius.
Amsterdam: Baltes Boekholt, 1663
Ceneton-vingerafdruk: 166312 - a1 A3 nd : a2 Z6 oor - b1 Aa at$i : b2 Ee6 t$do
Exemplaren:
UBL: 1222 H 19 : 3
B0982 - Herdruk
Johan Blasius (naar het Frans van Vital d’Audiguier):
Lysander en Caliste II.
1703
Exemplaren:
BLL: 11555 AA 1 : 2
B0983 - Eerste druk - Blijspel
Johan Blasius (naar het Frans van François le Métel de Boisrobert):
De malle wedding.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1671
Ceneton-vingerafdruk: 167108 - a1 *2 sijn, : a2 *4 erder - b1 A oog : b2 E2 stal
Collatie: 8°: *8, A-D8, E4; [16], 68, [4] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: korte inhoud; *2r-*8r: opdracht; *8v: personages; A1r-E2v: het spel; E3r: vertaling van Ovidius derde minnezang van het tweede boek; E3v-E4r: vertaling van Ovidius vierde minnezang van het derde boek; E4v: lofdicht.
Exemplaren:
BNF: Yi. 2474
HABW: M: Lp 200 : 8
KBH: 447 G 105
UBA: 691 G 92
UBL: 1090 G 67 : 4
UBVU: XH 00132
¶ Met liederen.
Digitale teksteditieB0984 - Eerste druk - Treurspel
Daniel Bleecker:
Titus Manlius Torquatus, of de zegepraal der krygstucht.
Amsterdam: Pieter Johannes Uylenbroek, 1799
Ceneton-vingerafdruk: 179908 - a1 *3 no : a2 *4 ,$ - b1 A ,$ : b2 F ,
Collatie: 8°: *6, A-E8, F2; [12], 82, [2] p.
Katernopbouw: *1r: Franse titel; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*6r: aan den lezer; *6v: personages; A1r-F1v: het spel; F2r-F2v: lijst van door Uylenbroek gedrukte werken.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69787
KBH: 2215 B 16
SBA: 587894
Artesis-KC: MTOD-TV-BLEE-titus-1
TIN: 1 C 56
UBA: 688 B 39 & 1020 E 74 : 8
UBL: 1089 C 35 & 1090 G 68
UBU: Te Winkel 700
¶ UBL 1089 C 35 op groot papier.
B0985 - Eerste druk
Dirck Evertsz. van Bleysw ck:
Delfsche Broertgens-Kermis. Een refreyn of spels-gewys verhael van de kermis die de Minder-broeders tot Delft des jaers nae de Beeldestormery, te weeten anno 1567, gehouden hebben in het clooster gemaemt het Broer-huys.
Delft: Z.dr., 1677
Ceneton-vingerafdruk: 167704 - b1 A2 t$lo : b2 A3 e$B
Collatie: 4°: A4;
Exemplaren:
BNF: Yth. 66546
KBH: 3113 D 24 : 2
UBA: Pfl. J. .7
UBU: Knuttel 11558
B0986 - Eerste druk
Dirck Evertsz. van Bleysw ck:
Delfsche Broertgens-Kermis. Een refreyn of spels-gewys verhael van de kermis die de Minder-broeders tot Delft des jaers nae de Beeldestormery, te weeten anno 1567, gehouden hebben in het clooster gemaemt het Broer-huys.
Delft: Z.dr., 1677
Ceneton-vingerafdruk: 167704 - b1 A2 lock : b2 A3 er$b
Collatie: 4°: A4;
Exemplaren:
KBH: Pflt 11558b
B0987 - Eerste druk
Dirck Evertsz. van Bleysw ck:
Delfsche Broertgens-Kermis. Een refreyn of spels-gewys verhael van de kermis die de Minder-broeders tot Delft des jaers nae de Beeldestormery, te weeten anno 1567, gehouden hebben in het clooster gemaemt het Broer-huys.
Delft: Z.dr., 1677
Ceneton-vingerafdruk: 167704 - b1 A2 loc : b2 A3 er$b
Collatie: 4°: A4;
Exemplaren:
KBH: Pft 11558
SBH: 38 B 39 & 128 A 57 :10
UBA: Pfl. J.ij.7a
UBL: 1076 G 17 & THYSPF 10314
UBU: Moltzer 2 C 9 : 2
¶ Volgens Knuttel gedrukt door Dirck Evertsz. van Bleyswijck
B0988 - Eerste druk - Vreugdespel
J. Block:
Vreugden-spel ter gelukkige verlossing van H.K.H. Anna, gemalinne van Willem Karel Hendrik Friso, [...]
’s-Gravenhage: 1743
Exemplaren:
UBL: 1090 G 69
B0989 - Eerste druk - Herders- blij-eindend treurspel
Hendrik Bloemaert (naar het Italiaans van Giovanni Baptista Guarini):
Den getrouwen herder. Op nieuws uyt het Italiaensch vertaelt ende gerijmt.
Utrecht: Willem Verbrugh, 1650
Ceneton-vingerafdruk: 165008 - a1 *3 t$ged : a2 **3 omt$sich$a - b1 A n$m : b2 O3 of$te
Collatie: 8°: *8, **4, A-N8, O4; XXIV, 216 p.
Katernopbouw: *1r: frontispice; *1v: blanco; *2r: titelpagina; *2v: blanco; *3r-*5r: opdracht; *5v: lofdicht Vondel; *6r: lofdicht Bocstadius; *6v: lofdicht Hogerbeets; *7r-*8v: inhoud; **1r: Aan de lezer; A**1v: personages; **2r-**4v: voor-reden; A1r-O4v: het hoofdspel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68177
DSU: 71.472 DSU
UBA: 1821 J 17
UBGent: BL 7825 : 1* & H 134*
UBL: 1091 G 60 : 1
UB Wroclaw: 469161
¶ In het ex. UBL is het frontispice ingeplakt.
B0990 - Eerste druk - Blij-eindend treurspel
Hendrik Bloemaert (naar het Italiaans van Onbekend):
Hannibal den manhaften veld-overste, triomferende in de stadt Capua.
Utrecht: Gysbert van Zijll, 1670
Ceneton-vingerafdruk: 167008 - a1 A2 en$te : a2 A5 en.$ - b1 B $v: b2 D5 e$u$h
Collatie: 8°: A-D8; 64 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: opdracht; A3r-A4r: de eerste Italiaanse drukker tot de lezer; A4v-A5r: inhoud; A5v: personages; A6r-A6v: voor-reden; A7r-D8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68344
UBL: 1091 G 60 : 2
B0991 - Eerste druk - Blij-eindend treurspel
Augustus Alstenius Bloemertius:
Macchiavelli.
In: Singularis liber de nobilis et studiosae iuventutis institutione.
Amsterdam: Ludovicus Elsevier, 1653
Ceneton-vingerafdruk: 165312 - a1 M7 ATV - b1 N q : b2 P4 ulet
Collatie: 12°: (vanaf:) M7r-P4v; [68] p. (p. 277-344)
Katernopbouw: M7r: personages; M7v-M8r: prologus; M8r-P4v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 235 A 35
B0992 - Eerste druk
Pieter Boddaert jr. (naar het Frans van Alexander-Vincent Pineu Duval):
De canunnik van Milaan, of de onverwachte avondmaaltijd.
’s-Gravenhage: Johannes Coenradus Leeuwestijn, 1797
Collatie: 8°: A-D8; 64 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-D8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67524
UBL: 1090 E 2 : 1
B0993 - Eerste druk - Treurspel
Pieter Boddaert jr. (naar het Frans van Gabriel Marie Jean Baptiste Legouvé):
De dood van Abel. Naar het Fransch van den burger Legouvé.
Utrecht: J. van der Schroeff Gz, 1797
Exemplaren:
BNF: Yf. 9820
UBL: 1087 D 74
B0994 - Eerste druk - Treurspel
Pieter Boddaert jr. (naar het Duits van Christoph Friedrich Bretzner):
De geesten-bezweerer. Naar het Hoogduitsch van A.G. [sic] Bretzner.
’s-Gravenhage: Johannes Coenradus Leeuwestijn, 1797
Collatie: 8°: π2, A-H8, I2
Katernopbouw: π1rv: blanco; π2r: titelpagina; π2v: personages; A1r-I2v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68080
UBA: 690 H 50
UBL: 1090 E 2 : 2
B0995 - Eerste druk - Blijspel
Pieter Boddaert jr. (naar het Engels van Onbekend):
De geneezing van het hartzeer.
Amsterdam: Joannes Roelof Poster, Zonder jaar (ongeveer 1795)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 ig$is : b2 K3 ES
Collatie: 8°: A-I8, K4; 152 p.
Exemplaren:
TIN: 16 C 25
UBA: 692 G 26
UBL: 1090 E 38
B0996 - Eerste druk - Treurspel
Pieter Boddaert jr. (naar het Frans / Engels van Jean-François Ducis / William Shakespeare):
Macbeth.
Amsterdam: Wed. Jan Dóll, 1800
Ceneton-vingerafdruk: 180008 - b1 A l : b2 E5 A
Collatie: 8°: π2, A-E8; [4], 80 p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r: motto; π2v: personages; A1r-E8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yi. 2467 & Yth. 69029
KBH: 316 H 50
Artesis-KC: MTOD-TV-DUCI-macbeth-1
TIN: 7 H 57
UBA: 687 E 64 & 688 B 54
UBGron: ’Ep H 7 : 12
UBL: 1089 C 37 & 1090 E 3
UBN: Br 17879
¶ Exx. UBA 688 B 54 en UBL 1089 C 37 op groot papier. & Het motto van Horatius is Ep. 2, 2, 208: "Somnia, terrores Magicos, miracula Sagas."
Digitale teksteditieB0997 - Herdruk
Pieter Boddaert jr. (naar het Frans / Engels van Jean-François Ducis / William Shakespeare):
Macbeth.
Amsterdam: Wed. Jan Dóll, 1800
Ceneton-vingerafdruk: 180008 - b1 A v : *b2 E3 dv
Collatie: 8°: π2, A-E8; [4], 80 p.
Exemplaren:
UBU: Te Winkel 744
B0998 - Eerste druk - Toneelspel
Pieter Boddaert jr.:
Molstein en Kroondorp.
Amsterdam: Wed. Jan Dóll, 1794
Ceneton-vingerafdruk: 179408 - b1 A g : b2 D2 r,$e
Collatie: 8°: π4, A-C8, D4
Katernopbouw: π1r Franse titelpagina; π1v blanco; π2r titelpagina; π2v blanco; π3rv opdracht; π4r Franse titelpagina; π4v personages; A1r-D3v het spel; D4rv catalogus Wed. J. Dóll.
Exemplaren:
KBH: 943 C 11
Artesis-KC: MTOD-TV-BODD-molstei-1
TIN: 5 E 49
UBA: (688 E 30 : 3) & 693 G 48
UBL: 1089 C 36 & 1090 E 1
¶ Bevat catalogus Wed. J. Dóll. Ex. 1089 C 36 en CBMNL 5415 op groot papier. Aan het ex. UBA 688 E 30 : 3 ontbreekt fol. D4. &
B0999 - Eerste druk - Treurspel
Pieter Boddaert & Pieter de la Rue (naar het Frans van Prosper Jolyot de Crébillon):
Atreus en Thyestes.
’s-Gravenhage: Gijsbrecht Gasinet, 1716
Collatie: 8°: π3, A-D8
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r-π3r: voorbericht; π3v: personages; A1r-D8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67225
UBA: 690 G 32 & 694 F 76 & 694 H 62 & OK 77-365 : 2
UBL: 1090 G 70
¶ Ex. UBA 684 F 76 met overgeplakt adres: ’s-Gravenhage, by Nicolaes Pieter Blommendal, boekverkooper in de Boekhorst-straat, 1728.
B1000 - Eerste druk - Treurspel
Matthijs Bode (naar het Frans van François Joseph Chancel, dit La Grange):
Orestes en Pylades, of Iphigenia in Tauris.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1702
Ceneton-vingerafdruk: 170208 - a1 *3 uc : a2 *4 steld - b1 A aa : b2 D5 ,$m
Collatie: 8°: *4, A-D8; [8], 64 p.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69382
GBR: 1361 D 17
KBB: II 29.494 A XX : 2
TIN: 19 E 32 : 1
UBA: 694 H 85
UBL: 1091 D 3 : 1
Debrecen (Hongarije) Gereformeerde Bibliotheek (Egyházkerületi Nagykönyvtár) TK-T 6762 : 1
¶ Ex. UBL 1091 D 3 : 1 bevat in ms. een gewijzigde versie van het laatste toneel.


Volgende lijst: Ceneton 11
Inleiding Ceneton
Redactie dr. A.J.E. Harmsen; tel. 0031-71-527.2117
Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands Universiteit Leiden