Jacob Cats: Koninglyke herderinne, Aspasia. Amsterdam, 1655.
Uitgegeven door dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
Ceneton01715
Hier kunt u lezen: