CENETON - Versie B

Gegevens over 11.500 Nederlandse toneelstukken tot 1803

Lijst 1 van de 95 lijsten

Bijgewerkt tot 31 januari 2011

Continuer


B0001 - Eerste druk - Blijspel met zang en dans
[B.H. van A.] (naar het Frans van Jean François Marmontel):
Zemier en Azor.
Brussel: J.L. de Boubers, 1772
Ceneton-vingerafdruk: 177208 - a1 Aij n$b - b1 Aiv t.$ : b2 D z
Collatie: 8°: A-C8, D4; 54, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-A2v: opdracht; A3r-D3v: het spel; D4r: drukfeilen; D4v: blanco.
Exemplaren:
Artesis-KC: MTOD-TV-MARM-zemier-1
UBL: 1087 D 53
¶ UBL 1087 D 53 op groot papier. Namen van de spelers gerdukt bij de lijst van personages: Den Heer du Bus, DeHeer de Batty, De Heer le Comte, Mevr. de Foye, Jouff. Borreman, Jouff. de Koster.B0002 - Eerste druk - Kamerspel
A.B. (Adriaan Booth?):
Apollo, op het feest der Eendracht.
Zonder plaats: Z.dr., Zonder jaar (ongeveer 1800)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 in$ : b2 A4 $de
Collatie: 8°: A6; 10, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-A6r: het spel; A6v: blanco.
Exemplaren:
UBGent: 121 L 25
UBL: 1087 D 60
B0003 - Eerste druk - Kamerspel
A.B.C.D.:
De bankbreeker door list.
Culemborg [= Leiden?]: Fictief: "Fop Fopper", 1763
Ceneton-vingerafdruk: 176308 - b1 A2 an$d : b2 B4 de$
Collatie: 8°: A8, B6; 27, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; ondertekening; A2r - B6r: het spel; B6v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67241
SBH: 127 B 32 : 3
SPB: 6.10.3.17
UBA: Port. ton. 57-8
UBL: 1087 E 49
¶ Op fol. A1v staat: "Van dit Kamerspel zyn maar twaalf exemplaren aangelegt op best papier, en ten blyke van echtheid aldus getekent: [...]" In ms.: "N. 2 Door vlyt en Kunst."
B0004 - Herdruk - Kamerspel
A.B.C.D.:
De bankbreeker door list.
Culemborg [= Leiden?]: Fictief: "Fop Fopper", 1763
Ceneton-vingerafdruk: 176308 - b1 A2 dig : b2 B4 en$
Collatie: 8°: A-B8; 32 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r - B8v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 858 H 55
TIN: 19 B 62
UBL: 1088 F 24 & 1095 B 59 : 2
¶ UBL 1095 B 59 : 2 op groot papier.
B0005 - Eerste druk - Zinnespel
A.E.:
De gefnuikte heerschzucht.
Utrecht: Johannes van Driel, 1782
Ceneton-vingerafdruk: 178204 - a1 *2 $m : a2 *3 tre - b1 A $m : b2 B5 !$z
Collatie: 4°: *4, A-B8; [VIII], 31, [1] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: gedicht; *2r-*3r lofdicht door Zelandus; *3v-*4r: aan de lezer door A.E.; *4v personages; A1r-B8r: het spel; B8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68081
KBH: 312 L 165
TIN: 19 D 68 & 31 F 68 : 1
UBA: Port. ton. 79-8
UBL: 1091 F 19
UBU: Moltzer 6 F 74 & Pamflet 1782-37
B0006 - Herdruk - Zinnespel
[A.E.]:
De heersch-zugt gefnuikt en de vryheid hersteld.
Zonder plaats: Z.dr., 1796
Ceneton-vingerafdruk: 179608 - a1 *2 $m : a2 *3 tre - b1 A $m : b2 B5 !$zi
Collatie: 8°: *4, A-B8; [8], 31, [1] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3r lofdicht door Zelandus; *3v-*4r: aan de lezer door A.E.; *4v personages; A1r-B8r: het spel; B8v: blanco.
Exemplaren:
UBA: 694 F 28
¶ Titeluitgave van de editie Van Driel, Utrecht. Een nieuwe titelpagina (die op de versozijde het gedicht mist) is in plaats van de oude voor het boek geplakt.
B0007 - Eerste druk - Zangspel
A.K. (naar het Frans van Onbekend):
De jaloersche minnaar, of de ongegronde wantrouw.
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, 1797
Ceneton-vingerafdruk: 179704 - b1 A e$ : b2 E et
Exemplaren:
UBA: 689 C 45
UBL: 1099 F 21
B0008 - Eerste druk
A.L.F. (naar het Grieks van Lucianus):
Droom, of de haen.
In: Proeve van Dichtoeffening door A.L.F. en A.P.S.
Leiden: Boudewijn Janssoon (II) en Pieter Janssoon (II) van der Aa, 1731
Ceneton-vingerafdruk: b1 R3 ze$d : b2 V5 ae
Collatie: 8°: π2, (vanaf:) R2r-V6v; [2], [58] p. [p. [259]-316]
Exemplaren:
UBL: 1204 F 13
B0009 - Eerste druk - Treurspel
A.P.:
Camillus, of het rampzalige vonnis van Jupiter.
Middelburg: W.A. Keel, 1786
Ceneton-vingerafdruk: 178608 - a1 A3 mpz : a2 A4 r$naa - b1 A5 ,$he : b2 C4 ,$da
Exemplaren:
BNF: Yth. 67518 & Yth. 67519
SBH: 129 C 23
TIN: 19 A 111
UBA: OK 77-195 : 4 & Port. ton. 63-4
UBL: 1095 E 55 & 1096 C 14
¶ UBL 1096 C 14 op groot papier.
B0010 - Eerste druk - Kluchtspel
[A.Tr.]:
List tot welstandt, ofte bekeerde dronckaert.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1660
Ceneton-vingerafdruk: 166008 - b1 A2 er$ : b2 B3 eet$i
Collatie: 4°: A-B4; [16] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-B4r: het spel; B4v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11754 BBB 62
KBH: 541 E 25
SBH: 128 A 58 : 7
UBL: 1091 B 36
B0011 - Eerste druk - Treur-eindend spel
A.V.H. (naar het Neolatijn van Macropedius):
Asotus, of den overtolligen jongelingh.
’s-Gravenhage: Michiel Stael, en Jan Breeckevelt, 1650
Ceneton-vingerafdruk: 165004 - b1 A ig : b2 D2 r$toe
Collatie: 4°: π2, A-Dr
Exemplaren:
BLL: 1609 : 187 & 11755 B 27
BNF: Yi. 666
UBA: Port. ton. 45-35
UBGent: BL 6615
B0012 - Eerste druk
A.V.J.M.:
De schoorsteen-vaager prins en de prins schoorsteen-vaager: blijspel in één bedrijf / A.J.V.M.
Dendermonde: J.J. du Caju, Zonder jaar (ongeveer 1800)
Exemplaren:
Artesis-KC: MTOD-TV-AJVM-schoors-1
B0013 - Eerste druk - Toneelspel
A.V.W.:
Zorghart, of de schrandere huisvader.
Utrecht: Justus Visch, 1780
Ceneton-vingerafdruk: 178004 - b1 A2 $daa : b2 C5 este
Collatie: 4°: A-C
Exemplaren:
SBH: 72 K 4 : 6 & 73 K 14 : 1
UBA: 441 C 20 : 4 & Port. ton. 35-12
UBL: 1095 B 37
B0014 - Eerste druk - Treurspel
AAVM [= A.A. van Maarsen?] (naar het Duits van Jos. Marius von Babo):
Dagobert, koning der Franken.
Dordrecht: D. de Vlugt, en N. van Eysden, 1790
Ceneton-vingerafdruk: 179008 - a1 *2 eg - b1 A s : b2 G5 eft
Collatie: °*2, A-F8, G6; [4], 107, [1] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r: voorbericht; *2v: personages; A1r-G6r: het spel; G6v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67635
TIN: 24 A 56
UBA: OK 93-72
UBL: 1088 E 40
B0015 - Eerste druk - Treurspel
J. Acket:
Clarinde princesse van Mantua, of de rampspoedighe liefde.
Brugge: Ignatius van Pee, 1700
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 B en : b2 G ht
Collatie: 8°: A-G4, H1; [8], 49, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: opdracht; A3v: Aen de Lasteraers; A4r: korte inhoud; A4v: personages; B1r-H1r: het spel; H1v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 70359
SBA: C 164584
SBH: 209 C 4
TIN: 1 B 69
UBA: 690 G 30
UBL: 1089 G 28 : 1
B0016 - Eerste druk - Opera
J. Acket:
De geluckige en ongeluckige minne-strydt.
Brugge: Paulus Roose, 1706
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 A2 hed L a2 A3 ell - b1 B di : b2 B2 $b - c1 C y : c2 C2 la
Collatie: 8°: A-C8; 47, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: opdracht; A3r: personages; A3v-B2v: het spel; B3r-C8r: liederen; C8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 70360
KBH: 443 A 51
UBL: 1089 G 28 : 2
B0017 - Eerste druk - Treurspel
[A. Adriaansz] (naar het Frans van Antoine Marin Le Mierre):
Hypermnestra.
Amsterdam: Izaak Duim, 1762
Ceneton-vingerafdruk: 176208 - a1 *2 tre : a2 *3 y$d - b1 A t : b2 C5 st!$e
Collatie: 8°: π1, *4, A-C8, π1, A4 A8 (-A8); [10], 48, [2], 7, [1], 14 p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3r: opdracht; *3v-*4r: privilege; *4v: personages; A1r-C8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 68510 & Yth. 68511
GBR: 1376 F 28
KNAW: G 0868
SBH: 209 M 52
TIN: 8 C 39 : 1
UBA: 688 G 78
UBGron: ’Ep ’Ep H 7, 6 : 8
UBL: 1089 F 10 : 1
UBN: 252 C 176 : 4
UBU: Te Winkel 921 : 1
¶ In UBL 1089 F 10 komt achter het toneelstuk nog "Compliment, uitgegeven na het vertonen van Hypermnestra" van "M. Corver, Toneelspeler." en "Brief, bevattende eenige onpartydige gedachten over het compliment, uitgegeeven na het vertoonen van Hypermnestra; door M. Corver, tooneel-speeler." en een Aantekening in handschrift. & Ex. TIN 8 C 39 : 1 op groot papier. Dit exemplaar wordt eveneens gevolgd door het Compliment, maar niet door de overige teksten. & In de exx. UBN 252 C 176 : 4 en TIN 8 C 39 : 1 is het frontispice elders ingebonden.
B0018 - Herdruk - Treurspel
[A. Adriaansz] (naar het Frans van Antoine Marin Le Mierre):
Hypermnestra.
Amsterdam: Izaak Duim, 1766
Ceneton-vingerafdruk: 176608 - a1 *2 re$ : a2 *3 y$d - b1 A p : b2 C5 rst!
Collatie: 8°: π1, *4, A-C8; [2], [8], 48 p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3r: opdracht; *3v-*4r: privilege; *4v: personages; A1r-C8v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 234 K 26 : 1
SBH: 72 K 9 : 1
SPB: 6.10.2.108
TIN: 8 C 39 : 2 & 13 B 6 : 1
UBA: 687 F 14
UBL: 1088 E 41
UBN: (39 C 228 : 3 )
¶ Ex. UBN 39 C 228 : 3 is zoekgeraakt. Ex. TIN 8 C 39 : 2 op groot papier.
B0019 - Herdruk - Treurspel
A. Adriaansz (naar het Frans van Antoine Marin Le Mierre):
Hypermnestra.
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, 1786
Ceneton-vingerafdruk: 178608 - a1 A3 e$rot - b1 A5 pt,$ : b2 D3 $g
Exemplaren:
GBR: 1376 F 29
TIN: 16 H 73
UBA: 690 G 130
UBGent: L30 : 18 N 175 : 1
UBL: 1099 F 15
B0020 - Ms
Heijnz Adriaensz:
De Meij.
Zonder jaar (ongeveer 1599)
Exemplaren:
Verblijfplaats ms niet bekend
B0021 - Ms
Heijnz Adriaensz:
De Neering.
Zonder jaar (ongeveer 1599)
Exemplaren:
Verblijfplaats ms niet bekend
B0022 - Eerste druk - Zinnespel
H. van Adrichem:
Zoetermeer: spel van sinne in Vlaardingen 1616.
In: Vlaerdings Redenrijck-bergh
Amsterdam: Cornelis Fransz, 1617
Exemplaren:
BLL: 1490 S 14
BNF: Yi. 318 & Yi. 1453
GBR: 1352 D 11
KBH: 759 B 21 : 08 & 10 G 23 : 08
KNAW: G 291
SBH: 76 A 5 : 08 & 76 A 6 : 08
UBA: 976 B 16 & 2340 E 7
UBGent: BL 1979 : 5 : 08 & H 116 : 08
UBL: 1184 A 23 : 8
UBN: 129 C 314
UBU: Moltzer 3 F 14
UBVU: XH 05535 : 08
SAB Deventer 14 G 75 & Dordrecht, Museum Van Gijn 200.497 & UB Tilburg KOD 020 B 05
B0023 - Ms - Zinnespel
Pieter Aelbertsz:
Spel van sinnen van genaempt der Machabeen, als van Eleaser en den moeder met haer 7 sonen die vanden coninck Anthiochus wredelijck gedoot worden.
1590
Exemplaren:
Haarlem, Sociëteit ’Trouw Moet Blijcken’

¶ Met een proloog.
B0024 - Ms - Zinnespel
Pieter Aelbertsz:
Een spel van sinnen die sin is hoe Sommich Mens al sijn goet beroeft is bijna in desperaet is hoe Veel Menschen met Gemeen Burger om Nering roepen die gena Gods doet het huijs van Nering open maer Veel Mens en beleeft het niet.
Zonder jaar (ongeveer 1699)
Exemplaren:
Haarlem, Sociëteit ’Trouw Moet Blijcken’
B0025 - Eerste druk - Treurspel
J. van Aelhuisen (naar Jan Vos) (naar het Nederlands van Jan Vos):
Aran & Titus. Mutua vindicatio, interprete schola Thielana.
Gosuinus à Duyn, 1658
Ceneton-vingerafdruk: 165804 - b1 A3 tus$ : b2 I2 ga
Collatie: 4°: A-H4, I3; 69, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: opdracht; A2v: personages; A3r-I3r: het spel; I3v: blanco.
Exemplaren:
KBH: 504 B 94
B0026 - Eerste druk - Treurspel
J. van Aerde:
Treur-spel van de vier uyterste des menschen, ofte vertooninge van het leste oordeel, afgebeeld in de christelyke standvastigheydvan Elias en Enoch, onder de dwingelandye van de booze antichrist.
Ronsse: Jacobus van Aerde, Zonder jaar (ongeveer 1790)
Ceneton-vingerafdruk: 000004 - b1 A2 nd$v : b2 I2 ord
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-I4r: het spel; Iv4: blanco.
Exemplaren:
SBA: C 66830 (bis)
UBL: 1097 F 95
B0027 - Herdruk - Treurspel
[J. van Aerde]:
Treurspel van de vier uyterste des menschen, ofte vertooninge van het laetste oordeel, afgebeeld in de Christelyke standvastigheyd van Elias en Enoch, onder de dwingelandye van den boozen Antechrist.
J.P. Kimpe, Zonder jaar (ongeveer 1800)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 B ge : b2 I av
Collatie: 8°: A-I4; 72 p.
Exemplaren:
Artesis-KC: MTOD-TV-ANON-vier-1
UBA: Port. ton. 16-4
B0028 - Ms
A.B. Agronomi:
Heraklius.
Zonder jaar (ongeveer 1650)
Exemplaren:
SBH: 187 B 20
B0029 - Eerste druk - Blijspel
C. des Aguliers:
De verlaten bruid.
Amsterdam: Willem van Egmont, 1732
Ceneton-vingerafdruk: 173208 - a1 *2 :$ : a2 *3 r$in - b1 A k : b2 E3 te$
Collatie: 8°: *4, A-D8, E4; [8], 71, [1] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r: opdracht; *2v: voorrede; *3r: korte inhoud; *3v-*4r: lofdichten; *4v: personages; A1r-E4r: het spel; E4v: blanco.
Exemplaren:
KBH: 448 G 141
SBA: 604559
TIN: 16 F 98
UBA: 690 C 35 & 2393 F 31
UBL: 1088 E 42 & 1089 G 29
¶ UBL 1088 E 42 op groot papier. Een sleutel op de Verlaten bruid in ms. UBS XXI B 22 p. 377.
B0030 - Eerste druk - Toneelspel
Frans van Aken:
De aristocraten.
Leiden: Frans de Does Pieterszoon, 1785
Ceneton-vingerafdruk: 178508 - b1 A3 $maa : b2 D D$v
Collatie: 8°: A-C8, D2; 51, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: bericht; A2v: personages; A3r-D2r: het spel; D2v: errata (drukfeilen en ’te bekomen...’)
Exemplaren:
BNF: Yi. 2383
SBH: 127 A 10 : 2
TIN: 5 A 98
UBA: Port. ton. 50-12
UBL: 1087 D 56 & 1089 G 34
UBU: Te Winkel 1004
¶ UBL 1087 D 56 op groot papier; bij dit ex. zijn bijgebonden het gedicht ’De vernieling der aristocratische kuiperij’ en het pamflet ’De aristokratie ontmomd.’
B0031 - Eerste druk - Kluchtig blijspel
Frans van Aken:
De bedriegster gestraft.
Amsterdam: Johannes Weege, Dz., 1785
Ceneton-vingerafdruk: 178508 - b1 A2 F : b2 D4 rt$o
Collatie: 8°: π2, A-C8, D6; [4], 58, [2] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r: opracht; π2v: blanco; A1r: aan den lezer; A1v: personages; A2r-D5v: het spel; D6r-D6v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 70355
KBH: 2211 C 33
SBH: 127 A 10 : 3
TIN: 20 C 43
UBA: 692 G 32
UBL: 1088 E 44 & 1089 G 32
¶ Exx. TIN 20 C 43 en UBL 1088 E 44 op groot papier.
B0032 - Eerste druk - Toneelspel
Frans van Aken (naar het Duits van Heinrich Beck):
Dwaaling zonder boosheid.
Amsterdam: Erve Wm. Houtgraaff, 1796
Ceneton-vingerafdruk: 179608 - b1 A ed : b2 H o
Collatie: °8: π2, A-G8, H2; [4], 114, [2] p.
Katernopbouw: π1r: Franse titel; π1v: blanco; π2r: titelpagina; π2v: personages; A1r-H1v: het spel.; H2r-H2v: blanco. &
Exemplaren:
TIN: 16 G 44 & 72 E 97 : 2
UBA: OK 63-9384 [olim 693 B 6]
¶ Aan het ex. TIN 15 G 44 ontbreekt fol. H1.
B0033 - Eerste druk - Zinnespel
Frans van Aken:
De edelmoedige aanbieding.
Leiden: Frans de Does Pieterszoon, 1786
Ceneton-vingerafdruk: 178608 - b1 A ee : b2 G4 aar
Collatie: 8°: π2, A-F8, G6; [4], 108 p.
Katernopbouw: π1: blanco; π2r: titelpagina; π2v: personages; A1r-G6v : het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67898
TIN: 19 F 30
UBA: 688 C 41
UBL: 1088 E 47
B0034 - Eerste druk - Opera
Frans van Aken:
Elize.
Leiden: Frans de Does Pieterszoon, 1786
Ceneton-vingerafdruk: 178608 - b1 A -$ : b2 C2 apt$
Collatie: 8°: π2, A-B8, C4; [4], 37, [3] p.
Katernopbouw: π1r: titelpagina; π1v: blanco; π2r: opdracht; π2v: personages; A1r-C3r: het spel; C3v: catalogus F. de Does; C4r-C4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67957
KBH: 315 L 50
SBH: 127 A 10 : 4
TIN: 54 F 55
UBA: 2393 F 20
UBL: 1088 E 48 & 1089 G 36
¶ UBL 1088 E 48 op groot papier.
B0035 - Eerste druk - Blijspel
Frans van Aken:
De matroos door list.
Amsterdam: Johannes Weege, Dz., 1783
Ceneton-vingerafdruk: 178308 - b1 A3 u$ : b2 E3 Do
Collatie: 8°: A-D8, E4; 70, [2] p.
Katernopbouw: A1r: Franse titel; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: personages; A3r-E3v: het spel; E4r-E4v: bericht.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69075
KBH: 2211 C 30
SBH: 127 A 10 : 1
TIN: 5 C 99
UBA: 691 G 90
UBL: 1088 E 43 & 1089 G 31 : 1
¶ Ex. TIN 5 C 99 en UBL 1088 E 43 op groot papier. In ex. UBL 1089 G 31 : 1 is het gedicht "Aan de Muitzugt, na het oproer in Leyden. den 9 Junij 1784. en volgende dagen voorgevallen." meegebonden.
B0036 - Eerste druk - Toneelstukje
Frans van Aken:
De wanhoop der heerszugt, of het Haagsche moordrot verstrooid.
Leiden: Frans de Does Pieterszoon, 1786
Ceneton-vingerafdruk: 178608 - b1 A3 $voo : b2 B3 hoon
Exemplaren:
BNF: Yth. 70201
SBH: 127 A 11 : 2
TIN: 16 C 90
UBA: 692 E 17 & Port. ton. 89-5
UBL: 1088 E 46 & 1089 G 35
¶ UBL 1088 E 46 op groot papier.
B0037 - Eerste druk - Toneelspel
Frans van Aken:
De wapening der landlieden.
Leiden: Frans de Does Pieterszoon, 1786
Ceneton-vingerafdruk: 178608 - b1 A3 Spi : b2 C2 p$op
Exemplaren:
BNF: Yth. 70204 & Yth. 70205
SBH: 127 A 11 : 1
UBL: 1088 E 45 & 1089 G 33
¶ UBL 1088 E 45 op groot papier.
B0038 - Herdruk - Toneelspel
Frans van Aken:
De wapening der landlieden.
Holland: Zonder jaar (ongeveer 1786)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 * e - b1 A3 Spi : b2 C2 $o
Collatie: 8°: A-B8 [A2 als *], C2; 36 p
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r [als *]: bericht aan de lezer; A2v: personages; A3r-C2v: het spel.
Exemplaren:
TIN: 16 F 41
UBA: 692 E 74
B0039 - Eerste druk - Toneelspel
Frans van Aken:
De zeldzaame man.
Amsterdam: Johannes Weege, Dz., 1788
Ceneton-vingerafdruk: 178808 - a1 A $ - b1 A2 et$i : b2 H5 eer.
Collatie: 8°: π1, A-H8; [2], 124 p.
Exemplaren:
BNF: Yth. 70321
SBH: 127 A 11 : 3
TIN: 13 H 53
UBL: 1088 E 49 & 1089 G 37
¶ UBL 1088 E 49 op groot papier.
B0040 - Eerste druk - Blijspel
Karel Albrecht (naar het Duits van Karl Friedrich Hensler):
Repetitie van’t liefhebbery-tooneel.
Amsterdam: Hendrik van Kesteren, 1800
Ceneton-vingerafdruk: 180008 - b1 A2 nzo : b2 C2 a!$-
Collatie: 8°: A-B8, C2; 35, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-C2r: het spel; C2v: catalogus H. van Kesteren.
Exemplaren:
TIN: 16 C 6
UBA: 691E 83 & Port. ton. 63-12
UBL: 1092 D 18 : 3 & 1092 F 18 : 3
UBN: Br 38862
¶ UBL 1092 D 18 : 3 op groot papier.
B0041 - Eerste druk - Blij-eindend treurspel
Abraham Alewyn:
Amarillis.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1693
Ceneton-vingerafdruk: 169308 - a1 * a : a2 *2 art$ - b1 A3 $niet : b2 E2 $in$e
Collatie: 8°: π1, A1, *2, A2-A8, B-E3; [2], 2, [4], 68 p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; A1r: titelpagina; A1v: blanco; *1r-*2v: opdracht; A2r: lofdicht; A2v: personages; A3r-A4r: voorspel; A4v: personages; A5r-E3r: het spel; E3v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11754 B 71 : 1
BNF: Yth. 67128
KBH: 6 J 59 & 447 G 40
SBH: 127 A 12 : 1
TIN: 5 G 28
UBA: 689 H 135
UBGent: BL 6810* & Her 127* & Her 128*
UBGron: ’Ep ’Ep H 25 : 1
UBL: 1089 G 38 : 1
UBN: 39 C 279 : 1
UBU: Moltzer 7 F 21 : 1 & (Te Winkel 941 : 1)
¶ Aan ex. UBU Te Winkel 941 : 1 ontbreekt het voorwerk.
B0042 - Eerste druk - Opera
Abraham Alewyn:
Opera of sangspel van Amarillis.
Leiden: Zonder jaar (ongeveer 1700)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 kom : b2 C3 lt$u
Exemplaren:
BNF: Yth. 69368
UBL: 1089 G 40
B0043 - Eerste druk - Blijspel
Abraham Alewyn:
De bedrooge woekeraar.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1702
Ceneton-vingerafdruk: 170208 - a1 A3 open- b1 A ra : b2 D5 gae$d
Collatie: 8°: A4, A-D8; [8], 64 p.
Katernopbouw: A1r: frontispice; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: korte inhoud; A3r-A3v: privilege; A4r-A4v: Aan den leezer; A4v: personages; A1r-D8v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 11754 B 71 : 3
BNF: Yth. 67282
DSU: DSU 1593
KBH: 32 M 23 & 447 G 41
SBH: 127 A 12 : 2
SPB: 6.14.8.68:6
UBA: 689 E 7
UBGent: BL 5007 : 1* & Her 127 : 2* & Her 128 : 1* & KVAkad. A 2 F 45
UBL: 1089 G 38 : 4
UBN: 39 C 279 : 2
UBU: (Te Winkel 941 : 3)
B0044 - Herdruk - Blijspel
Abraham Alewyn:
De bedrooge woekeraar.
Amsterdam: Izaak Duim, 1739
Ceneton-vingerafdruk: 173908 - a1 *2 de$ : a2 *3 op$’ - b1 A on : b2 D5 em
Collatie: 8°: *4, A-D8; [8], 64 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*2v: privilege; *3r: korte inhoud; *3v-*4r: aan de lezer; *4v: personages; A1r-D8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67281
TIN: 13 A 25 : 3 & 3 H 3
UBA: 694 F 66 & OK 83-3 : 4
UBL: 1088 E 26 : 1
UBVU: XN 05502
¶ UBL 1088 E 26 : 1 op groot papier.
B0045 - Herdruk - Blijspel
Abraham Alewyn:
De bedrooge woekeraar.
Amsterdam: Izaak Duim, 1739
Ceneton-vingerafdruk: 173908 - a1 *2 de$ : a2 *3 t’$S - b1 A pr : b2 D5 $gae
Collatie: 8°: *4, A-D8; [8], 64 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*2v: privilege; *3r: korte inhoud; *3v-*4r: Aan den leezer; *4v: personages; A1r-D8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67283
KBH: 30 L 11
SBA: C 38040
TIN: 72 E 67
UBL: 1098 G 55 & 1088 E 26 : 1
¶ Ex. UBL 1088 E 26 : 1 op groot papier.
B0046 - Eerste druk - Blijspel
Abraham Alewyn:
Beslikte Swaantje, en drooge Fobert, of de boere rechtbank.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1715
Ceneton-vingerafdruk: 171508 - a1 A3 I : a2 A5 H - b1 B t$i : b2 E3 n$d
Collatie: 8°: A-D8, E4 [-A1]; 71, [1] p.; pp. 1-2 ontbreken.
Katernopbouw: A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r-A5r: opdracht; A5v-A6r: privilege; A6v: personages; A7r-E4r: het spel; E4v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11754 B 71 : 5
BNF: Yth. 67379
KBH: 30 G 46 & 447 G 43
SBH: 127 A 12 : 5
UBA: 689 E 2
UBGent: Her 127 : 4* & Her 128 : 4*
UBN: 39 C 279 : 4
¶ In PBF HS 1253 [verzameling handschriften van Simon Stijl]: Voorspel op de boeren-regtbank, voor het derde bedrijf, om hetzelve alleen te vertoonen.
B0047 - Herdruk - Blijspel
Abraham Alewyn:
Beslikte Swaantje, en drooge Fobert, of de boere rechtbank.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1715
Ceneton-vingerafdruk: 171508 - a1 A3 UI : a2 A5 H - b1 B t$ : b2 E3 en$d
Collatie: 8°: A-D8, E4 [-A1]; 71, [1] p.; pp. 1-2 ontbreken.
Katernopbouw: A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r-A5r: opdracht; A5v-A6r: privilege; A6v: personages; A7r-E4r: het spel; E4v: blanco.
Exemplaren:
TIN: 5 C 14
UBA: OK 83-5 : 3
UBGent: BL 5010 : 6* & BL 5810 : 2*
UBL: 1089 G 39 : 2
UBU: Te Winkel 941 : 5
B0048 - Herdruk - Blijspel
Abraham Alewyn:
Beslikte Swaantje, en drooge Fobert, of de boere rechtbank.
Amsterdam: Izaak Duim, 1742
Ceneton-vingerafdruk: 174208 - a1 A3 U : a2 A5 HA - b1 B $i : b2 E3 n$d
Collatie: 8°: π1, A-D8, E4; 71, [1] p.
Katernopbouw: A1r-A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r-A5r: opdracht ; A5v-A6r: privilege; A6v: personages; A7r-E4r: het spel; E4v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11754 A 79 : 10
BNF: Yth. 67380
DSU: DSU 1594
GBR: 1360 H 39
PBF: Pa 1500
SBA: C 79904
SBH: 73 K 23
SPB: 6.14.5.47
TIN: 9 H 55
UBA: 689 F 49
UBGent: BL 4972*
UBL: 1088 E 26 : 2
UBU: Te Winkel 950 :
¶ UBL 1088 E 26 : 2 op groot papier.
B0049 - Herdruk - Blijspel
Abraham Alewyn:
Beslikte Swaantje, en drooge Fobert, of de boere rechtbank.
Amsterdam: Izaak Duim, 1742
Ceneton-vingerafdruk: 174208 - a1 A3 I : a2 A5 AM - b1 B s : b2 E3 n$d
Collatie: 8°: π1, A-D8, E4; 71, [1] p.
Katernopbouw: A1r-A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco; A3r-A5r: opdracht ; A5v-A6r: privilege; A6v: personages; A7r-E4r: het spel; E4v: blanco.
Exemplaren:
KBH: 2115 E 5
TIN: 3 H 2
UBL: 1095 G 75
UBN: Br 15979
FacsimileB0050 - Eerste druk - Herdersspel
Abraham Alewyn:
Hardersspel ter bruiloft van den Ed. Heere, de Heer Frederik Wilhelm Mandt, en de Ed. Juffrouwe, Mejuffrouw Maria van Blyswyk.
Amsterdam: Voor de auteur, 1699
Ceneton-vingerafdruk: 169908 - a1 A2 eens - b1 A3 l$in$s : b2 A4 moed
Collatie: 8°: A8
Exemplaren:
BLL: 11754 B 71 : 8
BNF: Yth. 68349 : 1
SBH: 127 A 12 : 8
UBA: Port. ton. 21-12
UBGent: Her 127 : 7*
UBL: 1089 G 38 : 2
UBU: Moltzer 7 F 21 : 9 & Te Winkel 941 : 8
B0051 - Herdruk - Herdersspel
Abraham Alewyn:
Hardersspel ter bruiloft van den Ed. Heere, de Heer Frederik Wilhelm Mandt, en de Ed. Juffrouwe, Mejuffrouw Maria van Blyswyk. Gerymt door A. Alewyn, en met Zang en Speelkunst en Danssen verrykt door S. de Koning, Zangkunstenaar in Amsterdam.
In: Id.: Zede en Harpgezangen
Amsterdam: Jacob Lindenberg, 1713
Ceneton-vingerafdruk: 171304 - b1 P re : b2 Q $e
Collatie: 4°: p. 111-121
Exemplaren:
KBH: 141 B 20
UBL: 1105 B 6
B0052 - Eerste druk - Blijspel
Abraham Alewyn:
Jan Los, of den bedroogen Oostindies vaêr.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1721
Ceneton-vingerafdruk: 172108 - a1 A2 geb : a2 A3 gges - b1 A4 de$v : b2 D3 noc
Collatie: 8°: A-C8, D4; 56 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A3r: korte inhoud in dichtvorm; A3v: personages; A4r-D4v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 11754 B 71 : 7
BNF: Yth. 68611
KBH: 30 F 2 & 447 G 44
SBH: 127 A 12 : 7
TIN: 5 E 119
UBA: 691 C 114
UBGent: Her 127 : 6* & Her 128 : 6*
UBL: 1089 G 39 : 4 & (KITLV V cc 610)
UBN: 39 C 279 : 7
UBU: Te Winkel 941 : 6
FacsimileB0053 - Eerste druk - Kluchtig treurspel
Abraham Alewyn:
Latona, of de verandering der boeren in kikvorschen. Kluchtig treurspel, met kunst en vliegwerken.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1703
Ceneton-vingerafdruk: 170308 - a1 A3 [=A2] nen$ : a2 A3 ldam - b1 A4 voet : b2 B5 dae
Collatie: 8°: π1, A-B8 [A2 als A3]; 32 p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: privilege; A3v: personages; A4r-B8r: het spel; B8v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11754 B 71 : 2
BNF: Yth. 68916
DSU: DSU 1595
KBH: 32 M 24 & 447 G 42
SBH: 127 A 12 : 3
UBA: 690 C 189
UBGent: Her 127 : 1* & Her 128 : 3*
UBL: 1089 G 38 : 5
UBN: 39 C 279 : 6
UBU: Te Winkel 941 : 2
UBVU: XN 00014
¶ In het Nijmeegse ex. ontbreekt blad π.
B0054 - Eerste druk - Muziekspel
Abraham Alewyn:
Orpheus hellevaart om Euridice.
Amsterdam: Voor de liefhebbers [door de erven van Jacob Lescailje], Zonder jaar (ongeveer 1700)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 ,$z : b2 A3 $G
Collatie: 8°: A4; 7, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-A4r: het spel; A4v: blanco.
Exemplaren:
UBGent: Her 127 : 9*
UBL: 1089 G 39 : 5
FacsimileB0055 - Herdruk - Muziekspel
Abraham Alewyn:
Orpheus hellevaart om Euridice.
Amsterdam: Voor de liefhebbers, Zonder jaar (ongeveer 1705)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 zo$ : b2 A3 $Go
Collatie: 8°: A4; 7, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-A4r: het spel; A4v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11754 B 71 : 10
BNF: Yth. 68350
SBH: 127 A 12 : 10
UBA: Port. ton. 21-17
UBGent: Acc 6035*
UBU: Te Winkel 941 : 10
B0056 - Herdruk - Muziekspel
Abraham Alewyn:
Orpheus hellevaart om Euridice.
In: Id.: Zede en Harpgezangen
Amsterdam: Jacob Lindenberg, 1713
Ceneton-vingerafdruk: 171304 - b1 R n$u : b2 R3 ers
Collatie: 4°: p. 129-133
Exemplaren:
KBH: 141 B 20
B0057 - Eerste druk - Blijspel
Abraham Alewyn:
Philippyn, mr. Koppelaar.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1707
Ceneton-vingerafdruk: 170708 - a1 A3 oo$d : a2 A4 msteld- b1 A5 chtig : b2 E5 myn & 170708 - a1 A3 omm : a2 A4 msteld- b1 A5 achti : b2 E5 n$d
Collatie: 8°: A-E8; 80 p.
Katernopbouw: A1r: frontispice; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco A3r-A4r: privilege; A4v: personages; A5r-E8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yi. 2508
GBR: 1360 H 38
KNAW: G 0869
PBF: 2413 TL : 3
SBA: 588010 & C 35951
SBH: 127 A 12 : 4
SPB: 6.14.8.47:4
UBA: 1345 F 13 & 689 E 84
UBGent: Let. Ned. 858 : 3* & Her 127 : 3* & Her 128 : 2*
UBN: 22 C 96 & 39 C 279 : 3
¶ In ex. Rotterdams Leeskabinet K 120 : 6 ontbreekt het frontispice.
B0058 - Herdruk - Blijspel
Abraham Alewyn:
Philippyn, mr. Koppelaar.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1707
Ceneton-vingerafdruk: 170708 - a1 A3 om : a2 A4 elda - b1 A5 acht : b2 E5 n$d
Collatie: 8°: A-E8; 80 p.
Katernopbouw: A1r: frontispice; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco A3r-A4r: privilege; A4v: personages; A5r-E8v: het spel.
Exemplaren:
TIN: 16 C 5 : 5
UBL: 1089 G 39 : 1
Rotterdams Leeskabinet K 120 : 6
FacsimileB0059 - Herdruk - Blijspel
Abraham Alewyn:
Philippyn, mr. Koppelaar.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1707
Ceneton-vingerafdruk: 170708 - a1 A3 soo$ : a2 A4 dam - b1 A5 chti : b2 E5 ,$my
Collatie: 8°: A-E8; 80 p.
Katernopbouw: A1r: frontispice; A1v: blanco; A2r: titelpagina; A2v: blanco A3r-A4r: privilege; A4v: personages; A5r-E8v: het spel.
Exemplaren:
Arnhem: Mag. 300, 119 A 4
BLL: 11754 B 71 : 4
KBH: 32 M 25 & 313 L 93
TIN: 72 E 63
UBA: OK 83-3 : 3
UBU: Te Winkel 941 : 4
B0060 - Eerste druk - Blijspel
Abraham Alewyn:
De Puiterveense helleveeg, of beslikte Swaantje aan den tap.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1720
Ceneton-vingerafdruk: 172008 - a1 *2 $A : a2 *3 lyk - b1 A aa : b2 D5 nt$
Collatie: 8°: *4, A-D8; [8], 60, [4] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*4r: opdracht; *4v: personages; A1r-D6v: het spel; D7r-D8r: privilege; D8v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11754 B 71 : 6
BNF: Yth. 69461 & Yth. 69463 : pur
KBH: 30 F 3
KNAW: G 0867 : 5
PBF: 2601 TL
SBH: 127 A 12 : 6
SPB: 6.14.5.48
TIN: 3 H 1
UBA: 687 F 25 & OK 83-4 : 1
UBGent: Her 2962 : 2* & Her 127 : 5* & Her 128 : 5*
UBGron: ’Ep ’Ep H 9, 3 : 1
UBL: 1089 G 39 : 3
UBN: 39 C 279 : 5
UBU: Moltzer 6 F 63 & Te Winkel 941 : 7
Rotterdams Leeskabinet K 120 : 7
FacsimileB0061 - Herdruk - Blijspel
Abraham Alewyn:
De Puiterveense helleveeg, of beslikte Swaantje aan den tap.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1720
Ceneton-vingerafdruk: 172008 - a1 *2 A : a2 *3 el - b1 A ga : b2 D5 $kun
Collatie: 8°: *4, A-D8; [8], 60, [4] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*4r: opdracht; *4v: personages; D7r-D8r: privilege; D8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69462
KBH: 6 J 51 & 848 B 58
UBGent: BL 4972 : 1* & BL 5004 : 2* & B: 6752*
UBN: 209 D 27
B0062 - Herdruk - Blijspel
Abraham Alewyn:
De Puiterveense helleveeg, of beslikte Swaantje aan de tap.
Amsterdam: Jan Helders, 1782
Ceneton-vingerafdruk: 178208 - b1 A3 n$k : b2 D5 ...$
Collatie: 8°: A-D8; 64 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A2v: personages; A3r-D8v: het spel.
Exemplaren:
SBA: 603130
TIN: 13 F 38
UBA: 2499 D 40
UBL: 1095 H 89
UBU: Te Winkel 950 :
B0063 - Eerste druk - Herdersspel
Abraham Alewyn:
Harders spel, ter eere van Cornelia Pruimer, onder de naam van Lidia, Arcadische harderinne. Op haer ed: 17de verjaardag den 20 february 1702.
Amsterdam: Gedrukt voor de auteur, 1702
Ceneton-vingerafdruk: 170208 - b1 A2 lm$ : b2 A4 s$va
Collatie: 8°: A4, [B]1
Exemplaren:
BLL: 11754 B 71 : 9
BNF: Yth. 68349 : 2
SBH: 127 A 12 : 9
UBA: Port. ton. 21-13
UBGent: Her 127 : 8*
UBL: 1089 G 38 : 3
UBU: Te Winkel 941 : 9
B0064 - Herdruk - Herdersspel
Abraham Alewyn:
Harders spel, ter eere van Cornelia Pruimer, onder de naam van Lidia, Arcadische harderinne. Op haer ed: 17de verjaardag den 20 february 1702.
In: Id.: Zede en Harpgezangen
Amsterdam: Jacob Lindenberg, 1713
Ceneton-vingerafdruk: 171304 - b1 R3 ers : b2 S2 t$o
Collatie: 4°: p. 133-140
Exemplaren:
KBH: 141 B 20
B0065 - Eerste druk - Drollige Komedie
Gelasius Aleximomus:
Monsieur Joncourtisaen Turlepin. Haegsche vier-blusscher. Drollige comoedie gespeelt op ’t Haegsche schouwburg.
’s-Gravenhage?: Fictief: "Hans Herm. Hekeltwist", Zonder jaar (ongeveer 1708)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 A 2 heo: a2 A 5 roem - b1 B , : b2 C 5 $mo
Collatie: 8°: A-C8; [12], 36 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: motto’s uit Horatius; A2r-A5v: aan den lezer; A6r: verklaring van de marginale tekens; A6v: personages; A7r-C8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69192
UBA: 691 D 37
UBL: 1091 F 69 : 1
UBVU: XW 06569
¶ Gericht tegen Pierre Joncourt - Entretiens sur les différentes méthodes d’expliquer l’Ecriture et de prêcher de ceux qu’on apelle Coccéens et Voetiens dans les Provinces-Unies (1707)
B0066 - Eerste druk - Drollige Komedie
Gelasius Aleximomus:
Monsieur Joncourtisaen Turlepin. Haegsche vier-blusscher. Drollige comoedie gespeelt op ’t Haegsche schouwburg.
’s-Gravenhage?: Fictief: "Hans Herm. Hekeltwist", Zonder jaar (ongeveer 1708)
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 A 2 The : a2 A 5 oemt - b1 B eb : b2 C 5 y$m
Collatie: 8°: A-C8; [12], 36 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: motto’s uit Horatius; A2r-A5v: aan den lezer; A6r: verklaring van de marginale tekens; A6v: personages; A7r-C8v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 11755 AA 43 : 11
BNF: Yth. 69192
TIN: 5 G 34
UBA: 691 D 37
UBVU: XW 06569
¶ Gericht tegen Pierre Joncourt - Entretiens sur les différentes méthodes d’expliquer l’Ecriture et de prêcher de ceux qu’on apelle Coccéens et Voetiens dans les Provinces-Unies (1707)
B0067 - Eerste druk - Blijspel
Ali:
Prins Zijworm, de hervormer, of de gerechtigden tot de kroon. Uit het vijfde deel van Orpheus.
In: Algemeene Spectatoriaale Schouwburg, deel 2b.
Amsterdam: Hendrik Gartman, Willem Vermandel en Jan Willem Smit, 1790
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 *4 ée$v - b1 A5 en.$ : b2 G2 Epil
Collatie: 8°: A-E8 (A1 + π) [A4 als *4], F4, G2; 92 p.
Exemplaren:
KBH: 843 G 1 : 2 : 2
SBH: 209 D 11 : 2
TIN: 4 F 18 : 2
UBA: 463 F 11 : 2
UBL: 1088 C 28 : 2 & 1088 G 28 : 2
UBN: 113 C 21 : 2 : 2 & 230 C 107 : 2 : 2 & 534 C 13 : 2 : 2
UBVU: XN 05832 : 2 : 2
¶ UBL 1088 C 28 : 2 op groot papier. UBL 1088 G 28 is zoek.
B0068 - Ms
K. van Alkemade:
Ada, graavin van Holland.

Exemplaren:
UBL: Ms LTK 511
B0069 - Eerste druk
K. van Alkemade:
Comedie van ’t beroerde Schiedam.
Zonder jaar (ongeveer 1762)
Exemplaren:
SBH: 72 K 5 : 1
B0070 - Eerste druk
Samuel Ampzing:
Vasten-avond-spel.
1631
Exemplaren:
UBL: 1197 H 2
B0071 - Eerste druk - Treurspel
[Doede van Amsweer] (naar het Latijn van Naogeorgius (Thomas Kirchmeyer)):
Eine christlicke tragedia, die coopman offte dat ordel geheeten.
Bremen: Berendt Peterss, 1593
Ceneton-vingerafdruk: 000008 - a1 *ij die$ : a2 Aij lcke Leri - b1 Aiij sal$ick : b2 Oiij ntgel - c1 Oiiij de$be : c2 Xij hoe$
Collatie: 8°: *-2*8, A-V8, X4; [16],
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: Bijbelspreuken; *2r-2*8v: opdracht; A1r-A2r: prologus; A2v: personages; A3r-Oiijv: het spel; Oiiijr-X3v: nawerk; X4r: colophon; X4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67927
UBA: OK 63-5601 [olim 971 D 27]
UBGron: (KW C 1130)
¶ Ex. UBGr KW C 1130 in losse vellen.
B0072 - Herdruk - Treurspel
[Doede van Amsweer] (naar het Latijn van Naogeorgius (Thomas Kirchmeyer)):
Een christelijcke tragedia, die Coopman ofte dat oordeel geheeten. Daerinne die hoovet-stucken ofte gront-leeringhen van twee religien, die Romische Papistische ende die Gereformeerde Euangelische, [...]. Met eene sluyt-reden, ende corte vermaninghe, tot christelijcken eenicheyt ende Reformation, [...] Voormaels in Exilio gestellet, ende al nu revideret, [...]
Groningen: Hans Sas, 1613
Ceneton-vingerafdruk: 161308 - a1 A2 $w : a2 en.$ - b1 C5 mo : b2 R2 I - c1 R3 de$ : c2 Z5 l$G
Collatie: 8°: A-Z8
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: motto; C5r-R2r: het spel
Exemplaren:
UBA: OK 62-73 [olim 694 H 27]
UBL: 1115 H 36
B0073 - Eerste druk - Blijspel
Jacob d’Andrade (naar het Frans van Philippe Néricault Destouches):
De eigenzinnige.
Amsterdam: Jan Willem Smit, 1778
Ceneton-vingerafdruk: 177808 - a1 A2 gen : a2 A3 ofdst - b1 A4 ,$tr : b2 I3 ver
Collatie: 8°: A-H8, I4; 134, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: opdracht; A3v: personages; A4r-I3v: het spel; I4r: zetfouten; I4v: blanco.
Exemplaren:
KNAW: G 1117 : 2
TIN: 5 A 41
UBL: 1088 E 24 & 1089 G 41
¶ UBL 1088 E 24 op groot papier.
B0074 - Eerste druk - Blijspel
Hermanus Angelkot Jr. (naar het Frans van Thomas Corneille):
Don Cesar, of de broederlyke minnaar.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1717
Ceneton-vingerafdruk: 171708 - a1 *2 ht : a2 *4 $v - b1 A een : b2 F IN
Collatie: 8°: *5, A-E8, F1; [10], 82 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3v: opdracht; *4r-*5r: privilege; *5v: personages; A1r-E8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67727
KBH: 448 G 47 & 1350 C 62 : 6
SBH: 73 K 28
TIN: 13 A 5 : 2
UBA: 692 E 57
UBGent: KVAkad. A 2 F 34
UBGron: ’Ep ’Ep H 9, 2 : 7
UBL: 1089 G 43 : 2
UBU: Te Winkel 797
UB Augsburg: 01/IF 7106 D67.717
B0075 - Eerste druk - Kluchtspel
[Hermanus Angelkot Jr.] (naar het Frans van Nicolas Boindin en Antoine Houdart de la Motte):
Het vroutje van Ephesen.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1721
Ceneton-vingerafdruk: 172108 - a1 A2 $H : a2 A3 stel - b1 A4 ,$en : b2 C3 ee
Collatie: 8°: A-B8, C4; 39, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: opdracht; A2v-A3r: privilege; A3v: personages; A4r-C4r: het spel; C4v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11755 AAA 40 (1)
BNF: Yth. 70142 & Yth. 70143
KBH: 943 H 70 & 1350 C 62 : 7
KNAW: G 0873
SBH: 209 M 81
TIN: 13 A 5 : 3 & 19 D 62
UBA: Port. ton. 82-2
UBGron: ’Ep ’Ep H 9, 3 : 5
UBL: 1089 G 43 : 3
UBU: Te Winkel 964 : 1
FacsimileB0076 - Eerste druk - Blijspel
[Hermanus Angelkot Sr.] (naar het Frans van Thomas Corneille):
De buitensporige herder.
Amsterdam: Hendrik van de Gaete, 1714
Ceneton-vingerafdruk: 171408 - b1 A de ; b2 F ge
Collatie: 8°: π1, *2, A-E8, F2; [2], [4], 84 p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r: lofdicht; *2v: personages; A1r-E8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67496
GBR: 1376 E 1
KBH: 448 G 46 & 1350 C 62 : 3
SBH: 73 K 26
TIN: 57 B 70 : 4
UBA: 692 G 11 & OK 72-179 [olim: 1044 B 109] : 4
UBGron: ’Ep ’Ep H 9, 2 : 1
UBL: 1089 G 42 : 4 & 1262 E 44
UBU: Te Winkel 893
¶ Uitgegeven door Hermannus Angelkot Jr.
B0077 - Eerste druk - Blijspel
[Hermanus Angelkot Sr.] (naar het Frans van Jean Baptiste Poquelin Molière):
Misantrope.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1682
Ceneton-vingerafdruk: 168208 - a1 *2 stig - b1 A we : b2 F2 $ver
Collatie: 8°: *3, A-E8, F3; [6], 84, [2] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3r: opdracht; *3v: personages; A1r-F2v: het spel; F3r: excuus voor "drukfouten"; F3v-F4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yf. 7474 & Yf. 10368
KBB: II 19.530 A : 2 : 6 & VH 24249 : 3 : 1
KBH: 448 G 45 & 845 E 4 : 2 : 8 & 1350 C 62 : 2
TIN: 57 B 70 : 2
UBA: 691 G 93
UBL: 1089 G 42 : 2 & Boekenoogen 354 : 2
¶ De a boven katernsignatuur B2 is omgedraaid. In de regels daarboven ontbreken de sprekersaanduidingen Gerard en Errenst.
B0078 - Eerste druk - Treurspel
[Hermanus Angelkot Sr.] (naar het Frans van Jean François Juvénon, dit la Tuilerie):
Soliman.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1689
Ceneton-vingerafdruk: 168908 - a1 A2 lle [llen] - b1 A3 $als$ : b2 D5 unst
Collatie: 8°: A-D8; 64 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A2v: privilege; A2v: personages; A3r-D8v: het spel.
Exemplaren:
BLL: 636 C 4 : 1
BNF: Yth. 69624 & Yth. 69625
DSU: DSU 1824
KBB: II 22.738 A 32 426
KBH: 448 G 48 & 1350 C 62 : 1
SBH: 73 K 29
SPB: 6.10.2.24
TIN: 16 G 108 & 57 B 70 : 3
UBA: 688 D 58 : 1 & 1044 B 46
UBL: 1088 E 25 : 1 & 1089 G 42 : 3
¶ Ex. UBL 1088 E 25 : 1 op groot papier. Ex. KBH 1350 C 62 is de toneelpoëzy van Harmanus Angelkot (Sr. en Jr).
B0079 - Eerste druk - Kluchtspel
[Hermanus Angelkot Sr.]:
Vechter.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1679
Ceneton-vingerafdruk: 167908 - b1 A2 kom b2 B5 ;$m
Collatie: 8°: A8, B6; 27, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-B6r: het spel; B6v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69906
GBR: 1360 E 23
KBH: 447 G 121 & 1350 C 62 : 4
UBA: Port. ton. 51-3
UBL: 1089 G 42 : 1
¶ Ex. KBH 1350 C 62 is de toneelpoëzy van Harmanus Angelkot (Sr. en Jr).
Digitale teksteditie
FacsimileB0080 - Herdruk - Kluchtspel
[Hermanus Angelkot Sr.]:
Vechter.
Amsterdam: Jacob Lescailje, 1679
Ceneton-vingerafdruk: 167908 - b1 A4 m,$i : b2 B5 ok$
Collatie: 8°: A-B8 [-A1,2]; 28 p. [pp. 5-32]
Katernopbouw: A3r: titelpagina; A3v: personages; A4r-B8v: het spel.
Exemplaren:
TIN: 13 H 65
B0081 - Herdruk - Kluchtspel
Hermanus Angelkot Sr.:
Vechter.
Amsterdam: Michiel de Groot, 1679
Ceneton-vingerafdruk: 167908 - b1 A2 me : b2 B4 a
Exemplaren:
UBU: Moltzer 6 E 34
B0082 - Herdruk - Kluchtspel
Hermanus Angelkot Sr.:
Vechter.
Amsterdam: Gysbert de Groot, 1684
Ceneton-vingerafdruk: 168408 - b1 A2 $ko : *b2 B3 p,$i
Collatie: 8°: A8, B6
Exemplaren:
BLL: 11755 AA 40 : 10
BNF: Yth. 69907
SBH: 73 K 27
B0083 - Herdruk - Kluchtspel
Hermanus Angelkot Sr.:
Vechter.
Amsterdam: Wed. Gysbert de Groot, 1702
Ceneton-vingerafdruk: 170208 - b1 A2 er$k : b2 B4 $M
Collatie: 8°: A-B8; 27, [5] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A3r-B6r: het spel; B6v-B8v: blanco.
Exemplaren:
DSU: 489-72.008
SPB: 6.10.2.161
UBA: 342 H 39
UBU: Moltzer 6 F 42
B0084 - Herdruk - Kluchtspel
[Hermanus Angelkot Sr.]:
Vechter.
Amsterdam: Wed. Gysbert de Groot, 1707
Ceneton-vingerafdruk: 170708 - b1 A2 $ko : b2 B4 $M
Collatie: 8°: A8, B6; 27, [1] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-B6r: het spel; B6v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69908
KNAW: Cat. 1891 p. 220
UBA: OK 62-89 [olim 694 H 68] : 1
UBL: 1091 G 57
UBU: Te Winkel 932 : 6
B0085 - Herdruk - Kluchtspel
[Hermanus Angelkot Sr.]:
Vechter.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje, 1710
Ceneton-vingerafdruk: 171008 - a1 *2 n$v : a2 A3 m, - b1 A4 rm,$i : b2 B5 ok$
Collatie: 8°: A-B8 [A2 als *2]; 32 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r-A3r: privilege; A3v: personages; A4r-B8b: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69909
KBH: 448 G 43
TIN: 13 G 14
UBA: 691 D 18 & 1026 F 27 : 2
UBU: Te Winkel 1029
B0086 - Herdruk - Kluchtspel
[Hermanus Angelkot Sr.]:
Vechter.
Amsterdam: Izaak Duim, 1756
Ceneton-vingerafdruk: 175608 - a1 *2 ten$ : a2 A3 en$2 - b1 A4 $arm : b2 B5 t$oo
Collatie: 8°: A-B8 [A2 als *2]; 32 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; *2r-A3r: privilege; A3v: personages; A4r-B8v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 69910
Artesis-KC: MTOD-TV-ANGE-vechter-1
TIN: 13 G 15 & 26 A 33 : 2 & 57 B 70 : 1
UBA: 687 E 85
UBGron: ’Ep ’Ep H 9, 5 : 9 & ’Ep ’Ep H 28 : 5
UBL: 1096 G 77
UBU: Te Winkel 964 : 2
B0087 - Eerste druk - Treurspel
[Hermanus Angelkot Jr. / Pieter Langendijk / H. de Wolff] (naar het Engels van Joseph Addison):
Cato, of de ondergang der Roomsche vryheid.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1715
Ceneton-vingerafdruk: 171508 - a1 *3 et$ : a2 *4 telda - b1 A d : b2 E3 ape
Collatie: 8°: π1, *4, A-D8, E4; [2], [8], 71, [1] p.
Katernopbouw: π1r: frontispice; π1v: blanco; *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r: opdracht; *2v-*3r: voorrede; *3v-*4r: privilege; *4v: personages; A1r-E4r: het spel; E4v: blanco.
Exemplaren:
KBB: II 29.494 A XVI : 9
KBH: 448 G 44 & 1350 C 62 : 5 & 3175 G 8 : 3
SBA: RG 2102 H 2 : 2
SBH: 127 A 9 : 2
UBA: 690 G 8
UBL: 1089 G 43 : 1
UBN: Br 17881
UBU: Te Winkel 643a
¶ Het tweede en het vierde bedrijf zijn berijmd door Pieter Langendijk (Van Aken). Ex. KBH 1350 C 62 is de toneelpoëzy van Harmanus Angelkot (Sr. en Jr). Frontispice ontbreekt in UBN Br 17881.
B0088 - Herdruk - Treurspel
[Hermanus Angelkot Jr. / Pieter Langendijk / H. de Wolff] (naar het Engels van Joseph Addison):
Cato, of de ondergang der Roomsche vryheid.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1715
Ceneton-vingerafdruk: 171508 - a1 *3 ,$h - b1 A st : b2 E3 ape
Collatie: 8°: *4, A-D8, E4; [8], 71, [1] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r: opdracht; *2v-*3r: voorrede; *3v-*4r: privilege; *4v: personages; A1r-E4r: het spel; E4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67538 & Yth. 67539
TIN: 26 A 21 : 4 & 52 A 28
UBA: 1044 B 37
UBL: 1094 D 1 : 4
UBU: Te Winkel 643b
¶ Tweede druk
B0089 - Herdruk - Treurspel
[Hermanus Angelkot Jr. / Pieter Langendijk / H. de Wolff] (naar het Engels van Joseph Addison):
Cato, of de ondergang der Roomsche vryheid.
Amsterdam: Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1725
Ceneton-vingerafdruk: 172508 - a1 *3 ,$h - b1 A ti : b2 E3 s$sl
Collatie: 8°: *4, A-D8, E4; [8], 71, [1] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r: opdracht; *2v-*3r: voorrede; *3v-*4r: privilege; *4v: personages; A1r-E4r: het spel; E4v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67540
GBR: 1360 D 4 : 3 & 1396 G 33 : 2
KBH: 943 G 85
KNAW: G 0872
Artesis-KC: MTOD-TV-ADDI-cato-1
SBH: 73 K 13
SPB: 6.14.8.125:5
TIN: 13 A 23 : 2 & 52 A 30
UBA: 690 G 9
UBGent: L30 : 18 N 171 : 2
UBL: 1095 H 107
B0090 - Herdruk - Treurspel
[Hermanus Angelkot Jr. / Pieter Langendijk / H. de Wolff] (naar het Engels van Joseph Addison):
Cato, of de ondergang der Roomsche vryheid.
Amsterdam: Izaak Duim, 1742
Ceneton-vingerafdruk: 174208 - a1 *3 en - b1 A k : b2 E5 en$
Collatie: 8°: *4, A-E8; [8], 80 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r: opdracht; *2v: voorrede; *3v-*4r: privilege; *4v: personages; A1r-E6v: het spel; E7r-E8v: blanco.
Exemplaren:
BNF: Yth. 67541 & Yth. 67542 & Yth. 67543
GBR: 1360 J 8
KNAW: G 0871
SBH: 73 K 30
SPB: 6.14.8.115
TIN: 7 G 36 & 26 A 26 : 2
UBA: 688 D 58 : 2 & 690 G 10
UBL: 1088 E 25 : 2 & 1090 G 2
UBN: 39 C 241 : 2 & (433 C 53 : 2)
¶ Ex. UBN 433 C 53 : 2 is zoekgeraakt. UBL 1088 E 25 : 2 op groot papier.
B0091 - Herdruk - Treurspel
[Hermanus Angelkot Jr. / Pieter Langendijk / H. de Wolff] (naar het Engels van Joseph Addison):
Cato, of de ondergang der Roomsche vryheid.
Amsterdam: Izaak Duim, 1742
Ceneton-vingerafdruk: 174208 - a1 *3 ,$h -b1 A , : b2 E5 $de
Collatie: 8°: *4, A-E8; [8], 80 p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r: opdracht; *2v: voorrede; *3v-*4r: privilege; *4v: personages; A1r-E7v: het spel; E8r-E8v: blanco.
Exemplaren:
KBH: 308 A 24
TIN: 13 A 5 : 1 & 26 A 26 : 2
UBU: Te Winkel 643B
¶ Blijkens de voorrede vertaald door H. de Wolf en berijmd door Angelkot en Langendijk.
B0092 - Herdruk
Hermanus Angelkot Jr. / Pieter Langendijk / H. de Wolff:
Cato, of de ondergang der Roomsche vryheid.
1742
Ceneton-vingerafdruk: 174208 - a1 *3 $he - b1 At, : b2 E5 en$
Exemplaren:
TIN: 13 A 37 : 3
B0093 - Herdruk - Treurspel
Hermanus Angelkot Jr. / Pieter Langendijk / H. de Wolff (naar het Engels van Joseph Addison):
Cato, of de ondergang der Roomsche vryheid.
Amsterdam: Jan Helders, en Abraham Mars, 1785
Ceneton-vingerafdruk: 178508 - a1 *2 $het$ : a2 *3 k,$ - b1 A5 t,$e : b2 F3 nd,
Collatie: 8°: A-E8, F4 [A2 en A3 als *2 en *3]; 86, [2] p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: blanco; A2r: opdracht; A2v-A3v: voorrede; A4r: privilege; A4v: personages; A5r-F3v: het spel; F4r-F4v: blanco.
Exemplaren:
TIN: 52 A 29
UBL: 1098 G 68
B0094 - Eerste druk
Louis Anseaume:
Le peintre amoureux de son modéle.
In: Nouveau théâtre de La Haye, 3
’s-Gravenhage: Henri Constapel, 1759
Ceneton-vingerafdruk: 175908 - b1 A2 nfan : b2 d5 $la
Collatie: 8°: A-B8, C2, D8; 72 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A2r-G6v: het spel.
Exemplaren:
BNF: Yth. 13698
KBH: 845 B 2 : 3 : 2
TIN: 4 E 19 : 2
B0095 - Eerste druk
Louis Anseaume & ***:
L’yvrogne corrigé.
In: Nouveau théâtre de La Haye, 6
’s-Gravenhage: Henri Constapel, 1760
Ceneton-vingerafdruk: 176008 - b1 A2 ison : b2 C m - c1 C2 $Dia : c2 C3 là?
Exemplaren:
KBH: 845 B 2 : 6 : 1
B0096 - Eerste druk
Louis Anseaume & *****:
Le docteur Sangrado.
In: Nouveau théâtre de La Haye, 5
’s-Gravenhage: Henri Constapel, 1760
Ceneton-vingerafdruk: 176008 - b1 A2 ,$ : b2 C5 $do
Collatie: 8°: A-D8, E4; 68, 4 p.
Katernopbouw: A1r: titelpagina; A1v: personages; A7r-C8v: het spel.
Exemplaren:
KBH: 845 B 2 : 5 : 2
TIN: 4 E 21
B0097 - Eerste druk
Louis Anseaume & Pierre-Aug. Lefèvre de Marcouville:
Les amans trompés.
In: Nouveau théâtre de La Haye, 1
’s-Gravenhage: Henri Constapel, 1758
Exemplaren:
KBH: 845 B 2 : 1 : 1
B0098 - Eerste druk
Louis Anseaume & Pierre-Aug. Lefèvre de Marcouville:
La fausse aventuriere,
In: Nouveau théâtre de La Haye, 1
’s-Gravenhage: Henri Constapel, 1758
Exemplaren:
KBH: 845 B 2 : 1 : 2
B0099 - Eerste druk - Treurspel
Reyer Ansloo:
Parysche bruyloft.
Amsterdam: Adam Karelsz van Germez, 1649
Ceneton-vingerafdruk: 164904 - a1 *2 eb$m : a2 *3 My - b1 A $m : b2 H3 $het
Collatie: 4°: *4, A-H4; 8, 64 p.
Exemplaren:
BNF: Yi. 862
GBR: 1397 D 4
KBB: II 27650 A : 4
KBH: 851 D 46
SBH: 73 G 1 : 1
SPB: 6.10.3.67
UBA: O 62-4190 [olim: 687 H 5] : 2 & Port. ton. 28-30
UBGent: H 763 : 6*
UBL: 1091 B 100
UBVU: XH 05518
FacsimileB0100 - Titeluitgave - Treurspel
Reyer Ansloo:
Parysche bruyloft.
Amsterdam: Joost Hartgers, 1649
Ceneton-vingerafdruk: 164904 - a1 *2 eb$m : a2 *3 My - b1 A $m : b2 H3 $he
Collatie: 4°: *4, A-H4; 8, 62, [2] p.
Katernopbouw: *1r: titelpagina; *1v: blanco; *2r-*3r: opdracht; *3v-*4r: lofdicht aan Magdalene Baak; *4v: inhoud & personages; A4r-D7v: het spel; D8r-D8v: blanco.
Exemplaren:
BLL: 11754 G 15 & 11754 BBB 3
GBR: 1367 D 50


Volgende lijst: Ceneton 2
Inleiding Ceneton
Redactie dr. A.J.E. Harmsen; tel. 0031-71-527.2117
Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands Universiteit Leiden